KÄÄNNÖS: TÄRKEÄ ILMOITUS HATONNILTA JOKA PÄÄTTÄÄ 229. PHOENIX JOURNALIN

LUOJA ATON/HATONN

7.12.2015

 

HUOMAUTUS: HATONNIN PYYNNÖN MUKAAN LUKEA ”TOSIASIAT OVAT TOSIASIOITA” JULKAISEMME UUDELLEEN TÄMÄN TÄRKEÄN TIEDON, JOKA SEURAA TÄTÄ ARTIKKELIA. – AB

***********************

TÄRKEÄ ILMOITUS

Hatonn on pyytänyt meitä julkaisemaan Freedmanin kirjeen Goldsteinille, [Facts Are Facts, From One ”Jew” To Another; Long Buried Truth Must Be Revealed] USEASTI [Kirje juutalaiselta juutalaiselle, joka kattaa informaation, joka on kriittinen kaikille tietää, jos aiomme palauttaa yhtään poliittista vapautta kuolevaan maailmaamme]. Se tarjoaa hyvää informaatiota loistavan viittausmateriaalin kera. HÄN TUNTEE OLEVAN PIKAISESTI VÄLTTÄMÄTÖNTÄ YLLÄPITÄÄ JATKUVIA MUISTUTUKSIA LUKIJOILLEMME JA JUUTALAISILLE, ETTÄ ME VAIN PAINAMME UUDELLEEN TIEDON. TÄMÄ ON AVAIN SELVIYTYMISEEMME PAPERINA JA KANSANA.

Tässä kirjeessä herra Freedman kattaa monia aihepiirejä, jotka ovat: Jeesus ei ollut juutalainen – hieman historiaa tämän päivän juutalaisesta ja hänen alkuperästään – hieman historiaa Talmudista [joitain hyvin tärkeitä lainauksia siitä, mukaan lukien lupa seksuaalisille hyökkäyksille vauvoja kohtaan jne.] – Kol Nidre -vala. Talmudin ja Kol Nidre kirjoitusten erittäin haitallista vaikutusta on harjoitettu ympäri maailmaa vuosisatojen ajan juutalaiset eivät ole mikään osa ”kadonneita kymmentä heimoa”.

Tämä kirje vie yli 100 sivua Journalissa, joten annamme vain lähteet sille: Phoenix Journal nro 223 BIRTHING THE PHOENIX, Vol. 2 ja nro 233 RISE OF THE ANTICHRIST, Vol. 5 tai CONTACT 17. maaliskuuta v. 1998, Vol. 20, #4.

 

Liite määritelmistä

Osio HATONNIN kirjoituksesta 7.3.1998 #1:

Hyvät hyssykät, vain pari viikkoa aiheemme parissa ja kuin taivas putoaisi niskaan. Muuten, ”sinä ja kaikki lukijanne olette antisemitistisiä” sanovat muutamat kirjoittajat, ”tämä on vihakirjallisuutta…” ja ”kertokaa meille uudelleen määritelmänne, koska nämä kirjoitukset ovat tehty näyttämään tutkimukselta.”

Minä en välitä siitä, miltä ne näyttävät, lukijat. Käytän materiaalia, joka on tutkittu 20-luvun alkupuolella. En tee enkä tehnyt toimintasääntöjä niille, ketkä kutsuvat itseään juutalaisiksi. En kutsu heitä juutalaisiksi; he nimesivät itsensä sellaisiksi yli tuhat vuotta sen jälkeen, kun Immanuel, jota kutsuitte Jeesukseksi, oli poissa. He kutsuivat itseään aiemmin ”käärmekansaksi”, joka tunnetaan myös kasaareina (tälle on monia kirjoitusasuja), ja kun ”uskontoa” vaadittiin heiltä – he ottivat juudealaisen ”uskon” (väärä määritelmä). He olivat kaupallisesti suuntautuneita ja sotureita, mitä enemmän verta virtasi, sitä parempi – ja he kutsuivat ”sitä” uhraukseksi. He eivät koskaan teeskennelleet olevansa semiittejä, kunnes modernimpana aikana puolitoista sataa vuotta sitten, kun sitä voitiin käyttää työkaluna gentiilejä vastaan. Ei ole tunnistettua ”välimuotoa”; on olemassa itsensä nimittäneiden ja itsensä nimenneiden ”juutalaisten” mukaan VAIN JUUTALAISIA JA GENTIILEJÄ.

Nimittäin, lukijat, en voi auttaa, jos ette tiedä YHTÄÄN HISTORIAA – sillä se on kaikki saatavilla teille tutkittavaksi.

Jos käsittelemme tämän hämmennyksen, niin ymmärtäkää myös, että HÄMMENNYS on työkalu numero yksi tälle paimentolaiskansojen ryhmälle.

SEMIITTI: 1. Jäsen mistä tahansa ihmisryhmästä, joka oletetusti polveutui Shemistä, Nooan vanhimmasta pojasta. (Joten tänä päivän ”juutalaiset” EIVÄT OLE SEMIITTEJÄ ja eivät myöskään juudealaiset tai heprealaiset.) 2. Juutalainen (mutta huomatkaa, että tämä on vain MODERNI luokitus tietosanakirjassa). 3. Jäsen MISTÄ TAHANSA ERINÄISISTÄ MUINAISISTA JA MODERNEISTA kansoista, jotka ovat peräisin lounaisesta Aasiasta, mukaan lukien sumerialaiset, akkadialaiset, kanaaniitit, foinikialaiset ja ARABIT.

SEMIITTINEN KIELI: 1. tärkeä afroaasialaisten kielien ALAryhmä, joka lukee mukaansa akkadin, arabian ja aramean kielet sekä heprean.

SEMITIIKKA: semiittisten kielien, kirjallisuuden jne. tutkimus.

[H: Joten, ehkäpä tässä he eivät istu kuvaan, sillä tutkimalla kieliä, historiaa ja kirjallisuutta havaitsemme, että ”juutalainen” ei sovi näihin kategorioihin – semiitteinä.]

SEMITISMI: Termi, joka on keksitty viittaamaan ”moderniin” juutalaiseen. Se on sana tai idiomi, joka on erityinen, johdettu tai luonteenomainen semiittiselle kielelle. [H: mutta JIDDIŠ on erillinen kieli, joka on TEHTY sopimaan talmudilaisille kansoille ja laeille.]

Joten, niin sanottujen juutalaisten liikkeelle asettama kontrolloitu tarkoitus: juutalaista henkilöä, juutalaista organisaatiota tai judaismin uskontoa kohti suunnattu vähättelevä tai vihamielinen asenne tai vihamielinen teko. [H: Lisäksi tämä vain viittaa ”jiddiš-juutalaiseen” eikä Lähi-idän juudealaisiin tai semiitteihin. Muistakaa, että semiitit tulevat Shemin heimosta – ja että nämä kyseiset ihmiset EIVÄT TULE.]

PEITETTY AIKOMUS: käytetään riisumaan aseista, pelottelemaan ja hämmentämään kristittyjä (KAIKEN ROTUISIA, USKOISIA JA VÄRISIÄ GENTIILEJÄ) ja nöyrtymään juutalaisille kristinuskon ja sen lopullisen tuhon kustannuksella.

TOSIASIALLINEN TARKOITUS: VASTUSTUS SEMIITTISTÄ ALKUPERÄÄ OLEVIA KANSOJA KOHTAAN. Suurin osa ihmisistä, jotka kutsuvat itseään juutalaisiksi, EIVÄT ole semiittisiä alkuperältään. SEMITISMILLÄ” EI OLE MITÄÄN TEKEMISTÄ JUUTALAISTEN, JUUTALAISTEN ORGANISAATIOIDEN TAI JUDAISMIN KANSSA.

JUUTALAINEN: Sana ”juutalainen” ei näkynyt olevan käytössä, kunnes yli 1 000 vuoden päästä ”Jeesuksen” ylösnousemisen jälkeen. Se tarkoittaa jotakuta, joka noudattaa judaismin uskontoa (modernia FARISEALAISUUTTA). ”Juutalaisen kulttuurin” modernilla ”juutalaisella” EI OLE RODULLISTA MERKITYKSELLISYYTTÄ. ”Juutalaiset” ovat eräitä kaikkein rodullisesti SEKOITTUNEIMPIA ihmisiä Maassa heidän monikansallisen historiansa ja rotujen välisen avioliiton sekä nykyaikaisen kansainvälisen asenteellisuuden tähden. Yli 90 prosenttia ”juutalaisista” tänä päivänä on polveutunut muinaisista kasaareista – rodullisesti EI SEMIITTISESTÄ kansasta Itä-Euroopasta.

ME EMME TEHNEET SÄÄNTÖJÄ TAI MÄÄRITELMIÄ; ME VAIN PAINAMME UUDELLEEN OSAN TYÖSTÄ, JOKA KUULUU HYVIN KUULUISALLE MIEHELLE OMASSA AMERIKKALAISESSA HISTORIASSANNE – HENRY FORDILLE JA MUILLE ENTISAIKOJEN TERÄVILLE HISTORIOITSIJOILLE.

Tarvitsemme yhden määritelmän lisää:

GENTIILI: moderni KONTROLLOITU MÄÄRITELMÄ on kuka tahansa, joka ei ole juutalainen yllä olevan määritelmän mukaan.

TODELLINEN TARKOITUS: LATINANKIELISESTÄ sanasta ”gentilis”, joka tarkoittaa ”samasta geeneistä, klaanista tai rodusta.” Raamatussa modernimman maailman gentiili on väärä käännös oikeasta Vanhan testamentin heprealaisesta sanasta ”goy” ja kreikkalaisen Uuden testamentin sanasta ”ethnos” – molemmat tarkoittavat ”VALTIOTA TAI KANSAA” (MITÄ TAHANSA valtiota tai kansaa).

CAHILLA: Kosmoksesta olevat vailla Luojan tai Kristuskäsitteen tunnustamista. He eivät koskaan teeskennelleet olevansa mitään muuta. He olivat käärmeroduista ja kutsuivat itseään käärmekansaksi, kun heidät asetettiin tälle planeetalle. Nyt he kutsuvat itseään juutalaisiksi ja jopa anastivat joiden planeetallanne jo olevien ihmisten perinnön. He palvelevat Lucifer-Saatana-jumalaa, ja tosiasiat ovat tosiasioita.

JIDDIŠ: EI hepreaa. Jiddiš on kieli, joka on luotu itsensä nimittäneille osapuolille, jotka tulivat kutsumaan itseään juutalaisiksi ja sopimaan TALMUDIN tarpeisiin JA KÄYTETYKSI PROTOKOLLISSA. Se on hyvin paljon kuin koodin käyttäminen toisessa maailmansodassa, kun amerikanintiaanien kieltä käytettiin, josta ei voitu saada selkoa. Kuinka paljon luulisitte ymmärtävän, venäläisenä, lakotojen sioux-kieltä? Käyttämällä Talmudia ja jiddišiä – kaikkia, mukaan lukien hepreaa puhuvia juutalaisia, voitiin huijata, kunnes oli liian myöhäistä tehdä asialle mitään.

24.3.1998 #1 HATONN

Pidättehän seuraavan määritelmän lähellänne jatkuvaa referenssiä varten:

ANTIKRISTUS:1. Tietty henkilöhahmo tai voima, joka tunnistetaan tai selitetään vaihtelevasti ja joka käsitetään ilmaantuvan maailmassa Kristuksen pääasiallisena vastustajana. 2. Kristuksen vastustaja, Kristusta ja/tai Kristuksen opetusta vastustava henkilö tai voima. 3. Henkilö tai voima, joka vähättelee tai kiistää tai on piittaamatta Kristuksen opetuksista tai läsnäolosta Jumalan ohjeissa ja joka tai kuka harjoittaa sitä, minkä ei pidetä olevan ”kristillistä” asenteeltaan tai toiminnaltaan. 4. Satanistit ja ne mistä tahansa ”uskonlahkosta”, jotka vähättelevät hyvää ja sosiaalisesti hyväksyttävää ”kristillisenä” asenteena ja jotka perustavat itsensä auktoriteettina esittämään muiden kuin Kristuksen käyttäytymistä ja opetuksia hyväksyttynä Henkisenä hyvyyden asenteena.

MYÖS VOIMA TAI HENKILÖ, JOKA TUNNUSTAA YHDEN TAI USEAMMAN JUMALAN, MUTTEI KRISTUSOPETUKSIEN JUMALAA.

HENKILÖ, JOKA TULKITSEE JUMALAN HYVÄKSYTYT LAIT HENKILÖKOHTAISESSA TAI LAILLISESSA POIKKEAMASSA, JOTKA TÄTEN TÄSSÄ TAPAUKSESSA ESITTÄÄ NEGATIIVISENA PIIRTEENÄ, JOKA ON SYSÄTTY ITSELLEEN TAI TOISELLE.

NÄMÄ JUMALAN LAIT JOKAISESSA ”HYVÄSSÄ” TAI ”JUMALALLISESSA” USKONNOSSA TAI HENKISESSÄ HYVÄKSYNNÄSSÄ POHJAUTUVAT PERUSTAVANLAATUISIIN ARVOIHIN HYVÄSTÄ MORAALISEN, TASAVERTAISEN OIKEUDEN, KUNNIOITUKSEN, VAALIMISEN JA ”KULTAISEN SÄÄNNÖN” TOIMINTAAN: ”TEHKÄÄ TOISILLE NIIN KUIN HALUAISITTE TOISTEN TEKEVÄN TEILLE.”

”KRISTUS”: Henkinen ”olemisen tila” hyvyydessä.

”ANTIKRISTUS”: Se, mikä liittyy humanistisesti epähenkiseen ajatteluun ja tekoihin.

Kristuksen ”tien” opettajat ihmisen fyysisessä muodossa luokitellaan ”kristityiksi”, mutta nimekkäimmin ”Kristuksena” tarjottuja olentoja EI. He ovat opettajia, jotka omaksuvat Jumalan/Kristuksen lait. Tämä lukee mukaansa Jeesuksen, Buddhan, Muhammedin jne. Suurinta osaa näistä laeista, kuten on kirjoitettu hyväksytyissä ”Pyhissä kirjoissa”, on suuresti peukaloitu, ja ne esittävät väärin Jumalan tosiasialliset ohjeet, jotta ne sopisivat paremmin ihmisyksilöiden tai minkä tahansa ryhmän tai ryhmien sosiaalisen ”lahkon” toiveisiin ja tahtoon.

Organisaatiolla tai ihmisjoukolla EI OLE MUUTA OIKEATA HENKISTÄ IDENTITEETTIÄ KUIN ”USKONOPPI”. ESIMERKIKSI KRISTITTY ON VAIN YKSILÖLLISEN AJATUKSEN TAI TEON OLOTILA JOKO AJATUKSENA TAI YKSILÖLLISEN JA ITSENÄISEN HENKILÖN ILMAISEMANA.

ANTIKRISTITTY HENKILÖ ON KUKA TAHANSA, JOKA PAKOTTAISI TAI MÄÄRÄISI MIELIPITEENSÄ TAI TEKONSA SUOSTUTTELUN TAI PAKON KAUTTA TOISEN TAHTOA TAI TOIVEITA VASTAAN.

Antikristuksella ei ole valikoitua etnistä, rodullista, kansallista tai värillistä tuntomerkkiä. Uskonoppi on päättävä tekijä, joka tunnistetaan ilmaistussa aikomuksessa ja/tai teossa.

Antikristus määritellään yleensä ateistisena, agnostikkona, epäkristittynä, moraalittomana ja laittomana, vallananastajana ja useilla muilla suoraan tunnistettavilla ominaisuuksilla yksilön sisällä tai tämän ilmaisemana negatiivisessa mielessä.

Antikristus on pohjimmiltaan se, mikä on vastakkain Kristuksen/Jumalan hyväksyttyihin oppeihin, jotka ovat hyväksytty ohjenuorina ja jotka ovat ilmaistu kristittyjen kannattajakunnan Uuden testamentin kymmenenä käskynä tai Vanhan testamentin heprealaisina opetuksina.

Mikä tahansa KIRKKO tai henkilö, joka poikkeaa näistä hyväksytyistä laeista, jotka ovat esitetty ja hyväksytty kristusperiaatteina, on määritelmän mukaan Antikristus. Henkilö voi julistaa Kristuksen olentona, mutta Kristus on vain yksilöllinen ”Henkisen tietoisuuden olemistila”.

 

KRISTITTY: henkilö, joka on HENKISESTI linjautunut ja aikomukseltaan Luojan kanssa eikä poikkea Kristuksen mukaisten opetuksien moraalisista, eettisistä ja laillisista piirteistä.

Tätä voisi jatkaa ja jatkaa satojen sivujen verran – mutta riittäköön sanottavaksi, että teillä on kaksi toimivaa ”puolta” ihmisen ilmaisussa: ne, ketkä Henkisesti hyväksyvät sielun liittyvän Jumalaan, ja ne, ketkä kiistävät tuon suhteen ja ovat pohjimmiltaan rajoitettuja humanistiseen aikeeseen ja ajatuksiin.

Paha ja hyvä, hyvyys ja pahuus ovat hyväksyttyjä termejä, jotka määrittelevät yksilöiden aikeet sekä teot ja joita usein virheellisesti sovelletaan ryhmiin. Ryhmä koostuu yksilöistä, jotka yleensä omaksuvat yksittäisen tai hyvin saman kaltaisen ideologian. Jokaisessa tapauksessa ryhmä on yksilöiden kokoontuma tai nippu – jossa ei välttämättä ole samanlaisuutta.

TUOMITSEMINEN: Vain yksilöiden TEKOJA voidaan tuomita. Henkilö on yksinkertaisesti henkilö, josta teot tapahtuvat aikomuksen kautta: hyvät, pahat tai muunlaiset. Toisen tuomitseminen on vain tuomita ITSENSÄ, sillä ITSE on ainoa perusta, jolle tuomitseminen voidaan tehdä – käyttämällä lakeja, kuten on ihminen asettanut lainsäädäntöelimen kautta tai hyväksytty sosiaalisesti olemalla hyviä Jumalallisia tai Henkisen Hyväksynnän lakeja. Oikeussalissa HENKILÖÄ ei tulisi TUOMITA, vaan sen sijaan tuon YKSILÖN tai KOKONAISUUDEN YHTENÄ ILMAISUNA TOIMIVAN JOUKON teot ovat tekijöitä TUOMITSEMISELLE. AIKOMUS TOIMIA, kunnes teko on vahvistettu, ei ole tuomittu rike, ellei tuota aikomusta ole ILMAISTU JOLLAIN TAVALLA. IHMINEN TOIMII VAIN FYYSISESSÄ ILMAISUSSA, JA JUMALA/KRISTUS TYÖSKENTELEE VAIN ”AIKOMUKSEN” HYÖTYJEN TAI HAITTOJEN KAUTTA YHTEYDESSÄ ILMAISTUUN TEON AJATUKSEEN.

Minulta kysytään esimerkkejä. Hyvä on, on olemassa niin monia esimerkkejä jokaisesta korkeissa paikoissa tapahtuvista pienistä luvattomista ja laittomista teoista, että ne ovat hämmennyksen massa. Teot ovat kaikki, mitä teillä on pohtiessanne yksilön AIKOMUSTA. Joten pohditaan presidentti Bill Clintonia ja hänen häennäisesti yksilöllistä lähestymistapaansa seksuaalisiin suhteisiin. Hän käy kirkossa, ja vaikuttaa siltä, että MIKÄ TAHANSA kirkko kelpaa hänelle. Hänellä on yhdessä kädessä tiukasti ”Pyhä Raamattu” ja toisessa ”teeskennelty” rakastava vaimonsa. Mutta hän kulkee ja rikkoo JOKA IKISTÄ JUMALAN LAKIA, jopa sellaisena kuin ihminen on esittänyt hyväksyttävänä käyttäytymisenä.

Ehkäpä te tarvitsette kertausta noista kymmenestä käskystä. Voin tehdä sen, mutta tulette havaitsemaan, että osa niistä on yksinkertaisesti heitetty mukaan SOVELTUVAKSI JA VALTAKONTROLLOINTIA varten niitä kohtaan, joita halutaan kontrolloida.

*   Teillä ei saa olla muita Jumalia Minun lisäkseni.

*   Ette saa käyttää väärin Herran, Jumalanne, nimeä, sillä Herra ei pidä ketään syyttömänä, joka käyttää väärin Hänen nimeään.

*   Muistakaa sapattipäivää pitämällä se pyhänä.

*   Kunnioittakaa isäänne ja äitiänne, jotta voisitte elää pitkään maassa, jonka Herra Jumalanne antaa teille.

*   Ette saa tappaa.

*   Ette saa tehdä aviorikosta.

*   Ette saa varastaa.

*   Ette saa antaa väärää todistuslausuntoa naapurianne vastaan.

*   Ette saa himoita sitä, mikä on jonkun toisen. Ette saa himoita toisen puolisoa tai mitään toisen omaisuutta.

Olen valinnut kertoa lyhyesti noista Mooseksen kirjassa annetuista Vanhassa testamentissanne, sillä nuo ovat niitä, jotka tulisi tunnistaa heprealaissävytteisiksi. Käytän termiä ”heprealainen”, sillä en tiedä ketään, ketkä kutsuvat itseään ”juutalaisiksi” ja noudattavat näitä lakeja tänä päivänä.

Minä lisäksi huomioin, että suurin osa kristityistä ei noudata näitä Käskyjä TÄNÄ PÄIVÄNÄ.

Huomaattehan, että jopa Vanhassa testamentissa käskyt eivät loppuneet ”PAITSI JOS, KUN, MUTTA, TAI…”

Nyt, lukijat, JOS NÄMÄ TOSIASIASSA OVAT ”HERRAN” OHJEET, NIIN MITÄ TÄNÄ PÄIVÄNÄ ON MENEILLÄÄN? JA jos nämä ovat JEESUS KRISTUKSEN hyväksytyt opetukset, mitä selkoa saatte NÄISTÄ LAEISTA poikkeamisesta? Ja kuinka samaistatte mielipiteenne tai tulkintanne mitä tahansa MUUTA uskontoa vastaan kuin omaanne, joka on koonnut mielipiteenne TEITÄ VARTEN?

JA EI, MINÄ EN PIDÄ NÄITÄ JUMALAN LAKEINA. TE OLETTE SYNTYNEET TIEDOSTAEN SISIMMÄSSÄNNE OIKEAN LAIT JA VÄÄRYYDEN AIKEEN. JA SILLOIN VOITTE JOKAISELLA OPPIMISEN TAI TOTUUTEEN KASVAMISEN TASOLLA ALKAA EROTTELEMAAN ”MORAALIN MUKAISTA” SIITÄ, MITKÄ OVAT YHTEISKUNNALLISIA, KULTTUURILLISIA TAI PERINTEISIÄ ”LISÄYKSIÄ”.

Kaikki kirjoitettu materiaali on IHMISEN TEKEMÄÄ. AJATUS on Jumalasta, ja yksilö voi julistaa, että hänen ajatuksensa tai kirjoitettu sana tulee Jumalalta – mutta kieli ja kirjoittaminen ovat ihmisen fyysistä toimintaa. Tosiasiallinen ilmaisu kirjoituksessa on se, joka tulee TUOMITA, ei edes kirjoittajaa tai painajaa tai näkijää voi tuomita – VAIN SANA.

Nyt pohditaan ja käytetään joitain yksinkertaisia johtopäätöksiä JÄRKEILYSSÄ ja LOOGISUUDESSA. Puhumme nyt kahdesta yksilöiden ryhmästä, jotka muodostavat tunnistettavia USKONNON JA USKONNOLLISTEN PIIRTEIDEN ryhmittymiä: juutalaiset ja kristityt. Tämä on sitä varten, että vältämme kirjoitustemme olevan hämmentäviä, mikäli tämä on ollenkaan mahdollista, sillä emme aio keskustella tässä MUISTA USKONNOISTA.

Jos KYMMENEN KÄSKYÄ ovat pohja, jolle israelilaiset JA kristityt perustivat USKONTONSA, niin mikä meni pieleen? Kuten hyväksytään tällä hetkellä modernissa USKONNON HARJOITTAMISESSA, jos poikkeuksia tehdään VAIN ANNETUISTA LAEISTA, KUTEN NÄMÄ USKONNOT OLETTAVAT, OTAKSUVAT JA KERTOVAT MUILLE OPETUKSINA – MITÄ TAPAHTUI NÄIDEN LAKIEN NOUDATTAMISELLE, JOIDEN KAUTTA TEIDÄT KÄSITETÄÄN JUUDEALAISENA TAI KRISTITTYNÄ?

Pohtikaa myös tätä: heprealaiset israelilaiset eivät hyväksy ja eivät hyväksyneet JOOSEFIN SUVUN EMMANUEL ESUA MESSIAANA. Tarsuksen Saul taas nimesi miehen, jonka ajateltiin olevan Kristitty, Jeesukseksi. Tämä tapahtui JÄLKEENPÄIN, kauan Joosefin suvun Emmanuel Esun poissaolon jälkeen. Joten voimme kutsua häntä ”Jeesukseksi”, jos se miellyttää teitä – tai voitte kutsua tuota yksilöllistä ihmisenergiamuodota MIKSI TAHANSA TE HALUATTE. Mutta KUINKA te kutsutte häntä, on tämän kirjoituksen tarkoitus tässä.

Sitten on tehty selväksi, että UUSI TESTAMENTTI oli kirjoitettu noin 300 vuotta sen JÄLKEEN, kun tämä henkilö siirtyi eteenpäin tai miten vain, vaikkakin jos kutsutte häntä Jeesukseksi. Evankeliumit koottiin, kuten Uusi testamentti, arabiaksi, arameaksi ja joillekin heprealaisille kielille, ja sen jälkeen muille kielille, kuten kreikaksi jne. Lopulliset käännökset tehtiin saksaksi, ja saksalaiset oppineet valitsivat ja kokosivat Uuden testamentin. Sen jälkeen kirjoja peukaloitiin pidemmälti, ja ne käännettiin ENGLANNIKSI tyydyttämään kuningas Jaakkoa. On olemassa satoja versioita uudelleen käännettyä materiaalia sopimaan jokaiselle lahkolle ja kultille.

Joka tapauksessa pääasia tässä on se, että israelilaiset heprealaiset uskoivat Vanhaan testamenttiin ja kunnioittivat kirjaa tai kääröjä, joita he kutsuivat Tooraksi. Kristityt kunnioittivat kirjaa nimeltään Uusi testamentti. Joten näistä vastakkaisista ja etääntyneistä ideoista, joissa toinen kiistää tämän Kristusmessiaan ja toinen hyväksyy tämän Kristusmessiaan JUMALANA – kuinka saatte yhdistettyä nämä vastakkaiset ideat? No, KEINO, JOLLA TE SEN TEETTE, ON KIISTÄÄ JA HYVÄKSYÄ MOLEMMAT MUKAUTETTUNA ESITTÄJÄN JA HARJOITTAJAN TARPEESEEN. Ja siinä perinteessä kristitty hyväksyy kaiken hyvän tai pahan Vanhassa testamentissa, joka ei oletetusti ollut enää voimassa Jeesuksen syntymän myötä. Mutta Jeesus ei ollut ”MIEHEN” nimi. Sitten myöhemmin havaitsette, että tämä jälkeenpäin nimetty ”Jeesus” on Illuminatin odotettu MESSIAS ja vapaamuurareiden kulmakivi temppelilleen. KENEN TEMPPELILLE? TALMUDISTIEN! He kutsuvat itseään juutalaisiksi – mutta EIVÄT ole. He kutsuvat itseään miksi vain, minkä he valitsevat tekemään luciferilaisen käyttäytymisen humanistisesta harjoittamisestaan LAIN MUKAISTA.

Tässä kehittymisessä SEKÄ heprealaiset että kristityt ihanteet ovat täysin varastettu ja KADOTETTU. Sillä ei ole väliä, MIKSI te kutsutte vastakkaisia kokonaisuuksis – tosiasiat pysyvät samoina, eikös vain?

Vain pienenä nyrkkisääntönä näihin aiheisiin liittyen uskontoon, henkisyyteen tai mitä teettekään: ne ovat KOLME ERI ASIAA, JOISTA YKSIKÄÄN EI YLEENSÄ OLE JUMALALLINEN, VAAN SEN SIJAAN JONKIN IHMISHENKILÖN JÄSENTÄMÄ JA OHJAAMA.

IHMINEN on suunniteltu ja synnytetty (luotu) tietämään oikea väärästä osana koko olemustaan. Joten mitä tapahtuu? Todellakin, mitä tapahtuu tuolle täydelliselle sielulle ja mielelle?

Salu, Hatonn.

Lähteet: http://www.fourwinds10.net/siterun_data/bellringers_corner/vital_articles/news.php?q=1449327683

http://www.fourwinds10.net/journals/pdf/J229.pdf