KÄÄNNÖS: SOLTEC: OPPAITTENNE KUUNTELEMINEN SISÄLTYY VALMISTAUTUMISEEN!

Ceres Anthonious Soltec

April 11, 2016

9.2.1997   SOLTEC

Hyvää huomenta, ystäväni! Se olen minä, Ceres Anthonious Soltec, tulen Luojan Loistavassa Yhdessä Valossa. Kiitos, kun istut tänä päivänä kirjoittamassa joukollemme.

Tänä aikana on tarve antaa jälleen uusi varoitus, joka liittyy planeettanne geologiseen epävakauteen. Planeetanne on rajun stressin alaisena tänä päivänä, ja hän tarvitsee suuresti helpotusta. Hän tulee samaan helpotuksensa! Teidän täytyy olla valmistautuneita tulevia muutoksia varten. Sillä ei ole merkitystä, olivat ne sitten ihmisen peukaloimisesta voimien kanssa, joita hän ei ymmärrä, tai Maa-Shanin kehon luonnollisesta paineiden tasaamisesta, kun asuinpaikkanne seinät murenevat!

Eliitti-kontrolloijanne tuntevat, että heiltä loppuu aika – kun he käsittävät edistyksensä laajuuden kohti maailman hallintaa ja vertaavat sitä siihen, missä heidän pitäisi mielestään olla suunnitelmansa mukaan. Tämä on syy hälytyksen soittamiselle, koska heidän aikataulussaan on järkyttäviä suunnitelmia ehkäisemään tämä ”ajan” eroavuus. Useita suunnitelmia on kehitetty kumoamaan tämä mielletty ongelma, ja jokaista suunnitelmaa varten on varasuunnitelmia. Voisimme keskustella mitä tahansa näistä suunnitelmista, mutta suurin osa niistä on jo käsitelty aikaisemmissa kirjoituksissa.

Joka tapauksessa te, ketkä aiotte valmistautua, olette jo tehneet niin tässä vaiheessa tapahtuvaa ”näytelmää”, ja ne teistä, ketkä istuvat vieläkin aidalla, tulevat jatkamaan niin, kunnes aita kirjaimellisesti ravistellaan alta.

Olette pitkän matkaa vakaviin aikoihin siellä alhaalla, ja suurin osa teistä ei tiedä sitä. Kettu on kanalassa, ja hän on vakuuttanut teidät siitä, että hän kuuluu sinne ja että teidän tulisi syöttää ja tukea häntä pyrkimyksissään tuhota kaikki, jonka eteen olette työskennelleet.

Moni siellä alhaalla tulee sokeasti jatkamaan noiden pimeiden tukemista, jotka vievät elinvoiman näiden mitään epäilemättömien olemuksista – kunnes tämä sokea enemmistö alistuu totaalisesti eliittikontrolloijien parasiittiolosuhteeseen. Näiden ymmällään olevien tietämättömyys ja naiivius sallii eliittikontrolloijien suorittaa planeetallanne massiivisen tuhoamisen.

Voitte muuttaa näiden planeettaanne kohdistuvien katastrofaalisten suunnitelmien suuntaa vain tietämyksen ja ymmärryksen kautta. Kuten aina, massat kieltäytyvät kuuntelemasta, sillä se aiheuttaa heille suurta epämukavuutta tuntea olevansa vastuussa osaltaan kaikkinaisessa elämän draamassa.

On niitä, jotka kieltäytyvät kuulemasta Totuuden viestejä. Nämä ovat niitä, jotka sanovat: ”Mitä hyötyä niistä on? Olen vain yksi pieni henkilö; en voi muuttaa mitään.” Nämä ovat niitä, joita pelottaa ajatus siitä, että tekemällä jotain voisi johtaa heidät vastuuseen. Nämä ovat niitä, jotka valitsevat pysyä tietämättömyydessä ja täten kulkea ”isoveljen” kanssa samalla, kun se käyttää heitä, jonka jälkeen se viskaa heidät pois, kun heistä ei ole enää hyötyä. Nämä ovat niitä, joiden täytyy kierrättyä tämän kaltaisen kokemuksen kautta, jälleen ja jälleen, kunnes he ”saavat asian kuntoon”. Nämä ovat ”nuoria”, joiden kasvua varten seisomme valmiina avustamaan!

Sitä vastoin moni teistä, joka lukee ahkerasti näitä viestejä, on Maaryhmän jäsen, joka on tullut tätä aikana vapaaehtoisesti (kyllä vaan!) fyysisessä muodossa antamaan takaisin sen, minkä muut edellänne ovat antaneet teille. Niin paljon kuin te nyt valmistaudutte, tulette havaitsemaan työnne olevan helpompi suorittaa tulevina vuosina.

Kun katastrofi iskee ja TE olette valmistautuneet, niin valmistautumattomat tulevat luoksenne ja kysyvät: ”Kuinka tiesitte valmistautua näitä asioita varten?” Sinä aikana teillä on luultavasti niiden jakamaton huomio, joita olette yrittäneet auttaa kaikki nämä vuodet. Se tapahtuu sinä aikana, kun suurempi osa tehtäväänne tunnustetaan! Te olette opettajia ja tiennäyttäjiä niille, joiden tarvitsee ymmärtää, keitä he ovat ja miksi he kulkevat sellaisten kamalien kokemusten läpi.

Olette osa joukkoja, jotka ovat lähetetty tänä aikana, jotta Jumalan lupaus tultaisiin täyttämään niille, jotka etsivät ahkerasti löytääkseen vastaukset kysymyksiin, jotka vaativat vastausta. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, kuten: ”Miksi olen täällä?” ja ”Miksi kaikki tämä (katastrofi) on tapahtunut?”

Jumala oli luvannut, että totuus tultaisiin tietämään ja että ihmisten annettaisiin tietää, MIKSI suuri tragedia on kohdannut heidät. TE olette vastaus tähän lupaukseen! Te tulette seisomaan Valon majakkana hyvin pimeiden aikojen aikana. Tehtävänne on avustaa veljiänne ymmärtämään, MIKSI kaikki se tapahtuva on tapahtunut.

Niin paljon kuin valmistaudutte NYT selviytymiseenne tulevaisuudessa, tulette viemään ympärillänne olevien huomion heitä suuremmalla oivaltamisellanne, koska tekonne ovat todistaneet tämän olevan niin!

On monia syitä, miksi me epäfyysisestä ilmaisusta ehdotamme, että teette niitä asioita, joita pyydämme. Tulemme joka tapauksessa aina odottamaan nähdäksemme sen, missä kohtaa te olette kyvyssä punnita asioita, ennen kuin vain annamme teille vastauksia.

Joten jos te vain istutte siellä aivan yksin ja ajattelette, ettei teidän tarvitse valmistautua, niin silloin ehdottaisin, että harkitsette valintojanne hyvin huolellisesti ennen valmistautumisen hylkäämisen tekoa. Ne teistä, jotka ovat valmistautuneet, voisitte ehkä harkita ruokavarastonne laajentamista niin, että teillä on lisää niille, jotka ovat tarpeessa.

Tietäkää, että JOKAISELLA teistä on tarkoitus täytettäväksi. Ymmärtäkää myös se, että vaikkakin emme aina vastaa yksilöllisiin kysymyksiin tällä foorumilla, me TULEMME hyvin varmasti vastaamaan yksilöllisiin kysymyksiin yksilölliseltä pohjalta, sillä pyyntö saa aikaan vastauksen. Mutta se tarkoittaa mennä sisimpäänsä kiinnittää huomiota vastaukseen!

Tämän sanottuani pyydän, että tämän aamun aikaisempi ”yksityinen” kirjoitus tälle kirjurille liitettäisiin tämän viestin jälkeen, sillä moni voi hyötyä sanoista, ja meillä ei yksinkertaisesti ole aikaa kirjoittaa uudelleen sitä viestiä.

VALMISTAUTUMINEN ON AVAIN YKSILÖLLISEN TARKOITUKSENNE TÄYTTÄMISEEN, ja me autamme teitä KAIKISSA pyrkimyksissänne – kun TE toimitte tietoisesti tulemaan puoliväliin meitä vastaan!

Olen Ceres Anthonious ”Toniose” Soltec, tulen Luojan LÄHTEEN Valossa! Annettakoon teidän nähdä sanojen taakse ja tuntea Rakkaus, jonka kera nämä viestit ovat lähetetty. Salu.

* * *

Hyvää huomenta, ystäväni; se olen minä, Toniose Soltec, tulen Luojan Yhdessä Valossa. Kiitos, kun kuulit kutsun ja vastasit. Meillä on töitä tehtävänä, joten asetuthan mukavasti ja löydäthän tasapainon sisimmässäsi.

Seisomme kanssanne kaikkien haasteiden läpi, joita kohtaatte siellä. Kutsukaa Valoa, kun tunnette tarvetta tehdä niin. Älkää epäröikö tehdä niin! Voimme avustaa teitä enemmän, kun tietoinen kutsu tehdään.

Sallikaa muutoksien näkemyksessä tapahtua mielessänne sekä sydämessänne. Teidät ohjataan haluamiinne vastauksiin. Olkaa kärsivällisiä ja määrätietoisia, sillä vastaukset ovat siellä, kun TE keskitytte oikealla tavalla nähdäksenne ne.

Avustamme teitä, milloin ja missä me voimme. Voitte auttaa meitä pitämällä tilanne puhdistettuna ja kutsumalla Valoa apuun. Kun kutsu on tehty, voitte TIETÄÄ, että vastaus TULEE esittelemään itsensä teille. Mutta – TEIDÄN täytyy tunnistaa vihjeet ja seurata sisäisiä nykäisyjänne, jotta auttaisitte vastauksia ilmentymään fyysisessä tilassa (tai fyysisessä tietoisuudessa).

Monta kertaa lähetämme teille haluamanne vastaukset tai vihjeen, joka johtaa teidät vastauksien luo, vain kadottaakseen tilaisuuden, tietoisen tunnistuksen puutteen tähden vaivihkaisista sisäisistä nykäisyistä, joita lähetämme teille vastauksena avun pyyntöönne. Kiinnittäkää huomiota nykäisyihin ja oppikaa tunnistamaan ajatukset, jotka vaikuttavat ”ilmaantuvan” päähänne.

Aikanaan tulette suuresti arvostamaan ilmentyviä oivalluksia ja kommunikaatiota tämän kehittyneen näkemyksen kautta, jota te kutsutte INTUITIOKSI. Tulemme jatkamaan työskentelyä kanssanne, jotta vahvistaisimme tämänkaltaista kommunikaatiosykliä.

Muistutus auttaa aina, kuten tämä tässä, auttaa teitä pysymään keskittyneinä harjoittelusykleihin, joita koette melkein taukoamatta joka päivä. Joka tapauksessa tämä myös varoittaa siitä, että kun teitä jatkuvasti opastetaan kautta elämänne, teistä tulee joskus omahyväisiä koko prosessiin, ja täten te alatte olemaan piittaamatta ehdotuksista, joita teemme teille.

Kun pysytte keskittyneinä ja asetatte oikeanlaisen vahvistuksen ajatukselle, silloin olette tehneet TEIDÄN osanne. Tulette pian ymmärtämään täysinäisemmin tietoisen henkisen tietoisuuden Korkeammasta Minästänne mielessänne arvon, kun ajatukset tulevat ja menevät pitkin päivää. Kykenette myös kytkeytymään helpommin Korkeampaan Tietoisuuteen meidän Korkeammista Energiamaailmoista, kun tietoisesti harjoittelette virittäytymistä ja sen jälkeen vahvistatte noita ajatuksia.

Kuten aina, teidän täytyy ylläpitää suojaanne kaikkina aikoina, sillä vastustaja yrittää varmasti vaikuttaa tähän prosessiin, JOS te annatte hänelle tilaisuuden tehdä niin! Pitäkää Valon suojanne yllä kaikkina aikoina, ja jos ajatus huolettaa teitä, niin puhdistakaa tilanne ja pyytäkää selkeytystä.

Toimikaa aina viisaasti, sillä olette vastuussa kaikesta, missä majailette ja mikä on täten ilmennettynä fyysisessä kokemuksessa. Päästäkää irti ajatuksista, jotka palvelevat vain harhauttamaan teitä, sillä ne ovat vain juurikin niitä – HARHAUTUKSIA!

Olette jatkuvan keskityksen kohteena kaikista suunnista, jotta teitä hidastettaisiin tai jopa pysäytettäisiin, mikäli vastustaja kykenee niin tekemään. Tässä ei jälleen ole mitään uutta – vain muistutus teille ”olemaan kuulolla” nykäyksille ja seuraamaan Sisäistä Opastustanne.

Tunnistakaa, kun olemme paikalla työskentelemässä kanssanne. Jopa pienet ja näennäisen vähäpätöiset tai arkipäiväiset tehtävät voidaan kääntää harjoitussessioksi, JOS te vain kutsutte meitä ja kiinnitätte sen jälkeen huomiota vinkkeihin, joita annamme.

Kuten aina, valinta on teidän, ja TEILLÄ täytyy olla tahto osallistua, tai muutoin emme voi tehdä paljoa. Kiitos energiani vastaanottamisesta tänä päivänä. Kävelemme haasteiden läpi yhdessä, jos vain pyydätte.

Olen Toniose Soltec – ystävä, opas ja opettaja, Valossa ja palveluksessa Luoja-Lähteelle.

Salu!

 


Lähde:  CONTACT: THE PHOENIX PROJECT, February 11, 1997, Volume 16, Number 1, Pages 30-31.

http://www.phoenixarchives.com/contact/1997/0297/021197.pdf

http://www.fourwinds10.net/siterun_data/spiritual/specific_channelings/soltec/news.php?q=1460134222

HTML-muoto: R. Montana.