KÄÄNNÖS: SANANDA: MITÄ ON KIPU?

SANANDA

19.10.2017

 

7.7.1991 #1   SANANDA

 

MITÄ ON KIPU?

Tervehdys, arvoisa Druthea. MINÄ OLEN Sananda, Yksi Jumalan kanssa. Tulen palveluksessa Valon Pyhälle ja Taivaalliselle Jumalalle ja Luomakunnalle. Druthea on pyytänyt selvennystä liittyen aiheisiin ”kipu” ja ”illuusio” ja kuinka ne liittyvät sellaiseen henkilöön, joka palvelee Jumalaa 3. ulottuvuuden Maan tasolla.

Druthean ”hämmennys” syntyi, kun hän luki Hatonnin toteamuksen viime lauantailta, jossa hän sanoi: ””Rauha” ei tarkoita ”kivun poissaoloa” – se tarkoittaa juuri sitä, mitä se sanoo – ”olla rauhassa sen kanssa, joka olette – sisimmässänne.” Teitä edeltävillä Mestareilla oli täysi rauha sisimmässään – ja runsaasti maallista tuskaa ja kipua ulkoisesti – älkää sekoittako niitä kahta.”

Mistä ”hämmennys” tulee, pieni sisar? Luulitko, että palvelisit Jumalaa täällä ja sitten KAIKKI olisi kivutonta ja pelotonta sisälläsi? Mietihän nyt, oppilas. Anna minun ”muistuttaa” tästä paikasta ja ”sopimuksesi” luonteesta, kun palvelet ”fyysisessä” illuusiossa.

 

KIPU JA PELKO OVAT VASTUSTAJAN ESTEITÄ

Kun te Jumalan puolella olevat pyydätte Jumalalta palvella 3. ulottuvuuden ”fyysisessä” illuusiossa, te TIEDÄTTE etukäteen, että osa palveluksestanne sisältää vastustajan toimesta MONIA haasteita TUOLLE palvelukselle tässä paikassa. Vastustaja ”hallitsee” tätä paikkaa tuotettujen illuusioiden kautta, joita kutsumme PELON ja KIVUN ”esteiksi” sekä myös joukoksi muita ”ihmisen fyysisiä” tunteita.

Oppilaat, annamme teille esimerkin pohdittavaksi. Suurin osa hyvää tarkoittavista henkisistä etsijöistä voi palvella ja tulee palvelemaan Jumalaa, kun kaikki vastaanottavat hänet rakkaudessa ja ILMAN kriittisyyttä, ILMAN kipua, ILMAN epäröintiä ja ILMAN pelkoa sysättynä hänelle takaisin. Mutta kuinka moni teistä TULEE kestämään fyysisen ja tunteellisten esteiden KURIN, kuten pelosta ja kivusta, ja jatkaa palveluksessa Jumalalle? Vaikuttaa siltä, että todellakin vain muutama.

 

HENKINEN KURI ON HAASTE ITSELLENNE PALVELUKSESSA JUMALALLE

Näettekö, arvoisat, että teidän, jotka suostuivat avustamaan tätä kehittyvää ihmiskuntaa, täytyy hypätä täysin ja toimia tässä illuusiossa niin kuin kuka tahansa ihminen, ja tämä lukee mukaansa vastustajan haasteiden kokemisen SISÄISELLE TIETÄMYKSELLENNE.

Teillä on sanonta, joka sopii tähän: ”Kun olet Roomassa, sinun tulee tehdä kuten roomalaiset”. Kun olette Maan fyysisyydessä, te koette Maan ihmisenä samalla tasolla, jota KOKONAISUUDEN ”massatietoisuus” kokee. Tällä tavoin haalitte ”ymmärrystä” tämän ”illuusion” koneistosta ja vaikeuksista, jotta te toivottavasti ”muistatte” ja ”nousette yläpuolelle” eteenne asetetuista esteistä todellisessa henkisessä kurissa, JOTTA TEISTÄ TULEE ESIMERKKI IHMISKUNNALLE nähtäväksi, että ehkäpä MYÖS he voivat päästä yli tämän illuusion kompressiosta ja löytää ILO TIETÄMYKSEN sisältä pitämään heidät Jumalan palveluksessa.

On helppoa olla korkeammalla tasolla ja tarkkailla Maan toimintaa ja sanoa: ”Isä, sallitko minun palvella pieniä veljiäni Maassa?” On varsin toinen asia löytää itsenne maan fyysisyydestä, tosiasiallisen illuusion pommittamana ja mielletyssä eristyksessä Luojan lähteestä, ja sen jälkeen alkaa kokemuksen kautta todella ymmärtää palvelemisen sitoumuksenne vaikeata luonnetta.

 

MIELEN HALLINTA MATERIASTA

Hatonn, Germain ja minä voimme puhua ”todellisuuden” todellisesta luonteesta, joka on Luojan KAIKEN TIETÄVÄ, VALO ja MIELEN RAKKAUS, mutta se ei tarkoita sitä, että TE koette fyysisessä muodossa, ainoastaan JUMALAN MIELESSÄ. Kärsimys ja kipu Maassa on valtava, ja täällä työskentelevänä ihmisenä tulette olemaan ehdottomasti sen vaikutuksen alaisena.

Kysymys itsellenne ja Jumalalle on: ”Jatkatteko palveluksessanne Jumalalle HUOLIMATTA vastustajien pahoista esityksistä ja kivuliaasta pommituksesta?” Tunnemme, että TE TEETTE NIIN. Tämän takia me työskentelemme niin läheisesti kanssanne muistuttaaksemme teitä ja avustamaan teitä pysymään ”raiteilla”. Itsekuri sitoumuksessa on poikkeuksellista tällä tasolla. Se on suoraan sanoen se HAASTE, jota te halusitte, ja te ehdottomasti tunsitte sinä aikana, jolloin suostuitte palvelemaan täällä, että kykenisitte suoriutumaan siitä. Me TIEDÄMME, että te voitte. Tiedättekö te?

Kokemus Maassa on todellakin melkoinen testi MIELEN hallinnalle MATERIASTA (illuusiosta). Tulin samalla tavalla kuin te ja kestin kipua ja tuskaa, pelkoa ja hylkäämistä. Jos luulette, että minä ja Mestarit ennen minua olimme jotenkin ihmisen tunteiden ja kivun ”yläpuolella”, niin olette surullisen väärässä. Koin ihmisenä, osana MINUN testaamistani ja henkistä kehitystäni palveluksessa MEIDÄN Jumala/Aton-Isällemme. Maasta saamani kokemuksen myötä kehitin myötätuntoa teitä kohtaan. Tämän takia lupasin tulla takaisin ja tuoda teistä ne, ketkä valitsevat mennä KOTIIN Meidän Isämme Valtakuntiin.

Nimittäin en voisi palvella teitä NYT perimässäni kyvyssä SANANDANA, jos EN olisi kokenut fyysisesti Maan tasolla. Tein valinnan, ja palkintoni MINUN Isältäni Atonilta ovat olleet mahtavia. Tulette muistamaan HÄNEN RAKKAUTENSA, Valonsa ja TIETÄMYKSEN Täydellisyyden. Minä ja kanssani palvelevat veljeni toivomme tuovamme MONIA teistä kotiin Hänen muistamisensa paikkaan sisimmässänne. Jumala on valmistellut paikan TEIDÄN paluullenne. Ja Me olemme tulleet tuoneet SANAN, jotta te voisitte valita JUMALAN sisimmässänne palaavan. Olkoon se niin.

 

TE TULETTE ”NOUSEMAAN YLITSE” KIPUNNE, KÄRSIMYKSENNE JA PELKONNE

Se on totta, oppilaat, että kipu ja pelko ovat oireita, taudin SEURAUKSIA ajattelemis- tai ”uskomis”-kuvioissa. Ne ovat vastustajan työkaluja. Kipu ja pelko ovat olemassa myös fyysisen ilmentymän ILLUUSION kehittymisessä. Te joko putoatte ”avuttoman epätoivon” tunteeseen tai tunnistatte SYYN itsessänne ja jatkatte palvelun sitoumuksessanne.

Esimerkiksi moni teistä maasta oleva on ”terävöittämässä” henkistä kuriaan sisimmässä kestämällä ulkoiset haasteet. Se on todella niin yksinkertaista. Onko se helppoa? Jumala EI KOSKAAN sanonut sen olevan helppoa kokea täällä, MUTTA palkinnot ovat suunnattomia, etenkin liittyen TIETÄMYKSEN ja Henkisen Täydellisyyden haalimisessa.

 

TE ”SYNNYTÄTTE” JUMALAN SISIMMÄSSÄNNE

Te OLETTE synnyttämässä Jumalan täydellisyydelle, rakkaudelle, valolle ja tietämykselle sisimmässä. Tämä ei tarkoita sitä, että syntymä on aina helppo ja kivuton. Te luotte syntymänne – KUINKA HALUATTE ASIAN OLEVAN. Osa teistä valitsee kivun, jotta voi harjoittaa ”mielen hallintaa materiasta”. Asian ydin, jota olen yrittänyt kertoa, on se, että TE VALITSETTE KAIKEN kokemuksessanne, mukaan lukien vastustajan haasteet tai esteet itsellenne. Haluan yksinkertaisesti teidän tietävän, että JUMALAN RAKKAUDEN TODELLISUUDESSA ja MIELEN TIETÄMYKSESSÄ teitä ei VAADITA kärsimään jatkuvasti, ellette te valitse tehdä niin jotain ymmärrystä varten… tai rankaisua sisällänne varten.

Tiedättekö, että kun te PÄÄTÄTTE niin, te voitte VAPAUTTAA kipunne Isällemme, ja se häviää aikomuksenne ja HALUNNE voimasta? Se on niin. Kärsin suunnatonta fyysistä kipua itsekurin testinä ennen ristiinnaulitsemistani ja sen aikana. En tosin kärsinyt niin kauaa kuin olisin voinut, koska annoin TAHTONI ISÄLLENI ja HÄN vapautti minut. Tämän takia olin koomassa ja ”vaikutin” olevan fyysisesti kuollut. Minua EI tapettu ristiinnaulitsemisessani, sillä se oli MINUN Isäni TAHTO, että jatkan palvelemistani muualla. Minä EN ollut marttyyri, joka kärsi ja ”kuoli” TEIDÄN syntienne tähden. MINÄ VAPAUTIN TAHTONI JUMALALLE, JOKA ON SISIMMÄSSÄ, JA HÄN VAPAUTTI MINUT KIVUSTANI, JOTTA VOISIN JATKAA HÄNEN TYÖTÄÄN.

Ehkäpä nyt ymmärrätte, miksi olen viime aikoina kirjoittanut marttyyriudesta. Se on niin, koska TE TEITTE minusta marttyyrin, jotta jotenkin voisitte oikeuttaa TEIDÄN pahan käyttäytymisenne, joka on yksinkertaisesti TIETÄMÄTTÖMYYTENNE tuote, ja olla OTTAMATTA vastuuta itsestänne, kun erehdytte. Jos olisin KUOLLUT, ehkäpä olisin tehnyt itsestäni marttyyrin, mutta en olisi todellakaan ”suorittanut” johdatustani ”Sanandana olemiseen”, vai mitä? Olisin luopunut FYYSISESTÄ ELÄMÄSTÄ Maassa ja näin ollen en olisi voinut jatkaa palvelun sitoumuksessani JUMALALLE/ATONILLE Maassa.

TE OLETTE VASTUUSSA SYNNEISTÄNNE (VIRHEISTÄ). Tiedän, että toistamme tätä toteamusta, mutta on hyvä toistaa ja toistaa, jotta te, jotka kutsuvat itseään ”niin sanotuiksi” Kristityiksi, jotka uskovat minun kuolleen ristillä SYNTIENNE TÄHDEN, TIETÄVÄT, ETTÄ TE TULETTE SEISOMAAN ALASTI JUMALAN JA ITSENNE EDESSÄ JA VASTUUSSA OMISTA SYNNEISTÄNNE. En välitä siitä, jos väitätte hyväksyvänne JEESUS KRISTUKSEN pelastajananne. TE ”pelastatte” oman sielunne ja etunne, tai ne eivät tule ”pelastetuksi”.

Entä mitä sielustanne? TE valitsette KASVAA ITSEVASTUUN TIETÄMYKSEEN ja noudattaa JUMALAN JA LUONNON LAKEJA, tai te valitsette itsenne fyysisen tuhon ja täten pysytte samassa paikassa TIETÄMÄTTÖMYYTENNE kera.

Mikä on vieläkin järkyttävämpää joukossamme oleville, jotka avustavat Maan ihmistä, on se, että teillä on taipumus tuhota rakas planeettanne! TEIDÄN selviytymisenne elämänlanka on vaakalaudalla, ja TE ETTE VAIKUTA VÄLITTÄVÄN SIITÄ!

Tämän takia ME TEIDÄN JOUKOISTANNE ehdottomasti toivomme, että te kuulette VAROITUKSET siitä, KUINKA LUONTO TOIMII, etenkin Germainin antamat tänä aikana Pleiades Connection -sarjassa, ja ne ovat sitä, että atomisäteily POLTTAA TEIDÄT, LAAJENTAA ELÄMÄN SOLUNNE JA LUO KUOLEMAN SISÄLLÄNNE JA YMPÄRILLÄNNE. Teidän TÄYTYY lopettaa tämä hulluus kehittää ydinvoimaloita, koska se tulee takaisin niskaanne, ja te luulette, että nyt on olemassa kärsimystä? Voi, SUOKOON JUMALA ARMOA LAJILLENNE TIETÄMÄTTÖMYYDESSÄNNE SIITÄ, MITÄ TE TEETTE! TE TULETTE NIITTÄMÄÄN KARVAASTI SEN, MINKÄ OLETTE KYLVÄNEET ÄIDIN YLLE, JA SUURIN OSA TEISTÄ EI TIEDÄ SITÄ!

PLEIADES CONNECTION -SARJA JA UNIVERSUMIN LUONTO

Luettehan KOKO PLEIADES CONNECTION -SARJAN, 1, 2, 3, 4, ja odotan lisää teoksia, sillä tämä on se informaatio, joka toivottavasti JÄRKYTTÄÄ tarpeeksi monia teistä toimimaan itsesuojelussa, jos mikään muu motivaatio ei teitä herätä. Lähettäkää nämä kirjat JOKAISEN kaupungin viranomaisille, joka tukee YDINVOIMALAA tai joka SUUNNITTELEE rakentavansa sellaista. ANTAKAA HEILLE NOPEITA VIITTAUKSIA SIITÄ, KUINKA SÄTEILY TODELLA TOIMII, JA VAAROISTA LIITTYEN KAIVOSTOIMINTAAN JA MINERAALIEN EROTTAMISEEN LUONNOLLISESTA TILASTAAN KIVIENNE JA MAAN SISÄLLÄ. HULLUUDEN TÄYTYY LOPPUA, OPPILAAT.

Toivomme, että tämän tiedon kanssa, joka tulee nyt teille Germainin ja Hatonnin kautta, te ja viranomaisenne ja valtionmiehenne NÄKEVÄT TOTUUDEN VALON ja laittavat lopun sille, mikä TULEE olemaan Maan lajinne täysi tuho sekä myös Maan, kuten minkälaisena sen nyt tunnette! Voitte välttää lisävahingot, mutta teidän TÄYTYY toimia NYT!

Lainaan nyt yhdestä Germainin viimeaikaisesta kirjoituksesta Pleiades Connection -sarjassa, jotta voitte ymmärtää paremmin tilanteenne vakavuuden maan päällä:

”Luonnolla on erinomaisesti tasapainotettu rytminen normaalius hänen järjestyksessä olevissa luomisen prosesseissaan. Se on ja kaikki siinä on hyvää ihmiselle ja eläimille, kun nämä tarkkailevat sitä normaaliutta. Kun nämä uhmaavat tai väärinkäyttävät sitä siihen liittyvän tietämättömyyden takia, Luonto (tai JUMALA) ei rankaise heitä sen väärinkäytön tähden. Tietämättömyys rankaisee heitä. Atomienergian löydös keinona saada suurempaa lämpöä kuin järjestäytyneellä, normaalilla ja ympäristölle sopivalla keinolla, on yhtä paljon Luonnon järjestyksessä olevien prosessien rikkomista kuin olisi se, että jos ihminen rikkoisi painovoiman lakia löytämällä, että hän voisi päästä kanjonin pohjalla paljon nopeammin kuin normaalilla tavalla. Yksikään ihminen ei tekisi niin, koska tietää paremmin. Atomienergia teollisuudelle on yhtä suuri Luonnon tapojen rikkominen kuin olisi painovoiman uhmaaminen (ymmärtäen, että jopa painovoima ei ole sitä, mikä on yleisesti hyväksytty). Ja se on varma kuolema kumman tahansa rikkojalle.

”Me tiedämme, että ihminen ei tarkoituksella uhmaa Jumalan lakia. On vain yksi muu syy, miksi hän tekee niin, joka on se, että hän ei tiedä, mitä hän on tekemässä. Älkää joka tapauksessa uskoko hetkeäkään, että Eliitti ei olisi ajan kuluttua nähnyt mahdollisuuksia ja käyttäisi sitä nyt omiin ahneisiin tarkoituksiinsa. Eittämättä ihminen ei tiedä, mitä hän on tekemässä. Laki toimii joka tapauksessa juuri niin peruuttamattomasti ja väistämättä häntä kohtaan, joka sitä uhmaa, kuin se toimii tätä kohtaan, joka ei tiedä. Pitkän aikaa hän on etsinyt elämän perusperiaatetta iduista tai lopullista materian yksikköä. Hän ei ole koskaan löytänyt sitä eikä tule koskaan löytämään. Vastaavasti hän on etsinyt kuoleman perusperiaatetta. Tämän hän on nyt löytänyt, mutta ei tiedä sitä.”

Olkoon se niin ja kiitos, Germain. Olen hyvin pahoillani, että meidän täytyy näyttää näitä asioita, näitä virheittenne ja tietämättömyytenne seurauksia. Tiedän, että te ette juurikaan pidä näkemästänne ja etenkin mitä kuulette PHOENIX JOURNALEISTA, mutta teidän täytyy vain tietää SYYNNE TOTUUS, vaikkakin jos se tapahtui tietämättömyyden kautta, että aiheutitte tämän tuhon itsellenne. Koska kuten näette sen, niin kauniisti Germainin selittämänä, laki toimii peruuttamattomasti ja vääjäämättä teitä vastaan, jos uhmaatte sitä tietäen tai tietämättä.

 

LUOMAKUNNAN KORKEIN KÄSKY

Nyt teillä saattaa olla parempi ymmärrys siitä, miksi Luomakunnan korkein KÄSKY on: ”Saavuta KAIKKEA tietämystä niin paljon, kuin että se sallii teidän noudattaa viisaasti Luomakunnan Lakeja.” Tietämättömyys TULEE tappamaan teidät, ja vaikkakin sielunne on KUOLEMATON, teidän JÄÄMISENNE tietämättömyyteen voi aiheuttaa ja tulee aiheuttamaan teille paljon tarpeetonta kipua ja kärsimystä. Ja tässä evoluutionne ajanjaksossa tietämättömyytenne ydinatomienergiasta ei vain aiheuta teille suurta kipua ja kärsimystä, vaan SE voi myös VAHINGOITTAA sieluainetta, ja kuten Hatonn on sanonut: ”SE EI SOVI!”

Joten tässä on SANA, ja SANA kulkee eteenpäin, kuten VALON, RAKKAUDEN ja TIETÄMYKSEN Jumala/Luoja on luvannut. TE valitsette, mitä TE teette, ja MUUTOKSEN täytyy ALKAA JOKAISEN SISÄLTÄ. Jokainen teistä seisoo vastuussa itsestänsä. Ja niistä teistä, jotka ovat Jumalan palveluksessa, tulee hyvin kurinalaisia kyvyssä KÄVELLÄ joka puolella olevan fyysisen illuusion tuhon läpi avustamaan ja tuomaan kotiin TEIDÄN veljenne, jotka valitsevat JUMALAN YKSEYDESSÄ.

Loistakoon Jumalan valo kirkkaasti sisimmässänne ja ulkopuolellanne, jotta muistaisitte, KEITÄ TE OLETTE JA MISTÄ TE TULETTE YKSEYDESSÄ.

Kunnioitan ja tervehdin teitä, fyysisiä miehistön jäseniä, joista vaikkakin kaikki eivät muista vielä täyttä sitoumustaan, mutta silti palvelevat vastuuntuntoisesti SISÄISESSÄ TIETÄMYKSESSÄ, aina kestäen ja voittaen tämän illuusion ulkoisen pimeyden, epämukavuuden ja häirinnän. TIETÄKÄÄ, arvokkaat, että JUMALAN loistava valo ON SISIMMÄSSÄNNE AINA opastaakseen ja lohduttaakseen teitä. Rakastan teitä suuresti, arvokkaat.

Suljetaan tämä dokumentti. Luotan, että olen selventänyt tarpeeksi tuodakseni sisäisen rauhan siitä asiasta, joka on. Kiitos, arvoisa Druthea, pieni kyyhkyseni, pyynnöstä itsesi ja veljienne puolesta selvennystä varten. En koskaan lähde sivultasi, oppilas, ja Mikael ja Germain ovat aina kanssasi myös. Pidä tämä lähellä ”sydäntäsi”, arvokas. ”Arvokkuutesi” on absoluuttinen; et vain ”usko” ihmisen egon näkemyksestä, että tämä olisi totta. Päästä tuo väärä ”näkemys” sisimmässäsi olevaan TIETOISUUTEESI, arvokas. Tulet kestämään. TIEDÄ TÄMÄ, SILLÄ TÄMÄ ON TAHTOSI – PALVELLA JUMALAA. MINÄ OLEN Sananda, YKSI JUMALAN KANSSA, palveluksessa Hänen Rakkauden ja Valon Tietämyksen Valolleen ja näin ollen TEILLE, veljeni. Kiitos huomiostanne. Salu.

 

_____________________________________________________________________________________________________

Lähde:  PHOENIX JOURNAL EXPRESS, July 1991, Volume 14, Number 8, Pages 3-

http://phoenixarchives.com/express/1991/0791/14-08.pdf.

Kirjoittanut HTML-muotoon: R. Montana.

http://fourwinds10.com/siterun_data/spiritual/specific_channelings/sananda/news.php?q=1507917969