KÄÄNNÖS: SANANDA: KUINKA SAADA SUURIN ARVO IHMISKOKEMUKSESTANNE

SANANDA

27.4.2017

 

21.7.1992   SANANDA

Tervehdys, arvoisa Druthea. MINÄ OLEN Esu Immanuel Sananda.  MINÄ OLEN hengellisen noston ja siirtymän johdossa Meidän Yhden Luojamme, Lähteen, Jumalan/Atonin, puolesta. Tulen Joukkona Jumalan Joukkojen kanssa, jotka tunnetaan myös Valon Kosmisena Veljeskuntana. Palvelen ainoastaan Valaistua Lähdettä ja palvelukseni myötä tulee vastuuni Hänen Valon lapsilleen. Tämä tarkoittaa, että ketkä VALITSEVAT omalla vapaalla tahdollaan elää Jumalan ja Luomakunnan LAKIEN mukaan.

Tarkoittaako tämä teille absoluuttista täydellisyyttä? EI! Tulette havaitsemaan, jos ette ole vielä löytäneet, että tämä fyysinen ihmiskokemus, josta itsenne löydätte, on hyvin usein paljon vähemmän kuin täydellisyyttä. Olette oppimassa TÄMÄN kyseessä olevan kokemuksen kautta, mitä eroja on tasapainon ja epätasapainon, epäsovun ja harmonian, rakkauden ja himon, tietämisen ja uskon, antamisen ja ottamisen, jakamisen ja himoitsemisen sekä heikkouden ja vahvuuden välillä. Toisin sanoen tämän fyysisen kokemuksen kautta saavutatte viisauden TIETÄÄ Jumalaisen käyttäytymisen ja toiminnan sekä PAHAN JUMALAA VASTAAN OLEVAN käyttäytymisen ja toiminnan. Kerran kun TIEDÄTTE, siitä tulee pysyvää, sillä silloin te itse ja Jumala odottavat teidän elävän parhaan kykynne mukaan. Te edellytätte ja jopa vaaditte itseltänne etsiä tasapainoista vuorovaikutusta ja vaihtoliikettä JOKAISESSA vaihtotilanteessa, joka teillä on liiketoiminnassa, ystävyyden rakentamisessa ja muissa elämän vaihtotilanteissa, joita teillä on.

Tuletteko aina onnistumaan? Ette, vaikkakin alatte tietämään ajattelunne virheen melkein yhtä pian kuin ajatus on heitetty mielestänne. Vain ensin tunnistamalla epätasapainoisen ajatuksen heijastamisen te voitte tehdä tarpeellisen tutkimuksen ja säädöt ajatteluunne, jotta ette ilmennä käyttäytymisenne ja tekojenne kautta ajatusheijastuksen epätasapainoista valmiiksi saattamista. Onko teillä kontrolli ajatusheijastuksistanne? Ehdottomasti, niin kauan kuin olette aina TIETOISIA siitä, mikä voi muuttaa kaavan tai ohjelmavirheen ajattelussa, joka on mielen ”alitajuisen” osan sisällä.

Tapahtuu niin, että kun ajatusheijastumien, olivat ne pahoja tai ”hyvyydestä” aikomukseltaan, yksinkertaisesti sallitaan tulla sysätyksi massatietoisuuteen, niin tulee ”vaikean” tai lähes mahdottoman paluun piste. Toisin sanoen menetätte kontrollin heijastuksesta, ja jos se on eripurainen, niin se tartuttaa planetaarisen lajinne massatietoisuuden. Tämän takia viittaamme usein planetaariseen massatietoisuuteen likakaivolla, sillä kaikki eripuraiset ajatukset ja tunteet uivat kuin bakteerit odottamassa tunkeutumaan kehen tahansa uhriin, joka on sallinut tunteellisen ja psyykkisen heikentymisen eikä suojaa itseään riittävästi Valon JUMALAN suojalla. Totta kai lopulta, kuten on kylvetyn niittämisen laissa, eripura palautuu lähettäjälle salliakseen lähettäjän tasapainottaa eripura itsessään. Hyvin usein monet tuntevat olevansa UHREJA ja että elämä vain tapahtuu heille, samalla kun he eivät ymmärrä vastuuta tilanteesta, josta he löytävät itsensä kokemassa.

Ja minä toistan jälleen: KUN te ymmärrätte virheenne, sitä ei tarvitse toistaa ettekä salli tuon eripuran kulkea uudelleen energiakenttäänne, tunteelliseen, psyykkiseen tai muutoin. Olette HAJOTTANEET eripuran. Elämä ei vain tapahdu teille umpimähkään. Te sallitte, luotte ja osallistutte joko tasapainossa tai ilman tasapainoa. Tämä on yksi suurimmista opetuksistanne, ja jotta te suorittaisitte sen, teidän täytyy oppia täyttämään koko olemuksenne Luojamme rakkaudella, joka on antanut elämän hengen ja Kenen suunnitelma ON TAIVAALLINEN JA TÄYDELLISYYTTÄ. Se on vain IHMISEN näkemys, joka ei tunne olevansa kontrollissa omasta elämästään ja on elämän uhriuttama, itsensä ja elämän MESTARIUDEN sijaan.

Muistakaa: sillä ei ole väliä, mitkä olosuhteet, rikas tai köyhä, vaivainen tai terve, mies tai nainen, musta tai valkoinen, etelä-afrikkalainen tai aasialainen, mistä löydätte itsenne; vain se, KUINKA te vuorovaikutatte ja reagoitte tilanteeseen, on kasvunne MITTA. Kaikki, mitä te näette ja tunnette, kosketatte ja kuulette fyysisen kehonne ja aistienne kautta ovat rekvisiittaa ja laadittu suunnitelma sielunkasvuanne varten. Jopa keho, jonka sisällä koette, on eräänlainen puku, sillä TODELLINEN minänne on sielu, ja tuo sielu on JUMALA-Luoja. Kykenette oppimaan ja opitte lopulta työskentelemään TIETOISESTI Jumalan kanssa apuluojina, tai tulette olemaan aina voimattomia ja katkeria omassa luomassanne itseuhriudessa. Pyydätte TODISTEITA? Mitä enempiä todisteita tarvitsette, kuin että kun kehostanne aika jättää, ETTE VIE MUKANANNE MITÄÄN MAAN FYYSISISTÄ ULOTTUVUUKSISTA, PAITSI KUOLEMATTOMAN JUMALAN ANTAMAN SIELUN!

Onko tämä vakavaa aikaa, kuten komentaja Hatonn teille kertoo? EHDOTTOMASTI! Sillä olette aloittamassa uutta sykliä Luomakunnassa, ja tämä on Suuren Syklin siirtymä, joka tapahtuu hyvin harvinaisesti Maan laskentanne mukaan. Kuinka moni teistä todella ymmärtää sielunkasvun mahdollisuudet tässä ajanjaksossa? Hyvin harva todellakin. Tai muutoin useampi ja useampi teistä olisi Meidän Isämme asialla PÄIVITTÄISISSÄ kokemuksissanne. TIEDÄTTEKÖ, kuinka pitkään sielunne on ollut vankina fyysisissä kokemuksissa ja elämänvirroissa näissä alimmissa ulottuvuuksissa? Muistatteko, minkä halki elitte edellisissä elämänvirroissanne ANSAITAKSENNE osallistumisen tässä ajanjaksossa?

Jotkut teistä TIETÄVÄT, että olette kulkeneet ympäri ja ympäri tässä pyörässä MILJOONIEN vuosien ajan. Eikö ole jo aika, että pohditte ylitse tämän fyysisyyden ja etsitte korkeampaa johdatusta SISIMMÄSTÄ, joka kertoo teille RYHDISTÄYTYÄ ja tehdä kotiläksynne, sillä VIIMEISET KOKEET OVAT EDESSÄNNE? TE OLETTE VIIMEISISSÄ KOKEISSANNE, ARVOKKAAT OPPILAAT, JA MINÄ SEKÄ MUUT JUMALAN JOUKOISTA OVAT TULLEET, EIVÄT VIELÄ PAIKKAANNE, TUOMAAN NIIN MONET TEISTÄ KUIN KETKÄ VALITSEVAT VALMISTAUTUMISTODISTUKSENSA, JOKA ON LIPPUNNE POIS ALEMMAN ULOTTUVUUDEN KOKEMUSTEN PYÖRÄSTÄ. TE (FYYSINEN) ETTE MUISTA, JOS ”EPÄONNISTUTTE” VALMISTUMAAN, KUN TE SEURAAVAN KERRAN INKARNOIDUTTE JONNEKIN FYYSISESSÄ KOKEMUKSESSA, MUTTA TAKAAN TEILLE, ETTÄ SIELUNNE MUISTAA JA TULEE OLEMAAN HYVIN ”PETTYNYT”, SILLÄ OPETUKSET JATKUVAT TIUKKOINA JA JOIDENKIN KOHDALLA VIELÄKIN ANKARAMPIA OPETUKSIA TULLAAN HYVÄKSYMÄÄN.

Voitte sanoa ”Entäs SITTEN!” ja jahkailla ympäriinsä rikkoen Jumalan Lakeja, ja lupaan teille, että sen kaltainen asenne ja käyttäytyminen aiheuttavat teille vain paljon kärsimystä ja katumista kehonne kuoleman siirtymäaikana. Sillä te punnitsette ITSENNE Jumalan ollessa läsnä, ja te olette PALJON tiukempia itseänne kohtaan kuin Jumala ikinä olisi.

Toisaalta tai että ”hyvät” uutiset ovat, että valmistumisenne yhteydessä tulee muistaminen siitä, keitä te olette ja mikä on taivaallinen yhteytenne Luoja-Lähteen kanssa Hänen suunnitelmassaan. Tuletteko olemaan ”Kaikkitietäviä ja Täydellisiä”? ETTE! Te jätätte tämän paikan täällä haalitulla tietämyksellä, elämällä Jumalan ja Luonnon lakien mukaan ja muistamalla tietämyksen, jonka toitte kokonaisuudessaan, kun tulitte syntymän kautta unohtavaisuuden verhoon, tähän paikkaan. Täydellisyys on olemassa vain JUMALASSA. Kokeminen kaikissa ulottuvuuksissa tarjoaa opetuksia täydellisyyden saavuttamiseksi, mutta jokaisen täytyy oppia ylläpitämään tuota täydellisyyttä elämällä ja antamalla rakkautta tasapainoisessa vuorovaikutuksessa hetkestä hetkeen -pohjalta. On yksi asia tietää tasapaino älyllisesti ja varsin toinen ylläpitää tietämystä jatkuvasti. Ensimmäinen askel on TIETÄÄ eroavaisuus, sillä mikä tahansa virhe voidaan korjata, jos opetus ja ymmärrys siitä, MIKSI se on virhe, saavutetaan.

Kiitos huomiostanne, arvokkaat oppilaat. Voi, opetuksia on monia, ja silti katsokaa, mitä olette saaneet. Jumalan joukkue on voittava joukkue, sillä se on HÄNEN pelinsä. Kenen puolella palvelette tänään? Huomenna? Olkaa aina kiitollisia näistä opetuksista ja vastustajienne peleistä, ja Jumala on aina kärsivällinen teille kasvaa TIETÄMYKSEEN Hänen Taivaallisesta läsnäolostaan sisimmässänne. Kiitos, arvoisa Dru, istumisesta kanssani tänä päivänä. Olen kanssasi, oppilas, etenkin silloin, kun ajattelet olevasi ”aivan yksin”. Jumala pitää sinut tiukasti Hänen rakkautensa ja suojeluksensa siivissä. Kävelkää hellävaraisesti yksi toisenne kanssa rauhassa ja rakkaudessa, ja Jumala kävelee kanssanne AINA! MINÄ OLEN Sananda, Yksi Jumalan kanssa Hänen Palveluksessaan. Salu.

 

Lähde:  THE PHOENIX LIBERATOR, July 28, 1992, Volume 20, Number 2, Pages 27-28.

http://phoenixarchives.com/liberator/1992/0792/072892.pdf

HTML-muoto: R. Montana.