KÄÄNNÖS: ROOLINNE PLANEETAN PARANTAMISESSA

Esu ”Jeesus” Sananda

 

8.3.2002  ESU ”JEESUS” SANANDA

Hyvää iltaa, kirjurini. Se olen minä, Esu ”Jeesus” Sananda, tulen Valossa ja Luojan Ykseydessä – Kaiken Olevaisen Isä-Äiti-lähteen.

Ole tyyni ja löydä rauha ja tietäen, että KAIKKI tapahtuu syystä ja että tasoilla ylitse tämänhetkisen tietoisuutesi on olemassa tahdistettu tasapaino liittyen kaikkiin Luomakunnan fyysisissä maailmoissa paljastuviin tapahtumiin.

Monet etsivät ymmärrystä ja oivallusta näinä nopean muuntumisen aikoina. Teille esitellään monia reittejä tänä aikana, ja tämä on vain yksi sellainen reitti. Totuuden uutteralla etsijällä ei ole vaikeuksia löytää sitä, mitä on etsimässä. Hyvin usein vaikea osuus on tunnistaa Totuus, kun se tulee eteenne. Liian moni Korkeampaa Tietämystä ja Ymmärrystä etsivä sallii usein henkilökohtaisten ennakkoluulojen, ennakkokäsitysten ja pelkojen pitää heidät poissa siitä, mitä he sisäisesti haluavat.

Kun tyytymättömyys tunnetaan sydäntasolla, voitte pitää sitä varmana merkkinä siitä, että olette kasvaneet ylitse ”yleisistä” selityksistä maailman rakenteelle ja toiminnalle. Maailmanne on suurimmaksi osaksi yhtenäinen siinä, miten syytä ja seurausta katsotaan ULKOISESTA fyysisestä maailmasta. ”Kehittyneet” tiedemiehet ja niin sanotut rationaaliset ajattelijat haluaisivat teidän uskovan, että ihmisen tietoisuus on johdettu materiasta ja että fyysisten aivojen evoluutio on se, joka tuo tietoisuuden esiin.

Joka tapauksessa, te, jotka näette ylitse fyysisten heijastusten ja kohti korkeampia ulottuvuuksia (energioiden korkeampia taajuusalueita), tulette todistamaan tosiasian, että tämä on todellakin fyysisen ympäristön tosiasiallisen rakenteen täsmällinen vastakohta. Te tulette näkemään ja tietämään, että tietoisuus EDELTÄÄ fyysistä rakennetta ja että KAIKILLA ilmentymillä fyysisyydessä on aiempi ilmentymä korkeamman taajuuden epäfyysisillä olemassaolon tasoilla.

Ne, joilla on suurta vaikeutta uskoa mitään muuta kuin sitä, jonka he näkevät, voivat koskettaa tai käsittää viiden fyysisen aistinsa avulla, luonnollisesti nauravat tai pilkkaavat niitä, jotka esittävät sellaisia ”älyttömiä” ja ”harhaluuloisia” väitteitä. Hyvin usein tällaisten REAKTIIVISTEN tekojen takana ovat henkilökohtaisen vastuun syvät pelot. Nämä rakastaisivat TODISTAA, että sielu ei ole olemassa, jotta heidän ei tarvitsisi tuntea olevansa vastuussa valinnoistaan ja teoistaan missään annetussa elämänilmaisussa.

Joka tapauksessa usein näiden korkeasti koulutettujen täytyy kohdata monia ”mysteerisiä” ilmiöitä, joille löytyy selitys vain epäfyysisten taajuusalueiden olemassaolosta – ulottuvuuksista, jotka ovat tietoisesti mielen käsitettävissä, mutta ei normaaleilla viidellä fyysisellä aistilla.

Fyysisen materian rakenne pysyy paikoillaan ja saa järjestyksen energian hienotaajuisemmista ulottuvuuksista. Nämä hienotaajuuksiset ulottuvuudet vastaavat ja reagoivat tietoisuuteen suhteessa tunne-energian sisältöön. Mitä suurempi tunne-energia, sitä korostuneempia ovat muutokset epäfyysisessä tilassa, joka alkaa silloin kiinteytymään fyysisyyteen.

Usein monien vuosien sydänsärkyjen kerääntyminen (tunteellista kipua ja stressiä) johtaa moniin tauteihin, jotka liittyvät fyysisen kehon ikääntymiseen. On loogista, että mitä pidempään koette fyysisyydessä, sitä enemmän tunteellisten kokemusten tapahtumia kerääntyy. Kun elämänkokemuksen ”negatiivisissa” tapahtumissa pitäydytään kiinni ja eletään mielessä uudelleen ja uudelleen, silloin hukataan mahdollisuudet kokea Rakkauden ja Rauhan tasapainottavat energiat.

Tekemänne valinnat majailla sellaisessa ”negatiivisuudessa” palvelevat vain vääristämään henkilökohtaista energiakenttäänne sellaisella tavalla, että se tekee rajoituksia energiakenttäänne (aurakenttään). Nämä rajoitukset vuorostaan johtavat erinäisten elinten ja kudosten häiriöihin, kun olette itse asiassa rajoittamassa Tietoisuuden elämää antavia energioita virtaamasta kohti (ja lävitse) osaa itsestänne, pyrkimyksessä välttää (eristää pois) kipu.

Vuosien ja vuosien kerääntyneiden kokemusten jälkeen voi tulla usein lisää ja lisää kokemuksia (sielutason itsevalinnan kautta), jotka jälleen kerran saavat energian virtaamaan näihin ”muurattuihin” alueisiin, joissa tunteellinen sulkeutuminen tapahtui. Joka kerta tämän tapahtuessa on aikomus luoda kokemuksia, jotka antavat oivallusta itsenne piirteeseen, josta puuttuu ymmärrystä ja tasapainoa.

Maailmanne on täynnä sellaisia, jotka eivät salli itsensä tuntea todella sellaisia tunteita, kuten rakkaus, sillä he elävät suuressa pelossa tulla satutetuiksi. Tämä pelko on niin suuri, että nämä uskovat olevan paljon parempi olla ikinä sallimatta itsensä olla ”avoin” (haavoittuvainen) hylkäämisen kivulle, jotta kipua ei koskaan koettaisi enää uudelleen. Tämä reaktiivinen käyttäytyminen on mahdollista vain niille, jotka eivät todella ymmärrä perustavaa SISÄISTÄ KYTKÖSTÄ KAIKKIEN kanssa KAIKKIALLA ja että eristystä ei ole olemassa. Lyhyesti, kipu johtuu heidän omasta tietämättömyydestään siitä, KEITÄ he ovat ja että mikä on fyysisen kokemuksen TODELLINEN luonne.

Tämä ei tarkoita sitä, että sellainen kipu ei olisi todellinen. Se tarkoittaa, että oikeanlaisen koulutuksen ja kokemuksen kautta voidaan saavuttaa suurempi todellisuus, jossa sellaiset hylkäämisen ja kytkeytymättömyyden havainnot eivät ole mahdollisia, ja näin ollen pelko kivusta, jonka nämä usein yhdistävät rakkauden ilmaisuun toista kohtaan, nähdään vastaavasti naurettavana.

Kuinka pääsette siihen pisteeseen, jossa te käsitätte itse kaikkien sisäisen kytköksen ja ”eristäytymättömyyden”, joka todella on olemassa? Te teette tämän jatkuvan itsenne tutkimisen kautta ja luomalla vahvan halun TIETÄÄ TOTUUS ja sisällyttää TASAPAINO elämäänne.

Seuratkaa tätä halua, minne se ikinä teidät johtaakaan. On olemassa monia ja monia yksilöllisiä polkuja, jotka johtavat tähän käsitykseen. Vahva tunteellinen halu ja herkeämätön keskittyminen tietämiseen luovat yksilöllisiä kokemuksia elämässänne, jotka saavat teidät laajentamaan tietoisuuttanne.

Olkaa tunnollisia ja avoimia ”uusille” ideoille. Usein niin sanotut uudet ideat löydetään joistain vanhimmista tallennetuista opetuksista, jotka ovat saatavilla planeetallanne.

Pyrkikää tunnistamaan ja sysäämään sivuun opitut skeptisismit ja ennakkoluulot, joita olette voineet haalia jossain vaiheessa syntymänne ja nykyhetken välillä. Nämä ovat rajoittavia ennakkokäsityksiä, jotka pitävät teidät poissa suuremmasta tietoisuudesta ympäröivästä maailmastanne.

Esimerkkinä, muistakaa, että usein lapset näkevät hienompiin henkisiin maailmoihin. ”Kuvitteellinen” leikkitoveri (usein yksi lapsen henkioppaista) selitetään olemaan pois vanhempien toimesta, joita hävettää se, että heidän lapsensa ”käyttäytyy kuin hullu” – etenkin, kun sellainen käyttäytyminen aiheuttaisi ”vahinkoa” vanhempien ulkoiselle näkyvyydelle, jos sellaisen käyttäytymisen sallittaisiin jatkua ilman ”korjausta”.

Sellaiset rajoittavat ”korjaukset” täytyy suurimmassa osassa tapauksia oppia pois, koskien suurinta osaa tänä aikana maailmassanne oppivista yksilöistä, mikäli henkilökohtaisessa tietoisuudessa aiotaan tehdä mitään merkittävää kehittymistä.

Tämä ”korjausten korjaamisen” tehtävä voi vaikuttaa olevan ylivoimainen – jos katsotte planeettanne henkisen tietoisuuden tämänhetkistä tilaa. Joka tapauksessa, TIETÄKÄÄ, että te KAIKKI olette kytköksissä toistenne kanssa ja että korkeammilla tietoisuuden tasoilla on vain Ykseys.

Joten, kun te yksilönä laajennatte tietoisuuttanne, te tulette vastaavasti laajentamaan KAIKKIEN tietoisuutta KAIKKIALLA. Kun opitte pois virheelliset opetukset ja korvaatte ne Totuudella, te autatte KAIKKIA oppimaan pois vastaavanlaiset virheelliset uskomukset. Kun te opitte sallimaan itsenne tuntea ja kokea Rakkaus täysin, te autatte KAIKKIA tekemään niin.

Se on illuusio, että te olette erillään. Te heijastitte yksilöllisyyden fyysiselle olemassaolon tasolle. Tämän halun tehdä niin täytyi olla tarpeeksi vahva, jotta fyysinen muoto saavutettiin. Näin tekemällä loitte hyvin vahvan eristyksen illuusion yksilöitymisen kautta. Nyt on aika muistaa, keitä te olette ja mistä tulitte. On aika itsensä parantamiselle, jotta te lunastaisitte todellisen henkisen perintönne että auttaisitte kaikkia muita tekemään samoin.

Muistakaa vanha opetus: ”Mitä te teette vähäisimmilleni, niin te teette myös minulle.” Mitä tämä tarkoittaa teille? Mitä näiden sanojen kautta annetaan ymmärtää? Ettekö voi viedä sitä yhtä askelta pidemmälle ja nähdä, mitä te teette itsellenne ja myös minulle?

Oppikaa rakastamaan itseänne. Oppikaa parantamaan itsenne. Vain silloin kykenette todella rakastamaan muita tai auttamaan muita parantamaan itsensä.

Kaiken Olevaisen Ykseys on avain muuntaa vihan, kivun, surun ja murheen turmelevat vääristymät kauneudeksi, täydellisyydeksi, tasapainoksi ja rauhaksi, jotka ovat tarkoitettu kaikille.

Tehkää, mitä ikinä tarvitseekaan tehdä parantaaksenne itsenne menneisyyden kivuista. Tehkää, mitä ikinä tarvitseekaan tehdä päästäksenne eroon rajoituksista, joista johtuu pelkoja, huolia ja epäröintiä – niin te TULETTE antamaan tämän tietoisuuden lahjan koko Luomakunnalle ja myös lähimmille ystävillenne ja naapureillenne. Maailmanne muuntaminen paratiisiksi, jollaiseksi sen on tulla, tehdään yksi askel kerrallaan. Jokaisen täytyy tulla omaan tietoisuuteensa näistä perustotuuksista, omalla yksilöllisellä tavallaan.

Löytäkää virheelliset uskomukset sisältänne. Ne ovat niitä, jotka liittyvät hyvin läheisesti pelkoihin ja käsityksiin, joita teistä huokuu. Etsikää ymmärrystä ja ”vaihtoehtoisia” syitä, jotka sallivat pelkojen ja käsitysten antaa tilaa rauhalle ja varmuudelle.

Todellinen tietämys pitää teidät ajattelemasta, että ”taivas putoaa niskaan” tai että ”fyysisen kehon kuolema on olemassaolon loppu”. Kun todellinen tietämys kerran saavutetaan, se vapauttaa teidät peloistanne. Todellinen tietämys vastaavasti auttaa antamaan rohkeuden nousta uskonnollisten perusopetusten taikauskojen yläpuolelle tai rikkomaan ”modernin” tieteellisen doktriinin tiukkojen opetusten siteen.

Kuten aina, te valitsette oman polkunne. Uskomus on jotain, jota pidetään totuutena ja jopa silloin, kun sen paikkaansapitävyyttä ei voida todistaa. Uskomukset ovat hyvin subjektiivisia luonteelstaan, ja jokaisen teistä olisi viisasta haastaa uskomuksensa – etenkin, kun niihin liittyy ”negatiivisia” tunteita – koska TODELLA ei ole mitään, mitä tulisi koskaan pelätä. Uskomuksen, jolla on pelon elementti sisällään, tulisi seisoa todisteena siitä, että te uskotte johonkin, joka ei yksinkertaisesti ole totta.

Jokaisella teistä on lukematon määrä Enkeleitä (tai Oppaita) epäfyysisissä maailmoissa, odottamassa lisäämään energiansa teidän energiaanne. Kun otatte askeleen tietoisuutenne lisäämisen suuntaan (löytämään vastauksia ”ongelmiinne”), niin nämä mukauttavat energiansa aikomuksenne kanssa ja auttavat teitä nopeuttamaan aikomustanne tavalla, joka auttaa teitä saavuttamaan seuraavan tarvitsemanne askeleen, jotta tavoittaisitte päämääränne. Kun kadotatte tahtonne ja annatte periksi, te vakavasti rajoitatte näiden toimintakykyä avustaa teitä, sillä te annatte heille vähän tai ette mitään, mihin mukauttaa energiansa.

Joten olettehan tunnollisia etsiessänne rauhaa ja onnellisuutta, ja etsittehän ikuisesti tilaisuuksia ilmaista rakkautta ja arvostusta toverimatkaajianne kohtaan.

Minä olen Esu ”Jeesus” Sananda. Nimeni Sananda tarkoittaa ”Yhtä Jumalan kanssa” ja on ansaittu olemisen tila. Tulen Luojan Valossa, vastauksena moniin pyyntöihin ymmärrykselle.

Jokainen teistä on ihmeellisellä ja vaivan arvoisella matkalla. Tulkoon jokaisesta teistä esimerkki muille seurattavaksi, kun opitte ilmaisemaan enemmän ja enemmän Luojan Rakkautta kauttanne ja maailmaanne.

Paljon Rakkautta ja Valoa teille KAIKILLE!

Salu.