Käännös: ”Psyykkinen internet” on yhtä lähellä kuin ajatuksesi

Gyeorgos Ceres Hatonn

10.5.2002

 

Hyvää iltapäivää, kirjurini. Se olen minä, Gyeorgos Ceres Hatonn, tulen Luojan Loistavassa Yhdessä Valossa. Ole tyyni ja salli viestin tulevan.

Jälleen ja jälleen kerran me Valon Maailmoista, ketkä valvomme maailmanne tämänhetkistä evolutiivista siirtymää, puhumme tarpeesta mennä sisimpäänne ja löytää omat vastauksenne. Tämä saa monen teistä varsin epämukavaksi, sillä se ehdottaa, että TE olette vastuussa omasta tietämyksestänne ja punnitsemisestanne. Ja todellakin te olette!

Voitte seurata toista halutessanne, ja toiselta oppisessa ON viisaus. Joka tapauksessa on suuri tarve jokaiselle teistä tulla omavaraisia liittyen yksilölliseen kykyynne tulkita kommunikaatioita, jotka OVAT suunnattu teitä kohti.

Jokainen teistä on ”psyykikko”. Ainoa syy, miksi jotkut vaikuttavan olevan psyykikompia kuin toiset, on se, että jotkut ovat käyttäneet aikaa tulkita aistimuksien ja tunteiden hienovaraisia nyansseja, jotka vaikuttavat mieleen.

Suurin osa maailmassanne olevista on jatkuvassa ja kroonisessa aistien häirinnässä. Jokainen teistä, joka resonoi tämän kaltaisen viestin kanssa ja etsii ahkerasti oivalluksia, ovat erityisesti niitä, joita puhuttelen.

Teidän ei tarvitse odottaa seuraavaa viestiämme tämän kanavan kautta vastaanottaaksenne viestin yhdeltäkään Valaistuneista Oppaista, jotka ovat tulleet auttamaan tänä aikana. Tämä on vain hellävarainen muistutus teille, että taikaa tai mysteeriä ei ole olemassa, ja kun kommunikaatioprosessi on kerran tunnistettu ja havaittu suoraan itse, niin silloin te havaitsette, että se on ollut siinä KAIKEN aikaa elämänne aikana ja auttamassa Opastamaan teitä matkanne varrella.

Jotkut haluaisivat teidän uskovan, että pitää meditoida ja harjoitella vuosia, ennen kuin saavutetaan selkeä kommunikaatio. Ehkäpä tämä on näin niiden kohdalla, jotka uskovat, että heidän täytyy ponnistalla saavuttaakseen. Sanon teille joka tapauksessa, että jokainen teistä ”harjoittelee” jatkuvasti joka kerta, kun istutte mietiskelemään ja etsimään vastauksia mihin tahansa kohtaamaanne haasteeseen.

Moni teistä tietää, että joskus teillä täytyy olla ”hiljaisuutta ja rauhaa kyetäksenne ajattelemaan”. Te tiedätte luontaisesti, että kun hiljennätte hälyn elämästänne, voidaan saavuttaa suurempi ajatuksen selkeys.

Monet kokevat usein vain tämän kohdan juuri ennen vaipumista uneen tai juuri heräämisen jälkeen levollisesta unesta. Tämä on usein syy, miksi moni haluaa ”nukkua yön yli”, ennen kuin tekee suuren päätöksen.

Jokainen teistä harjoittaa tällaista kommunikaatiota Oppaittenne kanssa joka ikinen päivä, vaikkakin moni teistä epäonnistuu tunnistaa sisäiset kytkökset tai mekanismin. Oppaidenne ”ääni” on oma sisäinen äänenne.

Miksi tämänkaltainen kommunikaatio on mahdollista? Koska kaikki ovat kytköksissä toisiinsa ja osa suurempaa Kokonaisuutta.

Paljon suuremmasta perspektiivistä: sieluolemuksen ”juuret”, josta tietoisuus ja itsetajunta syntyvät, on Absoluuttisen Tyyneyden ja Loputtoman Potentiaalin yksittäinen piste. Tästä yhteisestä pisteestä Ykseys tunnistetaan ja KAIKKI jakavat saman ”sisäisen äänen”. Tästä pisteestä ”Kaikki on kytköksissä Kaikkeen”.

Kollektiivinen kokemuksenne tämänhetkisessä ilmaisussa fyysisyyteen antaa teille vihjeitä ja oivalluksia asioista, joista puhun. Istumalla hiljaa ja mietiskelemällä saadaan tulokseksi aina hienovaraisia käsityksen siirtymiä ja saavutetaan hieman erilaisia näkökulmia.

Moni teistä odottaa yksinkertaisesti kuulevansa selvästi erotettavan äänen, kun Jumala, Enkelit tai Henkioppaat puhuvat teille. Tämä tapahtuu harvoin.

Vaikkakin on olemassa niitä, jotka ovat herkkiä ja jotka kykenevät erottamaan kommunikaation hienovaraisuudet ja täten ”kuulevat” selkeästi erotettavan äänen, joka ei ole heidän omansa, ja nämä samat myöntävät myös, että kun he seuraavat ”heidän” intuitiotaan, se on Opastus, joka vaikuttaa tulevan hyvin usein heidän omalla äänellään, vaikkakin he tunnistavat sen Opastukseksi – yleensä tapahtuneen jälkeen.

Minun täytyy korostaa tässä tärkeää asiaa: kaikkien toisiinsa kytköksissä oleminen EI erottele ”hyvän” ja ”pahan” välillä – joka tarkoittaa, että KAIKKI voivat käyttää tätä samaa kanavaa. Muistakaa, että jopa Luciferin kaltaiset olivat Jumalan luomia ja täten jakavat saman yleisen perinnön kuin te ja minä, kun puhutaan Alkuperäisestä Lähteestä.

Yksilön valitsema polku EI jotenkin kytke heitä pois muista. Tästä syystä teidän olisi hyvin viisasta oppia suojelemaan itseänne niiltä, jotka pyrkivät kasvamaan tuhoisten matalataajuuksisten polkujen kautta.

Jokainen teistä kykenee helposti luomaan tuskaa, turhautumista, vihaa ja surua itsellenne sekä muille. Nämä ovat reaktiivisen syyn ja seurauksen perustunteet, joita koetaan luonnollisesti silloin, kun tullaan tietoisesti itsetietoiseksi.

Joka tapauksessa, kun edistytte evoluutiossanne, havaitsette olevan haastavampaa ja tyydyttävämpää luoda rauhaa, huumoria ja iloa. Nämä hienommat, korkeataajuuksiset tunteet kiihdyttävät oppimistanne – kun taas matalilla, pohjemmalla olevilla taajuuksilla on tapana hidastaa kasvuanne.

Jotkut yksilöt ovat tulleet riippuvaisiksi matalataajuuksisiin energioihin, hyvin paljon samalla tavalla kuin alkoholisti on riippuvainen alkoholista. Nämä tekevät mitä tahansa saadakseen seuraavan helpotuksensa. Monista on tullut mestarillisia temppuilijoita, jotka manipuloivat teitä tekemään mitä tahansa varmistaakseen, että luotatte heihin, kun he samalla ohjaavat teidät vaikeuksien ja hämmennyksen polkua pitkin alas, joka on täynnä kipua ja surua, kun he samalla vakuuttavat teille, että teidän täytyy kärsiä kasvaaksenne.

Hyvät, kasvun ei tarvitse olla mikään taistelu. Oppikaa menemään sisimpäänne ja kytkeytymään naurun, tyyneyden ja ilon muistoihin. Kutsukaa Oppaitanne ympäröimään teidät näillä korkeataajuuksisilla energioilla. Tekemällä niin suojelette itseänne luonnollisesti niiltä, jotka toimivat matalissa taajuuksissa, sillä ainoa keino heille välittää viesti teille sellaiseen korkeataajuuksiseen tilaan on VASTATA sitä taajuutta. Tämä on jotain, mikä on liian vaikeaa suurimmalle osalle Pimeistä Energioista tehdä, ja jos ne tekevät niin, ne ovat luonnollisesti saavuttaneet myötätunnon tilan ja täten eivät halua kontrolloida tai manipuloida teitä.

Moni teistä, joka on lukenut näitä viestejä ja soveltanut tarjoamiamme ehdotuksia, varatkaa jonkin verran aikaa joka päivä, kun tietoisesti pyritte nostamaan taajuuttanne – ja täten vastaavasti puhdistatte tilanne Pimeän vaikutukselta. Tämä on niin kuin sen pitäisi olla.

Joka tapauksessa todistamme myöhemmin, että moni teistä päivän mittaan sallii itsestänne tulevan vihaisia, turhautuneita, ärsyyntyneitä jne. Tämä käy myös, sillä se on teidän haasteenne löytää keino pysyä kytkeytyneenä ja keskittyneenä, riippumatta siitä, mikä tilanne teitä kohtaa.

JOKAISESSA kokemassanne kokemuksessa ON hyvyyttä ja kasvupotentiaalia ja suurempaa ymmärrystä. Sanotaan, että joku kiilaa eteenne risteyksessä. Tulette hyvin vihaiseksi ja sallitte sen vaikuttaa teihin negatiivisella tavalla. Tai saatatte ottaa eri lähestymiskohdan ja sanotte itsellenne: ”Hmm – kaikki asiat tapahtuvat syystä, ja vaikken näe nyt syytä, miksi tämä tapahtuu minulle, ehkäpä Oppaani yrittävät saada minut tietoiseksi jostain. Ehkäpä minun tarvitsee oppia antamaan muille lisää tilaa. Tai ehkä tuon henkilön teot tapahtuivat niin, että olisin valppaampi jotain varten, joka tulisi tapahtumaan.”

Asian ydin tässä on havainnollistaa, että oikeanlaisesta perspektiivistä jopa kaikkein hämmentävimmillä tapahtumilla, jos katsotaan suuremmasta perspektiivistä, havaitaan olevan erityisen suurta positiivista arvoa. Jos kykenette omaksumaan tämänkaltaisen filosofian ja sisällyttämään sen jokapäiväiseen ajatteluunne, tulette havaitsemaan, että onnellisuus, rauha ja ilo ovat saavutettu, sillä vedätte puoleenne luonnollisesti enemmän ja enemmän tätä samaa positiivista energiaa elämäänne. Tämä saa aikaan myös suuremman ajatuksen selkeyden ja intuition, sillä ruokitte tyyneyttä sen sijaan, että ruokkisitte vihaa ja hämmennystä.

Ei ole keinoa käsitellä teidän kaikkien henkilökohtaisia huolia tällaisessa yleisessä kirjoituksessa. Näin ollen kehotamme jokaista teistä oppimaan auttamaan itseänne.

Tai jos vieläkin kamppailette henkilökohtaisen uskomuksen kanssa, että olette jotenkin ”erilaisia” ja ”ette kuule” – niin etsikää niiden apua, joihin luotatte, ja kysykää heiltä kysymyksiä ja mielipiteitä vaihtoehdoista, joita he näkevät liittyen teihin liittyviin asioihin. Usein jopa ne, jotka uskovat, että psyykikot ja sen sellaiset ovat ”saatanasta”, menevät vaistonvaraisesti sisimpäänsä ja kytkeytyvät tähän Sisäiseen Lähteeseen vastauksia varten, kun he yrittävät auttaa toista.

Jälleen: jokainen teistä on ”psyykikko” – joka tarkoittaa, että teillä on kyky kytkeytyä tähän Sisäiseen Tiedon Lähteeseen, uskomuksistanne riippumatta. Jokainen teistä kytkeytyy tähän Luovaan Lähteeseen päivittäin, vaihtelevilla tietoisuuden asteilla.

Ymmärrän, että tämä on jotakuinkin toistava viesti monille teistä. Joka tapauksessa on olemassa niitä, jotka lukevat tämänkaltaista viestiä ensimmäistä kertaa, ja monia muita täytyy muistuttaa uudelleen ja uudelleen näistä olennaisista Totuuksista.

Ottakoon jokainen teistä tämän viestin sydämeensä ja oppikoon pysymään aina keskittyneenä – riippumatta aina kehittyvän kokemuksenne vaikutuksesta.

Minä olen Gyeorgos Ceres Hatonn, tulen Palveluksessa Yhdelle Valolle – Luoja-Lähteelle – Yhdelle, joka loi teidät ja minut. Kun TE kasvatte tietoisuudessa, niin samoin kasvavat KAIKKI kaikkialla. Kasvunne on kytköksissä minuun, ja Me Luomakunnan Valaistuneista Maailmoista tulemme auttamaan teitä suurella rakkaudella, myötätunnolla ja täyttymyksellä.

Valossa (se, joka symboloi Totuuden tietämisen vapautusta) ja Luojan Rakkaudessa, siunaukset teille kaikille! Salu.

Lähde: https://www.wisdomoftherays.com/messages/entry/02-5-10