KÄÄNNÖS: PHOENIX JOURNAL 5 – LUKU 7 – IHMISEN ALKUPERÄ

ASHTAR

21.12.2017

 

PHOENIX JOURNAL 5

LUKU 7

REC #2   ASHTAR

TIISTAI, 5. SYYSKUUTA, V. 1989  11:05 A.M.  VUOSI 3, PÄIVÄ 020

Myös minä olen täällä, Dharma. Siirtykäämme eteenpäin. Ashtar läsnä jatkaakseen.

Kun ristisiitos Maan ihmisten ja muiden ihmisryhmien välillä tuotti jälkeläisiä, joilla oli vanhempi ”kummastakin” ryhmästä, kaikilla jälkeläisillä oli yksi kyky, jota siihen aikaan ihmisillä ei ollut. Heillä oli kyky olla keskittyneitä ja yksilöllisiä ilman fyysisen kehon apua. Tämä huokui olennoista, jotka olivat jälkeläisten sieluja, ja he eivät olleet osa ihmisen elinvirtaa sellaisenaan, vaan sen sijaan olivat olentoja toisesta tähtijärjestelmästä, jotka olivat pyytäneet ja saaneet luvan inkarnoitua Maahan mutanttikehojen kautta, jotka silloin luotiin.

En ymmärrä, miksi Totuuden hyväksymisessä on sellaista vastahakoisuutta. Eikö ole niin, että jatkuva pyrkimyksenne on tulla jälleen osaksi ja yhdeksi Jumalan kanssa? Miksei sitä voida hyväksyä, että Jumala ”suunnitteli” teidät sen sijaan, että olisi muovannut teidät kourallisesta mutaa? Ettekö kykenisi helpommin kasvamaan Jumalan lähteestä kuin kurasta? Pikkuiset Maasta, teillä on niin pitkä, pitkä matka tietämykseen.

 

REINKARNAATIO ALKAA

Selitän nyt päätöksen, joka tehtiin silloin ja suoritettiin tekona – ihmisen elinvirran oppaiden toimesta. Ihmisolennoille sallittiin yksilöitymisprosessin nopeutus, jotta heidät tuotaisiin nopeasti vaiheeseen, jossa he voisivat olla olemassa erillään fyysisistä kehoistaan. Yksi syistä oli sallia reinkarnaatiokaavan alkaminen, jossa ihmisolennot eläisivät toistuvasti elämiä eri kehoissa ja oleskelisivat astraalimaailmoissa maallisten elämien välissä. Joka tapauksessa, kunnes jokaisesta ihmisolennosta tulisi kykenevä säilyttämään erillisen olemassaolon erillään fyysisestä kehosta, sallimatta itsensä tulla vedetyksi takaisin ja tulla elinvirran nielaisemaksi kokonaisuutena, kuoleman kokemuksen alkamista ei ollut mahdollista sallia.

Syy kuoleman/uudelleensyntymisen kaavalle liittyi erinäisiin vaikutuksiin, joita jokaisella astraaliryhmällä oli ihmiskuntaan, ristisiitoksen aikaan että sen jälkeen. Haluaisin paljon mieluummin olla kasvanut Jumalasta kuin yksisoluisesta kalasta tai käärmeestä tai jopa apinasta, hyvänen aika. Mikä teitä ihmisiä vaivaa, ketkä eivät käytä noita ihmeellisiä aivoja, jotka ovat lahjoitettu teille kaikesta tästä Jumalan suunnitelmasta? Nämä olennot olivat monilta tasoilta liittyen heidän ymmärrykseensä Kosmisista Laeista, ja jotkut heistä olivat äärimmäisen matalia värähtelyltään, ja heitä motivoivat vain itsekkäät asiat. Nämä jälkimmäiset menivät opettamaan viattomammalle ihmisryhmälle monia tekniikoita, jotka liittyivät toisten manipuloimiseen, hypnotismiin ja itsekkäisiin tavoitteisiin – joten ihmiskunnan alkuperäisestä puhtaudesta tuli nopeasti kieroutunutta. Teillä oli parhaat opettajat ja kaiken kokemuksen integraattorit – Luciferin hulttiojoukot.

 

RODUN PARANTELU

Nämä jälkimmäiset kiiruhtivat opettamaan viattomammille ja tietämättömämmille satanistisen kulminaation tapoja. Ihmiskunnan oppaat tunnistivat, että ainoa keino pysäyttää tämä astraaliryhmän aloittama alaspäin kulkeva spiraali oli leikata ihmiskunnan fyysisiä elämiä – kuoleman prosessin kautta, viedä heidät astraalimaailmoihin korkeampia opetuksia varten ja puhdistaa tiheä itsekkyyden ja materialismin kuona, joka oli seurausta juuri päättyneestä fyysisestä olemassaolosta. Sen jälkeen järjestää uudelleensyntyminen fyysisellä tasolla muistinmenetyksen kera, joka liittyy aikaisempaan elämänvirran kokemukseen.

Kun päätös oli tehty, jäi jäljelle päätöksen tekeminen siitä, kuinka voitaisiin soveltaa välttämätöntä enemmän yksilöivää voimaa ihmiskuntaan.

Ihmisen kiusauksessa olevien langenneiden astraaliolentojen roolin takia päätettiin, että jokaisesta irstailun suunnitelleesta poistettaisiin sirpale, joka sen jälkeen levitettäisiin kaikkien ihmisolentojen kesken osuuksilla, jotka olivat juuri riittävät salliakseen jokaisen ihmisolennon pitää itsensä kasassa yksilöllisenä yksikkönä. Vaikkakin tämä levittäminen onnistui vahvistamaan ihmisen itsekuvaa välttämättömään pisteeseen asti, sillä oli myös negatiivinen vaikutus; koska jokaiseen ihmisolentoon sisällytettiin pieni osa yhdestä langenneesta olennosta, jokaiseen ihmiseen oli kylvetty negatiivisuuden siemen, joka voisi johtaa alaspäin kulkevaan pyörteeseen sille ihmisolennolle, ellei sitä puhdistettaisi. Alatteko yhdistämään langenneiden energioiden sisäsiittoisen energian siihen, kuinka paljon ne ovat läsnä?

Suunnitelma selitettiin täysin ihmisryhmälle ennen täytäntöönpanoa, ja kaikki ihmisolennot hyväksyivät sen. Oli luvattu, että jotta negatiivisten ”siementen” lisäys ihmiskunnalle kompensoitaisiin, muut astraaliryhmän jäsenet – sellaiset, jotka eivät ottaneet osaa ristisiitokseen, toimisivat oppaina ja vartijoina ihmisolennoille ennalta määrätyn reinkarnaatiojärjestelyn loppuun asti. Tämän kokemusten syklin aloittavat olisivat jotakuinkin lukittuina yksittäisen planeetan koko sykliin. Se tapahtui vain niin sanotusti lähiaikoina, että ne teistä, jotka ovat siirtyneet korkeammalle kehittyneisiin ulottuvuuksiin, ovat palanneet vapaaehtoisina tähän kokemisen sykliin tuodakseen siirtymän ihmiselämämuodoille.

 

KUVAAN ASTUU PIMEYDEN VELJESKUNTA

Astraaliolentojen joukossa oli useita, joiden värähtelyt olivat erityisen matalia ja joita ei voitu sirpaloida äsken kuvaillulla tavalla. He olivat pääasialliset opettajat rietastelulle ja pahoille opetuksille, joita välitettiin ihmiskunnalle, ja heidän suorittamansa osan takia karminen taakka oli hyvin raskas. Näiden olentojen oli sallittu ”palvella” ihmisrodun kehittymisessä toisella tavalla: ohjaamalla Veljeskuntaa, jonka tehtävä olisi yrittää uudelleen ja uudelleen houkutella ihmistä pois puhtaudesta ja henkisestä kehittymisestä. Näiden olentojen funktio olisi vetää heikommat yksilöt pois polulta, jotta ne, jotka pysyisivät vahvoina, voisivat muodostaa yhdenmukaisesti omistautuneiden olentojen ryhmän – jotka läpäisisivät itsekkyyden ja materialismin testit ja olisivat, sitaateissa, VOITTANEET!

 

MUODOSTETTU VELJESKUNTA ON SE, JOTA KUTSUMME NYT PIMEYDEN VELJESKUNNAKSI (PV):

Vaikkakin pahimmat langenneista astraaliolennoista eivät antaneet sirpaleita ihmisrodun yksilöllistymiseen, oli muita, joiden värähtelyt olivat myös äärimmäisen alhaiset ja jotka antoivat. Sitten oli ongelma, mikä ihmisryhmä vastaanottaisi nämä erityisen pimeät sirpaleet.

Ymmärrettiin, että kuka tahansa, joka salli sellaisen pimeyden itseensä, oli suuremmassa vaarassa epäonnistua sisällä olevan pimeyden takia. Näin ollen päätettiin, että niitä, ketkä hyväksyivät vapaaehtoisesti nämä pimeimmät sirpaleet, autettaisiin kahdella tavalla: 1) he saisivat myös sirpaleen yhdeltä astraaliolennolta, joka EI ollut langennut ja joka pysyi puhtaana, ja 2) heille annettaisiin erityistä apua koko heidän inkarnoitumisensa sarjassa. Toivon, etten vie pois kaikkea hupia ja salaperäisyyttä.

Juuri nyt Maan päällä on edelleen ihmisolentoja, ketkä olivat noita erityisiä vapaaehtoisia. (Tunnistatteko ketään?) He ovat yleisesti ottaen niitä, joilla vaikuttaa olevan enemmän ”olemusta” tai ”henkeä” kuin muilla. Usein he ovat vastuussa suurimmasta ”hyvästä” – MUTTA myös suurimmasta pahasta. Jotkut heidän joukostaan hävisivät ottamansa taistelun, ja heistä tuli ihmisistä pahimpia. Toiset onnistuivat ja heistä tuli parhaita.

Musta Veljeskunta (MV) haali jäsenensä pääasiassa langenneista astraaliolennoista, mutta jotkut heistä olivat sieluja, jotka olivat alun perin ”ihmisiä” ja jotka olivat vastaanottaneet voimakkaita pimeyden sirpaleita Valon kera ja jotka olivat sallineet lihallisen olemassaolon, materialismin ja itsekkyyden kiusausten vetää heidät alaspäin kulkevaan spiraaliin, joka pystyisi pysähtymään ainoastaan ihmisen fyysisen kehon kuolemalla, jota seuraisi uudelleenpuhdistus oppimisen astraalitasoilla. He kantoivat mukanaan riittävästi yhtenäistä olemusta (tuloksena ylimääräisistä avustuksista) pysyäkseen yksilöitynä jopa hyvin vaikeissa värähtelyissä, joihin Pimeyden Veljeskunnan veljet ovat eristetty – ympäristöön, jossa suurin osa ihmissieluista ei kestäisi olla. Puhun Pimeyden Veljeskunnan veljien eristyksestä seuraavaksi.

 

MISSÄ HE OVAT?

Astraalimaailmoissa on monia alueita, jotka ovat selkeästi erotettavissa toinen toisestaan. Jotkut pursuavat valosta ja henkisen viisauden lämmöstä; toiset ovat pimeyden ja epätoivon kyllästämiä, mukanaan viha ja kostonhalut. Jälkimmäiset alueet ovat suhteellisen pieniä, ja ne ovat sijainteja, joihin matalimmat ja karkeimmat sielut ja olennot joko ”tuntevat vetoa” tai ovat tarkemmin ottaen eristetty.

Huonoja uutisia, ihmisveljet; pimeämmät tasot vastaavat maan tasoa värähtelyltään. Tämän värähtelyn vastaavuuden takia pimeiden asukkaiden vaikutus maahan inkarnoituneisiin on erityisen voimakas. Esimerkiksi monia sieluja, jotka kuolevat huumeriippuvuuden, juoppouden ja irstailujen elämän jälkeen, vetää puoleensa matalimmat astraalialueet, ja sieltä he voivat vaikuttaa ja tavallaan riivata niitä, jotka ovat edelleen ”elävässä” fyysisessä muodossa. Heidän uhrinsa ovat vain niitä, ketkä kärsivät samoista heikkouksista ja jotka usein käyvät baareissa, ilotaloissa ja muissa karkeissa ja irstaissa paikoissa.

Kehottomat sielut kiinnittävät itsensä uhreihinsa astraalipuolelta ja kykenevät osallistumaan toisen kautta vanhoihin tapoihin yllyttämällä näitä onnettomia heittäytymään niin kuin he aikanaan tekivät – tietyn pisteen ylitse voitte tulla täysin riivatuiksi ja näin ollen menetätte kaiken kontrollin itsestänne. Ehkäpä näette, miksi me pyydämme, saarnaamme ja intämme kohtuullisuutta kaikissa aktiviteeteissa ja nauttimisessa? Teistä voi tulla humalassa jne. saatanallisten demonien kynsissä oleva avuton pelinappula.

Teitä tullaan lyömään kovempaa, jos olette sellainen, jota me kutsumme työskentelijäksi ja eteeriseksi olennoksi, joka on mukana näissä siirtymäolosuhteissa. Kuinka saada paremmin teidät ”nalkkiin”?! He saavat teidät tekemään asioita, jotka varmistavat sen, että omat ihmiskolleganne (poliisi ja oikeusjärjestelmä) saavat teidät pois pelistä tai saavat teidät ottamaan itsenne pois itsemurhan tai onnettomuuden kautta.

 

EDISTYKSEN POLKU

Joka tapauksessa minun tulisi huomauttaa tässä, että näitä pimeitä sieluja, jotka ovat alimmilla ja pimeimmillä astraalitasoilla, ei ole eristetty pysyvästi noille tasoille. Jos he kykenevät minä tahansa aikana nostamaan taajuuksiaan ja henkistä oivallustaan tarpeeksi korkealle saavuttaakseen pääsyn kevyemmille ja lämpimämmille tasoille, silloin heidät toivotetaan tervetulleiksi niille tasoille. Arveletteko sen olevan varsin hurja saavutus? Joidenkin teistä tulisi muistaa hyvin!

Tämä prosessi ei ole ”automaattinen”. Matalan värähtelytaajuuden pimeytynyt sielu ei kirjaimellisesti kykenisi pääsemään korkeammille astraalitasoille silloin, kun hän pysyttelee matalalla taajuudella. Jos hänet asetettaisiin niin korkeaan taajuuteen, tämä aiheuttaisi hänelle suurta kipua ja kärsimystä – yhteensopimattomuuden takia, joka on hänen perusluontonsa ja korkeamman astraalitason välillä. Näin ollen hän palaisi välittömästi pimeämpiin asuinsijoihin, jossa kipu helpottaa. Se tapahtuu vain nostamalla omia taajuuksiaan täsmätäkseen korkeammilla astraalitasoilla oleviin taajuuksiin, että mikä tahansa sielu voi saavuttaa pääsyn niihin.

MUISTUTAN TEITÄ RAKKAITA SIITÄ, ETTÄ ON VASTAAVANLAISTA TEILLE YRITTÄÄ NOUSTA SÄDEALUKSEN SÄDETTÄ PITKIN ETEERISEEN LÄSNÄOLOON. SE MYÖS EDELLYTTÄÄ MEITÄ ALENTAMAAN TAAJUUKSIAMME TEIDÄN RAJOIHINNE – KUMPIKIN OSA ON VAIKEA TEHTÄVÄ JA HYVIN EPÄMUKAVAA MOLEMMILLE OSAPUOLILLE.

Mutta mennään nyt takaisin PVV:in, sillä on olemassa tärkeä eroavaisuus. Tuossa ”veljeskunnassa” olevat olennot kykenevät ”suojaamaan” itsensä kivulta, joka tulee valon ja rakkauden piirissä olemisesta, tiettyjen henkisten tekniikoiden takia, jotka he tuntevat – jälleen, Saatana on mestariopettaja. Tämä tekniikka sallii heidän päästä kaikkialle astraalimaailmoissa sekä fyysiselle tasolle. Hupsis! ”JOS” mitään ”lakia” ei olisi pidättelemässä heidän liikehdintäänsä?

No, helpotus; sellainen laki on olemassa. Se täytyi määrätä ihmissielujen takia, jotka matkaavat maan tasolla ja astraalissa elämien välillä. Näiden pimeiden olentojen tapauksessa näyttämölle tuotiin ylivertainen voima, joka normaalisti ei salli heidän vapaata liikkuvuuttaan, mutta joka voidaan pysäyttää tietyissä olosuhteissa. Tämä voima pidättää täysin kaikki pimeät veljet ja sellainen, että he eivät voi kumota sitä.

Teille kärsimättömille yksilöille, menen vielä asiaan.

 

PVV:t KOETTELEMAAN JA KITKEMÄÄN

Olemme puhuneet pidättävän voiman pysäyttämisestä tietyissä olosuhteissa, ja nyt me selitämme lisää. Aiemmin tässä journalissa puhuin PVV:en tärkeästä funktiosta ihmisrodulle, nimittäin koetella ja kitkeä pois kehnot esimerkit: ne, joilla ei ole ratkaisukykyä ja oivallusta sallia itsensä kehittyvän korkeampiin henkisiin ulottuvuuksiin nostamalla värähtelytaajuuksiaan. Korostan, että PV:n perustamisen aikaan ihmisolennot eivät olleet millään muotoa tasavertaisia piirteiltään. Osa oli kehittänyt suuren viisauden ja oivalluksen pyrkimystensä kautta pitkän kokemuksensa aikana maan alusta alkaen; toiset eivät koskaan vaivautuneet tutkimaan matkansa tarkoitusta ja tavoitetta materiaalisella tasolla, ja heillä oli hyvin vähän oivallusta tai arvostelukykyä. Pimeiden tarkoitus oli helpottaa jaottelua niiden välillä, jotka halusivat ja kykenivät kehittyä, ja niiden, ketkä ovat tuominneet itsensä epäonnistumiseen.

Siinä ei miellä olevan paljoa eroavaisuutta – mutta joka tapauksessa se on suuresti erilaista. Ette voi enää ajelehtia tietämättöminä matkasta, sillä ”näytelmä loppuu” suurimmalle osalle näytelmän esittäjistä. On aika alkaa päättämään, minkä näytelmän kanssa haluatte mennä eteenpäin. Älkää toistako sitä vanhaa ”ollaan vain ja kaikki tulee olemaan hyvin”. Ei, veljet ja siskot, kaikki EI tule olemaan hyvin. On aika valita joukkueen pelaajat, mutta vain että tässä pelissä TE valitsette joukkueenne, eikä niin kuin se yleensä tehdään – jossa joukkueen kapteenit valitsevat. Heidän on joka tapauksessa sallittu kosiskella ja houkutella teitä kaikin keinoin henkisen manipulaation ja ihmisen heikkouden kautta. Mutta molemmat joukkueet haluavat vahvuutta, joten teitä hemmoteltuja, jotka eivät osaa edes päättää sitä, mitä he tekevät tänään, ei haluta erityisesti tai kitketä pois – te olette niitä, jotka päätyvät viimeisiksi valinnassa ja yleensä päätyvät häviäjiksi. Teidän ”new ageilijanne”, jotka ”olevat”, tekevät enemmän vahinkoa olemalla edistyksen tiellä kuin mikään muu osallistuminen. Te ette estä pimeitä veljiä, sillä te toimitte olemalla esteinä Valon polulla. Mutta hekään eivät erityisesti halua teitä, sillä he tietävät, että he ovat saaneet teidät nalkkiin heikkouden ja tietämättömyyden kautta – olette jo ”ajelehtineet” sinne, minkä tunnistaisitte oman vihollisenne leiriksi, ja samalla ”näytätte koko maailmalle”, kuinka ihmeellisen puhtaita olette. Saatana nauraa kustannuksellanne, sillä ”olette” jatkamassa matkaanne suoraan hänen ikuisuuteensa.

Jotta PVV:en sallittaisiin suorittaa funktionsa on välttämätöntä sallia tietyissä olosuhteissa jäsenille pääsy muille tasoille ja alueille, jotka ovat normaalisti heiltä kiellettyjä. Lupa tulee joka tapauksessa pyytää oikealla tavalla ja tulla sitten myönnetyksi. Asia ei ole koskaan riippuvainen PVV:stä yksinomaan. Kun PV pyytää pääsyä tietylle alueelle, sen täytyy esittää syynsä ja tarjota jotain vastineeksi Valkoiselle Veljeskunnalle, joka on laajamittainen termi kuvaamaan tämän planeetan Henkistä Hierarkiaa. Esimerkiksi me tällä tasolla olemme osa Valkoista Veljeskuntaa.

Yleisesti ottaen minkä tahansa pyynnön oheen, joka tulee PV:lta ja joka liittyy toimintaan tai pääsyyn, jota heille ei normaalisti sallita, täytyy liittää mukaan vastaavanlaisen hyödyn tarjous Valkoiselle Veljeskunnalle. (Kuten – mitä te annatte meille, W.B., jos jätämme Dharman yksin?) Voitte helposti nähdä, ettemme ole tehneet tuota tiettyä vaihtokauppaa vielä.

 

DHARMA KOETELTUNA

Kun näitä tarjouksia ja vastatarjouksia tehdään, ne tehdään Mahtavan Neuvoston ja/tai Henkisen Hierarkian Kosmisen Neuvoston edessä, joiden johtaja ei välttämättä anna myöntymystään vaihtokaupalle. Lopullinen päätös tehdään hyvin korkealla tasolla, tehollisesti ylitse minkään omistautumisen tason puolelle tai toiselle. Ollakseni täsmällinen esimerkin kera: tämän vastaanottajan varhaisessa kehityksessä oli vaihe, kuten toissapäivänä – (ei, minä vitsailen, sillä se oli noin viikko sitten) kun PV:n puhuja esitti, että heille annettaisiin pääsy vastaanottajaan tietyn aikaa, jotta he yrittäisivät siirtää häntä pois hänelle osoitetusta tehtävästään. Suunnitelma oli lähetetty päätöstä varten, ja pyrkimys sallittiin. Meillä ei ollut erityistä pelkoa siitä, että hän liikkuisi pois luotamme – pidämme hänet liian kiireisenä huomaamaan mitään muuta – ja sitä paitsi me annamme hänelle yhteyden ”Simon Pietariin” säännöllisesti pitämään hänet nöyränä.

Joten heille annettiin kyky peukaloida informaation aineen kanssa; ei ihmisen aineen kanssa, paitsi kuin miten he kykenisivät vakuuttamaan hänet, että hän on liian sairas tai liian väsynyt jne. Ensi alkuun Dharma oli hieman hämmentynyt, sillä myös minä kytkin piirejäni päälle, ja se oli ja on vieläkin kurjaa aikaa. Otat aina yhteyden hämmennyksen aikana ja siirryt vähemmän tuttuihin energiataajuuksiin.

HA HAA! NYT HUIPENTUMA JA ÄLKÖÖN KUKAAN TEISTÄ UNOHDA SITÄ KOSKAAN – KOSKAAN! KOSKAAN! KOSKAAN! OLI SOVITTU, ETTÄ VASTAUKSENA ”SUORAAN KYSYMYKSEEN” PIMEIDEN VELJIEN VAADITAAN VAHVISTAMAAN HENKILÖLLISYYTENSÄ. TÄMÄ TAPAHTUI JA DHARMA VOITTI ERÄN. HATONN OLI KOULUTTANUT HÄNET HYVIN, VELJET, OLKAA HYVIN KIITOLLISIA. MITÄ ME SAAVUTIMME?

SAAVUTIMME KYVYN KERTOA TEILLE TÄMÄN TIEDON, JOTTA VOITTE TAISTELLA HEIDÄN PYRKIMYKSIÄÄN VASTAAN SAADA TEIDÄT LUOPUMAAN TEHTÄVÄSTÄNNE. DHARMA KULKI SOKEASTI ETEENPÄIN PUHDISTUKSENSA KANSSA, JA VAIKKAKIN SE ON EDELLEEN EPÄMUKAVAA HÄNELLE, HÄN ON YLLÄPITÄNYT VASTAANOTTAMISEN TASON, JOKA ON YLITTÄMÄTÖN, JA MINÄ TEEN KUNNIANOSOITUKSEN HÄNELLE TÄSTÄ VERRATTOMASTA VAHVUUDESTA. TEILLÄ TÄSSÄ PIENESSÄ RYHMÄSSÄ OLEVILLA ON OLLUT HYVIN KIVULIAS AJANJAKSO TÄSSÄ. OLKOON SE NIIN.

Pidetään tauko, että jaksetaan taas. Vetäydyn Valossa valmiuteen.

 

Ashtar kuittaa.

http://www.fourwinds10.net/journals/pdf/J005.pdf

http://fourwinds10.com/siterun_data/bellringers_corner/vital_articles/news.php?q=1429114281