KÄÄNNÖS: VIOLINIO ST. GERMAIN: ANTEEKSIANTO ON AVAIN MUODONMUUTOKSEEN

Violinio Germain

Kesäkuu 29, 2009

1/2/00 – Violinio St. Germain

Hyvää iltaa, kirjurini. Se olen minä, Violinio St. Germain, tullen palveluksessa Yhdelle Valolle—Luojan Lähteelle. Tulen violetin säteen edustajana, muutoksen ja muodonmuutoksen säteen. Olkaa rauhassa ja hiljaa, sillä kaikki on loputtoman luomakunnan evoluution syklien sisällä hyvin.

Tämänhetkinen planetaarinen syklinne on tulossa loppuunsa. Jokaisen syklin lopussa on aina muutos, kun vanha antaa tietä uudelle, ja tätä seuraa jälleensyntyminen uuteen syklikokemukseen. Maailmanne lähestyy tämänhetkisen SUUREN syklin loppua avaruudellisen liikkumisen osalta ja koskien myös planetaarista ja henkilökohtaista kasvua.

Monet eivät huomaa tällä olevan merkitystä, koska massat ovat suurimmaksi osaksi paikoillaan uinuvan kaltaisessa hypnoottisen häiriön tilassa. Ne, jotka ovat heränneet suurempaan havainnoivaan ymmärtämiseen, huomaavat nämä ajat erityisen suurena tilaisuutena sekä valmistautua että ottaa seuraava askel eteenpäin sielun kasvussa.

Tätä aikaa olisi kaikkein sopivinta kutsua ”valmistumiseksi” yhdestä koulun luokasta seuraavaan. Vain ne, jotka ovat ahkerasti valmistautuneet (opiskelleet), ovat valmiita ottamaan seuraavan askeleen eteenpäin. Ne, joilla on edelleen tarvetta opetella lisää kolmannen ulottuvuuden luokkahuoneessa, tulevat luonnollisesti huomaamaan olevan välttämätöntä jatkaa jossain muualla ja vastaavanlaisessa ympäristössä, jonka te tunnistatte fyysiseksi ympäristöksi.

Kaikkein tärkein jäljelle jäävä tekijä suurimmalle osalle teistä tätä viestiä lukeville on jatkuvat ylöspäin kulkevat taajuusvaihtelut, jotka ovat jo hyvää matkaa menossa. Tämä yksittäinen tekijä on suurin ulkoinen katalyytti, joka johtaa eteenpäin hengen kasvua, minkä voi kokea fyysisyydessä.

Planeettaanne kylvettävät valorakkauden taajuudet ovat vain hitusia siitä, mitä on tulossa. Tämä aika, jossa nyt koette, on ”lämmittely” -jakso, jossa teille tarjotaan tilaisuus totuttautua ennen suurempia vaiheita, jotka ovat tulossa. Kun jatkatte sopeutumista, huomioonne tulee luonnollisesti mikä tahansa ja KAIKKI tunnemaailman tulokset, joita ei ole vielä ratkaistu.

On nyt suositeltavaa, että te kaikki vietätte säännöllisesti hiljaista aikaa meditoiden ja pohtien syvästi henkilökohtaisia asioita, tai minkä terminologian tunnette olevan miellyttävä kuvailemaan itsetutkiskelun itseään havainnoivaa prosessia. Tutkikaa nöyryydellä kaikkia ajatuksianne, uskomuksianne ja ideoitanne—etenkin niitä, jotka laukaisevat minkälaista tahansa tunnekipua sisällänne—kuten: välinpitämättömyyttä, murhetta, syyllisyyttä, surua, häpeää, turhautumista, kiukkua ja niin edelleen. Mikä tahansa sellainen tunnetila, jonka voitte todellakin nähdä kroonisena tilana, tulisi katsoa kaikkein tarkimmin.

Antakaa anteeksi, kun olen suorasukainen tässä, mutta: te olette jokaisessa sellaisessa tapauksessa rankaisemassa itseänne!

Mikäli se on kova lapsuus, rikkoutunut avioliitto, kadotettu rakas, tai niin edelleen, suosittelen, että lakkaatte menneen kivun uudelleen elämistä ja huomaatte, että on aika antaa itselleen ja muille anteeksi, jotta voitte saada aikaan ansaitsemanne parannuksen, ja siispä poistatte tukokset, joita näillä tunne-energian ”harjanteilla” on tapana aiheuttaa.

Nämä tukokset ovat rajoitteita, jotka tukahduttavat energian luonnollisen virtauksen teihin ja lävitsenne. Tämän tyyppiset tunnetukokset ovat paljon enemmän vastuussa erilaisista syövän muodoista, joista on tullut niin laajalle levinneitä maailmassanne, kuin ovat mitkään ja kaikki ruokavalio-, suku- ja kemialliset syyt yhdistettynä.

Taudin fyysinen ilmentymä tulee aina tunnetukoksen tuloksena, ja ravitsevan elämänvoimaenergian myöhempi surkastuminen, joka muutoin virtaisi siihen osaan kehoa, joka on vaikutuksen alaisena.

On suuri pyrkimys meneillään tähän aikaan meidän osaltamme valon maailmoista, me, jotka olemme omistautuneita auttamaan kutsun apuun lähettäneitä, korostamaan ANTEEKSIANNON tärkeyttä ja roolia, jossa se on, sekä parantamista ja yleisesti ottaen hengen kasvua.

Anteeksianto on suurimmalle osalle teistä AVAIN itselangetettuihin kahleisiin, jotka olette laittaneet itsellenne. Teidän tulevaisuuteenne vaikuttaa suuresti teidän ymmärtämisenne ja sovelluksenne tästä perustotuudesta.

Anteeksianto ei ole monille teistä niin yksinkertaista kuin vain sanoa, “olen pahoillani”, ja sitten kaikki on hyvin. Todellinen anteeksianto tulee, kun voi katsoa tilannetta, mikä on kroonisen tunneahdingon tai epämukavuuden lähde ja tunnistaa kokemuksen arvo itselleen sekä myös toisille.

Ehkä kokemus toimi kohdistusmekanismina, joka auttoi teitä määrittelemään itsellenne sen, mikä EI ole tuottelias polku seurata. Siten se saattoi auttaa teitä eliminoimaan yhden vaihtoehdoistanne ja näin ollen sallii teidän keskittyä paremmin siihen, mikä on teille oikeaa.

Onko teillä tapana ylläpitää kaunaa, kiukkua, surua jne.? Jos näin on, ketä te autatte tekemällä niin? Kuka tulisi vihaiseksi tai järkyttyneeksi, kun te pidätte kiinni sellaisista matalataajuuksisista tunnelatautuneista muistoista? Palveleeko sellainen todella teitä ja auttaako se teitä selviytymään, vai onko se energiaa vievä toimi, jota te teette?

Opetelkaa kysymään itse tämänkaltaisia vaikeita kysymyksiä. MUTTA VIELÄ TÄRKEÄMMIN, OPPIKAA REHELLISESTI VASTAAMAAN NÄIHIN SAMOIHIN KYSYMYKSIIN ITSE.

Onko jokin asia, jonka joku muu teki teille menneisyydessä, säilyttämisen arvoinen tunteellisesti niin paljon, että teiltä menee ohi harvinainen tilaisuus tehdä se, mikä olisi monien mielestä suuri hyppy eteenpäin kasvun ja ymmärtämisen nimissä?

Käsityksistänne ja tämänhetkisen ymmärryksen tasostanne ja niin tärkeiltä vaikuttavista perusteluista huolimatta TE olette vastuussa kaikista tunnevastauksista, reaktioista, perusteluista ja niistä seuraavista ilmentymistä elämissänne. Vain TE voitte ottaa askeleet eteenpäin minkä tahansa tukoksen lähteiden ymmärtämisessä—ja siten ja tekemällä niin muutatte, vaihdatte tai jopa pyyhitte niihin liittyvän tunnevaikutuksen.

Puhuminen näistä tämänkaltaisista asioista on todistettu keino auttaa helpottamaan tunteellista latausta, ja se tuo ymmärrystä. Ehkäpä yhtä tärkeää on olla se, joka kuuntelee samalla kun sallii toiselle tilaisuuden hajottaa tunnelatauksiaan.

Tämä menetelmä on aina tehokkaampi, jos kuunteleva voi pidättäytyä tekemästä tuomitsevia ehdotuksia, kuten yleisesti aloittaen lauseella: “jos olisin sinä, minä…”. Tämänkaltainen arvioiminen tulisi jättää sille, joka yrittää löytää omia vastauksiaan.

Hyvä kuuntelija kysyy yksinkertaisia kysymyksiä, jotka auttavat toista keskittymään järkevästi erilaisiin tunteellisesti ladatun tilanteen näkökulmiin. Nämä voisivat olla kysymyksiä, kuten:

Milloin tämä tapahtui? Kuinka vanha olit silloin? Kuinka vuotta tapahtuneesta on? (60-vuotiaan henkilön läpikäynti uudelleen 12-vuotiaan traumoista voi olla melko paljastavaa ja aiheuttaa joskus hätkähdyttäviä ymmärryksiä sen osalta, joka vieläkin etsii myötätuntoa.)

Oliko elämissänne yhtään muita vastaavanlaisia kokemuksia kuin tällä, jota oli juuri kuvailtu? (Kaavoihin katsominen voi olla hyvin tehokasta auttaessaan itse näkemään kroonisen itserankaisun historian.)

Pyydän, ettette menisi neuvomaan toista. Antakaa toisten löytää teidät. Toisen täytyy todellakin luottaa teihin avautuakseen teille avoimesti. Olkaa nopeita tunnistamaan tämän tapahtuminen, sillä se tulee olemaan suurimmassa osassa tapauksia melko suunnittelematonta ja ilmoittamatonta.

Jos teillä on asioita, joita haluaisitte saada ”pois rinnastanne” (ja näin ollen puhdistaa sydänenergiakeskus), silloin etsikää sellainen, jonka kanssa tunnette olonne mukavaksi, ja pyytäkää heiltä kohteliaasti jonkin verran aikaansa.

Yhdessä voitte jokainen auttaa toinen toistanne löytämään anteeksiannon sisällänne ja itsellenne. Niin tekemällä viskaatte pois ankkurit, joilla on taipumus pitää tunnetaajuuttanne nousemasta tasolle, jossa se luonnollisesti ”kelluisi” tämänhetkisessä ympäristössänne.

Nämä planetaarisessa ympäristössänne kylpevät ylöspäin kulkevat taajuusvaihteet sallivat luonnostaan korkeamman energian keskuksien suuremman aktivoinnin niissä, jotka ovat suhteellisen vapaita tukoksista alemmissa energiakeskuksissa—ja täten ovat hyvin maadoitettuja molemmissa maailmoissa, henkisessä että fyysisessä. Tulette nimittäin löytämään suurempia ja suurempia määriä niitä, joilla on kasvu ennakkoaavistuksissa, intuitioissa ja muissa ”psyykkisen” tyyppisissä kokemuksissa. Tämä on melko luonnollista ja tulee olemaan jokapäiväistä ilmaantuvassa ympäristössä.

Tällä hetkellä muodonmuutosprosessi on pääasia. Suuria määriä planeetallenne inkarnoituneista kamppailevat näiden edeltävien taajuuden muutoksien kanssa. Monet kamppailevat yksinkertaisesti hallitakseen tunne-energian sisäisiä puuskia, jotteivät “polttaisi tiivistettä” (kielikuva) tai muuten tuntisi tunteiltaan hallitsemattomiksi.

Kerron nyt teille: on pitkälti parempi pitkällä aikavälillä päästää höyryä, kuin että se jatkaisi näiden tunnepuuskien tukahduttamista. Ette saata tuntea oloanne mukavaksi tekemällä niin, mutta jos tunnette, että teillä ei ole mitään muuta tietä päästellä höyryjä, se on parempi kuin vangitun energian tukahduttamisen pitkäaikaiset vaikutukset. Usein tämänkaltaiset tunnepuuskat ovat tulos (tai sekoitus) aikaisemmista tapahtumista, joissa tunne-energian tukahduttaminen oli valitsemanne ratkaisu.

Jos sellainen purskahdus on ollut osa viimeaikaista menneisyyttänne, niin sitten käyttäkää sitä tilannetta keskittymismekanismina, jossa voisitte katsoa, mitä oli tekeillä sisällänne, jotta voisitte pystyä paremmin ymmärtämään todellisen mekanismin sen takana, joka sytytti tunnepuuskan. Huolellisella ja ahkeralla etsinnällä löydätte oivalluksia itsekidutuksen luonteeseen, jolle voitte altistaa itsenne kroonisesti.

Kun tunnistatte ja ymmärrätte sellaisten purskahdusten syyn, kaikki, mitä teidän tarvitsee tehdä, on antaa anteeksi itsellenne ja kenelle tahansa muulle, joka vaikuttaisi kantavan vastuuta kokemuksen luomisesta, joka johti epäluonnolliseen käytökseen osaltanne. (Sanon “epäluonnolliseen” siinä mielessä, että se on melko luonnotonta korkeammin tietävän minänne näkökulmasta oleskella missään muussa tunnetilassa kuin puhtaassa rakkaudessa.)

Jälleen: anteeksianto on avain muodonmuutokseen.

Löytäkää näiden sanojen sisältä sisäinen tunnistus aikeesta auttaa teitä löytämään sisäinen rauha, ymmärrys ja tärkeimmin ilo, jota olette luontaisesti etsimässä löytääksenne ja pärjätäksenne.

Olen Violinio St. Germain, tullen palveluksessa Yhdelle Valolle ja kaikille teille, joille tämä viesti kulkeutuu.

Siunauksia ja rauhaa kaikille teille, jotka etsitte uutterasti. Se tulee sydämienne kautta, että löydätte etsimänne. Salu.

www.wisdomoftherays.com/00-1-2.html (englanniksi)

http://fourwinds10.com/siterun_data/spectrum/volume1/pdf/010400.PDF (englanniksi)