Käännös: VIOLINIO GERMAIN: KONTROLLOIDAKSENNE MATERIAA – KONTROLLOIKAA ENSIN ITSEÄNNE

Violinio Germain

21.2.2020

Jumala sanoi, ”Katsokaa, olen kaikissa asioissa, jotka keskitän, ja olen ilman kaikkia asioita, joita kontrolloin.”

Mitä lähemmäksi voitte tulla tuntemaan Itsenne olevan tuo tyyneyden keskus, josta kaikki asiat ulottuvat KONTROLLINNE ALLA, sitä enemmän kykenette kontrolloimaan omaa kehoanne sen terveyden, vahvuuden ja kauneuden täydellisyyteen.

Mitä teidän täytyykään tehdä elämässä, tehkää se ilolla. Mikä onkaan työ, laittakaa siihen rakkautta. Ja jos laitatte siihen rakkautta, tulette havaitsemaan, että se antaa teille rakkautta takaisin.

TEISTÄ annettu rakkaus virkistää TEITÄ ja samalla myös sitä, jolle sitä annoitte.

Jos te ette pidä työstänne, se ei pidä teistä. Se antaa teille takaisin sen, minkä te annatte sille. Teistä tulee uupuneita ja voimattomia. Mistä tilanteesta itsenne löydättekään, hallitkaa se antamalla rakkautta itsestänne siihen, sillä se on ainoa keino hallita sitä. Jos te ette anna muuta kuin rakkautta, se ei anna muuta kuin rakkautta.

Ei ole tehtävää, joka ilmentää Jumalaa ja joka ei ole kaunista, jos teette siitä sellaisen, sillä kauneus ei ole missään tehtävässä – se on TEISSÄ.

Jos teidän täytyy lakaista lattia, tehkää se kunniakkaasti. Lattia tulee lakaista. Jos tämä tehtävä osuu teidän hoidettavaksenne, tehkää se täydellisesti, rakkauden kanssa, niin se siunaa teidät.

Mielen iloinen asenne ulospäin annetusta rakkaudesta pidentää kypsymisenne päivämäärää, pidentää elämäänne ja tekee ajattelustanne kirkkaampaa ja innokkaampaa kuluvaan päiväänne. Iloisuus on suuri eriste myrkyille, jotka nousevat epätasapainoisesta ajattelusta.

JOITAIN AJATUKSIA POHDITTAVAKSI

Jokin päivä kemisti havaitsee samat epätasapainoiset olosuhteet, jotka aiheuttavat rajuja räjähdyksiä hänen alkuaineseoksissaan, aiheuttavat rajuja räjähdyksiä ihmisen kehossa vastaavanlaisten epätasapainoisten olosuhteiden alla.

Kemisti ja metallurgi tietävät, että kun he löytävät puhtaita kuutiokristalleja, he löytävät absoluuttisen tasapainon stabiliteetin sellaisissa kristalleissa, ja kun he löytävät vääristyneitä kuutiokristalleja, he tietävät täysin sen, että epätasapaino vastakkaisten parien vuorovaihdossa on vastaus tuohon vääristymään.

Tieteen oppineiden ihmisten, etenkin lääketieteessä, täytyy oppia ymmärtämään, että epätasapainosta johtuvilla alkuaineissa olevissa vääristymissä on sama perussyy, joka on ihmiskehoissa olevissa vääristymissä. Ihmiskehot koostuvat näistä samoista elementeistä, ja molemmat ovat Mieli-ajattelun valoaaltotallenteita. Näin ollen molempien TÄYTYY totella samoja tasapainon rikkomattomia lakeja. Lääketieteen maailma on muuntumassa näiden uusien uskomusten takia.

Tämä epätasapainoisen vuorovaihtelun periaate ilmentyy maailman skaalalla ahneutena, vihana ja pelkoina, naapurista naapuriin ja valtiosta valtioon, joka on päästetty tähän ajatusaaltouniversumiin viime vuosikymmenten aikana.

Aivan kuten yksilö tuhoaa kehonsa riistämällä siltä tasapainoisen polariteetin, jonka rakkaus antaa kehoille, niin voivat myös valtiot tai maailma tuhota sivilisaationsa erinäisillä pahanlaatuisilla hajottimilla, jotka syntyvät vihasta. Sellaisen vihan mukana tulee seka-avioliitto, irstailu, sadismi ja loputtomat julmuudet. Tästä seuraava kaikkien valtioiden parhaan veren menetys rappeuttaa kokonaisia valtioita.

Viimeisten viiden vuosikymmenen aikana jopa valtioiden moraali on pudonnut, kun niiden valtiollinen epätasapaino on kasvanut. Koko ihmisrotu on kohtaamassa kertakaikkisen tuhonsa kokonaisuutena, aivan kuten lukemattomat tuhannet yksilöt tuhoavat itsensä vastaavasti suosimalla ahneuden periaatteen harjoittamista omiin itsekkäisiin tarkoituksiinsa.

Maailma ei tue mahtavia ihmisiä taiteissa, mahtavia valtiomiehiä hallituksessa tai mahtavia johtajia missä tahansa ihmisten pyrkimyksissä. Neroja usein tukahdutetaan, ja he ovat nääntyneitä tunnustuksesta ja tuesta. Caruso tai Beethoven havaitsee olevan vaikeata kilpailla karkean lahjakkuuden kanssa, joka vastaanottaa korkeita palkkioita ja kunniaa tänä päivänä. Moraali, rehellisyys ja kulttuuri ovat laskusuhdanteessa, ja kunnia on myynnissä materialistisille vallan hamuajille jokaisessa maailman suuressa valtiossa.

Ihmisen sairas ja surullinen aika on se, minkä ihminen on siitä tehnyt. Mitä se onkaan, ihmisen ajattelu on tehnyt siitä sellaista. Tänä päivän sivilisaatio on ihmisen ajattelun tallenne. Se on tallenne aistituista haluista, ei henkisistä haluista. Se on ihmisessä olevien pelkojen ja vihan tallenne, ei rakkauden.

Suuri osa maailmasta voi tulla itsetuhoutuneeksi, muttei kaikki siitä. Ensimmäinen ihmisen Kosminen Aikakausi on orastamassa uuden päivänsä valoon. Miljoonia kehoja on uhrattu, ja monia muita miljoonia seuraa perässä hautaan, mutta rakkaus tulee ihmisten sydämiin ja maailma tulee muuntumaan rakkauden myötä tapahtumisensa toiseen vaiheeseen.

Tämän takia Jumala lähetti Hänen Viestinsä maailmaan ihmisen uutta päivää varten. Ja tämän takia Jumala ajasti näiden viestien lähetyksen hänen ajanjaksolleen ihmisen itseopetuksen aikaan.

Tämän takia jopa OSA teistä on valmis vastaanottamaan Totuuden ja edistää siementen kylvämistä ihmisjoukkojen sydämiin, jotta he voivat vuorostaan tuoda tämän Rakkauden Kosmisen Ajan ja Jumalan sekä Luomakunnan Totuuden ymmärtämisen olemaan.

http://www.fourwinds10.com/journals/pdf/J036.pdf

sivut 119–121

http://fourwinds10.com/siterun_data/spiritual/specific_channelings/germain/news.php?q=1582220893