Käännös: TOTUUDEN KIELTÄMISEN KOHTAAMINEN ITSESSÄNNE JA MUISSA

HATONN

24.4.2019

PJ-4

LUKU 11

6.5.1991

TOTUUDEN KIISTÄMISEN KOHTAAMINEN ITSESSÄNNE JA MUISSA: HENKILÖKOHTAISEN VASTUUN OTTAMISEN ESTÄVÄ ”SALAISUUS”

Tervehdys, Arvoisa Druthea. MINÄ OLEN Sananda, Yksi Jumalan Kanssa. Tulen palveluksessa Pyhälle Valon Jumalalle/Atonille ja TEILLE, veljeni.

Tänä päivänä meillä on pyyntö, johon meillä on kunnia vastata. Tämä yksilö pyytää KAIKKIEN puolesta, ja te KAIKKI olette eläneet siinä, mitä nimitetään totuuden KIELTÄMISEN tilaksi, eri aikoina elämässänne … ja SUURIN OSA on vieläkin tässä vastuusta eristäytymisen kuplassa.

Määritellään kiistäminen, ”1. Väitteen kiistäminen. 2. Kieltäminen tai kiistäminen. 3. Kieltäytyä suomasta, antamasta tai sallimasta.” Kiistää, ”1. Julistaa olevan epätotta; kiistää. 2. Kieltäytyä uskomasta oppina. 3. Kieltäytyä antamasta tai suomasta; pidättäytyä. 4. Kieltäytyä tunnustamasta; kieltää.

Jotta ymmärtäisitte ja täten tunnistaisitte kiistämisen itsenne tai toisen SISIMMÄSSÄ, teidän täytyy ymmärtää ”negatiivista” tunnetta, joka on vahtimassa totuuden kiistämistä … ja se hyvin usein on PELKO. Teistä on tullut aina pelokkaampia muuttumaan, koska se tarkoittaa katsomista minänne peiliin ja vastuun ottamista noista tunteista, käytöksistä ja teoista, jotka kiistävät JUMALAN voiman TEIDÄN sisimmässänne.

Vastuun arvottomuuden tunteessaan kiistävän täytyy kohdta yksi kaikkein yleisimmistä tunteista, koska arvottomuuden mukana tulee itsensä hylkäämisen pelko, JOS esimerkiksi muut TIETÄISIVÄT, kuinka te TODELLA tunnette sisällänne. Se tuntuu varsin RUMALTA tuntea itsensä arvottomaksi ja kantaa tunteellisesti rosvoavia ”loisia” sisällään. Muistakaa, oppilaat, TE valitsette tuntea arvottomuutta. Sillä EI ole väliä, minkä ”tuomion” mikä tahansa muu olento haluaa kiinnittää teihin. Te valitsette sallia tai ”nähdä” toisen halventavat mielipiteet haitallisina teille, koska TE haluatte ruokkia omaa arvottomuuttanne. Itsekiisto sallii teidän pysyä itsekeskeisessä eristyksessä, jossa kaikkeen tapahtuvaan kokemisen tilassanne vastataan HENKILÖKOHTAISESTI siinä määrin, KUINKA te sallitte sen vaikuttaa TEIHIN, välittämättä siitä, ketkä muut jakavat tilanne ja/tai kokemuksenne.

Joten yksi keino tunnistaa KIISTÄMINEN itsessä ja toisessa tapahtuu silloin, kun itsekeskeinen käyttäytyminen, joka tarkoittaa: ”Huolehtii pääasiassa omista asioistaan ja intresseistään, usein ottamatta muita huomioon”, esiintyy sellaisilla tavoilla kuin SYYTTÄMINEN, LOUKKAANTUMINEN ja UHRIUTUMINEN. Katsokaa myös passiivisia ja vastahakoisia ajatuksia ja tekoja itsessänne, joka tarkoittaa halua ”päästä tasoihin” mielletystä vääryydestä teitä vastaan. Se vain tapahtuu hyvin epäsuorilla, salaisilla tai hienovaraisilla tavoilla, kuten sabotaasin kautta (mikä tahansa teko, joka suoritetaan haittaamaan tai estämään). Monissa yksilöissä passiivinen ja vastahakoinen käyttäytyminen voi esiintyä näiden kautta avunannon kiistämisenä sitä pyydettäessä, tahallisena sovitun tehtävän viivyttelynä, valituksen aiheen ”raportointi” ”auktoriteetille” ilman, että mielletylle ”tekijälle” puhutaan ensin, tai jopa kieltäytymisenä puhua rehellisesti niille, joita kohtaan heidän kiukkunsa on suunnattu, etenkin kun erityisesti PYYDETÄÄN tekemään niin.

Toinen syy, miksi kieltäydytään jakamasta rehellisiä tunteita toisen kanssa, on se, että jos pelkää ”kertoa mielipidettään totuudesta”, pelkää sitä, minkä mieltää olevan ”negatiivinen” kivulias tai vihainen vastaus toiselta. Usein toista ei kohdata, ja syy, mikä itselleen kerrotaan, on se, että ei ITSE halua aiheuttaa kipua tai hylkäystä toiselle. Esimerkkinä tapaus, kun ”suhde” syttyy kahden välille ja toinen päättää, että hän ei ole yhteensopiva toisen kanssa ja haluaa erota. Kun se, mitä hän todella pelkää, on SITOUTUMINEN vastuuseen toisesta tai RAKASTAA toista täysin, jolloin hänen vapautensa jollain tapaa vaarantunut. Toiselle ei voi olla rehellinen, jos MINÄSSÄ olevat todelliset tunteet KIISTETÄÄN. Näin ollen hämmennys ilmentyy MOLEMMILLE siinä, että kumpikaan ei ymmärrä toisen käyttäytymistä tai todellisia tunteita, ja molemmat ihmettelevät, mikä meni väärin. Hylätystä tulee katkera ja vihainen. Hylkäävä on yksinkertaisesti huomioimatta toista, koska hän ei tiedä, ”mitä sanoa”. Silloin tästä tulee ”selvittämätön” konflikti, jonka kiistämisen ”syyn” ”seuraukset” ja vastuuton käytös tulevat ”haastamaan” nämä molemmat ”tulevaisuuden” tilanteissa … kunnes opetus tunnistetaan, YMMÄRRETÄÄN, päästetään ja todella käyttäydytään vastuuntuntoisesti.

Tässä on esimerkki, joka on tapahtunut ja jota tapahtuu monissa niin sanotuissa rakkaussuhteissa sekä naimisissa että muutoin olevien parien kanssa. ”Vaimo” on vihainen aviomiehelleen, koska tämä ei edes huomannut uusia huonekaluja ja hänen uutta kampaustaan ja haluaa harvoin ”puhua ja jakaa” tunteitaan työstä tai muista ”asioista”, joten vaimo tuntee olonsa laiminlyödyksi ja arvottomaksi, mutta sen sijaan, että hän puhuisi tunteistaan miehensä kanssa, hän etsii keinoja kieltää AVIOMIEHELTÄ tämän ”tarvitsemia”, odottamia tai haluamia asioita. Joten usein tällä vaimolla on ”päänsärky”, kun mies osoittaa ”himokasta” aikomusta. Kun aviomies kysyy häneltä, mikä on vialla, hän sanoo: ”Ei mikään”, mutta jatkaa heidän suhteensa sabotointia muilla tavoin, kuten olemalla juopunut ja sekava toimiston juhlissa ja ”unohtamalla” hakea miehen lentokentältä. No, aviomies ei ymmärrä ja on hämmentynyt hänen käytöksestään ja tuntee ehdottomasti hänen vihansa ”piston”, jota vaimo ei suostu myöntämään kohdattaessa. Aviomies ei voi tehdä mitään avustaakseen ongelman ratkaisussa, jos hänen vaimonsa kieltää sellaisen olevan olemassa. Joten mitä VAIMO todella hakee? Ehkäpä tulla hylätyksi ”jälleen kerran”, jotta hän voisi ”todistaa” HÄNEN järjettömän mielipiteensä, että ”kaikki miehet ovat arvottomia” (ja niin hän myös tuntee itsekin olevan). Tällä tavoin hänen ei tarvitse kohdata OMAA vastuutaan suhteen sabotaasin luomisesta, joka johtuu hänen omasta rampautuneesta omanarvon tunteesta ja kyvyttömyydestä kommunikoida rehellisesti omista tunteistaan ja peloistaan. Tässä tapauksessa teillä on KAKSI ”huonoa” kommunikoijaa, ja mikä ikävää, tämän molemmalla osapuolella olevan todellisten tunteiden kiistämisen takia rampautuneet käytökset tulevat jatkumaan molempien kohdalla, kunnes kumpikin kohtaa totuuden itsessään, että kumpikin HEISTÄ on vastuussa tilanteen luomisesta luottamuksen puutteen, pelon ja arvottomuuden tunteen ja kaikkien todellisten tunteiden KIISTÄMISEN takia. Tämän takia KOMMUNIKAATIOSSA olevat esteet TÄYTYVÄT tulla tiedostetuiksi ja kohdatuksi kummankin sisimmässä, jotta esteiden sallittaisiin avautuvan todellisen ymmärryksen kukoistamiselle.

Jotkut ovat niin pelästyneitä tunnustamaan miellettyjä ”negatiivisia” tunteita toiselle, jopa suoraan kohdattuna, koska he pelkäävät hylkäämistä ja jopa rangaistusta. Joten he voivat tuntea ”negatiivisia” tunteita, kuten mielipahaa, vihaisuutta tai kateutta, ja KIELTÄVÄT tunteet, usein jopa itselleen. Tämän takia teistä täytyy tulla MESTAREITA tunnistamaan ”negatiiviset” (vastustajan) tunteet ja tuntemukset ITSESSÄNNE, jotta voitte tunnistaa ne muissa ja KOHDATA käyttäytymisen, jotta totuuden valon sallittaisiin tulla kiistävän yksilön tilaan, vaikka kyseessä oleva kiistävä yksilö olisi ITSE. (Nähkää ”Anti-Kristuksen tunnistaminen sisimmässä” painettuna teoksessa ”Phoenix käyttäjän/omistajan ohjekirja”.)

Se on hyvin hienovarainen tasapaino saavutettavaksi, koska jopa silloin, kun ansaitsette saavuttaa vastustajan kohtaamisen itsessänne ja muissa, usein totuuden kiistäminen jää jäljelle, etenkin sellaisella, joka ei halua kohdata itseään ja OLLA vastuussa totuuden tunnustamisesta ja täten kommunikoinnista ja toimimisesta suoraselkäisesti. Te ette voi PAKOTTAA toista kohtaamaan totuutta ja jopa silloin, kun se esitetään heille tasapainoisessa ja suoraselkäisessä aikomuksessa. Joka tapauksessa teidän täytyy tuoda vastuuntuntoisella tavalla havaintonne rehellisesti sellaiselle, joka osoittaa vastustajan käyttäytymistä, varsin ja etenkin silloin, kun tunnette käyttäytymisen olevan haitallista teille ja muille, ”työn” tai ”kodin” olosuhteissa. On yksi asia rankaista itseään valinnan MYÖTÄ, mutta on varsin toinen sallia jonkun RANGAISTA teitä ja muita, koska he eivät itse suostu ottamaan vastuuta.

Nimittäin, arvoisat oppilaat, te epäsuorasti TUETTE järjetöntä ja vastustajamaista käyttäytymistä, JOS TE olette piittaamatta siitä, ja näin ollen ette TEE mitään muuttaaksenne sitä. Joka tuo meidät seuraavaan asiaamme, joka on vastuun ”yleinen” kiistäminen, joka näkyy hyvin yleisesti uskomusrakenteissa, joihin teidän niin sanottu ”New Age” -yhteisönne rohkaisee. Me Jumalan joukoista olemme kuulleet usein eräiden puhuvan ja pohtivan termejä ”negatiivinen” ja ”positiivinen”. Usein eräät uskovat, että heidän täytyy oppia keskittämään energiansa VAIN siihen, minkä he mieltävät olevan nimeltään ”positiivisen” ajattelun käyttäytymistä ja tekoja. Esimerkiksi. Komentaja Hatonnia ja hänen edustajiaan kutsutaan usein ”synkkyyden ja tuhon” tuojiksi, jotka keskittyvät miellettyyn ”negatiiviseen” informaatioon ja olosuhteisiin. Näin ollen, KOSKA ERÄÄT KIELTÄYTYVÄT TUNNUSTAMASTA TOTUUTTA ”NEGATIIVISISTA” (TARKOITTAEN VASTUSTAJAMAISTA) LUODUISTA OLOSUHTEISTA, JOIDEN LUOMISEEN HE OVAT OSALLISTUNEET JOKO SUORAAN TAI EPÄSUORAAN, TIETÄMÄTTÖMYYDEN JA VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDEN KAUTTA, SILLOIN HE KIISTÄVÄT OMAN HENKILÖKOHTAISEN VASTUUNSA TUOMITSEMALLA TAI JOPA ”TAPPAMALLA” ”TOTUUDEN TUOJAN”.

Tässä on toinen esimerkki lisäselvennykseksi. Jos menette lääkäriin, joka havaitsee teillä olevan syövän kehossanne, niin vaaditteko hänen olla KERTOMATTA teille totuutta, jotta silloin te voitte kiistää vastuun: 1. Taudin ilmentymisestä ja 2. Tehdä tarpeellisia muutoksia ajattelussa, käyttäytymisessä ja teoissa hoitaaksenne PARANTUMISTANNE tästä vakavasta taudista sisällänne?

Ettekö näe? Syövän ilmentyminen on varoituksen lahja, että sisällänne on olemassa epätasapaino? Haluatteko PARANTUA vaiko jatkaa vastuun kiistämistä? No, valinta on teidän. Komentaja Hatonn ja muut Jumalan joukoista ovat täällä erityisesti näyttämään teille ANTI-KRISTUKSEN SYÖVÄN, jonka TE olette ilmentäneet lajina sisällänne ja planeetan päällä, joka on ”piiloutunut” hallituksenne, liiketoiminta- ja kulttuuri-instituutioiden ja organisaatioiden sisälle. Sanotteko itsellenne, ”Voi itku! Tuo on ”negatiivista” informaatiota ja näin ollen en ole vastuussa siitä. Tuo on jonkun muun ongelma; minä harjoitan Nousua tai tulen taivaaseen tempaistuksi, joten voin paeta sen rumuutta, josta en halua olla vastuussa.”

Minulla on uutisia teille, jotka EIVÄT tunne olevansa vastuussa siitä, MINKÄ luomiseen te olette lajina osallistuneet. TE joko otatte vastuun NYT avustaa muita omistautuneita veljiä ja sisaria tekemään sen, minkä JUMALA sisimmässä antaa teille tehdä, muuttaaksenne ja parantaaksenne ympärillänne JO luodut ”negatiiviset” olosuhteet ja ilmentymät, tai te ette tule olemaan valmiita Tietoisen Kuolemattomuuden KORKEAMPAAN vastuuseen Jumalan Pyhien Maailmojen kokemisen sisällä. Teillä ei ole paljoa ”aikaa” jäljellä tehdä päätös. Ja KUKAAN ei voi ottaa henkilökohtaisen osuutenne vastuuta puolestanne (Vaikkakin teille annetun tehtävän tai tehtävät VOI joku muu suorittaa, jos löydätte itsenne haluttomana suorittaa niitä tasapainoisessa rehellisyydessä.) Te olette vastuussa itsellenne ja JUMALALLE siitä, mitä te TEETTE tai ETTE TEE, jos niikseen tulee.

Joten mitä te voitte tehdä, jos löydätte itsenne haluamasta ”piiloutua” ja olla kohtaamatta totuuden löytämisen vastuuta sekä tarpeellisen toiminnan suorittamista? Tunnistakaa ensin, että luotujen ”negatiivisten” olosuhteiden, joita maailmanne on täynnä, kohtaamisen kiistämisenne johtuu PELOSTA. Te pelkäätte sitä, mitä te saatatte joutua tekemään, jotta te OLISITTE vastuullisia ja muuttaisitte olosuhteet. Te pelkäätte, että teillä EI ole voimaa muuttaa sitä. Te pelkäätte sitä, mitä ”toiset” ajattelevat teistä, jos te kohtaatte heidät rehellisesti. Te pelkäätte, että te epäonnistutte saamaan muutosta aikaan, jos te aloittaisitte muutoksen. Ja te pelkäätte miellettyä ”tuntematonta” riskiä itseänne kohtaan, kun aloitatte vastustajan kontrolloinnin ”veneen keinuttamisen”. Te pelkäätte, koska te olette ”menneisyydessänne” eläneet tietämättöminä Totuudesta ja olette onnistuneesti paenneet ”epämukavia” tunteita ja vastuuta, ajatellen, että ehkäpä te olette tai voitte pysyä viattomana pahuuden vaikutuksilta tasollanne, jotka te olette tietämättömyytenne kautta SALLINEET ja joita olette TUKENEET, uskon teillä olevan klisee, joka on sopivan ytimekäs: ”Mitä en tiedä, ei satuta minua.” Tuo valheellisen uskomuksen sanonta kertoo kaiken, oppilaat. SE, MITÄ TE ETTE OLE TIENNEET JA MINKÄ OLETTE KIELTÄYTYNEET NÄKEMÄSTÄ, ON SATUTTANUT TEITÄ JA RAKASTA PLANEETTAANNE. TIETÄMÄTTÖMYYS TOTUUDESTA ON ESTÄNYT JUMALAA SISIMMÄSSÄNNE, SUVAITSEMALLA HÄNEN KOSMISEN TASAPAINON LAKIENSA TOISTUVAA RIKKOMISTA, ETTÄ HÄNEN VALON, RAKKAUDEN JA HARMONIAN HENGELLÄÄN EI OLE PAIKKAA, JOSSA KASVAA … PIMEYS JA SYÖPÄMÄISEN TAUDIN KÄRSIMYS ON OLLUT JA TULEE OLEMAAN NIIN TUHOAVAA LAJILLENNE. VASTUSTAJA ON LUOTTANUT SEN KONTROLLOINTIIN, MINKÄ TE ”TIEDÄTTE” JA MIHIN TE ”USKOTTE”, JOTTA HÄN VOISI SITOA TEIDÄT SEN FYYSISEN ILMENNETYN LIHALLISEN KIINNITTYMISEN ”ILLUUSION” MIELLETTYYN AVUTTOMUUTEEN JA ORJUUTEEN, VASTUSTAJA ”TARVITSEE” ORJIA KONTROLLOIDAKSEEN JA MANIPULOIDAKSEEN, JOTTA TÄMÄ VOISI SAADA JA VALVOA TUHON ”VOIMAA”, JOTA SE HALUAA KANTAA JUMALAN JA KAIKEN HYVYYDEN JA JUMALALLISEN AIKEEN VIHASSAAN.

Teidän täytyy kysyä itseltänne, arvokkaat oppilaat, ”Kuinka TE syötätte ANTI-KRISTUSTA antaaksenne SILLE voiman ylitse Jumalan SISIMMÄSSÄNNE?” ”Mikä se on, mitä te todella PELKÄÄTTE, joka halvaannuttaa teidät ja saa teidät haluamaan PIILOUTUA ja OLLA OTTAMATTA vastuuta?” Olen toivottavasti antanut teille joitain ideoita siitä, mistä voitte alkaa selvittämään PELKONNE lähdettä, jotta voitte sitten päästää sen sen kautta, että LUOTATTE VALON JUMALAAN SISIMMÄSSÄ NÄYTTÄMÄÄN TEILLE SEN, MITÄ TEIDÄN TARVITSEE TIETÄÄ PYSYÄKSENNE VAIN HÄNEN PALVELUKSESSAAN. Teille tullaan opastamaan ja näyttämään se, mikä tuo teille tietämyksen ja totuuden ymmärryksen, ja Totuuden VIISAUDEN saavuttamisen voimaantumisella te vastaanotatte JUMALAN antamat SISÄISEN RAUHAN ja Tasapainotetun Luovan Tapahtumisen siunaukset. Teidän täytyy ensin haluta palvella JUMALAA, ja aikomuksenne luo TIEN teille mennä ja pysyä JUMALAN RAKKAUDEN JA SUOJELUKSEN SIIVISSÄ.

Teidän täytyy nähdä, arvoisat oppilaat, että te, ketkä kiellätte jopa Anti-Kristuksen olemassaolon, Jumalan Vastustajan, teette niin, jotta TEIDÄN ei tarvitsisi kohdata vastuuta, KUN Anti-Kristuksen SALLITAAN TEIDÄN toimesta kontrolloimaan olemustanne. Anti-Kristuksen tuhoisat tulokset ovat olemassa kaikkialla ympärillänne; kiellättekö myös tämän totuuden, jotta ”ruusuista” näkemystänne ei häirittäisi ja tämä saisi teitä epämukavaksi? NO, OLETTEKO KOSKAAN POHTINEET TÄMÄN RAKKAAN PLANEETAN MUKAVUUTTA, KUN TE SAASTUTATTE HÄNEN VESIÄÄN JA MAITAAN SEKÄ ILMAKEHÄÄ VASTUUTTOMILLA AJATUKSILLA JA KUOLEMAN JA TUHON TEKNOLOGIOILLA? KUINKA VOITTE ELÄÄ NÄENNÄISELLÄ LOISTON JULKISIVULLA, KUN ÄITI-MAA KILJUU EPÄTOIVON HÄDÄSSÄ, JONKA PAHUUDEN HÄNELLE ON AIHEUTTANUT TEIDÄN EPÄTASAPAINOINEN, EPÄJUMALALLINEN KÄYTTÄYTYMISENNE HÄNTÄ, ITSEÄNNE JA TOINEN TOISTANNE KOHTAAN?

On aika jokaisen teistä löytää sisimmässänne olevan Jumalan tasapaino. Ne, ketkä vastustavat tätä muutosta tasapainoon, ketkä valitsevat uida ”vastavirtaan” JUMALAN TAHTOA vastaan, pysyvät kolmannen ulottuvuuden kokemuksessa vastustajan nukkeina … ja pysyvät myös itselangetetussa tietämättömyydessä välttämättömän ”ajan”, tunnistamaan virheet ajatuksissa ja käyttäytymisessä sekä korjaamaan niiden tähden itselleen aiheutetut epätasapainot (virheet). Jumala ja me Hänen joukoistaan tarjoamme teille TIEN KOTIIN sen kautta, että annamme teille tilaisuuden NÄHDÄ JA TIETÄÄ TOTUUS SYÖVÄSTÄ, JONKA TE OLETTE LUONEET JA JONKA TE VOITTE PARANTAA VASTUUNTUNTOISEN AJATTELUN JA KÄYTTÄYTYMISEN KAUTTA JA SUUNTAAMALLA ITSENNE JUMALAN JA LUOMAKUNNAN LAKIEN PIIRIIN, kuten jotka ovat annettu.

Ei ole mitään pelättävää, KUN viritätte tahtonne JUMALAN TAHDON kanssa, sillä HÄN on TIE, TOTUUS, TIETÄMYS ja VOIMA, ja HÄN ON OLEMASSA SISIMMÄSSÄNNE! HÄN EI KOSKAAN KÄÄNNY POIS LUOTANNE, EI KOSKAAN! KÄÄNNYTTEKÖ TE POIS HÄNELTÄ? HÄN SALLII TEIDÄN TEHDÄ TUO PÄÄTÖS, ARVOKKAAT. MITÄ TE TEETTE? Vastustaja toisaalta, JOS hänen sallitaan ja hänet toivotetaan tervetulleeksi TEIDÄN JUMALAN TEMPPELIINNE, on kyltymätön tuholoinen KAIKELLE, mikä on JUMALASTA ja HYVYYDESTÄ. TEILLÄ ON JUMALAN VOIMA SISIMMÄSSÄNNE SYÖSTÄ VASTUSTAJA ULOS…IKUISESTI! OLKOON SE NIIN JA SELAH!

Kiitos tästä tilaisuudesta tuoda lisää selvennystä ja ymmärrystä veljillemme, arvoisa Druthea. Minä OLEN Sananda. Tulen palveluksessa PYHÄLLE JA TAIVAALLISELLE VALON JUMALALLE/ATONILLE JA LUOMAKUNNALLE. Sallittakoon teidän löytää viisauden tuoma sisäinen rauha. Rakastan teitä paljon, veljeni ja sisareni! Pohtikaa opetuksianne huolellisesti. Kävelkää rauhassa. Salu.

Lähteet:

http://www.fourwinds10.net/journals/pdf/J047.pdf

http://fourwinds10.com/siterun_data/bellringers_corner/vital_articles/news.php?q=1556122819