KÄÄNNÖS: TONIOSE SOLTEC: SEURATKAA JAPANIA AJOITTAAKSENNE VALMISTAUTUMISEN TULEVIIN SUURIIN MAAN MUUTOKSIIN

Toniose Soltec

—– Original Message —–

From: Rocky Montana

To: Patrick H. Bellringer

Sent: Saturday, June 06, 2009 11:32 PM

Subject: SOLTEC: WATCH JAPAN FOR TIMING PREPAREDNESS ALERT FOR COMING MAJOR EARTH CHANGES

Kesäkuu 7, 2009

Rocky Montana

 

JULKAISEMATON PHOENIX JOURNAL #156 – LUKU 9

SEURATKAA JAPANIA AJOITTAAKSENNE

VALMISTAUTUMISEN TULEVIIN

SUURIIN MAAN MUUTOKSIIN

Soltec 10/14/95

Hyvää iltaa, Toniose Soltec läsnä pyhän Jumalan loistavassa valossa, joka katsoo joukkojemme kanssa kaikkein hämmästyttävintä pelleilyjen ja kepposten ryhmää, joita joko yritetään tai suoritetaan planeetallanne tällä hetkellä. Kaikkein ilmeisemmäksi esimerkiksi avaruussukkulan viivästymisien pitkän jonon, joka on ollut meneillään viime kahtena viikkona syyskuun 28. päivä alkaen ja joka liittyy tiettyihin myrskyihin, tulisi olla tarpeeksi kertomaan teille totuudelle silmänne avanneille, että paljon on tekeillään silmienne edessä pelattavassa shakkipelissä, mutta joka on sellaisenaan tuntematon kävelevien uinujien tai kävelevien kuolleiden massoille.

Geofyysisellä rintamalla oleva aktiviteetti on hypännyt ylöspäin uuden intensiteetin tasolle kaikkialla ympäri maapalloanne, vaikkakin normaali uutismedia olisi viimeinen, joka antaisi teidän tietää asiasta. Ja kuten olen sanonut useaan otteeseen menneisyydessä, että tarkoituksella lietsottua on hyvin vaikeaa erottaa siitä, mikä on ”luonnollinen” maanjäristys ja vulkaaninen aktiviteetti ja mikä on tulos ihmisen suorasta näpelöimisestä, kun luonnolliset reaktiot tapahtuvat sellaisten näpelöimisten seurauksina.

Planeetasta tulee epävakaampi joka kuluva päivä. Energian vaihto mannerlaattojen välillä on jatkuvaa, kun Maa-Shan hakee geofyysistä tasapainoa. Teidän täytyy olla jatkuvasti varuillanne, sillä katastrofi voi iskeä MILLOIN TAHANSA JA MISSÄ TAHANSA! Kaikkein kiireellisin viesti, jonka voin kirjoittaa, on OLKAA VALMISTAUTUNEITA! Hätävalmistelulista, jota oli säännöllisesti pidetty CONTACT:ssa, tulisi laittaa taas [katso sivu 13] muistutuksena niille, jotka laahaavat jalkoineen.

Jos Äiti Maa ei olisi HYVIN kestävä olento itsessään, ylläpitämässä TEITÄ rakastavasti niin pitkän aikaa ja ilman paljoa kiitoksen sanaa niiltä, jotka johtavat kaiken fyysisten ravinnon hänen antimistaan—jos hän ei olisi näin antelias olento, TE ette olisi päässeet tähän päivään asti kokemaan hänen ”ihollaan” niin sanotusti. Mutta olette kuin kiusalliset kirput ryömimässä pitkään kärsineen koiran selässä: tulee aika, jolloin jopa kaikkein kärsivällisin koira ravistaa voimakkaasti, ja nuo ärsyttävät kirput lentävät. Se on tila, joka kasvaa nyt nopeasti suurella Äiti Maa-Shanilla. Luomakunta tulee aina etsimään järjestystä ja tasapainoa, ja ne, jotka eivät noudata samaa, tulevat kärsimään seuraamukset hölmöydestään.

Usean vuoden ajan olen kertonut teille katsoa Japania vihjeenä suurien maanjäristysten ja vulkaanisten eskalaatioiden ajoitukseen maailmanlaajuisesti ja erityisesti Tyynenmeren tulirenkaan ympäristöä, etenkin kun se vaikuttaa Yhdysvaltojen länsirannikkoon.

Kirjoituksessa 7/12/93 kirjoitin:

“Teidän Tyynimerenne on…rengastettu syvien, vedenalaisten syvänteiden sarjalla, jotka ovat epävakaita litosfäärilaattareunuksia, joita pitkin suuren voimakkuuden maanjäristykset tapahtuvat.

“Muistakaa jos voitte, aiemmat kirjoitukset, jotka olemme esittäneet aiheesta ja paikasta, jonka tiedätte nimellä Japani. Japanin saaret ovat näkyviä osia vuorista, jotka nousevat meren pohjasta—jotkut äärimmäisistä Japanin syvänteen syvyyksistä idästä, joka ulottuu yli 34000 jalan mitalla. Japanin korkein huippu on Mount Fujiyama, kuuluisa tulivuori, joka nousee 12389 jalan korkeuteen. Japanin saaret ovat itse asiassa Euraasian laatan itäisimmäisellä reunalla, Tyynenmeren laatan reunustamana idässä ja Filippiinien laatan reunustamana kaakossa.

“Tyynenmeren laatta liikkuu luoteeseen, kuten teille on näytetty aikaisemmin, ja Euraasian laatta liikkuu karkeasti ottaen itäiseen suuntaan ja Indo-Australian laatta etelässä pohjoiseen. Tämä aiheuttaa pienen Filippiinien laatan puristumisen kaikilta sivuilta ja näin ollen luo äärimmäistä painetta Japanin saaria kohtaan, jotka ovat itse asiassa työntymässä Filippiinien ja Tyynenmeren laattojen alle. Koska Japani istuu Euraasian Laatan reunalla, siellä tapahtuu suurin osa seismisestä aktiviteetistä.

“Meren syvänne on kapea ja syvä kauttaaltaan, ollen rinnakkainen mantereen tai saariston reunaan. Mannerrinne muodostaa syvänteen maanpuoleiseen seinämään, ja sen jyrkkyys usein kasvaa syvyyden myötä. Rinne on tyypillisesti 4 – 5 astetta ylempi osa, jyrkentyen 10 – 15 astetta tai enemmän lähelle syvänteen pohjaa. Maan syvimmät paikat, lähemmäs 12 kilometriä merenpinnan alla, ovat merien syvänteissä.

“Suurimmassa osassa aluetta, jota kutsutte Tyynenmeren ympäröiväksi vyöhykkeeksi, maanjäristykset, andesiitti tulivuoret ja meren syvänteet ovat läheisesti liittyneitä toisiinsa. Selvästi erottuvat ’maanjäristysalueet’ alkavat meren syvänteistä ja putoavat maata kohden ja alas Maahan 30 – 60 asteen kulmassa. Nämä alueet ovat nimetty Benioff alueiksi miehen mukaan, joka ensimmäiseksi ne tunnisti. Kaikilla Benioffin alueilla on tapana luisua mantereen alle tai saarien käyrään linjaan, jotka tunnetaan saaristoina. Andesiittiset tulivuoret voivat muodostaa saariston saaret, tai ne voidaan löytää mantereen reunan läheltä, joka makaa Benioffin alueen päällä.

“Nämä tulivuoret muodostavat saaristoja tai purkautuvat nuorten vuoristojen välissä mantereiden reunoilla. Näiden tulivuorten tuottama kivi on yleensä andesiittia, puristetun kiven tyyppi keskitason rakenteisena basalttisen merellisen kuoren ja mantereellisen graniittimateriaalin välillä.

“Meren syvänteitä leimaavat epänormaalin matalat lämpövirtaukset verrattuna normaaliin merelliseen kuoreen. Tämä antaa ymmärtää, että kuori syvänteissä voi olla kylmempi kuin normaali kuori. Meren syvänteitä sävyttävät myös hyvin suuret negatiiviset vetovoimapoikkeamat. Tämä antaa ymmärtää, että syvänteitä pidetään alhaalla ja poissa isostaattisesta tasapainosta, joka on tuloksena yhtä suuresta paineesta kaikilla sivuilla.

“Missä meren laatta kiilautuu laatan alle, manner ollen sen johtavalla reunalla, kiilautuvan meren laatan sulaminen tapahtuu mantereen alla. Tästä seuraten nouseva sulanut materiaali (basaltti) kulkee lävitse ja sekoittuu mantereen kuoren graniittiin. Tästä seuraa tulivuorten mantereellinen saaristo mantereen reunaa pitkin—esimerkiksi Pohjois-Amerikan luoteisosan Kaskadit.

“Jos kiilautuvan laatan tuottama leviävä keskus on tarpeeksi kaukana kiilautumisalueesta, meren syvänne on hyvin kehittynyt mantereen reunusta pitkin. Peru-Chilen syvänne on esimerkki sellaisesta tapahtumasta, ja Andien vuoret ovat tulos mantereella olevasta tulivuorten saaristosta, josta kivi, andesiitti, ottaa nimensä.

“Joten mistä tässä kaikessa on kysymys? No, siitä, mitä tapahtuu Tyynenmeren tulirenkaassanne. Japanin saaret ovat esimerkkejä saaristoista, jotka olivat luotu vulkaanisesta aktiviteetista ja joihin liittyy meren syvänne. Täten saaret ovat vain muinaisten tulivuorten huippuja, mutta seismisesti niiden sijaintinsa ja kiilautuvan laatan reunan takia ne jatkavat epävakaina olemista suhteessa seismiseen ja vulkaaniseen aktiviteettiin. Alaskan Aleutit ovat myös samassa tilanteessa kuin ovat Japanin saaret ja ovat kohteena samanlaisille tapahtumille. Näiden saarten vieressä olevan syvänteen takia havaitsette, että maanjäristystapahtumat ovat myös täällä hyvin yleisiä. On myös merkittävää huomata, että koko Tyynenmeren laatta—no, nuo laatat, jotka makaavat sen rajoilla—ovat mukana suuressa aktiviteetissa.

“Oppilaat, emmekö ole kertoneet teille uudelleen ja uudelleen, että maailmanne on massiivisen muutoksen tilassa? Alatteko saada kuvan, että kaikki vuoret ja saaret liikkuvat ja muuttuvat? Ettekö vielä näe, että maailmanne kasvot muuttuvat hetkestä hetkeen pohjalla? Alatteko ymmärtää, että mille te olette asettaneet niin paljon arvoa ja turvaa, voi murentua ja olla vain muisto hetken ajassa?

“Ja silti suurin osa maailmastanne istuu ja jatkaa kuin asiat olisivat kuten tavallisestikin. HERÄÄ, PLANEETTA MAA!! ASIAT EIVÄT OLE ENÄÄ KUIN TAVALLISESTI. OLETTE MASSIIVISEN MUUTOKSEN AJASSA—MASSIIVISEN MULLISTUKSEN, JA ON AIKA TOIMIA YHDESSÄ! Tällä kertaa se on Japani (käytän ”on”, koska se ei ole ohi siellä vielä pitkään aikaan, ja siellä tulee olemaan vielä paljon lisää mullistuksia ja seismis-vulkaanista aktiviteettia). Kuten olen sanonut aiemmin, Japani on geologisesti puhuen keskellä sitä.”

Ja sitten, kirjoituksessa 10/16/93 kirjoitin:

“Olen kirjoittanut aikaisemmissa artikkeleissa, että Japanin saaret tulisivat kärsimään suuresti odotetuissa tulevissa muutoksissa—ja se ei ole muuttunut. Nämä pienet maamassat ovat nyt vakavasti haljenneet ja vioittuneet, kykenemättömiä jatkamaan ehjinä enempiä lisäravisteluita…

“Rasitukset ja paineet eivät ole helpottuneet tarpeeksi tuodakseen rauhan tälle alueelle, joten se ei ole ohi vielä pitkään aikaan. Niin kauan kuin Tyynenmeren laatta jatkaa massiivista liikehdintäänsä, jatkuvaa maanjäristysaktiviteettia tulee olemaan Japanissa, Filippiineillä, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä kaikilla pienillä Tyynenmeren saarilla….

“Seisotte MASSIIVISEN muutoksen ovella, ja teidän täytyy katsoa sitä, mitä tapahtuu päivittäin, jotta voitte vahvistaa tämän.

Katsotaan nyt muutamaa viimeaikaista tapahtumaa: muutama viikko sitten Mt. Izu (Tokiosta kaakkoon) alkoi jyristä uudella tarmolla ja aiheutti useita TUHANSIA maanjäristyksiä sen läheisyydessä muutaman lyhyen päivän aikana. Sillä välin Mt. St. Helens Washingtonin osavaltiossa alkoi järistä tarpeeksi saamaan paikalliset viranomaiset työntämään kauemmas ”pääsy kielletty” aluetta mailien matkan tuon hädin tuskin nukkuvan jättiläisen perustan ympärillä, kuten myös sulkea kaikki lenkkipolut lähellä sen perustaa. Samaan aikaan jopa teidän CNN epäuutisselostaja näytti vaikuttavia kuvia pitkään horroksessa olevasta tulivuoresta Uudessa Seelannissa, joka oli hyvin elävä ja häiritsi voimakkaasti ilmaliikennettä korkeudella, johon vulkaaninen savu ja tuhkapaakut lensivät ilmaan. Sitten hyvin äskettäin tulivuori eteläisessä Japanissa tuli eloon—yksilö, joka oli ollut horroksessa noin 250 vuotta.

Lisäksi sekä pohjoisella että eteläisellä Kalifornian alueella kriittisissä siirroksia ylittävissä kohdissa maanjäristysaktiviteetti on kiihtynyt monta kertaa ylitse ”tyypillisen” tärinän taustatason. Suuremmalla eteläisen Kalifornian alueella suurempien tai kuin yhden voimakkuuksisten järistysten keskimääräiset määrät per viikko ovat kasvaneet useammasta sadasta yli 1600:een keskellä elokuuta, ja ne ovat nyt ”harvenemassa” noin 1000:een — hetkeksi. Sillä välin Pohjois-Kalifornian kolmioristeyksessä, jossa Hayward- ja Calaveras-siirrokset risteävät San Andreaksen kanssa, hieman etelään San Josesta ja Piilaaksosta, järistysaktiviteetti on kasvanut keskimäärin 10 kertoimella sekä taajuudessa että voimakkuudessa.

Ja kuin se ei olisi ollut tarpeeksi, viimeaikaisen järistysten sarjan Meksikon länsirannikolla pitäisi lähettää kova ja selkeä varoitus, että Yhdysvaltojen länsirannikko on erittäin epävakaassa jaksossa. Uutismedialla oli jopa röyhkeyttä kertoa teille, että toinen Meksikon järistys, joka oli sisämaassa ensimmäisen ollessa noin 3 mailia Tyynenmeren rannikolta, oli jälkijäristys ensimmäisestä järistyksestä! Ok, jos se on sitä, mitä te ihmiset nielette uutiseksi.

No, tavalla jolla asiat kulkevat, se tulee olemaan todellinen lausunto—kun kaikki ON kytköksissä kaikkeen muuhun ja yksi järistys kiihdyttää seuraavaa ja seuraavaa. Mutta summatakseen, että sellainen lausunto ”jälkijäristyksestä” tarkoittaa, että kaikki on ok, kuin että, ”No, se oli vain jälkijäristys”, ei ole millään tavalla järkevää järkeilyä! Itse asiassa olemme suuren vaikeuden pisteessä ennustaa maanjäristystä ja vulkaanista toimintaa maapallonne ympärillä, koska rasitustasot noilla maankuorilaatoilla, yhdistettynä tarkoituksenmukaisiin säteiden ampumisiin (silmä silmästä sotimisen johdosta) yhdistettynä viimeaikaisiin jatkettuihin eteläisen Tyynenmeren ydinräjäytyksiin Ranskan hallituksen toimesta, tekevät hyvin monimutkaisen tilanteen, joka joskus jatkuu ennustavan tieteellisen kausaalisen analyysin kuoren ylitse.

Voisin jatkaa, mutta pääasia huomiostani näihin tapahtumiin on yksinkertaisesti osoittaa, että olette kiihtyvän puhdistusaktiviteetin ajassa Äiti Maan puolesta ja teidän tulisi valmistautua vaikeisiin aikoihin edessäpäin tämän väistämättömän puhdistusprosessin tuloksena. Olemme kirjoittaneet laajasti näistä asioista yli viiden vuoden ajalta, kunnes meistä tuntuu kuin vanhalta fonografiselta nauhoitukselta—mutta vapaan tahdon täytyy vallita. Voimme tuoda pienen vinkin samasta selventävästä tiedosta huomioonne kuin mitä omat tiedemiehenne näkevät, mutta eivät ole sallittuja jakaa yleisön keskuudessa. En ala edes kaukaa paljastamaan, mitä TEIDÄN OMILLA tiedemiehillänne on pöydillään ja jotka säikäyttäisivät teidät, jos kertoisivat teille totuuden. Mutta mitä muuta on uutta?

Kuten varoitin valmistautumisesta 7/12/93 kirjoituksessa:

“On myös mielenkiintoista huomata, että valtionne keskiosassa asuvat ihmiset, vaikkakin he kelluisivat pois veden mukana [Keskilännen tulvimisesta kesällä ‘93], ei ole kannettavaa vettä juotavaksi. Kuinka monella teistä on ”käsiteltyä” vettä varastossanne? Kuinka moni siinä paikassa toivoisi, että olisivat varastoineet vettä juotavaksi?

“On yksi rakas lapsi Iowassa, joka seurasi ja otti ehdotuksemme hyvin vakavaksi, sillä hänellä on vettä juotavaksi ja tarpeeksi purkitettua tavaraa sekä tarvikkeita perhettään varten selviytyäkseen ja elääkseen melko mukavasti, vaikkakin hänen naapureillaan on hyvin erilainen tilanne. Koko ajan nämä samat ihmiset ajattelivat, että hän oli järjiltään, kun hän muutti makuuhuoneensa veden ja purkitettujen tavaroiden varastoksi. Hän on hyvin valmistautunut, ja nyt hänellä on aikaa ottaa kiinni lukemaansa. Kuka nauraa nyt?

“Näettekös, emme yksinkertaisesti kerro teille hankkia näitä asioita säikyttääksemme tai luodaksemme pelkoa tai paniikkia, mutta meillä on hieman parempi idea siitä, mitä tapahtuu maailmassanne kuin teillä, ketkä asutte siellä, sillä meillä on suuremman kuvan etu. Olemme vain yrittämässä saada takapuolenne ylitse näistä kaikista muutoksista ja mullistuksista, jotka tulevat teille näinä päivinä. Joten naapurinne ajattelevat, että olette hulluja—kuka selviää ja kuka ei? Ketkä teistä pakotetaan menemään korruptoituneiden eliittikontrolloijienne luo almuille ja ketkä teistä pärjäävät omillaan? Mihin kategoriaan te haluatte kuulua?

“Kun vesi on saastunut ja myrkyttynyt ja on täynnä ulostusmateriaalia viemärilaitoksistanne—ja lavantauti, kolera ja punatauti tai pahempi astuu kuvaan—nämä saavat kokonaan erilaisen kuvan siitä, millä mallilla maailmanne on. Suurin osa ihmisistä keskilännessänne ovat tänä päivänä seisomassa jonossa yhtä gallonaa vettä varten, jotta jakaisivat sen koko perheidensä kanssa, ja he ovat pakotettu riippuvaisiksi paikallisista suojapaikoista antamaan heille ruokaa ja kuivan sängyn, jossa nukkua.

“Kuinka monet teistä, jotka olette vastaanottaneet tämän jatkuvan tiedon, ovat valmistautuneet riittävästi perheidenne, lemmikkienne ja rakkaidenne tähden? Olisiko teillä riittävästi tarvikkeita varastossa sen varalta, että tulisi katastrofaalinen tapahtuma tänä päivänä, vai päätyisittekö olemaan niiden joukossa, jotka seisovat jonottamassa pelkkiä välttämättömyyksiä selviytymiseen? Kuinka moni teistä on edes harkinnut tekevänsä niin? Kuinka moni on harkinnut valmistautumista, mutta on hyljännyt ajatuksen uskoen, ettei se ikinä voisi tapahtua teille? Tämä voisi olla erittäin hyvä aika harkita sellaisia asioita uudelleen.

“Ne teistä, jotka asuvat ’maanjäristysalueilla’ Yhdysvalloissa, heidän tarvitsee olla tietoisia, että pitkin koko Tyynenmeren laatan itäistä reunaa on myös ollut aktiviteettia—Aleeteilta koko matkan Etelä-Amerikkaan asti. Kuinka moni teistä on valmistautunut 7.8 tai suurempaan maanjäristykseen? Uskoitteko, että koska toukokuun ennustukset eivät tapahtuneet, niin olette kuivilla? Arvatkaa uudestaan. Tulette kokemaan maanjäristyksiä ennemmin tai myöhemmin (todennäköisemmin pikemmin), joten teidän täytyy harkita uudelleen tilannetta, jossa te ja perheenne olette.

“Mikäli Kalifornia putoaa mereen tai ei, kun suuri maanjäristys osuu siihen paikkaan, siellä tulee olemaan valtavaa, valtavaa vahinkoa ja loukkaantumista, ja vesi- ja ruokavarastonne tulevat olemaan mennyttä. Tulee olemaan kirjaimellisesti miljoonia—KUULITTEKO, SANOIN MILJOONIA kaduilla, kodittomina, loukkaantuneina, janoisina, nälkäisinä ja sairaina. Ei ole töitä, joihin mennä, eikä keinoa päästä sinne, vaikka olisikin. Sellainen tapahtuma tulee olemaan sivilisaation loppu kuin minkälaisena olette tunteneet sen siinä paikassa, sillä ensimmäinen ohjesääntö kaikesta tulee olemaan yksinkertaisesti selviytyä yhdestä päivästä seuraavaan. Hallituksella ei ole määrärahoja auttaa kaikkia, jotka sitä tarvitsevat, ja vakuutusyhtiöt ovat vararikossa romahtamispisteeseen, joten ei ole rahaa saatavilla uudelleenrakentamiseen. Se tulee päätymään teidän ongelmaksenne laittaa elämän osaset takaisin yhteen.

“Ne teistä, jotka asuvat isoissa kaupungeissa, ovat suurimmassa vaarassa enemmän kuin yhdellä tavalla. Ensimmäiseksi, se on, missä suurin määrä kuolemaa ja vahinkoa tapahtuu suuressa maanjäristyksessä. Toiseksi, ne tulevat olemaan myös hallituksenne pystyttämä vankileiri, koska he eivät tiedä, mitä teidän kanssa pitäisi tehdä. Kolmanneksi, ydinhyökkäyksen aikana ne tulevat olemaan suurimpia kohteita. Te, jotka asutte maaseudulla, olette paremmassa tilanteessa; mutta kuitenkin teidän olisi viisasta varastoida se, mitä ikinä saatte käsiinne—MUKAANLUKIEN LÄÄKETIETEELLISIÄ TARVIKKEITA, SILLÄ AMMATILLISTA LÄÄKINTÄÄ EI TULE OLEMAAN KUIN VÄHÄN TAI EI OLLENKAAN SAATAVILLA!

“Emme leiki pienten selviytymisleirileikkien ympärillä tänään, oppilaat. Tämä on hyvin, hyvin vakava aika, ja tarkoitamme iskostaa terveen määrän pelkoa ja huomiota teihin, jotta fyysiset takapuolenne pelastuisivat, sillä se ei ole tahtomme, että kukaan teistä menehtyisi.

Olemme melko kiireisiä tänä päivänä. Eräät puuhailevat sään, siirroksien ja verkon kanssa. Kaaos hallitsee planeetallanne. Suokoon Jumala armoa.

Olen Toniose Soltec, tulen yhtenä Jumalan joukoista, täyttääkseni Hänen lupauksensa teille Maa-Shanin kansalle, jotta Hänen kansallaan olisi keinot selviytyä tässä siirtymäevoluutiossa.

Tuon tämän kirjoituksen loppuunsa varoituksella pysyä valppaana omille sisäisille koputuksillenne, ja pitäkää pyhän Jumalan valo ympärillänne, kun kuljette päivittäisissä askareissanne—sillä kaikkein vakavin huijaus pelissä on meneillään maapallollanne, kun eri eliittikontrolloijan ryhmät taistelevat ”kukkulan kuninkaan” paikasta.

Te maaryhmässä olevat olette meidän kaikkien ylitsenäkevien maailmojen kaikkein vaalituimpia, sillä olette eturintamamme kädet ja jalat tässä planetaarisessa parannustehtävässä. Muistakaa, että emme ole KOSKAAN kauempana kuin vilpittömän kutsun päässä, ja seisomme valmiina avustamaan kutsuttuna. Sillä välin katsomme, kun Maa-Shanin uudelleensyntymisprosessi kiihtyy isommalle vaihteelle ja varoittaa teitä siitä, että niille on aika paljolle kärsimykselle, jotka jäävät valmistautumatta.

Toniose Soltec lopettaa Jumalan pyhän säteilyn valossa. Salu.

http://fourwinds10.com/journals/UnPublished/J156.pdf (englanniksi)