Käännös: ST. GERMAIN: KUINKA TUNTEA JUMALA

KUINKA TUNTEA JUMALA

On olemassa vain YKSI keino tuntea Jumala, ja tuo yksi keino on sen kautta, että tietää ja elää Hänen Rakkauden Lakiaan. Tuo yksi keino löytyy sisäisen näön kautta, jonka inspiraatio herättää fyysiseksi ilmaisuksi.

Ihminen on kautta aikojen tuntenut tarvetta tietää, että on olemassa Jumala, joka loi hänet. Hänen tahtonsa inspiroi hänet luomaan jumalankuvia, jotka hän muodosti itsensä kuvassa, sillä hän ei ollut vielä saavuttanut sitä astetta hänen Sielunsa tapahtumisessa, jossa hän tietäisi Valon, joka Jumala on ja joka on hänen keskellään.

Ihminen tuntee Jumalan, kun hänen tietoisuutensa Jumala-Valosta on herännyt hänessä. Tämä herääminen syttyy moninaisista kokemuksista, ja tämän takia me sanomme, että jokainen kokemus on HYVÄ. Kokemukset, jotka tuovat ihmiselle suuren yksinäisyyden tunteen, ovat usein niitä, jotka herättävät Jumalan Valon hänessä – sillä siellä missä on surua, on yksinäisyyttä, ja silloin levon piste on saavutettu. Ihmisen tukipiste, joka on hänen tasapainonsa, sijaitsee hänen sisällään. Hänen hetkestä hetkeen -tehtävänsä on ”löytää” ja tuntea hänen tukipisteensä. Tämän takia me niin usein korostamme sitä tosiasiaa, että tapahtumat elämässänne ovat toissijaisia, mutta sopeutumisenne noihin tapahtumiin ja mitä te saavutatte niistä, on ENSISIJAISEN tärkeää.

Kun te viimeinkin tulette ymmärtämään elämän tarkoituksen, te pyritte käyttämään jokaisen hetken rakentavasti, sillä te tiedätte, että kun olette päässeet ylitse heikkoudesta itsessänne, te olette haalineet vahvuutta luonteeseenne, ja yksilöllinen luonteenne luo yksilöllisen kohtalonne. Tästä syystä filosofit kaikkina aikoina ovat neuvoneet teitä etsimään sisimmästä ja tuntemaan itsenne.

Itsenne on tunteminen on tuntea kaikki ihmiset, sillä kaikilla ihmisillä on identtiset Jumalaisen kaltaiset potentiaalit, jotka vain odottavat tietoisuuttaan niistä.

Immanuel sanoi: ”Etsikää Jumalan Valtakuntaa ensin sisimmästänne, niin kaikki muu tullaan lisäämään teille”.

Sokrates sanoi: ”Tuntekaa Itsenne”.

Eniten elämälle antavat ihmiset ovat niitä, jotka ovat tunteneet suurimman henkilökohtaisen kärsimyksen, joko henkisen tai fyysisen. Mitä syvempi kärsimys, sitä syvempi sisäinen etsintä vastaukselle. Tuosta syvällä olevasta kaiken tietämyksen Lähteestä tulee selkeä vastaus.

On olemassa monia esimerkkejä ihmisen henkisestä heräämisestä eristäytyneessä yksinäisyydessä. Ihmiset, kuten Sokrates ja muut, eivät olisi koskaan antaneet ajattelunsa suurta omaisuutta maailmalle, vaan yksinäisyydessään syvässä surussa, joka nousi heidän henkilökohtaisista tragedioistaan. Kahlil Gibran ajattomassa ja kauniissa kirjassaan ”Profeetta” kirjoitti: ”Mitä syvempään suru kaivautuu olemukseenne, sitä enemmän iloa voitte sisältää”.

Yksikään ihminen ei ole tuntenut suurempaa surua maan päällä kuin eräs, jota kutsuttiin Kristukseksi, ja mitä enemmän hän kärsi, sitä enemmän hän rakasti ja antoi. Syvällä karkotetun sydämessä syntyy sääli karkottajaa kohtaan, sillä kärsivä Sielu herää usein ja tietää todellisen identiteettinsä Jumala-Itsessä ja tämän ymmärryksen kera täyttyy säälillä tietämätöntä kohtaan. Minä esimerkiksi katson, kun juuri tämä esimerkki virtaa tästä kirjurista, joka ei ymmärrä sitä.

Yksinäinen eristäytyminen voi myös herättää Kosmisen tietoisuuden. On todistettu, että monet vankeusrangaistuksia suorittavat miehet ja naiset ovat löytäneet todelliset minänsä kaltereiden takana. Te epäilemättä tunnette lausahduksen: ”Suurimmista syntisistä tulee usein suurimpia pyhimyksiä”.

Kun reinkarnaatio tosiasiassa ymmärretään täysin, kuolemanrangaistus lakkaa, sillä kuollut ”keho” EI ole itse olento ja tuo olento tai ”Sielu” palaa toisessa ilmentymisessä ja samalla Sielun kehittymisen tasolla kuin missä se poistui. Jos se lähti vihan ja koston aistimuksen kanssa, se tulisi palaamaan samojen negatiivisten ajatusten kanssa ja näyttelisi samaa ”roolia” kuin se teki aikaisemmassa inkarnaatiossaan. Jos syyllisellä oli tilaisuus yksinäiseen eristykseen ennen kehonsa kuolemaa, hän voisi ”löytää” itsensä. Toisin sanoen hän voisi saada kosmisen herätyksen, ja hänen tahtonsa kostolle vaihtuisi tahtoon rakkaudelle. Ihmisen Sielun hiljaisuudessa on Jumalan rakkauden siemen. Tuossa rakkaudessa on vain kauneutta ja halua antaa – ja antamisessa on rajoittamaton ilo.

Rakkaudessa on vapaus – kaikenlainen vapaus – sillä vihaa, pelkoa, ahneutta, mustasukkaisuutta, kateutta tai tekopyhyyttä ei voi olla siellä, missä on kaiken verhoava rakkaus. Kun ihmisellä on tilaisuus tuntea ”itsensä”, hän tuntee todellisen Minänsä ainutlaatuisen huuman – Minän, joka on kaikkien ihmisten kohtalona löytää ja tuntea, oli se sitten tässä elämässä tai miljoonan elämän päässä tästä yhdestä ja lyhyestä ilmaisusta, joka parhaillaankin on vain henkäys ikuisuuden ajattomuudessa.

Mitä tarkoitetaan lausahduksella ”Totuus vapauttaa teidät”, on se, että kun te todella tiedätte TOTUUDEN, te ELÄTTE TOTUUTTA – ja ”TOTUUS” on rakkaus, rehellisyys ja kauneus – ja te tahdotte vain ANTAA, sillä te tiedätte, että voitte täyttää tehtävänne Maan päällä vain antamalla, jotta teille voidaan vastavuoroisesti antaa takaisin. Toisin sanoen, jos sellaisella ihmisellä, joka vei joltakulta elämän tai teki jonkin muun anteeksiantamattoman rikoksen, olisi tilaisuus ”tuntea itsensä” yksinäisessä eristyksessä, niin kun hän palaisi jälleen maahan, hän ei tekisi samaa rikosta, jonka seurauksena hän menetti elämänsä (kehonsa). Jumalan tieteellisten keinojen ja prosessien ymmärtäminen tuo täyden ymmärryksen reinkarnaatiosta, joka on toistuva periaate Luonnossa. Tämän takia on äärimmäisen tärkeää, että Universaalia Lakia ymmärretään ja harjoitetaan kaikissa ihmissuhteissa. Universaalin Lain noudattaminen kumoaa yksilöllisen ja maailmanlaajuisen epäharmonian, ja kaikkien maiden johtajat pyrkisivät työskentelemään yhdessä rauhan ja yltäkylläisyyden vuoksi ja ei vain heidän oman kansansa tähden, vaan koko maailman kansan tähden. Silloin he olisivat todellakin ”veljensä vartijoita”.

Vain pohjustava tietämys universumin ja itse ihmisen tieteestä tuo tämän utopiatilan maahan, mutta ihmisen odottamisen kärsimys ja suru on yksinään hänen.

http://www.fourwinds10.com/journals/pdf/J037.pdf

http://fourwinds10.com/siterun_data/spiritual/specific_channelings/germain/news.php?q=1547485663