Käännös: SOLTEC: VASTUSTAJAN HIENOVARAISEN VAIKUTUKSEN TUNNISTAMINEN

Ceres Anthonious ”Toniose” Soltec

19.10.2019

Vastustajan hienovaraisen vaikutuksen tunnistaminen

13.2.1999 SOLTEC

Hyvää iltapäivää, ystäväni. Se olen minä, Ceres Anthonious ”Toniose” Soltec, tulen Luoja-Lähteen Yhdessä Valossa. Löytäkää rauha tietämällä, että kaikki tapahtuu täydellisyydessä ja Hänen suunnitelmansa mukaisesti.

Te ette voi tietää hyväksyttyjen asioiden (sopimusten) yksityiskohtia liittyen rooleihin, jotka he ovat valinneet suorittaa. Moni teistä on hyvin epävarma siitä, mitkä ovat TEIDÄN sovitut asianne liittyen erityisiin yksityiskohtiin ja hyväksyttyyn rooliin, jota suoritatte. Tämä saa tapahtuvasta ”draamasta” hieman houkuttelevamman ja lisää haastavan yllätysmomentin ”näytelmään”.

Juuri kun luulette, että olette päässeet ”jyvälle kaikesta”, ”nappulat” pelikentällä liikkuvat hyvin pahaa aavistamattomalla tavalla, ja te jäätte pohtimaan uudelleen strategiaa ja asemaa. Tämä on osa haastetta, jonka te olette valinneet kohdata tämänhetkisessä inkarnaatiossanne.

Luuletteko, että Valotyöntekijä voitaisiin vietellä tai manipuloida ajautumaan pois (jättämään) Valaistulta polulta? Tunnetteko TE, että olette sellaisen viettelyn tai manipulaation ”kosketuksen” ulkopuolella? Mitä tunnette, mitä merkit olisivat (tai ovat), kun tämä ajautuminen tapahtuu? Mitä vihjeitä etsisitte vahvistaaksenne itsellenne, että TEITÄ ei ole vietelty tai manipuloitu sellaisella tavalla?

Valotyöntekijä on suurin uhka pimentyneille sekä itse vastustajalle. Mitä suuremman Valon te kannatte, sitä suurempia tulevat olemaan hyökkäykset teitä kohtaan. On aika vahvistaa suojaustanne ja vaatia KAIKKIA pimeitä energioita ympärillänne hajoamaan Luojan Puhtaan Valkoisen Valon toimesta. Teidän ei tarvitse viihdyttää matalataajuuksisia olentoja, edes hetkeäkään. Suurin osa on vain ajatusmuotoja, joita itse temppujen mestari on lähettänyt suuntaanne.

Monta mahtavaa olentoa on hienovaraisesti huijattu tällä tavoin. Otetaan esimerkiksi yksi tietty suuri ”vastaanottaja”-tiedemies (jonka täytyy pysyä nimettömänä näillä sivuilla tänä aikana), joka teki mahtavaa tutkimustyötä luonnosta ja Valon sekä luomisprosessin luonteenpiirteistä. Useiden vuosien ajan työ edistyi ja kasvoi, mutta myöhempinä vuosina hänet vietteli (kirjaimellisesti) nuori nainen, ja hän jätti pitkäaikaisen kumppaninsa (vaimon) tämän nuoremman naisen takia. Hänen työnsä ajautui nopeasti raiteiltaan, ja hänelle annettuja oivaltavia lahjoja alettiin käyttää ja ohjata väärin. Hän ei tunnistanut edessään olevan häirinnän luonnetta, vaikkakin kaikki vihjeet olivat näkyvissä.

Ulkoinen todistusaineisto olisi merkittävien edistysten muodossa hänen työssään. Merkittäviä edistysaskeleita ei juurikaan ollut myöhempinä vuosina, kun hän oli sellaisen suloisen ja ”viattoman” kauneuden ”vaikutuksen” alaisena.

Tämä samankaltainen hienovarainen vaikutus vetelee teitä kaikkia, vain pienillä muutoksilla yksityiskohtiin liittyen. Avainsana tässä on HIENOVARAINEN!

Melkein aina on olemassa hidas, mutta suunnitelmallinen ”ulottumisen ja vetäytymisen” toimintamalli, joka aiheuttaa värähtelyjä tunnekeskuksissa. Toisin sanoen tapahtuu ”nappuloiden painamista” (heikkouksien tutkimista) silloin, kun tilaisuus ilmestyy, joka lisää räjähtävää polttoainetta valmiiksi räjähdysherkkään tilanteeseen. Ja sitten tapahtuu vetäytyminen, ja henkilöstä tulee jälleen rauhallinen ja suloinen. Nämä kuohahdukset tapahtuvat harvoin ja ovat kaukana toisistaan aluksi, mutta sitten niistä tulee säännöllisempiä ja säännöllisempiä, kun ongelmallinen yksilö tuntee paremmin matalat taajuudet, jotka liittyvät heidän lähellä olevaan pimentyneeseen olentoon.

Pimentyneet yksilöt hallitsevat maailmaanne tällä hetkellä. Päivän suurin uutinen on se, että Yhdysvaltojen ”johtaja” oli vapautettu syytteistä liittyen siveellisiin hirmutekoihin, joita hän oli suorittanut. Tämä on vahva viesti maailmalle, joka näyttää vaikutusvallan tason, jota nämä pimentyneet yksilöt heijastavat. Julkiset massat eivät suurimmaksi osaksi välitä siitä, mitä presidentti on tehnyt, ja he eivät halua tulla enää vaivatuiksi koko asialla.

Kuinka on niin, että yksilö, jolla on niin alhaisen moraalin luonne, pääsee ”valituksi” ”vapaassa” yhteiskunnassa? Kuinka on niin, että massoista tulee niin turtia sellaisen vapauttamisen seuraamuksille? Kyllä, vastaus on massamielenhallinta, tai kuten psykologinne sanoisivat, väestön ”massaehdollistamista”. Tämän kaltainen ”ehdollistaminen” on vaikuttanut jokaiseen teistä vaihtelevissa määrin.

Mitä te voitte tehdä vapautuaksenne ja välttääksenne sellaisia vastustajan asettamia ansoja? KUTSUKAA LUOJA-LÄHDETTÄ (SITÄ, JOKA LOI TEIDÄT) ja pyytäkää Opastusta ja Selkeyttä mihin tahansa tilanteeseen, joka aiheuttaa teissä hämmennyksen epämukavuutta. Sitten kuunnelkaa Opastusta, joka auttaa teitä kasvamaan henkilökohtaisesti ja jonka vastaus ei todennäköisesti tule olemaan suorassa ”kyllä tai ei” tai ”oikein tai väärin” -muodossa.

Sen sijaan apunne tulee kommunikoiduksi todennäköisesti sellaisten kysymysten muodossa, kuten: ”No, mitä informaatio saa TEIDÄT tuntemaan?” tai ”Mitä te aavistatte?” tai ”Mitä EI sanota? Mitä tiedon kohtia teiltä puuttuu täydestä informaatiosta?” Toisin sanoen vihjeitä osoitetaan teille, jotta voisitte kasvaa punnitsemisen harjoittamisen kautta.

Nämä ovat vain esimerkkejä teille, jotta voisitte tietää, että joskus Opastuksenne tulee Opettajan muodossa, joka kysyy teiltä kysymyksiä, jotta voisitte oppia löytämään omat vastauksenne. Tämän takia olette valinneet tulla tämänhetkiseen ympäristöön – oppiaksenne ja kasvaaksenne. MUISTAKAA: ainoa ”asia”, jolla on todellista pysyvää arvoa, on se, minkä otatte mukaanne poistuessanne fyysisestä kokemuksesta – ”asioita”, kuten tietämystä ja kokemusta.

Jos Maa järisisi ja rakennus putoaisi päällenne huomenna ja ”tappaisi” teidät, sillä ei olisi hitusenkaan väliä, kuinka paljon rahaa teillä on pankkitilillänne tai mikäli olette tai ette ole haalineet uutta kevään puvustoa. Teitä koskettaa enemmän kokemuksen tuottavuus ja se, mitä te olette oppineet itsestänne luovana olentona, ja oppiminen erinäisistä henkisten (epäfyysisten) lakien käytöstä, kuten Syyn ja Seurauksen Laki.

Missä ovat prioriteettinne? Asetatteko perheen ja ystävät kaiken muun yläpuolelle? Asetatteko Luojan tahdon kaiken muun yläpuolelle? Mikä oli Esu ”Jeesus” Sanandan valinta, kun hän kohtasi nämä samat kysymykset kaksi tuhatta vuotta sitten Maassanne? Hyväksyisittekö polun, joka johtaa sellaiseen fyysiseen kidutukseen, että piikit vasaroidaan lihanne lävitse, jotta saisitte tehtävänne täytäntöön? Moni teistä ei kestä egon painetta siitä, että joku saa selville, että te uskotte Maan ulkopuolisiin olentoihin ja Jumalan Joukkoon, puhumattakaan siitä, että myöntäisi muille (jopa lähellänne oleville), että te uskotte heidän kommunikoivan kanssanne henkilökohtaisesti Jumalan sydänkytköksen kautta.

Nämä hienovaraiset epävarmuudet ovat tulosta vuosisatojen henkisestä ja sosiaalisesta sopeutuksesta. Kuinka paljon tämä todella eroaa Valotyöntekijöistä, joita poltetaan elävältä ja kutsutaan noidiksi, koska he harjoittavat henkisiä lahjojaan, ja siitä, että Esu seivästettiin ristille ja jätettiin kuolemaan? Maailmanne on täynnä niitä, jotka ovat harjoitettu (sopeutettu) pelkäämään sitä, mitä he eivät ymmärrä. Nämä vastaavasti pelkäävät Jumalaa, sillä he eivät ymmärrä Häntä. Vastustajan näkökulmasta hän on onnistunut kaikissa planeetan uskonnoissa pitämällä vain teidät ”terveessä” Jumalaa pelkäävässä tilassa.

KUNNIOITTAKAA TÄTÄ YHTÄ, JOKA TEIDÄT LOI. RAKASTAKAA TÄTÄ YHTÄ, JOKA TEIDÄT LOI. MUTTA ÄLKÄÄ PELÄTKÖ TÄTÄ YHTÄ, JOKA TEIDÄT LOI, SILLÄ PELKO ON MATALA TUNTEELLINEN TILA JA PALVELEE VAIN ETÄÄNNYTTÄMÄÄN TEIDÄT SIITÄ, MITÄ TE HALUATTE ENITEN – YMMÄRRYSTÄ JA RAUHAA.

Tunnistakaa nuo monet asiat, jotka vaikuttavat päivittäiseen ajatteluunne. Katsokaa iltauutisia televisiolaitteistanne, jos tarvitsette hyvän ”rajun” (fyysisen) esimerkin siitä, mistä puhun. Laskekaa raportoitujen negatiivisten asioiden määrä ja verratkaa sitä raportoituun positiivisten asioiden määrään. Raportoidaanko kiistanalaisen asian molemmat puolet reilusti ja puolueettomasti, vai onko tarina vinoutunut?

Jos tietäisitte, että yksi hyvin pimeä ryhmittymä ”eliitti”-kontrolloijianne halusi Clintonin pois tieltä, jotta he voisivat saada Goren virkaan ja tekemään radikaaleja muutoksia, olisiko mielipiteenne virkasyytöksen mitätöinnistä erilainen? Oletteko varmoja, että Clinton ei ole yksi Maaryhmästämme? Voisiko Clintonista tulla enemmän kuin sätkynukke? Avustaisiko Jumala häntä, jos hän valitsisi palvella paremmin massoja? Tuomitsetteko jonkun olemaan ikuisesti paha menneisyytensä takia? Ylistättekö jotakuta ikuisesti, koska heidän menneisyytensä oli yhteen aikaan hyvä ja jumalainen? Jos sarjaraiskaaja pelastaisi lapsenne palavasta rakennuksesta, ettekö olisi hänelle kiitollisia?

Oppikaa Kytkeytymään Sisimpään ja TUNTEKAA tienne näiden haasteiden halki! Käyttäkää logiikkaa ja järkeä, mutta myös sydäntä ja ”aavistuksen” tunnetta (solar plexus -energiakeskus) tasapainoisella lähestymistavalla, jotta löytäisitte oman polkunne.

Voitte rikkoa olosuhteellistamisen tarkoituksellisella aikomuksella ajatella asiat halki itse ja muodostamalla omat mielipiteenne ja uskomuksenne. Älkää huoliko siitä, mitä joku muu ajattelee teistä, ja tehkää asioita, koska TE tiedätte niiden olevan oikein ja oikeaa teille. Vain te voitte todella tietää, mikä on parasta teille jokaisessa tilanteessa tai olosuhteessa. Viisas henkilö haalii aina niin paljon tietoa kuin mahdollista ja asettaa sivuun henkilökohtaiset ennakkoon tuomitsemiset, kun arvioi käsillä olevaa tietoa.

Onko rakkaus sokeaa? Ehkäpä fyysisyydessä, mutta ei epäfyysisissä maailmoissa. Meillä Luomakunnan Korkeammista Maailmoista on suurta rakkautta teitä kohtaan. Joka tapauksessa me mielellämme jätämme teidät omille vapaan tahdon valinnoillenne. Toisin sanoen ja esimerkiksi, jos te vaaditte ottaa lääkkeitä (määrättyjä tai muutoin) hoitamaan masennustanne, me emme ole tiellänne. Me lähetämme teille apua monissa muodoissa ja monilla tavoin (yleensä ystävien ja sukulaisten kautta), jotta voitte tietää, ettette ole yksin, mutta me emme häiritse vapaan tahdon valintojanne. Tekemällä niin osoittaisi vain kunnioituksen puutetta teitä kohtaan ja olisi sitä vastaan, keitä me olemme, syvimpään olemukseemme asti. Muistakaa: Jumala ei kulje sinne, missä Hän ei ole tervetullut – joten miksi meidän tulisi kulkea?

Menettehän, hyvät, sisimpäänne ja PUHDISTAKAA sydämestänne kaikki epäröinnin, ärsytyksen, turhautumisen, vihan, surun ja loukkaantumisen tunteet. Nämä eivät ole luonnollisia tunteita pitää kiinni, sillä ne palvelevat vain kytkemään teidät pois Korkeammasta Luovasta Lähteestä (Jumalasta).

Teidän täytyy yrittää rehellisesti vapauttaa näiden kaltaiset tunteet ja antaa teitä luonnollisemmille (korkeataajuuksisille) rakkauden, ilon ja arvostuksen tunteille. Muistakaa myös, että ei ole tarvetta kietoutua liikaa tämänhetkiseen fyysiseen kokemukseen, sillä se on vain silmänräpäys sielunne loputtomalla matkalla.

Minä olen Ceres Anthonious Soltec (Aurinkoteknikko ja Valotyöntekijä). Tulen Luoja-Lähteen Yhdessä Valossa – Yhden, joka loi teidät ja minut. Olen Opettaja, Opas ja Ystävä monille. Minulla on monia ”hattuja” ja keskustelen jatkuvasti Isä-Lähteen kanssa. Valitsen Hänen Taivaallisen Tahtonsa itselleni, sillä tunnistan Viisauden niin tekemällä.

Siunaukset kaikille teille, ketkä menevät sisimpäänsä ja kuulevat sydämellään ja tunnistavat tuon suoran yhteyden Lähteeseen, sillä te olette opettajia, jotka ovat tulleet auttamaan suurempaa ymmärrystä pyytäviä veljiään.

Salu.


Lähteet:  CONTACT: THE PHOENIX EDUCATOR, March 15, 1999, Volume 24, Number 4, sivut 20–21.

http://phoenixarchives.com/contact/1999/0399/031599.pdf

HTML-muoto: R. Montana.

http://www.fourwinds10.com/siterun_data/spiritual/specific_channelings/soltec/news.php?q=1571502083