Käännös: SOLTEC: SYVÄLLISIÄ TYÖKALUJA EDESSÄ OLEVIEN HAASTEIDEN KOHTAAMISEEN

Ceres Anthonious ”Toniose” Soltec

1.2.2019

Syvällisiä työkaluja edessä olevien haasteiden kohtaamiseen

30.8.1998 SOLTEC

Hyvää iltapäivää, ystäväni, ja kiitos kun istut kirjoittamaan, kun on niin paljon muita asioita hoidettavana! Se olen minä, Toniose Soltec, tulen Luoja-Lähteen Säteilevässä Yhdessä Valossa. Ole rauhassa.

Sallikaa ”elämässä” tapahtuvien muutosten kehittyä ja tulee esiin. Te tulette näkemään, että palkinnot pyrkimyksistänne tulevat teille takaisin moninkertaisesti. Kaikki tulee täyteen ympyräänsä oikeanlaisessa järjestyksessä. Ei ole tarvetta huolehtia kaikista LOPUTTOMISTA mahdollisista muuttujista, jotka voisivat vaikuttaa näihin muutoksiin. Sallikaa aikomuksenne ja sisäisen tahtonne kantaa teidät ikuisesti eteenpäin, niin tulette näkemään, että kaikki hoituu täydellisyydessä.

Nämä ovat todellakin suurenmoisia aikoja, joissa kokea. Teille saatavilla olevat tilaisuudet ovat hyvin yksilöllisiä ja täydellisiä antamaan teille haasteita, jotka sallivat teidän kurottaa ylitse sen, mitä te olette tai olette olleet.

Valintoja tulee aina olemaan tehtäväksi, ja jokainen valinta määrittelee seuraavan kokemuksen, joka teillä tulee olemaan. Tämä ei KOSKAAN muutu, ja te tulette havaitsemaan, että kokemuksen ja kasvamisen myötä valitsemisesta tulee helpompaa ja helpompaa. Vaikeita valintoja tulee olemaan aina, sillä kun kasvatte, te tulette vääjäämättä etsimään suurempaa haastetta.

Jos te saavuttaisitte nollapisteen kasvupotentiaalille nykyisessä elämässänne, te yksinkertaisesti jättäisitte tuon kokemuksen (tekisitte siirtymän pois) ja kulkisitte tuotteliaampaan tilanteeseen. Aina on olemassa uutuutta koettavaksi, sillä ”elämän” muuttujat ovat todella loputtomat ja kehittyvät. Te ette voi kasvaa liikaa tai liian nopeasti. Mitä suurempi kasvun tahti, sitä suurempi muutoksen tahti, ja täten näitä seuraava tietoisuus uusista muuttujista tai mahdollisuuksista.

Seuraava haaste tulee aina. Se on suunniteltu niin ja on universaali tahto, että tätä tosiasiaa voidaan pitää ”universaalina lakina”. Kukaan ei voi paeta sitä, sillä se on Luomakunnan perustietoisuus, joka täyttää kaiken elämän Elämänvoima-energialla, joka tuo tietoisuuden. Toisin sanoen se on tahto, josta kattaa kaikki ulottuvuuksien ”todellisuudet” ja kyllästää kaikkein mahdollisten elektromagneettisten taajuusalueiden muodot.

Oppikaa omaksumaan muutokset, joita te tulette vääjäämättä kokemaan, sillä muutos on jännitys ja uutuus; se on sisäinen tahto, jota te etsitte. Te kaikki olette tutkimusmatkailijoita matkalla, jolla ei ole loppua. Fyysisen kehon kuolema (siirtymä) on ehkäpä lepäämispiste joillekin teistä, ja siltikin te koko ajan suunnittelette puuhakkaasti seuraavaa suurta seikkailuanne.

Sallikaa ajan elementti. Se on puskuri niille teistä, jotka kokevat fyysisyydessä. Te tarvitsette sitä, jotta luovaa prosessia voidaan hidastaa tarpeeksi, että sitä voidaan tutkia sitä hyvin tarkkaan ja jotta olisi yksilöllinen tilaisuus tutkia itse luovan prosessin energiavirtauksia.

Keskittykää huolellisesti ajatuksiinne, sillä te luotte sen, mitä te pohditte. Jos te ryvette peloissanne, te löydätte varmasti itsenne sulkeutumassa toinen toiseltanne ja vetäytymässä ”elämältä”. Jos teiltä puuttuu jännitystä, niin se on varmasti siksi, että olette kytkeytyneet pois sisäisestä tietämisen turvasta, että olette loputtomia ja kuolemattomia. Toisin sanoen pelokkaasta (tai epäröivästä) ajattelusta syntyy tahto olla liiallisen varovainen. Tämä tasapainoton tahto saada turvaa pohjautuu aina pelolle menettää omistamanne tai olla saamatta ikinä sitä, minkä ajattelette haluavanne.

Nämä ovat hienovaraisia, mutta voimakkaita tunne-emanaatioita, jotka tulevat aina olemaan osa kokemustanne. Osa haasteestanne on vahvistaa ja tunnistaa hienovaraiset tavaksi tulleet ajattelut, jotka soivat mielessänne kuin ”hyppivä” äänilevy, joka toistaa ikuisesti samaa raitaa albumilla. Aina silloin tällöin joku tai jokin tulee kokemukseenne ja ”jysäyttää” (tai täräyttää) soitinta niin, että voitte siirtyä eteenpäin. Tämä ”jysäytys” tulee olemaan aluksi melkein aina epämukavaa, mutta jälkiseuraus tulee aina olemaan varsin arvokas.

Avain tässä on oppia ensin tunnistamaan itse nämä ”jumiutuneet” levyt, jotka soivat jatkuvasti mielessänne, ja sen jälkeen saada ”neula” (energiaa muuntava laite) liikkumaan jälleen!

Tekemällä niin te tulette aina havaitsemaan, että ”kaaoksen” asetuttua te olette hyväksyneet muutoksen ja siirrytte eteenpäin uuteen suuntaan ja uuden kokemusperäisen tietämyksen (työkalujen) sekä uusien ja kehittyvien haasteiden kera. TÄMÄ PARANTAA MELKEIN AINA MINKÄ TAHANSA TYLSYYDEN, JOSSA SAATATTE OLLA RYPEMÄSSÄ!

Olette osa suurempaa Kokonaisuutta, joka kattaa monet ulottuvuuksien ”todellisuudet” ja kytkee teidät yksi toiseensa hyvin suoralla tavalla. Tämä yhteys vetää teidät sinne fyysisyyteen tänä aikana, yhteen yleisen kaltaisia kokemuksia varten ja haasteita varten, jotka ovat yksilöllisiä tämänhetkisessä ympäristössänne. Tämä side vetää kokemukseenne myös monia meistä, jotka ovat hyväksyneet olla Oppaitanne.

Me vuorostamme pyydämme neuvoa vieläkin Korkeammasta Lähteestä, sillä myös me olemme kasvokkain haastavien päätösten ja valintojen kanssa. Nettotulos on massiivinen kollektiivinen kokemus, joka saa kaikki meidät olennot kaikkialla laajentamaan tietoisuuttaan.

Tätä yleistä tahtoa, joka on useilla yksilöillä monilta eri kokemisen ja tietoisuuden tasoilta, kokea teille nyt saatavilla olevia tilaisuuksia, voidaan katsoa ”planetaarisen ja karmisen tyyppisenä kytköksenä”. Toisin sanoen haasteita tulee olemaan kaikilla yhteiskunnallisen rakenteen tasoilla. Tulette kohtaamaan henkilökohtaisen kasvun, kasvun perheasetelmassa, kasvun yhteisössä tai ryhmäasetelmassa sekä kasvun planetaarisena lajina ja kokonaisuutena. Jokaiseen näistä yleisistä ryhmityksistä liittyy useita piirteitä, ja jokainen niistä on päällekkäin toistensa kanssa monilla tavoin.

Tämä päällekkäisyys menee seuraavasti: sanotaan, että otatte aikaa ja pyritte suorittamaan laajamittaiset opinnot tullaksenne taitavaksi parantajaksi. Teidän tulee mahdollisesti keskittyä ”kapeaan” osaan elämänkokemustanne. Kun suoritatte opintojanne, te vuorovaikutatte muiden samalla tai vastaavalla kurssilla olevien kanssa, ryhmätyyppisessä asetelmassa ja yksilöllisessä asetelmassa. Sanotaan, että kun olette suorittaneet opintonne, te hoidatte jotakuta, joka sen jälkeen menee ja löytää ja jakaa uuden keinon tuottaa energiaa, joka tästä seuraten ruokkii nääntyvän maailmanne.

Näettekö kytkeytyneisyyden tässä esimerkissä? Ja kuinka TE (vain yksi henkilö) voitte avustaa maailman ”syöttämisessä”!

Te KAIKKI olette osa planetaarista tilannetta, joka on kehittynyt tänä aikana. Te molemmat annatte oman osanne tähän tilanteeseen ja muokkaatte sitä PÄIVITTÄIN.

Suurin osa teistä ei hyväksy henkilökohtaista vastuuta planetaarisesta tilanteestanne ja täten tekee kaiken mahdollisen välttääkseen ottamasta aktiivista ja TIETOISTA roolia sen muuttamiseksi. JOKA TAPAUKSESSA toisella tietoisuuden tasolla te kiljutte saada tasapainoa!

Ne teistä, ketkä ovat enemmän ”kytköksissä” näihin toisiin tasoihin ja tietoisuuden ulottuvuuksiin, tuntevat vahvan halun tasapainolle. Tämä tahto, joka paisuu suuren osan ihmiskunnasta sisällä, on se joka kutsuu esiin suuria maailmanlaajuisia muutoksia (haasteita), jotta paluu tasapainoon TULEE TAPAHTUMAAN. Olkaa siitä varmoja!

Tämä ”levottomuus” on sama syy sille, miksi pimeät eliittikontrolloijanne EIVÄT halua asettaa liian monia ja liian pian epätoivon ja ansassa olemisen tunteiden tilaan. Ihmisistä, jotka tuntevat olevansa epätoivoisia ja ansassa, jos pelko ei valtaa heitä, tulee hyvin usein ERITTÄIN keskittyneitä haluun selviytyä, ja täten he luovat olosuhteet, jotka varmistavat heidän selviytymisensä.

Tämän kaltainen vahva tunteellinen tahto, yhdistettynä äärimmäiseen keskittymiseen, hajottaa näiden pimeiden eliittikontrolloijien nujertavat suunnitelmat JOKA KERTA! Vaikkakin he voivat tarkkailla ilmiötä, he ovat voimattomia tekemään mitään sille, sillä esiin tuodun ja tällä tavalla keskitetyn energian TÄYTYY ilmentää tahto.

Kun maailmanne ihmiset suuntaavat lähemmäs ja lähemmäs heidän ”epätoivoisen” tilanteensa massatietoisuutta, te tulette havaitsemaan, että te tulette lähemmäs ja lähemmäs suuria ja ”katastrofaalisia” tapahtumia, jotka varmistavat, että näistä selviytyvät JYSÄYTETÄÄN uuteen henkiseen ja tunteelliseen asenteeseen sekä keskittymiseen. Tästä ”uudesta” perspektiivistä valheita ja petoksia ei enää siedetä. Korttitalo kaikkien hämäävien päällystyksiensä kera murenee, kun ihmiset vaativat vastauksia ja näkevät Totuuden.

MAAILMANNE ON SE, MINKÄ TE SIITÄ TEETTE, JA TE LUOTTE OMAN TODELLISUUTENNE AJATTELEMIENNE AJATUSTEN KAUTTA. MIKÄLI TE PUHUTTE AJATUKSENNE TAI ETTE, TAI EDES KIINNITÄTTE NIIHIN MITÄÄN HUOMIOTA, NE EDELLEEN VAIKUTTAVAT TEIHIN JA MUOVAAVAT KOKEMUKSIANNE. AJATUKSENNE OVAT EHKÄPÄ KAIKKEIN TODELLISIN OSA KOKO FYYSISTÄ KOKEMUSTANNE!

Pohdittehan huolella näitä sanoja, sillä ne ovat vastaus pyyntöihinne saada ”työkaluja”, joita tarvitsette kohdataksenne ja voittaaksenne tulevat haasteenne.

Minä olen Ceres Anthonius Soltec. Tulen Luoja-Lähteen Valossa (Valon Jumalan). Olen Viestintuoja ja Opas planeetallenne Itselleen sekä monille ympäri maapalloanne. Älkää erehtykö Voimasta, joka on teissä jokaisessa – se on rajoittamaton ja loputon!

Salu.


Lähteet:  CONTACT: THE PHOENIX EDUCATOR, September 1, 1998, Volume 22, Number 2, sivut 16–17.

http://phoenixarchives.com/contact/1998/0998/090198.pdf

HTML-muoto: R. Montana.

http://fourwinds10.com/siterun_data/spiritual/specific_channelings/soltec/news.php?q=1549032671