KÄÄNNÖS: SOLTEC: PAKENETTEKO TODELLISIA TUNTEITANNE?

Ceres Anthonious ”Toniose” Soltec

5.9.2018

 

4.4.1998   SOLTEC

Hyvää iltapäivää, ystäväni. Se olen minä, Toniose Soltec, tulen Luoja-Lähteen Yhdessä Säteilevässä Valossa. Ole rauhassa. Ja kyllä, tunnet oikein tässä kirjoitussessiossa tuntemasi energioiden sekoittumisen läsnäolon.

Vaikkakin yksi tai useampi meistä yleensä omaksuu kirjoituksen tekijän osan välttääkseen hämmentämästä lukijoita, olisi useammassa tapauksessa korrektia olettaa, että työskentelemme ”sekoittuneen energian” tapaan, jossa monet maailmoistamme olevat osallistuvat tarvittaessa ja kun erityistä osaamista saatetaan tarvita.

Usein te odotatte minun keskittyvän pelkästään siihen, minkä TE ymmärrätte olevan tämän planetaarisen siirtymätehtävän geofyysiset puolet – maanjäristykset, tulivuoret jne. Ja tämä on ymmärrettävää näihin tapahtumiin liittyvistä ”draamasta” ja ”liikutuksesta”.

Joka tapauksessa, kuinka minä ja monet muut monissa menneissä kirjoituksissa olemme maininneet, että ”KAIKKI liittyy KAIKKEEN”? Täten olisi hyvin viisasta omalta osaltanne otaksua, että jopa viesteillä ja opetuksilla, kuten jonkalaisia tarjoan tässä ja jotka VAIKUTTAVAT olevan irrallaan tieteellisistä komentotehtävistäni, on todellakin vahva ellei helposti havaittava geofyysinen komponentti. Sillä, miten te toimitte KAIKISSA elämän osa-alueissa, on SUORA vaikutus äiti-Maahan.

Kaikki on niin kuin pitääkin! Tämä on ehkäpä kaikkein tiivistetyin tapa lausua, että kaikki tapahtuu täydellisyydessä Jumalan suunnitelman mukaisesti. Me Korkeammista (värähtelytaajuuksista) Maailmoista voimme tarkkailla tätä tosiasiana, missä suurin osa teistä fyysisessä kokemuksessa kyseenalaistaa ja epäröi. Niin on maailmanne tapa, etenkin tässä suurten haasteiden aikana.

Tulette näkemään arvon siinä, miten opitte luottamaan siihen, minkä voitte TUNTEA SYDÄMESSÄNNE olevan totta! Monet eivät huomioi näitä sydämen tuntemia varoituksia, sillä ne symbolisoivat vastuuta itsestä.

Toisin sanoen, kun nämä alkavat menemään sisimpäänsä ja KUUNTELEMAAN omaa Opastustaan, he usein pelkäävät olevansa vastuussa siitä, minkä he ”kuulevat” (aistivat/tuntevat/tietävät). Ja täten jos he toimisivat näiden sisäisten koputusten mukaan, he (joissain tapauksissa ”te”) alkaisivat tuntea epämukavuutta tietämättömyyden häviämisestä ja tulemisesta tietoon siitä, että Opastus on ollut koko ajan läsnä.

Te ette ole KOSKAAN yksin! Ette tarvitse KETÄÄN ettekä MITÄÄN keskustellaksenne Isä-Äiti-Lähteen kanssa!

Mieliä kontrolloivien ja järjestäytyneiden uskontojen näkökulmasta tämä toteamus on totta kai harhaoppista. Nämä kertovat teille, että tarvitsette papin (tai rabbin tai muun ”auktoriteettihahmon”) toimimaan puolestanne. Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta, silti tätä esitetään teille joka päivä, sillä tyypillinen uskontokoneisto on suuren taloudellisen tuoton lähde sekä synninpäästö henkilökohtaisesta vastuusta.

Sen sijaan teidän KAIKKIEN tulisi siirtyä suorempaan tietoisuuteen henkilökohtaisesta kytköksestänne Luoja-Lähteen kanssa. Teidän kaikkien tulisi pyrkiä vieroittamaan itsenne muiden antaman ulkoisen opastuksen riippuvuudesta.

Terveimmässä muodossaan tätä ulkoista opastusta tulisi tarjota käyttöönne vain keinona varmistaa se, minkä te jo tunnette (kuulette, vastaanotatte jne.) sisimmässänne. On joka tapauksessa sopivaa käyttää ”kainalosauvaa”, mutta kuitenkin ei ole viisasta tulla riippuvaiseksi siitä ainoana tukimuotonanne.

Suhteellisen lähellä olevassa tulevaisuudessa tulette olemaan hyvin iloisia siitä, että olette viettäneet aikaa vahvistamassa välttämättömiä ”vastaanottamislihaksia”, jotta tukisitte itseänne – ja muita, mikäli tarvetta on. Ne, ketkä tuovat esiin näitä julkisia viestejä, ovat täällä omia opetuksiaan varten, ja kaaoksen aikoina heillä ei ole keinoa saada näitä sanoja teille opetuksianne, vahvistuksianne tai tukea varten. Mitä TE silloin teette?

Eikö olisi viisasta suunnitella näitä aikoja varten ja valmistautua NYT? Tehtävä ei ole vaikea. Kaikki, mitä tarvitsette, on vahva ja keskittynyt tahto tehdä niin, ja sallikaa yhteyden paljastua.

Tämä viesti on niille teistä, ketkä eivät suostu edes yrittämään. Tai jotka teeskentelevät yrittämistä, mutta ovat todella luovuttaneet jo ennen aloittamista. Te KAIKKI voitte ja tulette oppimaan kommunikoimaan suoraan Luoja-Lähteen kanssa!

Tuletteko te kaikki kirjoittamaan yleisölle tarkoitettuja viestejä massoille? Ette.

Te tulette joka tapauksessa hyötymään suuresti ”tekemällä yhteyden” sisimmässä Lähteeseen, ja niin tulevat tekemään myös ne, joiden kanssa vuorovaikutatte säännöllisesti. ”Yhteinen hyöty” on suora seuraus kaiken luomakunnan välisestä yhteydestä.

Kysymys siitä, kuinka tehdä tuo Sisäinen Yhteys Lähteeseen, on selitetty laajalti ennen tätä. Teidän olisi viisasta lukea uudelleen se, joka on jo tarjottu aiheesta.

Me Jumalan joukoista olemme täällä avustamassa teistä jokaista näiden haasteiden aikojen halki. Te voitte avustaa meitä työmme tekemisessä tekemällä osanne tulemalla puoliväliin vastaan. ”Pelkoreaktion” tunnistaminen asiaankuuluvasta vastuusta, mikä on yleinen alkuseuraus vastaanottamisprosessissa, vie pitkälle tuossa tavoitteessa auttaa meitä auttamaan teitä.

Teitä on monia, jotka kykenevät ”kuulemaan” meidät varsin hyvin, mutta siltikin moni teistä suosii mukavuutta siitä, minkä miellätte olevan ”kaikki”, jonka voitte tehdä. Olkoon se niin, sillä emme ole pakottamassa ja emmekä pakottaisi ketään tekemään mitään. Valinnan täytyy olla TEIDÄN, tai muutoin sitä ei yksinkertaisesti ole.

Jokaisella teistä on ”lahjoja” jaettavana toinen toisenne kanssa. Toisin sanoen te kaikki olette Luoja-Lähteen yksilöllisiä osasia omilla yksilöllisillä lahjakkuuksillanne ja kyvyillänne. Nämä ”lahjat” ovat tarkoitettu käytettäväksi ja jaetuksi välittömässä vaikutuspiirissänne olevien kanssa. Te kaikki voitte hyötyä suuresti perustamalla tietoisen ja kaksisuuntaisen yhteyden itsenne ja Oppaidenne kanssa.

Tätä käsillä olevaa planetaarisen siirtymätehtävän vaihetta varten on olemassa paljon ylimäärää suunnittelussamme. Moni ei edes herää ymmärtämään, että he ovat todellakin osa joukkuetta. Niille teistä, jotka ovat uteliaita näkemään tarkkoja lukuja, jokaista heräävää kohden voi olla niin monta kuin kolme ”menetettyä”.

Niille teistä, jotka ovat heränneet tarpeeksi olemaan halukkaita lukemaan näitä viestejä ja ymmärtämään itsenne merkittävyyden osana Luoja-Lähdettä, teidän olisi viisasta viettää sisäisten lahjakkuuksienne kehittämisen vaatima välttämätön aika parhaan mieltämänne kykynne mukaisesti.

Tekemällä niin moni teistä ymmärtää lopulta, että olette ”vastaanottaneet” (kommunikoineet) Korkeamman Opastuksen kanssa suurimmassa osassa tietoista elämänkokemustanne. Ymmärrätte myös pian, että minkä näette henkilökohtaisina rajoinanne, ovat kaukana todellisista rajoistanne.

Kuinka kukin voi tietää, mitä rajansa ovat? Vain ylittämällä ne! Jokaisella teistä on loputon potentiaali luoda. TE olette ainoa rajoituksenne. Kasvaessanne tulette näyttämään muille, mikä on mahdollista, jos he vain yrittävät ymmärtää ja kehittää omia yksilöllisiä lahjojaan.

Tämä tuo meidät takaisin tämänhetkisten kokemustenne syyhyn. Olette valinneet kokea tänä aikana hyvin erityisistä syistä. Pääasiallinen syy on haasteita varten, joita teillä tällä hetkellä on ja joita tulette kohtaamaan. Nämä haasteet, etenkin vaikeaksi mielletyt, palvelevat saamaan teidät menemään sisimpäänne ja päättämään, mitkä TEIDÄN todelliset arvonne ovat.

Voitteko elää ilman rahaa? Kasvit ja eläimet vaikuttavat pärjäävän ilman sitä. Voitte selvitä ilman kulkuvälineitänne? Entäpä ilman supermarkettejanne tai kauppakeskuksianne? Jos teidän pitäisi yksinkertaisesti kävellä puolitoista kilometriä saadaksenne ämpärillisen vettä, pääsisittekö takaisin veden kanssa, vai saisiko pelkkä kävely teidät ”tohjoksi”?

Jutun ydin tässä on korostaa sitä, että jokaisella teistä on PALJON opittavaa ja tehtävää edessä oleviin koetteleviin aikoihin valmistautumiseksi. Täten olisi viisasta osaltanne alkaa liikkumaan, ja kaikkein tärkein askel siinä suunnassa on tunnistaa, milloin PELKO pidättelee teitä edistymästä.

Emme voi vastata kaikkiin henkilökohtaisiin kysymyksiin jokaiselle teistä näiden muutaman kautta, jotka pyrkivät avustamaan tällä julkisella tavalla, MUTTA ME VOIMME VASTATA HENKILÖKOHTAISIIN KYSYMYKSIINNE, JOS TE VAIN OPITTE KYTKEYTYMÄÄN ITSE SAMALLA TAVOIN KUIN NÄMÄ JULKISET VASTAANOTTAJAT. Muistakaa, että kutsusta tulee aina vastaus!

Mikä oikeus teillä on vaatia toiselta sitä, että he vastaavat kysymyksiinne, jos ette ole halukkaita auttamaan itseänne? Heidän ei pitäisi, ja jos he tekevät niin, niin ehkäpä on oikeutettua, että teidän tulisi maksaa rahaa heidän ajastaan. Meiltä on ilmaista (aikaa) kysyä!

Jälleen ydin on saada jokainen teistä ITSEENSÄ luottamisen pisteeseen. Me autamme teitä, mutta TEIDÄN täytyy tehdä osanne!

Kun te kytkeydytte suoraan itse, on olemassa suurempi kärsivällisyys kaikille henkilökohtaisille kysymyksille kuin voitte ikinä kuvitella. Mutta kun kulutatte toisen aikaa OMILLA henkilökohtaisilla kysymyksillänne, me yleensä sallimme vain tietyn verran, kunnes vetäydymme. Sillä voi olla vastaanottajalle arvoa kokea sellaista kyselyä jonkin aikaa, jos olosuhteet todellakin edellyttävät vuorovaikutuksen. Mutta jos he eivät vetäydy tullessaan kainalosauvoiksi, niin lopulta me vetäydymme.

Olemme kiitollisia monille, jotka keskustelevat säännöllisesti, ja me kunnioitamme ahkeruuttanne ja sinnikkyyttänne. Palkinnot siitä, minkä te nyt opitte, kestävät kaikkiin tulevaisuuden kokemuksiinne.

Tästä aiheesta on nyt riittävästi, sillä tuo KAIKKI on mainittu aikaisemmin, ja jokaisen teistä täytyy oppia olemaan vastuussa itsestänne. Me olemme täällä TEITÄ varten! Kasvunne on sidottu suoraan MEIDÄN kasvuumme. Sykli on loputon ja matka haastava.

Kirjurini kysyy: ”Etkö väsy kaikista tarjoamistamme tekosyistä?”

En, en siinä ”väsyneen” merkityksessä, jonka miellätte väsyneenä olemiseksi. Me tunnistamme arvon jokaisessa Luojan luomuksessa, ja vie vähemmän aikaa kuin hetken perääntyä ja nähdä Suurempi Olento oppimassa ja kasvamassa. Se tapahtuu siinä hetkessä, kun me tunnemme uudistuneen voiman pyrkimässä ymmärtämään olemuksensa valtavan potentiaalin.

Niin kauan kuin TE pysytte järkähtämättöminä, niin kauan me olemme järkähtämättöminä vierellänne, ja se on todellakin MEIDÄN ilomme tehdä niin!

Pidättehän myös mielessänne, että me iloitsemme, kun te kasvatte ylitse tarpeesta ”tekosyille”. Kun te teette niin, te olette ottaneet valtavan askeleen kohti omaa kasvuanne, ja se tarkoittaa sitä, että me KAIKKI liikumme eteenpäin ymmärryksessämme KAIKEN sen, joka on Luomakunta, Suuremmasta Potentiaalista.

Olemme kiitollisia tilaisuudesta palvella niitä teistä, jotka vastaavat kiitollisuuteen. Olemme myös kiitollisia niitä kohtaan, jotka ovat valinneet ottaa ”vastustajan” roolin, jotta koko (haastava) oppimiskokemus voi olla alkujaan olemassa.

Kokonaisvaltaisessa kokemuksessa ei ole häviäjiä. On olemassa niitä, jotka heräävät nyt, ja niitä, jotka heräävät myöhemmin. Se on vain odotuspeli, ja Jumalalla on ikuisuus ja loputon kärsivällisyys.

On sanottu: ”Osa ensimmäisistä (luoduista) tulee olemaan viimeisiä, ja osa viimeisistä tulee olemaan ensimmäisiä.” Voitte nähdä vastustajan ehkäpä sellaisena, joka valitsee olla viimeinen. Tietäkää, että hän on hyvin kokenut (vanha) sielu, joka on ehkäpä valinnut kaikkein vaikeimman tien takaisin Lähteeseen. Me myös avustamme häntä, kun hän kutsuu, ja hän TULEE lopulta kutsumaan.

Pohtikaa näitä sanoja hyvin, sillä niissä on jokaista varten oivalluksia. Minä olen Ceres Anthonious Soltec. Tulen palveluksessa Luoja-Lähteen Yhdelle valolle ja tämän kautta, jotta te voisitte nähdä hieman kauemmaksi tänä päivänä.

Sillä jokainen teistä, joka pyrkii itse tulemaan vahvemmaksi Valon lähteeksi, on hyödyksi Äiti-Maalle, joka iloitsee osallistumisestanne hänen terveydelleen. Ja TUO on minun geofyysinen opetukseni tälle päivälle!

Salu.

 


Lähteet:  CONTACT: THE PHOENIX PROJECT, 7.4.1998, Volume 20, Number 7, sivut 22–23.

http://phoenixarchives.com/contact/1998/0498/040798.pdf

HTML-muoto: R. Montana.

http://fourwinds10.com/siterun_data/spiritual/specific_channelings/soltec/news.php?q=1535983335