KÄÄNNÖS: SOLTEC: MAANJÄRISTYKSET—TULIVUORET—AIKA/AVARUUS/TAAJUUS

Toniose Soltec

Kesäkuu 1, 2009

UNPUBLISHED PHOENIX JOURNAL 117 – CHAPTER  26
EARTHQUAKES—VOLCANOES—TIME/SPACE/FREQUENCY

Soltec 12/3/94

Toniose Soltec läsnä valossa. Vaikkakin on ollut jo jonkin aikaa, kun viimeeksi istuimme kirjoittamaan, se ei tarkoita sitä, ettemme ole olleet lähellä. Olemme olleet äärimmäisen kiireisiä eri osastojen valvomisessa. Lisää ja lisää näpertelyjä tapahtuu planeetallanne—näpertelyjä, joilla on potentiaali äärimmäisen tuhoisille seurauksille.

Katsomme kuitenkin ensiksi geologian osastoon. Kun massamedioittenne kautta on raportoitu hyvin vähän, niin silti paljon toimintaa on kuitenkin tapahtunut.

Seisminen toiminta jatkuu, etenkin pitkin Tyynenmeren tulirengasta. [Katsokaa mahtava yhteenveto seuraavalla sivulla erinomaisesta Seismo-Watch uutiskirjeestä] Kaikkein intensiivisimpien aktiviteettien alueet jatkuvat olemaan: Japani, Indonesia, Filippiinit ja tottakai Alaska. Kuulette hyvin vähän näistä tapahtumista, sillä niiden ei katsota olevan tärkeitä uutisarvoisia asioita ja olisivat tylsiä uutisraportteja, paitsi tietenkin sellaisessa tapauksessa, jossa on huomattavaa elämän tai rakennuksien menetystä. Vain silloin kuulette näistä aktiviteeteista.

Esimerkiksi vain muutama teistä on luultavasti edes tietoinen, että useat tulivuoret ovat purkautuneet viime aikoina. Ne sijaitsevat Indonesian saarilla, Filippiinien saarilla ja paikassa, joka tunnetaan Kamtsatkan niemimaana [pohjoiseen Japanista, Siperian itärannikon suunnalla].

Paitsi nämä, jotka ovat tällä hetkellä aktiviteetin tilassa, teillä on nyt Mount St. Helens rakentamassa lisää yhtä kartiota nopealla tahdilla, ja Mt. Rainier jatkaa olemista ehdottomana uhkana, mutta silti tätä vähätellään hyvin dramaattisesti tiedemiestenne taholta. He jatkavat väittämistä, että ei ole ”välitöntä” vaaraa; silti on suunnitelma lähettää räjähtävä laite tähän tulivuoreen, jotta he voisivat ”räjäyttää sen” sen sijaan, että sallisivat sen purkautua omalla syklillään.

Ehdottaisin hyvin vakavasti, että nämä jättävät tämän jättiläisen rauhaan ja sallivat sen kehittyä ja purkautua sen omalla sopivalla ajallaan. Heidän puuttumisensa tähän tulivuoreen on hyvin vakavaa, hyvät ihmiset, todellakin hyvin vakavaa. Silti nämä tiedemiehet uskovat, että heidän tulisi kontrolloida luontoa, mutta mitä he eivät voi—tai pikemminkin eivät myönnä, on se, että se räjähtää sormille ja aiheuttaa vakavamman tapahtuman kuin mitä he voisivat edes kuvitella. Heistä alkaa tulemaan aivan liian rohkeita yrityksissään ”dominoida” maailmaa, ja heidän ylpeytensä tulee olemaan vain maailmanne tuhoaminen.

Muu tapahtumassa oleva suuri tapahtuma on, uskokaa tai älkää, paljon vakavampi kaikille maailmanne asukkailla, ja se olisi tuo pieni ”koe” tehtynä maapallonne pohjoisimmissa alueissa, tunnettu kirjainyhdistelmänä HAARP. Tämä pieni koe aiheuttaa suuria häiriöitä planeettanne sähkömagneettisessa verkossa, ja sillä on suuria potentiaalisia jälkivaikutuksia kaikille teille—säähäiriöistä valtaviin seismisiin ja vulkaanisiin tapahtumiin. Se on vastuussa myös paljosta häiriöstä, jota parhaillaan koette kommunikaatiolaitteissanne—esimerkiksi, radio, televisio, tietokoneet, puhelimet jne.

He ovat rakentaneet laitteen, joka pohjautuu Nikola Teslan tutkimukseen ilmaisen energian saralla, ja he yrittävät kytkeytyä Maan luonnollisesti ilmentyvään elektromagneettiseen kenttään luodakseen energiaa siinä määrin, jota ei ole mahdollista luoda keinotekoisin menetelmin.

Valitettavasti se, mitä he eivät vaikuta ymmärtävän, on se, että heidän yrityksissään saavuttaa tämä he ottavat suuria riskejä planeettanne tulevaisuuden kannalta. Tämä koe kantaa mukanaan potentiaalin aiheuttaa siirtymän luonnollisissa magneettinavoissa. Tämä vuorostaan aiheuttaisi kaaosta ja katastrofaalisia muutoksia maailmanlaajuisissa sääkiertokuluissa ja aiheuttaisi massiivisia mullistuksia planeettanne pinnan alapuolella—sellaisten asioiden kautta, kuten maanjäristykset ja vulkaaninen aktiviteetti, ja tämä näpelöinti ionosfäärinne ympärillä voisi kiihdyttää näitä aktiviteetteja vielä pidemmälle, uskomattoman tuhon asteelle.

Eli kuten voimme nähdä, olemme hyvin kiireisiä, mutta silti oli tärkeää ottaa aikaa kommunikoida näistä asioista teille.

 

AJAN LUONNOSTA

Otetaan hieman aikaa keskustellaksemme erilaisesta ja todellakin tärkeämmästä aiheesta—vaikkakin se vaikuttaisi olevan jotakuinkin poissa alaltani. Silti se on tärkeää, että olette tietoisia joistakin mielenkiintoisemmista asioista, jotka tapahtuvat teidän ja maailmanne kanssa. Tämä aihe on aika.

Kolmannen ulottuvuuden (tiheys, jne.) kokemus on pitkälti kaikkein vaikein kaikista evoluution tasoista, joilla teidän täytyy kokea. Tämä on syy, miksi te olette käyneet läpi niin monia inkarnaatioita tällä kehityksen tasollanne. Se on yksinkertaisemmin termein ilmaistuna viimeinen ”puhtaasti” fyysisistä tasoista, joiden läpi kuljette, neljännen tason ollen se, mihin me hyvin usein viittamme porttina tai kynnyksenä korkeampaan, kevyempään ja ”vähemmän fyysisiin” ulottuvuuksiin. Tämä selitys on hyvin yksinkertainen, mutta riittää tämän kirjoituksen perustaksi.

Te olette, kuten moni on tietoinen, saapumassa kohti siirtymää kolmannesta ulottuvuudesta neljänteen ja viidenteen ulottuvuuteen. Kolmannen ulottuvuuden kokemuksessanne olette rajoitettuja tilan ja ajan aistimuksilla (jotka ovat oikeastaan yksi samassa aistimuksessa, mutta vain saman asian eri puolia).

Aika on olemassa vain liikkeen havainnoinnin kautta (kuten matka tilan läpi tai etäisyyksien välillä). Tämä on äärimmäisen yksinkertainen selitys Einsteinin teoriasta. Teille on opetettu, ettei ole mahdollista ylittää valon nopeutta, koska fyysisen materian saavuttaessa valon nopeuden, siitä tulisi loputtoman tiheää ja näin vaatisi loputtoman määrän energiaa kulkeakseen yhtään kovempaa. Mutta se on vain osa totuutta.

Moni teistä alkaa tuntea matkaavansa joko nopeammin tai hitaammin ajan lävitse—moni teistä on varma, että päivässä on paljon vähemmän tunteja kuin mitä oli ennen. Tämä on totta vain sen takia kuin mikä ajan aistimuksenne on. Nimittäin itse asiassa aikaa ei todella ole olemassa. Se on vain jotain, jonka kolmannessa ulottuvuudessa oleva ihminen on nimittänyt itselleen auttaakseen saavuttamaan jonkinlaista järjestystä tässä tämänhetkisessä ilmaisussa. Jopa liike ei todella ole olemassa. Itse asiassa kaikki, mikä on olemassa fyysisessä maailmankaikkeudessa, on valoa, ja kaikki muu on vain kokemista valon efekteistä.

Kaikki aikajanat ovat olemassa samanaikaisesti, ja kun siirrytte pidemmälle kohti neljännen ja viidennen ulottuvuuden ilmaisuja, sitä enemmän alatte hahmottaa tätä käsitettä. Kunnes tämä tosiasia tulee ”tajuntaan” teissä, silloin näette, että aika ei ole enää raja teille, kuten on ilma, jonka läpi kuljette jatkuvasti.

Tuon tämän aiheen esille ja yksinkertaisesti siksi, että moni maailmassanne alkaa kokea asioita, joihin viitataan haamunkaltaisina olemuksina ja kummallisina eteerisinä ilmestyksinä—ja suurimmaksi osaksi ne ovat hyvin väärin ymmärrettyjä.

Kyllä, on olemassa vainajien sieluja, jotka ovat hämmentyneitä ja jatkavat ”oleskelua”, mutta silti on muita asioita tapahtumassa, jotka eivät kuulu tähän luokitukseen. Koette valojen välkkymistä ja kummallisia pilvenkaltaisia ilmentymiä hetken ajan, ja sitten ne vaikuttavat vain katoavan. Mistä tässä on kyse ja miksi niitä tapahtuu niin monille ja niin monissa paikoissa?

Vastaus, hyvät ihmiset, on se, että mitä lähemmäs ja lähemmäs saavutte siirtymän aikaa, alatte kokea joitain korkeampia taajuuksia ja energioita, jotka ovat olemassa ympärillänne kaiken aikaa.

Fyysinen maailmankaikkeus kuhisee kirjaimellisesti kaikenlaista elämää ja kaikkia materian tiheytymisen ilmaisuja, ja tämä maailmankaikkeus on, kuten parhaiten osaan selittää teille, monitasoinen. Sillä kun viette aistimuksessanne tilan tietyssä ajassa ja paikassa määritellyllä ilmaisun taajuudella, siinä voi olla—ja kaikkein todennäköisimmin on—muita valon tai taajuuksien tiheytymiä samassa aika/avaruus jatkumossa.

Nimittäin jos muistatte aikaisempia opetuksia, kaikki fyysinen materia on vain valoa, joka värähtelee tietyllä taajuudella. On monia valon taajuuksia, joista osa on teille näkyviä ja toiset ovat näkökykynne alueen ulkopuolella, ja te kutsutte näitä eteerisiksi tai korkeammiksi taajuuksiksi. Siltikin niiden värähtelytaajuudellaan materia on yhtä tiheää niille kuin mitä teille. Kaikki on suhteellista.

Joten kun aloitatte siirtymänne, tulette kokemaan ajasta aikaan näitä korkeampia taajuuksia, ja siispä ne ovat hetken aikaa näkyvän alueen sisällä, ja te näette ne fyysisellä näköaistilla. Nämä tapahtumat tulevat enemmän ja enemmän jokapäiväisiksi, kun aika kuluu, joten tietäkää, että ei kaikki kokemanne ole niitä, joita kutsutte haamuiksi.

 

VALMISTUJAISPÄIVÄ ON LÄHELLÄ

Oppilaat, olette lähestymässä valmistumista yhdeltä asteelta toiselle, joten iloitkaa, kun koette kaiken kaaoksen ympärillänne, sillä se on mahtava kokemisen aika planeetallanne. Uskotte sitä tai ette, se on vaikuttava tilaisuus, joka tulee kohdalle hyvin harvakseltaan. Olette valinneet osallistua valmistumisseremonioihin, muutoin ette olisi täällä tähän aikaan ja tässä erityisessä paikassa.

Ottakaa enimmät irti kokemuksista ja opetuksista, sillä kasvatte suurin hyppäyksin, vaikkakin hyvin usein tunnette, että otatte enemmän askeleita taaksepäin kuin eteenpäin. Vakuutan teille, että tämä on vain yksi aistimuksistanne, sillä liikutte eteenpäin suurin harppauksin—ja monet ovat täällä seuraamassa luokkahuonetta.

Teillä on yllänne maailmassanne niin paljon häiriötekijöitä, että vain yritykset selvitä maailmassanne vaikuttavat saavan aivan liian usein suuremmat ja todella tärkeämmät aiheet työnnetyksi korvan taakse. Se on siispä osa työtämme tuoda nämä asiat muistiinne ajasta aikaan, joten ette unohda katsoa kokonaista ja suurempaa kuvaa siitä, mikä on.

Kaikki päivittäiset häiriötekijät ovat kuitenkin vain illuusioita, ja sydänsäryt ja päänsäryt tarvitsee laittaa oikeaan perspektiiviinsä. Olemme täysin tietoisia, että työnne ovat vaikeita ja teistä vaikuttaa, että olette kadottaneet tienne ajasta aikaan, mutta tietäkää, että kaikki tapahtuu täsmälleen omalla täydellisellä tavallaan.

Muistakaa: tulitte valosta ja valoon te palaatte, ja kaikki, joka on välissä, on vain omaa luomustanne ja aistimustanne. Onko se todellista? Se on niin todellista kuin haluatte kokea—ei enempää eikä vähempää.

Kiitos huomiostanne. Jatkakaa hyvää työtä, sillä me kaikki suoriudumme perille. Tietäkää, että kun matkaatte elämän maantietä pitkin, joskus on hyvä ottaa maisemareitti ja hidastaa hieman ja nähdä kauneus ympärillänne.

Toniose selvä.

Salu.

http://fourwinds10.com/journals/UnPublished/J117.pdf