KÄÄNNÖS: SOLTEC: AJATUKSIA HEIJASTETTAVAKSI HAASTAVINA AIKOINA

Ceres Anthonious ”Toniose” Soltec

10.11.2018

 

Ajatuksia heijatettavaksi haastavina aikoina

29.1.1998   SOLTEC

Hyvää iltaa, ystäväni. Se olen minä, Toniose Soltec, tulen Luoja-Lähteen Säteilevässä Yhdessä Valossa. Ole rauhassa.

Kaikki on hyvin. Kiitos kutsun kuulemisesta ja vastauksesta. Nämä ovat valmistautumisen aikoja. Olkaa kiitollisia joka päivästä, sillä niitä on todellakin muutama jäljellä tämän hetken ja sellaisen ajan välillä, jossa moni maailmassanne oleva saa kovan järkytyksen todellisuuteensa – varsin kirjaimellisesti.

Teidän, jotka olette internet-lukutaitoisia ja täten pääsette säännöllisesti katsomaan netissä olevaa tosiaikaista maanjäristys- ja tulivuori-informaatiota, tulisi olla hyvin tietoisia paineiden kiihtyvästä kasaantumisesta ympäri planeettaanne. Kutsuisin vain huomioonne useita viimeaikaisia merkkejä ja vihjeitä, ja etenkin merilämpötiloihinne liittyvää satelliittidataa. Haluaisin myös muistuttaa teitä uutisista, joita kontrolloitu medianne ei kykene pitämään piilossa liittyen uuteen vedenalaiseen tulivuoreen Brittiläisen Kolumbian Vancouverin rannikolla. Luuletteko, että tämä ennennäkemätön aktiviteetin äkillinen nousu on normaalia? Luuletteko, että nukkuvat ihmiset välittävät tarpeeksi avatakseen silmänsä ja valmistautuakseen tulevaan?

Älkää olko huolissanne toisen ahdingosta, sillä heillä on omat opetuksensa ja teillä omanne. Luottakaa meihin, Joukkoihin, opastustanne varten näiden suurten muutosten aikojen halki. Pitäkää usko sydämessänne, että me Luomakunnan Valaistuneista maailmoista tiedämme, mitä me teemme, ja että moni matkalla oleva sudenkuoppa tullaan välttämään, jos tarjotun neuvon ja avun suhteen toimitaan tunnollisella ja täsmällisellä tavalla.

Moni siellä tulee istumaan liian kauan päättämättömyyden aidalla ja vain havaitakseen, että on liian myöhä ja että valmistautumisen tilaisuuden lyhyt aikaväli on tullut ja mennyt. Kunnioittakaa jokaisen yksilön valintoja ja jättäkää heidät käsittelemään niiden seurauksia. Te ette voi herättää sellaista, joka ei ole tule vielä heräämään. Liikkukaa eteenpäin ilman heitä, mikäli on tarvetta, ja menkää ja asettakaa täytäntöön se, jonka olette tulleet tänä aikana suorittamaan. Pitäkää aina suurempi kuva käsillä olevasta tehtävästä etummaisena sydämessänne ja älkää antako nukkehallitsijaeliitin tulevien häiriötekijöiden hämätä teitä.

Kauhu ja pelko ovat vain mielikuvituksenne tuotetta ja ovat yhtä paljon aistimus kuin jonkin arvo. Pelkäättekö jonkin asian puutetta? Pelkäättekö kärsimyksen kauhua? Monet tulevat kohtaamaan nämä kysymykset varsin harkitulla ja suoraan päin kasvoja -tavalla tulevina vuosina pallollanne. Monille lopputulos tulee olemaan musertava järkytys. Teidän ainoa keinonne auttaa itseänne välttämään sama tuska on pitää oikeanlainen henkinen perspektiivi tilanteesta. Jälleen ainoa eroavaisuus on käsityksessänne tapahtuvasta.

Jos uskotte itsenne olevan uhri, niin varmasti tulette uhri olemaan. Jos uskotte siihen, että tulevan kokemuksen läpi kestämisestä on haalittavissa suurta arvoa ja että tarvitsette kokemuksia kasvaaksenne sisimmässänne, niin silloin teillä on paljon suurempi kyky keskittyä ja päihittää kaikki haasteet, joiden kanssa olette kasvokkain.

Vain kunnollisella henkisellä valmistautumisella kykenette pitämään päänne selvänä, ja täten te toimitte rationaalisesti täydellisen hämmennyksen ja ankaran tunnepommituksen aikana. Ei ole olemassa sellaista asiaa kuin täydellinen menetys tai turhuus. Kaikella kokemuksella on arvoa kokeville. Teille on opetettu olla riippuvaisia poliittisista, uskonnollisista ja sosiaalisista (viihdyttäjistä) johtajista. Monet yksinkertaisesti istuvat ja odottavat mitä tahansa tulevaa ohjetta ja sallivat sen sokeasti ilman pidempää harkintaa. Tämänkö takia Jumala antoi teille vapaan tahdon? Kyseenalaistatteko sen, mikä on teille parasta? Vai etsittekö ensin muiden hyväksyntää tekemällä itse asiassa sen, mikä on toisen päätelmä oman päätelmänne sijasta?

Oletteko tunnollisesti valmistautuneet siihen pisteeseen asti, että olette varmoja siitä, että voitte mennä ja tehdä oikeanlaiset päätökset ilman tarvetta keskustella toisen kanssa? Oletteko vahvistaneet omaa sisäistä kytköstänne Korkeampaan Lähteeseen ja siihen pisteeseen asti, että olette varmoja siitä, että ”kuulette” oikein? Oletteko opetelleet kuuntelemaan median pommitusta sellaisella tavalla, että suodatatte sen siihen, mitä todella sanotaan – vai odotatteko te vain seuraavaa CONTACT-lehteä, joka osoittaa sen teidän puolestanne?

Me emme ole kertomassa teille, mitä ajatella tai mitä tehdä? Se on teidän haasteenne navigoida omalla yksilöllisellä polullanne kuin parhaaksi näette. Tulemme tarjoamaan ja tarjoamme apua sitä pyytäville, sillä se on Jumalan lupaus teille, että Hän tulee aina olemaan teitä varten, jos vain pyydätte SYDÄMELLÄLLE. Katoilta huudetut tyhjät sanat ovat harvoin linjassa olennon sydämen aikeen kanssa.

Rukoiletteko, että Jumala murskaisi tai rankaisisi vihollisianne? Te olette usein tietämättömyyden takia itse pahin vihollisenne – näettekö, että jos Jumala kirjaimellisesti vastaisi rukouksiinne, Hänen täytyisi murskata tai rankaista TEITÄ?! Olkaa kiitollisia, että Hän vastaa vain sielun kutsuun oikeudelle eikä rajoitettuun näkemykseenne siitä, minkä miellätte olevan oikein tai väärin.

Moni teistä tulee todistamaan tapahtumia, jotka haastavat aistinne siinä, millä on TODELLISTA arvoa. Tulette todistamaan sellaisia asioita kuin ihmisiä murhaamassa mätänevän ruokapalan tähden. Miksi? Koska niin sanotut ”järkevät” ihmiset, joilla on niin sanottua ”järkevää” älykkyyttä, eivät kyenneet näkemään maalattua tekstiä, joka on nyt – ja on ollut jo jonkin aikaa seinällä. Toisin sanoen heidän materiaalinen himonsa sokaisi heidän näkökykynsä ja mielensä siihen pisteeseen asti, että he eivät piitanneet sisäisen sieluopastuksen hellävaraisia koputuksia, jotka olisivat auttaneet heitä näkemään ja valmistautumaan.

Jokaisen kokemuksen pääasiallinen tavoite tulisi olla sisäinen kasvu. Tämä saavutetaan parhaiten aktiivisen osallistumisen ja toisten kanssa vuorovaikuttamisen kautta, ketkä voivat nähdä tämän saman tavoitteen. Yhdessä voitte auttaa toinen toistanne pitämään suurempi ”kuva” mielessä, jotta voitte nähdä sen, että tämä kokemus on tarkoitettu teille kuljettavaksi läpi ja josta kasvaa. Siinä ei ole MITÄÄN väärää! Se on lopputulos tekemistänne valinnoista, sekä tämänhetkisessä fyysisessä kokemuksessa että ennen tämänhetkistä kokemusta. Moni teistä on valmistautunut näitä tapahtumia varten YLI kahden vuosituhannen ajan! Moni teistä on kävellyt menneisyyden suurten opettajien kanssa, ja te olette edelleen haasteiden tarpeessa, jotka auttavat teitä suojelemaan ymmärrystänne Luomakunnan Laeista.

Energiavirtauksen dynamiikan hallitseminen on todellakin pitkästyttävä prosessi. Ajatuksenne ovat energiamuotoja, jotka lähetetään ulos ja joihin vastataan ja jotka heijastetaan takaisin kokemukseenne teille tutkittavaksi seuraamusten muodossa. Tämä on kolmiulotteisen luokkahuoneen kauneus ja täydellisyys.

Uhreja ei ole, sillä jokainen teistä määrittelee omat kokemuksensa. Jos ette olisi tarvinnut opetuksia, te yksinkertaisesti ette olisi siellä tänä aikana näissä olosuhteissa. On olemassa loputtomasti muita mahdollisia skenaarioita, joita olisitte voineet valita, mutta siltikin olette valinneet tämän kokemuksen suuremmasta perspektiivistä. Olkaa kiitollisia teillä olevista tilaisuuksista, sillä ne ovat todellakin yksilöllisiä ja harvinaisia.

Kauhun, surun ja huolen ja sellaisen ei tarvitse olla osa kokemustanne, ja ne palvelevat vain häiritsemään teitä suuremmalta tilaisuudelta kasvaa. Silti nämä ovat ne haasteet, jotka teidän täytyy kohdata, jotta voisitte luoda tarpeeksi vahvan tunnehalun saavuttaaksenne käsityksen ylitse tämänhetkisen tasonne ja kytkeytyä täydemmin Loputtomaan Lähteeseen uusia ja luovia sielun ratkaisuja varten.

Tulevassa jaksossa luotu tunne-energia tulee lopulta resonoimaan selviytyjissä yhdistävänä siteenä, josta seuraa suurempi aistimus yhteydestä ja Ykseyden tunnistamisesta kaikissa asioissa. Vain silloin sodat ja taisteleminen päättyy, ja te tulette näkemään osan itsestänne kaikessa, kaikkialla.

Nämä ovat todella ihmeellisiä aikoja, joissa osallistua, ja moni teistä ei haluaisi hukata siitä minuuttiakaan kaikessa tunnetun universumin autuudessa!

Pitäkää mielessänne, että olette loputtomia ja luovia olentoja, jotka ovat olemassa laajalla kirjolla ulottuvuustasoja. On olemassa monia tietoisuuden tasoja, joista te heijastatte eteenpäin, ja kolmiulotteinen kokemus on ”vain” kaikkein näennäisesti kiintein, liikkuvuuden ja keskittymisen mielessä. Tämä johtuu kolmannen ulottuvuuden kompressiivisesta luonteesta, josta täten syntyy tietoisuus ajan aistimuksesta.

Monet havainnoistanne fyysisyydessä ovat tulos tosiasiassa oikeiden asioiden (ajatuksienne) heijastuksista. Tämä antaa teille vastineen massiivisesta biopalautelaitteesta (ympäristö), jossa harjoitella ja oppia luomaan tarkoituksenmukaisella ja vastuullisella tavalla.

Joka tapauksessa moni uskoo, että Jumala ylihallitsee jokaista osaa kokemuksestanne ja että Hän rankaisee ja palkitsee ihmisiä heidän tekemistä teoistaan.

EI!

Te yksinkertaisesti ”niitätte kylvämäänne”.

Sato on tulos ajatuksistanne. Tekonne ovat toissijaisia niiden takana oleville ajatuksille.

Näin ollen ainoa TODELLINEN asia kolmannen ulottuvuuden kokemuksessanne on ajatusenergia tai JUMALAVOIMA sisimmässänne. Hän loi teidät. Te synnyitte Hänen tahdostaan. Hänen ajatuksensa (ilmennetty tahto) olette te. Näin on Loputon Pyhä Ympyrä, joka edustaa kaikkien ja kaikkialla olevien asioiden Ykseyttä, KAIKILLA kokemisen tasoilla.

Nämä ovat suurten haasteiden aikoina muistettavat ideat. Oppikaa tuntemaan sisimmässä oleva kytkeytyneisyys.

Tietäkää, että voitte pyytää Opastusta milloin vain. Odottakaa vastauksien tulevan. Oppikaa tunnistamaan ne, kun ne esittävät itsensä teille.

Tietäkää, että jokaisessa väittelyssä, erimielisyydessä tai yhteenotossa on uusi tilaisuus kasvaa, ja kun te löydätte paremman ratkaisun tai keinon, jolla käsitellä näitä haasteita, ne vastaavasti muuntuvat (vastaavat), sillä ne ovat alkujaan heijastuksia (ilmentymiä) TEIDÄN ajatuksistanne.

Täten ympäristönne on luomanne tuote, ja te ette voi olla uhreja, paitsi oman tietämättömyytenne kautta Luomakunnan Laeista. Ja edelleen, tämän takia olette siellä fyysisessä ympäristössä – oppimassa hallitsemaan, vastuuntuntoisella tavalla, OMAA ymmärrystänne ja Lakien sekä Loputtoman Luomakunnan Potentiaalin käyttöä.

Muistakaa suuren opettajan Esu ”Jeesus” Immanuelin sanat:

”Luomakunnan Lain korkein käsky on: Saavuta tiedon viisautta niin paljon, että se sallii teidän noudattaa viisaasti Luomakunnan Lakeja. Jumalan Lain korkein käsky on: Teidän tulee kunnioittaa Jumalaa ihmisrotujen hallitsijana ja noudattaa Hänen Lakejaan, sillä Hän on ’Viisauden Kuningas’.”

Älköön rajoitukset tai sanat fyysisyydessä olko tiellänne ymmärtämään tässä esitettyjä suurempia ideoita. Menkää sisimpäänne ja etsikää omat selvennyksenne. Pyytäkää, niin istun kanssanne, kun luette.

Olen Ceres Anthonious Soltec, Isämme lähettämänä, (Luoja-Lähde) että Hänen lupauksensa täytettäisiin ja että me KAIKKI voisimme kasvaa näiden kokemusten haasteista.

Valossa ja palveluksessa teille kaikille. Salu.

 


Lähteet: CONTACT: THE PHOENIX PROJECT, February 3, 1998, Volume 19, Number 11, sivut 14–15

http://phoenixarchives.com/contact/1998/0298/020398.pdf

https://www.wisdomoftherays.com/

Widdom of the Rays, Volume 2, sivut 215–220

HTML-muoto: R. Montana.

http://fourwinds10.com/siterun_data/spiritual/specific_channelings/soltec/news.php?q=1541871682