KÄÄNNÖS: SANAT KUMARA: KEITÄ TE OLETTE JA MINNE OLETTE MATKALLA?

SANAT KUMARA

30.4.2018

 

29.11.1998   SANAT KUMARA

 

Hyvää huomenta, pikkuinen. Se olen minä, Isoisä. Monet tietävät minut nimellä Sanat Kumara ja yhdistävät minut täsmällisesti Luomakunnan hopeiseen säteeseen. He, joihin viittaatte Amerikan alkuperäiskansana, kutsuvat minua rakastavasti Isoisäksi. Tulen Jumalallisen aikeen kanssa, kohti pimentyneen maailman valaisemista. Olen Valo, joka loistaa ikuisesti.

Joitakin ”karkottaa” sellaisen termistön käyttö kuin ”tulen Valossa ja Valosta”. Otetaan hetki selventämään sellaisen sanonnan merkitystä.

Kokonainen kirja voitaisiin kirjoittaa tästä aiheesta, jos aikoisimme käsitellä Luojan ilmennettyjen todellisuuksien sekä symbolismin ja fysiikan, sillä Luoja-Lähteen Valo on kaikki olevainen. Joka tapauksessa tämän nykyisen keskustelun tähden pitäkää sanaa ”Valo” symbolisena edustajana siitä, mikä on pimeyden (tai negatiivisuuden) vastakohta.

Täten muiden vuorovaikutusprosessin fysiikkaan liittyvien asioiden kera lausahdus ”tulen Valossa” tunnistaa olennon aikeen sellaiseksi, joka vastustaa negatiivisuutta ja pimeyttä (tietämättömyyttä). He haluavat tuoda yksinkertaisesti valaisevia oivalluksia avustamaan teitä, jotka haluavat sellaisia oivalluksia ja selkeyttä. Kaikkein tärkeimmäksi tämä lausahdus merkitsee paljon tälle tietylle vastaanottajalle vahvistuksena taajuudesta ja suuntautumisesta kohti kaikkea sitä, mikä on hyvää ja Jumalallista.

Kyllä! Minä, Sanat Kumara, tulen Luoja-Lähteen Valossa ja Valosta. Minulla on suuria kunnioitus ja arvostus teitä kohtaan, jotka pyrkivät aina kohti korkeimpaa hyvää. Älköön sanojen symbologia olko tekosyynne hyväksyä tarjottua viestiä, joka on vastuksena sydämenne sisäisiin pyyntöihin selkeyttä varten.

Vastaavasti älkää antako nimen ”Sanat Kumara” tai ”Isoisä” häiritä teitä suuremmalta viestiltä. Sellaiset nimet ovat niille monille, jotka toivovat sanallista tai kirjoitettua tapaa, jolla tunnistaa hienovaraiset eroavaisuudet lähes loputtoman suuruisen opettajien määrästä, jotka ovat teille saatavilla milloin vain. On olemassa absoluuttisessa yksinkertaisuudessa vain Yksi, sillä me kaikki muodostamme Kokonaisuuden kokonaisuuden.

Ilmeinen eroavaisuus johtuu Luoja-Lähteen loputtomasta tahdosta laajentua ylitse olevaisen. Tämä tahto on lähetetty jokaisen meistä sisälle ja luo yksilöllisen näkökulman ja taajuusrakenteen, jotta tuntisimme vetoa tutkia hyvin omaa ja yksilöllistä ja UUTTA polkuamme. Aivan kuten on olemassa loputtomia mahdollisia sävyjä yksittäisestä väristä, niin on myös Luojan luomuksilla vain yhdessä elämänvirrassa myös loputon määrä variaatioita.

Vaikkakin saatamme olla samanlaisia monilla tavoin, on olemassa aina suuria variaatioita ja yksilöllisyyksiä, jotka kallistavat jokaista meistä tunnistamaan uuden ja kulkemattoman polun. Jokainen meistä kantaa sisällään yksilöllisen taivaallisen ”sinikopion”, joka antaa meille yksilöllisen taajuusnimikirjoituksen. Te fyysisyydessä olevat tunnistatte tämän nimikirjoituksen helpommin jonkinlaisen nimen kautta. Jälleen, vaikkakin meitä on monia, olemme silti vain osajoukko Suuremmasta Kokonaisuudesta.

Tämä Kokonaisuus on se, jota moni teistä kutsuu Jumalaksi. Ei ole mahdollista olla sanoja, jotka voisivat riittävästi kattaa Loputtoman Lähteen kuvauksen. Täytyy mennä sisimpäänsä ja tuntea itse sisäisen yhteyden kautta, joka kytkee meidät kaikki yhteen, ja TUNTEA Ykseys, joka sitoo kaiken elämän (mukaan lukien kaiken materian ja energian) kaikkialla, täydellisesti tasapainotettuun, optimoituun ja järjestettyyn tietoa keräävään olentoon, keneen viittaan yksinkertaisesti nimellä Kaikki Olevainen.

Kun alkaa ymmärtämään sen, kuka on, alkaa myös tunnistaa sen, että KAIKELLE tapahtuvalle on syynsä. Pelikentällä täytyy olla kaikki ”pelaajien” (hahmojen) äärimmäisyydet, jotta olisi haastetta ja selvempi kontrasti, joista kehittyä sellaisia ideoita kuin ”oikeus” ja ”oikeudenmukaisuus”. Mutta vielä tärkeämpää on se, että siinä täytyy olla vastakkaiset äärimmäisyydet, jotta kaikista välillä olevista asteista voisi tapahtua täysi tutkimus ja ymmärrys.

Jokaisella maailmassanne kokevalla pelaajalla on rooli pelattavana ja yksilöllinen polku käveltävänä. Ketkä tahansa pelaajat voivat valita minä tahansa aikana astumaan eteenpäin ja ilmaisemaan luovaa potentiaalinsa millä tahansa katsomallaan tavalla. Ei ole olemassa mitään opaskortteja tai valmiita tekstejä noudatettavaksi, mutta on olemassa itse asetettuja rajoituksia, joilla on tapana sanella sitä, miten tulisi ”käyttäytyä sopiakseen” yhteiskuntaan.

Nämä ideat syntyvät niiden pelosta, jotka eivät ymmärrä sitä, keitä he ovat tai että miksi he ovat fyysisyydessä alkujaan. Te KAIKKI olette syntyneet samasta Loputtomasta Tahdosta. Pahin ”vihollisenne” fyysisyydessä on usein lähin ja rakkain ystävänne muissa ulottuvuusmaailmoissa. Kuka muu toisi parhaan ulos teistä ja saisi teidät kasvamaan?

Murhaajat, varkaat, valehtelijat, huorintekijät ja niin edelleen eivät ole ”oikeassa” eivätkä ”väärässä” – vaan sen sijaan he tutkivat ymmärryksen alempia taajuuksia. Kuinka paljon enemmän te arvostatte tilaisuuttanne kokea elämää fyysisyydessä, kun te kuulette, sanotaan, että jonkun nuorukaisen elämä viedään ennenaikaisesti? Mitä sisäisiä tunnekuohuja tulee esiin sisimmästä, kun tämä kokemus vaikuttaa tietoisuuteenne?

Fyysisen kehon häviämisestä ei seuraa olennon kuolema. Ja siltikin minkälaisia reaktioita sellainen tapahtuma herättää jokaisessa teistä?

Näettekö, että kaikkein kamalimmasta kokemuksesta voi tulla suurempi arvostus sitä kohtaan, mikä ON. ”Elämässä” ei ole vääriä vastauksia. Te kaikki tutkitte olemuksenne yksilöllisyyttä. Siinä määrin kuin voitte hyväksyä olevanne osa ”Jumalaa”, te kykenette myös hyväksymään sen, että te olette kaikkien kokemustenne luoja, olivat ne sitten ”hyviä” tai ”pahoja”.

Tästä ymmärryksen näkökulmasta tulee suurempi sisäisen rauhan tunne ja rentous elämäänne. Te ette voi ”teeskennellä” ymmärrystä. Te joko teette niin tai ette. Kaikki kokemuksenne johtavat teidät kohti tätä perusymmärrystä ja sen ylitse – kohti seuraavaa evoluution vaihetta tutkimuksessanne.

Elämän matkat ovat yhtä paljon sisäänpäin kuin mitä ne ovat ulospäin. Liika keskittyminen vain yhteen puoleen aiheuttaa epätasapainoisen tilan, josta seuraa – arvasitte oikein – ”ongelmia”. Nämä ”ongelmat” ovat itse asiassa tilaisuuksia tutkia elämänpolkunne eri alueita ja nähdä, kuinka ne saivat alkunsa. Kun alatte ymmärtää sitä tapaa, jolla te saatte aikaisiksi KAIKKI kokemukset, alatte ymmärtää kaiken sen MERKITYKSEN, joka eteenne kulkeutuu. Oli se sitten ”hyvää” tai ”pahaa”, pientä tai suurta, TE luotte sen kaiken!

Voitteko kuvitella mielikuvan siitä, että jos tarina ”traagisesta” tapahtumasta kulkeutuu korviinne, niin tuo tapahtuma oli yhtä paljon teitä varten kuin se oli niille, jotka liittyivät asiaan suoremmin? Jos ette kykene kuvittelemaan tätä mahdollisuutta, niin ettehän loukkaannu. Asian totuus on monimutkainen järjestely, jonka kaltaiset ovat ylitse analyyttisen käsityksen. Mutta kuulette puhuttavan ”sattumista” tai jopa ”ihmeistä”, ja silti jotkut tuntevat järjestelyn Ohjaavan Käden elämässään, ja vaikkakin sanat eivät kykene koskaan täysin kuvaamaan sellaista tunnetta, suuri lohtu ja tiedostaminen tulee siitä, että KAIKKI ON NIIN KUIN PITÄISIKIN OLLA!

Jokainen teistä antaa toinen toiselleen täydellisesti tasapainoisen yhdistelmän näkökulmia, lahjoja ja kykyjä, jotta jokaiselle annetaan suurin mahdollinen tilaisuus kasvaa ja laajentua minä tahansa aikana. Ei ole mitään, mistä tulisi olla liian järkyttyneitä; olla niin osoittaisi todellisen sydämessä tunnetun ymmärryksen puutetta siitä, keitä te olette ja paikastanne käsillä olevassa näytelmässä.

Katsokaa noiden asioiden ohitse, jotka aiheuttavat teille ”kipua” ja etsikää ymmärrystä siitä, miksi te loitte sellaiset olosuhteet alkujaan. Mitä ymmärrystä välttelette takertumalla sellaiseen kipuun? Mitä energiavirtoja ette salli kokemukseenne, koska takerrutte sellaiseen kipuun? Mitä perusteita annatte itsellenne ”syyksi” takertua kipuunne? Kuka voittaa, kun sellainen kipu häiritsee teitä?

Te luotte oman kokemisen todellisuutenne! Miksi ette ”kiduttaisi” itseänne ilolla samaan tapaan ja yhtä paljon kuin kidutatte itseänne matalataajuuksisilla tunteilla! Se on yhtä helppoa!

Asian ydin tässä on se, että te olette valinneet tutkia noita asioita, jotka saavat teidät etsimään syvältä sisimmästänne ymmärrystä. Etsiminen kutsuu esiin vastaukset. Hyvin usein vastauksenne tulevat lisäkysymysten muodossa. Nämä ”kysymykset” esitetään usein sellaisella tavalla, että ne opastavat teitä täydellisellä tavalla saavuttamaan itsetutkimuksen polun.

Toisin sanoen TEIDÄN täytyy löytää omat vastauksenne omalla yksilöllisellä tavallanne. Opastusta tarjotaan aina, vaikkakin moni julistaa tämän kaltaisten viestien olevan ”pahuudesta” ja ”saatanallisia”, koska viestimme muistuttavat teitä aina siitä, että jokainen henkilö on vastuussa kaikesta kokemastaan. ”Piru” ei saa teitä tekemään mitään eikä Jumala. Te houkuttelette kokemukseenne niitä asioita ja tapahtumia, joissa haluatte olla mukana alusta alkaen.

Elämään vaikuttavien kokemusten valintanne päätetään hyvin usein näkökulmasta, joka on ulkona fyysisestä ja tietoisesta tilasta. Tähän näkökulmaan viitataan tavallisemmin Korkeampana Minänänne. Aikomus on kommunikoida fyysisen tietoisuuden kanssa tavalla, joka tuo suuremman ymmärryksen siitä, keitä te olette, ja kehittää koko olemuksenne Todellista Potentiaalia. Kun kykenette oppimaan integroimaan täysin fyysisen tietoisuuden Korkeamman Tietoisuuden kanssa, syntyy etsimänne tasapaino ja ymmärrys.

Olen esittänyt paljon tietoa tässä. Monet vastustavat joko osia tästä viestistä tai koko viestiä. Siitä riippumatta henkilökohtaisesta vastuusta, joka liittyy kaikkeen siihen, mikä on tullut osaksi kokemustanne, ei ole pääsyä pakoon.

Pyydän, että menette sisimpäänne ja etsitte selvennystä mistä tahansa ongelmasta tai ideasta, joka aiheuttaa teille hämmennystä tai epämukavuutta millään tavalla. Älkää antako menneiden uskomusten pitää teitä tunnistamasta tämän viestin pohjimmaista tärkeyttä. Ja ylitse kaiken – OPPIKAA TUNTEMAAN ITSENNE!

Minä olen Sanat Kumara. Edustan Luomakunnan Hopeista Sädettä. Tiedän matkanne määränpään, mutta vain te voitte päättää ottamanne polun.

Matka on ”ELÄMÄ”; määränpää on itsensä TODELLINEN YMMÄRTÄMINEN. Te kaikki tulette jonain päivänä katsomaan ”Jumalaa” silmään ja näkemään itsenne.

Jätän teidät KAIKKIEN valoon, keiden aikomus on kohti vapautta ja kasvua. Salu!

 

 


Lähteet:  CONTACT: THE PHOENIX EDUCATOR, December 1, 1998, Volume 23, Number 2, Sivut 12–13.

http://phoenixarchives.com/contact/1998/1298/120198.pdf

HTML-muoto: R. Montana.

http://fourwinds10.com/siterun_data/spiritual/specific_channelings/sanat_kumara/news.php?q=1524923490