Käännös: SANANDAN VIESTI PHOENIX JOURNAL 13:sta – ”LUURANKOJA KAAPISSA”

Esu Immanuel Sananda

20.2.2019

LUKU 6, Phoenix Journal # 13: Luurankoja kaapissa

REC #1 SANANDA

SUNDAY, MAR. 11, 1990 8:00 A.M. YEAR 3 DAY 207

* * * * * * *

Esu Sananda vieraillen kanssanne hetken aikaa. Polku on täynnä hämmennystä, eikä teidän anneta nähdä. Sen tarkoitus on vakuuttaa turvallisuutenne, joka saa teidät opetushenkilökunnastani pysymään ”puoliksi tietämisessä”. Te tulette vallitsemaan haasteessa, sillä totuudella aseistettu ihminen kykenee tulemaan perintöönsä ja marssimaan maaliinsa. Te, jotka kirjoitatte ja painatte sanaa, koette pyrkimyksiä pysäyttää teidät – jopa kaikkein järjettömillä tavoilla. Tämä ei ole meedion povaamista – te teette oman kohtalonne ja voitte tietää ennalta, jos vain kohtaatte sen, mitä te etsitte ja teette. Ei enempää eikä vähempää.

Astraaliolentojen kanssa kommunikoineet havaitsevat hyvin usein, että olennot eivät olleet todella valaistuneista maailmoista, vaan olivat sen sijaan väärien myyttien tekijöitä. Nämä haluavat tehdä kaiken mahdollisen saadakseen suostuteltua teidät pois työstänne. Esimerkkinä rakkaat New Mexicosta. Yksinkertainen leimaaminen ei toimi kovin hyvin – se on osoittautunut saamaan vielä enemmän huomiota totuudelle – joten seuraava pyrkimys (sekä myös ensimmäinen) on kirjoittajan pysäyttäminen.

Kuten tapauksessa pyrkiä lepäämään ja olla erillään totuuden lähteestä – t.s. katkaista yhteydet neljäksitoista päiväksi jonkin ”tuntemattoman” olennon neuvosta, joka kutsuu itseään Mestariksi. Nämä energiat tietävät jo, että te vastaanotatte Jumalalta ja Mestariopettajalta, joten kenellä olisi auktoriteettia vaatimaan teitä olla puhumatta kanssamme? Toivomus on romahduttaa varmuus tietoisessa minässänne, että kontaktinne eivät ole oikeita. Tosiasiat joka tapauksessa ovat, että jos kukaan ehdottaa sellaista asiaa – voitte olla varsin varmoja, että lähteenne ovat todellakin totuutta ja oikeita ja että pyrkimys on saada teidät kääntymään pois epäröiden.

Kun totuudesta tulee samankaltaista kuin äärimmäisestä science fictionista, te alatte kyseenalaistamaan enemmän omaa epäuskon tunnettanne – näin ollen teidän täytyy tulla omaan vakauden perustaanne kivellä, joka minä olen, jottette hajoaisi totuutta kohdatessa.

Olen hyvin nöyrästi kiitollinen näiden osallistumisesta, jotka jakavat matkan alun resurssien kera, joille työmme perusta voi alkaa. Annan suurta arvostusta eräälle, joka on sallinut instituutin perustamisen, joka voi olla työmme sydänsolu ja vastaanottopaikka Journaleiden palkinnoille, jotka tulevat jaetuiksi aina kasvavissa piireissä. Se sallii niiden, jotka pitävät tiedon ”avaimia” liittyen laitteisiin, alkaa toimia jälleen oikeanlaisesti.

Jo suunnitellut projektit tulevat olemaan hedelmällisiä, sillä niin täytyy tapahtua oikeassa järjestyksessä, sillä emme suunnittele kommuuneja ihmisille istua ja näperrellä ja heittäytyä itsekkääseen ”minä-minään”. Palkinnot tulevat olemaan suuret, ja jakaminen on päähuomio, mutta ei sillä tavoin kuin toiset ”kommuunit” ovat rakentaneet sosiopoliittiset järjestelmänsä. Olemme Isämme työn asialla, ja järjestelmän täytyy toimia hyvin fyysisessä ihmismaailmassa. Olla henkisesti Jumalan kanssa on todellakin hyvä – mutta teillä on taipumusta unohtaa – Jumala oleskelee sisimmässänne! Se tarkoittaa, että niin kauan kuin olette ihmismuodossa – myös Jumalan täytyy toimia fyysisessä muodossa, sillä se on Hänen valitsemansa kokemus.

Teidän ei tarvitse huolehtia minkään rakentamisesta eteerisiin maailmoihin – on olemassa miljardeja energioita, jotka rakentavat täydellisesti eteerisissä maailmoissa. Miksi te nimittäisitte itsenne fyysisen muodon tiheydessä otaksumaan rakentamisen totaalisen tietämättömyytenne maailmoissa? Teidän täytyy rakentaa ja suorittaa vaikuttaaksenne ja pätevöidäksenne oman kokemuksenne totuus – hyvin fyysisessä ilmentymässä. Se tapahtuu töidenne kautta omassa paikassanne, joka määrittelee edistymisenne sielun matkan mielletyn polun koulujen läpi.

Varokaa niitä, jotka saarnaavat ”mysteerikouluja” ja ”saada avaimet taikaan tai mysteerimaailmoihin” – Jumala ei ole salainen, eikä Jumala alla avaimia muutamalle valitulle – hän antaa eteenpäin, ja kaikki haluavat ottavat avaimen ja avaavat lukot. Olette elämän mestareita, kun ”kuinka” käy merkityksettömäksi. Te siirrytte eteenpäin, ja ”kuinka” tulee ilmeiseksi, mutta teidän täytyy olla liikkeessä, ettei tavoitteenne olisi liian iso tai liian kaukana.

Varokaa kaikkia ”salaisia” niin sanottuja totuuksia, jotka annetaan vain muutamalle – sillä teidän täytyy ymmärtää, oppilaat, että ”muutama” on antanut omat toiveensa ja tahtonsa itselleen, jotta he voisivat ylläpitää korkeita asemiaan itsensä nimittämänä. Tämän takia te ette tunne tätä kirjuria – salaisuuksia ei ole, ja hän ei pidä niitä itsellään, vaan kirjoittaa sanat, ja ne voivat sitten kulkea eteenpäin vailla tarvetta verhota niitä fyysisen egon hamstraamisen tarpeesta. Kaikkien täytyy tulla tasapainoon sen kanssa, jonka annamme, sillä ihmisen egon näkemykset ovat kouluttaneet teidät olemaan palveltuja, käskytettyjä, hallittuja ja manipuloituja niiden toimesta, jotka ovat ”omaksuneet” valta-asemansa, sillä he ovat vakuuttaneet teidät siitä, että te ette ole kyvykkäitä. Näin ollen te ette opiskele tai edes vastusta, kun ”tiedon” ja opetuksen kyvyt ovat poistettu teiltä – te istutte ja odotatte ”heitä” kertomaan teille, mitä teidän tulee tehdä – aseella osoitettuna. Te unohdatte, että jos te ette aloita matkaa, niin on varma, ettette te saavu perille. Kyllä, ”ei”-päätöksen tekeminen on sama kuin päätös olisi jo tehty. Ja antamalla päätöksenne toisen käsiin ei tule olemaan hyväksytty ”syy” TEIDÄN matkanne ”tuomion” pisteessä. Tekosyitä ei lasketa, kun kohtaatte oman sisimmässänne olevan Jumalan siirtymäpäivänä! Te tulette aina saamaan täsmälleen sen, mitä te odotatte – hyvää tai pahaa, tietoisesti tai tiedostamattomasti. MUUT VOIVAT PYSÄYTTÄÄ TEIDÄT VÄLIAIKAISESTI, VAIN TE VOITTE TEHDÄ NIIN PYSYVÄSTI! Se on joka tapauksessa todellakin totta, että suurin osa on halukas työskentelemään, jos he vain voivat aloittaa huipulta ja nousta ylemmäksi! He eivät juurikaan ymmärrä, että halukkuudesta aloittaa aivan pohjalta – he ovat jo saavuttaneet huipun.

Älkää kuunnelko niitä, jotka pyrkivät ja pyrkivät ja pyrkivät – pyrkiminen ja ”ponnistaa” eivät ole sama asia. Yrittäminen antaa kaksi tekosyytä – tekosyyn olla tekemättä ja tekosyyn olla saamatta. Nämä ovat itse asiassa ainoat kaksi asiaa, jotka teillä on elämässä – ”syitä” tai ”tuloksia” – syyt ovat usein tekosyitä, ja näin ollen syitä ei lasketa loppupeleissä – vain tulokset, ja teillä ei ole keinoa mitata onnistumistanne tai epäonnistumistanne Jumalan sääntökepin mukaan. Jos pidättäydytte, koska jotenkin tunnette olevanne jatkuvasti harhaan johdettuja tai kaltoin kohdeltuja, niin teidän täytyy tietää, että te olette täysin yhteistyössä kohtelun kanssa ja olette antaneet kontrollin toisille tekemään sitä, minkä he teille tekevät. Lisäksi, jos te huolehditte jatkuvasti siitä, mitä saattaisi olla ja ihmettelette ja huolehditte siitä, mitä olisi voinut olla – te jätätte huomioimatta sen, mikä ON. Jotta te murtautuisitte ulos vankilastanne, teidän täytyy ensin ymmärtää, että te olette karkotettuja. Jälkimmäinen on Journaleiden tarkoitus tähän asti – näyttää teille, että te olette todellakin karkotettuja, ja alkaa sallimaan teidän ymmärtää, että teillä on voima paeta siteistä.

Te voitte huolehtia lopun trumpettiin asti, mutta silloin olette hukanneet kokemuksen tarkoituksen – huoli tulee suoraan uskomuksesta, että te olette voimattomia sen sijaan, että olisitte kaikkivoipia. Jos kasvatte aikuisuuteen, niin silloin olette tulleet ymmärrykseen siitä, että te ette ole enää itsenne huijaamia tai narraamia. Tulette olemaan rehellisiä itsellenne rehellisyyden tähden ja sen moraalisuuden tähden eikä siksi, että rehellisyys olisi ”paras käytäntö”, sillä jos te perustatte rehellisyyden parhaaksi käytännöksi – silloin rehellisyytenne on korruptoitunutta. Jos te palvotte toisen totuutta, niin silloin te tulette aina olemaan eristyksissä itsenne loistosta, jossa Jumala asustaa. Kuunnelkaa tarkkaan niitä, jotka jakavat totuutta ja näyttävät tien – älkää kiinnittäkö huomiota niihin, jotka kertovat teille, että tie ON jokin muun kautta kuin loisteliaan minän kautta. Jumalan ja Luomakunnan Lait ovat täydellisyydessä, joten näin ollen jos te noudatatte noita lakeja, teillä tulee olemaan täydellisyys, sillä Jumala on sisimmässä – ei ulkona – ja näin ollen totuus tuodaan tasapainoon sisimmästä – ei ulkopuolelta! Kuunnelkaa opetuksia aina oman sydänsolunne sisältä, sillä toisen totuus on hänen – vain se mikä on teidän – on teidän! TE OLETTE AINOA OPETTAJA, JOKA TEILLÄ TULEE AINA OLEMAAN – POHTIKAA SEN ASIAN TOTUUTTA. Jos te ette tiedä, mihin suuntaan mennä, te ette ole tunnistaneet sitä, missä te olette!

Koska TE olette syy sille kaikelle, joka teille tapahtuu – olkaa hyvin varovaisia siitä, mitä aiheutatte, koske itse asiassa todellista oikeaa tai väärää ei ole – vain seuraamuksia. Voitte saada elämäänne kaiken haluamanne – jos autatte tarpeeksi muita ihmisiä saamaan heidän haluamansa. Minä tahansa aikana matkallanne, kun ette välitä ihmisten pelaamista peleistä – kääntykää pois ja tehkää omat pelinne – sillä voittaminen tai häviäminen on teidän käsissänne, ei toisen. Kummallisia asioita tapahtuu totuuden matkalla kohti tasapainoista tietä, yksi on ymmärtää, että teillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tuntea se, mitä te tunnette – mielensä muuttaminen siinä asiassa on se, jossa tulee valinta. Jos olette eläneet yksinkertaisesti vain tehdäksenne itsestänne tärkeän – huomatkaa, miten vähäpätöiseksi olette itse asiassa tulleet!

Jos elämänne ei toimi sillä tavalla, kuin miellätte haluavanne sen olevan – katsokaa huolellisesti, niin huomaatte valehtelevanne. Lopussa on vain kolmenlaisia ihmisiä; niitä, jotka saavat asioita aikaan, ja niitä, jotka yksinkertaisesti katsovat asioiden tapahtuvan – ja niitä, joilla ei ole harmainta aavistustakaan siitä, mitä tapahtuu. Oppikaa, mitä todella tapahtuu, niin voitte muuttaa sitä. Kun etenette etsimisessänne, olkaa todellakin varovaisia, sillä jos ajattelette jonkin itsenne ulkopuolella olevan syy ongelmiinne, te erehdytte etsimällä itsenne ulkopuolelta vastauksia. Hyvät, fyysisellä elämänmatkalla teillä ei koskaan ”ole kaikkea” – se olisi kuin yrittäisi syödä kerran ja lopullisesti. Ettekö voi ymmärtää, että kaiken onnettomuuden aiheuttaa näkemys ja vertailu? Voitte olla vain sitä, minä itsenne näette olevan. Onnistumistanne voi mitata vain kyvyllänne saada asioita suoritetuksi, ja mitä selkeämpiä olette siinä, mitä te haluatte, sitä enemmän voimaa teillä on, ja teidän täytyy pitää päällimmäisenä mielessänne – JUMALA EI TEE VIALLISIA TUOTTEITA. Jos teillä on ongelmia, mitä sitten, ratkaiskaa ne niin, etteivät ne häiritse teitä enempää – kohdatkaa ne totuudessa ja järjellä ja ratkaiskaa ne – ne tulevat myös menemään pois. Pitäkää kädestäni ja kulkekaa kanssani, sillä olen lähetetty tiennäyttäjäksi parantamaan elämänne näyttämällä teille totuuden tien. Tulen jälleen Sanandana – parantavana elämänlähteenä, jotta teidät voidaan nostaa ylös ja kävelemään kokonaisuudessa ja täydellisyydessä – te kuhnailette mutalätäköissä, kun voisitte matkustaa taivaissa ja koskettaa tähtiä. Ettekö voi hyväksyä täydellisyyttänne?

Tämä kirjuri tai nämä totuuden sanojen tuojat eivät ole asettaneet itseään kenenkään muun yläpuolelle – he ovat yksinkertaisesti Luoja Atonin lähettejä muistuttamassa teitä täydellisyydestänne. Te ette tarvitse tulkitsijoita välittäjiä – sielunne tietää sen, mikä on totuutta, ja sydämenne kukoistaa loistoon, sillä veljenne tietää olevansa sairas ja uupunut. Te, ketkä käännytte aineiden puoleen muuttamaan ja peittämään mielen – kun havaitsette, että elämä on tuhottu ja ette voi enää kohdata riippuvuuksia tai huumeita, joista olette riippuvaisia piilottamaan itsenne itseltänne – vaihdatte takaisin ”todellisuuteen” ja poistatte itsenne elävien kuolleiden joukosta. Jokaiseen ongelmaan on olemassa hieno ja ”huono” ratkaisu – te ette vain pidä tarpeeksi hyvin ratkaisujen varastoja. Valinta on aina teidän! Minkälaisia valintoja teette?

Jos takerrutte turvaan, jonka miellätte teillä olevan, ja jos se ei ole Jumaluudesta – silloin te tulette epäilemättä hukkaamaan matkan yltäkylläisyyteen ja onnistumiseen – te yksinkertaisesti jäätte tarrautuneina siihen, mikä on voinut olla fyysisen ihmisen kehdosta hautaan varten – TURVALLISUUTTA EI OLE, PAITSI SIINÄ, MIKÄ ON SIELUN PÄÄMÄÄRÄ. KAIKKI MUU ON VAIN OHIKULKEVA NÄKEMYS MAHDOLLISUUKSISTA, JA TEIDÄN TÄYTYY TEHDÄ OMAT MAHDOLLISUUTENNE.

En suunnittele puhuvani arvoituksilla – suunnittelen puhuvani harkitussa totuudessa. Olen tullut tuomaan Isäni kansan kotiin hänen luokseen – oletteko te perhettäni vaiko ette? Yhdestoista tunti saapuu – mikä on ”onnellisuutenne” mittataso tänä päivänä? Jos se ei ole täynnä ja rauhan täyttämää, ehdotan teille, että annatte Valaistuneelle polulle mahdollisuuden – mitä mahdollista menetystä te siitä saisitte? Ehkäpä te saatte Valtakunnan!

Varokaa salaisia veljeskuntia, sillä ne ovat täynnä sääntöjä ja rajoituksia määrääviä ihmisiä, jotka sitten pitävät säännöt teiltä omilla julistuksillaan. Te ette tarvitse pappeja, ministereitä, juristeja, tuomareita tai välittävänä osapuolena olevia tulkitsijoita olemaan totuuden ja Jumalan välissä – TEILLÄ EI VOI OLLA VÄLITTÄVIÄ OSAPUOLIA ITSENNE JA ITSENNE VÄLILLÄ – POHTIKAA SITÄ! TEISTÄ ON TULLUT VALHEEN KANSA, JA TEIDÄN ON NYT AIKA TULLA TOTUUTEEN SIITÄ, KUINKA ASIA ON, EIKÄ NIIN KUIN MITEN TEILLE ON KERROTTU, ETTÄ SEN TÄYTYY OLLA!

Matkanne tulee juuri niin hyvä tai huono kuin minkälaisen siitä teette, sillä Luoja on antanut teille tuon järkeilevän vapaan tahdon mielen teille – matkanne mitta on se, mitä olette tehneet lahjalla. Jos lähetätte fanaattisuutta – te tulette niittämään fanaattisuutta itseänne vastaan. Jos lähetätte rakkautta ja antamista – se virtaa satakertaisesti takaisin itsellenne – se on universumin laki. Jos te kylvätte maissia – te niitätte maissia, kylvätte rauhaa ja teidän täytyy niittää rauhaa – te olette kylväneet valhetta, ja nyt tulee siitä sato – mutta se voi olla viimeinen sato ohdakkeita, jos te kieltäydytte istuttamasta enempää pedon siemeniä. Sadonkorjuu on käsillä – TE VOITTE MUUTTAA SADON. Mutta ensin teidän täytyy tunnistaa se, mikä on kylvetty pelloillenne – kylvittekö te sen? Sallitteko peltojenne käytön ja sallitteko toisen kylvää omat satonsa puutarhaanne? Ehkäpä teidän tarvitsee ottaa ohjat kylvämisestä omilla pelloillanne, jottei niitettäväksi jäisi mitään muuta kuin runsaasti rikkaruohoja. Katsokaa eurooppalaisia naapureitanne tänä päivänä – ruokakaapit ovat tyhjiä, ja puoli planeettaa on nääntymässä kehon ja sielun osalta – mitä se on, mitä TE kylvätte pelloillenne – vai odotatteko toisen huolehtivan siitä puolestanne? Jos te kiistätte totuuden, silloin te täten kiistätte omat lahjakkuutenne – tekemätön valinta on valinta, joka on jo tehty – valitettavasti! Olkoon se niin – myöhästyttekö pelastusveneestä odottaessanne helikopteria? Ei ole todennäköistä, että pelastuksenne tulee niiltä, jotka ovat langettaneet orjuuden yllenne. Orjamestari ja kauppaaja todennäköisesti eivät laske orjia vapaiksi! Olkoon se niin ja selah, sillä Jumalan Sana on vapauden miekka – MINÄ OLEN SANA, JA SANA TULEE KULKEMAAN PLANEETAN TUULTEN JA VESIEN PÄÄLLÄ, JOTTA IHMINEN VOI VALITA!

Päästän nyt tämän kirjurin, jotta hän voisi levätä. Tuon Jumalan Kokonaisuuden siunauksen, jotta te voisitte löytää selkeyttä ja järjestellä hämmennyksen pois – pyytäkää, niin tulette saamaan – etsikää minua, niin tulette löytämään tien, sillä minä olen Tie, Totuus ja Valo!

MINÄ OLEN SANANDA, YHTÄ JUMALAN, VALON ATONIN, ÄITI/ISÄ LUOJAN/LUOMAKUNNAN KANSSA. KUKA TE MAHDATTE OLLA?

Lähde:

http://fourwinds10.com/siterun_data/bellringers_corner/vital_articles/news.php?q=3c46402a8a82c00f7c04271c39816c75