Käännös: SANANDA: VIIMEINEN OPETUS & IHMISEN LOPULLINEN TAVOITE

ISKARIOT/JMMANUEL SANANDA

27.9.2019

ISKARIOT/JMMANUEL SANANDA

PERJANTAI, 11.8.1989  9:45 A.M.  VUOSI 2, PÄIVÄ 360

VIIMEINEN OPETUS

Kun he kaikki olivat kerääntyneet, hän puhui heille ja sanoi, ”Katsokaa, puhun teille tämän viimeisen kerran; sitten lähden enkä koskaan palaa tähän paikkaan. Polkuni vie minut Intiaan, jossa elää myös moni tämän ihmisrodun edustaja, koska he lähtivät tästä maasta asuakseen siellä. Tehtäväni johdattaa minut heidän luokseen ja ihmisrodun luokse, joka siellä syntyi. Polkuni tuohon paikkaan tulee olemaan pitkä, sillä minun täytyy tuoda uudet opetukseni moniin maihin, niin ikään myös tästä paikasta pohjoiseen sijaitsevien suurten mustien vesien rannoille.

”Ennen kuin lähden, annan teille joka tapauksessa viimeisen opetuksen: jos ihminen elää Luomakunnan Lakien mukaan, hän elää oikein totuudessa, mutta tämä ei ole viimeinen tavoite: kaikki ihmismäinen täytyy kuolla ihmisessä, mutta kaiken luovan täytyy nousta ja syleillä Luomakuntaa. Pitäkää Universumia paikkana, jossa Luomakunta pysyy loputtomuudessa. Kaikella ihmisen omistamalla on alkuperänsä Luomakunnassa; näin ollen se kuuluu Luomakunnalle.

”Ihminen tulee muuttamaan koko henkisen elämänsä ja saattamaan sen täydelliseksi, jotta siitä voisi tulla yhtä Luomakunnan kanssa. Ja jos ihminen tekee jotain, hänen täytyy tehdä se tietoisena Luomakunnan Läsnäolosta. Mutta ihmisen ei tule koskaan pakottamaan totuutta toiselle, sillä se olisi arvotonta. Ensin ihminen katsoo omaa kehitystään hengessä, jotta hän luo itsensä sisällä luovan harmonian. ”Pakon” käyttäminen ei ole Luomakunnasta.

”Ihmisessä ei hallitse suurempaa pimeyttä kuin tietämättömyys ja viisauden puute. Ihmisen voitto koostuu huipussaan jokaisen luovuutta vastustavan voiman tuhoamisesta ja poistamisesta, jotta luova voisi vallita.

”Ihmisen täytyy kehittää itsessään voima tuomita hyvästä ja pahasta ja oikeasta näkemyksestä kaikissa asioissa, jotta hän voisi olla viisas, reilu ja oikeudenmukainen, noudattaen samalla Luomakunnan Lakeja.

”Näkemys on välttämätöntä todellista ja epätodellista kohtaan, mikä on arvokasta ja millä ei ole arvoa; myös sille, mikä on Luomakunnasta ja mikä ei ole. Ihmisestä täytyy tulla ykseyden universaali yksikkö, jotta hänestä tulee yksi Luomakunnan kanssa. Oli ihmisen kärsimys kuinka suuri tahansa, Luomakunnan voima ihmisessä on mittaamattomasti suurempi valloittamaan kaikki pahuus.

”Jos ihminen elää tietoisuudessaan vain ihmisenä, hän jää pääsemättömän etäiseksi hengestään ja Luomakunnasta ja näin ollen sen Laeista. Mitä suurempi on ihmisen omistautuminen Luomakunnan Laeille, sitä syvempi tulee olemaan hänen sisällään hautomansa rauha. Ihmisen onnellisuus koostuu siitä, että hän etsii ja löytää totuutta, jotta hän voi haalia siitä tietämystä ja viisautta sekä ajatella ja toimia Luomakunnan myötäisesti. Sillä ihminen voi vain ihmiselämän olosuhteiden kautta kehittää hengen luovia voimiaan ja käyttää niitä.

”Ihmisen täytyy päivittäin yrittää paljastaa voimiaan ja kyvykkyyttään, sillä vain siten hän saavuttaa kokemusta niiden käytöstä. Niin kauan kuin ihminen ei ole yhtä Luomakunnan kanssa, hänellä ei tule koskaan olemaan kykyä nauraa fyysisen kehon kuolemasta tai siirtymästä, joka vain vaikuttaa olevan kuolema. Sillä tuntemattoman pelko on ihmisessä, se, minkä vain täydellisyys kykenee näkemään ja josta henki on kaiken tietävä.

”Sen sijaan, että ihmistä ohjaisi vaistot ja impulssit, hänen täytyy elää täydessä ymmärryksessä viisaudesta ja myös Lain mukaan. Ihminen ei tule kadottamaan tietään rajoituksien metsässä, vaan laajentaa henkeään ja näkee sekä löytää tietämystä ja viisautta, jotta hän voisi tulla lähemmäs elämänsä tarkoitusta ja tavoitetta ja tunnistaa luova periaate kaikissa asioissa. Tuhat valoa auttavat ihmistä hänen polullaan, mutta jos hän vain katsoo ja seuraa niitä.

”Ihminen kykenee ja tulee saavuttamaan kaiken tietämyksen ja viisauden, jos hän vakavasti ja itsepintaisesti pyrkii täydellisyyteen. Lait palvelevat kaikkia niitä, jotka haluavat nähdä totuuden ja viisauden rajoittamattomissa määrin, siinä määrin kuin he hallitsevat itsensä kaikin puolin ja kehittävät henkisiä voimiaan aina korkeammalle ja korkeammalle ja täydellistävät siten itsensä.

”Ihmisen ei tulisi pohtia fyysistä kurjuuttaan, vaan hengen todellisuutta ja olentoa, joka on Luomakunnasta. Ihmisessä on tasainen levottomuus, koska hänellä on sisäinen tietämys siitä, että hänen kohtalonsa ja määränpäänsä ovat yksi Luomakunnassa. Ihminen voi olla suuri, viisas ja hyvä, mutta se ei riitä. Hänestä täytyy tulla aina viisaampi, suurempi ja parempi; mitään rajoituksia rakkaudelle, rauhalle ja ilolle ei ole, sillä nykyhetki tulee lakkaamatta ylittää.

IHMISEN LOPULLINEN TAVOITE

”Totisesti sanon teille, että rajoittamaton, pysyvä ja pettämätön rakkaus on vailla olosuhteita ja puhdas, ja sen tulessa tulee palamaan kaikki epäpuhdas ja paha. Sillä sellainen rakkaus on Luomakunnan ja sen Lakien rakkaus, jolle myös ihminen on ennalta määrätty aikojen alusta lähtien. Koska tämä on ihmisen lopullinen ”tavoite”, hänen täytyy olla huolellinen, että tämä tulee olemaan niin, sillä tämä on hänen kohtalonsa. Ihminen ei ole vielä ymmärtänyt tämän opetuksen viisautta, koska se on turmeltu joka puolella Maata. Tietämättömyydessään ihminen teki sen vääräksi kaikissa eri taiteissa ja muodoissa, jolloin siitä tulee hajanaista ja käsittämätöntä.

”Joka tapauksessa kahden tuhannen vuoden aikana se tuodaan esiin ja opetetaan uudelleen, väärentämättömänä, kun ihmisestä on tullut järkevä ja tietävä. Uusi aika ja sukupolvi tulevat esiin, joka ennustaa suuria muutoksia. Tähdistä voidaan lukea, että uuden aikakauden ihmiset tulevat olemaan suuria vallankumouksellisia totuudessa, ja tähdistä tulee tämän asian totuus. Näin ollen muutama erityinen ihminen, valitut, opettavat uudelleen väärentämättömät julistukseni. Heillä on suurta rohkeutta, sillä heitä tullaan karkottamaan valheellisten uskonoppineiden toimesta, jotka väittävät julistavansa totuuttani. Heitä tullaan parjaamaan ja syyttämään valheellisesti kaikenlaisista rikoksista, jotta totuuden tuominen pysäytettäisiin.

”Teidän täytyy mennä ja valmistella tie opetuksilleni sekä tehdä kaikista ihmisistä sen oppilaita. Mutta varokaa valheellista opetusta, jonka oman tietämättömyytenne tähden te sallisitte nousta. Jotkut teistä ovat hyvin taipuvaisia esittää opetukseni virheellisesti. Neuvon teitä tiukasti ja varoitan teitä olemaan varovaisia tuomaan esiin vain totuutta. Opettakaa ihmisille kaikki se, minkä teille käskin opettaa, ettette vääristäisi opetuksiani.”


Phoenix Journal #2, ”AND THEY CALLED HIS NAME JMMANUEL”, luku 17, sivut 160–163.

http://fourwinds10.com/journals/pdf/J002.pdf

http://www.fourwinds10.com/siterun_data/spiritual/specific_channelings/sananda/news.php?q=1268335470