KÄÄNNÖS: SANANDA: OTTAKAA VASTUU NYT KYTKEYTYMISESTÄ SISIMMÄSSÄNNE

30.8.1997  ESU ”JEESUS” SANANDA

Hyvää iltapäivää, pikkuinen. Se olen minä, Esu Sananda. Tulen Valaistuneen Luomakunnan Pyhän Jumalan Valossa. Tulen kultavalkoisena säteenä ykseydessä Isämme kanssa. Ole rauhassa ja salli energioidemme synkronoitua.

On olemassa monia tänä aikana, jotka etsivät tietääkseen, mikä on heidän tämänhetkinen tarkoituksensa tai ”elämän tarkoituksensa” on tässä kokemuksessa. Monet kysyvät, mutta siltikin moni ei halua hyväksyä henkilökohtaista vastuuta vastauksien vastaanottamisesta, ja täten he odottavat jotakuta toista kertomaan sen heille.

Ei ole tämän kirjurin eikä kenenkään muun vastuulla vastata sellaisiin kysymyksiin kenellekään. Teistä JOKAISEN täytyy oppia menemään sisimpäänne ja tekemään OMAT kytköksenne – ja oppia luottamaan omaan opastukseenne.

Kuulkaa minut hyvin: tämä pyrkimys on keskeinen eteenpäin vievälle edistyksellenne fyysisyydessä tänä aikana!

Planeettanne ja kaikki hänen päällään kokevat ovat keskellä muutosta. Jokaisella teistä on ollut suuri halu olla osana tätä muuntautumissykliä – niin monista syistä kuin mitä on ruumiillistuneita yksilöllisiä sieluolentoja. Saatavillenne tehdyt alati kasvavat tilaisuudet tulevat jatkumaan teille tämän planetaarisen kokemuksen paljastuessa. On TEISTÄ kiinni, mitä teette hetkestä hetkeen näiden tilaisuuksien ja mahdollisuuksien kanssa, jotka esittävät itsensä tämänhetkisessä elämänkokemuksessanne.

Jos odotatte toista kertomaan teille sen, mitä teidän tulisi tehdä tai milloin tehdä, silloin tulette joko odottamaan kauan tai kuuntelette jotakuta muuta kuin Valaistuneita Jumalan joukkoja. Tämä ei ole sanoakseni, että me Jumalan joukoista emme tarjoa ohjeita ajasta aikaan. Se ON sanoakseni, että ohjeet tai opastus tulevat SISIMMÄSTÄNNE. Tukena olevat ”vihjeet” saattavat tulla monista ulkopuolisista suunnista – supermarketissa törmäämänne ystävän yllättävästä kommentista onnenkeksin paperiin, joka lepattaa käteenne näennäisesti ”ei mistään” – mutta sellainen tulee kokemukseenne TUKEMAAN SISÄISTÄ kommunikaatiota, ei korvaamaan sitä.

Jokaisen teistä olisi viisasta viettää ainakin muutama minuutti joka päivä pitämällä halua sydämessänne kytkeytyä oppaidenne kanssa. Jotkut pitävät näitä oppaita suojelusenkeleinään. He avustavat teitä monin tavoin sekä myös auttavat teitä kehittämään suoraa yhteyttänne Jumalaan.

Oppikaa havaitsemaan suuntaanne lähetetyt impulssit. Jokaisella teistä on sisimmässänne suora kaksisuuntainen kommunikaatioyhteys Luoja-Lähteen kanssa. Oppikaa tunnistamaan ja käyttämään tätä Jumalan antamaa oikeutta!

Monet yksinkertaisesti pelkäävät vastuuta, joka liittyy nykäisyjen seuraamiseen, jotka ”jotenkin” tulevat OMASTA mielestään tai ajatuksistaan. Ehkäpä tämä on yksi syistä, että olette tulleet fyysisyyteen tänä aikana – jotta voitte laajentaa tietoisuuttanne ja täten oppia tietoisesti kytkeytymään fyysisyydessä Luomakunnan rajoittamattomaan potentiaaliin.

Te kaikki olette tutkimusmatkailijoita, joilla on halu tutkia omaa sisäistä potentiaaliaan hyvin keskittyneellä ja merkityksellisellä tavalla. Valitsemanne fyysinen ympäristö helpottaa tätä halua.

Jokainen teistä nauttii konfliktien (vastakkaiset energiavirrat) ratkaisemisen haasteesta sisimmässänne, sillä jokainen ratkaisu tuo teille suuremman tietoisuuden siitä, keitä olette ja kuinka käyttää täysinäisemmin ja vastuuntuntoisemmin Luomakunnan rajoittamattomia resursseja.

Yksikään teistä ei halua toista kertomaan teille, kuinka elää elämäänne. Joka tapauksessa moni teistä mielellään sallisi inspiroituneen viestin sanelemaan teille, mitä teidän tulisi tehdä tai milloin teidän tulisi tehdä jotain – PAITSI, totta kai, jos se inspiroitunut viesti tulee OMASTA kädestänne, sillä silloin olisitte taipuvaisia yksinkertaisesti väheksymään sen pätemättömänä tai jotenkin harhaisena.

Kerron teille nyt, että ennen kuin ja kunnes opitte kytkeytymään ITSEÄNNE VARTEN SISIMMÄSSÄNNE, ette ikinä tule tyytyväiseksi sen kanssa, mitä teette tai missä teette tai kenen kanssa teette, mitä ikinä olettekin tekemässä. Vakaumustenne vahvuus (ja täten tyytyväisyys) – olivat ne sitten vastauksena näennäisen mitättömiin asioihin, kuten vaatevalinnat, tai vakaviin, kuten lapsen adoptointi – virtaavat varmuutenne tasosta, ja se varmuus johtuu sisimmässänne olevan Lähteeseen kytköksen vahvuudesta.

Punnitkaa itse se, mitä TE pidätte totuutena. Ja vastaavalla tavalla oppikaa punnitsemaan itsellenne omat sisäisen opastuksen signaalit. Huolimatta jatkuvasta päinvastaisuuden pommituksesta, etenkin niin sanotuilta ”uskonnollisilta” johtajilta, te ETTE tarvitse gurua, henkilöitymää tai mitään muuta kuin OMAN sisäisen yhteytenne Lähteeseen. Kuinka yksinkertaisempaa se voisi olla?

Jokainen teistä on suurenmoinen, yksilöllinen ja kokeva osanen äärettömästä Valoenergian Lähteestä! Jokaisessa osasessa lepää potentiaali loputtomalle energiavirralle ja luomiselle. Jokainen teistä tutkii omasta yksilöllisestä näkökulmastaan TEIDÄN olemuksenne loputonta potentiaalia. Joten miksi sallisitte toisen kertoa teille, kuinka se tehdään, minkä vain te voitte tehdä yksilöllisesti?

JOKAISELLA teistä on panos tehtävänä, mikä tulee omasta yksilöllisyydestänne yksilöinä. Kukaan muu ei voi käyttää universaalia Lähdettä varsin samalla tavalla kuin te, yksilöllisinä yksilöinä ja yksilöllisesti lahjakkaina Luojan osasina.

Oppikaa tunnistamaan, hyväksymään ja arvostamaan omaa yksilöllisyyttänne. Oppikaa kytkeytymään itseänne varten. Oppikaa kuuntelemaan sydämellä ja punnitsemaan mielellä.

Nämä sanat ovat valittu erityisesti niiden yleisen merkityksensä takia, jotta teillä jokaisella olisi tarve mennä sisimpäänne ja punnitsemaan kaikki mahdolliset merkitykset ITSELLENNE! Yleisillä toteamuksilla on enemmän merkitystä kuin mitä sanat yksinään voivat ilmaista. Sallikaa ajatusten herätä sisimmässänne, ja tekemällä niin tulette havaitsemaan TEIDÄN vastauksienne vastaanottamisen hienovaraisen luonnon TEIDÄN ajatustenne ja TEIDÄN ideoidenne muodossa!

Tämä ei ole uusi viesti, mutta kun jokainen teistä kasvaa henkisellä polulla, näemme, että usein menneistä opetuksista tai oivalluksista ei tapahdu katsausta. Teistä jokaisen olisi viisasta tehdä katsaus siihen, mikä tarjottiin aikaisemmin tästä samasta aiheesta.

Jokaisen teistä kasvaessa tulee suurempi ja suurempi kyky nähdä ja arvostaa näiden tarjoamisien moniulotteisuutta. Pitäkää niitä työkaluina. On teistä kiinni tunnistaa moninaiset käyttötarkoitukset kullekin ja että jokainen teistä soveltaa ja käyttää näitä työkaluja omalla yksilöllisellä tavallaan.

Jos toinen saa erilaisen tarkoituksen samasta viestistä ja jakaa tulkintansa kanssanne, olkaa kunnioittavia, sillä vaikkakin se voi poiketa omastanne, se voi olla varsin pätevä käsitys.

Moni teistä huomaa siirtymisen käsityskyvyssä tänä aikana ja että sisäiset halunne ymmärtämiselle pulppuavat sisimmässänne. Tämä on niin kuin sen pitäisi olla, sillä tunnepohjainen tahto (kutsu) vaatii vastauksen. Vastaukset ovat harvoin niitä, mitä luulette niiden olevan, ja tämän takia on hämmennystä, sillä jos teillä olisi jo vastaukset tai että ne olisivat täsmälleen sitä, mitä ”luulitte” niiden olevan, niin silloin teillä ei olisi kysyttävää alkuunkaan. Tällä tavoin todellinen kasvu tapahtuu.

Sallikaa TEIDÄN vastauksienne tapahtuminen fyysisyydessä. Mitä keskittyneempiä tahtonne ovat, sitä pikemmin ne teille ilmentyvät. Valvokaa tarkkaan sitä, mihin käytätte takertuneena aikaanne. Moni on addiktoitunut ”vidiootti”-laatikoihinsa, on uskonnollisesti keskittynyt brutaaleihin ”urheilu”-tapahtumiin tai vaahtoaviin saippuaoopperoihin tai tyhjiin niin sanottuihin uutisohjelmiin, viettämällä siltikin vain muutaman epäsäännöllisen hetken yrittäen tietoisesti kytkeytyä Korkeampaan Lähteeseen.

Älkää lausuko selityksiänne, sillä samassa määrässä aikaa kuin mitä veisi selityksienne ilmaisuun, voisitte yksinkertaisesti käyttää ajan mennä sisimpäänne ja kytkeytyä.

Kun meneillään olevasta planetaarisesta siirtymästä tänä aikana tulee todellisempaa ja edelleen todellisempaa ja joka alkaa suuremmin vaikuttamaan jokapäiväiseen todellisuuteenne, tulette olemaan kiitollisia, että olette valmistautuneet ja kehittäneet oman sisäisen kommunikaation ja intuition, sillä siitä tulee erittäin todennäköistä, että tämän sanomalehden kaltaiset luotettavat ulkoiset kommunikaation tiet eivät ole saatavilla.

Jopa nyt ei ole keinoa, millä me Jumalan joukot voisimme käsitellä lyhyessä viikoittaisessa sanomalehdessä kaikkia mahdollisia skenaarioita, joita te tulette kohtaamaan tulevina vuosina. Erityiset henkilökohtaiset huolenne vaativat sisimpäänne menoa erityisiä vastauksia varten.

Nämä ovat todella mahtavia aikoja, joissa olla kokemassa. Potentiaali sisäiselle kasvulle on lähes hämmästyttävä. Keskittykää sisimmässänne ja kutsukaa Valaistunutta Veljeskuntaa avustusta, suojelusta ja opastusta varten – ja niin tulee tapahtumaan!

Kytkeytykää sisimmässänne ja alkakaa aistia jännitys ja uutuus, jotka liittyvät elämänne jokaiseen haasteeseen. Katsokaa eteenpäin noihin suurempiin haasteisiin, jotka haalivat teille oivallukset ja viisauden, joita haluatte. Kukaan muu ei tee sitä teille – EIKÄ HEIDÄN PITÄISIKÄÄN!

Sillä ei ole väliä, minkä ajattelette olevan kasvunne ja osaamisenne puute tänä päivänä, sillä pystytte kääntämään elämänne ja luomaan paremman tien itsellenne. Menneet ja tämänhetkiset vaikeutenne ovat täsmälleen täydellisiä TEILLE, jotta ne toisivat esiin tämänhetkisen tietoisuuden tasonne ja halun muutokselle. Olkaa kiitollisia haasteistanne tähän asti ja olkaa kiitollisia, kun olette kyenneet suoriutumaan niistä menemällä sisimpäänne ja kytkeytymällä aina läsnä olevaan suureen Sisäiseen Vahvuuteen, mikä yksinkertaisesti odottaa kutsuanne.

Sallikaa teitä pilkkaavien kulkea omaa tietään ja löytää oma totuutensa. Ette voi pelastaa toista. Ja ette voi tehdä enempää kuin tarjota auttavan käden, koska muutoin saatatte oikosulkuun heidän kasvunsa ja teette heistä riippuvaisia teistä, jolloin he palvelevat vain vetämään teidät alamaihin ja häiritsevät ja hidastavat omaa kasvuanne.

Ei ole viisasta pitää niiden käsistä kiinni, jotka selittävät tekosyitä sille, ettei heillä ole tarpeeksi resursseja tai kykyä tai luovuutta päästä pois tilanteesta, jossa he väittävät olevansa ansassa. Kun nämä ovat enemmän huolissaan siitä, onko heillä alkoholia ja tupakkaa sen sijaan, että heillä olisi Gaiandrianaa, AquaGaiaa tai erinäisiä kolloideja, jättäkää heidät omiin terveyshuoliinsa, sillä heidän tekonsa ja riippuvuutensa ovat heidän omia ylitse päästäviä opetuksiaan. Tuotteilla on vähän arvoa niin kauan kuin sellaisia myrkkyjä pumpataan kehoon jatkuvasti.

Planeetallanne ei ole yhtään Valaistunutta Jumalan olentoa elossa, jolla ei voisi olla elämässään ylitsevuotavaa yltäkylläisyyttä tänä aikana. Sen sijaan se tapahtuu menneiden pelkojen, uskomusten ja ajatustapojen tähden, että nämä kytkeytyvät pois yltäkylläisyydestä, ja täten heillä ei ole tuloksia. Ei ole poikkeusta!

Oppikaa kytkeytymään ja pysymään kytkeytyneinä sekä kääntämään elämänne toiseen suuntaan, ja lakatkaa tekemästä tekosyitä valinnoillenne ja päätöksillenne. Ja LAKATKAA odottamasta jotakuta muuta tekemään se teille! Jos olette riippuvaisia toisesta, niin katsokaa tarkkaan, mikä on suhteessa tapahtuva vuorovaikutus. Onko siinä takaisin antamista vaiko vain ottamista? Sen sijaan, että yksinkertaisesti kytkeytyisitte itse, oletteko loisen asemassa, jossa elätte toisen kyvystä kytkeytyä?

Jumalan antamisen ja takaisin antamisen Lakia EI PILKATA! Siltikin maailmassanne on monia juuri nyt, joista on tullut niin sotkeutuneita materiaaliin (ja täten värähtelevät niin matalalla taajuudella), että heidän tekonsa ovat liikaa keskittyneitä ottamisen, ottamisen ja vielä kerran ottamisen ympärille – aivan kuin sellaisesta ajattelemattomasta ja vastuuntunnottomasta käyttäytymisestä voisi mahdollisestikaan syntyä tasapainoinen maailma!

Tulevina aikoina tulee olemaan hyvin vähän suvaitsevaisuutta tämänkaltaiselle käyttäytymiselle. Te tulette astumaan aikaan, jolloin on mahdollista ”virittäytyä” energiavärähtelyihin ja valvomaan kokonaisemmin sitä, mikä ihmisistä huokuu maailmaan ajatuksen ja tunteen muodoissa. Kun tämä tapahtuu, nämä havaitsevat olevan varsin vaikeaa ylläpitää minkäänlaista tekaistua näytelmää minkään Jumalan Valotyöntekijän ympärillä fyysisyydessä. Manipulaatiot ja tekosyyt eivät enää toimi, ja näiden TÄYTYY kohdata vastuunsa omasta tilanteestaan. Yksikään tätä lukeva ei ole avuton eikä vailla kykyä mennä sisimpäänsä ja kytkeytyä itseään varten. Mitä hävittävää teillä on?!

Tämä viesti on tarjottu suurella rakkaudella ja toivossa, että jokainen teistä menee sisimpäänsä ja oppii kytkeytymään tietoisesti Korkeampiin Energioihin. Ei ole hyväksyttäviä syitä olla kykenemättä tehdä niin! Minä olen Esu ”Jeesus” Immanuel Sananda. Olen tullut tekemään vastuuni tiennäyttäjänä ja opettajana. Tämä on päätöksen aika sille, minkä laitoin liikkeelle 2 000 vuotta sitten. Se on myös suuren heräämisen ja uudelleensyntymisen aika. Toivotan teistä jokaisen osallistumaan – ja niille teistä, jotka eivät kykene tehtävään, pyydän teitä astumaan sivuun, koska muutoin te vain estätte luonnollisen virtauksen.

Valossa ja palveluksessa Luojalle ja Luomakunnalle, olen vanhempi veljenne tien varrella. Salu!

Lähde: CONTACT: THE PHOENIX PROJECT, September 9, 1997, Volume 18, Number 3. Sivut 17–18.

http://www.phoenixarchives.com/contact/1997/0997/090997.pdf