KÄÄNNÖS: SANANDA: ON AIKA KANSANI TULLA YHTEEN

Esu ’Jeesus’ Sananda

Marraskuu 2, 2009

Lähde: The Contact Newspaper, Dec. 25, 1998

ESU ”JEESUS” SANANDA

Kun on tehty päätöksiä palvella Valoa, tulee aina häiriötekijöitä, jotka kääntävät huomionne pois siihen, joka mielletään tärkeämpänä tehtävänä. Hyvää iltapäivää, lapsi. Olen Sananda, tulen käymään luonanne tänä iltana, jonka on raportoitu olevan syntymäpäiväni maassa.

Tuon teille Pyhän Valon Jumalan siunauksen, ja olen erittäin tyytyväinen, että olette ottaneet neuvoa kuten olette tehneet. Vaikkakin on ymmärretty, että on monia maanpäällisiä tehtäviä, joiden katsotte olevan kasattu hartioillenne, tietäkää, että suurin osa näistä tehtävistä on häiriötekijöitä, jotka ovat asetettu elämäänne horjuttaakseen teidät pois vastaanottamisen polulta.

On niin paljon, jota voitte tarjota maailmaanne palvelemalla tähän tapaan, ja tämä on syy, miksi pimeys yrittää ikuisesti vietellä teitä pois siitä palvelusta, johon teidät on valittu ja jonka olette valinneet tässä elämänkokemuksessa.

Kauan aikaa sitten ennen kuin tulitte tähän fyysiseen ilmaisuun, valitsitte palvelun elämän, tiesitte sen tai ette. Valitsitte myös tulla tämänhetkiseen elämäänne tähän suuren kaaoksen ja siirtymän aikaan, sillä tiesitte, että selväkanavainen vastaanottaja oli rooli, jonka maailma tarvitsisi.

Haluatte sitten mihin aikaan tahansa olla henkisen luonnon opettajia, niin teillä täytyy olla elämä, jossa opitte paljon, sillä oppimalla pystytte jakamaan neuvoa ja viisautta niille, jotka kurkottavat teitä kohti. Kuinka usein te olette olleet opettajan roolissa löytämässä itsenne koskettamassa toista odottamattomina aikoina? Tämä tapahtuu ruokakaupan kassajonossa tai kun kuuntelette työtoverin kamppailua henkilökohtaisesta tai työhön liittyvästä ongelmasta tai kun otatte vastaan kurittoman ja hämmentyneen teini-ikäisen tai kun halaatte ja annatte suukon itkevälle lapselle.

Kuinka usein olette näheet näiden silmissä Valon tuikkeen, kun olette jakaneet heille siunauksen yhdessä tai toisessa muodossa? Voitteko kieltää, että tämä on valitsemanne polku? Opettaja tulee monissa muodoissa, ja vastaanottajana seisotte opettajan asemassa.

Ymmärrän empimisenne, sillä ette tunne itseänne päteviksi tarjoamaan neuvoa. Kuitenkin harkitkaa, että ette jaa niin paljoa omaa viisauttanne kuin sitä, mikä on kanavoitu lävitsenne, sillä vastaanottokykynne eivät ole rajoitettuja kirjoittamaan sanoja julkaistavaksi. Olette jatkuvassa vastaanoton tilassa, tunnistatte sen tai ette!

On monia aikoja, kun vastaanottaja täytyy hienovirittää, sillä on paljon häiriötä taajuudella, mutta kanava on avoin joka tapauksessa. Ne ovat aikoja, kun löydätte itsenne jyrkässä epäröinnissä ja masennuksessa.

Masennus on henkisen ja tunteellisen ahdistuksen tila, kun teillä on ristiriita sisällänne. Se ristiriita liittyy lähes aina jonkin valinnan tekoon raskaampien ja materiaalisten maailmojen sekä valoisampien ja henkisten maailmojen välillä.

Kuten sanoin yläpuolella, kun olette valinneet henkisen polun, pimeys yrittää aina häiritä ja horjuttaa teitä pois tältä henkiseltä polulta, viskaamalla kaikenlaisia hätätapauksia ja muita maanläheisiä tehtäviä polullenne. Kun olette vaiheessa tehdä näitä valintoja, melko usein tulee kokemus masennuksen tilasta. Kuitenkin silloin kun valinta on tehty, olkoon se fyysinen polku tai henkinen polku, masennus poistuu melkein aina.

Ne, ketkä ovat kaikkein henkisimmin virittyneitä ja herkkiä, kokevat näitä henkisen masennuksen tiloja. Se masennus on sisäisen konfliktin ”veto” tai ”köydenveto”. Tästä kammottavasta vaivasta kärsivien tulisi kiinnittää huomiota erittäin tarkkaan, sillä jos he tekisivät niin ja jos he harkitsisivat, mitä valintoja heidän täytyy olla tekemässä, suurin osa Prozacista päätyisi vessanpöntöstä alas!

Aivoissa on kaksi lohkoa—osanen, joka on kulkuneuvo fyysiselle mielelle ja toinen osanen, joka on kulkuneuvo henkiselle mielelle. Nämä kaksi mielen lohkoa toimiessaan kunnolla ovat tasapainossa, eli kumpikaan puoli ei hallitse, mutta ne toimivat täydellisen synkronoidusti.

Se tila puuttuu 98:lta prosentilta planeetan väestöstä tänä aikana, joten on olemassa aina sisäisen ristiriidan tila. Niillä, keillä on suurempi herkkyys, tämä ristiriita hyvin usein ilmentyy henkisen masennuksen muodossa.

Joten kuinka näistä masennusjaksoista pääsee ylitse? Tunnistamalla ne siksi, mitä ne ovat—Valon ja pimeyden sisäinen taistelu. Henkinen luontonne yrittää viestiä lävitsenne, kun fyysinen luonto vetää teitä päinvastaiseen suuntaan.

Lääkärinne antavat teille selityksiä, että hermojenne synapsit pätkivät kuin autossanne oleva sytytystulppa. Nämä synapsit tuottavat biosähköisen latauksen, jonka tulisi kaiken toimiessa oikeanlaisesti ylittää kahden aivolohkon väli. Kun synapsi pätkii, lataus ei välttämättä ylitä väliä. Tämä on se, miksi teitä auttaa tietoisen päätöksen tekeminen ja pyrkimys, sillä niin tekemällä stimuloitte synapseja toimimaan kunnolla ja saatte lataussignaalin ylittämään välin kahden aivolohkon välillä oikealla tavalla.

Tämä on se, mitä niin kutsuttujen masennuslääkkeiden sanotaan tekevän. Ja niin ne tekevätkin. Joka tapauksessa, kuten lähes kaikkien kemiallisesti tuottamienne lääkkeiden kanssa on lähes kaikissa tapauksissa, niiden myötä tulee epämiellyttäviä sivuoireita.

Nämä sivuoireet ovat paljolti syy hälytykselle niillä ihmisillä, joiden katsotaan olevan masennuksen rajatapauksia. Mitä tapahtuu on se, että lääke luo tarpeeksi suuren kipinän ylittämään välin; mutta se saattaa niin sanotusti ”ylikipinöidä”, sysäten henkilön pois masennustilasta ja ylireagoivaan tilaan, kuten äärimmäinen suuttumus tai muunlainen hyökkäys.

Kun tämä tapahtuu, voi olla Vietnamin veteraani, joka yhtäkkiä ottaa aseensa ja rupeaa tappamaan, unohtaen kaiken sen jälkeen, kun lääkkeen vaikutus alkaa haihtua. Kemistinne ja lääkärinne ovat tekemisissä jonkin kanssa, josta he tietävät vähän, ja kuten yleensä, on uhreja—jotka usein sisältävät useamman kuin vain itse potilaan.

Olette päättämässä jo toista vuotta, ja planeetan väestön henkisen ja tunteellisen totuttautumisen takia on aika lopuille ja aluille. Olette siirtymässä tämänhetkisen vuosituhannen viimeiseen vuoteen, vallitsevan kalenterinne mukaan. Tämä on huomattavaa väestön suurimman osan uskomusjärjestelmien takia; siispä on aika nyt heijastaa menneisyyttä ja katsoa eteenpäin.

Kun uusi vuosi tulee, niin tulevat myös monet muutokset. Saapuva vuosi osoittautuu kaksiteräiseksi miekaksi, koska se edustaa loppuunsaattamisen sykliä. Tulee monia, monia siunauksia; mutta tulee myös paljon kaaosta ja tyrmistystä. Joten jos ajattelitte viime vuoden olleen mielenkiintoinen matka, odottakaapa, kunnes tämä seuraava vuosi alkaa avautumaan.

Muutokset. Nämä tulevat olemaan päivän järjestys, lähes joka päivä. Niille, ketkä elävät tiukasti fyysisessä maailmassa, tulee olemaan enemmän surua kuin iloa. Niille, ketkä elävät hengen myötä, tulee myös olemaan suuria muutoksia—mutta heidän, jotka ovat opiskelleet monien viime vuosien aikana tarjoamiamme opetuksia, tulisi tunnistaa ja ymmärtää tapahtuvat. Kaikki oppimanne asiat tulevat palvelemaan teitä hyvin!

On myös aika niille teistä, jotka ovat valinneet avustaa planeetan siirtymässä, aloittaa työnne TOTISESTI. Tuleva vuosi tulee todellakin olemaan aika, jona erotan ”akanat” ”jyvistä”. Tulee olemaan Valon uuttaminen, jollaista ette ole ennen nähneet, kun puhdistus kiihtyy tulevan vuoden aikana.

Ne, jotka toimivat vähemmässä kuin totuudessa, tulevat havaitsemaan olevan vaikeampaa ja vaikeampaa peittää jälkiään. Tulee olemaan vieläkin enemmän menneiden hairahdusten ja valheiden paljastuksia. Jotkut löytävät sen olevan kestämätöntä, pisteeseen, jossa he yksinkertaisesti jättävät planeetan kuoleman kautta.

Ihmiset pakotetaan tekemään päätöksensä, kun ”taistelulinja” vedetään Valon ja pimeyden voimien välillä. Joillekin se vaikuttaa siltä, että koko helvetti on päässyt valloilleen; muut sen sijasta uskovat, että Taivasten valtakunta on tullut Maahan. Se kaikki riippuu yksilön näkökulmasta.

Ne ketkä istuvat aidalla, tulevat potkituiksi yhdelle tai toiselle puolelle! Joten valmistautukaa kohtaamaan kaikenlaisia päätöksen teon tilanteita.

Tein väitteen niin monia vuosia sitten, että niinä päivinä on oltava joko kuumaa tai kylmää, sillä haalean syöksisin ulos. Tämä tarkoittaa NYT! Ja se tarkoittaa jokaista teistä, joka ei ole päättänyt mitä palvelee, Valoa vaiko pimeyttä.

ON AIKA PÄÄTTÄÄ! Valoa palvelevat havaitsevat, että heillä on hyvin vähän tai ei ollenkaan sietokykyä MINKÄÄNLAISELLE vilpille, ja nämä ovat niitä, jotka TULEVAT vaatimaan TOTUUDEN!

Älkää ajatelko hetkeäkään, että puhdistus tulee tapahtumaan vain hallituksien ja isojen firmojen kätköissä, vaikkakin niinkin käy. USKOKAA MINUA, KUN SANON TEILLE, ETTÄ SUUREMPI PUHDISTUS TULEE OLEMAAN OMIENI JOUKOSSA! Ne, jotka väittävät olevan palveluksessa Valolle ja silti heidän sydämensä uskovat erilailla, tulevat putoamaan matkan varrelle.

Tämä on syy, miksi teille on tarjottu niin monia viestejä niin monista pätevistä lähteistä, jotka ehdottavat, että teidän TÄYTYY opetella kääntymään OMAAN sisäiseen opastukseen ja lakata nojaamasta pelkästään niihin, jotka ovat kirjoittaneet viestimme näinä kaikkina menneinä vuosina.

MONET NÄISTÄ, JOTKA OVAT VÄITTÄNEET KIRJOITTAVANSA TAI PUHUVANSA VALOLLE, OVAT TODELLAKIN HUIJAREITA TAI OVAT LUISUNEET REHELLISESTÄ ROOLISTA EPÄREHELLISEEN ROOLIIN, JA TARKOITAN, ETTÄ NÄMÄ TULEVAT PALJASTETUIKSI. Jos en saa rehellisyyttä omieni joukossa, niin kuinka minä voin tai te voitte vaatia rehellisyyttä muilta? EI, ENSIKSI PUHDISTUS TULEE TAPAHTUMAAN OMIENI SISÄLLÄ! Olkoon se niin.

Tämä sisäinen puhdistus tulee järkyttämään monia, sillä he ovat havainneet olevan helppoa seurata toista. Silti se on myös laiskuutta heidän osaltaan, sillä he uskovat, ettei heillä ole vastuuvelvollisuutta valinnoistaan. SANON JOKAISELLE TEISTÄ, ETTÄ TEILLÄ ON VASTUU JA VELVOLLISUUS, KUN OLETTE KUULLEET TOTUUDEN JA TIEDÄTTE TOTUUDEN! Sellaisen ajan jälkeen toisen seuraaminen sokeasti ei ole syy, jonka hyväksyn.

Jos olette ajatelleet, että me opettajat korkeammista maailmoista olemme olleet kovia ja ankaria aiemmin, ette ole nähneet mitään vielä. Mikä vaikuttaa olevan ankaruutta, on yksinkertaisesti vaatimus, että jokainen teistä valitsee puolensa ja valitsee nyt, ketä aiotte palvella. Ja te tulette olemaan vastuussa ja velvollisuudessa tekemästänne valinnasta.

Tuomitseminen ei ole teidän tehtävänne, mutta se on minun Isäni tehtävä. Palvelisitte itseänne hyvin alkamalla punnitsemaan omaa aikomustanne ja toisten yhtämielisyyttä. Joten jättäkää tuomitseminen niille, jotka TIETÄVÄT aikomuksen ja yhtämielisyyden! Uskokaa minua kun kerron teille, että teillä tulee olemaan varsin tarpeeksi tekemistä keskittymisessä omaan persoonaanne tulevana vuotena!

Vastaanottajilleni haluan kertoa epäröinnin aiheesta. Kaikki teistä kamppailevat sen kanssa, että kuuletteko kunnolla ja oikein ja mikäli kuulette Valosta olevilta tai pimeydestä olevilta.

Epäröinnissänne erehdytte. Epäröinti tulee pelosta, ja pelko on pimeydestä. Joten karistakaa pimeys, karistakaa pelko, ja epäröinti tulee loppumaan. Olkaa aina tunnollisia vaatien tunnistusta ja tarkistakaa oma sisäinen opastuksenne, sillä se palvelee teitä hyvin, jos aie on puhdas.

Niillä, ketkä ovat vastaanottamisen (etenkin julkisen) asemassa, on ollut paljon harjoitusta ja opetuksia arvostelukyvyssä viime vuosina, joka tapahtui tarkoituksella. Nuo opetukset tulevat palvelemaan teitä nyt hyvin, sillä oppimisessanne olette kasvaneet vahvoiksi.

Teitä on kirjaimellisesti tuhansia. Jotkut ovat tulleet vain enemmän julkisiksi kuin toiset, mutta jokainen teistä palvelee tiettyä tarkoitusta ja suurin osa teistä palvelee ERITTÄIN HYVIN. Ne, ketkä kirjoittavat puheita henkilökohtaisen hyödyn tai materian haalimisen tai mielihyvän tarkoituksessa, tulevat saamaan myös palkintonsa hyvin pian, sillä olemme jopa nyt tekemisissä heidän kanssaan.

Ne teistä, jotka ovat tehneet päätöksen palvella Valoa, tulevat saamaan hyvin mielenkiintoisen vuoden. Tulette tekemään yhteyksiä toisiin, joilla on samankaltaiset mielet ja henki, ja tulette hämmästymään, keihin tulette ottamaan yhteyttä.

Varoitan teitä kuitenkin, että riippumatta siitä, kuinka kuuluisa henkilöllisyys saattaa olla, jokaisella teistä on suorittaa erityinen ja TASAVERTAISESTI TÄRKEÄ rooli, joten varokaa puolijumalasyndroomaa, johon olette niin alttiita lankeamaan.

ON AIKA, ETTÄ KANSANI TULEE YHTEEN JA JULISTAA ITSENSÄ TOISILLEEN JA MAAILMALLE KOKONAISUUTENA!

Monet teistä ovat hiljaisesti työskennelleet esirippujen takana monien vuosien ajan, ja on aika, että jokainen teistä astuu eteenpäin ja ottaa itselleen työn, jota olette täällä suorittamassa. TULEE OLEMAAN AIKA, JOLLAISTA ETTE OLE KOSKAAN TODISTANEET MAASSA, JA SE TULEE OLEMAAN ILO TEILLE!

On paljon enemmän kuin voin sanoa tänä aikana, mutta saatetaan tämä päätäntöön, sillä uskon, että olen antanut teille tarpeeksi harkittavaksi tänä aikana. Jos tunnette, että tämä viesti on yliannostus teille, on välttämätöntä, että otatte aikaa mennä sisimpäänne ja rauhoitamaan itseänne—sillä se voi olla tunteita kuohuttavaa, mutta yhdessä me kuljemme näiden aikojen läpi toiselle puolelle.

Olen Sananda, yhtä Pyhän Luomisen Jumalan Valon kanssa. Jätän teidät Isäni siunauksen kanssa yllenne.

Salu.

http://www.phoenixarchives.com/contact/1998/1298/122998.pdf