KÄÄNNÖS: SANANDA: LÄHESTYYKÖ ’VÄLIENSELVITTELYN’ AIKA PLANEETTA MAALLA?

Esu ”Jeesus” Sananda

Kesäkuu 23, 2009

1/11/03 – Esu “Jeesus” Sananda

Hyvää huomenta, kirjurini. Se olen minä, Esu ”Jeesus” Sananda. Ole tyyni ja salli energioiden tasoittua. Tulen Luojan valossa. Sisimmäinen olemukseni ilmaisee kultavalkoista Luomakunnan valoa, puhtauden ja tasapainon värähtelyä.

Minun täytyy muistuttaa kaikkia—erityisesti teitä, jotka kutsutte korkeampia maailmoja säännöllisesti opastusta ja neuvoa varten—olemaan HYVIN uutteria tilanne puhdistamisessa ”negatiivisista” energioista, jotka eivät ole haluttuja. Älkää olettako, että olette pimeiden huijareiden ulottumattomissa, sillä heidän “taidokkuutensa” on hyvin harjoitettua ja salakavalat keinonsa varsin toimivia. Tämä varoitus on tarpeen enempi nyt ja tulevina kuukausina ja vuosina, koska värähtely nousee ”eetteriin” (epäfyysinen energiatila, joka täyttää koko Luomakunnan).

Te, kaikki planeetallanne ja myös kaikki fyysinen materia kiihtyy (värähtee nopeammalla tahdilla). Tämä kasvu fyysisessä värähtelyssä johtuu energiasta, jonka läpi te, planeettanne ja aurinkokuntanne kuljette tänä aikana. Kun jatkatte näihin nouseviin energioihin tottumista, alatte huomata enemmän ja enemmän, että verho, joka erottaa fyysisen epäfyysisestä, alkaa olemaan ohuempi. Muiden asioiden lisäksi tämä tarkoittaa sitä, että voitte helpommin kytkeytyä epäfyysisiin olentoihin—moniin, joilla ei ole mielessä teidän parhaanne.

Sanomalla rukous, tunnustus, visualisaatio tai mikä hyvänsä, jonka tunnette auttavan teitä kytkeytymään Luojan lähteeseen sisimmässänne, kutsutte läsnäoloonne enkeleitä, valon olentoja ja muita henkioppaita, jotka toimivat suojelijoina pitääkseen huijarit poissa. Ilman sellaista vahtivaa suojelua jätätte itsenne avoimeksi kenelle tahansa, joka ilmestyy.

Me kunnioitamme valintaanne avautua mille tahansa energioille. Monet eivät usko, että he ovat alttiita pimeille energioille ja jossain määrin egoistisella tavalla tuntevat, että vain heikot yksilöt tarvitsevat valon veljeskunnan avustusta. Edelleen, jos tämä on uskonne ja valintanne, niin me kunnioitamme vapaata tahtoanne, ja sallimme teidän kokea kenet tai minkä tahansa, joka vastaanne tulee.

Me valon maailmoista rohkaisemme KAIKKIA, jotka lukevat tämän viestin, osallistumaan päivittäisiin rutiinijulistuksiin (rukoukset, visualisaatiot ja sellaiset), jotka sallivat valon veljeskunnan avustaa teitä paremmin kautta elämänne.

Tämä voi olla niin yksinkertaista, että tunnustatte yhteytenne Jumalaan herätessänne aamulla. Kun venyttelette käsiänne, näkekää ja tuntekaa Luojan valo ja lämpö (rakkaus) kulkemassa lävitsenne. Ennen ruokailua, sen jälkeen tai jopa sen aikana saatatte havaita tekevän varsin hyvää tunnustaa jälleen ja antaa kiitos energialle, joka meni asioihin, joista saatte fyysistä ravintoa. Ja olisitte ennen nukkumaan rupeamista melko viisaita vahvistamaan aikomustanne kohti valoa (valo symboloiden tässä hyvyyttä ja Luojan rakkautta) ja näkemään tämän valon tulevan sisältäpäin ja laajentuen ulospäin, kunnes koko perheenne on sen sisällä. Jopa kaukaiset perheenjäsenet voivat hyötyä suuresti sellaisesta avusta osaltanne.


ESU “JEESUS” SANANDA

Tämä jäljennös on todellisesta valokuvasta, joka oli otettu kesäkuun 1. päivä, 1961 Chichen Itza:ssa, Jukatanissa, yhden arkeologin toimesta kolmesta kymmenestä, jotka työskentelivät kyseisellä alueella siihen aikaan. Esu Sananda ilmestyi näkyvässä, aineellisessa kehossa ja salli hänen valokuvansa otettavan.

Planetaarisella asteikolla pelattavat pelit jatkavat laajentumistaan pistettä kohti, jossa valon veljeskunnan ja niiden, joiden aie on linjautunut muiden palvelemista kohden (nimittäin maan ulkopuoliset ”rauhanturvaajat”, jotka ovat avustaneet teitä ja planeettaanne maailmanne alussa olleen aistivan elämän alusta lähtien), väliintulo tulee olemaan suoraan päin naamaa todellisuutta. Siinä pisteessä kaikki väittelyt siitä, mikäli vierailijoita käy vaiko ei, tulevat päättymään.

Te haluatte aina tietää, MILLOIN ja MISSÄ tämä väliintulo tapahtuu. Me valon maailmoista tarjoamme teille vain seuraavan: se riippuu tapahtuvien tapahtumien sarjasta enemmän kuin mistään muusta. Esimerkiksi ne, jotka tekevät päätöksiä käyttää ydinaseita, voivat joko kiihdyttää aikalinjaa tai lykätä sitä, riippuen tekemistään valinnoista. Me valon maailmoista EMME salli planeettanne tuhoutuvan, emmekä salli niiden teurastusta, jotka tarvitsevat vain hieman enemmän aikaa koulussa, jotta he voivat ”valmistua” seuraavalle henkisen tietoisuuden tasolle.

Pimeät huijarit tuhoisivat mieluummin koko planeetan, jotta edellä mainitut pienen prosenttimäärän yksilöt EIVÄT kokisi ”läpimurtoa” tietoisuudessaan. Tämä on todellakin hulluuden taso, jonka kanssa me valon maailmoista olemme tekemisissä.

Meillä ei ole vain keinot, joilla suorittaa pelastustehtävämme, vaan meillä on nimenomainen lupa puuttua väliin, jos ja kun olosuhteet (tapahtumien tapahtumat) takaavat apumme. Maailmanne johtajia on asianmukaisesti huomautettu aikeistamme, ja he tietävät, että olemme tosissamme.

[Muokkaajan huomautus: katsokaa kaksi viestiä arkkienkeli Mikaelilta, jotka vastaanotettiin suunnilleen tähän samaan aikaan. Yksi on otsikoltaan ”tietäkää, ketkä ovat Jumalan joukko” ja toinen on ”uudenvuoden viesti arkkienkeli Mikaelilta”. Epäsuorat varoitukset kaikissa näissä viesteissä vihjaavat vahvasti, että joitain hyvin epätoivoisia ja vaarallisia suunnitelmia oli harkittu sinä aikana maailmaa kontrolloivien eliittirikollisten taholta].

Olemme menneisyydessä sulkeneet kokonaisia ydinaseiden arsenaaleja. Olemme toistuvasti ”kumonneet” monia yrityksiä lähettää aseita maapallonne kiertoradan ympärille. Ja olemme todistaneet suurimmille maailman johtajille, että emme siedä sotapelejä, joita he yrittävät pelata.

On joitain paikassanne, jotka uskovat, että niin sanottujen ”super salaisten” kehittyneiden aseiden kanssa he voivat vastata niin sanotun ”maan ulkopuolisen uhan” teknologiaan. Näille me sanomme: teidän täytyy tietää jo nyt muutamasta löytämästänne aluksesta, että ne perustuvat teknologialle, joka on MONIA TUHANSIA VUOSIA VANHAA meidän näkökulmastamme, mutta siltikin MONIA TUHANSIA VUOSIA KEHITTYNEEMPÄÄ teidän niin sanotuista ”kehittyneistä” teknisistä leluistanne.

Nuo tähtien joukossa matkaavat sivilisaatiot saavat vain kyvyn ja tiedon tehdä niin, kehittämällä sisäistä henkistä yhteyttään Luojan lähteeseen. Tämän sisäisen kehityksen kautta kaikki kehittynyt tieto on lahjoitettu sivilisaatiolle, kun he kypsyvät ja todistavat, että he ovat kykeneväisiä vastuuseen sen käsittelemisestä.

Niille, jotka uskovat voivansa pysäyttävänsä meidät puuttumasta väliin, jos planeetta tulisi uhanalaiseksi maailmanlaajuisesti kuumapäisten sätkynukkejen toimesta, jotka toteuttavat mestarihuijareiden käskyt: ette ole nähnyt ollenkaan mitään KEHITTYNEEN teknologian suhteen avaruusveljiltänne. ETTE YHTÄÄN MITÄÄN!

Huomatkaa, että on monia yksilöitä ja virastoja, jotka valvovat sekä näitä viestejä että niitä teistä, jotka olette vastuussa niiden olemassaolosta ja selviämisestä. Jokin siitä, mikä tässä on kirjoitettu, on ohjattu näihin ”valvontoihin” viestinä viestin sisällä.

Kun taas näiden viestien välityksen aiheesta—Minä, Esu ”Jeesus” Sananda, MONIEN muiden mukana valon maailmoista, kiitämme teitä, jotka tuette tätä yritystä sekä taloudellisesti että monilla ystävällisillä kirjeillä ja rukouksilla. Ilman teidän apuanne tämä viestinvälitys ei yksinkertaisesti olisi olemassa.

On paljon energian ”kirnuamista” eetterissä, kun tätä viestiä kirjoitetaan. Antakaa minun muistuttaa teitä lyhyesti opetuksista, joita on tarjottu menneinä vuosina:

Ennen minkäänlaista fyysistä ilmentymistä on muodostunut ensin idea. Tämä kiintopiste on olemassa, jota voisi kutsua ”henkis-energialliseksi tilaksi”. Kun enemmän ja enemmän tunne-energiaa (tahtoa) on lisätty henkiseen ideaan, levottomuutta eetterissä tapahtuu, joka alkaa kutsua esiin keinoja, jotka sulautuvat ja kiihdyttävät lopullisia tuloksia fyysisellä alueella.

Otetaan esimerkiksi keksijä, joka näkee tarpeen saastuttamattomalle muodolle uusiutuvaa energiaa ja joka on taustaltaan insinööri, ymmärtäen laajalti fysiikkaa ja kemiaa. Kun sellainen yksilö keskittää tahtonsa löytääkseen sellaisen energian lähteen (hänen ideansa), värähtelevä signaali lähettyy ulos hänen olemuksensa sisältä eetteriin—tavalla, joka ei ole kovin erilainen internetin käsitteestä.

Tämä pyyntö alkaa saamaan esiin vastauksia välittömästi ratkaisujen muodossa. Ratkaisujen määrä ja selvyys on suoraan suhteessa tunne-energian (tahdon) määrään hänen alkuperäisen ideansa takana. Mitä pidempään keskittyy mihin tahansa tiettyyn ideaan tahdolla, sitä enemmän universumi alkaa koordinoida niin, että tapahtumat alkavat tapahtua—kuten ”mahdollisuus” tavata muita, jotka työskentelevät samanlaisessa tai vastaavissa projekteissa, tai rahoitus tutkimukselle vaikuttaa ilmestyvän juuri silloin, kun sitä tarvitsee tai mikä tahansa määrä ”sattumanvaraisia” tapahtumia, jotka sallisivat paljolti halutun idean ilmentymisen.

Jokainen teistä luo tähän tapaan, jotkut harkitummin kuin toiset. Mutta sellainen on perusmenetelmä, jolla näkemänne fyysinen todellisuus on pohjimmiltaan rakennettu.

Kun sanon, että on ”kirnuamista” eetterissä, viittaan siihen, mitä voi kuvata vain eriytyvänä kaksijakoisuutena massatietoisuudessa. Se on kuin ”taivas” ja ”helvetti”, molemmat yrittävät ilmentyä yhtäaikaisesti.

Kun planeettanne taajuus kiihtyy, ne, ketkä ovat valaistumisen polulla, kulkevat kohti ihanteellista rauhan maailmaa, kun samaan aikaan ne, jotka yksioikoisesti yrittävät tuota totaalista maailmanhallintaa ja kontrollia, kulkevat kohti hyvin ”pimeää” lopputulosta. Lyhyesti—pimeistä ja ahdasmielisistä tulee ”pimeämpiä” ja valaistuneista humanitaarisista tulee ”valoisampia”.

Tämä kahtiajako aiheuttaa ”kirnuamisen” eetterissä, jossa aika itsessään alkaa vääristyä mukautuakseen vastustaviin energioihin. Se on aika mielenkiintoista katsojan näkökulmasta, kun ennustettavat tulokset muuttuvat jatkuvasti, kun massat kokonaisuutena jatkavat painimista sisäisen epävarmuuden kanssa siitä, mitä tarkalleen ottaen tapahtuu. Maailmanne suurempi enemmistö aistii, että aika kiihtyy ja että on ”jotain” heidän sisällään, mikä ei ole aivan samaa kuin ennen.

Me valon maailmoista olemme jatkuvasti valmiita vastaamaan näiden moniin kutsuihin sydämistään, kun heidän tahtonsa on selventynyt mielissään. Sillä välin mestarihuijari käyttää epäilemättä enemmän ”shokkiterapiaa”—kuten tapahtui syyskuussa 11. päivä, 2001—pitääkseen ihmiset keskittyneinä matalataajuuksisiin värähtelyenergioihin, kuten suruun, pelkoon ja vihaan. Tämä taktiikka pitää yleisesti ottaen heidät ulkoisesti keskittyneinä (häirittyinä) ja näin harhauttaa huomion pois siitä, mikä on herääminen heidän tietoisuutensa sisällä, kun heidän tietoisuutensa jatkaa laajentumistaan (liikkumista ylöspäin taajuudessa).

Tämänkaltainen ”shokkiterapia” ostaa myös aikaa pimeille manipuloijille, kun he voivat VAIN toimia ”tietoisuuden varjoissa”, jossa tietoinen tietoisuus on vähäistä. Heidän vaikutteensa on paljon kuten alitajuinen mielenhallinta, joka kyllästää elokuvanne, television, musiikin ja mainokset. Niinikään he tietävät, että heidän aikansa on todellakin hyvin lyhyt, ja niinpä heistä tulee enemmän ja enemmän epätasaisia yrityksissään kontrolloida esiripun takana. Paljastumisen valossa nämä pimeät yksilöt tulevat varsin tehottomiksi ja niinpä menevät muualle, jossa he voivat jatkaa valitsemaansa matkaa Luomakunnan tutkimisessa.

Luotte planetaarisena kokonaisuutena uniikin tilanteen kutsuttujen energioiden ennalta arvaamattoman luonteen vuoksi, joka takaa kehittyneille olennoille suurta tutkimusta ja valvomista, jotka katsovat planeettaanne ja sen monia asukkaita. Suurta huolta pidetään sekä yksilöllisellä että planetaarisella tasolla varmistaakseen, että jokaiselle olennolle annetaan maksimi mahdollisuus kasvaa. Tämä tapahtumien ainutlaatuinen paljastuminen tarjoaa myös monille kehittyneille olennoille suuria haasteita, jotka välttämättä aiheuttavat heille venymistä ja kasvua. Tämä laajentumisen ja kasvun sykli on rajoittamaton, ja jokainen teistä esittää roolinsa tehden sen kaiken mahdolliseksi. Kukaan ei ole merkityksetön tai vailla tarkoitusta.

Jos olette epävarmoja, mikä tarkoituksenne on tässä kaikessa, voitte löytää lohtua tietämällä, että ette ole yksin. Jopa jotkut heistä, jotka kirjoittavat nämä viestit meitä varten valon valtakunnista, ovat epävarmoja ”tarkoituksestaan”!

Teidän tarkoituksenne hyvin yleisellä tavalla on kokea ja kasvaa. Auttamalla toisia tekemään samalla lailla ja olemalla ystävä, neuvonantaja tai ohjaaja, tulee todennäköisesti olemaan jotain, jonka havaitsette palkitsevaksi, etenkin jos tämänkaltainen tieto vetää teitä puoleenne. Tämä viesti tarjotaan teille, jotka luette tätä ajatellen. Se on yleisluontoinen, jotta se saisi teidät menemään sisimpäänne ja haastamaan uskomuksianne, ennakkokäsityksiänne ja mahdollisia väärinymmärryksiä itsestänne ja maailmasta, jossa elätte.

Jokaisen kysymyksen takana, jonka kysytte, on tahto—tahto YMMÄRTÄÄ enemmän, tahto KASVAA sen ylitse, jonka näette itsenne olevan nykyhetkellä. Seuratkaa tätä tahtoa. Olkaa intohimoisia vastauksien etsimisessä kysymyksiinne. Ette vain tee elämästänne paljon nautittavampaa, vaan TULETTE täyttämään oman ainutlaatuisen tarkoituksenne.

Olen Esu “Jeesus” Sananda, tulen Luojan yhdessä loistavassa valossa vastatakseni sydämen kutsuun syvälle ymmärtämiselle sekä myös tekemään osani kanssanne elämän kokemuksen yhteisluojana.

Löytäköön jokainen teistä viisautta kutsua valon veljeskuntaa usein avuksi varmistaaksenne, että maksimoitte kasvupotentiaalinne kaikille, kaikkialla.

Paljon rakkautta, valoa, iloa ja onnellisuutta teille kaikille! Salu

www.wisdomoftherays.com/03-1-11.html (englanniksi)

http://fourwinds10.com/siterun_data/spectrum/volume4/S0408.pdf (englanniksi)