KÄÄNNÖS: SANANDA: ELÄMÄN PROSESSI

ESU IMMANUEL SANANDA

 

3.12.1991  SANANDA

Tervehdys, arvoisa pieni kyyhkyseni, Druthea. MINÄ OLEN Sananda Esu, Jeesus, Immanuel. Tulen palveluksessa Jumalalle/Valon Atonille ja teille arvoisille veljilleni Maa-Shanilla.

Kiitos osallistumisesta kanssani tänä päivänä, Druthea. Salli minun avustaa sinua, arvoisa, sillä on kunniani tehdä niin. Et koskaan seiso yksin ”mielesi erämaassa”, kuten asian ilmaisit. Sinun täytyy aulis kysymään apua ja sen jälkeen vastaanottaa ”apusi” ja opastuksesi epätoivon ja masennuksen aikoina, oppilas. Opetus, jota te kaikki puolellani olevat voitte parantaa.

On varsin totta, ettei ole ”itse tehtyjä” miehiä ja naisia. Sillä kaikki ovat vastaanottaneet opastusta ja ajoittaista apua näkymättömiltä ja tuntemattomilta sekä fyysisissä että eteerisissä ulottuvuuksissa. Se on ”joukkueen” yhteistyöyritys, joka toimii jatkuvasti tuomaan parhaan esiin jokaisessa teissä, TEIDÄN tunnistaessa avun tai olla tunnistamatta.

Menestyksenne ymmärryksen ja laajemman tietoisuuden saavuttamisessa tulee yhtä paljon niin Jumalan ja Hänen valitsemansa auttajien opastuksen sallimisen ja suopeasti hyväksymisen kautta kuin fyysisten tekojenne kautta, olivat teot joko palveluksessa Jumalalle tai vastustajalle, matkallanne Maa-Shanilla.

Elämienne prosessi on suunniteltu tuomaan teidät aina lähemmäksi TIETÄMÄÄN MINÄ OLEN -läsnäolo sisimmässänne, jotta teistä tulisi Jumala toiminnassa ja lopulta universumeiden apuluoja Luomakunnan sisällä.

 

RAJOITTEIDEN KOKEMISEN EDUT

Etuja, te kysytte! Ilman muuta. Sillä vaikkakin luotte omat rajoituksenne, teille annetaan myös työkalut kurkottaa niiden ylitse. Ensin tunnistamalla ja ottamalla vastuu niistä. Pyytämällä Jumalaa avuksi voittamaan ne. Sen jälkeen tekemällä päätös, jota seuraa välttämätön teko ylittää itsellenne langettamat rajoitukset ja kasvaa niistä ulos. Yksinkertaista? Harvoin. Mukavaa? Ei kovin! Yrittämisen arvoista? AINA!

Kuinka tunnistetaan rajoitus? Helppoa. Osoitan joitain tunteita/ilmaisuja, jotka jokainen teistä tunnistaa kokemuksessanne oman elämänprosessinne sisällä: kuinka olisi muutoksen vastustaminen, kärsimättömyys, jääräpäinen joustamattomuus, huonommuuden tunne, turvattomuus, fanaattisuus, ahneus, fyysinen himo, syyllisyys, valheellinen ylpeys, viha, turhamaisuus, laiskuus, kateus ja mustasukkaisuus? Jotkut teistä voivat tunnistaa nämä ilmaisut, sillä kirjoitimme yksityiskohtaisesti monista näistä otsikoilla ”Kuolettavat Synnit” ja ”Tunnistamalla Anti-Kristus Sisimmässänne” ”Phoenix-Käyttäjän ja -Omistajan Käsikirjassa”.

Kaikki ylläolevista rajoituksista, kuten myös monet nimeämättömät, ovat vastustajan ilmaisuja ja oman sisimmässänne olevan Jumalan voiman kiistäminen. Kärsimättömyys ja Pelko liittyvät EPÄLUOTTAMUKSEEN tai ymmärtämättömyyteen elämänne prosessista ja näin ollen tuntemalla itsensä avuttomaksi ja voimattomaksi. Nämä ilmaisut ovat yksinkertaisesti oireita sisimmässänne olevasta epätasapainosta. Tunnistamalla esimerkiksi Vastustamisen oireet te voitte silloin pyytää Jumalaa sisimmässänne näyttämään teille sen SYYN, mikä yleensä liittyy Pelkoon. Onko paha asia tuntea olevansa peloissaan? Ei. Se on yksinkertaisesti oire tietämättömyydestä liittyen omaan kykyynne liikkua pelon lävitse tiedon kanssa, että Jumala kävelee kanssanne, kun aikeenne palvelevat Häntä. Pelko on itsekäs vastaus, joka liittyy usein jonkin menetykseen, jota ajattelette pitävänne tärkeänä.

On vain yksi huolenaihe, jonka jokaisen teistä täytyy tiedostaa ja jossa ripaus Pelon oiretta voi palvella teitä. Ja jopa nimitys Pelko ei kuvaa tätä huolenaihetta varsin täsmällisesti. Mikä se saattaisi olla? Sielunne ”menetys” vastustajalle ja tulemalla hänen Helvettinsä vangiksi Maassa, jossa Jumalan poissaolo on vallitseva. Jumalan lopullinen poissaolo paikassanne on todennäköisyys. Terveellinen huolenaihe, sillä seuraamuksien ymmärtäminen on soveliasta tässä.

Suurimmalle osalle teistä Jumalan lapsista tätä ongelmaa ei ole, sillä sydämenne ovat puhtaat, vaikkakin tekonne voivat joskus olla jotakuinkin vähemmän puhtaita. Muistakaa, että olemme puhuneet monia kertoja siitä, miten TE työnnätte Jumalan pois. Hän ei koskaan jätä teitä! Suurin osa teistä on jo kokenut hetkiä tai jopa elämänkertoja Helvetissä, sisimmässänne olevan Jumalan tietävän tietoisuuden ollessa poissa. Yksinkertaisesti sen takia, että koska ette tienneet hyväksyä sisäistä voimaanne. Ja teistä KAIKKI ovat kokeneet yhtenä tai toisena aikana Hänen pelastuksensa tai Valon Käden vetämässä teidät pois pimeydestä, kun olette pyytäneet apua. Lopulta ja monille teistä sielunne tilanne ei ole edes huolenaihe, sillä ainoa vaihtoehtonne voi olla Valon Jumala. Elämänlankanne on aina Jumala, ja se on KAIKKI, mitä teidän tarvitsee olla Hänelle, ja teille tullaan näyttämään tie ulos itse asettamistanne rajoituksista.

 

MITÄ KAIKESTA TÄSTÄ PUHEESTA LIITTYEN IRRALLISUUTEEN?

Suurin osa puheesta on yksinkertaisesti lisää ”New Age” -hölynpölyä. Kun kirjurini Druthea kuuli aluksi siitä yli vuosi sitten, hän ajatteli, kuten niin moni teistä ajattelee: ”Voi, se kuulostaa hyvältä.” Hän mietti sitä. Mitä se tarkoittaa? Hän ymmärsi fyysisen irrallisuuden, toisin sanoen materiaalisista ”asioista”. Mutta kuinka saavutatte sen, mitä kutsutaan ”tunteelliseksi” irrottautumiseksi? No, kului jonkin aikaa, jotta ymmärryksen prosessi tuli kypsäksi. Hän kysyi lopulta: ”MIKSI minun täytyisi saavuttaa täysinäinen irrottautuminen tunteista? Mitä jäisi jäljelle?” Hyvä kysymys, oppilas. Avainsana tässä on VALIKOIVA PÄÄSTÄMINEN. Ja käytän sanaa päästää irrottautumisen sijasta yksinkertaisesti termin väärinkäytön ja sitä ympäröivän hämmennyksen takia. Ensimmäiseksi huomaan tiedon yllättävän Druthean, joka tutkii sanaa, joten jaetaan määritelmä tässä:

Irrottautuminen: 1. Irrottautumisen teko tai irrottautumisen tila (erillään jostakin, pois kytkeytyneenä). 2. Kiinnostuksen puute ympärillä oleviin tai maailman asioihin. 3. Ennakkoasenteen tai puolueellisuuden puute.

Nyt pyydän, että jokainen teistä MIETTII tätä varovasti. Yritättekö saavuttaa erillisyyttä vaiko yhtenäisyyttä? Kytkeytymättömyyttä vaiko Ykseyttä? Voitteko muuttaa maailmaa ilman siihen kohdistuvaa kiinnostusta? Ettekö haluaisi tuntea välittämistä ja huolta ympäristöstänne ja veljienne kohtalosta ympäri maailmaa? Onko mahdollista olla Jumala-ihminen Hänen sieluelämänsä kera ja olla TUNTEMATTA MITÄÄN, MITÄ KUTSUTAAN TUNTEIKSI? Rakkaus on tunne ja ilmaisu. Mitkä teot muodostavat rakkautta? Ennakkoasenteen puuttuminen kuulostaa hyvältä, mutta entäpä puolueellisuuden puute? Ettekö ole puolueellisia Jumalaa kohtaan? Vai onko se vastustajaa kohtaan? Kuulostaako tämä tarkoittaminen Jumalalliselta vaiko Saatanalliselta esitettäessä? Se riippuu siitä, miten se on esitetty.

 

VALIKOIVA PÄÄSTÄMINEN (ELI IRROTTAUTUMINEN)

Miten olisi yksinkertaisesti päästää pahuus tai tulemalla siitä erilliseksi? Irrottautuminen pelosta, mielipahasta, kateudesta, vihasta, turvattomuudesta. Toisin sanoen vapauttamalla vastustajan rajoittavat tunteet ja keskittämällä mielenne herättämään veljellisen rakkauden yhdessä auttavan tunteen. Ja jotta olisitte tehokkaita palveluksessanne täällä, teillä täytyy olla myötätunnon korkea taso liittyen ihmistilanteeseen paikassanne.

Annan nyt toisen esimerkin soveliaasta irrottautumisesta. Kun jaatte Sanaa, ei ole teidän asianne, että kuunnellaanko niitä, vaiko ei, tai että teitä vähätellään sen takia. Se on heidän valintansa ja etuoikeutensa EIKÄ teidän vastuullanne.

Esimerkki sopimattomasta kiintymyksestä voisi liittyä materiaaliseen egon statukseen ja etenkin kiintymyksestä MIELIPITEISIINNE, miten asiat ovat ja miten niiden tulisi olla jne. Jättäkää itsellenne aina tilaa muuttamaan mielenne mielipiteestä kohti TIETÄMISTÄ, etenkin silloin, kun olette sisimmässänne olevan JUMALAN inspiroimia tekemään niin. Se tarkoittaa olla halukas myöntämään itselleen tai toiselle, mikäli soveliasta, että olitte väärässä ja ette tunnistaneet ”oikeaa” tai tasapainoista tietä.

Muut epäsopivan kiintymyksen alueet ovat kiinnittyminen muuntuneen minän tarpeisiin dominoida ja manipuloida saavuttamaan SEN tarpeet tai halut. Moni vanhemmistanne kohtaa näiden kaltaisia haasteita, kuten myös keskiverrossa työpaikassa olevat tai missä tahansa olevat, jossa ihmiset kerääntyvät ja vuorovaikuttavat toinen toisensa kanssa saavuttaakseen vastaavia/samoja tavoitteita, oli se sitten ystävyys ja/tai Sanan levittäminen.

Katsokaa sitä tällä tavoin. Teillä on valinta tarjota positiivinen rakentava VAIKUTUS tai negatiivinen tuhoava VAIKUTUS. JOKAINEN tekemänne valinta, teko ja päätös joko kasvattaa tai vähentää veljellistä rakkautta ja hyvää tahtoa. Se on teistä jokaisesta kiinni oppia niiden ero. Suurin osa elämänne prosesseista pyörivät sen ympärillä, että oppisitte eron käyttäytymisen ja tekojen välillä, jotka tuovat tasapainoa ja Jumalallista vaikutusta ja jotka ruokkivat vastustajan nälkää tuhoisalle manipulaatiolle, dominaatiolle ja kontrollille olemuksistanne ja tästä fyysisestä planeetasta.

On helppoa LUOTTAA elämänprosessiin, kun kävelette TIETÄEN tasapainossa ja yhteydessä Jumalaan joka hetki. Kuinka moni teistä on saavuttanut tämän tähän mennessä? HYVIN, HYVIN harva teistä. Tämä on haaste, arvoisat oppilaat. Teille tarjotaan MONIA, MONIA testaamisen esteitä, jotka ovat suunniteltu sysäämään teidät pois matkanne tasapainotetulta nuoralta. Aikanaan hyväksytte vähemmän ja vähemmän häiriöitä, sillä opitte tunnistamaan ne ja kävelemään niiden ylitse tai niiden lävitse, koska TE TIEDÄTTE, että teillä on voima ja valinta tehdä niin. Olkaa samalla hellävaraisia itsellenne. Sillä jopa suoriutuneimmat tietämyksen ja yhteyden Mestarit tekivät virheitä arvioinneissaan ajasta aikaan ja kärsivät siitä seuraamukset, minä mukaanlukien.

En voisi palvella teitä nyt tehokkaasti tässä ominaisuudessa, jos en olisi kokenut monia kertoja fyysisillä tasoilla, kuten teistä jokainen on kokenut ja kokee. Palkinnot siitä, että tunnistatte lopulta OMAN voimanne vaikuttaa positiiviseen rakentavaan muutokseen, ovat suunnattomat.

 

MIKSI TUNNEN ITSENI JOSKUS TEHOTTOMAKSI JA AVUTTOMAKSI?

Tätä kysymystä Druthea ja niin moni teistä kysyy. Sinun tapauksessasi, oppilas, mittaat tuloksia sen mukaan, mitä pinnalla vaikuttaa olevan. Ja pyrkimyksesi vaikuttavat varsin turhilta ja toivottomilta, kun odotat nopeita ja ilmeisiä tuloksia, joita luulet kykeneväsi mittaamaan tämän kirjeen tai tuon työhön liittyvän kommentin avulla. Tämä ei edelleenkään ole vastuullasi, arvokas. Sillä et voi mitata muutosta henkilön sielutietoisuuden SISÄLLÄ, jota olet koskettanut.

Jos esimerkiksi siskonne vaikuttaa sulkevan korvansa ja silmänsä pahuudelta, etenkin kun tuotte sen hänen huomioonsa, se on TEIDÄN näkemyksenne. Koska hän valitsee olla reagoimatta teille, niin se ei tarkoita sitä, että sisimmässään hänen mieltään ja sydäntään ei olisi riepoteltu tai liikutettu, vaikkakin jos hän yksinkertaisesti pitäisi teitä hulluna. Ja ehkäpä hän rukoilee TEIDÄN sielullenne ja ajattelee teidän olevan harhaan johdettu.

Jumala valvoo sydäntä laajennetulla ja huolehtivalla rakkaudella. Sydäntänne Totuuden jakamisessa ja hänen sydäntään haluamalla ylläpitää rauhaa ja harmoniaa niinä muutamina tunteina, jotka jaoitte. Turhautumisenne tulee pyrkimyksestä valvoa ”hiljaisuutta” ja tarvettanne tulla hänen kuulluksi ja ymmärretyksi. Vapauttakaa se tarve, sillä se on teidän epävarmuutenne, kuten Komentaja teille korrektisti kertoi, joka liikuttaa teitä hakemaan hyväksyntää häneltä. Sallikaa hänelle prosessinsa avautua, sillä hän hyväksyy teidät täsmälleen sellaisena kuin olette. Ideanne ovat hyvin toinen asia. Rakkauden side välillänne tietäkää, että hän kurkottaa teitä kohti, kun hän liikahtaa tekemään niin. Olkaa valmiita ja sallikaa hänelle oma aikansa. Se on rakkauden todellinen lahja. Ymmärrättekö? Kyllä, kuulen ymmärryksenne. Ja luotan siihen, että te kaikki vastaavissa tilanteissa pohditte näitä opetuksia kunnolla, sillä ne soveltuvat KAIKILLE, jotka ”tapahtuvat” tämän lähetyksen myötä.

Pidetään tauko. Kiitos, Druthea, istumisesta kanssani. Tiedän, että kirjoitat pidemmälti, mutta et ole vielä niin vahva kehossasi kuin mitä ajattelet olevasi. Tarvitset parantumisaikaa ja olet sallinut huolesi ja hermoilusi tunkeutua yhteiseen aikaamme ja omaan parantumiseesi. Tämä ei ole nuhtelua, vaan yksinkertaisesti tekemään sinusta tietoisen siitä, mitä tehdä itsesi kanssa, arvoisa.

Rakastan sinua osana omaa olemustani ja vaalin sinua ja tätä yhteistä aikaa. Tulet oppimaan, että on hyvin vähän huolen ja kirjoitusaikamme menettämisen arvoisia tehtäviä. On olemassa MONIA ylitse havaintokykysi, jotka löytävät ravintoa ja sisäistä rauhaa tästä työstä, mukaan lukien sinä, pieni kyyhkyseni. Riittämättömyys lähtee pois, sillä se on osa muuntuneen minän illuusiota, eikä sillä ole merkittävyyttä JUMALAN Valossa ja yhteisessä työssämme. Ole rauhassa. Palvelet hyvin. On aina tilaa parannukselle, ja tahtosi vie sinut sinne.

MINÄ OLEN Sananda, Yksi Jumalan kanssa. Kävelkää yhdessä Rauhassa ja Rakkaudessa ja TIETÄKÄÄ, että JUMALA kävelee kanssanne. Salu.

Lähde:  THE PHOENIX LIBERATOR, tammikuun 7. päivä v. 1992,  17. vuosikerta, numero 12, sivut 14–16.

http://www.phoenixarchives.com/liberator/1992/0192/010792.pdf