Käännös: SANANDA: ANTAMINEN ON VAIVATONTA KUN ANNATTE TODELLA ITSESTÄNNE

Esu Immanuel Sananda

4.3.2019

PHOENIX JOURNAL #47: LUKU 17

25. KESÄKUUTA, V. 1991

ANTAMINEN ON VAIVATONTA KUN ANNATTE TODELLA ITSESTÄNNE

Tervehdys, arvoisa Druthea. MINÄ OLEN Sananda. Tulen palveluksessa Pyhälle Jumalalle/Valon, Rakkauden ja Tietämyksen Atonille. Kiitän teitä huomiostanne, arvoisat oppilaani.

Jos muistatte opetukset, jotka Germain ja Hatonn antoivat vastikään, niissä Germain puhui Jumalan luonteesta. Viittaan erityisesti ANTAMISEEN ja UUDELLEENANTAMISEEN, joka on Jumala. Voitte nähdä sen täällä Maan (Shanin) päällä syntymänä ja uudelleensyntymänä, kuten luonnon vuodenajat, joita te kutsutte talveksi, kevääksi, kesäksi ja syksyksi. Elämän antamisen ja uudelleenantamisen sykleihin sisältyy koko Luomakunta.

Vain Ihmiselle (Hu-man (Higher Universal Man)) on annettu valinta hänen vapaan tahtonsa kautta, että tekeekö hän yhteistyötä antamisen ja uudelleenantamisen apuluomisprosessissa, tai sitten hän ”kehittää” SEURAAMUKSIEN tarkkailemisen kompressoitujen/rajoitettujen aistiensa kautta keinoja manipuloida, dominoida ja valloittaa Luontoa sopiakseen hänen henkisesti tietämättömiin tarkoituksiinsa. Vain Ihmiselle (Hu-man (Higher Universal Man)) on annettu valinta hänen vapaan tahtonsa kautta, että tekeekö hän yhteistyötä antamisen ja uudelleenantamisen apuluomisprosessissa, tai sitten hän ”kehittää” SEURAAMUKSIEN tarkkailemisen kompressoitujen/rajoitettujen aistiensa kautta keinoja manipuloida, dominoida ja valloittaa Luontoa sopiakseen hänen henkisesti tietämättömiin tarkoituksiinsa.

Vain Ihminen vihamielisen/primitiivisen harhasuunnan kautta valitsee ottaa luonnosta piittaamatta tasapainosta ja harmoniasta KAIKELLE Luomakunnassa.

Maan Ihmisen vihamielisen OTTAMISEN käyttäytymisen kaikuvat SEURAAMUKSET ovat selkeästi esitetty tasollanne tänä aikana…vaikkakin Ihminen on vasta alkanut ymmärtämään ITSENSÄ olevan tämän epätasapainon SYYNÄ.

Se on aina haaste otettavaksi, vaikkakin se on vain käsitys fyysisistä ”asioista”, yksinkertaisesti koska sielu on jäänyt tyhjäksi, sillä elämän ”ottamisen” ja toisen tai Luonnon fyysisen valloittamisen kautta kuolematonta sieluanne ei saa rikastetuksi ja täytetyksi. Vain itsestä antamisen TIETÄMYKSEN kautta, ilman kiinnitettyjä tunnesiteitä, kuolematon sielunne tulee nostetuksi maan fyysisyyteen kiinnittymisestä ja kompressiosta.

MIKÄ ON ANTAMISTA ”ILMAN KIINNITETTYJÄ TUNNESITEITÄ”?

Jotta vaivattomasti voitaisiin antaa, tietämys on saavutettu siitä, että se on yksilön ilmaisu Jumalan Taivaallisesta RAKKAUDESTA, joka lopulta annetaan. Todellisen ego-epäitsekkään antamisen täyttymys on välitön, eikä se riipu mielletystä vastaanottajan fyysisestä hyväksynnästä. Vaikkakin sellainen, joka on epäitsekäs antaja, on myös hyvin kiitollinen itselleen vastaanotetusta RAKKAUDESTA.

Alatteko ymmärtää, arvoisat oppilaat? Kauttanne työskentelevä Jumala tulee AINA TÄYTTÄMÄÄN TEITÄ Hänen RAKKAUTENSA antamisen ja uudelleenantamisen kautta.

Ne meistä, jotka palvelevat HÄNEN RAKKAUDEN TAIVAALLISTA VALOA, eivät voisi olla kovin tehokkaita ”oppaita” teille, veljemme, jos luopuisimme ryöppyämästä RAKKAUTTA teille vain yksinkertaisesti sen takia, koska niin harva ”hyväksyy” sen, mitä me annamme. Tämä on oman henkisen kasvunne mitta, arvokkaat. Että voitte antaa ja uudelleenantaa ilman tunteellista sidettä tai kärsimystä itsellenne. Antaminen ja uudelleenantaminen on vaivatonta, kun se on jatkuvaa ja ”onnistumisen” mitattu lopputulos ei saa luopumaan epäitsekkäästä Taivaallisesta Jumala-ANTAMISESTA ja UUDELLEENANTAMISESTA.

TARVE antaa RAKKAUTTA on suuri tasollanne, ja tämän takia monien Jumalan Valtakunnan KORKEIMMILTA tasoilta olevien fokus on yllänne. Tämä ei tarkoita sitä, että joukossamme olevista ei tule varsin intohimoisia huolehtimisessamme ja myötätunnossamme teitä kohtaan, kamppailevat pikkuveljemme. Myös meillä on TIETÄMYKSEN opetuksemme, jotka ansaitaan Jumalaa palvelemalla, joka tapahtuu Maan Ihmiselle palvelun kautta.

Teillä ei ole aavistustakaan siitä, kuinka usein joukossamme olevat ja läheisesti teidän kanssanne työskentelevät haluaisivat TEHDÄ jotain enemmän kuin mitä KOSMINEN laki sallii meidän tekevän. Moni meistä on pyytänyt JUMALALTA, ja Hän on selkeästi määritellyt sen, mitä me voimme ja emme voi tehdä pysyäksemme Hänen palveluksessaan. Eroavaisuus meidän korkeammasta ulottuvuudesta olevien ja teidän Maan fyysisestä kompressiosta olevien välillä on se, että ME TIEDÄMME JUMALAN JA LUOMAKUNNAN LAIT ja että Henkinen Eheytemme PALVELUKSESSA KORKEIMMALLE ei salli meidän rikkoa LAKEJA.

Aivan kuin vanhempi lapsen kanssa, joka kaatuilee ja opettelee kävelemään, tuntee myötätuntoa lastaan kohtaan ja että lapsen täytyy tehdä se itse ja vain rakastavan opastuksen kanssa, niin myös meidän täytyy valvoa ja opastaa teitä puuttumatta väliin ja TEKEMÄTTÄ sitä puolestanne, sillä silloin me palvelemme vain itseämme kärsimättömyydessämme ”kiiruhtaa” kasvuanne. Kasvunne edistys, vei se miten ”pitkään” tahansa, on TEIDÄN ja JUMALAN välillä. Tuohon prosessiin puuttuminen on PAKOTUSTA, eikä PAKOTTAMINEN ole JUMALASTA/ATONISTA!

PAKOTTAMISEN SALLIMINEN EI OLE JUMALASTA

Joten saatatte ajatella, ”Entäpä Vastustaja?”. Vastustaja ehdottomasti vaikuttaa ”pakottavan” tiensä herruuteen. ”PAKOTTAAKO” VASTUSTAJA TODELLA? Pohtikaa tätä, oppilaat.

Vastustaja ehdottomasti valehtelee, huijaa ja pelottelee, mutta pakottaako hän tiensä olemassaoloon tässä. Vastustaja voi tappaa fyysisen kehon edistääkseen tarkoitusperiään. Joten mistä vastustaja saa voimansa? Vastaus, oppilaat, on TEILTÄ! Te olette ”sallineet” vastustajan pelotella teitä, ja kun teistä tulee ”pelokkaita”, te annatte vastustajalle JUMALAVOIMANNE. Hän kontrolloi teitä mieltämänne JUMALASTA ”eristyksen” kautta. Ja ainut syy, miksi te olette vieläkin tässä 3:ssa ulottuvuudessa, on se, että te olette USKONEET VASTUSTAJAN VALHEITA JA PETOKSIA, KUN JUMALAN TEILLE LAHJOITTAMA SIELU ON RIUTUNUT KOHTI UUDELLEENYHDISTYMISTÄ YHDEN, JUMALA/ATONIN, KANSSA.

Kysymys on osoitettu nyt itsellenne. ”Oletteko valmiina vapauttamaan vastustajan?” Jos asia on näin, niin KAIKEN LUOTTAMUKSENNE ja USKONNE täytyy olla suunnattu kohti JUMALAA, joka on olemassa TEIDÄN sisimmässänne. Siinä vapautenne fyysisyyden rajoitetuista vihamielisyyden siteistä tullaan ansaitsemaan. Luitteko tuon selkeästi? TE TULETTE ANSAITSEMAAN HENKISEN YKSEYTENNE HAKEMALLA JUMALAN TIETÄMYKSEN SISIMMÄSSÄNNE. Ja ”todisteenne” tulevat USKON ja Jumalalle Vapaan tahtonne palauttamisen kautta. Sillä ”todisteenne” Jumalan olemassaolosta ja ”tulemisesta” tullaan paljastamaan SISIMMÄSSÄNNE! SILLÄ SIELLÄ ON SE, MISSÄ JUMALAN VALTAKUNTA ON OLEMASSA…SISIMMÄSSÄNNE!!

JOTEN MITÄ JUMALAN ANTAMASTA ”ARMOSTA”?

Armo on Jumalan Rakkauden Antamisen ja Uudelleenantamisen laatu. Määritellään Armo, ”1. Liikkeen, muodon tai tavan kauneus tai harmonia. 2. Mikä tahansa vetovoimainen laatu. 3. Vapaasti tehty palvelus; hyvä tahto. 4. Hyvän tahdon osoitus. 5. Armeliaisuus; armo. 6. Teologia. a. Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan. b. Ihmisessä toimiva taivaallinen vaikutus.

Kirjurini, Druthea, katsoi ”kristittyä” TV-pappia eilen huvittuneena. Hän puhui näkemyksistään Jumalan ”Armosta”. Hän puhui sanoja, joilla tarkoitti, että ”Teidän ei tarvitse tehdä MITÄÄN vastaanottaaksenne Jumalan Siunauksia ja Armoa”. (Kuulostaa hieman New Agen harrastajien ”vain OLLAAN”-filosofialta, eikö vain?) ”Me ihmiset uskomme, että meidän täytyy ”työskennellä” ansaitaksemme Jumalan Armon. Tämä EI ole totta. Meidän täytyy hyväksyä KRISTUS Pelastajanamme. HÄN on ottanut taakan puolestamme.” Tässä on juju, Kristus on ottanut vastuun TEIDÄN puolestanne! Näettekö, kuinka petollinen vastustaja on? ”Jumala pitää teistä huolen. Te ette tarvitse mitään. Te ette ole vastuussa. Kristus on Pelastajanne”…kyllästymiseen saakka!

Minä en ole TEIDÄN pelastajanne. TE olette Pelastajanne. Ja hyvät uutiset ovat, että TE tulette ANSAITSEMAAN tienne JUMALAN Armoon olemalla vastuussa itsestänne ja noudattamalla JUMALAN/LUOMAKUNNAN LAKEJA. Se on todellakin niin yksinkertaisesta, oppilaat. Nimittäin ARMO on myös JUMALAN TEKEMÄN VAIVATTOMAN ANTAMISEN JA UUDELLEENANTAMISEN ihmeellinen laatu!

MITÄ ”ARMOSTA”?

Määrittelen ensin Armon, ”1. Vastustajan, vangin jne. ystävällinen tai myötätuntoinen kohtelu kykyjen rajoissa. 2. Taipumus olla ystävällinen, anteeksiantava tai auttava. 3. Voima näyttää armoa ja myötätuntoa.”

Muistakaa tämä huolella, oppilaat, JUMALA on kokonaisesti myötätuntoinen RAKKAUS ja ARMO. Se on vastustaja, joka hakee rangaistusta ja on aivan armoton! Te, jotka olette sallineet vastustajan hallita teitä, TULETTE RANKAISEMAAN ITSEÄNNE JA SYYTTÄMÄÄN JUMALAA JOKA KERTA!

Vain henkisesti tietämätön olento hakee itselleen rangaistusta mielletyistä virheistä. Virheet ovat SEURAAMUKSIA sairastuneesta ajattelusta, JUMALATIETÄMYKSESTÄ EI koskaan aiheudu virheitä. VAIN FYYSISESTI KOMPRESSOITUJEN AISTIEN VÄÄRINYMMÄRRYKSEN JA VÄÄRINTULKINNAN SEKÄ JUMALAN/LUOMAKUNNAN LAKIEN SOKEAN NOUDATTAMATTOMUUDEN KAUTTA IHMINEN AIHEUTTAA VIRHEITÄ.

TE HALUATTE JUMALAN ARMOA JA ANTEEKSIANTOA? SILLOIN TEIDÄN TÄYTYY PYYTÄÄ JUMALALTA SISIMMÄSSÄNNE OPASTAMAAN, SUOJELEMAAN JA YLLÄPITÄMÄÄN TEITÄ RAKKAUDELLA JA TIETÄMYKSEN VOIMALLA, ETTÄ TEIDÄN JA HÄNEN TAHTONSA OVAT YHTÄ!

Jumala ON KAIKEN ANTEEKSIANTAVA ARMO. Joten silloin, oppilaat, anteeksiannon ja armon täytyy alkaa ITSESSÄ, koska siellä JUMALA majailee.

Vastustajan voimat hajoavat, kun SISIMMÄSSÄNNE OLEVAN JUMALAN Taivaallinen ja Pyhä Voima kohtaavat sen! MIKSI? Koska PAHUUS on IHMISEN kehittämä ja ylläpitämä illuusio. Jumalan Rakkaus, Valo ja Tietämys on KAIKKI, joka on olemassa. Jokainen TEISTÄ on osa HÄNEN jakautunutta ajatteluaan. JUMALAN JA MEIDÄN, HÄNEN AJATTELUOSANSA, VÄLILLÄ EI OLE ERISTYSTÄ, PAITSI RAJOITTUNEEN IHMISEN AISTIMISEN NÄKEMYKSEN OMAKSUMAN ERISTYKSEN USKOMUKSEN KAUTTA. Olkoon se niin.

TEIDÄN TÄYTYY ETSIÄ TUNTEAKSENNE JUMALAN SISIMMÄSSÄ

Vain sen kautta, että te TIEDÄTTE sen, mikä on JUMALASTA, te voitte TIETÄÄ JUMALAN KAIKESSA. Kuinka voitte TUNTEA JUMALAN? HALUSTANNE TUNTEA JUMALA tulee HÄNEN Valtakuntansa paljastettua sisimmässänne. Hän odottaa vilpitöntä pyyntöänne tunnistaa ja hyväksyä HÄNEN SANANSA sisimmässänne. VALON laulunne kaikuu JUMALAN TIETÄMYKSESSÄ, ja te tulette tanssimaan ja laulamaan HÄNEN läsnäoloaan yhteisluomalla YHTENÄ JUMALAN JA KAIKEN OLEVAISEN KANSSA.

”Kaikessa, jossa MINÄ OLEN, Isä, älköön MINUN tahtoni tapahtuko, vaan tulkoon vain SINUN TAHTOSI TEHDYKSI.” Ja niin se on.

Kiitos, arvoisa Druthea, palveluksestasi. MINÄ OLEN Sananda, YKSI JUMALAN kanssa Luomakunnassa. Olen hyvin iloinen olemaan palveluksessanne teille, arvoisat Maa-Shanin veljeni. Kävelkää yhdessä Absoluuttisessa Rakkaudessa, Ykseydessä ja Rauhassa sekä TIETÄKÄÄ, että Isämme kävelee Aina kanssanne. Salu.

Lähteet:

http://www.fourwinds10.com/journals/pdf/J047.pdf

http://www.fourwinds10.com/journals/pdf/J032.pdf

http://www.fourwinds10.com/siterun_data/bellringers_corner/vital_articles/news.php?q=e01f5fb46c4d7e6fedd01aa4639785d8