KÄÄNNÖS: PHOENIX KÄYTTÄJÄN OMISTAJAN KÄSIKIRJA (TAKAKANSI)

PHOENIX KÄYTTÄJÄN OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Iäisyyksien ajan historiassanne ihminen on kokenut ja on ollut olemassa sokeana TAIVAALLISESTA HENKISESTÄ ALKUPERÄSTÄÄN, joka on hänen YKSEYTENSÄ JUMALAN JA LUOMAKUNNAN KANSSA. Jumalan ”ARMOSTA” ”PUTOAMISEN” ajasta lähtien monet ovat jatkaneet kamppailuaan sen kanssa, mikä on ”heidän” tarkoituksensa ja että miksi on niin vaikeaa löytää ja tietää TOTUUS. Monet tietämättömyydessään ja hämmennyksessään ovat kysyneet itseltään, miksi JUMALA sallii näennäisesti loputtoman ihmisen armottoman ja säälimättömän epäinhimillisyyden jatkuvan; miksi HÄN sallii lapsien kärsimykset ja sodat ja taudit ja kulkutaudit sekä korruption. Usein nämä päättävät, että Jumalaa ei ole, mikä pitää heidät aina ”erillään” TIETÄMÄSTÄ HÄNEN LÄSNÄOLOAAN SISIMMÄSSÄÄN.

Tämä teos, Phoenix käyttäjän omistajan käsikirja, on JUMALAN tuoma totuus TEILLE, Hänen sokeutetuille aloitteleville olennoilleen. HÄN tarjoaa TEILLE ohjeet saavuttaa ”Valoisa” polku takaisin HÄNEN LUOKSEEN JA NÄIN OLLEN YKSEYTEEN. Tulette oppimaan, KUINKA tunnistaa Anti-Kristus (se, mikä on JUMALAA VASTAAN ja näin ollen ELÄMÄÄ VASTAAN) SISIMMÄSSÄNNE ja miksi vapaan tahdon lahjanne kautta TE olette sallineet Anti-Kristuksen Jumalan temppeliinne. Opitte, mitä ovat teidän tekemänne ”kuolettavimmat” syntinne (erehdykset) ja lisäksi TEIDÄN henkilökohtaisen vastuunne luonteesta liittyen KAIKKIIN seuraamuksiin ja kokemuksiin tämän ilmennetyn fyysisen ”illuusion” sisällä.

Ja lisäksi, Jumala on NYT, näiden sivujen sisällä, tuomassa esille KAHDEKSANTOISTA Loogista Luomakunnan ja Jumalan Kosmista Tasapainon Lakia, kirjoitettuna tarkoissa yksityiskohdissa MONIEN esimerkkien kera, jotka ovat annettu TEILLE huolella harkittavaksi ja Totuuden tunnistamiseksi. Miksi? Jotta ei annettaisi YHTÄÄN väärinymmärrystä siitä, KUINKA ja MIKSI te, ihmiskunnasta, olette kadottaneet niin sisäisenne, kuten myös planetaarisen TASAPAINON. Olette rikkoneet JOKAISTA Lakia, joka tässä on, ja olette, siispä, kärsineet seuraukset teidän virheistänne JUMALAA vastaan ja ELÄMÄÄ vastaan. Teillä on jokaisella nyt edessänne TEIDÄN ”Tiekarttanne” takaisin kotiin henkiseen viisauteen, tietoon ja Totuuteen siitä, mikä on JUMALA. Näettekö TE? Kuuletteko TE? JOKAISEN teistä, ollen osasia JUMALASTA ja LUOMAKUNNASTA, täytyy tehdä ja tulette tekemään tämän valinnan: Oppia viisaasti opetuksenne Totuudessa, noudattaa Lakeja ja näin ANSAITA Henkinen LIITTONNE ja Vapautenne Jumalan Valtakunnan sisällä TAI jatkaa petoksen, tietämättömyyden ja henkisen köyhyyden pimeydessä, jotka tulevat pitämään teidät sidottuina Anti-Kristuksen eristyksen ”illuusioon”. TÄMÄ sykli on PÄÄTTYMÄSSÄ. Uusi sykli ALOITTAA uudelleen, puhdistamalla sisältä ja ulkoa KAIKKI ANTI-ELÄMÄN osaset, LOISTEESSA ja Juhlinnassa. LIITYTTEKÖ ISÄ/ÄITI LUOJANMME KANSSA Hänen Taivaalliseen Pyhään ELÄMÄN Valtakuntaan? Jumala odottaa päätöstänne. Olkoon se niin.

www.fourwinds10.com/journals/pdf/J027.pdf