KÄÄNNÖS: ’PHOENIX KÄYTTÄJÄN OMISTAJAN KÄSIKIRJA’ – PHOENIX JOURNAL #27 – KUINKA TUNNISTAA ANTI-KRISTUS (JUMALAA VASTAAN OLEVA) SISIMMÄSSÄ

Jeesus Sananda, Lordi Mikael ja St. Germain

Marraskuu 3, 2009

’PHOENIX KÄYTTÄJÄN OMISTAJAN KÄSIKIRJA’ – JOURNAL #27 – KUINKA TUNNISTAA ANTI-KRISTUS (JUMALAA VASTAAN OLEVA) SISIMMÄSSÄ

Valvokaa ajatuksianne, sanojanne, tekojanne ja toimianne seuraavista vinkeistä:

 

1. HUONOMMUUDEN TAI PAREMMUUDEN AJATUKSET JA TUNTEET:

Huonommuuden tai paremmuuden tunteet muihin verrattuna ilmenevät hyvin usein kaksiteräisenä miekkana, joka tarkoittaa, että molemmat tunteet voivat olla olemassa yhtäaikaisesti. Esimerkiksi: itsensä huonommaksi tunteva; ehkäpä hän voi tuntea itsensä huonommaksi suorittamassa tai tekemässä jotain, koska hän on epäonnistunut olemaan parempi omassa näkemyksessään. Jossain hänen MUUNTUNEEN EGONSA sisällä on olemassa Anti-Kristuksen asetus hänelle suorituskyvyn tasoissa, jotka ovat ehkäpä ylitse hänen tämänhetkisten kykyjensä. Silloin hän taistelee oikeudenmukaisesta ylemmyydestä, joka hänen on annettu uskoa olevan ylitse muiden, ja näin ollen jatkaa asettaa itsensä epäonnistumiselle omissa silmissään. Tässä määritellään termi ”kilpaileminen”: pyrkiä toista tai muita vastaan, koska jokin asia on vääristynyt yhteiskunnassa sellaisella tavalla, että henkilökohtainen arvo ihmisolentona mitataan hänen suorituskykyään vastaan sekä muita vastaan sen sijaan, että omaa ”henkilökohtaista parastaan” parannettaisiin, joka on ponnistelua henkilökohtaisessa kyvyssä ylitse itse asetettujen rajojen.

Ja niin se menee, että se, jota Anti-Kristus sisällä sättii tuntemaan ylemmyyttä muihin nähden, ammentaa tunteistaan olla olematta huonompi, joka usein kääntyy hänelle oman olemuksensa hylkäämisenä ja arvottomuutena. Tässä pelko astuu kuvaan ja tuo meidät seuraavaan pisteeseemme.

 

2. ANTI-KRISTUS RYÖSTÄÄ TEILTÄ ”TÄMÄN HETKEN” TAI NYKYHETKEN

Se on hyvin yksinkertaista, kuinka tämä tapahtuu. Anti-Kristus pitää muuntuneen egonne MENNEEN SYYLLISYYDEN SUUNNASSA tai TULEVAISUUDEN PELON SUUNNASSA. Näin todellisuuden ilmentämiskykyjänne kontrolloidaan.

Kun ryvette menneisyydessänne, eläen uudelleen kokemuksia katumuksessa ja itsesäälissä, ette pysty työskentelemään nykyhetkessä muuttaaksenne tai luodaksenne suotuisampia olosuhteita. Tämän takia moni teistä on voinut kuulla kaikkien menneiden tunteellisten ja fyysisten ajatusten, sanojen ja tekojen ANTEEKSIANNON ja VAPAUTUKSEN suuren viisauden. Täytyy antaa anteeksi itselleen ja kaikille muille. (Muistakaa, että tämä ei tarkoita sitä, ettette haalisi Totuudessa tiedon viisautta kokemuksen opetuksista, sillä sen takia loitte kokemuksen ensi kädessä – kasvattaaksenne tietoisuuttanne TOTUUDESTA. Sama sääntö menneen ajan suuntautumisessa on totta niille, jotka VIETTÄVÄT LUKUISIA tunteja eläen uudelleen miellyttäviä menneen muistoja sen kustannuksella, että eläisi ja loisi ”tämän hetken”. Varsin sovelias klisee tähän kohtaan kuuluu: ”On hyvä katsoa taaksepäin, mutta älä tuijota”.

Tulevaisuuden pelon suuntautuminen on suuri kompastuskivi suurimmalle osalle ihmiskuntaa. Pelko itsessään on suuri eristäjä ihmisolennolle Luojastaan. Pelko on sisällä olevan Anti-Kristuksen suurin työkalu. Koska Luomakunnan ylin käsky on ”Saavuttakaa tiedon viisautta niin paljon, että se sallii teidän noudattaa viisaasti kaikkia Luomakunnan lakeja”, niin se on syystä, että Totuuden tunnistaminen kaikissa asioissa, mukaan lukien KUOLEMATON yhteytenne Jumalan kanssa, kukistaa olemuksestanne kaiken pelon jostakin tulevaisuuden kokemuksesta, koska te kuolemattomina sieluina ja Jumalan osasina OLETTE kohtalonne HERROJA. Nimittäin pelko halvaannuttaa aistit ja voi ilmentyä olennon sisällä vain, jos hän näkee itsensä erillisenä luojastaan sen sijaan, että olisi osanen YHDESTÄ. Se on tämä erillään YHDESTÄ olemisen illuusio, joka on loukuttanut ihmisiä valheellisen pelon siteen sisälle. Jos tunnistaa Totuuden ja haluaa nähdä ilmentyvän illuusion sellaisena kuin se todella on, näkee luonnollisen tasapainon ja sisäisen rauhan, jonka saa LUOTTAMALLA sisimmässä olevaan Isään ja viisaasti noudattamalla Jumalan ja Luomakunnan antamia tasapainon lakeja.

Tämä tuo nyt meidät YHDEN LAIN muistamiseen ja ymmärtämiseen. Kaikki olennot ja luomukset ovat tasavertaisia Jumalan heijastuksessa, jokainen on vain erilainen kyvyissä, lahjoissa ja olemuksessa ilmaisuna YHDESTÄ. Nimittäin ei voi olla olemassa mitään eristystä, kaikki tulevat YHDESTÄ suuresta kaiken lähteestä, LUOMAKUNNASTA, ja kaikki palaa lähteeseemme, YHTEEN. Ihmiset ovat olemassa kokonaisuuden yksilöllisinä osasina, osana ja jos sallitte, istutettuna kaikella rajoittamattomalla Jumalatietoisuuden ja viisauden potentiaalilla. Kun RAKASTAMME Hengen olemusta kaiken sisällä, ei ole enää mitään eristyksen illuusiota. Kunnioitamme yksinkertaisesti JUMALAA sisimmässämme ja kaikissa muissa. Meitä ei enää erota pelkomme ja arvottomuus. Olemme Jumalan ilmaisuja ELÄMÄSTÄ, me OLEMME ITSE ELÄMÄN HENKI.

 

3. ANTI-KRISTUS KERTOO TEILLE ETTÄ ”SE EI OLE TEIDÄN SYYNNE”

Ei ole esimerkiksi teidän syynne, että aviomiehenne on alkoholisti ja hakkaa teitä, että vanhempanne hylkäsivät teidät, tai että teidät erotettiin työstänne tai että hallituksenne johtajat ovat korruptoituneita tai että olemme menneet sotaan ja niin edelleen ja edelleen.

Se, mitä Anti-Kristus sisimmässä oikeastaan kertoo teille, on se, että te ette ole vastuussa kokemuksista ilmaistussa todellisuudessanne. Tämä väärä uskomus saa teidät SYYTTÄMÄÄN toista tai toisia eikä ottamaan henkilökohtaista vastuuta ITSELLENNE luomastanne ilmaistusta kokemuksesta sisimmässänne olevan Anti-Kristuksen vaikutuksen kautta.

Jotkut usein kiistelevät tästä totuudesta ja sanovat: ”No, en pysty kontrolloimaan toisen vapaata tahtoa, joka valitsee olla vihainen minulle tai varastaa minulta, kuinka voin olla vastuussa toisen käyttäytymisestä tai toimista?”. Se on totta, että TE ette ole vastuussa toisen vapaan tahdon käyttäytymisestä, MUTTA te OLETTE vastuussa ”menemästä mukaan” HEIDÄN peleihinsä ja tehden teistä UHRIN sille. Te valitsette, kuinka REAGOITTE KAIKISSA olosuhteissa. Muistatteko YHDEN LAIN? Anti-Kristus heidän sisimmässään on sama Anti-Kristus, jonka TE valitsette sallia olemaan sisällänne. Anti-Kristus etsii paikkaa heijastaakseen itseään, ja TE valitsette joko hyväksyä heijastaa Anti-Kristusta takaisin tai olla heijastamatta, tai mikäli tunnistatte ansan tai ette ja sen sijaan heijastatte takaisin sisimmässä olevan Isän taivaallisen rakkauden takaisin, joka täten tekee Anti-Kristuksen kodittomaksi TEISSÄ.

Tässä on osio Hatonnin varsin huikeasta rukouksesta, jonka muistaminen auttaa päivittäisessä kanssakäymisessänne Jumalan kanssa ja aikoina, kun tunnette, että teidät voitaisiin houkutella jonkun toisen Anti-Kristus-draamaan. ”Isä, anna minun sallia aina SINUN tahtosi ilmentyvän minun kauttani, jotta en tuomitsisi ketään ihmistä, ja silti tuomitsen viisaasti sen, mikä tehdään vastoin SINUN PYHÄÄ LÄSNÄOLOASI.”

(Hatonn: Voi kyllä, kuulen teidät–”…jos SINUN korkeampi olemuksesi on Jumala, Hatonn – niin kuinka voit sitten puhua ja sanoa, kuinka puhua Jumalalle?”. Yksinkertaista – koska minä näin ollen tiedän sen, mitä Jumala kuulee ja kunnioittaa – aivan kuten TEIDÄN pitäisi! Laitetaan se näin: ”…mikäli hevosen viesti kuuluu suoraan sen hevosen suusta……!!?”)

Nimittäin, olitte tietoisia siitä tai ette, ilmennätte todellisuuden alueellanne alitajuisesti KAIKEN ja suurimmaksi osaksi ”muunnetun” egonne kanssa. Kaunis asia tästä totuudesta on se, että kun tämä ymmärretään, niin silloin kykenee olemaan todella tasapainoisen ilmennetyn kokemuksen tietoinen luoja luovuttamalla muuntuneen egonsa rakastavalle Taivaalliselle Jumalalle sisimmässään, ja näin ollen tasapainottaa kaiken luomansa Jumalan ja Luomakunnan Lakien sisällä.

 

4. ANTI-KRISTUS YLLYTTÄÄ ITSENSÄ RANKAISUUN

Totta kai tiedätte tähän mennessä, että itsensä rankaisuun yllytetään ”menneiden” syntien (virheiden) tähden. Se on oikeasti muuntuneen egonne arvottomuus (alemmuus/ylemmyys), josta keskustelimme aikaisemmin, joka ilmaisee itseään seuraavilla tavoilla: itsensä ja muiden arvostelu, ahneus, himo, mustasukkaisuus, kateus, syyllisyys, häpeä, epäröinti, masennus, avuttomuus, viha, mielipaha, turhautumiseen johtava kärsimättömyys, taudit ja sairaudet, jotka johtavat kehon kuolemantoiveeseen. Itsensä rankaisu on seuraus Anti-Kristuksen valheiden uskomisen syystä. Tämä voi jatkua eliniästä elinikään ja kuolematon sieluparka lukitsee itsensä reinkarnaatioiden pyörään (Hatonn: Voi, kyllä sellainen ON! Ja jos uskotte toisin, olkoon se niin, sillä te olette väärin informoituja. Reinkarnaatio ei tarkoita välttämättä sitä, että te palaatte tähän paikkaan, edes – mutta jos ette usko reinkarnaatioon (ilmentyvän sielun uudelleenkokemiseen – jossain), niin pääteltynä pidemmälle – te ETTE USKO MYÖSKÄÄN JUMALAN TAIVAALLISIIN MAAILMOIHIN. Ette voi saada yhtä ilman toista, ja koska tämä on niin voimakas Totuus, se poistettiin tarkoituksella kirjoista, joita te ihmisinä kutsuisitte Pyhiksi Kirjoiksenne Pyhän Raamatun muodossa, kuten miksi olette sen nimenneet. Tosiasia on jäänyt muinaisiin opetuksiin, ja te tänä päivänä olette kasvokkain vihollisen kanssa, joka tietää elämänkokemuksesta tämän jälkeen ja TIETÄÄ, että tämä on vain ohimenevä kokemus.) ja hakee itsensä rankaisua mieltämilleen menneisyyden synneilleen toivossa, että sovittaisi itsensä Luojalle. Jos hän vain ymmärtäisi anteeksiannon ja menneisyydestä irrottautumisen voiman ja tärkeyden ja Jumalan ja Luomakunnan asettamien lakien noudattamisen, hän olisi vapaa siteistään välittömästi.

Kyllä, Jumala loi ”syyn ja seurauksen”, jotta jokainen sielu voisi kasvaa tietoisuudessaan ja saada mahdollisuuden todelliseen vastuuseen, joka hänellä on ajatuksistaan, sanoistaan, teoistaan ja toimistaan. Toisin sanoen, jotta hän voisi tunnistaa voimansa ja vastuuntuntoisen Jumalan tasapainottaman ilmentämisen tärkeyden.

 

5. ANTI-KRISTUS YLLYTTÄÄ RIKKOMAAN TASAPAINOA VARTEN ANNETTUJA JUMALAN JA LUOMAKUNNAN LAKEJA

Esimerkiksi Jumalan laki, joka sanoo: ”ETTE SAA TAPPAA”. Tämä tarkoittaa, että ette saa toivoa kuolemaa toiselle Jumalan ihmisolennolle AJATUKSISSANNE sekä teoissanne. Tämä sääntö ei tarkoita sitä, että ette voi puolustaa itseänne, jos henkeänne uhataan, koska se on itsemurha ja myös Jumalan lakeja vastaan.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että tulemalla raskaaksi, joka on olla kulkuneuvona yhdelle Jumalan uusista luomuksista, ja tekemällä abortin TEIDÄN vastuuntunnottoman seksuaalisen käytöksenne takia se on siltikin MURHA, katsoitte sitä millä tavalla tahansa. Muistakaa ”henkilökohtainen vastuu”! Kielletystä ja mielivaltaisesta riettaasta seksuaalisesta aktiviteetista johtuu ehdottomasti monia mahdollisesti epämieluisia ”vaikutuksia”. Raskaus ja tauti ovat kaksi ilmeistä tulosta, jotka tapahtuvat ja ovat tapahtuneet useimmin kuin eivät ole.

 

6. ANTI-KRISTUS HALLITSEE TEITÄ HALUILLANNE

Halunne materiaalisen maailman asioille ja ”omaisuuksille” eivät lue mukaansa vain materiaalisen maailman fyysisiä ilmennettyjä ”asioita”, kuten televisio, talo, auto ja raha, vaan myös tunteelliset halut, kuten seksuaalinen valloitus, avioliitto, lapset, ystävyys, hyväksyntä, tunnustus ja palvonta. Anti-Kristus sisimmässä pitää teidät aina etsimässä itsenne ulkopuolelta täyttymyksen väärää lupausta saada enemmän, isompia ja parempia ”asioita”. Ja kun sieluparka epäröimättä hyppää täyttämättömän työn oravanpyörään tehdäkseen rahaa, jota hän nyt tarvitsee täyttääkseen halunsa, hänen sielunsa kaipaa jotain enemmän, jotain aivan hänen näppiensä ulottumattomissa – jos hänellä olisi vain lisää rahaa, arvovaltaisempi asema työssä, isompi koti, uudempi auto, enemmän lomia – enemmän, isompaa ja parempaa. Väärä lupaus ei ole koskaan tarpeeksi, ja se ei saata täytäntöön sielun huutoa tunnistaa ja kytkeytyä sisimmässä olevan Luojansa kuolemattomaan kipinään. Joten Anti-Kristus kertoo teille unohtaa ongelmanne, pitää hauskaa, rentoutua, ottaa muutama drinkki, ottaa huumeita, ansaitsette sen ja teillä on varaa siihen nyt…. ja ennen pitkää rakas Jumalan Osanen on verhottu riippuvuuden ja kurjuuden pimeyteen.

Joten tarkoittaako tämä, että on väärin saada asioita materiaalisesta maailmasta, jonka olette ilmentäneet? Ei ensinkään; Jumala on yltäkylläisyys kaikissa Valtakunnissa, mutta juju on siinä, että ette voi kiintyä materiaalisen maailman asioihin ja tunteellisiin haluihinne. Lainaatte tätä huikeaa fyysistä kehoa, ja kaikki ilmennetyn maailman ”asiat” EIVÄT tule mukaanne, kun jätätte kehonne jonkinlaisessa ansaitsemassanne siirtymässä. VAIN KUOLEMATON SIELUNNE ON TODELLINEN TÄSSÄ MATKASSA YKSEYTEEN SISIMMÄSSÄ. Kaikki muu on ilmennettyä illuusiota. Kuinka miellyttävä ja arvokas se onkaan, se jää jäljellä olevien pelaajien rekvisiitaksi ja taustakulissiksi. Tämä on vain YKSI draama miljardeista, joita Jumalan ja Luomakunnan Elämän Henki syöttää. Ja jälleen se on oikeasti vain YKSI draama, ja me olemme apuluojia avautuvan elämän esityksessä.

Joten avain vapautumisellenne materiaalisen tason sidoksesta on tulla IRROTETUKSI siitä, joka tarkoittaa kytkeytyä irti kiintymyksistänne ”asioihin” sekä myös tunteellisista kiintymyksistä. Tullakseen irrotetuksi tunteellisesti täytyy antaa anteeksi ja päästää kaikki mielletyt synnit itseään ja muita kohtaan. Tämä ei tarkoita sitä, että ette välitä tai ole myötätuntoisia tai teillä ei olisi Rakkautta – teillä ON ja TÄYTYY ehdottomasti olla olosuhteetonta rakkautta kaikille JUMALAN olennoille ja luomuksille – (se ON heidän olemuksensa ollen olemassa osana YHTÄ) – mutta teidän täytyy irrottautua kaikista ilmennetyistä illuusioista ja tunteista, jotka painavat teitä alas värähtelyssä hyvin paljon kuin märät villavaatteet kehoillanne.

7. On yksi pohdittava asia lisää – koska moni teistä tulee kysymään ja kysyy: ”MITÄ VÄLIÄ SILLÄ ON LOPULLE MAAILMAA JOS MINÄ SYSÄÄN ULOS ANTI-KRISTUKSEN SISIMMÄSTÄNI JA LOPUT IHMISKUNNASTA KIELTÄYTYVÄT TEKEMÄSTÄ NIIN?”:

Sillä ON VÄLIÄ! Koska jälleen, muistatteko YHDEN LAIN? Ihmiskunta ja Jumalan luomukset liittyvät toisiinsa osana YHTÄ. Ilmennetty maailmanne on SUORA heijastus siitä, mikä on olemassa jokaisen teistä sisimmässä. Jokainen teistä on osa massatietoisuuden varantoa, joka tarkoittaa sitä, että jokainen teistä on vastuussa kokonaisuuden osastanne. Esimerkiksi, vertailua voi tehdä saasteista, joita on tämän huikean planeetan ilmassa, vedessä ja maassa, Anti-Kristuksen saasteen kanssa, jota jokainen TEISTÄ ylläpitää sisimmässään. Joten jokaiselle teistä, joka tunnistaa ja sysää ulos Anti-Kristuksen sisältään, parannatte olennaisesti osan massatietoisuuden sairaudesta. TE teette ISON eroavaisuuden omistamalla tahtonne Jumalan Valtakunnan TOTUUDEN tiedolle ja viisaudelle. TEISTÄ tulee osa ratkaisua massatietoisuuden pimeyden likakaivon parantamisessa sen sijaan, että pysyisitte osana ongelmaa. Nimittäin kannatte silloin totuuden valoa ja Isämme viisautta sisimmässänne, ja se vetää muita puoleensa, koska se on ELÄMÄN Hengen itsensä ilo, ja TEISTÄ tulee kulkuneuvo, joka sitä heille tarjoaa. Tuokoon TEIDÄN rakkauden, totuuden ja valon kynttilä ymmärryksen taivaallisen kipinän KAIKILLE, jotka odottavat kutsuaan VALON JA LUOMAKUNNAN PYHÄLTÄ JUMALALTA! AMEN.

* * * * * * * *

Hyvin tehty, oppilas, hyvin tehty todellakin. Ja teille, jotka haluaisivat lisää kohdistettuja opetuksia ja selityksiä siitä, mikä on annettu ja sen jälkeen ihmisen toimesta korruptoitu, ”suoraan hevosen suusta” – ehdotan, että pysytte kuulolla! Mestari Esu ”Jeesus” Sananda aikoo antaa tälle oppilaalle suoria ja kirjaimellisia ohjeita siitä, mikä te kutsutte ”KÄSKYIKSI” – saatatte yllättyä huomatessanne, että niitä ei saata olla edes KYMMENTÄ, mutta se ei ole minua varten. Sillä vastaanottamanne tulee suoraan Emmanuel Sanandalta (Jeesus), Lordi Mikaelilta ja Germainilta. Tulette todistamaan siirtymässä ja muutoksessa olevan maailman, ja Jumalan taloissa ja neuvostoissa iloitaan. Amen.

Tiedämme ja ymmärrämme, että tämä on SE tieto, jota suurin osa teistä lukijoista kaipaa ja on odottanut – mutta kaikkien asioiden täytyy virrata sopivassa järjestyksessä, ja muistutan teitä taas – jos ette tiedä ongelmista ja paljasta valheita, niin ette voi tunnistaa lääkettä sairauksiin, jotka ovat luotu pitämään teidät sokeina.

Tulen pyytämään tämän osuuden lopettamista jatkaen Sanandan viestin lisäystä (katsokaa esipuhe) Thomeros Efin (Thomas) kautta, sillä nimi itsessään (Thomas) on ”yhteys, kaksonen valossa ja ”kommunikaation” tuoja”). Dru on rakastava termimme Druthealle (vahvuuden tuoja Jumalan lahjan ja opetuksien kautta). Olemme todellakin kiitollisia osallistuessamme palvelukseen Ihmiselle ja Jumalalle.

Nämä kirjoitukset tullaan tulostamaan omissa niteissään jatkaessamme eteenpäin, mutta noudatamme välttämätöntä järjestystä hyväksynnän optimaalisen nopeuden ja ymmärryksen täysinäisyyden tähden. Kun muita kirjureita tuodaan mukaan, me myös iloitsemme valmistumisesta tarkoituksen yhtenäisyyteen. Voi kyllä, ja Dharma huutaa – HALLELUJA! (Hän ”ajattelee” saavansa levätyksi! Ei puhkaista hänen kuplaansa.) Saan toisen hassun reaktion – Kun Little Crow lähetettiin kertomaan Dharmalle, että hän kirjoittaisi ainakin kolme nidettä lisää (noin 10 nidettä takanapäin), sille on nauranut suuresti eräs, joka sanoi jatkuvasti ”milloin olemme tehneet tarpeeksi?”. Pieni oli heidän ymmärryksensä, että Jumalalla on aina suunnitelmia niille, jotka ponnistelevat rajoihinsa asti–hän tekee heistä kirjureita, jotta he myös voivat tuottaa rajoittamattomasti!

Pitäkää huumorintajunne, oppilaat, sillä matka on kokemus, joka tulee hyväksyä täysinäisyydessä ja ilossa – ei väsyneellä naamalla ja henki maissa? – JOS KÄVELETTE TOTUUDEN JUMALAN KANSSA TÄMÄN MATKAN LÄPI, SE EI VOI OLLA MITÄÄN MUUTA KUIN ILOA! Teidän täytyy jättää se hallustanne, mikä mielletään ”pahaksi” – sillä sen EI KUULU OLLA HALLUSSANNE! MIETTIKÄÄ SITÄ.

RAKKAUDESSA OPETUKSEN TAUSTALLA,

Olen Hatonn, suljen tämän ja siirryn valmiuteen, kun otatte tilaisuuden pohtiaksenne näitä asioita. Salu ja adonai.

www.fourwinds10.com/journals/pdf/J027.pdf