KÄÄNNÖS: ‘PHOENIX KÄYTTÄJÄN OMISTAJAN KÄSIKIRJA’ PHOENIX JOURNAL #27 – JUMALAN SEKÄ LUOMAKUNNAN LAKIEN YMMÄRTÄMINEN Kutsutaan myös “Tasapainon Laeiksi” (Käskyt 1-5)

Jeesus Sananda, Lordi Mikael ja St. Germain

Lokakuu 19, 2009

’PHOENIX OPERATOR OWNER MANUAL’

PHOENIX JOURNAL #27 – JUMALAN JA LUOMAKUNNAN

LAKIEN YMMÄRTÄMINEN

Kutsutaan myös ”TASAPAINON LAEIKSI”

Käskyt 1–5

I. KORKEIN KÄSKY LUOMAKUNNAN LAISSA ON:

Haalikaa tiedon viisautta niin paljon, että se sallii teidän noudattaa viisaasti Luomakunnan Lakeja.

Tämä tarkoittaa etsiä ja vaatia TOTUUTTA näytettäväksi teille, että teidän täytyy kehittää kyky punnita ja tuomita kaikki informaatio, teot ja käyttäytyminen itsessänne ja muissa, jotka kulkevat JUMALAN ja Luomakunnan antamia tasapainon lakeja vastaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kun informaatio on kulkeutunut huomioonne, teidän täytyy pyytää ISÄLTÄ sisimmässänne osoittamaan, mikäli se on tai ei ole totta, ja pyytää Isältä antamaan teille vahvistus, jonka tarvitsette ymmärtääksenne Totuuden kaikessa informaatiossa ja tilanteissa, jotka HÄN asettaa eteenne. TÄMÄ tarkoittaa sitä, että teillä täytyy olla rohkeutta ja päättäväisyyttä valloittaa pelko, välinpitämättömyys ja tietämättömyys muutetun egonne sisällä SAAVUTTAAKSENNE TOTUUDEN TIEDON VIISAUDEN!

 

II. KORKEIN KÄSKY JUMALAN LAISSA ON:

Kunnioitatte Jumalaa ihmisrotujen hallitsijana ja seuraatte hänen Lakejaan, sillä HÄN on ”Viisauden Kuningas”.

 

1. TEILLÄ EI SAA OLLA MUITA JUMALIA KUIN LUOJA, JA TEIDÄN TULEE PYSYÄ LUOMAKUNNAN LAEISSA, JOTKA KATTAVAT KAIKEN. TÄMÄ TUNNETAAN MYÖS ”YHDEN LAKINA”.

Tämä tarkoittaa sitä, että teidän täytyy tunnistaa, että sielunne olemassaolo ja elämänne tällä tasolla on mahdollista vain Jumalan, teidän Luojanne, ihmeellisen armon myötä. Teidän täytyy tunnistaa ja kunnioittaa HÄNEN PYHÄÄ LÄSNÄOLOAAN sisällänne JA KAIKKEA JOKA ON, koska se on HÄNEN PYHÄN ARMONSA kautta, että kykenette vastaanottamaan hänen opastustaan ja ohjeita siihen, MIKÄ palveluksenne on Jumalalle ja Luomakunnalle ylläpitää valon ja rakkauden ja elämän loistoa YHDEN loistokkaan mysteerin jatkuvassa paljastumisessa. Toisin sanoen TE opitte ymmärtämään, ja olette aina kytköksissä KAIKEN OLEVAISEN YHTENÄISYYTEEN Luomakunnan sisällä.

Jotta muistaisitte ja ymmärtäisitte tämän YHDEN LAIN, teidän täytyy ymmärtää, että KAIKKI olennot ja luomukset ovat TASAVERTAISIA TAI YHTÄLÄISIÄ heijastuksessa ja tärkeydessä YHDELLE Jumalalle, mutta jokainen on yksinkertaisesti ERILAINEN kyvyissä, lahjoissa ja olemuksessa ILMAISUNA YHDESTÄ KAIKESTA OLEVASTA. Ehkäpä omaa ”mielipidettänne” vastoin te IHMISINÄ (HU-MAN = Higher Universal Man) ETTE ole ylempiä tai alempia tärkeydessä verrattuna puihin, kiviin, lintuihin tai MIHINKÄÄN muuhun YHDEN olentoon tai luomukseen. Olette vain YKSI PYHÄN ISÄN liikkuvista kulkuneuvoista LUOMAKUNNAN jatkuvan paljastumisen ILON laajentumiselle ja kokemiselle. Ei voi olla olemassa erottelua, KAIKKI tulevat YHDESTÄ suuresta kaiken LUOMAKUNNAN Lähteestä ja palaavat lähteeseemme, YHTEEN.

Teidän täytyy myös ymmärtää ISÄMME antamien Tasapainon lakien todellinen luonto, kuin se liittyy IHMISIIN, joille on annettu VAPAAN TAHDON LAHJA. Esimerkiksi: Jos KAIKKI ihmiset poistettaisiin tältä planeetalta, luuletteko, että mineraali-, kasvi- ja eläinvaltakunnat pysyisivät tasapainossa? Oikea vastaus on HYVIN EHDOTTOMASTI KYLLÄ! Koska ne kuuluvat Jumalan valtakuntaan, joka oli luotu ylläpitämään ihmeellistä Planeettaa Tasapainossa. Teidät ihmiset, joille annettiin VAPAA TAHTO ja kyky järkeillä valitaksenne tasapainottua lakien mukaan (tai olla tekemättä niin), oli myös lähetetty Jumalan LUOMAKUNTAAN Suojelijoina. Mitä te olette tehneet hänelle valitsemalla elää tuhon valheessa, joka on ANTI-Kristus? Oletteko ylpeitä saasteesta, jonka kaadatte hänen vesiinsä ja maaperään ja ilmatilaan? Tämä on se vesi, maaperä ja ilmatila, josta TE olette riippuvaisia fyysisessä selviytymisessänne. MISSÄ on JÄRKEILY tämänkaltaiselle korruptiolle? Miksi te ahtaudutte täyteen ja ette kunnioita muiden Jumalan Pyhästä Valtakunnasta olevien, kuten puut, mineraalit ja eläimet, oikeutta elää? Mitä TE OLETTE VALINNEET VAPAAN TAHDON Lahjallanne? Suurin osa ihmiskunnan Massatietoisuudesta on valinnut kuoleman ja tuhon itselleen ja planeetalle, koska he USKOVAT ja ovat sokaistu Anti-Kristuksen valheista. Heitä riivaa oman ”muutetun” egonsa sokeus ja tietämättömyys.

Joten nyt kun havaitsette, että suurin osa on valinnut ihmeellisellä vapaalla tahdollaan olla Ylläpitämättä Jumalan ja Luomisen Lakien Tasapainoa, saatatte kysyä itseltänne, ”Joten mitä nyt tapahtuu?”. On piste, joka on saavutettu siinä vaiheessa, kun Jumalan täytyy päättää, mikäli HÄN säilyttää ja PALAUTTAA TASAPAINON Hänen valtakuntaansa, joka on kadonnut Anti-Kristuksen pimeyteen ja tietämättömyyteen, tai sallii Anti-Kristuksen kuluttaa itsensä JA tätä ylläpitävän planeetan.

Annamme teille esimerkin TÄSTÄ Jumalan valtakunnasta, rakkaasta planeetta Maasta. Häntä kutsutaan tämän universumin ”Smaragdiksi”; hän on erittäin loistokas luomus ja hän on ELOSSA, JUMALAN RAKKAUDEN OLENTO. Hän on osa ihmisen kokemusta ja ihmisen kokemus on osa häntä. Kaikki ajatusten, sanojen ja tekojen saaste ihmisiltä on nyt osa HÄNTÄ ja ollen myös niiden ihmisten sisällä, jotka sen loivat. Hänet on raiskattu, ryöstetty ja ryövätty niiden toimesta, joiden olisi pitänyt olla hänen suojelijoitaan. HÄN on SALLINUT teidän tehdä hänestä HELVETIN leikkikenttänne, ja hän on PARKUNUT APUA JA ARMOA JUMALALTA. Kuten on myös moni TEISTÄ, jotka TIETÄVÄT nyt ainoan TOIVONNE tulevan MEIDÄN Taivaallisen Isämme RAKASTAVASTA Armosta ja Siunauksesta! Ja JUMALA on vastannut HÄNEN Pyyntöönsä loputtomassa Rakkaudessaan, Myötätunnossaan ja Armossaan. Lupaus: Hänen sallitaan puhdistavan itsensä sisältä ja ulkoa KAIKESTA Anti-Kristuksen saasteesta, joka häntä tukahduttaa…. HÄNET SYNNYTETÄÄN UUDELLEEN TÄYDELLISEKSI KRISTUKSEN OLENNOKSI! Ja niin myös ihmiset, JOTKA valitsevat linjautua tasapainoon Jumalan ja Luomakunnan lakien kanssa, valmistuvat Jumalan Valtakuntaan Korkeammissa ELÄMÄN ulottuvuuksissa JUMALALLISEN LUOMAKUNNAN sisällä. KETÄÄN ei säästetä lopullisesta valinnasta VALON ja RAKKAUDEN Valtakunnan, joka on JUMALAN valtakunta, tai ANTI-Kristuksen valtakunnassa pysymisen väliltä…joka on autio, ontto valheiden, petoksen ja tuhon pimeys.

Mitä kuvaamme teille, on se, että TEILLÄ jokaisella on NYT tilaisuus siirtää sielunne tietoisuutta TIEDOSTAMATTOMASTA (tämänhetkinen kolmannen ulottuvuuden kokemus) TIETOISEEN (uusi Jumalan neljännen ja viidennen Ulottuvuuden kokemus) KUOLEMATTOMUUTEEN. Meditoikaa tuon Totuuden lausunnon tarkoituksesta! Suotakoon teidän valita viisaasti JUMALAN, TOTUUDEN, RAKKAUDEN JA VALON TIETOISEN KUOLEMATTOMUUDEN loistokas VAPAUS!

 

2. ETTE SAA TEHDÄ ITSELLENNE EPÄJUMALIA JA VÄÄRIÄ KUVIA PALVOAKSENNE JUMALINA, SILLÄ SIINÄ ANNATTE VALLAN PAHUUDEN KÄSIIN.

Tämä tarkoittaa sitä, että materiaalisessa ilmaisussa ei ole MITÄÄN teille palvoa JUMALANANNE. Ei ole temppeleitä tai kirkkoja, jumalolentoja tai ristejä, joiden tarvitsee olla paikkoja tai kuvia, joita palvoa. Eikä ole pappeja, ministereitä, rabbeja TAI KETÄÄN MUITA IHMISIÄ, jotka voisivat toimia edustajinanne teidän ja Jumalan VÄLILLÄ. Nimittäin JOKAINEN ja jokaikinen teistä Ihmisolennoista kantaa mukanaan JUMALAN TEMPPELIÄ SISÄLLÄNNE! Te olette temppeli. Ja siten tämä totuus mielessänne saatatte kysyä itseltänne, MINNE TE viette Jumalan elämän matkallanne?

Joten teidän täytyy olla asettamatta ”maallisten” aarteiden haalimista ja kahmimista henkisen viisautenne ylitse, ettette ”kuolisi” henkisen köyhyytenne pimeydessä. Hyvä esimerkki tästä väärän kuvan ”palvomisesta” on levinnyt melko laajalti yhteisöissänne, ja se on KULLAN PALVOMINEN. Jos teette kullan (rahan) kasaantumisesta ensimmäisen päähänpinttymän sen takia, että teillä on enemmän ja parempia ”asioita” ja omaisuutta, työnnätte Jumalan ulos HÄNEN temppelistään, ja Anti-Kristuksesta tulee ainainen sänkykumppaninne, joka patistaa teitä huomioimaan VAIN materiaaliset halunne ja lupaa teille suuruutta ja tärkeyttä YLITSE veljienne, jotta lopulta Jumalasta sisällänne tulee vain pilke siitä, mikä kerran oli iänkaikkisen JUMALAN TÄYSIVALTAISUUDEN liekki sisällänne. Ja jos TE sallitte Muuntuneen Egonne HALLINNAN Anti-Kristukselle hallita olemustanne, Anti-Kristus ei pysähdy, kunnes elämän liekkinne on sammutettu ja henkenne on jätetty YKSIN ja alastomaksi seisomaan itsenne ja Jumalan edessä itsetuomion kärsimyksessä HÄNEN PYHÄÄ LÄSNÄOLOAAN vastaan tehdyistä synneistä.

Joten tämä tarkoittaa sitä, että teidän täytyy tulla ja pysyä ”irrotettuina” ”maallisista” omaisuuksistanne, koska ne eivät kulje kanssanne JUMALAN valtakuntaan, eikä suurten ”maallistena” aarteiden ”kahmiminen” tuo teille HENKISTÄ viisautta. Päähänpinttymänne suuren maallisen omaisuuden ”kahmimisesta” tuo teille vain henkisen köyhyyden tyhjyyden. Ette voi palvella HENKEÄNNE ja palvella Anti-Kristusta. Palvelkaa vain HENKEÄ SISÄLLÄNNE, ja Anti-Kristuksella ei ole asuinsijaa temppelissänne.

 

3. RAKASTATTE HERRA JUMALAA KAIKELLA SYDÄMELLÄNNE, SIELULLANNE JA OLEMUKSELLANNE (TEIDÄN TÄYTYY RAKASTAA ITSEÄNNE JUMALANA JA JUMALAA ITSENÄNNE.)

Tämä tarkoittaa, että Kristuksen loputtomuuden ympyrässä, joka on YHDEN Kristuksen Tietoisuus, teidän täytyy havaita suunnaton ja Ihmeellinen Rakkaus, joka Herra Jumalallamme on teille, joka sallii kokemuksenne HÄNEN tapahtuvan elämän valtakunnassaan. Te ja KAIKKI OLEVAINEN olette heijastus HÄNEN RAKKAUDESTAAN ja hänen edessään olevan Luomakunnan ILOSTA. Olette hänelle apuluojia Luomakunnan loputtomuudessa ja olette apuluojia HÄNEN riemuisassa Itsetutkimuksessaan IÄNKAIKKISEN YHDEN mysteerin tapahtuvien ilmenemisien sisällä. Joten kun halveksutte itseänne tai toista, halveksutte LOPUTTOMAN ELÄMÄN HENKEÄ, ja se kaikki on olemassa TEIDÄN sisällänne. Nimittäin MEIDÄN Suuri Keskusaurinkomme, YKSI Ikuinen Valo, viittelöi teille: OLEN VALO, OLEN ILO, OLEN RAKKAUS, OLEN TOTUUS, OLEN SEIKKAILU, OLEN SE JOKA OLEN …JA NIIN OLETTE TEKIN! LIPPUNNE IKUISUUTEEN, JOKA OLEN, ON PYHÄN ELÄMÄN HENGEN RAKKAUTENNE SISÄLLÄNNE JA KAIKESSA OLEVASSA!

Muistakaa myös, että fyysisessä maailmassanne teillä on fyysinen keho, joka on annettu teille majoittamaan SISIMMÄSSÄNNE OLEVA JUMALAN HENKI. Teidän täytyy pitää huolta kehon tarpeista sopivalla ruoalla, vedellä, vaatetuksella, suojalla, liikunnalla ja levolla, jotta pysytte eloisina, puhtaina ja terveinä suorittaaksenne kunnialla JUMALAN palvelemista. Teidän täytyy olla myös tietoisesti ”myrkyttämättä” kehoa tuhoavan vahingollisten ja riippuvuutta aiheuttavien ”huumeiden” syömisellä tai hengittämisellä, olivat ne sitten ”laillisia” tai ”laittomia” Maan standardien mukaan. Jumalan henki sisällänne ei tarvitse ”mielen” muuntelua kytkeytyäkseen ja keskustellakseen YHDEN KAIKEN OLEVAISEN KORKEIMMAN TAIVAALLISEN VALON KANSSA.

 

4. ETTE SAA KÄYTTÄÄ JUMALAN NIMEÄ EPÄKUNNIOITTAVASTI TAI KÄYTTÄÄ SITÄ VANNOAKSENNE VALHEEN

Tämä tarkoittaa sitä, että ette saa SYYTELLÄ toista tai kirota toista ISÄN NIMEEN ajatuksissanne, sanoissanne tai teoissanne. Teidän täytyy ottaa täysi vastuu omista virheistänne tai synneistä itseänne tai toisia vastaan. Ja kun syytätte, kiroatte, paheksutte ja tuomitsette toista olentoa, niin silloin MYÖS syytätte, kiroatte, paheksutte ja tuomitsette JUMALAN, teidän Luojanne, joka on olemassa IKUISEN ELÄMÄN leikkinä SISIMMÄSSÄNNE ja KAIKKIEN MUIDEN SISIMMÄSSÄ. Joten kun sysäätte ulos syyllistämistä vastuuntunnottomuudesta ja kiistämisestä, sen täytyy palata takaisin teille, KUNNES opetus on opittu TEIDÄN toimestanne, joka on synnin luoja YHDELLE itselle alunperin.

Teidän ei myöskään pidä tietoisesti ja tarkoituksenhakuisesti huijata tai valehdella itsellenne tai muille PYHÄN ISÄNNE NIMEEN. Eli kun sanotte: ”Vannon tämän OLEVAN totaalinen totuus JUMALAN NIMEEN”, teidän olisi parempi TIETÄÄ sen olevan tosiasiallinen väite, tai olette häpäisseet JUMALAN PYHÄN NIMEN omiin itsekkäisiin muuntuneen egon tarkoituksiin. Tämä EI tarkoita sitä, että teidän täytyisi uhrata ELÄMÄNNE maailman EPÄOIKEUSJÄRJESTELMIEN kanssa olevan tyrannian kera kertomalla totuus lainvastaisten oikeudessa. Tässä tapauksessa (kuten kaikissa kohtaamissanne tilanteissa) teidän täytyy käyttää JUMALAN antamia järkiänne ja pyytää HÄNEN opastustaan ja suojelusta tilanteisiinne. Tämä ei tarkoita sitä, että ette kerro totuutta kuin sen näette, mutta teidän täytyy LUOTTAA JUMALAN VOIMAAN SISÄLLÄNNE antamaan teille kaikki se, jota tarvitsette opastukseen ja suojelukseen. Tässä on se, mitä Immanuel kertoi fariseuksille ja kirjureille ”valasta”:

”Surku teille, te väärien opetuksien sokeat johtajat, jotka sanovat: ”Jos henkilö vannoo temppelin nimeen, sitä ei lasketa, mutta jos henkilö vannoo temppelissä olevan kullan nimeen, se sitoo häntä”. Te hölmöt ja sokeat, olette pahuuden jälkeläisiä; miksi annatte ihmisten vannoa tietäen, että vala ei ole sitova ja on arvoton teko? Kuinka voitte sanoa, että jos henkilö vannoo uhrauksen kautta, niin se on sitova? Te sokeat ja väärät opettajat, kuka antoi teille oikeuden vaatia valaa tai vannoa, koska Luomisen Lait mainitsevat, että valoja ei tulisi antaa? Puheenne tulisi olla aina kyllä tai ei. Siispä hän, joka vannoo minkään Maassa tai Universumissa olevan mukaan, vannoo jonkin ohimenevän ja merkityksettömän mukaan, ja näin ollen myös vala on vailla merkittävyyttä. Näin ollen hän, joka vannoo mitään minkään mukaan, tekee rikoksen sanansa totuuteen nähden ja tekee sen kyseenalaiseksi.”

(Eikö olekin mielenkiintoista, että ”lain” oikeudessa on vaadittu pitämään ”väärää” Raamattua ja vannoa totuuden vala tuomioistuimelle? Mistä luulette tuon vaatimuksen tulleen? Ehkäpä vapaamuurareilta?)

On tärkeää muistaa, että tietämättömyys Totuudesta on hyväksyttävää TIETYN AIKAA, mutta muistakaa, että JUMALA TEIDÄN sisimmässänne antaa teille monia tilaisuuksia kääntää tietämättömyytenne TOTUUDEN TIEDON VIISAUDEKSI. Ja jos olette todellakin palvelijoita YHDELLE KAIKELLE OLEVAISELLE, tulette AINA toivottamaan tervetulleeksi TOTUUDEN VALON loistamaan sisimmässänne ja edessänne JOPA silloin, jos havaitsette totuuden olevan vastenmielistä olemuksissanne. Tämä tarkoittaa sitä, että ette voi piiloutua SOKEAN tietämättömyyden taakse, joka hallitsee teitä pelolla ja velvollisuuden kiistämisellä. TÄMÄ EI ole hyväksyttävää tietämättömyyttä Jumalan Valtakunnassa, koska näin teistä tulee Anti-Kristuksen palvelijoita, ja näin ollen olette ANTANEET elämänne pahuuden käsiin.

Tässä on esimerkki hyväksymättömästä tietämättömyydestä: (Tämä VÄÄRÄ USKOMUS koskee monia, jotka ajattelevat olevansa osa ”niin kutsuttua” New Age -liikettä.) Näille annetaan TOTUUDEN viisaus, joka sanoo, että kyllä, ”TE olette JUMALA, ja näin ollen luotte oman todellisuutenne”. Monet ovat väärästi tulkinneet sen tarkoittavan: ”Minä voin nyt jättää huomiotta todellisuuden, johon olen JO ollut osallisena, eikä se ole enää vastuullani, koska olen Jumala”. Tämä on ensiluokkainen esimerkki siitä, kuinka Anti-Kristus vääntää ja muuttaa totuutta ja ylläpitää petoksen pelikenttäänsä. Vain koska te valitsette esimerkiksi OLLA HUOMIOIMATTA tautia ja korruptiota hallituksessanne, se ei tarkoita sitä, että TEIDÄT on vapautettu nyt vastuusta. MITÄ LUULETTE TAPAHTUVAN KAIKELLE SILLE AJATUSTEN, SANOJEN, TEKOJEN JA TOIMIEN ENERGIALLE, JOKA TEILLÄ OLI, ENNEN KUIN TEISTÄ TULI (TEIDÄN käsityksessänne) ”POSITIIVISEN” ILMENTYMÄN ”MESTAREITA”? Ehkäpä luulette, että –PUF!– JUMALA VAIN HAIHDUTTAA SEN TEILLE, JA ETTE OLE ENÄÄ VASTUUSSA?!? Vai ajatteletteko itseksenne: No, tämä hallituksen korruptio ja sota ja talouskriisit sekä mahdollinen ruokapula ovat vain Tuhon ja Synkeyden Rumuutta, jonka muut valitsevat tunnustaa, eikä se ole minun vikani, joten niin kauan kuin minä en tuo sitä (tuhoa & synkeyttä) todellisuuteeni, se ei ole totta ja ei ole olemassa minulle”. Meillä on uutisia teille, jos uskotte tuota hölynpölyä, teistä on tullut välinpitämättömyyden työkalu TEITÄ HALLITSEVALLE Anti-Kristukselle! KAIKKI ovat yhteydessä Ilmentyvän ILLUUSION MASSATIETOISUUDEN LÄHTEESEEN tällä tasolla. Jos valitsette hyväksyä vain VALIKOIDUSTI teitä miellyttävän ja TEIDÄN todellisuutenne illuusiota järkyttämättömän ”totuuden”, niin olette myös KIISTÄNEET LUOMAKUNNAN LAIN KORKEIMMAN KÄSKYN: HAALIKAA TIEDON VIISAUTTA NIIN PALJON, ETTÄ SE SALLII TEIDÄN NOUDATTAA VIISAASTI LUOMISEN LAKEJA.

 

5. MUISTAKAA JUMALAN ”PÄIVÄ” JA PITÄKÄÄ SE PYHÄNÄ.
”Niin kutsutun” Kristityn Raamatun sisällä tämä laki on tulkittu ”yhtenä” päivänä, ja IHMISIEN valitsema päivä oli se, jota kutsuttiin SUNNUNTAIKSI ja jota kutsuttiin myös ”Sapatiksi”. Tämä oli se päivä, jona IHMISET sanoivat, ettei YHTÄÄN työtä voinut tehdä, ja jona teidän täytyy mennä HEIDÄN Kirkkoonsa ja rukoilla, katua ja antaa kiitos, koska tämä oli Jumalan päivä. Meidän täytyy kertoa teille, että tämä ei ole oikein, koska KAIKKI päivät Jumalan ja Luomakunnan Valtakunnassa ovat HÄNEN. Tämä tarkoittaa sitä, että teidän täytyy pitää KAIKKI Päivänne PYHINÄ kunnioituksessa JUMALAN TAIVAALLISELLE PYHÄLLE YHDELLE LÄSNÄOLOLLE KAIKEN LUOMAKUNNAN SISÄLLÄ. Teidän täytyy JOKA päivä osana rukoustanne tunnustaa ja antaa kiitoksia ja KUNNIOITUSTA Jumalalle ja Luomakunnalle KAIKISTA yltäkylläisyyden, Viisauden ja ELÄMÄN siunauksista, jotka ISÄ SISIMMÄSSÄNNE on lahjoittanut teille. Muistakaa tämä Rukouksen ja Meditaation todellisesta tarkoituksesta ja VOIMASTA. RUKOUS on Pyytää opastusta Isältä sisimmässänne sille, MITÄ TEIDÄN TARVITSEE TIETÄÄ PYSYÄKSENNE HÄNEN PALVELUKSESSAAN, ”JA TULKOON KAIKISSA ASIOISSA TEHDYKSI, ISÄ, EI MINUN TAHTONI, VAAN SINUN TAHTOSI”. MEDITAATIO taas on sen tiedon VASTAANOTTAMISTA Isältä sisimmässä pysyäkseen HÄNEN palveluksessaan. Lopulta TE KAIKKI tulette olemaan meditaation jatkuvassa tilassa ja yhteydessä (yhteinen jakaminen tai osallistuminen) Taivaalliseen Isään sisimmässä.

Sunnuntaita on kutsuttu myös Jumalan lepopäiväksi. Tämä ei ole loogista. Entäpä maanviljelijä, jolla on eläimiä ja pellot, joista huolehtia? Tällä ei tarkoiteta sitä, että ette voi levätä. Mutta leponne voi olla Maanantaina tai Keskiviikkona tai ehkä vain tunti tai kaksi joka päivä. Se on erilaista jokaiselle ihmiselle, riippuen palveluksestaan Jumalalle ja olosuhteista. KUN ajan sykli tulee, jolloin kaikki on palannut YHTEEN LUOMAKUNNASTA, on ajanjakso, jota voisi kutsua ”levoksi”. Tämä tarkoittaa, että tuntemanne elämä tässä illuusiossa lakkaa olemasta. Se on yksi Suurista Mysteereistä, joka mittaa sykleissä KAIKEN OLEVAISEN TAIVAALLISEN LÄHTEEN vetäytymistä ja virtausta. Kunnes se aika koittaa, JUMALA sisällänne opastaa teitä siihen, milloin on tarpeellinen lepojen aika teille.

http://fourwinds10.com/journals/pdf/J027.pdf