KÄÄNNÖS: PHOENIX KÄYTTÄJÄN OMISTAJAN KÄSIKIRJA – PHOENIX JOURNAL #27 – JUMALAN JA LUOMISEN LAKIEN YMMÄRTÄMINEN Kutsutaan myös “Tasapainon Laeiksi” LAIT # 9-11

Jeesus Sananda, Lordi Mikael and St. Germain

Lokakuu 23, 2009

‘PHOENIX OPERATOR OWNER MANUAL’

PHOENIX JOURNAL # 27 – JUMALAN JA LUOMAKUNNAN

LAKIEN YMMÄRTÄMINEN

Kutsutaan myös ”TASAPAINON LAEIKSI”

LAIT # 9-11

9. ETTE SAA VARASTAA (MATERIAALISESTI TAI TUNTEELLISESTI).

Tämä laki tarkoittaa kirjaimellisesti sitä, ettette saa varastaa, joka on määriteltynä: ”1. Ottaa (toisen omaisuutta jne.) epärehellisesti ja etenkin salaisella tavalla. 2. Ottaa viekkaasti. 3. Haalia juonikkaasti tai taitavasti; kun hän varasti toiselta sydämen”. Ja tämä laki tarkoittaa myös sitä, ettette saa varastaa toisen luottamusta ja hyvää uskoa valehtelemalla heille todellisista motiiveistanne ja aikeistanne. Nimittäin tahallinen VALEHTELU ja VARASTAMINEN ovat saman kolikon vastapuolet.

Tässä on joitain esimerkkejä erimuotoisista valehteluista ja varastamisista: jos mies valheellisesti kertoo neitseelliselle naiselle, että RAKASTAA häntä ja haluaa mennä hänen kanssaan naimisiin, mutta kaikki, mitä hän todella haluaa naiselta, on seksuaalinen kohtaaminen, niin hän johtaa naista harhaan. Jos nainen hyvässä uskossa ”rakastuu” häneen ja lankeaa myös hänen ”valheellisen” lupauksensa ansaan ja antautuu hänen painostukselleen ilmaista ”heidän rakkauttaan” fyysisesti ennen avioliiton valan tekemistä, ja mies sen jälkeen hylkää naisen, on mies keskeisesti ”varastanut” naisen sydämen, viattomuuden ja siveyden hänen oman epäsiveellisen ja itsekkään aikomuksen tähden.

Jopa silloin, jos nainen kieltäytyy viisaasti miehen seksuaalisista etenemisistä ja huomaa itsensä tulleen hylätyksi hänen toimestaan, on mies silti syyllinen valehtelusta naiselle, JOKA ON VARASTAMISTA NAISELTA TUNTEELLISESTI. Iso ero näissä kahdessa skenaariossa on se, että vaikkakin nainen on ryöstetty tunteellisesti, niin ainakin naisella ei ole ”syyllisyyttä” itsensä epäkunnioittamisesta rikkomalla Jumalan lait ja antamalla siveytensä arvottomalle miehelle.

Tässä on toinen esimerkki toisen viattomuuden VARASTAMISESTA. Viattomuus määriteltynä: ”1. Vapaa synnistä, pahuudesta; ei ole syyllinen erityiseen rikokseen. 2. Harmiton 3. Ei tiedä pahuutta 4. Vailla kavaluutta tai viekkautta 5. Viaton henkilö, kuten lapsi”. Varastaminen itsessään on ”synti” Jumalan lakeja vastaan vain varkauden tekijälle, MUTTA kun tämä onnistuu varastamaan toiselta viattomuuden, niin hän on olennaisesti TARKOITUKSELLA JA HÄPEÄMÄTTÖMÄSTI valehdellut heille, joten täten hän on houkutellut ja manipuloinut myös toisen RIKKOMAAN JUMALAN JA LUOMAKUNNAN LAIT! Eli jotta viattomuus olisi ”varastettu” toiselta, ”varastavan” henkilön täytyy tehdä niin tietäen ja häpeämättömästi AIKOMUKSEN kera manipuloida toista täyttääkseen hänen omat itsekkäät tapansa, ja uhrin täytyy luottaa henkilöön vilpittömästi.

Esimerkiksi: maan Johtaja lähettää nuoret miehet SOTAAN (johon liittyy myös MURHA) kaukana olevaan paikkaan ja kertoo heille: ”Taistelette vapaudesta ja puolustatte maatanne”, ja he uskovat tätä valhetta. Joten he menevät sotaan ja huomaavat kauhuissaan, että he teurastavat viattomia ihmisiä ja suojelevat sekä puolustavat varakkaita Sheikkejä ja heidän öljykenttiään ja rahojaan, ja he EIVÄT puolusta maansa vapautta. Silloin HEIDÄN VIATTOMUUTENSA on varastettu heiltä, kun he tajuavat, että heille on valehdeltu ja heitä on KÄYTETTY hyväksi niiden toimesta, joihin he luottivat—tekemään PAHUUTTA.

Toinen esimerkki: sanotaan, että olette lapsi ja havaitsette, että Isällänne on tyttöystävä ”sivussa”. (Se on aviorikos, ystävät.) Kun kohtaatte hänet tämän asian kera, hän KERTOO teille, että teidän täytyy ”luvata” hänelle olla kertomatta Äidillenne. Isänne vieläkin rakastaa häntä, eikä halua satuttaa häntä ja perhettä jne. Jos TE kerrotte hänelle, hän eroaa Isästänne ja…ja…ja. No, lapsena olette sydämestänne rikki, koska ISÄNNE on pyytänyt teitä VALEHTELEMAAN, mutta ”lupasitte” hänelle, ja siten se olisi jollain lailla TEIDÄN syynne, jos kertoisitte Äidillenne, ja te ehdottomasti ette haluaisi aiheuttaa vanhempienne eroa! Tämä on tunteellista kiristystä, ja Isä on varastanut oman lapsensa viattomuuden saamalla lapsen lupaamaan VALEHDELLA ja tehden tästä vastuullisen (HÄNEN vastuuttomalle käytökselleen) siitä, mitä ”voisi” tapahtua, jos hän kertoisi Äidilleen totuuden.

Toinen ehkäpä vielä epämiellyttävämpi esimerkki: kuka tahansa mies tai nainen, joka tarkoituksella tyydyttää halunsa häneen luottavaan lapseen epäsiveellisessä pakottamisessa ja manipulaatiossa suorittaen MINKÄÄN muotoisia seksuaalisia aktiviteetteja, on varsin ehdottomasti varastanut sen lapsiparan viattomuuden.

Tässä on toinen esimerkki, joka on lähellä AMERIKKALAISTEN sydämiä: Amerikan Yhdysvaltojen Esi-Isiänne inspiroi JUMALA kehittämään kaikkein pyhimmän PERUSTUSLAIN ja KANSALAISOIKEUDET ylläpitämään RAUHAA ja TASAPAINOA ja sallimaan teille VAPAUS ja onnellisuuden tavoittelu. Vaikkakin se ei ole täydellinen, tiettyjen lainmuutoksien lisäysten myötä poistamalla orjuus, näin esimerkkinä, siitä tuli kaikkein tärkein ja suojelevin standardien kokoelma IHMIS-oikeuksille, säädyllisyydelle ja vapaudelle tämänhetkisessä Historiassanne Maassa. Jokainen henkilö, jonka äänestätte johtoasemiin, kuten Presidentti, Varapresidentti, Kongressi ja Senaatti, on ottanut ”valan” ylläpitääkseen Amerikan Yhdysvaltojen Perustuslakia. Te, kansalaiset, olette äänestäneet nämä ”johtajat” luottamuksella ja hyvällä uskolla, että he KUNNIOITTAVAT teidän Perustustuslakianne ja Kansalaisoikeuksianne. Teillä on nyt Presidentti ja Kongressi, joka suurimmaksi osaksi tukee henkilöä, joka on oleellisesti mitätöinyt tämän Yhdysvaltojen Perustuslain HÄNEN Johtavalla Määräyksellään ajaakseen ”YHTÄ MAAILMANJÄRJESTYSTÄ”, jolla on uusi ”niin sanottu” Perustuslaki YHDELLE MAAILMAN HALLITSEMISELLE! AMERIKKA, TÄTÄ KUTSUTAAN VAPAUTENNE VARASTAMISEKSI JA TEIDÄN ORJUUTTAMISEKSI. Ovatko nuo niin sanonut ”äänestetyt” johtajat, jotka tukevat tätä TEIDÄN Yhdysvaltojen Perustuslain rikkomista, KUNNOITTAMASSA VALAA, jonka he antoivat teille ja JUMALALLE? He varastavat vapautenne, ja jota pahempaa, he ottavat valan, jota TIETÄEN EIVÄT KUNNIOITA! SITÄ KUTSUTAAN VALEHTELEMISEKSI TEILLE KANSALAISILLE HEIDÄN OMIEN ITSEKKÄIDEN TARKOITUKSIEN TÄHDEN.

Pyydän, ettette sekoittaisi tarkoituksella kavalasti ja vilpillisesti toimivia, jotka ”varastavat” muiden viattomuuden tai omaisuuden, niiden kanssa, jotka todella uskovat valheen olevan totta ja sitten jakavat väärän uskomuksensa toiselle/muille (esimerkiksi lapsilleen tai oppilaille). Tämä on yksinkertainen tietämättömyys totuudesta, ja vaikkakin se voi tai ei voi olla hyväksyttävää (Jumalalle), tietämättömyys ei ole tarkoituksellinen teko varastaa toisen viattomuus.

Tässä on jotain muuta, joka on hyvin tärkeää muistaa ja ymmärtää selkeästi. Jos joku kertoo jotain, jonka hän tietää olevan ”valhe”, todellisessa itsensä puolustamisessa yksityisyyttä tai puolustusta varten, toisen yksityisyyttä tai suojelemista varten, niin tämä ei ole Jumalan lakeja vastaan. (TÄMÄ ei tarkoita harhauttaa rumasti valehtelemalla PAHOISTA SALAISISTA valoista tai aktiviteeteista, kuten minkälaisia on VAPAAMUURAREIDEN pahassa kultissa.) TÄMÄ ON YKSI KEINO, JOLLA ANTI-KRISTUS VÄÄRISTÄÄ JUMALAN LAKEJA TUOMITAKSEEN MUITA niiden kautta, jotka kertovat teille, ettette SAA KOSKAAN ”valehdella”, joka tarkoittaa: ”1. Tehdä väite, jonka tietää olevan valheellinen. 2. Se, mikä on tarkoitettu tuottamaan väärä vaikutelma”. TEISTÄ voidaan kirjaimellisesti tehdä työkalu itsenne tai muiden vahingoksi tai tuhoksi!

Annamme teille joitain esimerkkejä, joita pohtia: sanotaan, että on Toinen Maailmansota, ja myötätunnosta piilottelette japanilaista/amerikkalaista perhettä kellarissanne suojellaksenne heitä ”leireihin” viemiseltä, joten poliisi tulee ovellenne ja kysyy, oletteko nähneet tai tunnetteko yhtään japanilaista. Kerrotteko heille totuuden tietäen, että se vaarantaa TEIDÄN perheenne ja ne, joita suojelette?

Seuraava esimerkki: sanotaan, että menette sotaan ja ”vihollinen” on vanginnut teidät. He vaativat teitä näyttäytymään televisiossa ja tekemään lausunnon johtajillenne, jonka tiedätte olevan valheellinen, mutta jos te ette tee tällä tavalla, niin he tappavat teidät. Teettekö sen, mitä he pyytävät?

Tässä on Hatonnin useaan kertaan antama esimerkki: sanotaan, että Sananda, rakas Jeesus Kristuksemme, tulee kotiinne, ja ”viranomaiset” tulevat etsimään häntä, ja tiedätte sen tapahtuvan sen takia, koska hänen karkottajansa eivät halua hänen olevan vapaa ja elossa. Kerrotteko heille, missä hän on?

Annamme yhden esimerkin lisää, josta voi tulla monille todellisuutta. Sanotaan, että hallituksenne perustaa vaatimuksen ”asepalvelukselle”. No, poikanne, isänne tai ystävänne kieltäytyy pestautumasta asepalvelukseen ja päättää olla ”tunnollinen vastustaja”. Jos ”viranomaiset” soittavat teille ja kysyvät, missä tämä henkilö on, mitä te kerrotte heille?

Kun asiat alkavat liittyä tarkemmin Jumalaan on silloin, kun esimerkiksi olette silminnäkijä murhalle ja tiedätte murhaajan, ja koska pelkäätte olla todistaja ja ehkäpä uhkailitte itseänne, valehtelette poliisille ja kerrotte heille, että ette nähneet mitään. Miettikää tätä harkiten, koska päivittäin tehdään rikoksia, jotka ovat JUMALAN Tasapainon LAKEJA vastaan, joille on todistajia ja jotka ovat ”liian peloissaan” kertoakseen poliisille. Rikollinen pysyy vapaana jatkaakseen rikoksiaan JUMALAA vastaan. Muistakaa, että teidän täytyy ymmärtää ero, me EMME puhu IHMISEN TEKEMIEN lakien rikkomista vastaan todistamisesta, joka voi olla tai ei ole oikeudenmukainen ja muuttuu jatkuvasti aikojen mukana. Puhumme JUMALAN LAKIEN rikkomisesta, jotka eivät muutu ja ovat ikuisesti Tasapainon Lait LUOMAKUNNAN sisällä.

Teillä on myös jotain nimeltään ”pieni valkoinen valhe”, joka on määritelty: ”Valheellinen väite, joka on tehty tarkoituksella olla kohtelias tai ystävällinen”. Tätä kutsutaan myös ”sosiaaliseksi” valheeksi. Suurin osa teistä valitsee valehtelevansa kohteliaasti, jotta yksityisyytenne säilyisi. Tämä on yksi keino, mutta on keinoja olla valehtelematta ja lisäksi säilyttää yksityisyytenne, jos esimerkiksi joku kysyy teiltä, kuinka paljon rahaa ansaitsette tai mitä teette ajallanne, teillä on useita keinoja vastata. Voitte valehdella, tai suorana ja tylynä pidetty vastaus olisi: ”Se ei ole teidän asianne”. Mutta teille, ketkä haluavat kunnioittaa itseään ja olla kohteliaita toiselle, voitte sanoa yksinkertaisesti: ”Älkää loukkaantuko, mutta olen mieluummin vastaamatta tuohon kysymykseen, sillä se ei koske teitä”. On tilanteita, joihin sopii valkoisen tai kohteliaan valheen kriteerit, vaikkakin moni teistä yrittää venyttää noiden kriteerien rajoja. Avainsana tässä on AIKOMUS.

Esimerkiksi silloin tällöin piiloudutte todellisten tunteidenne kunnioittamisen sijaan ”valkoisen valheen” taakse pitääksenne työnne, jos havaitsette työnantajanne olevan ahdasmielinen ja tyrannimainen, ja TE pelkäätte saavanne potkut olemalla rehellinen ja suora ideoidenne ja tunteidenne kanssa. Teette nimittäin mielletyn tyrannian itseänne vastaan olemalla ”kohtelias” ja sallimalla tämän jatkua.

Esimerkki todella kohteliaasta valheesta on tämä: kun tiedätte, että Äitinne vietti tunteja valmistaen ateriaa teille, ettekä pidä kinkusta, ja hän kysyy teiltä mielipidettänne hänen ateriastaan, jolloin sanotte: ”Se on loistavaa”. Vaikkakin se ei ole täsmälleen oikea väite, todellinen aikeenne, ystävällisyydessä ja kiitollisuudessa, on KUNNIOITTAA sitä, minkä tiedätte olevan hänen tunteensa rakkaudessa teitä kohtaan.

Joten, jos valehtelette ja aikeenne on manipuloida jotakuta saadaksenne tai vastaanottaaksenne itsekkäästi jotain heiltä haluamaanne sen sijaan, että toimisitte rehellisesti ja olemalla suora, silloin tämä ei ole ”valkoinen valhe”. Muistakaa tämä, voitte valehdella itsellenne tai toiselle, mutta ETTE VOI koskaan valehdella Jumalalle. Nimittäin Jumala valvoo aina ja tallentaa TODELLISEN aikomuksenne kaikissa tilanteissa, jotka hän teille esittää.

 

10. ETTE SAA HIMOITA TAI KADEHTIA SITÄ, MIKÄ KUULUU NAAPURILLENNE

Määritellään ensin sanat ”himoita” ja ”kadehtia”. Himoita tarkoittaa: ”Haluta jotain, mikä kuuluu toiselle”. Himoitseva tarkoittaa: ”Äärimmäisen haluava (jostain); ahne”. Kadehtia tarkoittaa: ”1. Mielipahan tai tyytymättömyyden tunne toisen parempien saavutusten, lahjoitusten tai omaisuuden takia”.

Joten tämän lain tarkoitus on kirjaimellisesti se, ettette saa omien turvattomuuden/huonommuuden tunteiden ja omanarvontunnon puutteen takia haluta jotain, mitä toisella on, kuten rahaa, uusi auto, taito tai lahja. Ja kaiken huipuksi tämän toisella olevan ”asian” haluamisen päälle ette saa paheksua henkilöä, joka on hankkinut TEIDÄN haluamanne asian, mutta jota ette ole luoneet nimenomaan turvattomuuden/huonommuuden tunteidenne ja omanarvontunnon puutteenne takia. (Katsokaa Lisäksi ”Anti-Kristuksen tunnistaminen sisimmässä”.)

Mitä ilmenee, kun teistä tulee himoitsevia ja kadehtivia, on se, että te kääriydytte ahneuteenne ja mielipahaanne ottamatta ”henkilökohtaista vastuuta” TEIDÄN ilmaisemasta illuusiostanne. Jatkatte mielletyn ”puutteen” luomista, ja lopulta himoitsemisen ja kateuden tunteiden seuraukset kuluttavat teitä, joka hyvin usein johtaa ”ITSErankaisun” erilaisiin ilmaisuihin, esim. viha, syyllisyys, kriittisyys, mustasukkaisuus ja masennus.

 

11. ETTE SAA MÄÄRÄTÄ ETTEKÄ PAKOTTAA VAPAATA TAHTOANNE TOISEN VAPAAN TAHDON EDELLE. TUNNETAAN MYÖS ”VÄLIINPUUTTUMATTOMUUDEN LAKINA”.

Jumala on antanut tämän lain, jotta jokaisen osasen vapaan tahdon ja sielun evoluution koskemattomuutta ei rikottaisi ilman lupaa JUMALALTA SISIMMÄSSÄ ja etenkin Jumalan vastustajien toimesta, jotka ovat tietoisempia voimistaan. Tämä on JUMALAN ANTAMA suojelus jokaiselle osaselle, jotta heidän Jumalapotentiaalinsa tapahtumisen yksilöllisessä prosessissa kohti YHTÄ olisi oikeudenmukaisuutta.

Se myös estää jopa hyväntahtoisia veljiänne puuttumasta väliin tai avustamasta ilman LUPAA PYHÄLTÄ ISÄLTÄ. Nimittäin jokaisen osasen jokaisen elinvirran aikana on läsnä Taivaallisen Valinnan tilaisuus ja potentiaali jokaisen osasen vapaan tahdon kokemuksien kautta. ”Nuoret” sielut alkavat avaamaan heidän JUMALUUTTAAN opetuksien kautta, joita he oppivat jokaisessa kokemassaan elinvirrassa. Toisin sanoen he oppivat kokemuksen kautta TUNTEMAAN JUMALAN sisimmässään ja sen, mitkä ajatukset, sanat ja teot pitävät heidät pimeydessä ja tietämättömyydessä siitä, mikä on heidän todellinen Jumalapotentiaalinsa.

Nyt saatatte kysyä itseltänne: ”Entä valtava PAHUUDEN vaikutus tällä planeetalla. Miksi Jumala sallii sen? Syy on tämä, eli jopa ”saatanat” tai Jumalan vastustajat eivät olleet vain Jumalan luomia olentoja, vaan myös heille annettiin Vapaa Tahto. Jumala antaa yksinkertaisesti ”vastustaja”-luomuksilleen mahdollisuutensa kasvaa Jumaluuden potentiaaliin ja Taivaalliseen Pyhään Valoon. Mutta heidän käyttäytymisensä ”rajoittuvuuden” tähden, joka tarkoittaa egon itsekästä eristystä YHDESTÄ, Jumala ”rajoitti” heidän todellisuutensa tai kokemuksensa pelikentän. Heitä sitoo HEIDÄN OMA VALINTANSA alimpiin tasoihin, jotka ovat kuvailtu 1–5 tason fyysisesti ilmennetyiksi kokemuksiksi. ”Langenneilla” on nimittäin itselangetettuja rajoituksia OMASTA VALINNASTAAN vastustaa ja olla erillään LUOJASTAAN. Mutta heille annetaan aina ”tilaisuuksia” nähdä Totuuden valo KAIKEN YKSEYDESSÄ. Säännöt ovat tiukkoja, ja langenneet TIETÄVÄT ”säännöt” pysymisessään egon eristyksessä JUMALASTA, mutta he pysyvät manipulaation ja petoksen pelissään.

Esimerkiksi: JOS tunnette ANTI-Kristuksen kuiskaukset sisällänne, Te voitte VAATIA PYHÄN ISÄ JUMALAN JA/tai JEESUS KRISTUS SANANDAN NIMEEN, ETTÄ KAIKKI PIMEÄT OSASET JA ENERGIAT JÄTTÄVÄT TILANNE VÄLITTÖMÄSTI! Niiden TÄYTYY lähteä. Mutta ne voivat ”oleskella” energiakenttänne reuna-alueella ja odottavat heikkoa kohtaa suojaavassa kentässänne. Tämän takia on tärkeää pyytää JUMALALTA Hänen ”valkoisen Valon” rakkauden, suojeluksen, opastuksen, voiman, viisauden, rehellisyyden ja rohkeuden suojaansa. Joten teidän täytyy kysyä ISÄLTÄ sisimmässänne NÄYTTÄMÄÄN TEILLE se, mitä TE TARVITSETTE palvellaksenne HÄNEN TAHTOAAN. Sen tähden tämä on tärkeää: ”Ei MINUN tahtoni, Isä, vaan TULKOON SINUN TAHTOSI TEHDYKSI kaikissa asioissa”. Tämä vilpitön rukous on se, mikä pitää teidät JUMALAN JA LUOMAKUNNAN PALVELEMISEN polulla ja poissa tietämättömyyden typeryydestä ja mielletystä eristyksestä, jossa on olemassa Pimeyden Veljeskunta tai Anti-Kristukset.

Saatatte alkaa näkemään, että moni teistä tällä hetkellä täällä olevista on kokenut monia, monia tuhansia tai jopa miljoonia elinkertoja näillä alemmilla tasoilla OMASTA VALINNASTANNE olla tai jäädä tietämättömäksi omasta JUMALAPOTENTIAALISTANNE ja yhteydestänne YHTEEN KAIKKEEN, JOKA ON!

Tässä on huikea kuvaus tästä löytämisen ”prosessista” rakkaan veljemme, Germainin, toimesta:

”Kaikki LUOMAKUNNAN ulottuvuudet ovat olemassa samanaikaisesti. Teillä on yksinkertaisesti vain tietoinen tietoisuutenne tässä ”kolmannessa” ulottuvuudessa. Kun työskentelette ja elätte tässä ulottuvuuden kokemuksessa, te henkisten ”opettajienne” avulla venytätte tietoisuuttanne neljänteen, viidenteen ja joskus jopa korkeampiin ulottuvuustasoihin. Se ei ole pystysuuntainen venyminen, kuten lineaarisesti näette asiat, se on LAAJENEVA ja kaiken käsittävä tietoisuuden venyminen. Tietoisuutenne laajenee YMMÄRRYKSENNE tasolle—kun olette oppineet yhden tai joitain tiettyjä opetuksia, kun olette VOITTANEET opetuksen—se vapauttaa tietoisuuttanne hiukan lisää, venyen, liikkuen ja kasvaen Universaalin MINÄ OLEN, YHDEN KAIKEN OLEVAISEN, ”MIELEN” sisällä.”

Syy, miksi hyväntahtoiset veljenne, ”TAIVAAN JOUKOT”, ovat lähetetty avustamaan teitä, on se, että moni teistä on rukoillut JUMALAA vapautukselle itse asettamanne tietämättömyyden sidonnasta. Heidät ovat lähetetty tänne vastauksena pyyntöihinne JUMALALTA hänen TAIVAALLISELLE OPASTUKSELLEEN ja avulle. He ovat TEIDÄN veljiänne korkeammasta tietoisuudesta palveluksessa Jumalan ja LUOMAKUNNAN VALOLLE. Nimittäin jotkut teistä ovat tunnistaneet Anti-Kristuksen ”typeryyden” sisällänne ja vaikutuksen, jonka massatietoisuus on SALLINUT ”saatanoiden” tai ”vastustajien” ottaa teistä ja tästä rakkaasta planeetta Maasta. Olette väsyneitä ja suoraan sanoen tylsistyneitä tämän illuusion kanssa ja Jumaluuden vastustajina olemisesta. Haluatte vapautenne ja haluatte vaatia tai lunastaa HÄNEN PYHÄN VALAISTUNEEN Läsnäolon sisällänne. On aika valmistumiselle, ystävät, ELÄMÄN korkeammille tasoille. Jokainen teistä nyt löytää tai herää YKSEYTENNE TAIVAALLISUUTEEN TAI (ja tämä on hyvin tärkeää ymmärtää) pysyy SIDOTTUNA näihin alempiin tasoihin ehkäpä toisen vuosituhannen ajan, ennen kuin YHDEN sisällä olevan JUMALAminän laajeneva tietoisuus sallii toisen tilaisuuden.

Muistakaa tosin, että Jumalan ”Valaistuneet” Joukot voivat avustaa teitä ja antaa ohjeita ja TOTUUTTA valheiden ja petosten sokkelon läpi, MUTTA he eivät voi TEHDÄ SITÄ TEIDÄN PUOLESTANNE!! Jokaisen teistä täytyy lunastaa oma TAIVAALLISEN YHDEN voima sisällänne. KUKAAN ei voi tehdä sitä toiselle. Joten on viisasta kiinnittää tarkasti huomiota ohjeisiinne tietoisesta kuolemattomuudesta! Palvelette joko JUMALAA tai ”muunnettua” ego-itseänne. Se on TEISTÄ kiinni.

http://fourwinds10.com/journals/pdf/J027.pdf