KÄÄNNÖS: ’PHOENIX KÄYTTÄJÄN OMISTAJAN KÄSIKIRJA’ – PHOENIX JOURNAL #27 – JUMALAN JA LUOMAKUNNAN LAKIEN YMMÄRTÄMINEN Kutsutaan myös ”Tasapainon Laeiksi” LAIT # 16-18

Jeesus Sananda, Lordi Mikael and St. Germain

Lokakuu 30, 2009

 

PHOENIX OPERATOR OWNER MANUAL

PHOENIX JOURNAL #27 – JUMALAN JA LUOMAKUNNAN

LAKIEN YMMÄRTÄMINEN

Kutsutaan myös ”Tasapainon Laeiksi”

LAIT # 16-18

 16. TEIDÄN TÄYTYY TEHDÄ MUILLE NIIN KUIN HALUAISITTE HEIDÄN TEKEVÄN ITSELLENNE. KUTSUTAAN MYÖS ”KULTAISEKSI SÄÄNNÖKSI”.

KULTAINEN sääntö. Kuinka totta se onkaan, että jos kukin todella ajattelisi, kuinka kohtelee toinen toistaan ja ajatellen, että he ovat KAIKKI YHTÄ, niin suurin osa mitättömistä ”mielletyistä” erilaisuuksistanne katoaisi. Kysykää itseltänne, että kuinka te kunnioittaessanne Jumalan henkeä sisimmässänne haluaisitte itseänne todella kohdeltavan muiden toimesta.

Tässä on teille alku: kunnioituksella, arvostaen, kunnialla, arvolla, innolla, kärsivällisyydellä, suvaitsevaisuudella ja ymmärryksellä, anteeksiantavaisuudella, ystävällisyydellä ja huomaavaisuudella, välittämisellä, kiitollisuudella, jalomielisyydellä, mielenkiinnolla keskusteluunne, rakkaudella, hienotunteisuudella, rehellisyydellä ja suoraselkäisyydellä, luottamuksella, ystävyydellä ja harmonialla.

Kohteletteko muita samoin tavoin kuin yllä on luonnehdittu; KUINKA haluaisitte tulevan kohdelluksi? Kohteletteko edes itseänne samoin tavoin, kuten yllä on luonnehdittu? Jos TE ette edes KUNNIOITA itseänne, niin kuinka odotatte vastaanottavanne KUNNIAA ja kunnioitusta MUILTA? Kohdelkaa muita kunnioittavasti ja rehellisyydellä, ystävällisyydellä ja suvaitsevaisuudella, ja ODOTTAKAA, että he kohtelevat teitä samoin. Jos he EIVÄT kohtele teitä samanlaisella kunnioituksella, KUNNIOITTAKAA itseänne tarpeeksi tunnistamalla heidän syntinsä, ja antakaa heidän huomata se, ja poistukaa heidän luotaan.

Ja Jeesus Immanuel kertoi ihmisille: ”Pyytäkää ja se annetaan teille; etsikää ja tulette löytämään; koputtakaa ja se tullaan avaamaan teille. Sillä hän, joka kysyy hengeltään, vastaanottaa, ja hän, joka etsii hengen voiman kautta, löytää, ja hän, joka koputtaa henkensä ovella, hänelle se aukaistaan.”

”Kuka on siellä joukossanne, joka poikansa pyytäessä leipää antaisi hänelle kiven? Tai jos hän pyytäisi teiltä kalaa, tarjoaisitteko hänelle käärmettä? Siispä, jos te, vaikkakin olisitte pahantapaisia, voitte silti antaa lapsillenne hyviä lahjoja, niin kuinka paljon enemmän henkenne antaa teille, jos pyydätte sitä?” (Lainauksen loppu.)

Jumalan henki sisimmässänne antaa teille aina tarvitsemanne, jos vain laitatte sivuun ”muunnellun” egonne ja olette nöyrästi HENKENNE kanssa. Kaikki Isän voima on olemassa teidän sisimmässänne antaakseen teille sen, minkä HENKENNE tarvitsee ylläpitääkseen elämää rakastavasti ja antaakseen rakkautta, täyttymystä ja sisäistä rauhaa. Teidän tarvitsee vain pyytää ISÄLTÄ SISIMMÄSSÄ näyttämään, kertomaan ja antamaan teille se, mitä TE TARVITSETTE PYSYÄKSENNE HÄNEN PALVELUKSESSAAN, joka on VALOA, RAKKAUTTA ja ILOA. KAIKISSA ASIOISSA TULKOON SINUN (HÄNEN) TAHTO TEHDYKSI!

On sanonta, ”Olkaa varovaisia, mitä pyydätte, sillä SAATATTE SAADA SEN”. Ah, tämä sanonta antaa tunnustusta TEIDÄN ilmaisunne voimalle, ja ette saata ymmärtää todella sisimmässänne olevan HENGEN tarpeita, kun katsotte itsekkäästi elämää ”muunnellun” egon USVASTA. Saatatte olla epämiellyttävästi yllättyneitä siitä, mitä ”muunneltu” ego loihtii teille SISIMMÄSSÄNNE olevan ISÄN TAHDON kieltämisen seurauksena!

 

17. PAHAN (JUMALAN VASTUSTAJIEN) TÄYTYY AINA PITÄÄ MERKKIÄ PAHUUDESTAAN. (TEOISTAAN HEIDÄT TUNNETTE.)

Yksi pahojen suurimmista ”merkeistä” on heidän TEKOPYHYYTENSÄ: ”1. Väite tunteista tai piirteistä (teeskentely), joita ei omista, etenkin petollinen hyveellisyyden olettamus. 2. Hurskasta ja hyveellistä teeskentelevä olematta todella sellainen.”

Immanuel puhui ihmisille teoksessa: ”JA HE KUTSUIVAT HÄNTÄ IMMANUELIKSI: Minä Olen Sananda” ja sanoi: ”Surku teille oppineille ja fariseuksille, teille tekopyhille, jotka pitävät kupit ja kulhot ulkopuolelta puhtaina, mutta silti ne ovat sisältä täynnä saaliinhimoisuutta ja ahneutta. Teidän täytyy ensiksi puhdistaa se, mikä on kupin sisällä, jotta ulkona olevasta tulee ja puhdas ja pysyy sellaisena. Joten te myös vaikutatte hurskailta ja hyviltä ihmisten edessä, mutta sisältäpäin olette täynnä tekopyhyyttä ja epärehellisyyttä sekä rikkomuksia. Surku teille tekopyhille, jotka rakentavat hautoja profeetoille ja koristelevat oikeudenmukaisten hautoja ja puhuvat: ”Jos olisimme olleet isiemme aikoihin, meistä ei olisi tullut syyllisiä heidän kanssaan profeetan veren vuodatuksessa”. …Siispä te täytätte isienne mitat, koska päätätte elämänne vailla ymmärrystä, ja teillä tulee olemaan ongelmia oppimisessa tulevaisuudessa. Te kyykäärmeiden sukupolvi, kuinka voitte olla suuria hengessä vailla minkäänlaista ymmärrystä? Kaikki oikeudenmukainen veri, joka oli vuodatettu kauttanne Maahan, tulee takaisin teille alkaen ensimmäisestä profeetasta, jonka isänne ja esi-isänne murhasivat Azchariaksen verelle, Barachjasin pojalle, jonka tapoitte temppelin ja alttarin välille, ja siispä kaikki veri tulevaisuudessa, joka tulee vuodatetuksi, tulee olemaan omalla vastuullanne. Totisesti, totisesti sanon teille, kaikki tämä tulee yllenne ja rodullenne hyvin pitkäksi aikaa tulevaksi ja meneväksi”. (Lainauksen Loppu).

Joten tulette havaitsemaan, että tekopyhyys ei kuulu JUMALAN valtakuntaan. He, jotka julistavat henkistä vaurauttaan, hurskauttaan ja rikkauttaan ja julistavat itsensä valituiksi yksinkertaisesti sen tähden, että koska he kuuluvat tuohon tai tähän uskontoon tai rotuun, ovat hölmöjä ja tekopyhiä, koska siihen nähden mitä he ulospäin sanovat olevansa ja johon uskovat, he usein ajattelevat ja tekevät ”salaa” eri lailla.

Ja Jeesus Kristus Immanuel antaa meille lisää ”merkkejä” auttaakseen meitä tunnistamaan pahat yksilöt:

”Varokaa vääriä profeettia ja oppineita, jotka tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat kuin raivopäisiä susia ja saarnaavat teille nöyryyttä ja pyhättöjä, vääriä jumalolentoja ja jumalia sekä nöyryyttä epäjumalille ja väärille opetuksille.

”VAROKAA NIITÄ, JOTKA KIELTÄVÄT TEILTÄ PÄÄSYN VIISAUTEEN JA TIETOON SEKÄ KERTOVAT TEILLE, ETTÄ ETTE SAISI MENNÄ KUULEMAAN SITÄ, MIKÄ SAATTAA OLLA TOTUUS, SILLÄ HE PUHUVAT TEILLE VAIN SAAVUTTAAKSEEN VALLAN YLITSENNE JA SIEPATAKSEEN TAVARANNE JA OMAISUUTENNE. ETSIKÄÄ AINA KUOREN ALTA TUTKIAKSENNE SITÄ, MITÄ HE EIVÄT KERRO, JA EDELLEEN TARKISTAKAA HUOLELLISESTI NE ASIAT, JOITA HE TEILTÄ OTTAVAT. TOTUUTTA JA VIISAUTTA TOTUUDESSA ANNETAAN VAILLA HINTAA TAI VALTAA TAI PAKKOA.

”Tunnistatte nämä hedelmistä, joita he tuottavat. Voiko henkilö kerätä viinirypäleitä orjantappuroista ja viikunoita ohdakkeista? Siispä jokainen hyvä puu tuottaa hyviä hedelmiä, mutta huono puu tuottaa pahoja hedelmiä. Hyvä puu ei voi tuottaa pahoja hedelmiä ja paha puu ei voi tuottaa hyviä hedelmiä. Siispä TEOISTAAN HEIDÄT TULETTE TUNTEMAAN.” (Lainauksen loppu.)

Te, jotka olette uskollisesti uskoneet ”Pyhän” Raamattunne olevan kirjoitettu Jumalan tahdosta olevassa puhtaudessa, niin tähän mennessä suurin osa on epäilemättä vähintäänkin uteliaita siitä, ”kuinka” ja ”miksi” tämän Totuuden sabotaasin on sallittu tapahtuvan.

Joten me kerromme teille: se tapahtui niin, että jopa siihen aikaan, kun eräs ”Mooseksena” tunnettu eli, että uskonnollisista/imperiumin johtajista tuli hyvin riemuitsevia, kun Mooses esittäytyi JUMALAN antamien käskyjen kanssa. Syy: koska HEISTÄ tuli itsensä nimittäneitä LUOJIA ja VALVOJIA HEIDÄN tulkinnoilleen JUMALAN Laeista. Nimittäin he havaitsivat, että näiden ”lakien” huolellisella manipulaatiolla ja tulkinnalla (kuten poistaen kaikki viittaukset ”reinkarnaatioon” pyhistä kirjoituksista) he voisivat täten ylläpitää paljon tehokkaamman tasoista kontrollia ja järjestystä ihmisten YLLE, joita he hallitsivat. Toisin sanoen HE seisoisivat SISIMMÄSSÄ olevan JUMALAN Isän ja kansan välillä, jotka oli jätetty (kansalaiset) voimattomiksi ja näiden viekkaiden ja petollisten ”johtajien” armoille. Nämä pahansuovat pettäjät ovat vieläkin joukossanne, ja heidän ahneutensa, petollisuutensa ja manipulaationsa kautta HE kontrolloivat suurta osaa maailmastanne sosio-ekonomisesti, poliittisesti ja jopa geo-fyysisesti…jopa tänä päivänä.

Muiden sanoissa ja teoissa esiintyvien merkkien etsinnän lisäksi teidän täytyy myös tunnistaa ensin Anti-Kristuksen ”merkit” sisimmässänne. Katsokaa dokumentti: ”Kuinka tunnistaa Anti-Kristus (Jumalaa vastaan) sisimmässänne”; se on tämän Journalin sisällä.

Te muistakaa tämä, jotka olette ”uskollisia ja aitoja”, teidän vilpittömän sitoumuksenne kanssa SISIMMÄSSÄNNE OLEVAN PYHÄN HENKENNE kehitykseen ja luottamukseen teille annetaan Totuuden tieto ja Jumalan ja Luomakunnan henkinen viisaus ylläpitämään teitä aina tasapainossa ja palveluksessa KAIKEN YKSEYDELLE.

 

18. ETTE SAA ORJUUTTAA KETÄÄN JUMALAN IHMISOLENTOA.

Tämä tarkoittaa sitä, että ette saa VAATIA pakolla ja pelolla kontrolloidaksenne, vangitaksenne, käyttääksenne tai manipuloidaksenne toista ihmisolentoa tekemään mitä tahansa palvelusta tai työtä teille tahtoaan vastaan ja antamatta heille REILUA korvausta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että ette voi OSTAA tai MYYDÄ toista ihmisolentoa aivan kuin hän olisi TEIDÄN omistamanne tuote. Tämä lukee mukaansa LAPSENNE. Vauvat ja lapset eivät ole ”tuotteita”, joita luodaan, kuten ”koeputki” -hedelmöityksessä tai annettuna synnytettäväksi ”sijais”-äidille. Jos pariskunta on kykenemätön jatkamaan sukua fyysisesti, niin silloin heillä on vaihtoehto: he voivat ADOPTOIDA kodittoman tai ei-toivotun lapsen tai he voivat valita olla olematta vanhempia kokonaan. Toisen ei-toivotun tai vanhempia vailla olevan lapsen ADOPTIO on yksi kaikkein RAKASTAVIMMISTA ja EPÄITSEKKÄIMMISTÄ teoista, jonka mikä tahansa kyvykäs ja välittävä pariskunta voisi tehdä palveluksessaan JUMALALLE. Kaikkia pariskuntia ei ole tai oltu tarkoitettu jatkamaan sukua! Se ei ole rankaisu Jumalalta. On vastuu mille tahansa ”hedelmättömälle” pariskunnalle tunnistaa, että suvun jatkaminen ei ole heidän tarkoituksensa tänä aikana. Mutta jos he haluavat lapsia, silloin heidän täytyy ymmärtää, mikä KUNNIA on hyväksyä hoivaava huolenpito yhdelle JUMALAN lapsista, jolla ei ole ketään muuta rakastamaan häntä!

Yksi kaikkein kivuliaimmista ja alentavista termeistä, jonka te ihmiset olette antaneet niille lapsille, jotka syntyvät ”avioliiton ulkopuolella”, on ”bastardi” (joka tarkoittaa laitonta IHMISEN LAIN mukaan). TEIDÄN täytyy nyt TIETÄÄ, että JUMALAN valtakunnassa EI OLE ÄPÄRIÄ. Nämä ”avioliiton ulkopuolella syntyneet” lapset ovat yhtä arvokkaita Jumalalle kuin kuka tahansa muu lapsi, joka on syntynyt ”naimisissa” olevien vanhempien myötä.

On ollut monia teitä ihmisiä, jotka ovat kautta historian väittäneet paremmuutta tai huonommuutta värin tai rodun takia. Niin kutsutun ”geneettisen” paremmuuden tunne, joka ihmisellä on, on olemassa IHMISEN mielessä, joka toivoo kontrolloivansa ja dominoivansa ja orjuuttavansa muita eri rotuja tai värejä olevia ihmisiä kuin itse on. Esimerkiksi monet saksalaiset, jotka olivat erään ”Hitleriksi” kutsutun alaisuudessa, uskoivat, että ”puhdas” kaukaasialainen oli paljon parempi geneettisesti, henkisesti ja fyysisesti verrattuna KAIKKIIN muihin rotuihin. He uskoivat rodun puhtaana pitämiseen olla lisääntymättä muiden niin sanottujen huonompien rotujen kanssa. Lisäksi monille niin kutsutuista ”juutalaisista” on opetettu ja he uskovat, että heidän ”rotunsa” on JUMALAN VALITSEMA kaikkien muiden ylitse, ja niin he uskovat olevansa parempia. Niin Amerikassa kuin Euroopassa ”mustien” tai ”tummaihoisten” ihmisten uskottiin olevan huonompia, ja heistä tehtiin ORJIA ”valkoisille”.

Ettekö näe, ”valloillaan olevat pahuuden voimat” LUOVAT ennakkoluuloja ja YLLYTTÄVÄT olemaan ennakkoluuloisia muista, jotka ovat ”erilaisia” kuin itse kulttuurin ja ihonvärin osalta, jotta he voisivat KONTROLLOIDA ”vähäisemmiksi” miellettyjä. Kautta maailman, medianne ja hallitusten linjausten kautta, rotulevottomuuksien, erimielisyyden ja ennakkoluulojen siemen on erityisesti istutettu ja hoivattu, ja sen on sallittu synnyttää vihamielisyyden ja paheksunnan kitkerä hedelmä, ja täten sitä tehdään jatkuvasti, jotta TEISTÄ ihmisistä ei tulisi YHDISTYNEITÄ! Pitämällä teidät erillään ja luomalla teille erilaisten ryhmien tukahduttamisen HE pitävät teidät sodassa toinen toistanne vastaan, kun HE sillä välin toteuttavat HEIDÄN suunnitelmiaan teidän KAIKKIEN TOTAALISTA alistamista varten.

Joten onko se JUMALAN LAKEJA vastaan, jos eri rotuiset ja väriset miehet ja naiset menevät naimisiin ja synnyttävät lapsia? EI TIETENKÄÄN! IHMISLAJINNE GENEETTINEN KORRUPTIO TAPAHTUU ERITYISESTI HENKISESTI HEIKKOJEN JA KORRUPTOITUNEIDEN OLENTOJEN SISÄLLÄ OLEVAN SAIRAUDEN TAKIA, KETKÄ LISÄÄNTYVÄT, EI HEIDÄN VÄRINSÄ TAKIA! Jokainen SIELU on osa Jumalasta. Mikä onkaan rotu tai kehon väri, johon sielu päättää inkarnoitua, sillä ei ole MITÄÄN väliä JUMALALLE. Vain ihminen valitsee väärin luoda ja määritellä rodullisen paremmuuden/huonommuuden ”ominaisuuksia” tai ”piirteitä”.

Palveluksessa Luojamme Atonin ja Luomakunnan Taivaalliselle Viisauden ja Totuuden Valolle; ME olemme:

Sananda

Lordi Mikael

Germain

Druthea

http://fourwinds10.com/journals/pdf/J027.pdf