KÄÄNNÖS: PHOENIX KÄYTTÄJÄN OMISTAJAN KÄSIKIRJA – PHOENIX JOURNAL #27 – JUMALAN JA LUOMAKUNNAN LAKIEN YMMÄRTÄMINEN Kutsutaan myös ”Tasapainon Laeiksi” LAIT # 12-14

Jeesus Sananda, Lordi Mikael and St. Germain

Lokakuu 26, 2009

PHOENIX OPERATOR OWNER MANUAL

PHOENIX JOURNAL #27 – JUMALAN JA LUOMAKUNNAN

LAKIEN YMMÄRTÄMINEN

Kutsutaan myös ”Tasapainon Laeiksi”

LAIT # 12-14

12. Ette saa tuomita toisia, mutta teidän täytyy tuomita viisaasti kaikki käyttäytyminen ja teot, jotka ovat Jumalan ja Luomakunnan Tasapainon Lakeja vastaan

Ja JMMANUEL kertoi ihmisille viisaasti: ”ÄLKÄÄ TUOMITKO VÄÄRIN, ETTEI TEITÄ TUOMITA VÄÄRIN. Sillä kuten te tuomitsette, siten teitä tullaan tuomitsemaan, ja millä mitalla mittaatte, niin teitä tullaan mittaamaan. Siispä tuomitkaa Luomakunnasta peräisin olevien Luonnon Lakien logiikan mukaan, sillä vain ne ovat todellisia ja täsmällisiä”.

”Mitä te näette paitsi tikun veljenne silmässä, ja ettekö ole tietoisia tikusta omassa silmässänne? Te tekopyhät vetäkää ensin tikku omasta silmästänne ja katsokaa sitten, kuinka voitte vetää tikun veljenne silmästä.”

”Ensin oppikaa Luonnon ja Luomakunnan lait ja niiden logiikka, ennen kuin tuomitsette ja haluatte nähdä ihmistovereidenne erheet. Oppikaa ensiksi Luonnon ja Luomakunnan lakien kautta omat virheenne, jotta voitte korjata ihmistoverienne erheet.”

”Teidän ei tulisi koskaan antaa pyhiä asioita koirille eikä heittää helmiänne sioille, jotta ne eivät tallaisi niiden päälle ja kääntyisi teitä vastaan repien teidät palasiksi. Sillä totisesti sanon teille, älkää heittäkö henkisiä aarteitanne lokaan ja älkää haaskatko niitä arvottomille, sillä he eivät kiitä teitä ja repivät teidät palasiksi, sillä heidän ymmärtämisensä on pientä ja henkensä heikko.” Lainauksen Loppu: JA HE KUTSUIVAT HÄNTÄ IMMANUELIKSI.

Täsmälleen, kuten on kirjoitettu, kenenkään ei tule koskaan tuomita toista olemaan vähemmän tai enemmän kuin itse on, etenkin mikäli toinen on erilainen väriltään, rodultaan, uskoltaan tai sukupuoleltaan (tai planeetaltaan) kuin te. MUTTA ymmärtäkää tämä hyvin, teidän TÄYTYY tuomita viisaasti KENEN tahansa mukaanlukien itsenne käytös ja teot, joiden Te TIEDÄTTE olevan ELÄMÄÄ vastaan, joka tarkoittaa vastoin lakeja, jotka ylläpitävät Jumalan luomaa ”tasapainoa” Luomakunnan sisällä. Ja teidän täytyy myös kunnioittaa KAIKKIA veljiänne ja sisarianne YHDEN tasavertaisina osasina, mutta ette saa hyväksyä, sietää tai ”sallia” tilassanne käyttäytymistä ja tekoja, joiden tiedätte rikkovan tasapainon lakeja.

Mutta ette saa ajatella tylysti toisesta ja kutsua häntä TYHMÄKSI tai ARVOTTOMAKSI, koska hän on erilainen persoonallisuudeltaan ja käyttäytymiseltään kuin te olette ja ymmärrätte. JOKAINEN ON TASAVERTAINEN JUMALAN HEIJASTUKSESSA, VAIN ERILAINEN! Ylistäkää ja kunnioittakaa muiden ainutlaatuisia piirteitä: he ilmaisevat ISÄÄ SISIMMÄSSÄÄN teidän laillanne ainutlaatuisella ja upealla tavalla. Muistakaa, että JUMALA sallii tietämättömyyden Laeista vain pisteeseen asti, ja sitten hänet työnnetään ulos kaikista niistä HÄNEN osastensa ”temppeleistä”, jotka jatkavat HEIDÄN häpeämätöntä välinpitämättömyyttä ja epäkunnioitusta ELÄMÄÄ kohtaan.

 

13. Niin kuin kylvätte, siten tulette niittämään. Kutsutaan myös ”Syyn ja Seurauksen Laiksi.”

Tämä on laki, jonka useimmat valitsevat jättää huomioimatta tai ymmärtävät väärin, kun he eivät halua ottaa henkilökohtaista vastuuta ilmaisemastaan kokemuksesta, joka havaitaan ”hyvänä” ja/tai (etenkin) ”pahana”.

Jumala loi ”syyn” ja ”seurauksen”, jotta jokainen sielun osanen voisi tunnistaa tehdessään tietyn teon, sanotaan, että varasti auton veljeltään, jolloin tulisi ”seuraus” hänen synnilleen, kuten ehkäpä vankilaan meno. Mutta seurauksen luonne on tuotettu ainutlaatuisella tavalla jokaiselle yksilölliselle osaselle, joka tuo parhaimman tilaisuuden tälle sielu-osaselle YMMÄRTÄÄ opetus. Valitettavasti monille samanlaisten/samojen ”virheiden” jatkuva toistaminen on jatkunut joidenkin tuhansien vuosien ajan. Kyllä, se tapahtuu valinnan kautta, että sielu kieltäytyy ottamasta henkilökohtaista vastuuta ajatuksistaan, sanoistaan ja teoistaan. Juju on siinä, että KAIKKI OVAT VASTUUSSA KAIKESTA, MIKÄ TAPAHTUU HEIDÄN ILMAISEMASSAAN ILLUUSIOSSAAN, valitsee kukin lopultakin tunnustaa ja hyväksyä tämän Totuuden VIISAASTI tai ei, se on jokaisesta itsestä kiinni kokonaan. He tulevat vieläkin ”kärsimään” tekojensa seuraukset, jotka ovat Jumalan lakeja vastaan ja/tai he niittävät myös Jumalan lakien ymmärtämisen ja noudattamisen Taivaalliset edut.

”Itämaisissa” uskonnoissanne, Hindulaisuudessa ja Buddhalaisuudessa, on termi nimeltään ”karma”, joka määrittelee Funk & Wagnals -sanakirja näin: ”1. Henkilön teon tuottama Henkinen energia, joka määrittelee hänen jälleensyntymistilanteensa. 2. Löyhästi ottaen kohtalo. 3. Värähtely”. Karma ei kuvaa edes tämän määritelmän myötä täsmällisesti yksinkertaisen ”syyn ja seurauksen” samaa päämäärää tai tarkoitusta. Kaikkien löyhästi uskoma termi ”karma” antaa ymmärtää, että teidän täytyy tehdä sitä tai tätä, koska se ja tuo tapahtuu, sillä ”karmanne” antaa ymmärtää sen olevan myös ”kohtalonne”. Joku voi ajautua syyttämään kaikista kokemuksistaan ”karmaansa” eikä näin ollen opi riittävästi opetusta, jotta tämän mielletyn ”karman” voisi vapauttaa. Karman määritelmä antaa ymmärtää, että kyllä, teoillenne on seurauksia, mutta että olisitte tuomittuja ”takaisinmaksuun” elämästä elämään ottamatta huomioon ”takaisinmaksusta” vapautusta, kun sieluosanen on todella oppinut opetuksen. Muistakaa tämä: MINÄ TAHANSA HETKENÄ, KUN TODELLINEN YMMÄRRYS JA TUNNISTUS ON TAPAHTUNUT liittyen VIRHEESEEN ja omien tekojen seurauksiin, TÄMÄ VOI ITSEANTEEKSIANNON KAUTTA VAPAUTTAA minkä tahansa SYNNIN toistamisen TOISTA, ITSEÄÄN JA JUMALAA VASTAAN.

Sanotaan esimerkiksi, että eräs ”Hitlerinä” tunnettu, joka oli vastuussa miljoonien kuolemista, tunnistaisi ja ymmärtäisi todella syntinsä JUMALAA VASTAAN hetkinä ennen kuoleman siirtymäänsä. (Kaikki asiat ovat mahdollisia, ystävät!) Ja noina hetkinä ennen hänen ”kuolemaansa” tästä elämänvirrasta hän rukoili Jumalalta sisimmässään itsensä ja kaikkien muiden ANTEEKSIANTOA, ja että sen jälkeen hän asettaa OMAN tahtonsa JUMALAN TAHTOON olla palveluksessa VAIN ISÄLLE. ”Karmaan” uskovat sanoisivat, että sieluenergia, jotka oli Hitler, olisi tuomittu samaan karkotukseen kuin minkä hän teki toisille, kuten myös ainakin miljoonaan kuolemaan sellaisen tyrannin käsissä kuin mitä hän oli. Ja jos ”Hitler” kieltäytyisi näkemästä typeryyttään, niin sen jälkeen hänen ITSEtuomitsemisensa JUMALAN edessä olisi epäilemättä ankara. Mutta hänen ymmärryksensä tai opetuksien oppimisen tasosta riippuen hänen ”takaisinmaksunsa” voisi olla sellainen, että hänestä tulee SE, joka omistautuu kaikkina seuraavina reinkarnaation elämänvirroillaan JUMALAN PALVELEMISEEN auttamalla hänen toveriveljiään pääsemään ylitse ”henkisestä” nälänhädästään. Luuletteko sitten, ettei ole mahdollista, etteikö Jumala toivottaisi tervetulleeksi HÄNEN palvelijaansa takaisin HÄNEN Totuuden, Rakkauden ja Valon syliinsä?

Ei saa koskaan unohtaa, että jopa Hitlerin vihan ”uhrit” valitsivat uhriutensa. Jos nämä EIVÄT valitsisi ”uhriutta” kenellekään tai mihinkään tilanteeseen kunnioittamalla aina JUMALAA sisimmässään ja kaikissa muissa ja tällä tavoin eläen tasapainossa JUMALAN ja Luomakunnan LAKIEN kanssa, HE eivät enää loisi ”uhriuttajia”, kuten HITLER. Se on todellakin niin yksinkertaista. Jos HE oppivat opetuksensa, miten ja miksi HE loivat uhriutensa, niin silloin he MYÖS ANTAISIVAT ANTEEKSI itselleen ja KAIKILLE, joiden he mieltävät uhriuttaneen heidät, jotta he myös voisivat vapautua ja olla vapaita ”karman” siteestä. Ja anteeksiannon huipuksi heidän vapautuksensa voi sisältää ainiaan KIITOLLISUUDEN ISÄLLE SISIMMÄSSÄ opetuksen tuomisesta heille ja näin auttaen heitä tunnistamaan HEIDÄN itselleen tehdyt syntinsä ja tullen nyt VAPAIKSI uhriutensa SITEESTÄ. Hahmotatteko nyt kuvan? Vastuu kaikista ilmentyvistä kokemuksista on KAIKILLA, jotka jakavat kokemuksen ja ovat olemassa siinä!

 

14. Teidän täytyy kunnioittaa kaikkia sitoumuksia, jotka ovat tehty palveluksessa Jumalalle, Isälle, Yhdelle Sisimmässä.

Kuvaamme nyt, mitä sitoumuksia tehdään palveluksessa JUMALALLE suhteessa sitoumuksiin tässä ilmennetyssä illuusiossa. KAIKKEIN TÄRKEIN sitoumuksenne palveluksessa JUMALALLE on ymmärtää ja noudattaa VIISAASTI JUMALAN JA LUOMAKUNNAN LAKEJA, jotka me paljastamme tässä teille. Tämä on loistava keino kunnioittaa itseään ja JUMALAA KAIKISSA muissa, palveluksessa Jumalalle ja Luomakunnalle. Yksinkertaisesti YMMÄRTÄKÄÄ JA NOUDATTAKAA JUMALAN JA LUOMAKUNNAN LAKEJA. Olette tehneet tästä sitoumuksesta vaikean itsellenne, eikä sen tarvitse olla enää niin. TEILLÄ ON NYT LAIT EDESSÄNNE, ja teidän ei tarvitse enää julistaa tietämättömyyttä ja väärinymmärrystä. NÄETTEKÖ?! Vaatikaa TAIVAALLINEN PYHÄ JUMALUUTENNE NYT! OLEMME KAIKKI YHTÄ! AIKA ON NYT EDESSÄNNE TIETÄÄ JA OMISTAA TOTUUS!

Keskustellaan nyt ”muun” tyyppisistä sitoumuksista määrittelemällä ensin, mitä ”sitoumus” tarkoittaa Funk & Wagnal’s -sanakirjassa: ”1. Sitoutumisen teko (omistautua varauksettomasti) tai sitoutumisen tila. 2. Sopimus tai lupaus tehdä jotain”. Muut JUMALALLE tehdyt sitoumukset sisältävät avioliiton, vanhemmuuden, fyysisesti nälkäisten ja köyhien sekä sairaiden ruokkimisen ja hoitamisen ja TOTUUDEN SANAN LEVITTÄMISEN JUMALAN JA LUOMAKUNNAN HENGESTÄ KAIKILLE hengessä tietämättömille ja nääntyneille lähimmäisillenne, jotka kuuntelevat.

Sitoumus, jonka teette ”ostaaksenne” talon tai auton ”luotolle”, joka maksettaisiin TULEVAISUUDEN tuloilla, on parhaimmillaan hataraa molemmille osapuolille, jotka näihin ehtoihin suostuvat. ”Luotto” tässä tapauksessa on lupaus maksaa myöhemmin jossain määrätyssä tulevaisuuden ajassa. Monet perheet havaitsevat nyt ja moni tulee havaitsemaan, etteivät he pysty kunnioittamaan tätä lupausta maksaa, koska monet ovat menettäneet tai tulevat menettämään työpaikkansa, eikä heillä näin ole ”tuloja”, joilla voisivat maksaa. Tämä on esimerkki sitoumuksesta, joka EI ole palveluksessa Jumalalle. MUUTAMAT ovat tehneet TRILJOONIA ”luottodollareita” manipuloimalla ”luottoa”, ja täten myös MONET ovat KADOTTANEET TRILJOONIA ja ovat ansassa velkakirjoihin, joita he eivät voi maksaa. Tämän tyyppisistä ”sitoumuksista” on tuhansia esimerkkejä.

Joten jos teette lupauksen tai sitoumuksen veli- tai sisartoverillenne auttaaksenne heitä jollain tavalla, kuten maksamalla heille palveluksesta, jonka he ovat teille suorittaneet, tai syöttämällä heidän lemmikkinsä ja huolehtimalla heidän kodistaan, kun he eivät ole paikalla, niin silloin SANANNE edustaa rehellisyyttänne kunnioittaa parhaan kykynne mukaan KAIKKIA toiselle tehtyjä lupauksia. Henkilökohtainen voimanne on suorassa suhteessa sielunne rehellisyyteen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos lupauksen sananne tai sitoumuksenne ei tarkoita mitään, niin silloin epäkunnioitatte itseänne, lähimmäisiänne ja JUMALAA, ja teistä tulee ”voimattomia” ja näin ollen työkalu pahuudelle. Joten tarinan opetus on tämä: miettikää hyvin tarkkaan MITÄ TAHANSA tekemiänne lupauksia tai sitoumuksia, ENNEN KUIN te ANNATTE SANANNE. Älkää antako sanaanne jollekin tulevaisuuden ”lupaukselle”, ellette ole VARMOJA, että pystytte pitämään sananne. Ja olkaa varmoja, että YMMÄRRÄTTE täysin, mitä yksikään lupaus, vala tai sitoumus TARKOITTAA, jota teiltä pyydetään tällä tasolla, ennen kuin annatte SANANNE sille. Koska jos ette ole varovaisia, kuten niin sanottujen ”salaisten” organisaatioiden, yhteisöiden ja ”Mysteerikoulujen” kohdalla, sitoumuksenne heille voi tarkoittaa huolimatonta sitoumustanne PAHUUDELLE. Sitoumus tehtynä PAHUUDELLE tai Saatanalle EI ole sitoumus tehtynä PALVELUKSESSA JUMALALLE, ja näin ollen se ei ole JUMALAN tunnustama!!!

http://fourwinds10.com/journals/pdf/J027.pdf