KÄÄNNÖS: ‘PHOENIX KÄYTTÄJÄN OMISTAJAN KÄSIKIRJA’ – PHOENIX JOURNAL # 27 – JUMALAN JA LUOMISEN LAKIEN YMMÄRTÄMINEN Kutsutaan myös “Tasapainon Laeiksi” Lait # 6-8

Jeesus Sananda, Lordi Mikael and St. Germain

Lokakuu 21, v. 2009

‘PHOENIX OPERATOR OWNER MANUAL’

PHOENIX JOURNAL # 27 – JUMALAN JA LUOMAKUNNAN

LAKIEN YMMÄRTÄMINEN

Kutsutaan myös ”TASAPAINON LAEIKSI”

Lait 6–8

 

6. TEIDÄN TULEE KUNNIOITTAA ÄITIÄNNE JA ISÄÄNNE

Tämä huikea laki on otettu hyvin usein varsin kirjaimellisesti. JA se on totta, teidän täytyy kunnioittaa niitä, jotka olivat välineitä SIELULLENNE ja jotka lähetettiin tänne Jumalan Armosta, SAMALLA TAVALLA KUIN KUNNIOITTAISITTE KAIKKIA ELÄMÄN OLENTOJA, JOTKA LUOJAMME JA LUOMAKUNTA OVAT LUONEET. Tämä tarkoittaa, että vauvana ja lapsena olette riippuvaisia vanhemmistanne tai muista elättämään teidät vähintäänkin fyysisesti. Heillä on myös valtava vastuu, jotka valitsevat olla ”vanhempia”—määriteltynä ”Isänä tai Äitinä; tai minä tahansa organismina, joka luo toisen; lähde tai syy”. HE valitsevat myös olla opettajia ja holhoojia teille, yhdelle JUMALAN LUOMUKSISTA. JUMALA meidän Luojamme on myös uskonut heille vastuun antamaan TEILLE työkalut, joilla tulla omavaraisiksi ja pysymään PYHÄN JUMALAN palveluksessa tämän elinajan loppuun asti. Tämä on se, miksi henkisesti tietoisemmissa Jumalan Valtakunnissa EI anneta KAIKILLE olennoille lajin suvun jatkamisen vastuuta.

Ensinnäkin se on kunnia, joka on ANSAITTU vanhempien toimesta, jotka täysin ymmärtävät HEIDÄN vastuunsa OPETTAA Jumalan ja Luomakunnan tasapainon lait. Toisekseen lajin lisääntyminen OTETAAN HYVIN VAKAVASTI henkisesti kehittyneempien veljienne toimesta muissa planeettajärjestelmissä. (Katsokaa Laki #15) Syy on se, että HE tunnustavat ja kunnioittavat JUMALAN JA LUOMAKUNNAN LAKIEN TOTUUTTA. Nimittäin HE OVAT OPPINEET, ETTÄ HENKISESTI HEIKOT KULJETTAVAT ETEENPÄIN HEIDÄN SAIRAUTENSA, VÄLINPITÄMÄTTÖMYYTENSÄ, TIETÄMÄTTÖMYYTENSÄ JA VÄÄRINYMMÄRRYKSENSÄ HEIDÄN JÄLKELÄISILLEEN, levittäen näin salakavalaa syöpää ja ANTIKRISTUKSEN TUHOA kauttaaltaan lajiinsa. HE TIETÄVÄT, ETTÄ NÄMÄ JUMALAN LAPSET OVAT HEIDÄN LUPAUKSENSA LAJINSA TASAPAINOISELLE JATKUMISELLE. Niin se kulkee, että lisääntymisen vastuita valvotaan HYVIN huolellisesti lajin Tasapainon ylläpitämiseksi JUMALAN ja Luomakunnan lakien kera. JOKAINEN lapsi on RAKASTETTU ja hoivattu huolellisesti ja opastettu KAIKKIEN toimesta, jotka ovat ANSAINNEET tämän yhden kaikkein tärkeimmistä vastuista kenellekään IHMISELLE, OLLA ”VANHEMPI” JUMALALLE!

Toinen merkitys ja tarkoitus tälle laille on se, että kunnioitatte KAIKESSA LUOMAKUNNASSA OLEVAN Äiti- ja Isä-periaatetta. Varsin huikea esimerkki on se, että teidän täytyy kunnioittaa TÄTÄ rakasta Planeetta Terraa, joka edustaa Äiti-”periaatetta” siinä, että hän hoitaa ja ylläpitää Kaikkien siinä olevien Jumalan Olentojen elämiä. Ja teidän täytyy Kunnioittaa meidän Isä JUMALAAMME, joka antaa KAIKEN OLEVAISEN YKSEYDESSÄ olevan KAIKEN elämän Hengen siemenen. Tottakai Jumala ON Äiti/Isä-periaate HARMONIASSA, TASAPAINOSSA JA LIIKKEESSÄ, ja näin on olemassa Äiti/Isä-YKSEYS ja TASAPAINO KAIKISSA TAIVAALLISEN LUOMAKUNNAN PALASISSA.

 

7. ETTE SAA MURHATA IHMISTOVERIANNE

”Niin sanottujen” Kristittyjen Raamatussa tämä laki on kirjoitettu yksinkertaisesti: ”Ette Saa Tappaa”, joka jättää tilaa väärinymmärrykselle tulkinnan kautta. Mitä tämä laki tarkoittaa, on se, että ette saa TOIVOA kuolemaa toiselle Jumalan ihmisolennolle AJATUKSISSANNE, kuten myös ette saa murhata fyysisesti toista ihmistä.

Tämä sääntö ei tarkoita sitä, että ette voi puolustaa itseänne ja perhettänne, jos elämäänne uhataan, koska se on ITSEMURHA, joka on ITSENSÄ MURHAAMISTA ja näin myös Jumalan lakeja vastaan. Ette saa koskaan valita kehonne itsemurhaa, koska tunnette itsenne arvottomiksi ja ”ette voi” jatkaa, koska silloin epäkunnioitatte Jumalan elinvoimaa sisällänne. Vain sisimmässänne olevan Jumalan täytyy päättää fyysisen elämänvirran lopusta. Se aika tulee vain silloin, kun tarkoituksenne ja tehtävänne on suoritettu, jotta Jumalan Taivaallisen Suunnitelman prosessi henkiselle kasvullenne ei häiriinny. Sielun katumus on usein paljon suurempi kehon itsemurhan suorittamisen JÄLKEEN kuin mielletyn kärsimyksen ”muuttuneen” egon illuusiossa ENNEN kuin elämänvirta on lopetettu.

Muistakaa vain, että kun kunnioitatte Jumalaa sisimmässänne ja KAIKKEA OLEVAISTA sekä ymmärrätte todella Taivaallisen PYHÄN YHDEN antamat tasapainon lait, ette koskaan harkitsisi itsemurhan itserankaisua. Te yksinkertaisesti VAALITTE jokaista hengenvetoa, jonka otatte Jumalan ja Luomakunnan ELÄMÄN Lahjassa!

Voi kyllä, ja niille teistä, jotka pitävät itseään ”feministeinä” ja ovat ”pro-choice”, mikä yleensä tarkoittaa PRO-MURHAA yhdelle JUMALAN lapsista, muistakaa tämä: EI OLE SATTUMANVARAISIA RASKAUKSIA. Jos tulette raskaaksi, joka on olla väline yhdelle Jumalan uusista luomuksista, VALINTA tehdä abortti TEIDÄN itsekkään ja vastuuttoman seksuaalisen käyttäytymisen takia ON SILTIKIN MURHA, katsoi sitä miltä kantilta tahansa. Muistakaa, että jokaiselle teille on annettu ”Vapaan Tahtonne” myötä HENKILÖKOHTAINEN VASTUU kaikista ajatuksistanne, sanoistanne, teoistanne ja toimistanne. Kielletystä ja kevytkenkäisestä sekä epäsiveellisestä seksuaalisesta aktiviteetista tulee ehdottomasti monia mahdollisia epätoivottavia ”seurauksia”. Raskaus ja Tauti ovat kaksi ilmeistä tulosta, jotka tapahtuvat ja ovat tapahtuneet useammin kuin eivät.

JOS nainen on pakotetusti ja väkivaltaisesti RAISKATTU tahtoaan vastaan ja tulee raskaaksi, niin HÄNEN täytyy kysyä Jumalalta sisimmässään, lopettaako JUMALA raskauden vaiko ei. Joten siitä ei tule HÄNEN ”muutetun” egonsa valinta tai tahto, vaan ISÄN TAHTO HÄNEN SISIMMÄSSÄÄN TULEE TEHDYKSI. Tämä on yleensä se, mitä keskenmeno on, ISÄN TAHTO. KUKAAN muu ei tee tätä päätöstä HÄNEN puolestaan, AINOASTAAN ISÄ HÄNEN SISIMMÄSSÄÄN!

 

8. ETTE SAA TEHDÄ AVIORIKOSTA

Aviorikoksen” kirjaimellinen määritelmä sanakirjassanne on: ”Naimisissa olevan henkilön vapaaehtoinen seksuaalinen sukupuoliyhdyntä jonkun muun kanssa, joka ei ole puoliso”. Syy tälle vieläkin voimassa olevalle laille oli se, että aikoja sitten ja siihen aikaan, kun Mooses esitteli Käskyt ihmisille, he olivat suurimmaksi osaksi yksinkertaisia, tietämättömiä, lukutaidottomia ja Jumalaa PELKÄÄVIÄ aikaisempien väärien opetusten takia, joita heille antoivat ”aikansa” uskonnolliset/imperiumin johtajat.

Ongelma oli se, että (kauttaaltaan ”menneessä” historiassanne) monet nuoret miehet ja sotilaat levittivät himoavasti hedelmällistä siementään seksuaalisessa aktissa MONILLE eri nuorille ja halukkaille naisille, joita he tapasivat elämänsä varrella ja matkoissaan kylästä toiseen (ajat eivät ole muuttuneet paljoakaan, vai mitä?). Ilmeinen tulos oli se, että monet naiset tulivat raskaaksi, ja yleensä siihen aikaan mennessä mies oli lähtenyt aikoja sitten sotimaan tai seuraavaan kylään. Joten nainen jäisi yksin vastuunsa kanssa synnyttää ja kasvattaa lapsensa. Monet naiset eivät pystyneet ”käsittelemään” tätä odottamatonta vastuuta JA tämän karkaamista, jota he yleensä pitivät HEIDÄN miehenään. Monet naiset kauhun, häpeän ja syyllisyyden musertamina tilanteesta tappoivat itsensä ja syntymättömänsä yrittäessään tehdä aborttia. Monet naiset jäivät kaduille, paitsi jos heillä oli ystäviä tai perhettä pitämässä heistä huolta. Ja monet naiset hylkäsivät syntyneen lapsensa joskus kirkon tai orpokodin kynnykselle, mutta jotkut myös jättivät lapsensa kuolemaan jossain pimeässä ja autiossa paikassa. Joten täten tämän lain tarpeellisuus: ”ETTE saa tehdä aviorikosta”. (Katsokaa laki #15: ”Teidän täytyy noudattaa Jumalan viisautta vastuussa, joka teillä on lajinne TASAPAINOISESTA Lisääntymisestä”.)

Joten rakastavassa armossaan ja äärettömässä viisaudessaan Jumala loi Vihkimisen tai Avioliiton sitoumuksen, joka on määriteltynä sanakirjassanne: ”Miehen ja naisen laillinen sopimus elää yhdessä aviomiehenä ja -vaimona”. (Korkeammissa maailmoissa se on hyvin vakava ja iloinen sitoumus, ja sitä kutsutaan TAIVAALLISEKSI LIITOKSI.) Tällä tavoin HÄN istutti näiden, aviomiehen ja -vaimon, YHTEISEN vastuun siemenen toisilleen JA jälkeläisilleen. Tämä on se, miksi Avioliittoa pidetään yhtenä KAIKKEIN vakavimmista ja PYHIMMISTÄ sitoumuksista JUMALALLE!

Nyt siteeraamme joitain todellisia opetuksia tästä ISÄN SANAN aiheesta, Mestari Opettaja Jeesus, Esu, Immanuelin antamana kirjasta (nyt painossa, osana Phoenix Journal -sarjaa) nimeltään ”AND THEY CALLED HIS NAME IMMANUEL; I AM SANANDA”. Lähes 2000 vuotta sitten, kun Mestari Jeesus, Esu, Immanuelilta oli kysytty avioliiton sitoumuksesta ja miesten ja naisten oikeuksista. Tämä on se, mitä hän sanoi:

”Kaikki hyvät asiat annettiin teille ja vastaanotitte Lait, joiden mukaan teidän täytyy elää. Teidän tulee noudattaa näitä lakeja ja lisälakeja, jotta kukoistaisitte Maassa ja että perheissänne olisi rauha; poistakaa vanhan lain voima, että naisen tulee alistua miehelle, sillä hän on tasavertainen henkilö mieheen nähden hengessä, ja hänellä on tasavertaiset oikeudet ja velvollisuudet. Lakeihin on tullut monia vääristymiä sen jälkeen, kun ne annettiin Jumalan ja Taivaallisten Poikien toimesta, sillä ihmiset ovat rakentaneet niistä itselleen sopivia.

”Kun mies menee naimisiin naisen kanssa, hän maksaa kaikkein luotetuimmalle luottamusmiehelle naisen omaisuuden käsittelystä vakuutena, ettei nainen kärsisi välttämättömien asioiden puutteesta. Hinta tulisi laskea sellaisella tavalla, että hänen jokaiselle elinvuodelleen sata palaa hopeata tulisi olla perusta, joka on mitattu hänen tietämyksensä, hänen kykyjensä ja hänen vahvuutensa mukaan ja edellyttäen, ettei hänen terveydessään ole puutteita. Hintaa ei pidetä ”ostona”, sillä ketään ei tule myydä tai ostaa, vaan se on turvallisuutena naiselle, ettei hän kärsisi puutteesta. (Taloudellisen turvan määrä ja tyyppi ”moderneille” ajoille säädetään vastaavasti. Immanuelin toteamuksien lisätäsmennyksille lukekaa PHOENIX JOURNAL EXPRESS VOLUME 1 & 2 sivut 34–40.)

”Avioliiton side miehen ja naisen välillä tulisi sallittavan vain, jos molemmat ovat henkisesti päteviä ja kyvykkäitä olemaan avioliitossa lain mukaan. (Huomatkaa: se on JUMALAN LAKI.)

”Jos ennalta määrätyn sopimuksen mukaan hintaa ei ole maksettu, lakia sovelletaan: miehen täytyy tyydyttää naisen tarpeet liittyen kaikkiin naisen välttämättömyyksiin.

”Naisen kyvyttömyys kantaa lapsia tai miehen kyvyttömyys siittää lapsia ei ole syy erolle, eikä kumpikaan ansaitse muita mielipiteitä tai toimia.

”Ainoa syy erolle on aviorikos, joka on hengen, kehon tai oman perheen jäsenen elämän tuho tai vaarantaminen. Jos henkilö on eronnut omien aviorikostoimiensa myötä, hänet tulisi sterilisoida, sillä hän on arvoton elämälle ja sen laeille, sillä hän on vastannut itsekkäisiin epäsiveellisiin nautinnonhaun vietteihin ja on sysännyt sivuun kaiken vastuuntuntoisen käyttäytymisen.” (Lainauksen loppu.)

Kirjaimellisessa käännöksessä, jotta AVIORIKOS tapahtuisi, yhden tai toisen tai molempien aviorikoksen tekijöiden olisi täytynyt tehdä avioliiton vala. Jumalan Totuuden Valtakunnassa tämä TAIVAALLISEN LIITON vala, joka on tehty miehen ja naisen välillä elää yhdessä YHTENÄ, otetaan todellakin hyvin vakavasti, koska se on sitoumus, joka on tehty ISÄLLE SISIMMÄSSÄ, KUMPIKIN TOISELLEEN tuon koko elämänvirran ajan. Se on sopimus JUMALAN kanssa sen sijaan, että se olisi laillinen sopimus ihmiskokemuksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että miehen ja naisen, jotka asuvat yhdessä ”rakastavaisina” ilman ”niin sanottua” laillista sopimusta, täytyy tehdä SAMA SITOUMUS Jumalalle kuin niiden, joilla on ”niin sanottu” laillinen sopimus, ymmärsivät HE sen tai eivät. Se EI ole aina välttämättä sopimus, joka on tehty Jumalalle JATKAAKSEEN SUKUA lajille, koska monet TAIVAALLISEN LIITON valitsevat eivät voi valita ja olla kyvykkäitä tai päteviä täyttämään sitä palvelusta (suvun jatkamista) YHDELLE ISÄLLE. (LUKEKAA UUDELLEEN Käsky numero 6, jossa keskustelimme SUVUN JATKAMISEN vastuusta). Mutta molemmilla ”rakastavaisilla” ON VIELÄKIN SAMA VASTUU (”laillisesti” naimisissa olevana parina) jälkikasvusta, joita he saattavat tuottaa. Jos he valitsevat vain asua yhdessä seksuaalisen himon tai muiden itsekkäiden syiden takia, he ovat tällä tavoin kiistäneet HEIDÄN vastuunsa JUMALALLE, ja he kärsivät seuraukset toimistaan pahuuden käsissä. (Katsokaa laki #13: ”Niin kuin kylvätte, siten tulette niittämään” tunnettuna myös ”Syyn ja Seurauksen Lakina”.)

Tarkoittaako tämä, että AVIOERO, joka on määriteltynä: ”1. Avioliittositeen hajottaminen laillisen prosessin TAI hyväksytyn käytännön kautta. 2. Mikä tahansa radikaali tai täydellinen erotus.”, kulkee Jumalan ja Luomakunnan lakeja vastaan? KYLLÄ JA EI! Nimittäin se riippuu eroavan parin kokemista TODELLISISTA olosuhteista. Esimerkiksi: kun sitoumuksenne elämässä on aina ENSIMMÄISEKSI PALVELUKSESSA JUMALALLE, niin ihanteellisesti valitsemanne parin tulee tukea avioliitossa TEIDÄN sitoumustanne sekä myös hänen sitoumustaan PYHÄLLE ISÄLLE.

Esimerkiksi, jos kumppaninne pahoinpitelee teitä ja/tai lapsianne fyysisesti tai henkisesti ja ei näin ollen tue tai kunnioita joko hänen tai TEIDÄN sitoumustanne palveluksessa JUMALALLE, niin silloin ette ole enää sidottuja sopimukseenne/avioliiton siteeseen. Miksi JUMALA sitoisi teidät ja lapsenne KÄRSIMYKSEN ja RANKAISUN sitoumukseen? Se ei ole loogista. Mutta jos kumppaninne päättää, että hän haluaa erota teistä, koska ette vain ole enää puoleensavetävä fyysisesti ja seksuaalisesti, TÄMÄ EI OLE HYVÄKSYTTÄVÄ SYY AVIOEROLLE. Viedään tuo esimerkki pidemmälle. Sanotaan, että kumppaninne ei enää pidä teitä viehättävänä ja päättää etsiä seksuaalista tyydytystä muualta; hän on tehnyt AVIORIKOKSEN, (lukekaa uudelleen Jeesus Immanuelin ylläoleva sitaatti) ja jos valitsette tehdä niin, se ON hyväksyttävä syy erolle. Syy on se, että kumppaninne ei ole vain rikkonut hänen sitoumustaan TEIDÄN ja ITSENSÄ kanssa, VAAN Aviorikoksen teossaan hän on rikkonut sitoumuksensa PALVELLA JUMALAA…koska himonsa täyttämisen teossa hän on kutsunut Anti-Kristuksen temppelinsä sisälle. Tietysti valinta jonka teette, eroatte tai ette aviorikoksen tehneestä kumppanista, tulee lopullisesti tehdyksi ISÄN SISIMMÄSSÄNNE TOIMESTA.

http://fourwinds10.com/journals/pdf/J027.pdf