KÄÄNNÖS: ’PHOENIX KÄYTTÄJÄN OMISTAJAN KÄSIKIRJA’ – PHOENIX JOURNAL #27 – IHMISEN ’KUOLETTAVIMPIEN’ SYNTIEN TUNNISTAMINEN JA MÄÄRITTELY – 7. LAISKUUS

Jeesus Sananda, Lordi Mikael ja St. Germain

Marraskuu 17, 2009

’PHOENIX KÄYTTÄJÄN OMISTAJAN KÄSIKIRJA’ – JOURNAL #27 – IHMISEN KAIKKEIN ”KUOLETTAVIMPIEN” SYNTIEN TUNNISTAMINEN JA MÄÄRITTELY

7. LAISKUUS

Aloitetaan ensin määrittelemällä, mitä on LAISKUUS: ”Saamattomuus (joka tarkoittaa: epäsuotuisuutta ponnistukselle; laiska); toimettomuus; haluttomuus työskennellä tai ponnistella”. Mitä olemme todistaneet suurimmaksi osaksi tasollanne, on laiskuus Jumalan antamissa päättelevissä MIELISSÄNNE. Tämä MIELEN LAISKUUS on se, mikä on tehnyt teistä helpon kohteen valheille ja väärälle informaatiolle. Syy on se, että olette langenneet tapaan antaa muiden AJATELLA ja JÄRKEILLÄ PUOLESTANNE, ja tämän mielen laiskuuden myötä olette havainneet olevan helpompaa USKOA toisen esitystä tai mielipidettä Totuudesta sen sijaan, että tutkisitte kunnolla ottamalla käyttöön OMAN loogisen järkeilevän mielenne ISÄN SISIMMÄSSÄ kanssa, jotta saavuttaisitte TIEDON JA VIISAUDEN TOTUUDESTA. Nimittäin tällä tavoin te myös vältätte TEIDÄN henkilökohtaisen vastuunne olemalla tunnistamatta vastuutanne ETSIÄ JA TIETÄÄ TOTUUS SISIMMÄSSÄ. Sen jälkeen te lisäätte ”syntiänne” valittamalla ja kritisoimalla katkerasti, ja näin asetatte SYYTTÄMISEN itsenne ulkopuolelle, kun olette myöhemmin saaneet selville ”valheen” tai ”petoksen”.

Te vieläkin uskotte, että TIETÄMÄTTÖMYYS ON SIUNAUS? JUMALALLINEN TIETO JA VIISAUS SAAVUTETTUNA JA ANSAITTUNA SISIMMÄSSÄ ON TODELLINEN SIUNAUS, ARVOKKAAT! Tietämättömyys totuudesta on illuusio, joka pitää teidät ansassa elämään valheessa. Te ETTE ole vapaita, ja todella surullinen asia on se, että te ETTE TIEDÄ olevanne narrattuja ja ansassa, joten silloin ketjut voidaan tuoda ympärillenne tiukasti, ja siihen aikaan mennessä, kun totuuden tunnistaminen kirjaimellisesti ”läpsäyttää” tietoisuutenne hereille, se on usein hyvin traumaattista ja liian myöhäistä teidän päästä pois, kunnes lopulta kehon kuolema vapauttaa teidän itse sallitun kärsimyksenne ja kauhunne.

Annetaanko todellinen tietämättömyytenne anteeksi? AINA! Mutta NYT, kun teistä tulee varustettuja sisimmässänne tiedolla ja viisaudella totuudesta, MITÄ TE TEETTE MUUTTAAKSENNE PAHUUDEN OLOSUHTEET, JOTKA OVAT TEHTY TOIMESTANNE TAI TEHTY TEITÄ VASTAAN? TULEEKO MIELEN LAISKUUDESTANNE APAATTISTA, JOKA ON VÄLINPITÄMÄTTÖMYYTTÄ? JA SEN JÄLKEEN TEIDÄT VALTAA EPÄTOIVON JA MASENNUKSEN LAMAUTTAVA TOIVOTTOMUUS, JOKA ON JUMALAN VOIMANNE ANTAMISTA ANTI-KRISTUKSELLE? ME, VELJENNE, TOTUUDEN JA VALON JA VIISAUDEN SANAN, JOKA ON JUMALA/ATON JA LUOMAKUNTA, JOUKKONNE AIOMME EHDOTTOMASTI VÄHENTÄÄ TIELLÄNNE OLEVIA ASIOITA! OPPILAAT, KUULETTEKO? NÄETTEKÖ? HYVÄKSYTTEKÖ JUMALAN TOTUUDEN, ARMON, RAKKAUDEN JA VIISAUDEN KÄDEN? TARJOAMME TEILLE VALINNAN, ARVOKKAAT, JA VALINTA ON TEIDÄN TEHTÄVÄNNE. TULKOON SEN TOTUUS, VIISAUS JA VAPAUS, MIKÄ ON PYHÄN JUMALAN VALO SISÄLLÄNNE, TULLA SYTYTETYKSI ILOSSA TAHDOSTANNE JA VALINNASTANNE PALVELLA RAJOITTAMATONTA JUMALAN/ATONIN JA LUOMAKUNNAN TAHTOA. OLKOON SE NIIN!

On myös fyysistä saamattomuutta tai laiskuutta. Tämä on yksinkertaisesti usein mielen laiskuuden vastakappale. Jos ette pysty liikuttamaan mieltänne tietoisuuteen, niin hyvin todennäköisesti kehonnekaan ei tule olemaan motivoitunut. Se on yksinkertaisesti kyvyttömyys ELÄÄ tai ottaa vastaan ELÄMÄÄ. Se on myös haluttomuutta ottaa vastuuta tekemällä valintoja, jotka ”parantaisivat” osianne elämässä. Ne, ketkä ovat laiskoja, istuisivat mieluummin hiljaisessa (tai ei niin hiljaisessa) itsesäälissä ja syyttäisivät KAIKKEA ”tuolla ulkona” ja eivät näin ollen ottaisi vastuuta itse ”mieltämistään” puutteista.

www.fourwinds10.com/journals/pdf/J027.pdf