KÄÄNNÖS: ’PHOENIX KÄYTTÄJÄN OMISTAJAN KÄSIKIRJA’ – PHOENIX JOURNAL #27 – IHMISEN ”KUOLETTAVIMPIEN” SYNTIEN TUNNISTAMINEN JA MÄÄRITTELY: 2. SAITUUS

Jeesus Sananda, Lordi Mikael ja St. Germain

Marraskuu 7, 2009

’PHOENIX KÄYTTÄJÄN OMISTAJAN KÄSIKIRJA’ – JOURNAL #27 – IHMISEN KAIKKEIN ”KUOLETTAVIMPIEN” SYNTIEN TUNNISTAMINEN JA MÄÄRITTELY

2. SAITUUS

Saituus on periaatteessa toinen käsite AHNEUDELLE, joka on määriteltynä: ”Itsekäs ja ahne halu etenkin vaurauden omistamiselle; saituus; himo”. Sellainen, joka on AHNE tai täynnä SAITUUTTA, on silloin riivattu LIIALLISILLA innon tunteilla hankkia tai saada jonkinlaista materiaalista esinettä tai omaisuutta. He ovat näin ollen itsekkäästi ja liiallisesti himoitsevia ja kärkkäitä SAADAKSEEN jotain, mutta eivät siksi, että he tarvitsisivat sitä, vaan koska heidän täytyy saada se OLLAKSEEN arvollisia tai olla voittajia TAI SAAVUTTAA ”ylivertainen” status heidän ”mielikuvassaan” siitä, mikä on arvoista, mikä on ”voittaja” ja mikä on ”ylivertainen” status. Se on itsekäs himoitseva halu saada LISÄÄ jotain materiaalista asiaa kuin mitä todella tarvitsee, ja tässä ajassa paikassanne se on yleensä LISÄÄ rahaa. Hänellä, joka on näin ollen liiallisen ahneutensa riivaama, tulee olemaan monia täyttämättömiä fyysisiä haluja, ja täten hän toivoo täyttävänsä ne, maksoi se minkä ”hinnan” (fyysisen tai tunteellisen) tahansa toiselle tai jopa itselleen.

Ahneuden siemenet ovat istutettu yleensä aluksi ensin ”itse-epäonnistumisen” musertavilla tunteilla olla ”riittämätön” menestymisen ja voittamisen ”mielikuviin” nähden, joita jatkuvasti mainostetaan erimuotoisissa MEDIOISSANNE. Siitä tulee silloin tunne jonkin ”ansaitsemisesta” ilman, että olisi tarvinnut tehdä mitään, tai pistäen likoon vähimmän määrän henkilökohtaista pyrkimystä ansaitakseen tai luodakseen sen. Se on tämä median ohjelmoinnin luoma halu, että voi saada ”jotain tyhjästä” sen kautta, mitä kutsutaan ”hyväksi onneksi”, joka taas antaa ymmärtää, että se on satunnainen ONNI ja EI henkilökohtainen voima ja vastuu, joka sallii teidän luoda tarvitsemanne. Se myös usein tarkoittaa sitä, että kieltäydytään ottamasta henkilökohtaista vastuuta omasta mielletystä materiaalisten tavaroiden ”puutteesta” tai ”menetyksestä”. Se tapahtuu tässä kohtaa historianne aikajanassa, kun ahneutta luodaan häpeämättömästi ja pikaisesti, rohkaistaan ja vaalitaan pääsääntöisesti oikeusjärjestelmässänne olevien toimesta. Monet, joista on tullut turhautuneita huomatessaan olevansa yhteiskunnan ”vähäosaisia” ja joista on tullut myös omanarvontunnon puutteen takia ”uhreja”, ovat helppo saalis asianajajille, jotka tukevat ahneutta ja itsevastuun puutetta. Se ei ole sattuma, rakkaat, että ”länsimaisesta” yhteiskunnastanne on tullut kaikkein käräjöimishaluinen, joka tarkoittaa: ”Taipuvainen ryhtyä kanteeseen toista vastaan oikeiden tai miellettyjen itseään kohtaan tapahtuneiden vahinkojen takia”, koko maailmassanne. Todellisen oikeuden järjestelmänne on lähes hävinnyt, ja ne, jotka aina hyötyvät jokaisessa oikeusjutussa, ovat asianajajat oikeusjutun KAIKILTA puolilta. Se tapahtuu tämän nyt luodun EPÄoikeuden järjestelmän kautta, että valehtelu, huijaaminen ja varastaminen muilta on linjan mukaista ja odotettua käytöstä niiltä, jotka toivovat ”voittavansa”, JOPA silloin, jos siihen sisältyy totaalinen taloudellinen ja fyysinen tuho haastetulle/haastetuille.

Kuinka TIEDÄTTE, mikä TEIDÄN todellinen aikeenne on, kun harkitsette toisen haastamista oikeuteen? Teidän täytyy ensin tunnistaa, mikä on todellinen MOTIVAATIONNE halutessanne haastaa oikeuteen. Oletteko todellakin olleet joko tahattomasti tai tarkoituksella vahingoitettuja? Oletteko havainneet, että TE olette myös osallistuneet tämän kokemuksen luomiseen? Teidän täytyy keskustella itsenne ja sisimmässänne olevan JUMALAN kanssa määritelläksenne, MIKSI valitsitte kokemuksen ja mitä teidän tulee saavuttaa tai oppia tehdessänne päätöstä mennä käräjille toisen kanssa. Jos TIEDÄTTE, että toinen on tehnyt väärin teitä kohtaan oman ahneutensa takia ja itsekkäällä piittaamattomuudella tunteistanne tai omaisuudestanne, silloin te voitte päättää palauttaa tasapainon VÄÄRYYTEEN, joka teitä vastaan tarkoituksella tehtiin. Kun sisimpäänne on luotu todellinen rehellisyys aikomuksestanne, JUMALA AVUSTAA tuomaan teille OIKEUDEN, jonka tarvitsette ja olette ansainneet. Tarvitseeko teidän valehdella auttaaksenne JUMALAA? Ei ollenkaan, jos teille on oikeasti tehty tarkoituksella vääryyttä, TOSIASIAT SEISOVAT OMALLA ARVOLLAAN TEITÄ VASTAAN TEHDYSTÄ PAHUUDESTA. On edelleen kourallinen asianajajia, jotka haluavat oikeasti palvella veljiään ja käyttävät ”älykkäästi” järjestelmää tuodakseen oikeutta, kun HE tietävät sen olevan ansaittua. TEIDÄN täytyy luottaa, että JUMALA tuo teille tarvitsemanne avustuksen, jota tarvitsette tuomaan ansaitsemanne oikeuden tasapainon.

Surullisesti ”kolikon” toisella puolella on itse asiassa MONIA, jotka havaitsevat olevansa todellakin ”viattomia uhreja”, joita haastetaan oikeuteen ja jotka havaitsevat, että JOPA vaikkakin he TIETÄVÄT, että heille on tarkoituksella tehty vääryyttä ja heitä on väärin syytetty, on ”halvempaa” sekä taloudellisesti että tunteellisesti ”sovitella” syyttäjän kanssa kuin TAISTELLA ansaitsemastaan oikeudesta. ABA:n (American Bar Association) kautta koulutetut ja kontrolloidut asianajajat ja tuomarit ovat luoneet nämä sievoiset pikku oikotiet teille, ystävät. He kutsuvat sitä ”liiketoiminta” -päätökseksi, joka antaa syytetylle pienimmän määrän ”tappiota”. No, tietenkin kummallakin puolella oleville asianajajille MAKSETAAN täysin, epäoikeudenmukaisesti oikeuteen haastava VOITTAA ja vääryytetty maksaa tavalla tai toisella. Tällä tavoin se on asetettu. Se säästää asianajajan aikaa, hän saa sievoisen summan ja ”säästää” asiakkaaltaan rahaa. OIKEIN? VÄÄRIN! Syytetty havaitsee itsensä olevan ”syyllinen” johonkin, josta hän ei ole, ja hänen ainoa muu ”vaihtoehtonsa” on taloudellinen ja tunteellinen tuho jatkamalla oikeusjuttuaan, joka voisi kulkea VUOSIA JA VUOSIA JA VUOSIA! Rehellisyys? TOTUUS? Olemme pahoillamme, rakkaat, vain materiaalisten asioiden VOITTAMINEN (varastaminen) toisen kustannuksella ja ponnisteleminen itsensä pelastamiseksi sellaisten asioiden liialliselta menetykseltä ovat kriteerit ANTI-Kristuksen asettamalle KÄRÄJÖINTIPELILLE.

Näettekö, että se on tämä heidän omaksumansa idea, että heidät täytyy mieltää VOITTAJINA yhteiskuntanne ”silmissä”, ja heitä kannustetaan tekemään niin KEINOILLA MILLÄ TAHANSA saatavilla; totaalisella rehellisyyden, suoraselkäisyyden ja henkilökohtaisen vastuun sivuuttamisella. Voittaminen on PÄÄMÄÄRÄ, ja se määritellään keinolla ”kilpailevan” muotoilun kautta, että täytyy aina ponnistella VOITTAAKSEEN hinnalla millä hyvänsä, koska ainoa muu vaihtoehto on olla HÄVIÄJÄ, joka määritellään olemalla todella ARVOTON ihmisolento!

Rakkaat, Jumalan Valtakunnassa on olemassa VAIN VOITTAJIA, sillä jokainen sisältää osasen LUOJAN/LUOMAKUNNAN TAIVAALLISTA TÄYDELLISYYTTÄ. Muistakaa, ettette kilpaile MINKÄÄN muun osasen kanssa, sillä jokaisella on ISÄMME antamat uniikit ja yksilölliset kyvyt sekä lahjat. Kukaan ei ole enemmän tai vähemmän tärkeä heijastuksessa JUMALALLE/ATONILLE. Jokaisella on uniikki luova potentiaali tietoisuuden ja jatkuvan JUMALAN JA LUOMAKUNNAN tapahtumisen laajentamiselle. Teidän täytyy tunnistaa, että kun tunnette olevanne ”kilpaileva” toista vastaan, se, mikä on ”kilpailun” illuusion takana, on se, että pelkäätte olla arvottomia VERTAILUSSA toisen kykyihin. Kuinka voitte VERRATA yhtä JUMALAN ilmaisua toiseen? KAIKKI ilmaisut lisäävät YHDEN TAIVAALLISEN MINUUDEN tutkimuksen tapahtumista!

Haluaisimme nyt keskustella aktiviteetista, jota te kutsutte ”uhkapelaamiseksi”. Uhkapelaaminen määriteltynä sanakirjassanne: ”1. RISKEERATA tai lyödä vetoa jostain arvokkaasta onnenpelin lopputuloksesta jne. 2. Ottaa riski tuloksen saavuttamiseksi”. Me, Jumalan Kosmisen Neuvoston veljet, haluaisimme osoittaa teille, että monille teistä suurin ja kaikkein seikkailullisin valitsemanne RISKI tai uhkapeli on se, kun valitsette kokea ”unohduksen verhossa” täällä Maan kolmannen ulottuvuuden tasolla. Kaikki muut riskit, joita saatatte ottaa fyysisessä muodossa, KALPENEVAT huomattavasti tähän verrattuna, kun todella ymmärrätte, että ”riskeeraatte” sielunne katoavan materian ”illuusion” ikuisuuteen, ja näin olleen riskeeraatte henkisen vapauden ja sielunne PELASTUKSEN valitessanne kokea täällä. Mikä on ”saatava”, josta uhkapelaatte? Haaste tilaisuudesta valloittaa ja NOUSTA ”illuusion” yläpuolelle luomanne ilmennetyn kokemuksen kautta, mitä on JUMALA ja mikä on ANTI-JUMALA tai ”Vastustaja”, jotta saisitte todellisen rajoittamattoman JUMALAN VOIMAN ja VIISAUDEN. Teillä on haaste ITSELLENNE ja YHDELLE KAIKELLE OLEVAISELLE inkarnoitumalla vailla muistia TAIVAALLISUUDESTANNE ja YHTEYDESTÄNNE JUMALAAN SISIMMÄSSÄNNE. Elätte eristyksen ”illuusiossa”, jotta matkaisitte löytämään jälleen SIELUNNE yhteyden LOISTOON TAIVAALLISESTA PYHÄSTÄ YKSEYDESTÄ KAIKKEEN OLEVAISEEN…LUOJAAN/LUOMAKUNTAAN.

Teidän täytyy tietää, rakkaat, että JUMALA/ATON JA KOKO KOSMINEN VALON VELJESKUNTA ILOITSEE, kun YKSI HÄNEN OMISTAAN löytää tien ”illuusion” liejun ja suon lävitse takaisin KOTIIN, HÄNEN YKSEYTENSÄ SUOJAAN KAIKEN OLEVAISEN KANSSA!! Tämä tarkoittaa sitä, rakkaat, että halun kautta TIETÄÄ itsensä tulee JUMALAN tunnistaminen, sen jälkeen tunnistus YHTENÄISYYDESTÄ kaiken kanssa, ja silloin kun ANTI-Kristuksen HULLUTUKSEN tunnistus ymmärretään, voitte voitte LUNASTAA JUMALAVOIMANNE, ja Anti-Kristus ei enää kykene viettelemään ja ottamaan pois teiltä TOTUUTTA YHTEYDESTÄNNE JUMALAN JA SISIMMÄSSÄNNE OLEVAN TAIVAALLISUUDEN KANSSA. Olette lunastaneet ITSENNE JUMALUUDEN KIPINÄNÄ, joka TE OLETTE ja olette aina OLLEET! VOI, MIKÄ ILO JUMALAN VALTAKUNNASSA ON!!

Joten kaikki te ”uhkapelaajat” siellä saatatte nyt jo ihmetellä, että onko se ”oikein” vai ”väärin” Jumalan Valtakunnassa uhkapelata fyysisiä asioitanne, kuten rahaa, tilaisuudesta saada enemmän. Mikä on motivaationne, rakkaat? Onko se hauskuus haasteesta itselleen pelaamalla peliä? Onko se halu voittaa? Onko se halu hävitä? Onko se ahneus tai halu saada ENEMMÄN fyysisiä asioita kuin mitä tarvitsette, joka teitä motivoi? Onko se halu saada ”statusta” tai tunnustusta vertaistenne joukossa, jota haette? Nimittäin uhkapelaaminen tai riskin otto itsessään ei ole ”oikein” tai ”väärin”; se on motivaatio ja todellinen aikomus sillä, joka uhkapelaa tai ottaa riskin, joka määrittelee aktiviteetin ”oikeuden” tai ”vääryyden”. Ja todellisen aikeen voi TIETÄÄ vain JUMALA JOKAISEN sisimmässä. Sanoisimme, että jokainen tekemänne liike tai päätös, oli se sitten ihmissuhteissanne, töissänne, kodissanne tai missä tahansa, on perusolemukseltaan ”uhkapeliä”, koska voitte vain punnita saatavan lopputuloksen sen mukaan, mikä on TODELLINEN AIKEENNE JA TAHTONNE valinnassa tai päätöksessä. Jokainen valinta on ”riski”, jos ette TIEDÄ, mitä haluatte todella luoda. Jos saatte täyttymyksen hauskuudesta ja haasteesta itsellenne yksinkertaisesti pelaamalla peliä, ja siitä ei tule pakkomielteistä tarvetta voittaa tai hävitä, niin nauttikaa siitä. Jos todella opitte valvomaan aikomusta, MIKSI pelaatte riskeeraamisen peliä, oli se sitten liiketoimintaa tai hevospeliä, niin silloin opitte myös sen, kuinka valvotte ja tasapainoitatte onnistumisen tason, jonka tarvitsette ilmentymään pelissä ”häviöiden” astetta vastaan, johon teillä on ”varaa”.

www.fourwinds10.com/journals/pdf/J027.pdf