KÄÄNNÖS: ’PHOENIX KÄYTTÄJÄN OMISTAJAN KÄSIKIRJA’ – PHOENIX JOURNAL #27 – IHMISEN ’KUOLETTAVIMPIEN’ SYNTIEN TUNNISTAMINEN JA MÄÄRITTELY: 1. YLPEYS

Jeesus Sananda, Lordi Mikael ja St. Germain

Marraskuu 5, 2009

’PHOENIX KÄYTTÄJÄN OMISTAJAN KÄSIKIRJA’ – JOURNAL #27 – IHMISEN KAIKKEIN ”KUOLETTAVIMPIEN” SYNTIEN TUNNISTAMINEN JA MÄÄRITTELY

Olemme joukkonne, Sananda, Lordi Mikael, Germain ja Druthea palveluksessa totuudelle ja viisaudelle, joka on vain JUMALAN/ATONIN JA LUOMAKUNNAN PYHÄSTÄ VALOSTA. Tulemme KAIKKIEN SISIMMÄSSÄ OLEVAN JUMALAN/ATONIN VALON kosmisesta neuvostosta tuodaksemme teille, veljillemme, totuuden, jotta myös te voisitte LIITTYÄ YKSEYDEN ILOSSA ”valaistuneeseen” veljeskuntaan JUMALAN VALON, TOTUUDEN, KAUNEUDEN JA VIISAUDEN PYHÄSSÄ VALTAKUNNASSA.

Ensin haluaisimme antaa huolellisen täsmennyksen käsitteidemme käytöstä kuvaillessamme Jumalaa/Atonia. Tulette huomaamaan, että sanomme usein ”Isä sisimmässä” tai viittaamme Atoniin sanalla ”HE” (englanninkielinen miespuolista henkilöä tarkoittava sana), viestittäen ”miespuolista” sukupuolta. Tällä tavalla, jolla kutsumme Luojaamme kielellänne, EI tarkoiteta SUKUPUOLTA, kuten ymmärrätte. Luojamme/Aton edustaa MOLEMPIA mies/nais- ”periaatteita”, jos sallinette. Ei ole erityistä ”sukupuolta”. ELÄMÄN HENKI on se, minkä voitte ymmärtää rajoitetulla kielellä ja mies/naisenergian edustuksessa. AIVAN KUTEN TE KAIKKI OLETTE! Jokainen teistä on valinnut kehon kokemuksellenne, miehen tai naisen, mutta MOLEMMAT energiat ovat edustettuna teidän jokaisen sisimmässänne. Lisäksi löydätte esimerkkejä, joissa sanomme ”he” (engl.), jonka tarkoitamme olevan yleinen ihmiskäsite ihmiskunnalle, EI tietty sukupuoli. Selitämme tämän, jotta ”naisen” fyysisessä muodossa olevat eivät tuntisi itseään ”väheksytyksi” tai tuntisi, että kunnioittaisimme heitä vähemmän. Ja myös niin, jotta ”miehen” fyysisessä muodossa olevat eivät tuntisi itseään enempää tai vähempää kuin tasa-arvoisiksi naisihmisten kanssa. KAIKKI LUOJAN/LUOMAKUNNAN osaset ovat tasa-arvoisia heijastuksessa, riippumatta siitä, mikä ”värin” tai ”sukupuolen” fyysinen muoto on otettu. Jos teistä on omissa mielissänne parempi kutsua ja viitata JUMALAAN/ATONIIN/LUOMAKUNTAAN Äiti/Isä Luojana/Luomakuntana…niin olkoon sitten niin.

Haluaisimme tuoda ”valoa” ja ymmärrystä siihen kysymykseen, jonka kanssa te KAIKKI olette painineet, ja se on ”mitä on pahuus?”. Mutta ennen kuin voitte ymmärtää, ”Mikä on Pahuus”, meidän täytyy auttaa teitä ymmärtämään, ”Mikä on Jumala?”. Koska annetut Jumalan ja Luomakunnan lait ovat kuvailleet Jumalan ihmisrotujen ”hallitsijaksi” ja ”viisauden kuninkaaksi”, niin silloin tämä itsessään antaa ymmärtää, että Jumala on LUOMAKUNNAN sisällä henkisen viisauden ja täydellisyyden MAHTAVA OLENTO. Mutta rajata se, mitä Jumala ON, kolmannen ulottuvuuden ihmisen kielessä ja käsityksessä, on yksistään virhe. Tasonne ”rajoitettujen” rajojen takia te ette ole vielä kehittäneet kykyä määritellä ”rajatonta” olentoa tai ”olemassaolon tilaa”.

Koska Luojamme on ”luonut” meidät, tämä tarkoittaa sitä, että Hän on ”osittanut” Itsensä, kun Luomakunta ositti itsensä Jumalan Luomisessa laajentaakseen ja kokeakseen enemmän YHDEN KOKONAISUUDESTA. Tämä on se, miksi Jumalan lait, Luonnon lait, Tasapainon lait ja Luomakunnan lait ovat olemassa samoina koossapysyvän harmonian ja YKSEYDEN UNIVERSAALEINA lakeina. Universaalit lait ovat rajoittamattoman luovan tapahtumisen KOSMISET KOODIT, jotka sallivat suurimman asteen LAAJENEMISEN ja ILMAISUN KAIKEN OLEVAISEN KOKONAISUUDESTA. Jokainen osanen on olemassa osana LUOJAA ja näin ollen on osana myös LUOMAKUNTAA. Kosmiset koodit tai ”lait” ovat avaimet LOGIIKKAAN, joka ylläpitää YHDEN KAIKEN OLEVAISEN LUOVAN tapahtuvan LAAJENEMISEN tasapainoitettua sulautumista. Joten oppimalla tunnistamaan se, mikä ”rajoittaa” laajentuvaa luovaa potentiaalianne, tunnistatte sen, mikä pitää teitä ”sidottuina” ”illuusioonne” eristyksessä YHDESTÄ. Ja saamalla TIEDON viisauden siitä, mikä on pahuus, synti ja vastustaja Jumalalle ja Luomakunnalle, pystytte silloin viisaasti liikkumaan tietoisuudessanne siihen, mikä on henkilökohtainen vastuunne ELÄMÄN RAKKAUDEN avustavassa luomisessa, joka on RAJOITTAMATTOMAN LUOMAKUNNAN KOKONAISUUDEN JA YKSEYDEN ILO.

Ja nyt sitten, ”mikä on pahuus?”. Pahuus, jota kutsutaan myös sanoilla ”saatana” tai ”vastustaja”, on kaikki ajatusta, ja sen luoma energia sallitaan tai valitaan (vapaan tahdon kautta) olla olemassa, ja se ”vangitsee” ja ”rajoittaa” YKSEYDEN kokonaisuuden luovan tapahtumisen laajentumista ja ilmaisua. Se on se, joka ”ui” kosmisen luomisen virtaa vastaan TUNTEAKSEEN olevansa eristyksessä, ja näin ollen se on olemassa vain KOKONAISUUDEN rajoissa tai reunoissa. Se on itseään kuluttavaa siinä, että se etsii hallitsemaan KOKONAISUUTTA, ja koska se voi hallita vain SEN itse asettamissaan rajoissa, se kuluttaa ITSENSÄ lopulta, laajenevan YHDEN syöksyvissä vesissä.

Monet riemukkaassa innostuksessaan ymmärtäen ”viimeinkin” käsitteen, että KAIKKI ON YHTÄ, uskovat silloin tällöin, että heidän täytyy olla nyt KAIKEN sallivia, koska kaikki valitsevat kokea osana Yhtä. Kuulemme sanottavan asioita, kuten: ”Ei ole ”hyvää” ja ”pahaa”, kaikki on vain kokemista; se vain on. Siispä kuinka voin tuomita jotain, kuten käyttäytymisen tai toimen olevan ”paha” tai ”hyvä” toiselle, kun se ei ole minun kokemukseni tai ”oikeuteni tuomita toista.” Me sanomme tähän: voitte ”sallia” itsenne jatkuvuuteen, mutta jos ette tunnista noita ajatuksia, sanoja ja tekoja, mitkä ovat VASTOIN ELÄMÄÄ JA JUMALUUTTA, kuinka luulette saavuttavanne HÄNEN RAJOITTAMATTOMAN TIETOISEN KUOLEMATTOMUUDEN valtakuntansa?

Tarkoittaako tämä, että tunnistamalla Anti-Kristuksen tai vastustajat teidän täytyy tehdä ITSESTÄNNE Jumalan Lakien valvojia? EI OLLENKAAN. Jumala EI tarvitse valvojia, HÄN tarvitsee vain esimerkkejä, jotta voisitte nähdä ”valoisamman”, tasapainoisen ja ”rakastavamman” OLEMISEN tien. Jokaisen täytyy aloittaa tuo matka sisimmässään, ja kun jokainen sytyttää TOTUUDEN liekkinsä ja Jumalallisen ymmärtämisen, niin silloin hän tulee VALITSEMAAN muutoksen ajattelussaan, käyttäytymisessään ja teoissaan OLLAKSEEN TASAPAINOSSA JUMALAN KANSSA YKSEYDESSÄ. Tämä ei tarkoita sitä, että ”sallitte” toisien tehdä teille tahallisesti vahinkoa. Teidän täytyy aina kunnioittaa itseänne ja Jumalaa ja puolustaa itseänne, jos on tarpeen, suojellaksenne itseänne toisen pahoinpitelyltä tai vahingolta. Teidän ei tarvitse koskaan valita UHRIUTTA, ja ETTE saa sietää tai ”sallia” käyttäytymistä, joka on suunnattu teitä tai veljiänne VASTAAN, jonka tiedätte olevan JUMALAN ja Luomakunnan lakeja vastaan!

Näettekö, mikä on VAPAAN tahdon lahjanne, rakkaat? Se tapahtuu oppimisen kokemuksienne kautta siitä, mitä JUMALA EI ole, jotta voitte näin ollen TIETÄÄ sen, mikä JUMALA ON. Olemme tarkkailleet, että monet sanovat itseriittoisesti: ”Mutta Jumala loi KAIKEN, mukaanlukien pahuuden, joten se vain ON osa kokemustamme”. MUISTAKAA TÄMÄ HUOLELLISESTI: JUMALA/ATON loi ihmisen hänen TÄYDELLISYYDEN KUVASSAAN; Hän antoi teille VAPAAN TAHDON, ja VAPAALLA TAHDOLLANNE TE olette VALINNEET OLLA VASTUSTAJIA JA RIKKOA JOKAISTA TASAPAINON LAKIA, joten älköön kukaan teistä koskaan ajatelko, että voisitte välttää henkilökohtaisen vastuunne sillä, koska te uskotte, että Jumala loi pahuuden—-IHMINEN LOI PAHUUDEN OMALLA VAPAALLA TAHDOLLAAN! Ja TAIVAALLISEN ARMON kera Luojaltaan, ATONILTA, HÄN LÖYTÄÄ tiensä TAKAISIN JUMALALLISEEN TASAPAINOON, tai hän jatkaa sidottuna pysymistä ITSENSÄ palvelun PIMEÄSSÄ HÄKISSÄÄN ja ERISTYKSESSÄ ELÄMÄN LUOVASTA HENGESTÄ!

Nimittäin, ystävät, TEIDÄN vapaa tahtonne on todellakin TEIDÄN valintanne tehdä tahtonne JUMALAN TAHDOKSI TAI elää ”muutetun” egonne tahdon mukaan, joka pyrkii aina ”rajoittamaan” henkistä ymmärtämistänne ja näin ollen häiritäkseen ja tuhotakseen TEIDÄN luovan potentiaalinne, harmonianne ja YKSEYDEN tasapainon. Lopulta tulette havaitsemaan, että VAIN teillä oleva vapaa tahto on se, joka on JUMALAN tahto, koska olette saavuttaneet tietämisen viisauden siitä, että JUMALAN TIEN looginen tasapaino on todella AINOA TIE OIKEASTI tasapainoisen henkisen vapauden ILOON.

Nyt määrittelemme ja keskustelemme siitä, mitä ovat ”kuolettavimmat” synnit tai virheet kokemuksissanne, jotka pitävät teidät ”uimassa” ylävirtaan KOSMISEN LUOVAN TAPAHTUMISEN tasapainon virtausta vastaan. Nämä ”synnit” ovat ”saatanan” tai ”vastustajan” työkaluja pitämässä teidät sidottuina ”illuusiossanne” eristyksessä Jumalasta ja Luomakunnasta. Teitä myös pidetään hallittuina ”valheellisen” voiman väärän ”uskomuksen” ja ”taikauskon” kautta, joka pitää teidät lukittuina ”rajoitetun” ilmennetyn todellisuuden henkisessä köyhyydessä väärän ”uskomuksen” tietämättömyyden kautta.

 

1. YLPEYS

YLPEYS määriteltynä sanakirjassanne: ”1. Kohtuuton tunne omasta ylemmyydestään; röyhkeys; omahyväisyys. 2. Sopiva tunne henkilökohtaisesta arvokkuudesta ja arvosta. 3. Asia, josta on oikeutetusti kunniakas”. Kuten voitte nähdä, tämän määritelmän mukaan vaikuttaisi olevan kaksi täysin vastakkaisen ”tyyppistä” ylpeyttä. Se, johon keskitymme ”syntinä” tai ”virheenä” sisimmässä olevalle Hengelle, on se, mitä kutsutaan ”vääräksi” ylpeydeksi. Väärä ylpeys itsessään viittaa ylimielisen ylemmyyden ja ”oikeamielisyyden” tunteisiin, joka on vastoin itsekunnioituksen ja kunnian tunnetta, joka syntyy saavuttaessa ymmärryksen tai teon, jonka eteen on ahkerasti ja rehellisesti ”työskennellyt”.

SATAN’S DRUMMERS (suom. Saatanan rummuttajat) nimisen PHOENIX JOURNALIN sivuilla 54–55 Jeesus Sananda keskustelee pitkään siitä, mikä on ”pahuus”. ”Pahuuden” riivaama tai Jumalaa vastaan oleva on hyvin itsepäinen.

Lainaamme: ”Terveet yksilöt alistuvat omatuntonsa vaatimuksiin. Tällä tavoin eivät tee pahat, sillä konfliktissa heidän syyllisyytensä ja tahtonsa välillä syyllisyyden täytyy lähteä ja tahdon täytyy voittaa. Pahat ihmiset ovat erikoislaatuisen itsepäisiä ja määrätietoisia kulkemaan omaa tietään pitkin, ja heillä on huomattavasti voimaa tavassa, jolla he yrittävät kontrolloida toisia…ja silti kaikkien ”mahtavien” ihmisten ominaispiirre on se, että heillä on äärimmäisen vahva tahto–oli heidän mahtavuutensa hyvää tai pahaa varten. Minä, Jeesus, kuten kutsutte minua, olin taipumaton ja vahvatahtoinen; ah, mutta niin oli eräs nimeltään Hitler–voisiko se olla eroavaisuus ”auliuden” ja ’itsepäisyyden’ välillä? Minun auliuteni oli Isämme aulius–Hitlerillä oli omansa….eikö olekin ilmeistä, että sille, jonka tahto on hänen omansa, HYVYYS on suuri uhka? Siispä se johtaa hyvyyden tai sitä edustavan tuhoamisen tarpeeseen. Täten on syntynyt MURHA. On tietysti parempi, jos paha voi aiheuttaa hyvän myöntymään totaalisesti alistuen ja antautua totaalisen hyvyyden hylkäämisen kautta pahuuden käsiin”.

”Luulen, että psykiatrinne voisivat nimetä tämän kaltaisen itseltään vaativan käyttäytymisen narsismiksi (määriteltynä: 1. Liiallinen ihailu tai hurma itsensä kanssa. 2. Psykoanalyyttinen eroottinen kiinnostus omaan kehoon). Se ei ole tarpeeksi vahva termi pahuudelle, joten kutsutaan pahuutta narsismin syöpäiseksi tai pahanlaatuiseksi taudiksi. Kirkkojenne viranomaiset ovat yleensä pitäneet YLPEYTTÄ ensimmäisenä ”syntien” joukossa. ”Ylpeys käy lankeemuksen edellä”, ja niin se on. Ylpeys on itse asiassa sama asia kuin syöpäinen narsismi, mutta haluan teidän ymmärtävän, että voin puhua myös teidän ”piilotettuja” kieliänne”. (Lainauksen loppu)

Joten jos joku on ”ylpeä”, määriteltynä: ”1. Liikuttunut ylpeydestä; omistaen tai ilmentäen ”ylpeyttä”; ylimielinen; myös itseään kunnioittava. 2. Kunnian ja henkilökohtaisen riemun tunne; tätä seuraa yleensä verbi infinitiivissä”, hän joko huijaa itseään ”väärillä” ylemmyyden tunteilla toista tai toisia kohtaan, tai hän vain kunnioittaa ”itseään” tarkistamalla oikeaksi itsensä tai toisen tekemän arvollisen saavutuksen. Kun kykenee olemaan ”ylpeä” toisen saavutuksesta tai toimesta, tämä ”ylpeys” toisesta on usein yksinkertaisesti punnitseminen siitä, että toisen suorittama teko on se, josta HE itse olisivat ylpeitä suorittaessaan. Kyse on OMAN totuuden näkemyksen tukemisesta, oli se oikeasti totuus tai ei.

Esimerkiksi monet vanhemmat uskovat, että kun heidän lapsensa lähetetään SOTAAN näennäisesti suojellakseen ja puolustakseen ”heidän maataan”, vaikkakin sota sisältää toisien murhaamisen, heidän (vanhempien) täytyy tuntea ”ylpeyttä” pojistaan, kun nämä tekevät ”heidän” työnsä maalleen. Ovatko he todella ylpeitä, vai piileskelevätkö he yksinkertaisesti oman ”väärän” ylpeytensä takana, koska heitä pelottaa, että heidän lapsensa voisivat kuolla, ja jos se tapahtuisi ”ei mistään kunnioitettavasta syystä”, he eivät voisi antaa anteeksi itselleen ”väärässä” olemisesta ja poikiensa tukemisesta sodan valheessa? Näettekö? Jollain tasolla ”väärästi” ylpeilevä TIETÄÄ olevansa väärässä, mutta on peloissaan kohdatakseen mielletyt seuraukset tulemalla paljastuneeksi erehtyneenä, tiedottamattomana tai tietämättömänä. Hän mieluummin piiloutuisi ”väärän” ylpeyden ylemmyyden tunteiden taakse kuin eläisi seurauksien kanssa uskoen ja tukien ”valhetta”, joka voisi aiheuttaa lapsensa ”kuoleman” tai ”epäkunnian” ja tehden hänet ”vääräksi” myös uskomuksissaan.

Kun heitä jatkuvasti muovaillaan siihen, mikä ”suositun” mielipiteen täytyy olla, ja vaikkakin se ei ole perustettu tosiasioille, näistä tulee voimattomia pahuuden nukkeja. He eivät pysty enää ”järkeilemään” itselleen, koska heistä on tullut apaattisia ja laiskoja ja mieluummin ”uskoisivat” kaiken, mitä heille kertovat ne, jotka he mieltävät olevan ”tietäviä”. Ajatteleminen itselleen on vaiva, jolle he eivät anna arvokasta aikaa television urheilulta ja saippuaoopperoilta. He katsovat TV:ta ja ottavat jokaisen mielipiteen nimellisarvoltaan heille esitettäviltä ihmiskuvilta, jotka jatkuvasti muotoilevat ja vahvistavat sitä, mitä ”heidän” mielipiteensä täytyy olla. He hyväksyvät nämä ”mielipiteet” omanaan ja taistelevat ”kynsin ja hampain” ketä tahansa, joka vastustaa ”heidän” näkemystään. Tämä mielten kontrolli heistä on tiedossa syvällä sielutasolla, ja sielu on piinattu tästä petoksesta. ”Väärän” ylpeyden voi päästää vain silloin, kun on kangettu irti tästä ”uskomisen” TRANSSISTA ja etsii TIETÄMÄÄN totuuden ja lakkaa pelkäämästä sen tähden, koska tuntee itsensä avuttomaksi ja voimattomaksi sekä henkilökohtaisen vastuun seurauksista, jonka totuuden TIETÄMINEN tunnustaa ja hyväksyy.

Joten, kun sanotte itsellenne tai toiselle: ”Olen ylpeä tästä hyvin tehdystä työstä” tai ”Olen ylpeä sinusta, kun teit hyvän työn”, piilotteletteko ”väärän” uskomuksen ja omahyväisen ylemmyyden valheen takana? Vai tunnustatteko rehellisen itseisarvon ja todella arvokkaan teon tai toimen suorittamisen ”ylpeyden”? Jokaisen teistä täytyy oppia TIETÄMÄÄN ero, koska muutoin tulette jatkuvasti pahentamaan totuuden ”illuusiota”, ja luotte itsellenne ”uhriuden”, jonka sallitte ilmentyä oman ”jääräpäisen” tietämättömyytenne takia.

Tällä tavalla ovat asiat TOTUUDEN kanssa, jonka veljemme, Hatonn, tuo teille PHOENIX JOURNALEISSA. Monet eivät ”usko”, että näin paljon pahuutta on kyllästänyt maailmanne ja on olemassa nyt silmienne edessä. ME EMME pyydä teitä USKOMAAN sokeasti näitä totuuksia olosuhteistanne. Me ”heilutamme varoituslippua”, ja pyydämme teitä lukemaan huolellisesti ja pohtimaan ITSE perustelevan älykkyyden lahjojenne kanssa, jotka teille on annettu, JUMALAN KANSSA SISIMMÄSSÄNNE, jotta TE voisitte päästä pois ”sohvaperuna” -arvoistanne ja löytääksenne ”todisteet”. Teidän tarvitsee TIETÄÄ Totuus SISIMMÄSSÄNNE ja sen jälkeen OTTAA TAKAISIN JUMALAN ANTAMA VOIMANNE JA TEHDÄ JOTAIN MUUTTAAKSENNE sen, jonka havaitsette olevan tuomittavaa JA Jumalaa vastaan. Me yksinkertaisesti esitämme tosiasiat teille palveluksessamme Jumalalle, sillä HÄN lupasi, että aikasyklin lopussa/alussa TOTUUDEN SANA KULKISI kaikille, joilla on korvat kuulla ja silmät nähdä, ja se kulkee eteenpäin. Ja jos olette ”ylpeitä” ja pidätte itseänne niin älykkäinä, viisaina ja KAIKEN tietävinä (KAIKEN uskovina), että TEITÄ ei voisi narrata, koska ”mielestänne” avaruusolentoja ei ole olemassa ja TEIDÄN hallituksenne ei voisi olla mukana pahuuden salaliitossa tai sitä…tai tätä…niin silloin olette hölmöjä ja työkaluja Anti-Kristukselle, ja antakoon MEIDÄN ISÄ JUMALA/ATON armoa teille!

On parasta tosiaan ymmärtää, että se on ”illuusionne” luonto, kun kaikki altistuvat ja ovat kietoutuneena jonkun muun henkilön ”väärän” totuuden illuusion sisälle. Jos opitte viisaasti ja ymmärrätte logiikan ”kosmisten” Jumalan ja Luomakunnan antamien tasapainon lakien takana, kääritte auki nämä ”väärät” illuusiot ja lunastatte todellisen ”Jumala” -voimanne ja -yhteyden. Niin myös tulee jokainen teistä oppimaan punnitsemaan totuus sisällänne, ja niin kuin pyydätte totuutta ja Jumalan sekä Luomakunnan viisautta kaikkiin olosuhteisiinne, niin myös vastaanotatte ja lunastatte todisteet ja ymmärryksen TODELLISENA TIETONA sisimmässänne eikä USKOMUKSENA, joka on toisen ”mielipide”.

www.fourwinds10.com/journals/pdf/J027.pdf