KÄÄNNÖS: ’PHOENIX KÄYTTÄJÄN OMISTAJAN KÄSIKIRJA’ – PHOENIX JOURNAL # 27 – HENKILÖKOHTAISEN VASTUUNNE YMMÄRTÄMINEN

Jeesus Sananda, Lordi Mikael ja St. Germain

Marraskuun 1. päivä, v. 2009

’PHOENIX KÄYTTÄJÄN OMISTAJAN KÄSIKIRJA’

JOURNAL # 27

HENKILÖKOHTAISEN VASTUUNNE  YMMÄRTÄMINEN

Keskustelemme nyt henkilökohtaisesta vastuusta, joka on jokaisella teistä ihmisistä harmonisoida edellä annettujen tasapainon lakien kanssa ja ylläpitää niitä. Koska Luoja on antanut teille vapaan tahdon ja päättelevän älykkyyden lahjat, silloin on täten totta, että tasapaino on jokaisen ihmisen tekemä VALINTA. Se EI ole sama kuin Luomakunnan antama ylläpidon ja tasapainon ”vaisto” eläin- ja lintukunnillenne.

Tekikö Jumala teistä Herran tälle hänen Luomukselleen? Kyllä, mutta ei parantaaksenne, dominoidaksenne, eliminoidaksenne tai tuhotaksenne tätä täydellisyyttä. Hän antoi teille fyysisen valtakunnan, jossa kokea elämän huikeat ja kauniit moninaisuudet. Tämä on teille annettu paikka, jotta voisitte saavuttaa henkisen täydellisyyden oppimalla ja viisaasti noudattamalla Jumalan ja Luomakunnan antamia Lakeja. Lisäksi tämä on oppimisen paikka SISIMMÄSSÄNNE OLEVAN TAIVAALLISEN HENGEN kautta, kuinka HARMONISOITUA kaiken Luomakunnan kanssa, jossa valitsette kokea, mukaanlukien rakkaan Äiti Maan. Valitettavasti te vapaan tahdon päättelevillä mielillänne ajattelitte itsekkäästi ”modernisoida” ja ”parantaa” tätä huikeaa luomusta, tekisitte tästä paremman paikan TEIDÄN elää täydellisessä piittaamattomuudessa lopulle osaa Maata, mineraali-, kasvi- ja eläinkunnille.

Joten esimerkiksi me kunnioitamme monia teidän ”alkuperäisistä” kulttuureistanne, jotka tunnetaan ”muinaisina” tai ”intiaaneina” ja jotka ovat olleet olemassa kautta maailmanne ja kautta planetaarisen ”syklinne”. Nämä ymmärsivät, että heidän henkisen kasvun ”rikkautensa” takia he olivat osa tätä maailmaa, mutta eivät tästä maailmasta. He kunnioittivat ja siunasivat Äitiä, joka antoi heille kauneutta, ruokaa ja suojaa. He kunnioittivat ja siunasivat eläimiä, jotka antoivat heille ruokaa ja vaatetusta. Ja he kunnioittivat ja siunasivat ISÄÄ, ELÄMÄN HENKEÄ, joka antoi heille elämän kokemuksensa. He tiesivät, että he eivät OMISTANEET mitään, paitsi JUMALAN HENGEN SISÄLLÄÄN. HE elivät harmoniassa ja tasapainossa osana kokonaisuutta, EIVÄTKÄ dominoivana osana, vaan sen sijaan mukana. Tämä oli heidän VALINTANSA noudattaa viisaasti JUMALAN ja LUOMAKUNNAN antamia Luonnon Lakeja.

Ja sen jälkeen saapuivat ne, jotka röyhkeästi tunsivat itsensä olevan KAIKKEA ylempänä, koska he olivat ”sivistyneitä”. Sivilisaatio määriteltynä: ”1. Ihmisyhteiskunnan tila, jota sävyttää intellektuaalisen, sosiaalisen ja kulttuurin kehityksen korkea taso”. Entä mitä todellisen ”henkisen” viisauden ja täydellisyyden kehityksestä? No, tietysti intellektuaalit ratkaisivat huolellisesti valmisteltujen ”uskonnollisten” (ei välttämättä ”henkisten”) opinkappaleiden kokoelman omistamisen tärkeyden taatakseen, että HEILLÄ olisi riittävästi kontrollia, valtaa ja dominanssia heidän veljiensä YLITSE heidän luomassaan ”sivistyneessä” valtakunnassa.

”Alkuperäisiä” halveksuttiin ja kutsuttiin ”primitiivisiksi”, ja heidät joko pakotettiin muuttumaan ”sivistyneiksi” tai tuhottiin. Monet niistä, jotka kieltäytyivät antautumasta Anti-Kristuksen HUORALLE, yksinkertaisesti tuhottiin. Ne, ketkä selvisivät, olivat surullisia eläessään ”modernin” sivilisaation henkisessä köyhyydessä. Monet ”selviytyjistä” ovat säilyttäneet tai saaneet takaisin ”muinaiset” tasapainon henkiset opetukset ja ovat työskentelemässä saadakseen takaisin henkisesti nääntyneet ja kadonneet veljensä tässä ”modernissa” sivilisaatiossa.

Joten keskustelemalla jokaisen teistä SISIMMÄSSÄNNE olevan ELÄMÄN HENGEN kanssa teidän täytyy ensin ymmärtää ja noudattaa Tasapainon Lakeja, JA toiseksi teidän täytyy tietää viisaasti, mistä TEIDÄN vastuunne alkaa ja mihin se loppuu LUOMAKUNNAN sisällä tällä huikealla taivaankappaleella.

Esimerkiksi, oletteko vastuussa villien eläinten, matelijoiden ja lintueläinkuntien vaistomaisesta luonnosta? Ette tietenkään. Oletteko vastuussa luonnollisten mineraalien, ruohojen, pensaiden ja puiden luonnosta? Ette tietenkään. Mutta oletteko vastuussa niistä olennoista eläinkunnassa, jotka olette kesyttäneet joko ruoaksi, vaatteiksi tai lemmikeiksi? TIETENKIN OLETTE! Onko väärin kesyttää näitä eläimiä? Ei välttämättä, SE on vain tosiasia, että TE olette tehneet niin. Siispä, TE olette vastuussa huolenpidosta ja henkilökohtaisesta hoidosta kesytetyille eläimille, kuten lehmät, lampaat, hevoset, kanat, linnut, kissat ja koirat, joita omistatte.

Onko väärin tappaa eläin ruoaksi? Ei, mutta miksi tapatte olentoja, kutsutte sitä ”urheiluksi” ja sitten kehuskelette veljillenne, kuinka huikea TAPPAJA olette? Me kutsuisimme tätä itsekkääksi ja tahalliseksi tappamiseksi…näettekö? Asiassa on eroa. Juuri nyt, jos teillä on paljon kesytettyjä eläimiä, kuten lehmiä, sikoja ja lampaita saatavana ruoaksi ja vaatetukseksi, niin miksi teidän tarvitsee myös tappaa ”villejä” olentoja? Usein näinä aikoina, koska ihminen on varastanut HEIDÄN valtakuntansa kaupungeille, lähiöille, maataloudelle ja golfkentille, on hän tarjonnut niille pienen ”kannan”, ja kun ne ”ylittävät” tai ”yli” -asuttavat kantansa, täytyy hänen sen jälkeen tuoda tasapaino ja ”tappaa” nämä liiat eläimet. (Aivan kuten oli tehty ”alkuperäisten” veljienne kanssa. Te sivistitte ja tuhositte heidän valtakuntansa, ja sitten tarjositte heille epämieluisia (teille) ”reservaatteja”, joissa elää erillään ”sivilisaatiosta”.)

Teidän täytyy ymmärtää, että Jumala antoi teille eläimet ruoaksi ja vaatetukseksi, jos niin valitsette ja tarvitsette niitä. Hän antoi teille ihmeelliset vihannekset ja yrtit ja kasvit ruoaksi, lääkkeeksi ja huikean ”maun” selviytymistänne ja nauttimistanne varten. Annatteko KIITOKSIA ja KUNNIOITUSTA ja ARVOSTUSTA JOKA PÄIVÄ eläimille, kasveille, vihanneksille ja JUMALALLE ylläpidostanne fyysisesti ja henkisesti? Annatteko KIITOKSIA, KUNNIOITUSTA ja ARVOSTUSTA JOKA PÄIVÄ tälle ihmeelliselle planeetalle, Äiti Maalle, joka tuo teille kauneuden ja selviytymisen lahjoja, joita hän on niin yltäkylläisesti tarjonnut?

Keskustellaan ihmisten huolehtimis- ja hoitamisvelvollisuuksista kodin ”LEMMIKEISTÄ”. Kun teillä on lemmikkieläin, kuten kissa tai koira, tämä kissa tai koira on riippuvainen teistä rakkaudesta, hoidostaan ja ruoastaan. Kissalla tai koiralla tai millä tahansa eläimellä tässä tapauksessa on LUOMAKUNNASTA oleva lajinsa joukkosielu sisimmässään. Tällä on erityisen lajinsa ”vaistomainen luonto”. Eläin, sitä vastoin kuin mitä monet teistä haluaisivat uskoa, EI omista VAPAATA TAHTOA ja saman asteista ihmisen päättelykykyä ylitse vaistomaisen käyttäytymisensä. Eläimet ovat äärimmäisen reagoivia RAKKAUTEEN, kuten ovat kaikki olennot LUOMAKUNNASSA. Heistä on ihmeellisiksi ystäviksi ja kumppaneiksi, ja ne tuovat valoisuutta, hupia ja huumoria ihmiselle.

Näiden lemmikkien kesyttämisen takia on luotu katkos näiden eläinten luonnolliseen tasapainomekanismiin. Ne ovat lisääntyneet liikaa. Monet näiden eläinten vastuuntunnottomat ”omistajat” ovat sallineet tämän tapahtuvan, eivätkä he ole aina halunneet huolehtia jälkeläisistä. Monia on jätetty kuolemaan, levittämään tauteja, villiintymään tai lopulta päätymään yhteen teidän ”inhimillisistä yhteisöistänne”. Onneksi nämä ”inhimillisten” yhteisöjen luomisesta vastuussa olevat ymmärsivät tarpeen huolehtia TÄSTÄ RÄJÄHTÄVÄSTÄ populaatiosta ei-toivottuja eläimiä, etenkin koirista ja kissoista. Se on orpokoti kadonneille, eksyneille tai ei-toivotuille eläimille, ja on erittäin surullista todellakin, koska vaikkakin eläimiä tarjotaan nimellisellä maksulla ihmisille, jotka saattaisivat ”adoptoida” ne, suurinta osaa ei ole adoptoitu ja täten ovat tuhottu yleensä eutanasian kautta. Se on todellakin sydäntäsärkevää, mutta yllättävästi monet ”inhimillisissä” yhteisöissä työskentelemisen valinneet tekevät niin RAKKAUDESTA eläimiä kohtaan. Myös suurin osa näistä ”inhimillisistä” eläinadoptiokodeista vaativat, että kaikki kissat ja koirat steriloidaan osana adoptiokäytäntöä. Ettekö sanoisi sitten, että on loogista, rakkaat, että näiden lemmikkien sterilointi on paljon inhimillisempää ja vastuuntuntoisempaa kuin jatkuvan liikalisääntymisen salliminen?

Joten teidän täytyy nyt ajatella ja pohtia, rakkaat, kuinka voitte ylläpitää elämäänne harmoniassa ja tasapainossa kaiken muun LUOMAKUNNAN kanssa?

Aloitatte puhtaan halun kera TIETÄÄ Totuus. Tullaksenne tietoon teidän täytyy tunnistaa, että tietoinen ”muuntunut” egonne on rajoittunut Totuuden havainnoinnissa ja että JUMALA TIETÄÄ parhaan keinon ja polun teille Hänen palveluksessaan. Joten teidän täytyy silloin antautua TAHDOSTANNE siihen, mikä on JUMALAN tahto. Teidän täytyy pyytää päivittäisessä rukouksessanne JUMALALTA RAKASTAVAA VALOA suojelusta, opastusta, voimaa, viisautta, tietoa, Totuutta, rehellisyyttä ja rohkeutta palvellaksenne parhaiten HÄNEN tahtoaan eikä TEIDÄN tahtoanne. Sen jälkeen, rakkaat, teidän täytyy ODOTTAA Isää antamaan teille se, mitä tarvitsette pysyäksenne HÄNEN palveluksessaan. Näettekö? Teidän ja HÄNEN tahdoista täytyy tulla taas YHTÄ.

Teille, jotka nyt NÄKEVÄT Totuuden ja havaitsette kuppinne olevan täynnä ISÄN antamaa tietoa ja viisautta, teillä on nyt myös VASTUU ojentaa kuppi veljillenne, jotka sen hyväksyvät. Tulette havaitsemaan, että liikkuaksenne eteenpäin palveluksessanne kuppi täytyy ojentaa eteenpäin. Te täten ette voi pitää sitä itsellänne, sillä se on täynnä, ja se täytyy tyhjentää tullakseen taas täydeksi. Ette voi pirskotella sitä umpimähkäisesti kaikille läsnäoloonne tuleville; se täytyy ojentaa eteenpäin ja sen täytyy JOKAISEN hyväksyä valintansa kautta. Ei ole teidän vastuunne yrittää antaa kuppia sinne, missä sitä ei hyväksytä. Ojennatte kupin, ja toiset kieltäytyvät ja muut hyväksyvät, mutta se ei ole teidän huolenne, kuka hyväksyy ja kuka ei. Vastuunne on ojentaa kuppi niille, jotka hyväksyvät ja jättävät lopputuloksen jokaisen sisimmässä olevalle JUMALALLE. Joten myös ne, jotka hyväksyvät tiedon ja viisauden kupin ja juovat Totuudesta, tulevat hoidetuiksi ja täytetyksi Totuuden ILOLLA, ja sen jälkeen myös he ojentavat kuppinsa. Kaikille annetaan tilaisuuksia ottaa kuppi ja jos ei teiltä, niin silloin joltakulta muulta. Se on teidän tarjottavana se heille ja ODOTTAA HERRAA. Kuppinne tulee taas täytetyksi, ja tulette taas ojentamaan sen, ja tällä tavoin tulette PALVELEMAAN ISÄÄ, JOKA ON KAIKKIEN SISIMMÄSSÄ.

www.fourwinds10.com/journals/pdf/J027.pdf