KÄÄNNÖS: ’PHOENIX KÄYTTÄJÄN OMISTAJAN KÄSIKIRJA’ – IHMISEN ’KUOLETTAVIMPIEN’ SYNTIEN TUNNISTAMINEN JA MÄÄRITTELY – 6. KATEUS

Jeesus Sananda, Lordi Mikael ja St. Germain

Marraskuu 15, 2009

’PHOENIX KÄYTTÄJÄN OMISTAJAN KÄSIKIRJA’ – JOURNAL #27 – IHMISEN KAIKKEIN ”KUOLETTAVIMPIEN” SYNTIEN TUNNISTAMINEN JA MÄÄRITTELY

6. KATEUS

Olemme jo keskustelleet siitä, mitä on KATEUS Jumalan ja Luomakunnan laeissa, jotka ovat esitelty aiemmin tässä JOURNALISSA. Se tarvitsee kuitenkin toistoa läpikotaisen ymmärryksen tähden, että mikä tekee sen yhdeksi ”kuolettavista” ihmisen synneistä. Muistakaa, että kateus on mielipahan tai tyytymättömyyden tunne toisen paremmista saavutuksista, lahjoista tai omaisuuksista.

Kun tuntee itsensä kateelliseksi, tuntee itse asiassa itsensä HUONOMMAKSI, koska on punninnut, että toisen teot tai saavutukset ovat ensisijaisesti haluttavia itselleen ja toisekseen YLITSE omien kykyjensä saavuttaa tai ilmentää. Rakkaat, voitte viettää (ja olette viettäneet) koko elämänne etsimällä itsenne ulkopuolelta sitä, mikä on ”PAREMPAA” kuin mitä moni teistä on luonut, mutta etsimällä itsenne ulkopuolelta sisimmässänne olevaa omaa arvoa vangitsee teidät kriittisen turhautumisen tunteisiin puutteesta käyttää omaa henkistä luovaa potentiaalianne. TEIDÄN TÄYTYY TIETÄÄ, että KAIKKI teillä ”oleva” ja mitä te ”olette” kokemuksessanne on se, mitä TE olette valinneet saada ja olla. Miksi teidän tarvitsisi tuntea kateutta toista kohtaan kunnioituksen ja arvostamisen sijaan siitä, mikä on ”käsityksessänne” huomattava saavutus? Miksi ette sen sijaan määrittelisi, mikä on ”huomattava” saavutus itsellenne, sen tarjoaman ILON ja HENKISEN TIEDON JA VIISAUDEN asteen mukaan? Kuinka teette tämän? Ottakaa takaisin JUMALAN antama voima ottamalla henkilökohtainen vastuu KAIKISTA kokemuksista ilmennetyssä ”illuusiossanne”. Pyytäkää ISÄ JUMALAA/ATONIA sisimmässänne NÄYTTÄMÄÄN teille se, mitä TE tarvitsette TOTEUTTAAKSENNE HÄNEN tahtonsa KUNNIASSA, TASAPAINOSSA, HARMONIASSA, ILOSSA, REHELLISYYDESSÄ ja TOTUUDESSA. Sitten ODOTTAKAA JUMALAA/ATONIA SISIMMÄSSÄNNE näyttämään teille, mitkä ovat yksilölliset panoksenne YHDEN KAIKEN OLEVAISEN riemukkaaseen ja luovaan tapahtumiseen!

www.fourwinds10.com/journals/pdf/J027.pdf