KÄÄNNÖS: ’PHOENIX KÄYTTÄJÄN OMISTAJAN KÄSIKIRJA’ – IHMISEN ’KUOLETTAVIMPIEN’ SYNTIEN TUNNISTAMINEN JA MÄÄRITTELY – 12. ENNAKKOLUULO

Jeesus Sananda, Lordi Mikael ja St. Germain

Marraskuu 27, 2009

’PHOENIX KÄYTTÄJÄN OMISTAJAN KÄSIKIRJA’ – JOURNAL #27 – IHMISEN KAIKKEIN ”KUOLETTAVIMPIEN” SYNTIEN TUNNISTAMINEN JA MÄÄRITTELY

12. ENNAKKOLUULO

Ensin määrittelemme ennakkoluulon (TUOMITA ENNAKKOON): ”Muodostettu tuomio tai mielipide, ENNEN KUIN tosiasiat ovat tiedossa; etenkin epäsuotuisa ja järjetön mielipide. 2. Vihamielisyys tai inho tiettyä ryhmää, rotua, uskontoa jne. kohtaan. 3. Loukkaantuminen tai vahinko henkilölle, joka saa alkunsa muiden hätiköidystä ja epäreilusta tuomitsemisesta”. Ennakkoluuloista kutsutaan yleensä myös kiihkoilijaksi; määriteltynä: ”Suvaitsematon ja ennakkoluuloinen henkilö”.

”Joten ennakkoluuloiset julistavat tuomitsemista, joka pohjautuu ainoastaan heidän omiin MIELIPITEISIINSÄ, joilla on hyvin vähän tai EI OLLEKAAN pohjaa totuudessa tai tosiasioissa. Esimerkiksi tämänhetkisessä yhteiskunnassanne, kun Hatonn tuo PHOENIX JOURNALEISSA esiin ja paljastaa TOTUUDEN siitä, mitkä ovat SIIONIN PROTOKOLLAT, mikä on SIIONISMIN takana OLEVIEN todellinen motivaatio ja kuinka nimitys ”juutalainen” oli luotu ja joka on tästä lähtien paljastettu harhaanjohtavana sanana tai virheellisenä ”tekaistuna” sanana, niin häntä ja julkaisijoita kutsutaan ANTISEMITISTISIKSI. No, tätä antisemitistinen-sanaa ovat KÄYTTÄNEET myös NE, jotka EIVÄT ole juudealaisia, vaan tulevat Venäjän pohjois- ja mongoliheimoista, joita kutsuttiin silloin KASAAREIKSI, jotka ottivat Judaismin uskonnokseen saadakseen suojan ”identiteetiltä” ja AIHEUTTAAKSEEN tällä tavoin hämmennystä ja erimielisyyttä, jotta he EDISTÄISIVÄT OMIA antiSEMITISTISIÄ, ANTIELÄMÄ tai ANTIKRISTUS -keinojaan. Sana ”SEMIITTI”, kuten olette oppineet aiemmista PHOENIX JOURNALEISTA, tulee yhden pojista, ”Nooan”, sukujuurista. Hänen nimensä oli SEM (SHEM), jonka esi-isä oli AATAMI, valkoisen ihmisrodun isä, joka siittyi Taivaallisen pojan ja suojelusenkelin, SEMJASAN, ja ”maan” naisen liitosta. Sem (Shem) ja hänen sukunsa, josta tuli ”maan” isä Jmmanuelille, Jooseppi, oli siitetty PYHÄSTÄ JUMALASTA HÄNEN taivaallisien POIKIENSA kautta. Joten kutsumalla ANTI-Semitistiseksi ei tarkoita anti- ”juutalaista” tai anti-muita rotuja; se tarkoittaa ANTIJUMALA!

Silti te mukaanlukien totisesti JUMALALLISET juudealaiset olette ohjelmoitu saatanan ”mielipiteen muokkaajien” toimesta, jotka saatanan PAHAT ovat luoneet ja jotka kutsuvat nyt itseään SIIONISTIJUUTALAISIKSI, uskomaan väärästi, että ne, jotka avoimesti paljastavat ja vastustavat SIIONISMIN ANTI-JUMALA aktiviteetteja, HEIDÄN EDUSTUKSIAAN, KUTEN ADL, MOSSAD ja ISRAELIN valtio, ovat ANTISEMITISTEJÄ, ja täten heidät TULISI HILJENTÄÄ! Nokkelia ovat todellakin olleet ne, jotka toivovat vain TUHOAVANSA JUMALUUDEN ja hallitsevansa maailmaanne. Joten täten näette, rakkaat, jos uskotte ”mielipiteiden muokkaajien” valheita, niin olette myös silloin ENNAKKOLUULOISIA, ja TIETÄMÄTTÖMYYTENNE myötä teistä tulee työkalu PAHUUDELLE ja sallitte ITSENNE ja niiden MUIDEN tuhon, jotka seuraavat teitä vapaaehtoisesti tietä pitkin HELVETTIIN. Olette kuulleet sanonnan: ”tie helvettiin on päällystetty ’hyvillä’ aikomuksilla”. Varmistakaa, että ”hyvät” aikomuksenne ovat JUMALAN aikomuksia, joita tukevat TOTUUS ja TIETO eivätkä MIELIPITEET, jotka ovat suunniteltu teille HIRTTÄÄKSENNE ITSENNE.

Pahuudesta olevat ovat riivattu järjettömällä ennakkoluulolla, vihalla ja inholla muita kohtaan, joka tekee heistä suvaitsemattomia tai kiihkoilijoita niitä kohtaan, jotka vastustavat HEIDÄN omapäisiä MIELIPITEITÄÄN siitä, miten asiat ovat tai niiden tulisi olla. Kuten puhuimme ensimmäisestä ”kuolettavasta” synnistä, YLPEYDESTÄ, jos pahuuden riivaama ei voi ensin vietellä muita uskomaan sitä, mikä on HEIDÄN TUHOAVA ja manipuloiva väärä KUVANSA asioista, silloin he usein haluavat ja hakevat TUHOTA ne, jotka ovat ”hyviä” ja ”rehellisiä”, HEIDÄN (pahuudesta olevien) oman suvaitsemattoman ja kiihkoilevan tahtonsa takia.

Haluaisimme nyt antaa selvennyksen niille, jotka kamppailevat Hatonnin totuuden lausunnon tarkoituksen ymmärtämisen kanssa: ”Ei ole uhreja, on vain vapaaehtoisia”. Minä, Sananda, ja MONET JUMALAN/ATONIN JOUKOISTA olimme läsnä menneenä viikonloppuna puhujiemme kanssa: Desireé ja George Green. Rakas oppilaamme, Desireé, toisti tuon lausunnon ryhmälle, joka osallistui ”seminaariin”, jossa esiteltiin PHOENIX JOURNALIT. Seurasimme erästä meille hyvin tärkeää ja JUMALA/ATON -ponnistelua tämän käsitteen kanssa. Hän kysyi kaksi kysymystä, joihin haluaisimme tuoda selvennystä. Mutta ennen kuin me aloitamme, antakaa meidän antaa ymmärrys näiden kahden JUMALAN/ATONIN puhujan aikomuksesta ja tarkoituksesta.

Rakas Georgemme tuo ja jakaa elämänkokemuksensa aikomuksenaan esitellä ja tuoda ymmärrystä TOTUUDESTA, jonka hän tunnistaa JOURNALEISSA. Hänellä on paljon kokemusta ryhmien edessä puhumisesta ja kritiikin kohteena olemisesta. Hän on ”VANKKA KIVI”, joka antaa voimaa muille tehtävässämme, koska hän kulkee pelottomasti eteenpäin KESKITTYNEEN OMISTAUTUMISEN kera tuoda ”VALOA” ja ”TOTUUTTA” sinne, missä on tietämättömyyttä, riippumatta kivistä ja nuolista, joita häntä, Desireétä, Dharmaa ja Oberlia päin on sysätty. Hän tuo teille maallisen ymmärryksen käsityksensä, johon hän toivoo teidän kykenevän samaistumaan ja jota voisitte tutkia LISÄÄ itseksenne. [Toimittajan huomautus: niille, jotka tietävät, mitä tapahtui Georgelle ja Desireélle: tämä on hyvä opetus siitä, mitä voi tapahtua niille, jotka epäonnistuvat pyytämään Jumalan suojausta ympärilleen kaikkina aikoina, aikomuksen kera palvella muita.]

Desireé tuo HENKISTEN opetusten tasapainon, jonka JUMALA/ATON on esittänyt hänen sisimmässään. Hän seisoo edustaen ja palvellen nöyrästi TOTUUTTA, jotta te voisitte samaistua hänen inhimillisyyteensä salliaksenne edistyksen JUMALALLISEN selkeyden ja TAIVAALLISEN ALKUPERÄNNE ymmärryksen kanssa. Erehtyvätkö he toisinaan JOURNALEISSA annettujen tosiasioiden esityksissään? Tietenkin, heillä on myös ”rajoittunut” muisti ja monia teoksia opiskeltavaksi. Kerromme teille tämän, jotta te samaistuisitte inhimillisesti näiden kanssa ja tunnistaisitte, että yksityiskohtien ”virheet” ovat pieniä, sillä näiden siunattujen REHELLISYYS on TAIVAALLISEN Jumaluuden rehellisyys. HE ovat tulleet nöyrässä palveluksessa JUMALAN/ATONIN fyysisinä ihmis-viestintuojina esitelläkseen SANAN ja istuttaakseen heräämisen siemenet sisimpäänne. SEN JÄLKEEN ON JOKAISESTA KIINNI LUKEA JOURNALIT ITSE, tehdä oma totuuden arvostelunne ja täten tehdä muutokset sisimmässä ja ulkoa, jotta muuttaisitte edessänne olevat pahuuden olosuhteet. ÄLKÄÄ odottako näiden TAI KENENKÄÄN MUUN syöttää sitä teille ”lusikalla” ja ”arvostella” sitä teille!

Desireé ihmisyydessään tuntee itsensä ajoittain ”arvottomaksi” ja kamppailee tuskissaan vastuustaan siitä, KUINKA parhaiten tavoittaa teidät. Olemme ohjeistaneet häntä, kuten on ohjeistanut veljemme, Hatonn, että HÄNEN ei tarvitse ”valmistautua” esitykseen teitä varten, koska JUMALA/ATON antaa hänelle sen, minkä hän tarvitsee jakamiseen. Hänen ”egonsa” vastustaa ja on peloissaan, että hän jotenkin ”unohtaa” tai sanoo ”väärän” asian tai ”ei kuule” ohjeitamme ja alkaa hermoilla. Hän siltikin uskoo, että koska hänellä ei ole ollut maallista ”koulutusta” julkisesti puhumisessa, niin hän mahdollisesti ei olisi KYKENEVÄ. Oikaisemme hänen mielipiteensä, ja hän ON vapauttamassa pelkoaan ja ”arvottomuuttaan”. Tunnistakaa HÄNEN PUHDAS AIKOMUKSENSA sekä myös GEORGEN AIKOMUS, joka on tuoda TEILLE TOTUUS tasapainossa, jotta voisitte Jumalallisen tiedon ja viisauden voiman kautta VAPAUTTAA ITSENNE ”vastustajan” pahuuden siteistä. Ajallaan ”harjoituksen” kera hänestä TULEE erittäin KYKENEVÄ jakamaan JUMALAN TAHDON SPONTAANISUUDESSA. Ja kun HE YHDESSÄ jatkavat tasapainon ja harmonian haalimista RYHMÄNÄ, minne ikinä JUMALA/ATON viekään heidät (kuten myös JOURNALIT) HÄNEN (Atonin) SANAN ESITTELEMISEN PALVELUKSESSA, HÄN myös tulee kohtaamaan ”ANTIJUMALAN, VASTUSTAJAN”, kunnes ei ole enää ”pimeitä” paikkoja ANTIJUMALAN PIILESKELLÄ! Vastustaja tulee PALJASTETUKSI tahallisista valheista, vihasta ja petoksesta luoduista ENNAKKOLUULOISTA ja SEISOO ALASTOMANA JUMALAN/ATONIN EDESSÄ ITSENSÄ TUOMIOSSA. Minkä ”puolen” TE valitsette? ELÄMÄN vai kuoleman? JUMALAN vai vastustajan?

Lisäksi, kun Desireé jakoi kaavion HÄNEN näkemyksestään LUOMAKUNNASTA, hän kertoi teille, että se oli HÄNEN näkemyksensä opastuksesta, joka annettiin hänelle auttamaan HÄNTÄ NÄKEMÄÄN ja YMMÄRTÄMÄÄN YKSEYDEN ja KAIKEN LIITON. Hän toivoi vain tuovansa teille enemmän ymmärrystä YKSEYDESTÄ. Onko hänen antamansa kaavio väärin? EI, se on yksinkertaisesti RAJOITTUNUT ymmärtämisen TÄYSINÄISYYDESSÄ näkemyksienne ja kielienne rajoitusten tähden siitä, mikä on RAJOITTAMATON OLEMISEN tila.

Nyt takaisin arvokkaaseen veljeemme, jota tulemme kutsumaan ”A”:ksi. Kysyitte näiltä: ”Sanotteko silloin, että ”mustat” tarjoutuivat vapaaehtoisesti orjuuteen?” (koska ei ole uhreja, vain vapaaehtoisia)

Kyllä, arvokas, koska he VALITSIVAT näytellä ”UHRIN” osan syntymällä tai olemalla sysätty orjuuteen valkoisten toimesta. Onko orjuus väärin? TIETYSTI! Kuten olette lukeneet, se rikkoo JUMALAN ja LUOMAKUNNAN 18:tta käskyä. Jotta näkisitte ja ymmärtäisitte NYT HENGEN YKSEYDEN näkökulmasta, niin ette saa nähdä itseänne mustana tai valkoisena tai miehenä tai naisena, vaan osasena JUMALAA/ATONIA. TE kaikki asuttamastanne kehosta riippumatta olette näytelleet (tai näyttelette) UHRIN tai UHRIUTTAJAN osaa läpi elinaikojenne kokemuksien. MIKSI TARJOUDUITTE VAPAAEHTOISEKSI UHRIUDELLE? TAI OLLA UHRIUTTAJA? Koska teistä tuli kadonneita illuusiossanne ja monet ovat toistaneet samoja opetuksia uudelleen ja uudelleen jatkuvan ENNAKKOLUULOISEN käyttäytymisen syyn ja seurauksen kautta, ja he EIVÄT ole ymmärtäneet tai muistaneet JUMALAVOIMAANNE JA YKSEYDEN TOTUUTTA. Teistä tulee uhreja sen tuloksesta, että te olette ”väärästi” YLPEITÄ ja ENNAKKOLUULOISIA ja tarjoudutte vapaaehtoisesti UHRIUTTAJIKSI, koska olette ”väärästi” YLPEITÄ ja ENNAKKOLUULOISIA. Ettekö ole väsyneitä tähän illuusioon olemaan eristyksissä lähteestä, arvokkaat oppilaat? Me toivomme niin! Koska moni teistä on näytellyt ja näyttelee vieläkin uhrin tai uhriuttajan osaa VALINNAN MYÖTÄ PYSYÄ TIETÄMÄTTÖMÄNÄ TOTUUDESTA! Joten mitä olette jättäneet jäljelle, johon tarjoutua vapaaehtoiseksi? PALVELUKSEN SIIHEN, mikä on JUMALAN TAHTO rakkaudessa, harmoniassa, tasapainossa ja vapaudessa. Tarjoamme teille valinnan tarjoamalla teille totuuden hölmöydestänne, jotta voisitte jättää ”illuusionne” ikuisesti ja tulla KOTIIN JUMALAN/ATONIN YKSEYTEEN jälleen kerran!

Joka tuntee itsensä paremmaksi kuin muut, koska on valkoinen, musta tai ruskea, mies tai nainen, on ennakkoluuloinen. Joka tuntee itsensä VALITUKSI erikoisuudesta Jumalalle, koska hän noudattaa kristin-, juudealais-, hindu-, muslimi- tai buddhismiUSKONTOA, on ennakkoluuloinen. Näettekö, arvokkaat, sillä EI OLE VÄLIÄ JUMALALLE, mikä on ihonne väri, mitä sukupuolta muotonne on tai mitä uskonnollista oppia noudatatte. Ne ovat ilmennetyn illuusion leimoja. SE, MIKÄ ON TOTTA, ON ISÄ/ÄITI JUMALAN HENKI JA LUOMAKUNTA, JOKA ON OLEMASSA KAIKISSA TEISSÄ! Sillä ei ole väliä Jumalalle, mikäli kutsutte itseänne muslimiksi tai kristityksi tai ateistiksi, vaan se millä on väliä, on se, KUINKA AJATTELETTE JA KUINKA KÄYTTÄYDYTTE itseänne ja veljiänne kohtaan riippumatta siitä, kuinka HE leimaavat itsensä. ETSITTEKÖ RAKKAUDEN JA YHTENÄISYYDEN harmoniaa ja tasapainoa? Elättekö elämäänne annettujen luonnollisten tasapainon lakien mukaan? VAI pyrittekö tuntemaan itsenne ERILLISEKSI ja PAREMMAKSI TAI HUONOMMAKSI muihin verrattuna, kuten luokaltanne, väriltänne tai uskonnoltanne? Se on ENNAKKOLUULOA, ystävät. Oletteko avoimesti välinpitämättömiä LAKEJA kohtaan pitämällä niitä ”vanhentuneina” tai ”väärinä”, joka tarkoittaa sitä, että olette ENNAKKOLUULOISIA, koska ”ette tiedä” tai kieltäydytte ymmärtämästä LOGIIKAN FAKTOJA, joka on PERUSTA NÄILLE ANNETUILLE TASAPAINOLLE LAEILLE? Nimittäin, oppilaat, olla ”israelilainen”, joka tarkoittaa JUMALAN VALITSEMAA, on ELÄÄ JUMALAN TAHDON MUKAAN valossa, yhtenäisyydessä, rakkaudessa, viisaudessa, totuudessa, tasapainossa ja harmoniassa. Israel EI ole PAIKKA, se on PYHÄN TAIVAALLISEN JUMALAN JA LUOMAKUNNAN YKSEYDEN JA TASAPAINON TILA (MINÄ OLEN). Toinen kysymys, jonka kysyi rakas veljeni, A., meni näin: ”Minulle oli opetettu, että Jeesus oli tummaihoinen ja kiharahiuksinen, mutta silti useissa Journaleissa on kuva, joka kuvaa hänet vaaleaihoisena ja tummahiuksisena? MIKSI?” Ensin, rakas A., älä häiriinny ulkomuodon kuvista. Minä, Sananda, jota te kutsuitte ”Jeesukseksi”, ”synnyin” vaaleaihoisista juudealaisista vanhemmista. Siemeneni oli Rasielin sukujuurista, Taivaan poikien jälkeläisestä. Suojelusenkeli Gabriel toi siemeneni ja siitti Marian. SILLÄ EI OLE VÄLIÄ, MINKÄ MUODON OTIN! Sinulle esitetyistä kuvista tulleen hämmennyksen huoli olemuksestani on se, arvokas, että pelkäät, ettet tunnista minua kun palaan ilmennetyssä muodossa. ÄLÄ PELKÄÄ, RAKAS A., TE VELJISTÄNI TULETTE TUNTEMAAN MINUT! Ei välttämättä kuvani mukaan, mutta OLEMUKSESTANI, ENERGIASTANI, YKSEYDESTÄNI ISÄNI ATONIN KANSSA!

Olkoon siunaukset tälle arvokkaalle, joka kysyy vilpittömällä aikeella, että Totuus annettaisiin hänelle, sillä hänen kysymyksensä kysyttiin monien muiden puolesta, ja kun kysytte JUMALALTA/ATONILTA, saatte vastauksenne YHDEN KAIKEN OLEVAISEN TOTUUDESSA ja VIISAUDESSA. MINÄ OLEN.

Suljemme nyt tämän dokumentin ja tämän Journalin, jotta teillä arvokkailla oppilailla, veljillämme ja sisarillamme, olisi edessään tunnistamisen huikeat työkalut siitä, mikä on JUMALAN/ATONIN ELÄMÄ ja mikä on ERISTYS, PIMEYS, TIETÄMÄTTÖMYYS JA SISIMMÄSSÄ OLEVAN HENGEN KUOLEMA, Antikristus, Antijumala, saatana, vastustaja. Te voikoot NYT tästä IKUISUUDEN HETKESTÄ ymmärtää viisaasti ja noudattaa tässä annettuja lakeja, jotta voisitte todistaa ja osallistua RAJOITTAMATTOMAAN HENKISEEN yhteisluomiseen ja vapauteen, joka on TEIDÄN, jos vain linjaudutte YKSEYDEN TASAPAINOON, joka on HARMONIA, RAKKAUS, VOIMA, VIISAUS JA TOTUUS…ISÄMME JUMALAN/ATONIN TAHTO. Olkoon se niin.

Me olemme Sananda, Lordi Mikael, St. Germain ja Druthea, PYHÄN JUMALAN/ATONIN lähettämä JOUKKO HÄNEN palveluksessaan ja palveluksessa teille VALOSSA JA TOTUUDESSA. Tulemme MONIEN VALON kosmisten veljiemme/enkeleiden mukana, koska ME KAIKKI RAKASTAMME TEITÄ, kuten joka on ISÄMME JA HENKISEN HALLITSIJAN, JUMALAN/ATONIN, TAHTO, SILLÄ ME OLEMME YHTÄ LUOMAKUNNAN SISÄLLÄ.

www.fourwinds10.com/journals/pdf/J027.pdf