KÄÄNNÖS: ’PHOENIX KÄYTTÄJÄN OMISTAJAN KÄSIKIRJA’ – IHMISEN ’KUOLETTAVAMPIEN’ SYNTIEN TUNNISTAMINEN JA MÄÄRITTELY – 8. PELKO

Jeesus Sananda, Lordi Mikael ja St. Germain

Marraskuu 19, 2009

’PHOENIX KÄYTTÄJÄN OMISTAJAN KÄSIKIRJA’ – JOURNAL #27 – IHMISEN KAIKKEIN ”KUOLETTAVIMPIEN” SYNTIEN TUNNISTAMINEN JA MÄÄRITTELY

8. PELKO

Olemme puhuneet luonnottoman ja liiallisen pelon tuntemisen ”kuolettavasta” synnistä myös aikaisemmilla sivuilla otsikolla: ”Kuinka tunnistaa Anti-Kristus sisimmässä”. Kerroimme, että Anti-Kristus ansoittaa teidät illuusioon, joka on TULEVAISUUDEN PELON SUUNTAUTUMINEN.

Määritellään PELKO: ”1. Vaaran, ongelman jne. tiedostamisen herättämä levoton tunne. 2. Epämukava tunne siitä, että jotain voisi tapahtua vastoin toivomuksia. 3. Syvä kunnioittavan pelon ja kammon tunne”. Ja määritellään huvin vuoksi, mitä on KUNNIOITTAVA PELKO: ”Kunnioittava pelko; kammo sekoittuu kunnioittamisen kanssa (arvonanto tai huomioonotto)”, ja nyt määrittelemme HUOMIOONOTON, joka on taipumista toisen tahtoon tai mielipiteisiin TAI kunnioittava huomioonotto.

”Pitämällä teidät lukittuina jatkuvaan ahdistuneisuuteen tai levottomuuteen siitä, mitä voisi tapahtua – teiltä ryöstetään elämän nykyhetki, joka on ikuisuuden NYT. Yleisesti puhuen, se, joka on pelokas tulevaisuuden mahdollisuuksista/todennäköisyyksistä, varaa paljon ”aikaa” HUOLESTUMISEEN päätöksen tai teon mahdollisista seuraamuksista ja myös usein jättää viime tippaan (viivästyttää) lopullisen päätöksen teon. Määritellään HUOLI: ”1. Olla levoton mieleltään; hermoileva. 2. Vetää tai repiä jotain hampailla. 3. Aiheuttaa levottomuuden tunne mielessä; hankaluus. 4. Kalvata tai vaivata 5. Huolet – jotain, joka aiheuttaa ahdistusta”. Niin moni teistä on ilmaissut tai kuullut sanonnan: ”Olla huolesta kipeä”. Se on totta, että pelko ja sen palvelijatar ”huoli” voivat kirjaimellisesti tehdä ja tulevat tekemään teidät fyysisesti sairaiksi. Te itse asiassa ilmennätte pelkäämänne ”todellisuuden” yksinkertaisesti kuvittelemalla mielessänne kuvan, idean tai ”kauhean” seuraamuksen. Mikäli VARSINAINEN fyysinen ilmennetty lopputulos tapahtuu pahimpien pelkojenne mukaan tai ei, TE olette kärsineet pelkojenne ja huolienne hetkissä, aivan kuin se OLISI tapahtunut. Näettekö? Luotte pahimman, vaikka se olisi vain ”mielessänne” tunteellisen pelon REAKTION kautta.

Usein kysytään vakavasti: ”No, jos meille kerrotaan esimerkiksi, että todennäköisyydet ovat suuret meille kokea pian tuhoava maanjäristys, emmekö ”ruoki” negatiivista mahdollisuutta uskomalla sitä ja näin vakuuttaen sen tapahtumista?”. Vastaamme kaksitahoisella tavalla. Ensin teidän täytyy tunnistaa todelliset tosiasiat ”tämänhetkisistä” olosuhteistanne…että planeetta Äiti Maa on teidän, hänen holhoojiensa, myrkyttämä. Hänen tarvitsee puhdistaa itsensä, joten tämä tarkoittaa sitä, että massiivisia maan muutoksia tapahtuu osana prosessia tuoda pinnalle ydinräjähdysten, hyönteismyrkkyjen jne. myrkyt, jotka ovat jäytäneet hänen sisällään. Lisäksi teillä on venäläisten kosmosfäärien ”mahtavat” voimat, jotka kontrolloivat luonnottomasti säätä ja kykenevät räjäyttämään pommeja, jotka ovat jo paikoillaan ”siirros” -linjoillanne. Joten teillä on ohjelma rakkaalla planeetallanne, joka toivoo vain tulla puhdistetuksi, ja ohjelma pimeällä veljeskunnalla, joka työskentelee muutaman ”ELIITIN” kautta kontrolloidakseen planeettaanne, joka tarkoittaa lopulta suuren osan väestöstä tuhoamista ylläpitämään HEIDÄN herruuttaan helpommin. Onko informaatio teitä vastaan ELIITIN tekemistä valheista, petoksista ja salailuista, joka tulee esiin Journaleiden kautta, ”negatiivista” ja näin ollen ei ole aikanne arvoista pohtimiselle, koska pelkäätte ”ruokkivanne” ehkäpä (teille) epämieluista lopputulosta mielletyistä ”negatiivisista” mahdollisuuksista? TÄMÄ MATERIAALI ON TOTUUDESSA ANNETTUA INFORMAATIOTA. MIELLETTIIN SE JOKO ”NEGATIIVISEKSI” TAI ”POSITIIVISEKSI” ILMENNETYSSÄ TODELLISUUDESSA. VALITETTAVASTI SUURIN OSA ESITETYSTÄ INFORMAATIOSTA TÄHÄN MENNESSÄ ON TULOS JUMALAN LUPAUKSESTA PALJASTAA ”SAATANAT” TAI ”VASTUSTAJAT”, JOTKA OVAT ONNISTUNEET VALLAN JA SALLIMUKSEN KAUTTA PITÄMÄÄN TEITÄ PANKKIVANKEINA ERISTYKSEN ”ILLUUSIOSSA” SISIMMÄSSÄNNE OLEVAA LUOJAA VASTAAN TOTUUDEN PETOKSELLA YKSEYDEN VOIMASTANNE. KUN SIITÄ TULEE ”NEGATIIVISTA” ITSELLEEN, ON SILLOIN, KUN ETTE OLE ENÄÄ TIETÄMÄTTÖMIÄ TOTUUDESTA JA ETTE VIELÄKÄÄN TEE MITÄÄN MUUTTAAKSENNE OLOSUHTEITANNE, KOSKA SEN SIJAAN PIILOUDUTTE MIELUUMMIN PELKONNE JA ITSE MIELTÄMÄNNE AVUTTOMUUDEN TAAKSE!

Onko väärin tehdä ”suunnitelmia” tulevaisuuttanne varten tässä hetkessä? Ei, jos se vastaa TÄMÄN HETKEN totuuden tietämyksenne ja viisautenne itsenne parantamisen ja itsenne laajentamisen ”positiivista” luovaa tapahtumista. Nimittäin HALUNNE TIETÄÄ JA PALVELLA JUMALAA itsessään liikuttaa teitä aina eteenpäin totuuden tietämyksessä ja viisaudessa. JA niin myös (tahtonne) tulee vaatimaan kuria itseltänne pysyäkseen keskittyneenä tavoitteessanne. Määritellään kuri: ”1. Henkisten, moraalisten ja fyysisten voimien harjoittaminen ohjeilla, kontrollilla ja kuntoilulla. 2. Kunto tai tila, joka tulee sellaisesta harjoittamisesta. 3. Rangaistus tai parantava teko harjoittelun tähden. 4. Tiedon sarka”. Lisäisimme tähän, että RANGAISTUSTA ei tarvitse olla koskaan itselleen tai toiselle kurin saavuttamiseksi. Keskittyneen huomion yksinkertainen rehellisyys saavuttaa Totuuden viisautta, ja ”erheessä” tehtyjen ajatusten ja tekojen seuraamusten tunnistaminen ja ymmärrys ovat niitä, jotka ovat välttämättömiä tehdessään korjaavia tekoja, jotta onnistunut harjoitus JUMALALLISESSA TOTUUDESSA tapahtuisi.

Tämä kirjuri on kuullut viime aikoina sanottavan: ”Ollaksenne ’voittaja’ (viitaten ”karate” -kilpailuun) teidän täytyy kehittää kolmea asiaa…HALUA…OMISTAUTUMISTA…JA KURIA”. No, pyydämme jokaista teistä soveltamaan tämän lausunnon kaunista yksinkertaisuutta itsellenne tavoitteissanne päästä ylitse Anti-Kristuksen vääristä ”illuusioista” ja tulla ”voittajiksi” RAJOITTAMATTOMAN HENKISEN VAPAUDEN saavuttamisessa tunnistamalla ja kytkeytymällä uudelleen ISÄ/ÄITI LUOJAN/LUOMAKUNNAN SISIMMÄSSÄNNE KANSSA. Muistakaa, että puhuimme aiemmin siitä, kuinka ”Anti-Kristus” hallitsee teitä halujenne kautta–tarkoittaen fyysisen illuusion ”asioita” tai ”kiintymyksiä”. Jos AINOA todellinen halunne on TIETÄÄ JA PALVELLA JUMALAA/ATONIA, niin minne se jättää Anti-Kristuksen? Ulos TEIDÄN tilanne ”ovesta” hänen takanaan!

Muistakaa myös tämä, arvokkaat, kun todella PYYDÄTTE Isältä/Äidiltä Jumalalta/Atonilta sisimmässänne totuutta, TE VASTAANOTATTE TOTUUTTA. Tämä ei tarkoita sitä, että tulisitte välttämättä pitämään tai nauttimaan löytämästänne, mutta niin kauan kuin pysytte omistautuneina kurille irrottautua tunteellisesti, kuten halvaannuttavan pelon tuntemisesta, niin teistä tulee VARUSTETTUJA sisimmässänne olevan JUMALAN/JUMALATTAREN VIISAUDELLA. Tarkoittaako tämä sitä, että ette tunne pelkoa enää koskaan? Ei välttämättä, mutta tahdostanne, omistautumisestanne ja kuristanne opitte voittamaan pelkonne ja ottamaan välttämättömät toimet tuoda JUMALALLISET muutokset, oli se joko itsensä sisimmässä tai eteenne asetettujen kokemusten ”tilanteissa”.

Tässä on toinen näkökanta pelon ymmärtämiseen, joka teidän täytyy myös tunnistaa. Voitte myös kokea pelon tai hälytyksen ”varoitus” -mekanismina teille läsnäolevasta selvästä tai epäselvästä vaarasta. Pelosta tuli ilmentymä halustanne ”selviytyä” fyysisellä tasolla. Te loitte sen unohduksen ”verhon” rajoituksen tähden sielunne kuolemattomuudesta. Ja näin ”pettäjät” tai ”saatanat” edistivät sitä terrorisoidakseen, kontrolloidakseen ja orjuuttaakseen teitä kehon kuoleman pelkonne kautta. Itse asiassa jopa ne teistä, jotka nyt TIETÄVÄT sielunne olevan kuolematon, tuntevat vieläkin pelkoa, jos teitä tai perhettänne uhataan jollain tavalla. Teidän täytyy voittaa pelko tunnustamalla ”varoitus” ja etsimällä suojelusta, neuvoa ja opastusta SISIMMÄSSÄ OLEVAN ISÄN KANSSA, jotta teille annettaisiin ohjeita siitä, kuinka parhaiten vastata tilanteeseen, oli se sitten itsensä ja perheen puolustusta tai jotain muuta. Monet yksinkertaisesti pelkäävät fyysistä kipua ja kärsimystä enemmän kuin kuolemaa itseään. Joten teidän täytyy voittaa varhainen ”pelko” -varoitus ja saada aikaan neuvottelu sisimmässänne TOIMIA suojellaksenne itseänne tai toisia. Se on vain silloin, kun pelkonne valtaa ja halvaannuttaa TEIDÄT, että ette kuuntele TEIDÄN sisäistä opastustanne, ja näin kadotatte voimanne muuttaa tilanteen lopputulos.

Joten summauksena, kun sanomme ”teidän täytyy valloittaa pelkonne”, puhumme tulevaisuuden pelon/huolen suuntautumisesta ja siitä pelosta, joka halvaannuttaa teidät TOIMETTOMUUTEEN tai AVUTTOMUUDEN tunteisiin. Muistakaa, TE ETTE ole KOSKAAN AVUTTOMIA JUMALAN KANSSA! Teidän täytyy oppia LUOTTAMAAN; teille annetaan AINA kaikki tarvitsemanne KAIKISSA tilanteissa, jotka eteenne ovat asetettu. KUN VILPITTÖMÄSTI PYYDÄTTE ISÄÄ/ÄITIÄ SISIMMÄSSÄNNE, SE ON TEHTY!!

www.fourwinds10.com/journals/pdf/J027.pdf