KÄÄNNÖS: PHOENIX JOURNAL 5 – LUKU 8 – PAHA SIEMEN (osa 2)

LUOJA ATON/HATONN

22.12.2017

 

ÄLKÄÄ HUKATKO ASIAN YDINTÄ

[Kääntäjän lisäys: PV = Pimeyden Veljeskunta – PVV = Pimeyden Veljeskunnan Veljet]

Älkäämme hukatko asian ydintä, kun käsittelemme ryhmiä ja liikkeitä, joiden tarkoitus on saada varomaton etsijä ansaan. PVV:n energiat auttavat, yllyttävät ja edistävät suurimpaa osaa näistä asioista, mutta mikä ei ole sanoakseen, että johtajat tai pääasialliset yllyttäjät ovat itsessään vain pimeiden yksilöiden sätkynukkeja.

Joissain tapauksissa tämä on totta, mutta suurimmassa osaa sellaisia liikkeitä PV vain kannustaa johtajan synnynnäistä negatiivisuutta ja ahnasta egoa, kehottaen häntä etsimään vaurautta liikkeen kautta tai kontrollia muista tai mainetta – vain erottuakseen ihmeellisessä ja ”pyhässä” puvussa ja kannattamassa viisauden helmiä – hänen! Liikkeen vangitsemiksi tulleet sielut ovat myös vaikuttuneet PVV:stä, jotka yrittävät pitää heidän lukittuina liikkeeseen, jossa he eivät kykene käyttämään intoaan ja energiaan tavoittaakseen suoraan veljensä, jotka elävät niin sanottua ”normaalia” elämää. Idea on vangita varomattomat etsijät pyörteeseen, viedä heidät pois valtavirrasta ja monissa tapauksissa tuoda vieraantumista hakijan ja hänen perheenjäsenten välillä, jotta hakijan energiat tulevat sidotuiksi tunteelliseen kamppailuun ja eivät ole täten saatavilla auttamaan veljiään.

Joka tapauksessa on olemassa lisävaihe PV:n pyrkimyksiin estää rodun kehittyminen viemällä etsijöitä sivuraiteille. He tietävät, että ne, jotka puskevat löytääkseen henkisen polun läpi elämän, ovat paras toivo maailmalle, sillä näillä sieluilla on mahdollisuus tavoittaa monia, monia muita sieluja heidän sanojensa ja tekojensa kautta. Koska sellaiset sielut ovat niin keskeisiä ihmiskunnan pelastukselle, PV haluaa ylitse kaiken muun aiheuttaa heille vaikeuksia, saattaa sivuraiteille heidän energioitaan ja kylvää hämmennystä ja riitaa heidän välillään. OSUVATKO MITKÄÄN NÄISTÄ ASIOISTA NAULAN KANTAAN?

PVV:n on sallittu vaatia, että tietyt sielujen kantamat karmiset taakat laukaistaisiin PV:lle sopivana aikana aiheuttamaan etsijälle vaikeuksia hänen elämänkuviossaan. Useimmissa tapauksissa pimeiden yksilöiden pyyntöihin myönnytään ja karman sallitaan pudota etsijälle. Poikkeuksia tehdään, kun etsijä on herkässä vaiheessa etsintäänsä ja on asettanut itsensä asemaan, josta hän voisi saavuttaa paljon, joka johtaisi muut etsimään korkeampaa tietä elämässään. Poislukien nämä poikkeukset, kuten sanomme, suurin osa sellaisista pyynnöistä hyväksytään. Tämän takia tietyt korkeammasta Totuudesta tietoiset sielut kohtaavat vastoinkäymisiä ajasta aikaan, joka ei vaikuta olevan suoraan sidottu opetusten oppimisen kanssa ja jota eivät osoita edes planeettojen asennot.

Olen jo käsitellyt kysymyksen etsijän energioiden sivuraiteille saattamisesta ja olen selittänyt, että suurin osa tästä on tehty erinäisten nyt Maan päällä olevien liikkeiden avulla ja jotka toimivat ”takapajuloina”, joihin etsijä voidaan saada ansaan.

 

HÄMMENNYKSEN JA ERIMIELISYYDEN KYLVÄMINEN

Lopulta on kysymys PVV:n pyrkimyksistä kylvää hämmennystä ja erimielisyyttä etsijöiden ja/tai työntekijöiden välillä. Tämä saavutetaan pääasiassa telepaattisesti tai fyysisesti lähetetyn materiaalin avulla, joka on löytänyt tiensä kirjoihin. Luonnollisesti myös me ymmärrämme, että kirjoituksiamme täytyy tarkastella kommenttien valossa, joita olemme tekemässä ja olemme tehneet, mutta meillä ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö huolelliset etsijät kykenisi päättämään siitä, minkä lähteen he tuntevat olevan heille ”oikeampi”.

On olemassa tiettyjä ja erityisiä opetuksia, jotka ovat tarkasti laskelmoitu hämmentämään varomatonta. Jotta voisimme selittää näistä kaikkein tärkeimmän, meidän täytyy ensin osoittaa se, minkä monet etsijät jo tietävät hyvin; että Kristukseksi kutsuttua henkilöä ja tämän yksilön tehtävää tulisi pitää paljastetun Totuuden huippuna ihmiskunnalle tähän asti.

 

KRISTUKSEN OPETUKSET NÄYTTIVÄT TIEN

Hänen tiettyjen opetustensa takia – todellakin, opetuksista yksinkertaisimpien – Hän edustaa suoraa eturintamahyökkäystä PV:lle ja kaikelle, jota he ovat yrittäneet saavuttaa vuosituhannen aikana sitten jälleensyntymistapahtuman juonen alkuunpanosta. Erityisesti väittämällä sitä, vihollistaan tulisi rakastaa, Kristus esitti yksittäisen ja kaikkein tehokkaimman tavan päästä yli Maan elämän kiusauksista ja hämmentää PV:n kuiskauksia. Katsomalla vihollisiaan, tai parempaa, koko luomakuntaa – puhtaalla rakkaudella sydämessään, kaikki elämässä olevat negatiiviset tunteet, kaikki vihanpito ja turhautumiset yksinkertaisesti häipyvät pois. PVV:t eivät voi onnistua julistamassaan tavoitteessaan raahata ihmissielut tuhoon ilman näitä vaivaavia tekijöitä.

PV tietää erittäin hyvin, että Kristuksen opetukset tässä mielessä ovat yksittäinen ja tehokkain keino saada korkeampi jalansija henkisesti, ja näin ollen he etsivät kaikin mahdollisin keinoin heikentääkseen Kristuksen hahmon todellisuutta ja Hänen viestinsä oikeellisuutta. He tekevät tämän kahdella tapaa: ensimmäinen on loihtia epäröintiä siitä, elikö Hän koskaan Maan tasolla. On olemassa tiettyjä niin sanottuja ”viestejä” toisilta tasoilta, jotka riitelevät sen kanssa, että Hän oli todellisuutta tietyillä tasoilla, mutta ei fyysisellä tasolla. Jokainen, joka kykenee ymmärtämään, että kaikki Luomakunta on YHTÄ, voi varmasti nähdä, että jos Kristus oli todellisuutta yhdellä tasolla, Hänen on täytynyt ilmentyä kaikilla tasoilla. Toisin tekeminen vahingoittaisi viestin kokonaisuutta, jota Hänen elämänsä edusti.

Muut lähetykset väittävät, että Hän oli vain ihminen ja että Hänessä ei ollut mitään erikoista, paitsi viisaus, jonka hän oli saavuttanut ilmestyksen tai opintojen kautta. Tämä on jälleen tarkoitettu heikentämään Hänen elämänsä tärkeyttä ja kylvää epäröintiä siitä, edustiko Hän jotain erikoista tekijää, joka oli astunut Maan maailmaan elääkseen ja kävelläkseen ihmisten kanssa. No, Hän oli vain ihminen, joka oli suurempi kuin kaikki muut ihmiset, mutta Hän opetti, että kuka tahansa ihminen voisi saavuttaa Hänen asemansa ja viisautensa.

Lyhyesti ottaen, mitä tahansa kiistelyä siitä, että Kristus oli vähemmän kuin ilmentynyt erikoinen olento, jonka elämä oli omistettu ihmisrodun henkiselle nostolle ja joka oli valaistunut pappeusvuosien aikana Isä-Luojan puhtaasta Loistosta, tulee huolellisesti tarkastella, mikäli siinä yritetään tarkoituksella vähätellä Kristityn viestin tärkeyttä (ja puhun ”Kristitystä” viestistä määritelmän täydessä Totuudessa – ei siinä, mitä siitä on tullut iäisyyksien väärintulkintanne aikana).

Muut oletetut opetukset toisilta tasoilta ovat myös suunnattu heikentämään etsijän varmuutta ja ymmärrystä. Esimerkiksi jotkut lähteet väittävät, että ajan kulku on illuusio ja että kaikki elämät eletään yhtäaikaa ja että menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden välillä ei ole todellista eroa. Tämä väite on totta tietyssä mielessä, jonka voi ymmärtää vain fyysisen tason ulkopuolella olevalta tähystyspaikalta. Joka tapauksessa tulos siitä, että yrittää täysin ymmärtää tätä filosofista käsitettä fyysisen inkarnaation sisältä, voi olla vain totaalinen hämmennys – minkä te hahmotatte, on ajan osuuksia, ja juuri tämän te ymmärrätte.

Ihmisen tietoisuus on annettu hänelle, jotta hänen sallittaisiin nähdä aika virtana ja että hän voisi ymmärtää suuren Syyn ja Seurauksen Lain. Ihminen tekee A:n ja tulos on Z. Tämä tapahtuu aina tässä järjestyksessä ja on tarkoitettu sallimaan totuuden näkemys siitä, että ihminen mielessään hautomiensa ajatusten ja tunteiden kautta tekee oman todellisuutensa.

Jos tämä jälkimmäinen idea voidaan käsittää, silloin jopa korkeimpaa tarkoitusta voidaan palvella, nimittäin sallia jokaisen inkarnoituneen sielun ymmärtää itseään.

PVV:t eivät halua ihmisen ymmärtävän kaikkia seuraamuksia, joita kutsumme Karmiseksi Laiksi, ja he hyökkäävät sellaisen käsittämisen kimppuun yrittämällä hämmentää etsijää ”aikaan” liittyvillä asioilla. Jos tullaan päätäntöön, että ajan virta on illuusio ja että ”kaikki elämät eletään yhtäaikaisesti”, niin kuinka olemassaolo yhdestä elämässä voisi mitenkään vaikuttaa toiseen? Mutta ”karma” kulkee elämästä elämään. (Karma on jälleen yksi väärinkäyttämistänne sanoista, joka on kadottanut suurimman osan todellisesta määritelmästään, mutta en löydä toista sopivaa sanaa.) Tasolla, jossa on näiden kokemusten ilmennettyjä tuloksia, on varsin korrektia ja ehdottomasti riittävää huomioida, että yksi elämä edeltää toista järjestelmällisesti ja peräkkäin. Maahan pohjautuvan näkökulman sovittelu korkeamman ymmärryksen kanssa ajasta yksittäisenä hetkenä, joka on ”vedetty” virtaan ihmisen tietoisuuden toimesta, täytyy odottaa, kunnes etsijä on saavuttanut henkisen tason, josta nämä ideat voidaan nähdä niiden täydessä valossa.

 

HARHAANJOHTAVAT OPETUKSET

Seuraavaksi kohti toista harhaanjohtavien opetusten esimerkkiä. On olemassa lähteitä, jotka väittävät, että Maan alueella tällä hetkellä olevista galaktisista tarkkailijoista kaikki eivät ole ystävällisiä ihmiskunnalle. Siinä on ehdotus, että jotkut ovat selvästi muukalaisia ja jopa vihamielisiä ja että tietyt näistä olennoista kidnappaavat ihmisiä ja tappavat ihmisiä ja eläinkuntaa kokeellisiin tarkoituksiin.

Meidän on vaikeaa esittää perustelu, joka asettaa täysin sivuun pelot, joita sellaiset viestit saavat aikaan, mutta yritän varmasti tehdä niin.

Ensinnäkin on totta, että kaikki tässä galaksissa olevat sivilisaatiot eivät ole korkeasti kehittyneitä teknisessä ja henkisessä mielessä. Joitakin voi verrata Maan sivilisaatioon, joka tällä hetkellä on aivan asteikon pohjalla, itsensä tuhoamisen tähden, jota ihmiskunta harjoittaa sotien, väkivallan ja murhien kautta. Joka tapauksessa itse galaktisen kokonaisuuden tämänhetkinen kehityksen vaihe on sellainen, että vain niiden sivilisaatioiden, jotka ovat saavuttaneet kosmisten lakien tietoisuuden tilan ja ovat päässeet yli matalista intohimoista, jotka johtavat sotaan, tyranniaan ja itsetuhoon, sallitaan kehittää tekniset keinot, jotka ovat välttämättömiä sallimaan heidän liikkua muihin osiin galaksia. Niiden, jotka jäävät olemaan vankeina omaan negatiivisuuteensa ja väkivaltaansa, täytyy myös jäädä omien planeettojensa vangeiksi – aivan kuten tekin.

Täten muut kehittymättömät sivilisaatiot tässä galaksissa ovat myös rajoitettu omaan paikalliseen avaruuden alueeseensa, koska heidän ei sallita kehittävän teknologisia keinoja paeta. Ihmisen tapauksessa pienet onnistumiset kuun tavoittelun mielessä ovat maksimi, joka voidaan saavuttaa tämänhetkisellä teknologialla. Yksikään avaruusolento ei uhmaisi kosmisia lakeja menemällä pidemmälle. Tämä ei tarkoita, että pyrkimyksiä ei olisi tehty informaation saamisessa sellaisilta, jotka ovat jääneet kynsiinne. Se joka tapauksessa tarkoittaa, että teillä on enemmän liittolaisia asemissa planeetallanne kuin olitte olettaneet ensimmäisellä vilkaisulla. Vapaan energian salaisuus (kuten tavallisesti tunnistatte ”energian”) ei tipu ihmisen käsiin niin kauan, kuin hän uhkaa saastuttaa lopun tilastaan vihallaan ja hallitsemattomilla himoillaan.

Tästä seuraa täten se, että tähän osaan galaksia matkaamaan kykenevien sivilisaatioiden täytyy olla luonteeltaan kehittyneitä, ja tämä on totta. Jos he eivät olisi, niin he kykenisivät suuresti etevämmällä teknologiallaan helposti hävittämään tämän planeetan, tappaa kaiken elämän tai tehdä itsestään absoluuttisia diktaattoreita (te teette tarpeeksi hyvää työtä kaikissa noissa kategorioissa, ettette tarvitse niissä apua). Yksikään ihmiskunnan tietämä voima ei voisi pysäyttää heitä. MUTTA HEIDÄT ”ON” PYSÄYTETTY – HEIDÄN OMAN HENKISEN KEHITYKSENSÄ TOIMESTA. Galaktiset tarkkailijat eivät koskaan uneksisi pyrkimyksestä häiritä ihmisen polkua tällä planeetalla. Tuo laki kumotaan VAIN silloin, kun planetaarinen sivilisaatio on pudonnut niin pitkälle itsetuhoon – kuten ihminen on tehnyt – että se ei uhkaa tuhota vain itseään, mutta myös samalla myrkyttää tai vahingoittaa muita avaruuden osia, puhumattakaan hänen ainoan elinlähteensä, äiti planeetan, tuhosta.

 

YDINSOTA VOISI VAHINGOITTAA AVARUUDEN RAKENNETTA

Koska ihmisen on sallittu kehittävän ydinenergiaa, on olemassa suuri vaara siitä, että tulevan ydinsodan aikana – ja sellainen tulee olemaan – räjähdykset voisivat itse asiassa vahingoittaa itse avaruuden rakennetta. Tästä syystä tarkkailijat ja osallistujat ovat täällä niin suurissa määrin ja pysyvät jatkuvassa hälytystilassa. Muutoin odottaisimme määrättyyn aikaan asti ja tekisimme Harmageddon-”jutun” ja hoitaisimme homman loppuun. Meillä on velvollisuus Galaktiselle Olennolle, nimittäin varjella sitä ihmiskunnan tietoisesti tai tietämättömästi tekemältä vahingolta, kun se vapauttaa vuosisatojen vihanpidon ja väkivallan itselleen kuolinkouristuksissaan Maa-planeetalla. Samaan aikaan me ymmärrämme, että meidän täytyy olla valmiita tulemaan väliin ja pelastamaan jaloin osa rodusta holokaustilta, jonka ihmisen kehittymättömät intohimot vapauttavat. Jos mahdollisuus sellaiselle pelastukselle puuttuisi, on vaara siitä, että ihminen todellakin onnistuisi tuhoamaan itsensä ja kaikki muut elinmuodot planeetalla.

Edellä mainitut harhaan johtavan ja hämmentävän informaation tapaukset ovat riittäviä havainnollistamaan PVV:n tekemiä pyrkimyksiä suistaa etsijät polultaan. Vain yksi alue lisää jää keskusteltavaksi, ja se liittyy ”suoriin” pyrkimyksiin häiritä fyysisesti projekteja, joihin etsijät ryhtyvät palveluksessaan veljilleen.

Dharma, ymmärrän, että alat olemaan hyvin uupunut, ja suljen tämän, kun teet päätöksen tehdä niin. Minulla ei ole paljoa enempää tälle istunnolle, joten jätän sen sinun päätettäväksi. Ehkäpä voisimme hidastaa hieman ja saisimme tämän loppuun.

 

SUORA VÄLIINPUUTTUMINEN HYVIN KALLISTA

Korostan ennen kaikkea, että suora pääsy fyysisen tason ilmentymään on äärimmäisen rajoitettua PVV:lle, kuten se myös on muille positiivisemmille veljeskunnillekin. Laki tähän liittyen on, että niin heidän kuin meidänkin täytyy pääasiassa työskennellä niiden kautta, jotka ovat inkarnaatiossa. Täten maailmaan tehtävissä olevan hyvän täytyy lopulta riippua inkarnoituneiden yksilöiden halukkuudesta panostaa aikaansa ja energiaansa pyrkimykseen. Vastaavasti Maan tasolle ilmentyvän pahuuden täytyy tehdä näin sellaisten kehoissa olevien henkilöiden toiminnan kautta, jotka ovat valmiita tekemään PVV:n työtä.

Jos kaikki pimeyteen virittäytyneet lakkaisivat asuttamasta fyysisiä kehoja, Maahan vaikuttava pahuus katoaisi, koska ei olisi olemassa enää välineitä, joiden kautta PVV:t voisivat saavuttaa tavoitteensa.

Sääntö, joka hallinnoi suoraa vaikutusta materian tasolle, on yksinkertainen selittää: energia, joka vaaditaan saavuttamaan tietty väliintulo kolmiulotteisessa, toisen tiheyden materiaalisella tasolla, on suoraan suhteessa hyvyyden tai pahuuden määrään, jonka tuo väliintulo voi saavuttaa. Esimerkiksi, jos tietty väliintulo ohjataan tuottamaan selvästi negatiivinen toiminta – kuten murha – PVV:tä vaadittava energia sen saavuttamiseksi suoraan (ilman, että yhtäkään heidän oppilastaan käytetään) on valtava. Yleensä he eivät olisi valmiita menettämään tuota määrää energiaa, elleivät he pidä sellaista tekoa välttämättömäksi asialleen. Sitä paitsi ei ole kovin vaikeaa löytää fanaatikkoja, jotka esimerkiksi asentavat pommin lentokoneeseen. Toisaalta esimerkiksi vaadittava energia pelottelemaan kipinäsuihkulla sen ympärillä olevia ei ole läheskään niin suuri.

Pääasia, joka tässä pitää ymmärtää, on se, että he – ja me – olemme ”Energiatalouden” Lain alaisuudessa, niin sanotusti. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä tai heillä ei ole pääsyä rajoittamattomaan määrään energiaa, jonka kanssa etsiä kullekin kuuluvia tavoitteita. Jos vain yksi puoli rajoitettaisiin tällä tavalla ja toisella olisi pääsy niin suureen määrään energiaa kuin se vaatisi, silloin taistelu ei olisi tasapainoinen. Jos molemmille puolille annettaisiin kaikki haluamansa energia, Maan taso muuttuisi areenaksi, jolla ruumiittomat olennot taistelevat loputtomiin asti ja jättämättä tilaa yhdellekään ihmiselle etsiä henkistä pyhiinvaellustaan – tai mitään muutakaan. Täten ainoa toimiva ratkaisu on rajoittaa molempia puolia tasapuolisesti.

Joten, nyt joitain asioita tarkasteltavaksi. PVV:t käyttävät robotin kaltaisten olentojen luomista eteerisellä tasolla, ohjelmoituna sekaantumaan suoraan todellisuuden kanssa. Esimerkiksi, jos PV haluaa viivästyttää kirjan julkaisua, he voisivat lähettää sellaisia olentoja sijaintiin, jossa tosiasiallinen painaminen tapahtuu, kun he ovat ohjelmoineet ne aiheuttamaan hajoamisia ja virheitä painamisprosessin aikana. Suurimmaksi osaksi he käyttävät ajatuskuviosyötettä saamaan tehtäviä tekeviä henkilöitä aiheuttamaan häiriöitä tai rikkoutumisia. Saatatte törmätä noihin asioihin näiden julkaisujen kanssa, sillä paino tulostaa hyvin matalalla värähtelevää materiaalia.

Jotta PVV:t voisivat luoda edellä mainitun kaltaisia robotteja, heidän täytyy itse asiassa lahjoittaa osa heidän omaa olemustaan. Kun työ on valmis, olemukset imeytyvät takaisin niihin, jotka lahjoittivat ne. Joka tapauksessa, jos robotteja luova materiaali tuhoutuisi tiettyjen etsijöiden tuntemien keinojen myötä, ennen kuin imeytyminen tapahtuisi, niin silloin yhdistäminen ei pystyisi tapahtumaan ja lahjoittavat PVV menettävät lopullisesti ne osat, jotka ylläpitivät tuhottuja eteerisiä robotteja. Luotan, että ymmärrätte, että eteerinen tarkoittaa näkymätöntä ihmisen tietoisuudelle.

 

TE VOITTE TUHOTA RIIVIÖT

Tekniikka sellaisten eteeristen olentojen tuhoamiseksi on käskeä niitä Jeesus Kristuksen nimeen katoamaan ja lakata olemasta. Immanuel Kristuksen tai Sanandan tai Luojan tai, tai, tai nimeen on aivan riittävää. On vain niin, että pitkän aikaa termi Jeesus on hyväksytty hyvin vastenmielisenä PVV:lle. Lisäksi ei ole riittävää yksinkertaisesti käskeä heitä lähtemään, koska se ei sisällä olennon hajoamista, vain pois lähtöä.

Teillä on sanonta: ”Kapuloita rattaissa”, jos laite jatkaa rikkoutumista. On olemassa myös hyviä pikkuisia keijuja, joten en halua olla toispuolinen. Joka tapauksessa riiviöt palvelevat hyvin tarkkaan rajattua tarkoitusta ja, veljet, noiden tiettyjen olentojen alkuperä on pimeällä puolella.

PVV:t voivat myös manipuloida monia virtauksia ja yksinkertaisia voimia, jotka ovat hyvin virittäytyneitä heihin värähtelyssä. Esimerkiksi, vaikkakin elementti ”tuli” on suuri ja puhdistava voima Maan tasolla, se on myös virittäytynyt karman käsitteeseen, tulikokeeseen ja sen tuhoon, joka palaa. Etenkin silloin, kun tuli polttaa hiiltä (tullen pimeydestä Maan pinnan alapuolelta), PVV:en on sallittu manipuloida sitä omiin tarkoitusperiinsä. Meidän tulisi korostaa, että sellaista tulen käyttöä ei voida sallia pitää ulkona siitä, minkä karminen puoli vaatii, mutta rodun karminen taakka kokonaisuutena on vieläkin niin suuri, että PV:lla on suuri toimintavapaus liittyen siihen, kuinka he haluavat käyttää tätä elementaalista voimaa.

Toinen käynnissä oleva prosessi tuleen liittyen on tapa, jolla ihmiset antavat energioita, jotka ilmentyvät monien tulien muodossa, jotka tuhoavat omaisuutta. Tuli on ilmiö, joka vastaa hyvin läheisesti raivoon ja suuttumukseen.

Nämä kytkökset tulen ja suuttumuksen kanssa eivät ole sattumaa. Kun ketkä tahansa kaksi henkilöä sortuvat raivokkaaseen kiistelyyn, jossa on paljon huutamista ja suuttumusta, mutta vapauttamatta suuttumusta fyysisellä tavalla, eteeriselle tasolle on luotu kihisevä tulen kaltaisen energian pilvi, joka etsii ilmaisua Maan tasolla. Jos se ei voi löytää väkivallan ilmaisua kahden sen luoneen henkilön välillä, silloin se oikeissa olosuhteissa vapauttaa itsensä tuhoisassa tulessa. Totta kai hieman kipinää täytyy olla läsnä tulen alkamiseksi, mutta kun se on kerran päässyt alkuun, sen täysi raivo ilmentyy. Jos tuon kaltainen energia on varastoituna sisällenne, niin varmistukaa siitä, että puhdistatte sen henkisellä vedellä, veljet.

 

RIIVAUS

Lopulta PVV:t kykenevät kirjaimellisesti kaappaamaan tiettyjä henkilöitä lyhyeksi (tai pidemmäksi) ajanjaksoiksi ja heidän kauttaan suorittaa tiettyjä tekoja. Tämä voi tapahtua jopa niille, jotka ovat normaalisti henkisiä luonteeltaan, jos sellaiset henkilöt avaavat itsensä pimeyden voimille. Suurin osa avautumisesta tapahtuu liiasta heittäytymisestä alkoholiin, sillä se on yksi kaikkein hyväksikäytetyimmistä muuntavista aineista. Kun alkoholia otetaan elimistöön missä tahansa muodossa, pääsy avautuu pään takapuolelle, jonka kautta pimeämmät voimat voivat päästä, jos ne yrittävät tarpeeksi. Vakuutan teille, että tässä ryhmässä mikä tahansa pyrkimys ei ole liikaa.

Paljon voidaan saada aikaan lyhyessä ajassa yhden sopivaan paikkaan asetetun myötä, ja PVV:t normaalisti käyttävät tätä menettelyä vain silloin, jos siitä on luvassa heille muhkeita voittoja. Pariskunnan tapauksessa menetetään usein vuosia Valon palveluksesta, koska jompi kumpi osapuoli pidetään riippuvuudessa tuosta tietystä syystä. Jälleen, teidän täytyy käskeä energiaa vetäytymään ja poistumaan, Kristuksen nimeen. Se lähtee, sillä se on velvoitettu tekemään niin. Se ei tarkoita sitä, että se lähtee tahtoen, ilman kamppailua tai välittömästi. Joka tapauksessa se lähtee joka kerta, jos huomiota osoitetaan huolellisesti.

Vaikkakin olen eritellyt päätekniikat, joilla PVV:t pyrkivät vaikuttamaan ihmisiin inkarnaatiossa, niin minun täytyy osoittaa, että on olemassa monia kuvaamiini kategorioihin sopimattomia tapauksia. Jokaisessa tapauksessa etsijä tai työntekijä, jonka intuitio on avoin, on valpas ja pyytää oikeanlaista opastusta, kykenee päättämään itselleen sen, milloin PVV:t ovat jonkin tietyn ilmentymän takana Maan tasolla – muistakaa, että heidän vaaditaan ”pitävän yllään” vihjettä.

Dharma, suljetaan tämä tältä päivältä, sillä jos rasitamme ranteen lihaksia liian keskittyneesti, saamme viivästyksen huomenna. On liian paljon materiaalia saattaa loppuun helposti tältä istumalta.

Olen paljon velkaa sinulle auliista palveluksestasi ja en mainitse Simon Pietaria uudelleen tänä päivänä. Olkoon se niin ja Salu.

OLEN ASHTAR, KUITTAAN. LOPPU.

Lähteet:

http://www.fourwinds10.net/journals/pdf/J005.pdf

http://fourwinds10.com/siterun_data/bellringers_corner/vital_articles/news.php?q=1513963763