KÄÄNNÖS: PHOENIX JOURNAL 5 – LUKU 8 – PAHA SIEMEN (osa 1)

LUOJA ATON / HATONN

20.12.2017

 

PHOENIX JOURNAL 5 ”FROM HERE TO ARMAGEDDON” – LUKU 8

REC #3 ASHTAR

TUE., SEP. 5, 1989 2:45 A.M. YEAR 3, DAY 020

PAHA SIEMEN ANTAA PVV:LLE PÄÄSYN

Ashtar jatkaa.

[Kääntäjän lisäys: PV = Pimeyden Veljeskunta – PVV = Pimeyden Veljeskunnan Veljet]

Laajalle levinnyt on vaikutus, joka PVV:llä on keskivertoa yksilöä kohtaan. Se ulottuu turmeltuneisuuden syvyyksistä, jota löydetään juomisesta ja huumeluolista sekä ilotaloista, suurten yhtiöiden kokoushuoneisiin ja hallituksen korkeimpiin tasoihin. Itse asiassa mitä taantuneempi ja korkeampi mahdollinen vaikutus, sitä kovempi ja ilkeämpi isku. Siitä tulee täysin integroitua, jotta kaikki tahot pelaavat osansa kokonaisuuteen.

Pohjimmiltaan se, mitä PVV:t kykenevät tekemään, on tuoda eloa hiilloksiin, jotka oli viety jokaiseen ihmisolentoon aikana, kun ”pysyvyyden lahja” siirrettiin. Tämän olen jo käsitellyt. Koska lahja toi mukanaan lisäyksen jokaiseen ihmisolentoon yhden langenneen olennon olemuksen osana, nämä samat olennot, jotka ovat nyt PV:ssa, kykenevät helposti virittämään itsensä minkä tahansa ihmisen sielun taajuuteen, joka on sallinut itsensä tulla negatiivisten ominaisuuksien värittämäksi ”siemenen” myötä, joka otettiin sisään tuon muodostumisen ja syntymän aikaan.

Tämän ihmisolennon ja PV:n virittäytymisen kautta negatiivisen siemenen vaikutuksen vahvistaminen voi tapahtua. Tämä on käsitteen alkuperä, että aivan kuten jokaisella ihmissielulla on oma suojelusenkelinsä, niin sillä on myös oma ”demoninsa” tai langennut enkeli ja/tai ”paha siemen”. Tämä ei ole tarkkaan ottaen totta, koska yhden langenneen olennon olemus on jaettu suuren ihmismäärän kesken. Käsitys, että ihmissielu on alttiimpi yhdelle tietylle pahalle olennolle kuin muille, on yleisesti ottaen totta, erittelemästäni syystä.

Kun suunnitelma levittää langenneiden olentojen osaset omaksuttiin, ihmisolentojen odotettiin pyrkivän puhdistamaan ja puhdistamaan pahat siemenet, jotka silloin istutettiin. Monet ovat todellakin saavuttaneet tämän puhdistautumisen, ja sellaiset yksilöt ovat huomattavasti vähemmän alttiita PVV:n kuiskauksille kuin ovat heidän toverinsa, jotka eivät ole koskaan yrittäneet hävittää pimeyttä sisimmästään.

Pyrkimystä yllyttää ihmissielua kohti tiettyä tekoa tai ajatusta, joka johtaa pois sielun kehityksestä ja joka tarpeeksi pitkälle seurattuna lukitsisi tuon ihmisolennon alaspäin kulkevaan spiraaliin ja josta se ei voisi paeta, yritetään tehdä.

 

VÄKIVALTA, AGGRESSIO – SOTA, MARSILAINEN VAIKUTUS

Puhun nyt väkivallasta, aggressiosta ja maltin menettämisestä. Tämä vaikutuksen kategoria tuo sodan massiivissa mittakaavassa sen lopullisessa ilmentymisessään. Se ei ole luontainen osa ihmisen rakennetta, kuten oli alunperin luotu, tuntea vihaa ja vihamielisyyttä, joita nähdään niin usein maailmassa. Nämä tunteet ovat esitelty pimeiden siementen yhdistetyn vaikutuksen myötä, jotka otettiin sisään ”pysyvyyden lahjan” aikaan, yhdessä planeetan vaikutuksen kanssa, jota ihminen kutsuu nimellä Mars. Punainen planeetta hautoo suunnatonta vihan ja aggression ajatusmuotoa, joka voi vahvasti varjostaa ajatuksia ja tapahtumia Maan päällä, milloin se kulkee läheltä. Nämä tekijät, PV:n jatkuvien pyrkimysten kera lietsoa katkeruuden ja vihamielisyyden liekkejä ihmisten välillä, ovat olleet riittäviä sallimaan ennennäkemättömän laajamittaisen sodan ja väkivallan lakaista tämän maan ylitse.

Joissain Maanne maissa, varsinkin Irakissa ja Iranissa, vihamielinen asenne on asettanut inhottavat juurensa kansakunnan sydämeen, pimentäen melkein jokaisen kansalaisen myrkyllään. Ei ole paljoa toivoa, että verenvuodatus ja kauhu saadaan pysäytettyä tämänkaltaisissa maissa. Tosiasiassa jotkut sellaiset maat tuhoavat itsensä täysin. Se ei tapahdu kuin pahan maailman lopullisessa kuolinkouristuksessa, että nuo onnettomat maat näkevät tekojensa vääryyden. Joka tapauksessa siihen aikaan mennessä on todennäköisesti liian myöhäistä välttää tuho.

 

HOUKUTUS

Puhutaan seuraavaksi houkutuksesta. Tämä liittyy erityisesti ”minän” ideaan. Kun aina tarkoitettiin, että ihmiskunnan tulisi kehittää vahva ja vakaa kuva itsestään, ei ollut mitään aikomusta sille, että sellaisen kehittymisen tulisi johtaa pysyvään kylmyyteen ihmisten välillä. Eikä ollut tavoitetta sallia nyt maan päällä rehottavaa itsekkyyttä, jossa yhden sielun sallitaan kontrolloida tai manipuloida toisia puhtaasti henkilökohtaisia tarkoitusperiä varten. Ylpeys, ylimielisyys ja kaikki itsekkyyden ilmentymät ovat kehittyneet vain sen jälkeen, kun ihminen oppi ajattelemaan itsensä olevan parempi kuin muut, ansaitsevampi, voimakkaampi tai mitä hyvänsä, kohti minän vallan kasvua. Nyt te laitatte luonteenpiirteitä alitajuntaan vaikuttaville nauhoituksille ja kastelette niillä alitajunnan, jotta niitä ravittaisiin.

Nämä asenteet myrkyttävät suhteet sielujen välillä ja johtavat pysyvään vieraantuneisuuteen – joka tuottaa kylmyyden ja etäisyyden, joka voi kestää monien elämien ajan sielujen yhteisiin kokemuksiin, jotka ovat sallineet tämän tapahtua.

 

MATERIALISMI: OMAISUUDET JA ATEISMI

Nyt toinen iso asia: materialismi. Tämä on hyvin laaja aihe, mutta se voidaan periaatteessa summata kahden otsikon alle: omaisuudet ja ateismi.

Himoa materiallisia omaisuuksia kohtaan on auttanut ja avustanut 19. vuosituhannen haluamisen ja elämisen rikas elämäntyyli, ainakin länsimaissa. Joka tapauksessa jopa niin sanotuissa ”ei ole” -maissa (kolmas maailma?) on suuri halu materiaalisille omaisuuksille niiden joukossa, jotka ovat altistuneet sellaisille tavaroille, joita on saatavilla muissa paikoissa.

Tämä nousee, koska suurimmassa osaa tapauksista sielut, jotka syntyvät ”ei ole” -maihin, ovat siellä, koska monien muiden syiden lisäksi heidän täytyy oppia olla himoitsematta materiaalisia asioita oman itsensä tähden. Kun nämä yksilöt näkevät uudelleen mahdollisesti saatavilla olevat tavarat, he sytyttävät uudestaan vanhan himoitsevan tapahtumasarjan, jonka he ovat tuoneet aikaisemmasta elämäninkarnoitumisestaan, ja he kärsivät, koska heidän tahtoaan omistaa näitä asioita ei voida täyttää.

Idea ateismin liittymisestä materialismiin saattaa vaikuttaa oudolta joillekin, mutta ehkäpä voin osoittaa, että varmin tapa kadottaa katse korkeammista todellisuuksista on kiinnittää huomionsa maallisiin asioihin niin pitkälti, että unohtaa totuuden siitä, että materiaalinen taso on vain yksi kokemisen maailma. Yhdistäkää tuo sen käsitteen kanssa, että ehkäpä muuta olemisen tasoa ei ole olemassa, niin teillä on totaalinen materialismi. Jos tuo menee pidemmälle uskomukseen, että Maan elämä on vain ohikulkeva vaihe ja joka eletään tasolla, joka ei ole todella ihmisrodun ”koti”, tai että se on kaikki olemassa oleva, niin teillä ei ole syytä olla reagoimatta totaaliselle ja materialistiselle persoonalle.

Jos asioista ja omaisuuksista tulee pakkomielle, on suuri todennäköisyys, että hengen totuudet kulkevat ohitse ja unohtuvat. Tämä on täsmälleen se, mitä monille sieluille on tapahtunut. Kysymyksenne tulisi olla tässä vaiheessa: ”Kuinka näitä houkutuksen kategorioita vastaan taistellaan?” Vastaus on liian yksinkertainen sille, että sitä voitaisiin asiaankuuluvasti käyttää – RAKKAUS!

Se on yksistään RAKKAUS, joka voi ylittää epäluottamuksen ja vihan esteet, joita ihminen on viskonut väkivaltaisista ja aggressiivisista tavoista johtuen. Minä EN viittaa mihinkään sanavarastossanne, joka määritellään rakkaudeksi; ja tuskin mihinkään fyysisiin ihmisaktiviteetteihinne – jotka, muuten, ovat melkein täysin satanistiset alkuperältään ja täytännöltään.

 

RATKAISU

Se on rakkaus yksinään, joka sallii ymmärtää, että itsekkyys ja muiden manipulointi eivät ole jaloja tai henkisiä polkuja, joita seurata. Se on rakkaus yksinään, joka voi syrjäyttää omaisuuksien himon sellaisen mielessä, joka on jäänyt kiinni tuohon kamalaan ansaan. Vain rakkaus voi laajentaa ymmärrystä pisteeseen, jossa sielu näkee, että elämän tarkoitus ei ole kerätä vaan antaa – ei estää vaan auttaa toisia, ei ylentää minäänsä, vaan asettaa se luovien voimien palvelukseen, jotka ovat tehneet Maan maailman, ihmisen ja kaikki lukemattomat olennot, jotka asuvat sen monissa paikoissa ja alimaailmoissa; Luomakunnan.

Nyt tutkitaan, veljet, kuinka nämä ansat ovat asetettu TEILLE!

 

KÄSITELLÄÄN POLULLA OLEVIA

On olemassa lukemattomia sieluja, jotka vaistomaisesti tietävät, että on olemassa ”Polku” jossain – reitti, joka tunnollisesti seurattuna sallii heidän saavuttaa henkistä kehitystä ja elämän todellisen tarkoituksen ja aikomuksen. Joka tapauksessa nämä sielut eivät puntaroi samalla tavalla. Monet ovat hyvin nuoria kokemusmielessä. Käytän esimerkkiä, joka on yhden cohanin, Hilarionin, suosikki.

Valitaan lähtökohdaksi, että sielulla on ollut lukemattomia tavallisen kaltaisia elämiä, joissa eletään erinäisten perinteiden sisällä, joihin tämä sielu on syntynyt, omaksuen ympäristön asenteellisuudet, jotka lukevat mukaansa kaikki ennakkoluulot sekä kapeat ajatuskuviot, koskaan täysin stimuloimatta ymmärrystä siitä, että elämällä on täysin ristiriitainen tarkoitus siihen nähden, mitä tavanomainen viisaus ylläpitää. Sitten olettakaa, että sielu elää vastikäisen elämän, jossa sen kokemista koskettaa syvästi toinen henkilö, joku, jolla on tämä erityinen tietoisuus korkeammista Totuuksista ja joka havainnollisti kauneuden ja rakkauden, jota voitaisiin ilmaista sellaisen toimesta, joka on henkisen kehittymisen polulla.

Joissain tapauksissa, vaikkakin ei kaikissa, aiemmin tavanomaisten elämien sarjaa seurannut sielu saattaa tulla yhtäkkiä stimuloiduksi ponnistelemaan tunnollisemmin, kiipeämään ulos tavanomaisesta muotista saadakseen paljon syvemmän ymmärryksen olemassaolon tarkoituksesta.

Joten sielu sitten syntyy tämänhetkiseen elämänkuvioon. Sielu syntyy aikomuksen kera tuon aiemman kontaktin tähden henkisesti kehittyneen henkilön kanssa. Se katselee ja etsii ympäriltään – etsien jotain, jota se ei kykene tietoisesti tunnistamaan. Se tuntee, että jotain täytyy olla aivan nurkan takana – jokin vihje, joka antaa sille sen ymmärryksen, jonka se tietää siltä puuttuvan, tarkoituksen käsityksen, joka ei ole läsnä. Sitten jotain tapahtuu, joka esittää sielulle erilaisen tavan elää tai ajatella, joku opettaja ottaa sielun vaikutuksensa piiriin, jokin kirja vaikuttaa sisältävän opastekyltin, jota etsintä tiedusteli, ja polkua muuttavat olosuhteet esittäytyvät.

Tässä on joka tapauksessa testi punnitsemiskyvylle, Totuuden sisäiselle tunnistamiselle. Sillä Maan päällä on tänä päivänä monia vääriä opettajia, monia niin sanottuja guruja ja tietäjiä, jotka antavat tietynlaisen elämisen ja toimimisen filosofian. Nämä voivat houkutella uutta etsijään tietyn aikaa, mutta jos opetukset eivät ole täysin samalla taajuudella korkeampien Totuuksien kanssa tai jos itse opettaja ei käyttäydy julistamansa filosofian mukaisesti (veljet, tämä on ISO JUTTU), niin etsijän odotetaan näkevän ristiriidan ja tulevan tietoiseksi siitä, että ehkäpä tämä ajatuksen muoto on vain eräänlainen puolimatkatalo, välipysäkki polulla parempaan ja korkeampaan viisauteen.

Monet sielut eivät tunnista ansaa, johon he ovat pudonneet. He omaksuvat opetukset, liittyvät liikkeeseen ja tulevat oletetun ”mestarinsa” kannattajiksi, suojellen häntä kaikkia hyökkäyksiä vastaan pettyneiltä, ja usein he irtaantuvat perheestään ja aikaisemmista ystävistään – KOSKAAN YMMÄRTÄMÄTTÄ, ETTÄ MINKÄ TAHANSA ERIMIELISYYTTÄ, KYLMYYTTÄ JA VIERAANTUNEISUUTTA IHMISTEN VÄLILLÄ TUOTTAVAN LIIKKEEN – VAIKKAKIN SE EI AVOIMESTI KANNATA NÄITÄ ASENTEITA – TÄYTYY OLLA HEIKENTYNYT JOLLAIN TAVALLA.

Maan päällä on nyt tuhansia sellaisia liikkeitä, jotka putoavat tähän kategoriaan – totta kai tavalliset ovat olleet aina läsnä – ne, joiden ihmisen tekemät uskonopit ovat hämärtäneet todelliset alkuperäiset opetukset. Näitä testaustekijöitä hallinnoivan Kosmisen Lain tähden meidän ei sallita nimetä sellaisia ryhmiä, opettajia tai liikkeitä, eikä minulla ole mitään halua tehdä niin. Joka tapauksessa voin ja luettelen sellaiset opetukset ja aktiviteetit, joista voi tunnistaa sellaiset voimat, ja lukija voi muodostaa omat johtopäätelmänsä, kun hän tutkii erinäisiä nyt Maan päällä olevia liikkeitä. Joista tulette havaitsemaan olevan melkein kaikki. Haluaisin asettaa isoilla kirjaimilla ja alleviivata nämä asiat, mutta luotan siihen, että kiinnitätte huomiota!

Henkiseksi itseään väittävät liikkeet asettavat kaikkein ilmeisimmät ansat, mutta näitä johtavat yksilöt, joiden henkilökohtainen elämäntyyli on annettujen opetusten vastakohta. Esimerkkinä on itsensä julistama guru tai opettaja, joka lähettää uudet käännytetyt kadulle myymään kukkia tai mitä hyvänsä nostaakseen rahaa ja joka sen jälkeen laittaa omiin taskuihinsa suuren osan myyntituotoista. Vaikkakin liikkeen opetukset ovat henkisyyden suunnalla, etsijän odotetaan kykenevän punnitsemaan, esim. ottamaan vain sen, mikä kulkee linjassa oman sisäisen Totuuden tunteen kanssa, ja hylkäämään sen, mikä ei ole sen kanssa linjassa.

Suurin osa tähän kategoriaan putoavista niin sanotuista guruista laskelmoivat sen varaan, ettei uusi käännytetty kykene punnitsemaan. He odottavat käännytetyn nielemään kaiken liikkeestä siltä pohjalta, että jotkut opetuksista ovat linjassa kosmisten rakkauden ja valon Totuuksien kanssa. Nämä hyvin usein kuuluttavat termiä ”rakkaus” ja henkisen integraation intiimiä suhdetta jne., kyllästymiseen saakka. Esimerkkinä, opettamisen ryhmä saattaa sisällyttää vaatimuksen, että rakkaus ihmisten välillä on ainoa toivo rodun pelastumiseksi, tai se voi viitata oppaiden ja opettajien toimintoihin toisilla tasoilla, tai se saattaa painottaa tarvetta alistaa itsensä ja tekemään palveluksia muille. Mutta jokainen näistä opetuksista voi kieroutua arvottomaksi aatteeksi. Lisäesimerkiksi, rakkautta sielujen välillä saatetaan käyttää vaatimaan uutta käännynnäistä rakastamaan gurua tai opettajaa olosuhteettomasti tai antamaan kaiken omaisuutensa liikkeelle rakkautensa osoitukseksi. Tai jälleen, viittausta muilla tasoilla oleviin opettajiin saatetaan käyttää vakuuttamaan uusi etsijä siitä, että liikkeen tarjoaman opetusryhmän täytyy olla oikeassa, koska se on peräisin sellaisten oppaiden suorasta ilmestyksestä. Lopulta, itsensä alistaminen voidaan viedä pisteeseen, jossa vaaditaan totaalista itsestäluopumista, jotta uusi käännynnäinen olisi halukas työskentelemään miten monta tuntia tahansa päivässä nostaakseen rahaa liikkeelle – tullakseen vuorostaan vapaasti johtajan käytetyksi.

 

HUIJAUSTEN LÄPI NÄKEMINEN

Sellaisiin liikkeisiin kiinni jäänyt sielu ei ole jätetty opaskylttejä vaille. Hän ei ole omien oppaidensa hylkäämä, jotka ovat malttamattomia siirtämään häntä laajempaan todellisuuden näkökulmaan. Tämä voi tapahtua vain, jos hän näkee hänet ansaan saaneen liikkeen huijauksen, ja tämä näkökulma voi tulla, jos etsijä katsoo hänen tielleen tulevia merkkejä ja vihjeitä. Helpoin tapa punnita minkä tahansa liikkeen totuutta on tutkia sen johtajaa tai perustajaa.

Jos johtaja tai perustaja elää rikkaasti käännytettyjen hiellä, on hän silloin väärä guru. Tuo on kaikkein ilmeisen keino havaita tämän kaltainen huijaus. Mutta kosmisia lakeja ymmärtäville on muita keinoja.

Esimerkiksi on laki siitä, että kaikkien Maan tasolla olevien yksilöiden täytyy näyttää fyysisessä muodossaan jotain merkkiä tai piirrettä, josta tunnistaa hänen todellisen olemuksensa. Laki on yhdenmukainen julistuksen kanssa, että niillä, joilla on ”silmät nähdä” ja ”korvat kuulla”, voivat löytää aina totuuden suoraan tarkkailemalla. Katsokaa johtajan kasvoja; katsokaa hänen kehonsa rakennetta. Onko hänellä rauhallinen, ”iloinen” ilme, vai onko hänessä jotain pahaenteistä? Onko hän suunnattoman ylipainoinen – tarkoitan ilmeisen itsensä hemmottelun pisteeseen, vai onko hän jollain tapaa raajarikkoinen. Joskus raajarikkoisuus on ylipaino itsessään. Älkää nyt menkö ääripäihin – puhun siivottomuudesta. Vai onko hän keholtaan niin täydellisesti huoliteltu, että on pakkomielteinen ulkonäöstään ja turhamaisuudesta. Antaako hänen ulkoasunsa mitään syytä teille epäröidä sitä, että hänellä on ”rodun” parhaat aikomukset sydämessään?

Myös muita alueita on tutkittavana. Onko johtajaa koskaan raahattu oikeuteen, tai onko hän saanut porttikieltoa mihinkään maahan? Onko yksikään seuraajista koskaan kehittänyt itselleen mielenhäiriöitä tai skitsofrenisiä piirteitä tuloksena altistumisestaan liikkeelle? Haluavatko ryhmän puhemiehet teidät, ensimmäiseksi ja etummaisena, antamaan arvostettavan summan rahaa tai ottamaan jonkin kalliin kurssin johdantona opetuksiin? Puhun tässä johdon henkilökohtaisesta hyödystä, hyödystä vain muutamalle ”huipulla olevalle” ihmiselle. Tarjoaako liike pääasiassa menestystä fyysisessä maailmassa (rahaa, liiketoimintaa, rakkautta, valtaa) sen sijaan, että syventäisi ymmärrystä tai henkistä viisautta?

Korostan, että etsijälle annetaan aina runsaita vihjeitä minkä tahansa yksilön tai liikkeen todellisesta luonteesta. Hänen tarvitsee ainoastaan avata silmänsä ja lukea signaalit suoraan. Ne eivät koskaan valehtele. On aina hyvä myös katsoa sitä, ”mistä” johtaja saattaa joutua oikeuteen – muistakaa, että Immanuelia vainosi varsin huomattavasti ”oikeuden” tuomioistuin.

(JATKUU OSASSA 2)

http://www.fourwinds10.net/journals/pdf/J005.pdf

http://fourwinds10.com/siterun_data/bellringers_corner/vital_articles/news.php?q=1513443613