KÄÄNNÖS: PHOENIX JOURNAL #2 – JA HE KUTSUIVAT HÄNTÄ NIMELLÄ IMMANUEL *** OLEN SANANDA – LUKU 9

SANANDA JA JUUDAS ISKARIOT

 

LUKU 9
REC #5 ISCARIOTH/JMMANUEL SANANDA
TUE., AUG. 8, 1989 4:45 P.M. YEAR 2, DAY 357

MIKSI VERTAUSKUVAT?

Samana päivänä, kun Jmmanuel puhui asioista, jotka liittyivät minua vilpillisesti syyttämiseen, lähdimme pois kaupungista ja kävelimme meren rantaa pitkin. Hetken jälkeen istuimme alas, jossa voisimme levätä ja viettää rauhallisen hengähdystauon. Niin ei tullut käymään. Sillä kun hän istui alas, monet ihmiset kerääntyivät hänen ympärilleen ja painautuivat niin lähelle, että hän hyppäsi lähelle satamoituun veneeseen. Hän istui jakkaralle, ja ihmiset seisoivat rannikolla tai istuivat rantapenkereillä ja hiekoilla.

Mestari Jmmanuel puhui heille vertauskuvin monista asioista, ja yritän rakentaa ne uudelleen, kuten on mainittu kääröissä. Hän aloitti sanomalla: ”Kylväjä meni kylvämään siemeniä viljasadolle. Kun hän levitti siemenet, useita siemeniä putosi sivuun; ja linnut tulivat ja söivät ne. Useita siemeniä putosi kivelle, jossa ei ollut yhtään maata, johon ne voisivat juurtua. Myöhemmin moni siemenistä puhkesi elämällä, mutta aurinko sijaitsi korkealla taivaalla ja siemenet kuihtuivat, sillä niillä ei ollut paikkaa asettaa juurensa, ja ne kuihtuivat ja kuivuivat.

”Osa siemenistä putosi orjantappurapusikoiden alle; ja orjantappurat kasvoivat ja tukahduttivat ne. Voi, mutta jotkut siemenistä putosivat hyvälle maalle ja kantoivat yltäkylläistä hedelmää, jotkut satakertaisesti, jotkut kuusikymmentäkertaisesti ja jotkut kolmekymmentäkertaisesti.

Antakaa hänen kuulla, jolla on korvat kuulla!”

Yksi oppilaista meni hänen luokseen ja kysyi häneltä: ”Miksi puhut heille vertauskuvin, koska he eivät ymmärrä opetustasi?”

Hän vastasi sanomalla: ”Sinun on annettu ymmärtää hengen salaisuudet, mutta heille sitä ei ole annettu. He kuuntelevat sanojani, mutta he elävät oppineidensa ja fariseusten väärien opetuksien mukaisesti. Heidän henkensä on tietämätön ja tyhjä, ja heidän täytyy opetella ensin ajattelemaan. Mikä palvelisi paremmin saada heidät ajattelemaan kuin vertauskuvin puhuminen? Totisesti sanon sinulle, totuuden tieto on arvokasta ja hyvää vain silloin, jos se on saatu oman ajattelun ja sisimmästä vedettyjen johtopäätösten kautta, joka on ratkaisu salaisuuksiin, jotka kerrotaan vertauskuvin, joiden mukaan visiot voidaan luoda. Ihminen on vieläkin niin vähäuskoinen ja vailla tietoa, eikä hän ole vielä tietoinen Luomakunnan laeista ja hengen voimasta. Näin ollen ensin ihmisen täytyy oppia tunnistamaan totuus ja täten myös elää hengen lain mukaisesti. Ja tällä tavoin hänestä tulee tietävä ja voimakas hengeltään.

Se on niin, että hänelle, jolla on, annetaan, jotta hänellä voisi olla yltäkylläisyyttä; mutta häneltä, jolla ei ole, tullaan viemään jopa se, mitä hänellä on. Näin ollen puhun heille vertauskuvin. Sillä näkevillä silmillä he eivät näe, ja kuulevilla korvilla he eivät kuule eivätkä ymmärrä.

”Heissä Jesajan profetia tulee täytäntöön, joka sanoo: ”Tulette kuulemaan korvilla, ettekä ymmärrä sitä; ja näkevillä silmillä tulette näkemään sen, mutta ette tunnista sitä.”

”Sillä näiden ihmisten sydämet ovat kovettuneet ja heidän korvansa kuulevat pahuutta, ja heidän silmänsä ovat unessa, joten he eivät voi nähdä silmillään ja kuulla korvillaan sekä ymmärtää mielellään ja käsittää totuus ja annetut Luomakunnan lait, joiden myötä he saisivat apua ja tietämystä. Sillä Israelin ihmiset kääntyivät pois Luomakunnan laiesta ja ovat onnettomia eivätkä koskaan löydä rauhaansa. Heidän vertaan tullaan aina vuodattamaan, sillä he itsepintaisesti rikkovat Luomakunnan lakeja vastoin. He uskovat olevansa kaikkien ihmisrotujen yläpuolella valittuna kansana ja pitävät itseään erillisenä rotuna. Tämä on tahallinen virhe ja myös pahaa röyhkeyttä, sillä niin paljon kuin Israel ei koskaan ollut kansakunta eikä rotu, ei näin ollen voisi olla ”valittu” rotu minkään määritelmän mukaisesti. Hyläten kaikki Luomakunnan lait Israel on ihmismassa, jolla on epäkunniakas menneisyys, jota sävyttää murha ja tuhopoltto, kuten johtajien asettamat kulttilait ovat sallineet. On kuitenkin tarkoitettu, että he eivät tule olemaan yksin väärällä matkallaan.

”Näiden massassa on vain muutamia isiä, joilla on kunnioitettava menneisyys ja jotka voivat todella jäljittää sukujuurensa. Joka tapauksessa he eivät kuulu ovelien kettujen sukupolveen, jotka ovat myyneet itsensä väärälle juutalaiselle uskolle, väärälle uskolle ja opetuksille, jotka he ottivat Moosekselta, joka vuorostaan varasti ne egyptiläisiltä. Nämä rakkaat muutamat patriarkat uskovat totuuteen ja tietämykseen sekä tunnistavat vain Luomakunnan lait.

”Näistä siunatuista on tullut niin vähälukuisia, että heidät voi laskea vain yhden käden sormilla, sillä heitä on karkotettu ja surmattu, kuten tapahtui Johanneksen kohdalla. Herod lähetti joukkonsa ja mestautti Johanneksen vankilassa. Voi, he eivät ole millään muotoa viisaita ja toimivat hyvin typerästi röyhkeydessään.

”Siunatut ovat silmäsi, että ne näkevät, ja korvasi, että ne kuulevat. Totisesti sanon sinulle, monet profeetat ja oikeudenmukaiset ihmiset ovat halunneet nähdä sen, mitä sinä näet, eivätkä he ole nähneet sitä, ja kuulla sen mitä kuulet, eivätkä he ole kuulleet sitä. Monet ovat kuolleet hautoihinsa etsinnöissä ja karkotuksessa kautta iänkaikkisuuksien, mutta heidän tulee olemaan taivaan valtakunta. Näin ollen kuuntele tarkkaan tämä kylväjän vertauskuva.

”Jos joku kuulee totuuden sanan hengestä ja laeista ja ei ymmärrä sitä, niin paha tulee ja repii pois sen, mikä hänen mieleensä oli kylvätty; se on hän, jonka polulle siemen oli istutettu.

”Missä siemen oli tiputettu kiville, se on hän, joka kuulee sanan ja pian omaksuu sen ilolla, mutta hänellä ei ole itsessään juuria, jotta se voisi juurtua tiukkaan, ja hän taipuu tuulissa ja lentää helposti pois pelloilta; vaivaantuneisuuden ja kaiken sorttisen ivan tai häirinnän tapauksessa hänestä tulee vihainen ja hän lähtee pois.

”Ne, joille siemenet ovat istutettu orjantappuroiden sekaan, nimittäin kun hän kuulee sanan, niin maailman huolet ja materiaalisten rikkauksien harhat sekä itsensä turva tukahduttavat totuuden ja tietämyksen, ja hän ei tuo yhtään hedelmää, sillä hän ei voi sallia itsensä kurottavan siteidensä ylitse.

”Käsitellään nyt tätä, jolle siemen oli istutettu hyvään maaperään, joka hyväksyy sanan ja etsii totuutta ja löytää sen; ja sen jälkeen elää totuuden lakien mukaisesti, antaa hedelmän kasvaa ja kypsyä sekä tuo todellakin rikkaan sadon; yksi kantaen satakertaisen, toinen kuusikymmentäkertaisen ja toinen kolmekymmentäkertaisen – on todellakin suuri sijoitus omaisuudellenne.

”Tämä on vertauskuvan tarkoitus, jonka salaisuudet ihmisten täytyy paljastaa, jotta he oppisivat ajattelemaan ja löytämään ymmärryksen. Mutta polku, joka johtaa viisauteen ja totuuteen, on pitkä, ja niin on myös Luomakunnan lakien noudattaminen, mikä on siltikin niin ilmeistä.”

”Sen jälkeen hän kertoi heille toisen vertauskuvan: ”Henkinen valtakunta on kuin ihminen, joka istutti hyvät siemenet peltoonsa. Mutta kun hän nukkui, hänen vihollisensa tuli ja istutti rikkaruohoja hyvien hedelmien joukkoon ja lähti hiljaa pois. Kun siemenet kasvoivat ja toivat hedelmää, myös rikkaruohot kasvoivat yhtä runsaasti.

”Palvelijat menivät pelloille ja näkivät rikkaruohot, ja he menivät kylväjän luo ja sanoivat hänelle: ”Herra, etkö istuttanut hyviä siemeniä peltoosi? Mistä tulivat rikkaruohot?” Hän vastasi: ”Vihollinen tämän teki.” Ja palvelijat sanoivat: ”Haluatko, että menemme ja vedämme rikkaruohot pellosta?” Kylväjä vastasi: ”En, jotta ette vetäisi hyviä kasveja rikkaruohojen mukana. Antakaa molempien kasvaa yhdessä sadonkorjuuseen asti, ja sen jälkeen kerron leikkaajille: ”Kerätkää ensin rikkaruohot ja sitokaa ne nyytteihin, jotta ne voidaan polttaa ja tuhkat levittää pellolle maaperän ravitsemiseksi; mutta kerätkää hyvä hedelmä ja laittakaa se latooni.” Mutta katsokaa, Jmmanuel sanoi: ”Molemmat kasvavat rinnakkain, rikkaruohot ja hyvä hedelmä. Mutta rikkaruohot haittaavat jonkin verran hyvän hedelmän täyttä kasvua, mutta myöhemmin rikkaruohoista tulee kompostia ja ravitsevat maaperän. Näin ollen, koska hyvä hedelmä tarvitsee ravitsemista kasvaakseen, niin jos ravitsemiseen tehtyjä rikkaruohoja ei olisi, hedelmä ei voisi kasvaa täydellisyyteen ja runsauteen.”

Tämän jälkeen Jmmanuel kertoi heille toisen vertauskuvan. ”Hengen valtakunta on kuin hiiva, jonka nainen otti ja sekoitti kolmen jauhovakallisen kanssa, kunnes se oli läpikotaisin kohotettu.”

Ja niin Jmmanuel puhui ihmisille vertauskuvin; mutta hän ei puhunut koskaan ilman vertauskuvia, jotta profeetan sanoma tulisi täytäntöön, joka kuului: ”Hän avaa suunsa vertauskuvin ja antaa kuultavaksi sen, mikä oli piilotettu maailman alusta asti, jotta ihmiset voisivat oppia siitä ja löytää totuuden sekä tunnistaa ja seurata lakeja.”

”Annettakoon hänen kuulla, jolla on korvat! Henkinen valtakunta on kuin piilotettu aarre pellolla, jonka ihminen löysi ja piilotti, ja siitä iloiten hän meni ja myi kaiken omistamansa ostaakseen pellon.

”Ja vastaavasti henkinen valtakunta on kuin kauppias, joka etsi arvokkaita helmiä, ja kun hän löysi sellaisen, hän meni ja möi kaiken omistamansa ja osti helmen.

”Ja edelleen, henkinen valtakunta on kuin kalaverkko, joka oli heitetty mereen napatakseen kaikenlaisia lajeja. Mutta kun se oli täytetty, he vetivät sen rannalle, istuivat ja keräsivät hyvän kalan astioihin ja heittivät hyödyttömät kalat pois. Sellainen on henkinen valtakunta, joka ihmisessä hallitsee ja jonka kuningas on ihminen itse.

”Näin ollen kiinnittäkää huomiota vertauskuviin ja oppikaa ratkaisemaan niiden salaisuudet, jotta oppisitte ajattelemaan ja tunnistamaan Luomakunnan lait ja noudattamaan niitä. Ymmärsittekö kaiken, jonka olen kertonut teille?” Ja he vastasivat, ”Kyllä”.

Ja hän jatkoi sanoen: ”Näin ollen jokainen oppilas, josta on tullut henkisen tiedon ja henkisen valtakunnan oppilas, on kuin talon isäntä, joka havaitsee aarteissaan sekä vanhoja että uusia asioita.”

Sen jälkeen kun Jmmanuel oli saattanut loppuun nämä vertauskuvat, hän lähti pois.

 

PROFEETTA EI SAA KUNNIOITUSTA

Myöhemmin hän kulki isänsä kaupunkiin, Nasaretiin, ja opetti synagoogassa, ja ihmiset olivat järkyttyneitä ja sanoivat: ”Kuinka hän on saanut sellaisen viisauden, ja kuinka hän voi tehdä sellaisia voimakkaita tekoja? Eikö hän ole Joosef puusepän poika, sepän, jonka vaimo tuli raskaaksi suojelusenkelin pojan toimesta? Eikö hänen äitinsä nimi ole Maria? Eivätkö hänen veljiään ole Juudas, Joosef, Simon ja Jaakob? Ja hänen siskonsa, eivätkö he kaikki ole täällä kanssamme? Mistä hän saa kaiken viisauden ja voiman tekoihinsa?”

He olivat loukkaantuneita hänestä ja uhkasivat viedä hänet oikeuteen. Mutta Jmmanuel sanoi: ”Profeettaa ei koskaan kunnioiteta vähempää kuin mitä omassa maassaan ja omassa talossaan, josta tulee tosiasia kaikessa tulevaisuudessa ja niin kauan kuin ihminen on vähäuskoinen ja noudattaa oppineiden ja muiden totuuden väärintulkitsijoiden vääriä opetuksia. Ja siitä tulee totta ajassa kaksi kertaa tuhat vuotta, että ihmisestä on tullut tietoinen ja ajatteleva, jolloin oikea ja oikaistu opetukseni paljastetaan uudelleen.

 

KAHDENTUHANNEN VUODEN PÄÄSTÄ UUSI PROFEETTA

”Kaukana olevan tulevaisuuden ajan uudella profeetalla ei ole niin paljoa voimaa ja vahvuutta ylitse pahuuden ja tautien, mutta hänen tietämyksensä tulee sisältämään minun tietämykseni, ja hänen paljastuksensa todellisesta opetuksestani tulee järisyttämään koko Maan rakenteita, koska siihen aikaan maailma on hukkunut opetuksistani, jotka ovat oppineiden vääristämiä, ja Maa tulee elämään väärässä kultissa, joka tuo sille kuolemaa. Ennen kuin kaksi kertaa tuhat vuotta ovat kuluneet, uusi profeetta paljastaa minun oikaistun opetukseni pienissä ryhmissä, kuten minä opetan pienissä ryhmissä luotetuille ystävilleni ja oppilaille Luomakunnan lakien viisautta ja tietämystä. Ja sitä ei anneta tiedettäväksi, kunnes sinä aikana, onko profeetta mies vaiko nainen.

”Hänen polkunsa tulee olemaan vaikeuksien ja esteiden ympäröimä, sillä hän aloittaa tehtävänsä rauhaa rakastavassa maassa pohjoisessa, jossa on opetuksieni vahva väärä kultti, joka on vääristäjien väärentämä. Siinä paikassa hän ei osoittanut mitään suuria merkkejä voimistaan eikä julkistanut suurta tietämystään epäuskonsa takia. On todettu, että hänen voimansa ovat piilotettu jopa hänen omilta silmiltään, että hän ei ymmärtäisi väärin polkuaan. Useat siunatut tulevat ja ottavat totuuden sekä antavat sen maailmalle, ja Taivaan taivaalliset pojat antavat todistuksen ja uskottavuuden sanoille. Olkoon se niin, sillä niin se on kirjoitettu, että etäisinä viimeisinä päivinä he vallitsevat Luomakunnan nimeen ja totuudessa.

”Ja niin se tulee tapahtumaan sukupolvessa kaksi kertaa tuhat vuotta, että nämä asiat tulevat täytäntöön.”

************************************

Tämä on tarpeeksi tälle päivälle, Dharma, sillä olemme työskennelleet pitkään ja ahkerasti. Suon sinulle levon ja rauhaa, pieni, sillä tehtävässäsi on suuri vastuu. Joukossanne on eräitä suuria ja täynnä rakkautta olevia, jotka antavat sinulle tarvitsemasi tuen. Olkoon se niin, ja asetan sinettini rakkaan Juudaksen kirjoituksille, jotta ne tulisivat maailmaanne selkeydessä ja puhtaudessa. Adonai ja ylistys olkoon Solen Aum Solenille, että tämä aika on tullut, jotta työmme voisi tulla täyttymykseen.

OLEN SE JOKA OLEN, OLEN SANANDA

www.fourwinds10.com/journals/pdf/J002.pdf