KÄÄNNÖS: PHOENIX JOURNAL #2 – JA HE KUTSUIVAT HÄNTÄ NIMELLÄ IMMANUEL *** OLEN SANANDA – LUKU 8

SANANDA JA JUUDAS ISKARIOT

 

LUKU 8
REC #4 ISCARIOTH/JMMANUEL SANANDA
TUE., AUG. 8, 1989 2:15 P.M. YEAR 2, DAY 357

JUUDAS ISKARIOT

Niin tapahtui, että Jmmanuel ja hänen oppilaansa kulkivat Beetlehemiin, jossa hän jatkoi opetuksiaan ja opetuksiensa esittelyä ihmisille. Minä, Juudas Iskariot, olin oppilaiden joukossa – mutta minusta on paljon soveliampaa yksinkertaisesti kertoa kääröistä kuin kommentoida enemmälti, sillä asia on todella niin henkilökohtainen ja pyhä minulle. Oikeus on omituinen vuodetoveri, veljet, se löytää aina tasapainonsa täydellisyydessä.

Olkoon se niin.

Juudas Iskariotista oli tullut epälojaali Jmmanuelin opetuksia kohtaan, ja hän seurasi vain halujaan. Hän keräsi salaa Jmmanuelin kuuntelijoiden joukossa kultaa, hopeaa ja kuparia rahapussiinsa, jotta hän voisi laiskasti heittäytyä elämäntyyliinsä.

Mutta niin tapahtui, että Juda Iharioth, fariseus Simeon poika, informoi Jmmanuelia Juudas Iskariotin väärinkäytöksestä, koska hän toivoi hänelle maksettavan tästä tiedosta. Jmmanuel kiitti häntä, mutta ei maksanut hänelle millään lahjoilla, joten Juda Iharioth ajatteli suuresti kostoa, sillä hän ahnehti kultaa, hopeaa ja materiaalisen arvon tavaroita.

Jmmanuel reagoi informaatioon ja johdatti Juudas Iskariotin aavikolle, jossa Jmmanuel opetti hänelle kolmen päivän ja kolmen yön ajan oikean ja väärän käsitteitä, jotta oppilas katuisi ja noudattaisi pian jällleen opetuksia hyvin huolellisesti. Ja näin ollen kun he palasivat kaupunkiin, hän jakoi kaikki keräämänsä omaisuuden ja tavarat köyhien kesken, ja hänestä tuli hyvin uskollinen oppilas ja elävä esimerkki ihmisille.

Judas Iskariot oli hyvin uskollinen Jmmanuelin esittämien opetuksien ja esitysten tallentamisessa; joka tapauksessa tapahtui niin, että kaikki pyhät kirjoitukset varastettiin Juudakselta – kaikki huolellisesti kirjoitetut opetukset ja kirjoitukset. Hän meni Jmmanuelin luokse ja kertoi asiasta.

Jmmanuel nuhteli häntä ja sanoi: ”Totisesti, totisesti kerron sinulle, Juudas Iskariot, sinun täytyy kärsiä paljon pahempia asioita kuin tulla ryöstetyksi kirjoituksistasi, jotka kertovat minun opetuksistani ja elämästäni. Tulet seisomaan ansaitsemattomasti syytettynä pettämisestäni. Tämä tulee kestämään kaksi vuosituhatta, koska fariseus Simeon katsoo, että niin tapahtuu. Hänen poikansa, Juda Iharioth, tulee olemaan syyllinen, sillä hän on kuin isänsä, fariseus Simeon Iharioth, joka haluaa viedä elämäni. Hän on se, joka on varastanut sinulta kirjoitukset ja vei ne oppineille ja fariseuksille, jotta he voivat täten tuomita ja tappaa minut. Hän vastaanotti seitsemänkymmentä hopeapalaa kirjoituksistasi ja tulee saamaan toiset kolmekymmentä hopeapalaa, kun hän tekee mahdolliseksi toimittaa minut konstaapelille.

”Merkitse sanani tästä päivästä lähtien. Hän tulee ehdottomasti onnistumaan sen teossa, jonka tekemiseen hänet on palkattu, ja sinua, Juudas Iskariotia, tullaan syyttämään valheellisesti, ja sinusta tulee marttyyri, ja tämä asia säilyy moitteettomana kahden vuosituhannen ajan.

”Nyt laita katumuksesi sivuun, sillä kirjoitat opetukseni ja kaiken elämästäni toiseen kertaan ja siihen lisäten kauas tulevaisuuteesi. Aika tulee, kun kirjoituksesi paljastuvat, se tapahtuu ajassa kaksi kertaa tuhat vuotta.

”Kunnes se aika koittaa, opetuksiani tullaan vääristämään, ja niistä tulee paha kultti, ja paljon ihmisverta tulee vuotamaan sen takia. Joka tapauksessa ihmiset eivät ole vielä valmiita uskomaan opetuksiini ja tunnistamaan totuutta, eikä ole aika profetioiden käsittämiselle. Ihmisen ihmiskunta ei ole valmis vastaanottamaan totuutta.

”Se tapahtuu vain kaksi kertaa tuhat vuotta jälkeen, että vähäpätöinen ihminen tulee, joka tunnistaa opetukseni totuutena ja levittää sitä hyvin rohkeasti.

”Nousseet kultit ja väärien opetusten seuraajat kiroavat hänet, ja häntä pidetään valehtelijana, huijarina ja petkuttajana. Jopa hänen elämänvertaan tullaan vuodattamaan sekä myös hänen viattoman perheensä ja ystäviensä. Niin tulee tapahtumaan siinä profeettojen ennustuksien ajassa, kun viimeiset profetiat tulevat päätökseen.

”Mutta mitä sinuun tulee, Juudas Iskariot, sinua tullaan ansaitsemattomasti herjaamaan petturina ja sinut tullaan tuomitsemaan, sillä tämä on sitä, mitä pappien valheellisuus ja ihmisten tietämättömyys haluavat. Mutta sivuuta tämä ja jatka tehtäväämme, sillä totuuden opettaminen vaatii uhrauksia itsensä hemmottelusta ja henkilökohtaisia epämukavuuksia. Tiedä, että nimesi tullaan puhdistamaan sopivassa ajanjaksossa.

”Ihmiset eivät ole vielä kovin kehittyneitä hengessään ja tietämyksessään, ja heidän täytyy kärsiä ensin paljon syyllisyyttä ja tehdä monia, monia lisävirheitä, ennen kuin he oppivat. Heidän täytyy kerätä tietoa ja viisautta tunnistaakseen totuuden.

”Pysy kanssani tästä lähtien, Juudas, seuraa minua ja täytä tehtäväsi uskollisena opetuksieni kirjoittajana, joka on luonnon lakien ja näin ollen alkuperäisten Luomakunnan lakien opettamista. Kenenkään ”tahto” ei koskaan ylitä Luomakunnan tahtoa, joka on paljastettu laeissa.

”Luomakunnan lait ovat hyviä eiliselle ja tälle päivälle, kuten myös huomiselle, ylihuomiselle ja kaikkina aikoina loputtomasti. Täten lait ovat tarkoitettu ja siten ennaltamäärätty tulevaisuuden asioille, joiden täytyy tapahtua.

”Niin tapahtuu sopivana aikana kahden vuosituhannen kuluttua, että sinulle annetaan yhteys henkilöön, jolla on sopimus Maan päällä, jotta totuutesi laitettaisiin painettavaksi nimesi puhdistamisen tähden ja opetukset tuotaisiin puhtauden kera profetioiden täyttämiseksi. Olet rakas minulle, ja kuten on kaiken Luomakunnassa olevan kanssa, sykli virtaa eteen- ja taaksepäin sen ajattomassa oikeudenmukaisuudessaan. Virheitä tehdään, mutta usein se tapahtuu virheiden kautta, että profetiat voivat tulla täytäntöön. Olkoon se niin.”

**************************************

Ja olkoon se niin, Dharma, sillä sinulle olen tänä päivänä nöyrästi kiitollinen. Elämäni rakkaan totuuden Jumalan ja lakien pitäjän kanssa kautta iäisyyksien sitten Galileen on ollut aina loistokasta, ja ilon kuppini on täyttynyt ylitse. Se ei ole ”rangaistus” minulle, sillä olen niin kunnioituksessa, että minun on sallittu jakaa syklin sulkeutuminen sellaisessa mahtavuudessa. Tämä, joka on Jumalani, on myös ennen kaikkea ystäväni. Amen – OLEN AINA PALVELUKSESSANNE – OLEN JUUDAS ISKARIOT

www.fourwinds10.com/journals/pdf/J002.pdf