KÄÄNNÖS: PHOENIX JOURNAL #2 – JA HE KUTSUIVAT HÄNTÄ NIMELLÄ IMMANUEL *** OLEN SANANDA – LUKU 5

SANANDA JA JUUDAS ISKARIOT

 

LUKU 5

REC #1 ISCARIOTH/JMMANUEL SANANDA

TUE., AUG. 8, 1989 6:45 A.M. YEAR 2, DAY 357

Olemme läsnä ja valmiita jatkamaan. Liitymme seuraasi suuren rakkauden ja arvostuksen kera palveluasi kohtaan. Olen Sananda veljeni Juudas Iskariotin kanssa. Siunaukset näille kirjoituksille. Tervehdin komentaja Hatonnia Pleijadeilta hänen haluavasta osallistumisestaan ja kunnioitan tuhansia tunteja, joita te olette viettäneet keskitetyssä harjoituksessa valmistautua saapumiseemme. Maahan pohjautuvana ryhmänä kunnioitan ja tervehdin teitä hienoista töistänne hyvin negatiivisessa ja vaativassa ympäristössä. Saatte viettää päivänne auringossa.

Luovutan kommunikaatiopiirit nyt Juudas Iskariotille, jotta voimme liikkua nopeasti tämän projektin kanssa. Asetan sinettini tälle työlle ja tälle informaatiolle sekä siunaan teidät syötteen helppoudella ja sisäisellä rauhalla, jotta TIEDÄTTE totuuden. Olkoon se niin, salu.

**********************************

 

Tervehdys loisteessa, Juudas jatkaa tästä. Tuon myös kunnioitusta ja arvostusta Pleijadien laivaston jäsenille ja erityisesti komentajille Hatonn, Semjase, Asket, Leah, Korton (hänen loistavasta kommunikaatioavustaan) ja teille Pleijadeilta oleville, jotka ovat asetettu Maan tukikohtaan, jonka täytyy pysyä nimettömänä turvallisuussyistä. Kunnianne tulee täytäntöön, kun näette ihmeellisen TOTUUDEN medianäytöillänne ympäri maailmaanne. Tätä tietoa täytyy antaa jatkuvasti rakkaan W.G.:n käsiin, ja välittömästi valmistumisen jälkeen siitä tulee tekijänoikeuden alainen nimimerkin alla, joka päätetään sinä aikana. Sipapu Oddysey laitetaan myös julkaistuun muotoon valmistautumisessa tiedonetsijöitä varten. Julkaisu tulee olemaan muodossa ja aikasarjassa, jossa tiedonantoja lähetetään ja vastaanotetaan. Kaikkina aikoina turvallisuutta ja turvatoimia täytyy valvoa tarkistaa huolellisesti. Käsikirjoitukset ja seuraavat levitysinformaatiot ovat tulossa.

Turvallisuussyistä tämä informaatio rekisteröidään luultavasti ”Darushka Maerdin” tekemänä Dharman identiteetin suojelemisen tähden. Nämä työt tulevat hyvin todennäköisesti ensi alkuun julkaistuksi Sister T:n kautta, jotta tämän keskustukikohdan sijainti pidetään jonkin asteisessa turvassa. Monia asioita voidaan myös tuoda Little Crow Productionsin kautta, kun liikumme pidemmälle integraatioon. Nämä asiat tuodaan esille tässä, sillä vastaan nyt Dharman kysymyksiin.

***********************************

 

Dharma, seuraava osuus, joka asetetaan väliin dokumentaatioksi, on jo tuotu sinulle muutaman viime päivän aikana. Etsi se, jotta ”aikamme” olisi lyhennetty. Löydät sen keskiviikosta, elokuun 2., 1989 – REC.#2, 2:00 P.M., 2-351. Sisällytä se kokonaisuudessaan, sillä sen oli tuonut Jmmanuel (Esu Jeesus Sananda). Se kirjoitus käsittää osan kääröistä, kuten myös tämänhetkisen syötteen itse mestarilta. Annetaan tämän osion olla valmis. Mennään sitten eteenpäin. Olkoon se niin.

 

REC #2 ESU JEESUS SANANDA

WED., AUG. 2, 1989 2:00 P.M. YEAR 2, DAY 351

Kun moni heistä Lähi-idän mailla kanssani palvelleista on palannut nyt palvellakseen jälleen, minun täytyy valaista teidän erilaista päämääräänne. Katson teitä kauniita, jotka piehtaroivat lietsoontumisessa ja ahdistuksessa liittyen ohjeisiinne. Olette erilaisessa ajassa ja paikassa. Teillä on eriluontoiset tehtävät tässä ajassa. OLEN ESU JEESUS SANANDA, JOKA TULEE TEITÄ PALVELLEN HIEMAN MUISTUTTAMAAN. Opetusten tulee olla sen luontoisia, että ”pointtia” voi käyttää missä tahansa tilanteessa. Menette sinne, missä voitte saavuttaa ja sallia siementen itää, ja vahvat kasvit kasvavat sadoksi. Juosta opettamassa yhdeltä toiselle, kuten oppilaat tekivät pyhillä mailla, on todellakin hyvin hölmöä. Ensin tulette kieltämään pyrkimyksemme rakentaa menestyvä teollinen uutuuskaupunki, ja ette saavuta kuin mitättömän muutaman, jotka eivät usko missään määrin.

Ei, oppilaat, opetuksia täytyy levittää jättimäisten televisio/elokuvakompleksien kautta ja sen kaltaisten kanavien – massiivinen levitys ja kierrätys; nämä ovat totuuden sanan viimeiset tarjoamiset sairaalle ihmiskunnalle, ja sen täytyy olla mammuttimainen luonteeltaan.

Pyrin vertaamaan opetuksia, kun keräsin teidät ympärilleni noina päivinä kaksi tuhatta vuotta sitten ja nyt tämänhetkisenä aikana.

 

OHJEET KAHDELLETOISTANI

Kutsuin kahtatoistani, ja he olivat seuraavat: Simon, jota kutsutaan Pietariksi, ja hänen veljensä Andreas, Jaakob ja hänen veljensä Johannes, Filippus ja Bartolomeus, Tuomas ja Matteus, tullivirkailija, Jaakob, Alfeuksen poika, ja Taddeus, Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, joka oli lisäkseni ainoa, joka ymmärsi käsikirjoituksen.

Lähetin heidät ja kerroin heille OLLA MENEMÄTTÄ Israelin kaduille ja OLLA MENEMÄTTÄ fariseusten ja oppineiden lähelle, mutta että sen sijaan menisivät samarialaisten ja tietämättömien kaupunkeihin missä tahansa ja kaikissa osissa maailmaa.

Täten kerroin heille tekemään tämän sen jälkeen, kun olisin poissa heidän luotaan, sillä nuo tietämättömät  ”pakanat” (joka tarkoittaa vain epäuskovia, agnostikkoja jne., se on yksinkertaisesti määrittelevä termi) EIVÄT kuuluneet Israelin sukuun, joka toisi kuolemaa ja verenvuodatusta maailmaan. Veljet, en edelleenkään puhu ketään ihmisyksilöä vastaan, vaan määriteltynä ykseyden ryhmänä niin ajatuksessa kuin uskonopissa.

Kerroin heidän mennä ja opettaa, että luonnon lait ovat Luomakunnan lait, ja ihmisen hengen voima käsittää elämän. Kerroin heille parantaa sairaat, herätellä kuolleita, puhdistaa lepraiset, ajaa ulos pahat henget jne. Nämä palvelukset tulisi suorittaa ilman maksua; annettuna ilmaiseksi kaikille niitä pyytäville. Materiaaliset tarpeet täytettäisiin rehellisellä työllä torilla – kunnialla ja rehellisyydellä.

Kerroin heidän olla haalimatta kultaa, hopeaa tai kuparia vöihinsä. Heidän työnsä tulisivat tuottamaan kompensaatiota, joka kierrättyisi liiketoimintaan ja töihin, jotta työ ja sana voisivat levitä. Rajaseuduille määrätyt jättäisivät liiketoiminnan palvelijoiden käsiin, jotka jäivät vakuuttamaan arvoperustan kattaakseen maalliset tarpeet. Kaikilla ”olisi”, mutta kukaan YKSI henkilö ei tulisi keräämään suuria massoja vaurautta tuhlatuksi tai varastetuksi.

Se aika oli hyvin erilainen tämänhetkisestä elämäntyylistänne, jossa on hotelli joka nurkalla ja laumoittain syömispaikkoja joka kylässä – ja voitte matkustaa koneella ja niin edelleen. Näin ollen teidän ei tarvitse matkustaa ja sietää muita eikä olla riippuvaisia toisesta tarpeissanne, sillä kaikki voivat tuottaa varaintoja. Tämä tapahtuu, ”jos” te kaikki osallistutte tarkoitukseenne ja asetutte tekemään töitänne, jotka olette hyväksyneet ja joihin olette sitoutuneet.

Kaksi tuhatta vuotta sitten kerroin heille kulkemaan vain niiden asioiden kanssa, jotka olivat täysin välttämättömiä, jotta he voisivat syödä ja nukkua matkallaan sekä pysyä puhtaana ja että olisi aina puhtaat vaihtovaatteet.

MATKUSTAMINEN OLI VAARALLISTA NOINA PÄIVINÄ, JA KERROIN HEILLE OLLA KANTAMATTA MONIA ASIOITA MUKANAAN, SILLÄ HEILLÄ OLISI VAIN TAAKKAA JA HEISTÄ TULISI TERVETULLEITA UHREJA VARKAILLE.

Muistutin heitä, että ”Jokainen hyvä teko on maksunsa arvoinen, ja jos tunnollisesti saarnaatte ja opetatte tietämystä, ette tule haluamaan mitään.” Tämä oli tarkoitettu juuri niin kuin oli ilmaistu. Nämä miehet tiesivät tarkoituksensa, palvelivat niitä, joita kohtasivat, ja lisäksi he eivät etsineet ”itseään” vaan palvelivat muita. Nämä eivät menneet ETSIMÄÄN ”ITSENSÄ” TÄYTTYMYSTÄ JA SISÄISTÄ VALOA YKSILÖLLISELLE ”ITSELLEEN” – MEDITOIMAAN TOISEN LÄSNÄOLOSSA, ETTÄ SEN TOISEN TOTUUS SAATTAISI JOTENKIN KULUA POIS. NÄMÄ EIVÄT OLLEET KUKKAISLAPSIA AJELEHTIMASSA VAILLA TARKOITUSTA, ELÄEN VALHEIDEN VALHETTA, ETTÄ HE OLIVAT AUTTAMASSA IHMISKUNTAA. NÄMÄ ”KUKKAISLAPSET” OLIVAT YHTEISKUNNAN HYLKIÖITÄ, VÄITTÄEN OLEVAN ETSIMÄSSÄ IDENTITEETTIÄÄN JOKAISEN SAATAVILLA OLEVAN LÖYHÄN MORAALISEN AKTIVITEETIN KAUTTA IHMETELLEN JA AJELEHTIEN SAMALLA YLÖSKOHOTTAJIEN JA MEDITAATIOMEEDIOIDEN RYHMISSÄ. TÄMÄ, VELJET, ON ERO VASTUUSSA JA VASTUUTTOMUUDESSA. TÄMÄN TYYPPINEN JULISTETTU ”RAKKAUS” ON HYVIN TUHOISA AKTIVITEETTI, JOLLA VAIVATA IHMISKUNTAA. RYHMÄNI OLI LÄHETETTY TÄYSIN TIETOISENA SIITÄ, MIKÄ OLI HEIDÄN TEHTÄVÄNSÄ, JONKA PARISSA TYÖSKENNELLÄ KAKSIKYMMENTÄNELJÄ TUNTIA PÄIVÄSSÄ – EI VAPAA-AIKAA ILTAPÄIVÄN ENERGIAMEDITAATIOLLE SAMALLA, KUN HIIPIVÄT NOKOSILLE JA HUUSIVAT MYÖHEMMIN: ”ENERGIAN YLILATAUS”.

He menivät jalan, muistatteko? He kävelivät tuhansia maileja, kun te voitte asettaa sataviisikymmentä kirjekuorta postiin kattaaksenne samat tuhannet mailit. Olkoon se niin. Te välttelette sanomalla: ”No, kerroit heille tehdä sitä ja tätä ja niin ja näin.” Kun teette niin kuin heidän piti tehdä, niin sen jälkeen te tulette ja valitatte minulle. Ja katsokaa, ystävät, jos ette tee työtänne hyvin nyt – se on täsmälleen se tapa, jolla havaitsette itsenne tekevän sitä. JA VELJET, OLETTE SITOUTUNEET TYÖHÖN, TARVITSI TEIDÄN TEHDÄ SE TAVALLA MILLÄ HYVÄNSÄ!

Varoitin heitä tarkistaa huolellisesti kylään mennessä; muistakaa, ei motelleja – heidän täytyi etsiä asuinpaikka yksityisistä paikoista. Joten kehoitin heitä pitämään suurta huolta ja kysellä, että olisiko siellä joku sen arvoinen, ja neuvoin heitä pysymään tämän kanssa lähtöön asti, mikäli mahdollista.

Kerroin heille tervehtiä taloon sisään astuessa. Ja kerron teille kunnioittaa (tervehtiä) taloa, johon astutte. Se on hyväntahtoista ja välittää rakkautta sekä rauhan ja hyvyyden värähtelyitä. Jos talo on sen arvoinen, rauhanne tulee siihen. Mutta jos se ei ole sen arvoinen, rauhanne palaa teille, ja te lähdette.

Jos joku ei halua ottaa teitä sisään tai kuulla puheitanne, jättäkää se talo tai kaupunki ja ravistakaa pölyt jaloistanne.

Kerroin heille silloin; kerron teille nyt olla pysymättä paikassa, johon ette ole avoimesti tervetulleita. Totuuttanne ja puheitanne ei tulla tunnistamaan. Lähtekää näistä paikoista, sillä ne ovat itsekkäitä ja epäuskollisia luonnolle, he eivät kunnioita pyhiä asioita, he tulevat kunnioittamaan vääriä jumalia ja jumalkuvia, minkä luontoisia tahansa he valitsevatkaan maallisesta ilmentymästä; he eivät ole Luomakunnan eivätkä sen lakien seuraajia. Mihin ihmisen ajatukset keskittyvät, siellä ovat hänen sydämensä tahdot – harvoin ovat keskittyneet Jumalaan tai Luomakuntaan.

Toistan teille nyt vain sen, mitä sanoin heille, jotta voitte nähdä opetusten olevan yhtä täynnä TOTUUTTA teille tänään kuin oli kaksi tuhatta vuotta sitten. En asettanut näitä säädöksiä, veljet, nämä olivat säädöksiä, jotka olivat annettu Jumalalta ihmisille, jotka eivät noudattaneet Luomakunnan lakeja eivätkä tienneet mitään totuuden Kristuspolkua. Puhun tässä Israelista, koska se oli suunnattu aihemateriaali tänä aamuna. Haluaisin sen olevan toisin; se ei ole toisin. Olkoon se niin.

”Lähtekää noista väärien jumalten ja väärien opetuksien paikoista, sillä ne etsivät elämäänne, koska ne eivät halua hylätä sitä, mitä heillä on ja mitä he ovat.” TÄMÄ SISÄLTÄÄ VÄÄRIEN KRISTITTYJEN VÄKIJOUKOT, VELJET. VÄÄRIEN KRISTITTYJEN KIRKKOKERHOT TULEVAT ENSIN YRITTÄMÄÄN TUHOTA TÄMÄ KIRJURI, NÄIN ESIMERKKINÄ. MYSTIKOT JA ”NEW AGEILIJAT” SELLAISENAAN OVAT TASAVERTAISEN VAARALLISIA – VAROKAA ASKELEITANNE JA VAROKAA MINUN KIRJUREITANI, PYYDÄN TEITÄ, SILLÄ SUURIN OSA PAIKKOIHINNE ASTUVISTA EIVÄT HAVAITSE, ETTÄ HE OVAT PIMEYDEN TYÖKALUJA.

VAIKUTUS ON OSUNUT LUJAA SEKÄ OBERLIIN ETTÄ DHARMAAN JUURIKIN TÄNÄ PÄIVÄNÄ. KESKITTYNEESSÄ AIKEESSA SYSÄTTY ENERGIA MATKUSTAA ESTOTTOMANA HUIKEITA ETÄISYYKSIÄ – PITÄKÄÄ VALOSUOJANNE YLLÄNNE. ÄLKÄÄ PIITATKO ALKUPERÄSTÄ TÄSSÄ VAIHEESSA; TIETÄKÄÄ VAIN OLEVANNE KOHTEITA.

”Lähtekää näiden epäuskoisten ihmisten luota, sillä ette saa menettää elämäänne totuuden ja tiedon tähden. Mikään laki ei vaadi sitä teiltä, eikä ole lakia, mikä tunnistaisi sellaisen hölmöyden.” EMME TARVITSE FYYSISESTI KUOLLEITA TYÖNTEKIJÖITÄ; TARVITSEN ELÄVIÄ JA VARUILLAAN OLEVIA TYÖNTEKIJÖITÄ. ÄLKÄÄ OLKO HÖLMÖJÄ PROJEKTEISSANNE – KÄYTTÄKÄÄ JUMALAN ANTAMAA ÄLYÄNNE JA PERUSTAKAA HYVIÄ SEKÄ KIINTEITÄ LIIKETOIMINTA-ASIOITA, JA TEIDÄT HYVÄKSYTÄÄN, JA TOTUUS SEURAA KUIN LAMMAS HYVÄN PAIMENEN LUOKSE.

”Totisesti sanon teille joka tapauksessa, että moni tulee kuolemaan ja vuodattamaan vertaan hiekkaan, koska myöhemmin opetuksistani tehdään vääriä opetuksia, joita en ole ikinä opettanut ja jotka pohjautuvat oppineiden ja pappien aivoituksiin, ja nämä ovat asetettu omaa haalimista, valtaa ja tarkoituksia varten.

”He tulevat näin tuomaan ihmismassoja kontrollinsa alaisuuteen ja heidän vääriin opetuksiinsa uskomisen kautta, he tulevat ryöstämään ihmisen hänen oikeudenmukaisista omaisuuksistaan. IHMINEN on Jumalan temppeli; hän ei tarvitse veistettyjä kuvia tai koristeellisia rakennuksia, joihin on asetettu toisen ihmisen nimi.

”Kaikkialla maailmassa tulee olemaan kirkumista ja hampaiden kiristystä, kun kaikkien noiden veri virtaa, jotka ovat tehneet viisauden ja tietämyksen opetuksistani vääriä opetuksia, ja kun noiden kaikkien veri virtaa, jotka ovat väärän uskon ja harhaan johdatuksen kautta uskoneet näitä vääriä opetuksia ja puolustavat niitä opetuksia, jotka eivät ole minun opetuksiani, seuraamuksellisesti moni näistä harhaoppineista menettää elämänsä, monet näistä Israelin ihmisistä, jotka eivät koskaan löydä rauhaansa, kunnes MAAILMANLOPUSSA, koska he eivät usko ja kiistävät hengen tiedon ja voiman.”

Nyt, pikkuiset, valmistautukaa, sillä tiputan raskaan asian selkäänne. En tee poikkeuksia uskomusjärjestelmille enkä tuomitse ketään ihmistä sellaisenaan, mutta seuraava on suoraan Jumalan lähteestä, ja on paljon puhdistamista, joka täytyy tehdä.

 

ISRAELIN KIROUS

”Totisesti sanon teille, Israelin ihmiset eivät ole koskaan olleet oma heimonsa ja ovat kaikkina aikoina tienanneet murhaamalla, ryöstämällä ja tulella. Juonittelun ja murhan kautta he valloittivat tämän maan, heidän halveksuttavien ja saalistavien sotiensa kautta, jossa he teurastivat parhaat ystävänsä, kuten villieläimet.” Ja JUMALA SANOI: ”Kirottuja olkoon Israelin ihmiset MAAILMANLOPPUUN saakka, ja se ei koskaan tule löytämään rauhaa.” ONKO TÄNÄ PÄIVÄ ERILAINEN KUIN KAKSI TUHATTA VUOTTA SITTEN? KUINKA NIIN? KERROINKO TAPPAA HEIDÄT, SILPOA HEIDÄT, VIHATA HEITÄ TAI SATUTTAA HEITÄ? EI, EI, EI – ITSE ASIASSA ME NÄISTÄ ULKOMAAILMOISTA LÄHETÄMME VÄKIJOUKKOJA HEIDÄN JOUKKOONSA TYÖSKENTELEMÄÄN HUIKEASSA SIIRTYMÄSSÄ. RODUN KANSAT KANTAVAT MEIDÄN OMIA LAPSIAMME PAIKASSANNE VAPAUTTAAKSEEN HEIDÄT SITEISTÄÄN. MUTTA SYKLI TAPAHTUU JA SULKEUTUU TÄSMÄLLEEN KUIN ON KIRJOITETTU! EI ENEMPÄÄ; EI VÄHEMPÄÄ. OLKOON SE NIIN.

Kerroin heille (minun kahdelletoistani) ja niin se on tänään: ”Katsokaa, lähetän teidät epäuskoisten ja niiden joukkoon, jotka ovat asettuneet vääriin opetuksiinsa kuin lampaat susien joukossa. Siispä olkaa älykkäitä kuin käärmeet ja vailla petosta kuin kyyhkyset.” Ei pieni tehtävä todellakaan.

”Varokaa ihmisiä, sillä he vievät teidät tuomioistuimiin ja piiskaavat teitä synagoogissaan. He pilkkaavat, väheksyvät ja parjaavat teitä olemuksenne jokaisesta asiasta ja sen jälkeen tulevat juosten luoksenne niittääkseen osuuden ihmeellisistä lahjoista, joita tulette tuomaan.” Lisäksi: ”Teitä johdatetaan kuninkaiden ja niin kutsuttujen ”suurten ihmisten” edellä, koska he todistavat opetuksiani, ja valo tulee kulkemaan töidenne ja minun SANANI kautta.

”Älkää huolehtiko, jos ette voi lähteä, ja he vievät teidät tuomioistuimiin, sillä henkenne voima ei jätä teitä ja tietämyksenne tulee kertomaan teille, mitä teidän tulee sanoa, ja kosketan niitä, jotka edustavat teitä totuudessa. Sillä se ei ole te, jotka puhuvat, vaan henkenne voima ja sen tietämys.”

Kerron teille, hyvät, älkää asioiko Israelin kanssa sokeassa tahdossanne avustaa, koska sillä ei ole mitään tekemistä kanssanne; se asia on Jumalan ja Israelin välillä.

Israelin kanssa ette pääse minnekään noiden ihmisten kanssa, kunnes maailmansyklin loppumisessa, ja olkoon se niin. Se ei tarkoita sitä, että ette rakasta juutalaista naapurianne, sillä puhumme nyt kokonaan eri asiasta, ja yhdellä asialla on hyvin vähän yhteyttä toiseen.

Muistutan teitä: oppilas ei ole mestarin yläpuolella eikä palvelija herransa. Se riittää, että oppilas on kuin mestarinsa ja palvelija kuin herransa. Jos he ovat kutsuneet talon isäntää Beelzebubiksi, niin kuinka he kutsuvat pidemmälti niitä, jotka asuvat hänen talossaan.

Näin ollen suojatkaa itsenne näiltä Israelin asioilta, sillä se on kuin märkivä paise. Mutta älkää pelätkö heitä, koska mitään ei ole piilossa, mikä ei tulisi paljastetuksi, eikä mitään salaista, mikä ei tule tietoon. Mitä kerron teille pimeydessä, puhukaa päivänvalossa; ja mitä on kuiskattu korviinne, saarnatkaa talon katoilta. Älkää pelätkö pahuuden herjaamista, mutta pelätkää niitä, jotka tappavat kehon ja riistävät elämän, silmät silmistä ja hammas hampaasta – elämä elämästä, sillä heissä ei ole Jumaluutta. Lisäksi he pureutuvat lihaanne, kunnes nivelenne ovat jähmettyneet ja olette liian raajarikkoisia vastaamaan.

 

EN TULLUT TUOMAAN RAUHAA

En tullut tuomaan rauhaa maailmaan sinä aikana, veljet, en tullut tuomaan rauhaa, vaan sen sijaan tuodakseni totuuden miekan ja hengen voiman tietämyksen, joka asustaa ihmisen sisimmässä.

Pyydän, että yllytätte jopa äitiänne, isäänne ja niin edelleen, jotta silmät avautuisivat ja ajatus ilmentyisi totuuden sarjoissa jatkuvan nukkumisen ja vastahakoisuuden sijasta, jossa kävelee varmasti ja tarkoituksella tuomioonne. Mutta se täytyy tehdä johtajuudessa, jossa totuus on visuaalinen ja ihminen haluaa seurata, sillä tie on ”yksinkertaisesti parempi”. Voi kyllä, vihollisenne tulevat todennäköisesti majailemaan talojenne sisällä.

Totuuden polku on etäinen ja tietämyksen viisaus saavuttaa sen vain hitaasti. Ennustin, että pimeät ajat seuraisivat, vuosisadat ja -tuhannet kuluisivat, ennen kuin hengen totuus pystyisi saavuttamaan ihmiset – kaksi tuhatta vuotta on aivan tarpeeksi, oppilaat; aivan tarpeeksi.

No, se kaikki on tapahtunut – tähän asti, täsmälleen kuin on ennustettu. Kävelen kanssanne huomioiden jatkuvasti. Ette tarvitse enempää. Olen tullut, jotta Isäni valtakunta lunastettaisiin ja minun joukkoni saatettaisiin turvaan. Olen myös valmistautunut kohtaamaan vastustajani millä tahansa rintamalla, jonka hän valitsee. Ja tietenkin hän tulee valitsemaan paikan läheltä Harmageddonia. Olkoon se niin. Niin kuin olette valmistautuneet, niin vastaanotatte; joten tehdään valmisteluja nopeasti, sillä hyvin ärsyttäviä aikoja on tulossa.

*************************************

 

Mennään, Dharma, ja ehdotan harkintakyvyn käyttöä näiden sanojen kanssa. Olet kirjoittamassa historiallista dataa, ja suurin osa siitä ei tule olemaan miellyttävää väkijoukoille. TOTUUS ON HARVOIN MIELLYTTÄVÄÄ VÄKIJOUKOILLE. TEIDÄN ANNETAAN TIETÄÄ, MILLOIN JA KUKA ON VALMIS VASTAANOTTAMAAN.

SUUNNITTELEN PIAN TUOMAAN PALJON SUHTEITA INTEGRAATIOON, JOTKA LIITTYVÄT ETELÄ-AMERIKKANNE, MEKSIKON JA KESKI-AMERIKAN LÄHENTYMISEEN OMAN POHJOIS-AMERIKKANNE KANSSA. ÄLÄ HUOLEHDI, DHARMA, TIETÄMÄTTÖMYYTESI EI OLE MINUN TIETÄMÄTTÖMYYTENI, SIUNATTU. EN TARVITSE OPINNOLLISTA ASIANTUNTEMUSTASI – SUOSISIN, ETTEI SINULLA OLISI YHTÄÄN OLLENKAAN. OLKOON SE NIIN, JA KOSKETAN SINUA HELLÄSTI, SILLÄ OLET SIUNATTU PALVELIJA JA TYÖSI MIELLYTTÄÄ MINUA SUURESTI.

TERVEHDIN TEITÄ, KUN ALAMME ”MOBILISOITUA”, SILLÄ TAAKSEPÄIN EI VOI KÄÄNTYÄ. JOTKUT VOIVAT JÄTTÄYTYÄ SIVUUN; KÄÄNTYMISTÄ EI OLE.

RAJOITTAMATTOMASSA RAKKAUDESSA JA TOTAALISESSA TUESSA,

OLEN SE JOKA OLEN – SANANDA

www.fourwinds10.com/journals/pdf/J002.pdf