KÄÄNNÖS: PHOENIX JOURNAL #2 – JA HE KUTSUIVAT HÄNTÄ NIMELLÄ IMMANUEL *** OLEN SANANDA – LUKU 3

SANANDA JA JUUDAS ISKARIOT

 

LUKU 3

REC #2 ISCARIOTH/JMMANUEL SANANDA

MON., AUG. 7, 1989 12:00 P.M. YEAR 2, DAY 356

Jatkakaamme, Dharma. Sananda täällä valossa, jotta voisit vastaanottaa selkeästi ja mukavasti. Palataan Juudas Iskariotiin, että voisit jatkaa kirjoittamistasi muinaisista kääröistä. Nämä kääröt ovat turvapaikassa, jotta ne tuotaisiin taas teille turvallisesti sopivassa jaksossa.

En pidä kieltäytymisestä vastata kysymyksiinne, joten antakaa meidän pyytää, että hyväksytte meidän jaksomme tapahtumista ja kirjoituksista ja ettette ylipohtisi tai yrittäisi päihittää ajattelullanne korkeampia veljiänne. Tietämättömyydessänne on turvallisuus, ja liian suuri määrä spekulaatiota tuo vaaran samalla lailla kuin se olisi totta käsitteen sijasta. Jos tätä ei kunnioiteta, pidättäydymme jakamasta yhtään käännösdokumenttia, edes pienen ryhmän joukossa. Teistä tulee hyvin ylenpalttisia, ja loiste huokuu teistä kuin majakasta. Varovaisuus tulee olemaan tunnussananne. Pyydän, ettette aiheuta meille viivytyksen tarpeellisuutta siinä, mikä voi olla jo suunniteltu. Teitä valvotaan hyvin huolellisesti, rakkaat.

Kun nämä kirjoitukset julkaistaan, niin pyydän että, keskustelut Dharman kanssa sekä myös kaikki ohjeet julkaistaan lisäksi järjestyksessä, joissa ne on tuotu. Ne teistä, jotka tekevät ”asettelun”, voivat kirjata tai nimetä erilliset osiot sopivalla tavalla. Nämä keskustelut täytyy joka tapauksessa sisällyttää, sillä tällä on suuri tarkoitus. Olkoon se niin; päästän Juudaksen tähän. Salu, siirryn valmiuteen.

Tervehdys, Dharma, Juudas täällä, jotta voisimme jatkaa edellistä tapaamista. Palaamme nyt kääröihin.

**************************************

 

VUORISAARNA

Kun Jmmanuel näki häntä seuranneet väkijoukot, yhtenä erityisen ruuhkaisena päivänä hän meni pienen vuoren huipulle ja istui alas, ja hänen oppilaansa kulkivat hänen kanssaan. Aika kului, ja hän oli saanut monia oppilaita, ja Jmmanuel oli kasvanut täysikasvuiseksi sekä fyysisessä että henkisessä mielessä.

Oli paljon kysymyksiä siitä, kuinka kuljetaan fyysisyydessä ja kuinka tulisi harjoittaa elämää, jotta voisi olla siunattu Jumalan ja taivaallisten poikien katseissa ja olla tasapainossa ja harmoniassa Luomakunnan kanssa. Näin hän puhui heille:

 

SIUNATTUJA OVAT—

”Siunattuja ovat ne, jotka ovat hengessä rikkaita ja tunnistavat totuuden, sillä elämä kuuluu heille.

”Siunattuja ovat ne, jotka surevat, sillä he näkevät siinä totuuden ja tulevat lohdutetuiksi.

”Siunattuja ovat ne, jotka ovat nälkäisiä ja janoisia totuudelle ja tiedolle, sillä heidät tyydytetään ja heille annetaan viisautta.

”Siunattuja ovat ne, jotka noudattavat luonnon ja Luomakunnan lakia, sillä he elävät Luomakunnan suunnitelman mukaisesti.

”Siunattuja ovat ne, joilla on puhdas omatunto ja jotka kuuntelevat omatuntoaan totuudessa, sillä heidän ei tarvitse pelätä.

”Siunattuja ovat ne, jotka uskovat Luomakuntaan, sillä he eivät seuraa vääriä opetuksia.

”Siunattuja ovat oikeamieliset, sillä luonto on heidän alaisensa.

”Olette siunattuja, kun ihmiset herjaavat teitä opetuksienne ja minun takia, karkottavat teidät ja puhuvat valheellisesti pahaa teitä vastaan.

”Riemuitkaa ja olkaa helpottuneita, sillä elämä ja uusi elämä palkitsee teidät. Täten karkottivat he profeetat, jotka olivat täällä ennen teitä.

”Olette Maan suola. Kun suola menettää viehätyksensä, millä te suolaatte? Sillä ei tee enempää kuin heittää se ulos ihmisten päälle astuttavaksi. Olette maailman valo. Vuoren huipulla oleva kaupunki ei voi pysyä piilossa. Ihmiset eivät myöskään sytytä kynttilää ja laita sitä vakan alle, vaan sen sijaan asettavat sen kynttilän jalalle, ja se antaa valoa kaikille talossa oleville ihmisille. Antakaa valonne loistaa niin ihmisten edessä, että he näkevät hyvät työnne ja tunnistavat tietonne totuuden.

”Älkää luulko, että olen tullut purkamaan Lain tai profeetat, sillä en ole tullut purkamaan, vaan täyttämään ja paljastamaan tiedon.

”Täten kerron teille totuuden. Kunnes Taivas ja Maa katoavat, ei pieninkään kirjain eikä hitunenkaan Luomakunnan ja luonnon laeista tule katoamaan, kunnes kaikki on täytännössä.

 

OIKEUS, LUONNON JA TOTUUDEN LAIT

”Häntä, joka rikkoo pienintä lakia tai pienintä käskyä ja opettaa ihmisille väärin, tullaan kutsutaan vähäisimmäksi; mutta häntä, joka levittää opetuksia totuudessa, tullaan kutsumaan suurimmaksi, ja henki kiittää häntä. Sillä sanon teille, että jos oikeamielisyytenne ei ole fariseuksia ja kirjureita parempi, ette vastaanota hengen ja elämän kiitollisuutta.

”Olette kuulleet, että on vanhoille on sanottu: ette saa tappaa; mutta hän joka tappaa tullaan tuomitsemaan oikeudessa. Minä kerron teille, että olkaa täsmällisiä luonnollisen Luomakunnan lain mukaisesti, jotta löydätte tuomion logiikan ja järjen kanssa viisauden kera. Syyllisiä ovat kaikki, jotka eivät toimi itsepuolustuksessa tai annetun oikeuden päätöksen mukaisesti silloin, kun he tappavat tai puhuvat ja harjoittavat pahuutta. Oikeus luonnollisten Luomakunnan lakien mukaan itsessään nostaa oikeuden päätöksen loogiseksi.

”Älkää sovitelko tai palvelko vastustajianne, kun olette oikeassa, ja tuomari tulee luultavasti päättämään teidän hyväksenne, jos tuomarinne on kunniallinen ja vailla nurkkakuntaisuutta ja fanaattisuutta. Totisesti sanon teille, että saavutatte oikeutta vain silloin, kun löydätte totuuden itse ja pystytte saamaan toveri-ihmisenne ymmärtämään sen.

 

AVIORIKOS, YHTEISASUMINEN JA AVIOLIITTO

”Olette kuulleet sanottavan: sinun ei tulisi tehdä aviorikosta. Mutta minä kerron teille, että hänen, joka asuu jonkun muun kuin puolisonsa kanssa ja harjoittaa avioliittoon yhdistettyjen tavoin vastaavalla sitoumuksella, tulisi lopettaa sellainen tilanne ja olosuhde, sillä se on arvotonta ihmiselle sekä inhottavaa ja täynnä irstasta itsekkyyttä fyysiselle nautinnolle vailla ajatusta tai vastuuta seuraamuksille. Kaikkina aikoina epätasapainon ja epäharmonian luomisessa sellainen aktiviteetti loukkaa oikeudenmukaisuutta toiselta toiselle. Jos joku harrastaa fyysisiä nautintoja saman mies- tai naislajin edustajien kanssa, fyysiset aktiviteetit tulevat olemaan taudin ja lihallisten seuraamuksien kantajia, sillä se on luonnollisia Luomakunnan lakeja vastaan, sillä loogisessa järjessänne se on varsin ilmeisesti virheellistä ja pahanaikeista.

”Jos oikea tai vasen silmänne vaivaa teitä, vetäkää se ulos ja heittäkää se pois luotanne. On parempi, että vain yksi jäsenistänne menee pilalle eikä koko kehonne. Jos ”ajatus” kiusaa teitä, niin tuhotkaa se ja kieltäkää se mielestänne. On parempi tuhota ajatus, joka kiihottaa mielipahaa ja siitä seuraavaa ilkeää käytöstä, eikä tuoda koko ajatusmaailmaa sekasortoon.

”On sanottu lisäksi: hänen, joka eroaa puolisostaan, tulisi antaa puolisolleen eroamiskirje. Mutta minä kerron teille, että hän, joka jättää puolisonsa muussa tapauksessa kuin aviorikoksesta (enkä välitä fyysisestä ja laillisesta dokumentaatiosta, mutta myös ne, jotka pysyvät avioliittorituaaleissa), aiheuttaa avioliiton rikkoontumisen. Hän, joka sitten nai tämän sellaisen sellaisen rikkoontumisen aiheuttajan, on myös syyllinen aviorikokseen.

 

VÄÄRÄ VANNOMINEN

”Lisäksi olette myös kuulleet sanottavan vanhoille: ette saa vannoa valheellisesti, mutta vain pidätte valanne Jumalalle. Mutta minä kerron, että ette koskaan saa vannoa, ette Taivaalle, joka on loputon ja jota ei voi mitata, ettekä Maalle, sillä se tulee häipymään, ettekä Jerusalemille, sillä se ei ole ikuinen kaupunki ja on rakennettu ihmisen käsillä. Ette saa myöskään vannoa oman päänne nimeen, sillä ette voi muuttaa yksittäisen hiuksen väriä, joka ponnistaa eteenpäin hiusjuuresta. Ette myöskään saa vannoa ihmisen tai asian muistolle, sillä ne kaikki ovat ohimeneviä.

”Antakaa puheenne olla kaikkina aikoina vain: kyllä, kyllä tai ei taikka ei. Mikä ikinä onkaan ylitse sen, rikkoo lakeja.

 

”SILMÄ SILMÄSTÄ?”

Olette kuulleet sanottavan: silmä silmästä ja hammas hampaasta. Mutta minä kerron teille, että harjoittakaa oikeutta luonnollisen Luomakunnan lain mukaan, jotta löydätte tuomion loogisesti ja viisaasti. Harjoittakaa rakkautta siellä, missä se on taattu, ja rangaiskaa, missä luonnon laki vaatii rangaistusta. Te tulette lisäksi pysymään Luomakunnan lakien sisällä oikeutta päättäessänne, sillä ette voi loukata Luomakunnan lakeja siinä, mikä on jo asetettu tuomittavaksenne viisaudessa.

”Antakaa hänelle, joka teiltä pyytää, mikäli pyyntö on tehty vilpittömästi, ja kääntykää pois häneltä, joka pyytää teiltä epärehellisyydessä riistääkseen teiltä sen, mikä on teidän, jotta hän nostaisi omaa mukavuuttaan ja statustaan.

”Olette myös kuulleet sanottavan: rakastakaa lähimmäistänne ja vihatkaa vihollistanne. Mutta minä kerron teille: harjoittakaa rakkautta ja ymmärrystä luonnollisen Luomakunnan lain mukaan, jotta toimitte ja tunnette oikein oikeudenmukaisuuden ja logiikan mukaisesti. Harjoittakaa rakkautta siellä, missä se on taattu, ja halveksukaa siellä, missä Luonnon laki vaatii rangaistusta.

 

HENGEN TÄYDELLISYYS

”Tulette olemaan viisaita ja opitte tietoa, sillä teistä tulee täydellisiä hengessä, kuten on Luomakunta, joka on teidät luonut. Tulette harjoittamaan henkeänne jälleensyntymien kulussa monilla, monilla tasoilla, ja te annatte henkenne tulla täydelliseksi, joten täten voitte tulla YHDEKSI LUOMAKUNNAN KANSSA.”

Ja niin tapahtui, että Jmmanuel opetti näitä, jotka tulivat hänen luokseen etsiessään viisautta ja totuutta. Hän jatkoi opetuksiaan näin: ”Vahtikaa hurskauttanne, harjoittakaa sitä ihmisten edessä oikein sanoin, etteivät he syyttäisi teitä valehtelemisesta, jossa ette saisi heiltä kiitosta.

”Valitkaa sananne logiikan kera ja miettikää luonnon käyttäytymistä sekä tietoa.

”Kun annatte almuja, ette saa tuoda sitä julki, kuten tekevät tekopyhät synagoogeissa ja kaduilla tullakseen ylistetyiksi todistavien ihmisten toimesta. Totisesti sanon teille, heille ei ole kiitosta, koska he antavat almuja ainoastaan itsekkäistä syistä.

 

RUKOUS

”Rukoillessanne te kutsutte hengen kaikkivoipaisuutta, ja teidän ei tulisi jaaritella tietämättömien ja itsekkäiden tavoin, sillä he ajattelevat, että heitä kuullaan, koska he käyttävät monia ja mahtavia sanoja. Ihmisen henki ei vaadi monia sanoja, vaan se vaatii tiedon sen voimasta. Rukoilkaa näin ollen tietäen hengen kaikkivoipaisuuden, että sen mahtavuus ja voima ovat äärettömät.

”Jos ette tiedä, kuinka rukoilla suoraan hengen kaikkivaltiaalle voimalle, niin silloin käyttäkää sen sijaan jotain pyhää, jonka kautta kuljette henkeen. Mutta älkää ikinä olko niin kuin tietämättömät, tekopyhät ja itsekkäät, jotka ihannoivat jotain ”juttua” tai esinettä uskoen, että hengen kaikkivaltias voima jotenkin asuu ”sen” sisällä. Teidän täytyy olla tietoisia, että esine on vain tien avaaja, jonka kautta hengen kaikkivaltiaan voiman voi tavoittaa itsenne sisimmästä. Näin ollen rukoilkaa kuin ne, jotka ”tietävät”, ja täten teidän tulisi rukoilla:

 

TÄYDELLINEN RUKOUS

”HENKENI, OLET KAIKKIVOIPA. NIMESI ON PYHÄ. TULKOON MAAILMASI RUUMIILLISTUNEEKSI MINUSSA. PALJASTAKOON VOIMASI ITSENSÄ SISIMMÄSSÄNI, MAASSA JA TAIVAASSA. ANNA MINULLE TÄNÄÄN PÄIVITTÄINEN LEIPÄNI, JA TÄTEN ANNA MINUN TUNNISTAA SYNTINI JA VIRHEENI, NIIN TUNNISTAN TOTUUDEN. JA ÄLÄ JOHDA MINUA HOUKUTUKSEEN JA HÄMMENNYKSEEN, VAAN PÄÄSTÄ MINUT VIRHEESTÄ. SILLÄ SINUN ON MAAILMA SISIMMÄSSÄNI JA VOIMA SEKÄ TIETO IKUISESTI, AMEN.

”Sillä kun rukoilette henkeänne, niin mitä ikinä pyydättekään ja se on todella halunne, se annetaan teille, sillä uskokaa tiedon kera, niin vastaanotatte.

 

HENKINEN KÖYHYYS

”Jos uskotte vääriin opetuksiin, nimittäin, että voima ja henki eivät asu sisimmässänne, niin silloin tulette olemaan vailla tietoa ja elätte henkisessä köyhyydessä. Vaikkakin vastaanotatte silloin ja tällöin pyytämäänne väärässä vieraannutettujen pyhättöidoleiden ja jumalien uskossanne, niin vastaanotatte vain vahvan väärän uskonne takia, vailla tietoa oikeasta totuudesta. Sillä totisesti sanon teille, että siunattuja ovat vain ne, jotka palvelevat oikeaa totuutta ja tietoa, sillä vain he vastaanottavat rehellisesti.

 

SÄÄNTÖJÄ, JOIDEN MUKAAN ELÄÄ

”Harkitkaa huolellisesti tapaa, jolla teette paastoamisen; mikäli valitsette paastota, ette tule vaikuttamaan vastakkaisilta kuten tekopyhät, sillä he naamioivat kasvonsa niin, että he vaikuttavat olevansa jotain paastoamisensa takia. Totisesti sanon teille, että heillä ei ole niin suurta palkintoa paastotessaan vain itsekkäistä syistä vaikutelman takia. Mutta kun paastoatte, voidelkaa päänne ja peskää ilmeenne, jotta ette näyttäytyisi ihmisten edessä paastoamisenne kera vaan oman henkenne edessä, joka on piilossa. Paastoatte oman terveytenne, henkenne laajentumisen ja tiedon viisauden takia ettekä minkään muun takia. Mikä muu syy tahansa on omahyväistä ja vaikutelmaa muille.

”Ette saa myöskään haalia suuria aarteita Maan päälle, jossa koit ja ruoste syövät ne ja missä varkaat kaivavat ja varastavat niitä. Sillä siellä, missä aarteenne on, on myös sydämenne, ja todellinen aarre on viisaus ja tieto. Kun Maan matkanne on suoritettu, tulette erotelluiksi kaikista Maallisista kassanhoitajista, joten teidän olisi parempi rakentaa aarteenne Taivaan maailmoihin.

”Silmä on kehonne valo. Jos silmänne on kirkas, niin silloin koko kehonne on valoa. Näkökyky menee ylitse sen, minkä näkevä silmä voi todistaa. Jos silmäsi on paha, koko kehonne tulee olemaan hyvin pimeä. Jos valo teissä on pimeä, niin kuinka suuri pimeys tuleekaan olemaan.

”Kukaan ei voi palvella kahta herraa; joko hän vihaa yhtä ja rakastaa toista, tai hän noudattaa yhtä ja halveksii toista. Ette voi palvella henkeänne ja mammonaa.

”Siispä sanon teille, että välittäkää henkenne tietämyksestä, mitä syötte ja juotte sekä kehostanne ja siitä, mitä pidätte yllänne. Sillä eikö henkielämä ja keho ole tärkeämpiä kuin kaikki maailman aarteet? Ihmisen henki, joka janoaa totuutta ja tietoa, ei voi säilyttää maallista elämäänsä ilman kehoaan, sillä ne ovat yhtä.

”Ihmisen tulisi huolehtia henkensä tietämyksen kasvattamisesta, välittää elämän laeista ja huolehtia ruoasta, juomasta ja vaatetuksesta hänen kehonsa puolesta, joka on koti hänen hengelleen. Mutta ette saa viettää aikaanne huolehtimalla suurten aarteiden varastoinnista, sillä ette tarvitse niitä.

”Katsokaa lintuja taivaan alla; ne syövät haitalliset hyönteiset, ja niillä on sulkia vaatetukseksi, mutta silti heillä ei ole henkeä. Ne toimivat, sillä tämä on heidän tehtävänsä, ja Luomakunta syöttää ja vaatettaa heidät. Ettekö ole enemmän kuin ne? Voitte ajatella itsenäisesti vapaan henkenne kautta, ja suuren ja ihmeellisen ajattelevan mielen Jumala on teille antanut, voitte työskennellä itsenäisesti ja kykenette itsenäisesti valmistamaan ruoan ja juoman sekä vaatettaa kehonne, ja se on teidän vastuunne tehdä tämä itsellenne.

”Katsokaa liljoja suolla, jossa ne kasvavat; ne eivät työskentele eivätkä ne pyöri, siltikin totisesti sanon teille, että liljat myös täyttävät työnsä antamalla mielihyvää silmälle kauneudellaan. Minä sanon teille, että Salomon kaikessa loistossaan ei ollut vaatetettu kuin yksikään noista kukinnoista. Eikö teidän tulisi tehdä paljon enemmän itsellenne, sillä Luomakunta ylläpitää ja vaatettaa ruohon pellolla, joka on täällä tänään ja heitettynä uuniin huomenna?

”Ruoho täyttää tehtävänsä palvelemalla rehuna ja polttoaineena; mutta te, vähäuskoiset, ettekö ole paljon enemmän kuin ruohot?

”Siispä pitäkää huoli henkenne viisaudesta ja tietämyksestä sekä pitäkää huoli, ettette kärsisi ruoan, juoman ja vaatetuksen puutteesta, sillä totisesti sanon teille, että jos kärsitte nälästä, janosta ja alastomuudesta, niin silloin viisaus ja tietämys ovat ajettu pois, koska huoli mielessänne ei löydä vapautta. Ette saa myöskään laiminlyödä omaa huomiotanne itsenne huolehtimisesta siinä, että olette riippuvaisia toisista toimittamaan nämä asiat teille, ellette ole huonokuntoisia ja että teillä on ajoittaista kyvyttömyyttä huolehtia itsestänne.

”Ensin ja etummaisena ajatelkaa henkenne maailmaa ja sen tietämystä sekä kehonne mukavoittamista ruoalla ja juomalla sekä vaatetuksella. Teidän täytyy vakuuttaa hengähdystauko, jotta keho ei väsyisi sairauteen, ja teidän ei tulisi poistaa vastuuta muilta näkemyksessänne, että teidän täytyisi hoitaa muita, jotka osaavat hoitaa itseään. Teidän tulisi pitää huolta hyväntekeväisyydestänne, että se on arvoisessaan paikassa.

”Teidän täytyy välittää myös seuraavasta päivästä, sillä huominen ei tule huolehtimaan teistä itsestään. On tarpeeksi, että jokaisena päivänä on omat huolensa, jottei teidän tarvitsisi huolehtia fyysisen terveytenne tarpeista, mutta teidän ei tulisi majailla tai kahmia, sillä tarvikkeet tulevat vain mädäntymään ja rapistumaan. Pitäkää huoli kohtuudessa ja odotetussa tarpeessa, mutta älkää asettako sellaista stressiä huomiselle, että ette käytä niitä asioita, jotka teille ovat annettu käytettäväksi tänään.

Tämän jälkeen Jmmanuel pyysi hänen kanssaan kerääntyneitä miettimään ”tuomitsemista”.

”Älkää tuomitko väärin, ettei teitä tuomittaisi väärin. Sillä millä tuomiolla tuomitsette, niin teidät tuomitaan, ja millä mitalla mittaatte, niin teidät tullaan mittaamaan. Siispä tuomitkaa luonnon lakien logiikan mukaan, jotka ovat Luomakunnasta, sillä yksin ne ovat todelliset ja täsmälliset.

”Mitä näette, paitsi tikun veljenne silmässä, ettekä ole tietoisia tikusta omassa silmässänne? Te tekopyhät, ensin vetäkää tikku pois omasta silmästänne, ja sen jälkeen katsokaa, kuinka voitte vetää tikun veljenne silmästä.

”Ensin opetelkaa luonnon ja Luomakunnan lait, niiden logiikka, ennen kuin tuomitsette ja haluatte nähdä toveri-ihmisenne erheet. Ensin opetelkaa luonnon ja Luomakunnan lakien kautta omat virheenne, jotta voitte korjata toveri-ihmisenne erheet.

”Teidän ei tulisi koskaan antaa pyhiä asioita koirille eikä heittää helmiänne sioille, etteivät ne astuisi niiden päälle jaloillaan ja kääntyisi teitä vastaan sekä revi teitä kappaleiksi. Sillä totisesti sanon teille, älkää heittäkö henkisiä aarteitanne lokaan, ja älkää haaskatko niitä arvottomille, sillä he eivät teitä kiitä ja repivät teidät kappaleiksi, sillä heidän ymmärryksensä on pieni ja henkensä heikko.

 

PYYTÄKÄÄ, ETSIKÄÄ JA KULTAINEN SÄÄNTÖ

”Pyytäkää, niin se tullaan antamaan teille; etsikää, niin tulette löytämään; koputtakaa, niin se tullaan avaamaan teille. Sillä hengeltään pyytävä vastaanottaa, hengen voiman kautta etsivä löytää ja henkensä ovelle koputtavalle se avataan.

”Kuka on joukossanne, joka antaisi pojalleen kiven hänen pyydettyään leipää? Tai jos hän pyytäisi teiltä kalaa, antaisitteko hänelle käärmeen? Näin ollen vaikka olisitte häijyjä, jos kykenette antamaan lapsillenne hyviä lahjoja, niin kuinka paljon enemmän henkenne antaa teille, jos pyydätte sitä?” Olkoon se niin.

”Kaiken, mitä haluaisitte ihmisten tekevän teille, tehkää niin myös heille. Se on laki profeettojen mukaan. Astukaa kapean portin läpi, sillä tuomitsemiseen johtavat portti ja polku ovat leveitä, ja on monia, jotka kävelevät niissä. Ja elämään ja tietoon johtavat portti ja polku ovat kapeita, ja vain hyvin harva ne löytää.

 

VAROKAA—

”Varokaa vääriä profeettoja ja oppineita, jotka tulevat luoksenne lampaan vaatteissa, mutta sisältään he ovat kuin raivopäisiä susia ja saarnaavat teille olla nöyrä pyhätöille, väärille jumalolennoille ja jumalille, ja he saarnaavat teille olla nöyrä epäjumalankuville ja väärille opetuksille.

”VAROKAA NIITÄ, JOTKA KIELTÄVÄT TEILTÄ PÄÄSYN VIISAUTEEN JA TIETOON SEKÄ KERTOVAT TEILLE OLLA MENEMÄTTÄ KUUNTELEMAAN SITÄ, MIKÄ EHKÄ ON TOTUUS, SILLÄ HE PUHUVAT TEILLE VAIN SAAVUTTAAKSEEN VALLAN YLITSENNE JA OTTAAKSEEN HALTUUNSA TAVARANNE JA OMAISUUTENNE. ETSIKÄÄ AINA PEITTEIDEN ALTA TUTKIAKSENNE SITÄ, MITÄ HE EIVÄT KERRO TEILLE, JA LISÄKSI TARKISTAKAA HUOLELLISESTI NE ASIAT, JOITA HE KAKISTAVAT TEISTÄ ULOS. TOTUUS JA VIISAUS TOTUUDESSA ANNETAAN VAILLA HINTAA TAI VOIMANKÄYTTÖÄ.

”Tulette tunnistamaan nämä hedelmistään, joita he kantavat. Voiko henkilö kerätä viinirypäleitä okaista ja viikunoita ohdakkeista? Näin ollen jokainen hyvä puu tuo hyvän hedelmän, mutta huono puu tuo pahan hedelmän. Hyvä puu ei voi tuoda pahaa hedelmää, ja huono puu ei voi tuoda hyvää hedelmää. Näin ollen hedelmistään heidät tunnetaan.

”Täten hän, joka kuulee puheeni ja noudattaa sitä, on kuin viisas mies, joka rakensi talonsa kivelle. Ja hän, joka kuulee tämän puheen ja ei noudata sitä, on kuin hölmö mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Ja kun pikainen tulva syöksyi häntä kohti ja voimakkaat tuulet puhalsivat hänen taloaan vasten, se kaatui ja romahti. Olkoon se niin, että te, joilla on viisautta noudattaa sanojani, tulette niittämään suuria rajoittamattomia palkintoja.”

Ja sen jälkeen kun Jmmanuel oli päättänyt puheensa, ihmiset olivat pökerryksissä ja järkyttyneitä hänen viisaudestaan ja tietämyksestään sekä olivat yllättyneitä hänen opetuksistaan, sillä hän puhui totaalisella arvovallalla ja äänensävyn vakavuudella uutta opetusta ja ei niin kuin toinen heidän omista oppineistaan. He mumisivat joukossaan suuressa ihmetyksessä tästä ystävällisestä miehestä, joka puhui niin painavasti totuudesta, joka oli lastattu järjellä ja logiikalla.

***********************************

 

Mennään levolle tästä paikasta, jotta voimme jatkaa virkistyneinä. Arvostan suuresti palvelunhaluasi, oppilas. Rauha olkoon kanssasi on siunaukseni. Salu. Asia olisi niin, kuten minulle on kerrottu, että periaatteessa sinä kirjoitit Sipapu Oddyseyn kymmenessä päivässänne – tulemme saamaan sen valmiiksi, rakastettu. Olkoon se niin.

www.fourwinds10.com/journals/pdf/J002.pdf