KÄÄNNÖS: PHOENIX JOURNAL #2 – JA HE KUTSUIVAT HÄNTÄ NIMELLÄ IMMANUEL *** OLEN SANANDA – LUKU 2

SANANDA JA JUUDAS ISKARIOT

 

LUKU 2
REC #1 ISCARIOTH/JMMANUEL SANANDA
MON., AUG 7, 1989 7:00 A.M. YEAR 2, DAY 356

Olen läsnä, Dharma, jatketaan kirjoituksiemme kanssa. Teen tilaa Judas Iskariotille, jotta voisit saada käännöksen kääröjen sanoista. Teidän täytyy muistaa, että minkä tahansa annetun kokemuksen aikana olemassa olevat olosuhteet ovat äärimmäisen tärkeitä pitää mielessänne. On helppoa katsoa taaksepäin ja nähdä, kuinka se olisi ollut erilaista tai olisi voinut olla erilaista. Kerrottu tarina ja siihen aikaan tapahtuneet tapahtumat ovat tärkeitä näissä olosuhteissa, sillä niin virheellisiä tarinoita on kerrottu ja niitä liioiteltu kautta aikojen. Ajatelkaa – jos sanomalehtenne voivat sekoittaa kaksi nimeä ”haastattelussa” etusivullanne – niin miten kaksi tuhatta vuotta sitten, kun sana kulki kamelikaravaanien myötä juoruissa! Tulemme nyt oikaisemaan tallenteet; liian paljon vahinkoa on tehty minun nimeeni, ja se tulee lakkaamaan, sillä pahuus on tuhoamassa teitä. Omat mediaesityksenne ovat kokonaan täytetty tarinoilla, ja te saatte ehkäpä yhden tuhannesosan ”uutisia” pallollanne. Lisäksi se tulee ennakkoon valituista tarinoista tai niiden versioista keskusuutispalvelun siivoamana. Luuletteko itse asiassa, että se olisi pääuutinen, jos kävelisin sisar Eleanorin kanssa joka kolmaskymmenes minuutti – täydessä ruumiillistumisessa? Ei tietenkään, joten tulkaa ulos ”hölmöjen” unienne fantasiamaailmasta ja mennään eteenpäin totuuden kanssa.

Laitetaan pohjimmiltaan väärät myytit lepoon totuuden myötä lyhyessä muodossa, jotta olisitte valmiita nauttimaan ja oppimaan kosmoksen veljiltänne, jotka tulevat pian avittamaan niitä, jotka ovat pyytäneet minua ja Isäämme avuksi. Te Maasta olette etsineet rukoilevasti apua väkivallan ja moraalin rappeutumisen ajassanne; te saatte sitä. Kuinka ajattelitte sen tulevan? Ajatelkaa sitä todellakin – kuinka ajattelitte sen ilmestyvän? Teillä ei ole Maan päällä kykyä tai laitteita peruuttamaan sitä, joten kuinka uskoitte sen tulevan teille? Olkoon se niin.

Siirryn sivuun valvoakseni, Dharma, jotta sinä ja Juudas voisitte kirjoittaa. Siunaukset sanalle.

********************************

JOHANNES KASTAJA

Puhutaan ensin eräästä Kirjassanne, johon viitataan Johannes Kastajana. Kukaan ei tiennyt silloin eikä nyt, mistä tämä Johannes Kastaja tuli, sillä hänet oli tuotu sinne valmistamaan tie nuorelle Jmmanuelille, joka saavuttaisi mestariutensa. Pahat karkotukset tapahtuivat kauttaaltaan koko maassa. Rakkaat ystävät, jotka luette näitä sanoja tänä päivänä vuotenanne 1989, ette voi käsittää. Katsotte kuvia joulukorteissanne ja näette haluamanne – se oli kurjaa ja julmaa aikaa maailmassa Kristusmestarin tullessa. Voitte löytää ”hyvää” pienistä olemassaolon taskuista kaikissa historian aikamuodoissa. Ah, mutta takaisin kääröihin:

Nuoren Jmmanuelin seuraavat muutamat vuodet vietettiin Nasaretissa, kun hän kasvoi fyysisesti perheensä parissa, joka kasvoi myös lukumäärältään noiden vuosien aikoina. Pyrin kuitenkin pitäytymään tosiasioihin keskustelussa, joten en tähän aikaan avarra mistään muusta kuin olosuhteista, jotka liittyivät suoraan Jmmanueliin suuressa merkityksessä ja poikkeavat suuresti siitä, mitä teille on kerrottu.

Siihen aikaan tuli eräs, Johannes Kastaja, joka kulki maassa opettamassa ja saarnaamassa. Hän saarnasi enimmäkseen Jordanin joen rantapenkereiden varrella olleissa kokoontumisissa, aavikon reunalla. Kukaan ei tiennyt, mistä hän tuli ja milloin hän oli saapunut. Hän alkoi kuitenkin vetämään puoleensa varsin suuria yleisöjä, sillä hän saarnasi ”kastetta” Jumalan vanhojen lakien mukaan tavalla, jonka mukaan tie tietämykseen tuli valmistella, ja hän saarnasi, että lakeja tuli seurata, koska Hän (Jumala) oli ainoa hallitsija ihmisrodulle, mutta että Jumalan yläpuolella oli Luomakunta, maailmojen, universumien ja kaikkien elävien asioiden Luoja. Hän saarnasi myös, että kaikki asiat ovat eläviä.

Hän kertoi, että Luomakunta on vailla sukupuolta, ei mies eikä nainen, ja oli kaikkien salaisuuksien salaisuus, kuolema ja elämä, valo ja pimeys, oleminen ja olematta oleminen, ja että Herra Jumala, hallitsija hänen ihmisrodulleen ja niille, jotka matkustivat kaukaa, taivaallisille pojille, pitää Luomakuntaa suurimmassa kunnioituksessa, ylitse kaiken muun tai kaiken toisen.

Kaikkialta Juudeasta ja Jerusalemista ihmiset menivät Johanneksen luo tunnustaen Jumalan muinaiset lait ja sallivat itsensä tulla hänen kastetuiksi Jordanin joessa. Johannes kertoi heille, että rituaali itsessään ei tehnyt mitään, vaan että se kuvasi puhdistusta ja hyväksyntää. Se pesi pimeytyneet energiat pois kehon ympärillä olevasta aurakentästä, jotta positiivinen energiakuvio voisi vakiinnuttaa itsensä. (Vesi muuttaa sähkökuvioita, veljet – teidän täytyy pitää tämä ylimpänä tieteellisissä aktiviteeteissanne.)

Johannes ilmeni hyvin yksinkertaisena olentona, joka piti yllään yksinkertaista kamelin karvasta kudottua kaapua ja sitoi sen kamelinnahkaisella vyöllä kupeidensa ympärille. Hänen ruokansa oli myös yksinkertaista, sillä hän ei syönyt paljoa muuta kuin villiä hunajaa ja kulkusirkkoja. Hän selitti ihmisille, että kun kulkusirkka söi viljasatoa, siihen mennyt aine oli muuntunut hyvin arvokkaaksi muonaksi. Hän näytti heille, että kulkusirkan ei tarvinnut esittää tuhoisaa tuholaista vaan sen sijaan suuriarvoista ruokavarantoa, joka muutti yksinkertaisen ruokatavaran kehoa ylläpitäväksi ”kokonaiseksi” ruoaksi. Hän kertoi heille lisäksi, että villeiltä mehiläisiltä kerätty hunaja antoi energiaa, josta keho voisi välittömästi saada voimia, ja kun villit mehiläiset keräsivät pölyn villeiltä kasveilta, ne toivat kokoelman arvokasta ruokavarantoa hunajaan. Lisäksi mehiläispesään tuotu käyttämätön pöly oli myös varsin ihmeellinen ruokavaranto. Kuten historiassa on aina ollut tapana, ihminen ottaa häntä miellyttävän ja hylkää halveksimansa. Jos ihminen tulisi tasapainoon ja ottaisi osaa ”tuholaisista”, joita on runsaasti, teitä ei vaivaisi nälänhätä ja nääntyminen – pohtikaa sitä, veljet.

Kun Johannes voiteli joessa upotuskasteella monia ihmisiä, hänen luokseen tuli myös monia fariseuksia ja saddukeuksia, jotka pilkkasivat ja ivasivat häntä pahansuovilla huudoilla ja puheilla, mutta Johannes puhui: ”Te kyykäärmeiden suku, kuka kertoi teille, että voisitte paeta tulevalta vihalta, kun väärät opetuksenne tunnistetaan? Katsokaa ja tuokaa esiin katumuksen hedelmä sekä opettakaa totuutta. Kääntykää pois omilta vääriltä ja ylimielisyydellä tehtyjen opetuksienne pahuudesta sekä vallan ja voiton motiiveista. Älkää ajatelko, että sanotte toistenne joukossa: ”Meillä on Abram isänämme.” Minä kerron teille Hänen tiedollaan ja voimallaan, että Jumala pystyy kääntämään nämä kivet lapsiksi, koska Hän tietää Luomakunnan salaisuuden.

”Kirves on jo laskettu puiden juurelle. Siispä puu, joka tuo huonon hedelmän, hakataan alas ja heitetään tuleen.

”TE KYYKÄÄRMEIDEN SUKU, KAHDEN TUHANNEN VUODEN KULUTTUA TEITÄ JA TEIDÄN VÄÄRIN OPETTAVIA JÄLKELÄISIÄNNE, JOTKA PALVELEVAT OMAA YLPEYTTÄÄN VALLAN JA VOITON MOTIIVEISTA, TULLAAN RANKAISEMAAN JA TUHOAMAAN VALHEIDENNE TAKIA.

”Kun ihmisrotu alkaa tietää ja erottaa jyvät akanoista, kun teidän väärille opetuksillenne nauretaan, ja ihmisrotu löytää totuuden ja rakentaa laulavia valoja ja tulikoneita, jotka lentävät taivaallanne ja ylitse sen ja joissa ihmiset voivat matkustaa avaruuteen ja kauemmas, kuten ovat tehneet Jumala ja Hänen seuraajansa, taivaalliset pojat, jotka opettavat meille viisauden tietoa Luomakunnasta ja jotka kehottavat meitä noudattamaan luonnon lakia ja elämään sen mukaan sekä tasapainossa, niin silloin te niitätte palkintonne ja korjaatte sadon valheistanne ja pahuuden töistänne, joita olette sysänneet näille rakkaille ihmisille.

”Menkää pois tästä paikasta, te uskoton kyykäärmeiden suku, menkää pois tästä paikasta, sillä olette epäpuhtaita ja kirottuja valheellisissa opetuksissanne. Menkää pois tästä paikasta, sillä minä voin omalla myönnytykselläni kastaa teidät katumukseen vain vedellä. MUTTA HÄN, JOKA TULEE MINUN JÄLKEENI, ON MINUA VAHVEMPI, JA MINÄ EN OLE ARVOINEN OTTAMAAN POIS HÄNEN KENKIÄÄN, JA HÄN KASTAA TEIDÄT HENGEN TIEDOLLA JA TOTUUDEN TULELLA. HÄN TULEE LAPIO KÄDESSÄÄN JA LAKAISEE PUINTILATTIANSA JA KERÄÄ VEHNÄN VARASTOONSA; MUTTA HÄN POLTTAA AKANAT TULELLA, JOTA EI VOI SAMMUTTAA, SILLÄ VALHE EI VOI IKINÄ VASTUSTAA TOTUUTTA, JOKA TUHOAA PAHUUDEN TULESSAAN. HÄN TULEE KAKSI KERTAA, SILLÄ HÄNEN ENSIMMÄINEN TULEMISENSA TULEE OLEMAAN HÄNEN OMILLE OPETUKSILLENSA, JOTTA HÄN PYSTYY LÄPÄISEMÄÄN JOHDATUKSENSA JA TULEMAAN TÄYTEEN PERINTÖÖNSÄ, JA SEN JÄLKEEN HÄN TULEE JA KAIKKI NÄMÄ PAHAT ASIAT KARKOTETAAN TÄSTÄ MAASTA.”

 

JMMANUELIN KASTE

Erään kerran, kun Johannes oli saarnaamassa kerääntyneelle yleisölle ja pilkkaajat olivat erityisen halventavia, katsokaa, nuori Jmmanuel Galileasta tuli Jordanin joelle. Hän meni Johanneksen luokse ja pyysi Johannesta voitelemaan hänet kasteella, mutta Johannes kieltäytyi ja sanoi: ”Minun täytyy tulla SINUN kastamaksi, sillä sinä olet paljon viisaampi kuin minä, ja sinä tulet minun luokseni?”

Jmmanuel vastasi ja puhui: ”Annetaan sen tapahtua nyt niin, sillä se on meistä kiinni täyttää kaikki oikeudenmukaisuus ja toimia Maan tilanteessa, koska me molemmat olemme Maan poikia.”

Ja täten kaksi puhuivat Jumala välissään ja neuvottelivat opastuksesta, ja niin Johannes myöntyi ja kastoi Jmmanuelin. He halasivat pitkäaikaisina ystävinä pitkän aikaa ja vaihtoivat sanoja, joita joelle kerääntyneet eivät voineet ymmärtää tai tulkita.

 

NELJÄKYMMENTÄ PÄIVÄÄ KORKEAMPIEN OLENTOJEN KANSSA

Jmmanuelin kasteen jälkeen hän nousi Jordanin joen vedestä, ja kun hän kiipesi joen matalikkoa pitkin, suuri liikutus kulki sinne kerääntyneen yleisön halki. Sillä täten oli todistettu, että metallinen valo putosi taivaalta ja tippui Jordanin joen ylle. Kaikki ihmiset putosivat kasvoilleen painaen ne rantahietikkoon, ja jotkut hyppäsivät itse jokeen, sillä he olivat pelästyneitä ja jähmettyneitä pelosta.

Mutta ääni puhui metallisesta valosta: ”Tämä on rakas poikani, johon olen hyvin tyytyväinen. Hän tulee olemaan totuuden kuningas ja viisauden opettaja, joka nostaa tämän ihmisrodun tietämykseen.”

Sen jälkeen, kun ääni oli hiljaa, Jmmanuel kääntyi väkijoukkoa kohti ja kertoi heille olemaan rauhassa ja pelkäämättä. Hän asetti siunauksensa kerääntyneille, ja paniikki ja pelko olivat laantuneet. Sen jälkeen hän kääntyi ja meni metalliseen valoon, joka näytti olevan tulen ja savun ympäröimä, mutta ei antanut hirmuista ihoa polttavaa lämpöä; joka tapauksessa kaikki pitivät välimatkaa valosta paitsi Jmmanuel, joka oli kävellyt sitä kohti ja meni siihen. Sen jälkeen, kun hän oli mennyt valoon aukon kautta, aukko suljettiin ja valo nousi taivaalle, liiti ilman elottoman meren halki, ja metallisen valon laulusta tuli pian äänetön.

Sen jälkeen Jmmanuelia ei enää nähty tai kuultu maan päällä neljänkymmenen päivän ja yön ajan.

Seuraavan aikajakson aikana Jmmanuel ei enää elänyt Maan ihmisrodun ihmisten keskuudessa. Itse asiassa hän ei enää koskaan elänyt ihmistiheyden täysinäisyydessä siitä päivästä eteenpäin, sillä hänet oli jotenkin tehty erilaiseksi kokemastaan ihmisluomuksesta.

**Seuraavan osuuden sanat tulivat itse Mestarilta, ja itse asiassa te pienessä ryhmässä olevat olette jakaneet hänen kertomuksensa salaisuudesta. Kerron sen uudestaan tässä, jotta tämä dokumentti tulisi päätökseen yksikkönä tallennussarjassa; käsittelen sen joka tapauksessa vain lyhyesti, sillä Mestari Jmmanuel toivoo kattavansa tämän kokemuksen tarkempien yksityiskohtien kera myöhemmässä ”ajan” jaksossa. Kerron sen täsmälleen niin kuin kääröt voidaan kääntää.**

Sen jälkeen, kun Jmmanuel oli nostettu Maasta ja kun tämä tapahtui, kukaan ei tiennyt, minne hänet oli viety.

Metallinen valaistu esine jätti Jmmanuelin pohjoisen ja lännen välille, jossa suojelusenkelit vastaanottivat nuorat, joilla mitata paikka valituille.

Täten hän eli neljäkymmentä päivää ja kolmekymmentäyhdeksän yötä pohjoisen ja lännen tuulien välissä, jossa hän vastaanotti viisauden salaisuuden. Sillä välin hän vietti päivänsä viisaiden pyhimysten ja Jumalan sekä suojelusenkeleiden, taivaallisten poikien, kanssa, jotka opettivat hänelle viisauden tiedon, Jumalan hallinnan tästä ihmisrodusta sekä taivaallisista pojistaan, universumeiden Luomakunnan kaikkivaltiuden ja hengen kuolemattomuuden uudelleensyntymisen kautta.

Siellä hän näki esi-isät, muinaisten aikojen pyhimykset, jotka olivat ihmisrodun isät, taivaalliset pojat.

Sieltä hän meni pohjoiseen maan päätyjä myöten, missä metalliset valot ja tulikulkuneuvot putosivat taivaalta tai liikkuivat taivaiden läpi tai laulun kera ja savun sekä tulen peitossa ampaisivat avaruuksiin ja joskus seisoivat äänettöminä maiden yläpuolella äänettömissä ja liikkumattomissa pilvimuodoissa; ollessaan lähellä maamassoja.

 

KOLME PORTAALIA

Siellä koko maapallon päädyissä hän näki mahtavan ja verrattoman ihmeen. Hän näki taivaan porttien avautuvan. Siellä oli kolme näitä ovia, jotka avattiin häntä varten, jotta hän näkisi sisäpuolelle. Taivaalliset ovet loistivat niin isolle alueelle kuin eloton meri Jordanin joen lähellä sen kirkkaimmassa Soharissaan.

Siellä loistaen koko Israelin maa oli elossa, ja todelliset ihmiset ja eläimet sekä kaikki olivat siellä. Tämän ensimmäisen taivaallisen oven sisäpuolella ei ollut piilotettua salaisuutta, sillä Sohar kulki sisälle majojen pienimpiin tiloihin ja paljasti viimeisimmänkin asian.

Toisen taivaallisen porttikäytävän sisällä kohosi mahtavia vuoria, joiden huiput kurottautuivat taivaisiin ja katosivat pilviin. Suuret massat syvää lunta lojuivat vuorien juurilla, ja niiden reunalla toinen ruskeaihoinen ihmisrotu rakensi asuinsijojaan.

Kolmas taivaallinen portti paljasti valtavaulotteisen maan, vuorisen maan jokien, järvien ja merien kera – jälleen siellä eli toinen ihmisrotu.

Ei kaukana näistä kolmesta portaalista oli Jumalan palatsi, näiden ihmisrotujen ja kaukaa matkustaneiden taivaallisten poikien sekä suojelusenkeleiden hallitsija. Palatsissaan Jumala hallitsi kolmea Hänen luomaansa ihmisrotua ja hänen seuraajiaan, taivaallisia poikia. Hän oli kuolematon ja muinainen ja suuren jättiläisen kokoinen, kuten taivaalliset pojat olivat.

 

PYHÄT OPETTAJAT

Tässä Jumalan palatsissa Jmmanuelille ilmestyi kaksi hyvin pitkää ihmistä, joiden kaltaisia hän ei ollut koskaan nähnyt Maassa. Heidän kasvonsa säteilivät kuin aurinko; heidän silmänsä vaikuttivat palavilta soihduilta, ja tuli vaikutti tulevan heidän suistaan; heidän vaatetuksensa muistutti vaahtokerrosta ja heidän kätensä olivat kuin kultaiset siivet. He elivät omassa maailmassaan, sillä ihmisten maailma oli tappanut heidät.

Nämä kaksi ihmistä seitsemän sisaren tähtikuvioista olivat pyhiä opettajia ja olivat yhdessä kahden pienemmän ihmisen kanssa, jotka sanoivat olevansa ihmisiä Baawlista. He sanoivat: ”Ihmiset ovat tulleet taivaasta Maahan, ja muita ihmisiä on nostettu Maasta taivaaseen. Taivaasta tulleet ihmiset pysyivät maassa pitkän aikaa ja loivat älykkään ihmisrodun. Katsokaa, taivaallisten poikien luomat ihmiset olivat hyvin erilaisia omalla tavallaan muista Maan ihmisistä. He eivät olleet kuin Maan ihmiset, vaan vastaavanlaisia kuin taivaan enkelten lapset; erilaisia. Heidän kehonsa olivat valkoiset ja kalpeat kuin lumi ja punaisia sisältä kuin ruusunnuppu. Heidän hiuksensa olivat valkoiset kuin villa ja silmänsä hyvin kauniit. Ihmisrodut tulevat pitämään heidän perimänsä kauneuden ja jatkavat sen luomista. Mutta vuosisatojen ja vuosituhansien kuluessa he tulevat sekoittumaan muiden Maan ja taivaiden ihmisrotujen kanssa luodakseen Maan ihmisten kanssa uusia ihmisrotuja ja erikoisrotuja, kuten taivaalliset pojat.

 

TAIVAALLISEN POJAN VIISAUS

”Jmmanuel, olet viisaudesta ja sinut on luotu joukostamme olevasta taivaallisesta pojasta. Viisaudellasi tulet tekemään mahdottomasta mahdollisen ja suoritat tekoja, joita ihmisrodut pitävät ihmeinä. Tiedät hengen voiman, mutta pidä varasi ja älä käytä sitä väärin. Kauttamme vastaanottamasi viisautesi palvelee ihmisrotujen hyvinvointia, mutta sinne johtava tie tulee olemaan hyvin vaikea sinulle ja heille. Sinua ei tunnusteta sellaisena kuin mikä olet ja sinut kielletään, sillä ihmisrodut ovat tietämättömiä ja täynnä taikauskoa sekä vääriä opettajia.

”Ihmisrodut uskovat, että Jumala ON Luomakunta itsessään eikä taivaallisten poikien ja näiden ihmisrotujen hallitsija. Maan ihmiset määrittelevät Hänelle Luomakunnan kaikkivaltiuden ja ylistävät Häntä Luomakuntana ITSENÄÄN. Joka tapauksessa Jumala on kuin ihminen, kuten ovat kaikki taivaalliset pojat ja ihmisrodut, paitsi että Hän on henkisesti ikuisesti kehittyneempi kuin he ovat – enemmän kuin yksikään ihmisluomus tai taivaallinen poika.

 

ÄLÄ HUOMIOI VÄÄRIÄ OPETUKSIA

”He herjaavat myös sinua, Jmmanuel, Jumalana ja Hänen synnynnäisenä poikanaan, ja sinut tullaan myös tekemään heidän tietämättömyydessään yhdenvertaiseksi Luomakuntaan nähden. Tulet kertomaan heille, että myös he voivat olla kuin sinä olet, mutta he eivät ymmärrä ja karkottavat sinut totuuden anteliaisuudestasi.

”Älä huomioi näitä vääriä opetuksia, koska vuosituhat tulee kulumaan, ennen kuin Maan ihmisrotujen ihmiset pystyvät tunnistamaan totuuden. Tämä tulee olemaan tällä tavoin useista syistä, joista yksi on se, että sinun täytyy kasvaa johdatuksiesi läpi Jumalalliseen tilaasi, jossa sinulle tullaan antamaan nimesi ja täysi perintösi.

”Suuria ihmisveren tulvia tullaan vuodattamaan vuoksesi ja myös sinun vertasi sekä lukemattomien ihmissukupolvien verta. Suorita silti tehtäväsi viisauden kuninkaana, Gabrielin, taivaallisen pojan, poikana, sillä niin totaalisen valon ja viisauden Jumalasi on määrännyt. Loputon Hän. Laki oli määrätty Jumalan nimeen luoda sinut, jotta voisit palvella profeettana ja viisauden edelläkävijänä tälle ihmisrodulle ja kaikille uusille ihmisroduille, jotka Maan maille tulevat.

”Suorita tehtäväsi vailla vaivaantumista ja älä salli vastenmielisyyden tunnetta, sillä se on suuri koetus, jonka tulet kestämään. Et tule huolehtimaan vastarinnasta, kaikesta järjen puutteesta ja kirjurien sekä fariseusten vääristä opetuksista sekä myös epäuskoisista ihmisistä. Sinun täytyy suoriutua aina tasapainossa ja pysyä sisäisessä viisaudessa ja harmoniassa, sillä tulet olemaan esimerkki ihmisroduille tuleville kehittymisille. Sinun annetaan kasvaa ylitse kaikkien ihmisrotujen viisauden ja tulla YHDEKSI JUMALAN KANSSA, jotta tulet täyttämään lopullisen tehtäväsi ihmisen maailmoissa.

”Vuosisatoja ja kaksi vuosituhatta ovat kuluneet tehtäväsi täyttymyksen hetkenä, ennen kuin viisautesi totuus on tuotu ihmisten keskuuteen ja tullaan tunnistamaan ja levitetään joidenkin ihmisrotujen ihmisten toimesta. Nämä määrätyt ja vihityt ovat myös taivaallisten poikien kouluttamia ja opettamia Jumalan valtakunnissa. He tulevat olemaan uskaliaita ja omistautuneita yli kaikkien muiden, jotta heidän tehtävänsä tulisivat täytäntöön täydellisyydessä ja aikaosuuksien oikeanlaisessa jaksossa.

”Ei ennen sitä aikaa kun koneet lennättävät itsensä ihmisen taivaalle, että totuus lyö itsensä läpi ja vääristä opetuksista tulee hiljalleen hyvin epävakaita ja horjuvia, nimittäin niistä, että olet Jumalan tai Luomakunnan Poika. Sillä sinut tunnistetaan taivaallisten poikien poikana, ja tulet yhdeksi Jumalan KANSSA ja Luomakunnan SISÄLLÄ.

 

TAIVAALLISET POJAT TULEVAT PALJASTAMAAN ITSENSÄ

”Tämä tulee olemaan aika, jolloin me, taivaalliset pojat, alamme paljastaa itsemme jälleen ihmisroduille, koska heistä on tullut tietäviä ja he uhkaavat taivaan järjestystä saavuttamallaan voimalla. Mutta he tulevat olemaan röyhkeitä ja tietämättömiä ja eivät kykene käsittelemään hölmöä löytämäänsä voimaa, ja he uhkaavat tuhota ja hävittää koko Maan pahojen näpertelyidensä kautta.”

Näin he, taivaalliset pojat, puhuivat pohjoisen ja lännen välissä, ennen kuin he toivat Jmmanuelin metallisessa valopallossa takaisin Israeliin Galilean maahan.

Kun Jmmanuel palasi hän havaitsi, että Johannes Kastaja oli vangittu, ja sen jälkeen hän jätti Nasaretin kaupungin ja meni asumaan meren vieressä Sebulonin ja Naftalin mailla sijaitsevaan Kapernaumiin.

Siihen aikaan Jmmanuel alkoi opettaa ja varoitti ihmisiä: ”Katukaa ja kääntykää totuuteen ja tietämykseen, sillä yksin ne tuovat teille elämän.”

 

ENSIMMÄISET OPPILAAT

Ja sen jälkeen kun Jmmanuel kulki Galilean merta myöten tämän opetuksen kera, hän tuli kahden veljeksen luokse, jotka olivat nimeltään Pietari ja Andreas, Simonin kuningassuvusta, joka tunnettiin myös Simeiona, ja he heittivät kalastusverkkonsa mereen, sillä he olivat kalastajia. Ja Jmmanuel puhui heille sanoen: ”Tulkaa ja seuratkaa minua; opetan teille tietämystä ja teen teistä ihmisten kalastajia.” Sen jälkeen kun he olivat kuunnelleet Jmmanuelin totuutta, heistä tuli sitoutuneita ystäviä, ja he jättivät pian kalastusverkkonsa taakseen ja matkustivat nuoren Jmmanuelin mukana ollen kaikki nuoria ja suurin piirtein samanikäisiä.

He ja Jmmanuel matkustivat läpi koko Galilean, opettivat synagoogissa, saarnasivat hengen tietämystä ja paransivat kaikkia tauteja ja raihnaisuuksia ihmisiltä, jotka tulivat kuulemaan ja etsimään viisautta.

Uutiset hänestä levisivät kaikkialle Syyriaan. Hänestä kuulleet toivat hänen luokseen sairaita, eri tautien ja ruttojen vaivaamia, pakkomielteisiä, mielisairaita ja niitä, jotka olivat sairaita halvauksista ja kaikenlaisista kärsimyksistä. Hän paransi heidät kaikki.

Tapahtui niin, että monet ihmiset seurasivat häntä Galileasta, kymmenestä kaupungista, Jerusalemista, Juudeasta ja toiselta puolelta Jordanin jokea. Kaikkialle minne he menivät, monet ihmiset kerääntyivät ja pyrkivät kuulemaan hänen opetuksiaan, sillä hänen oli tunnistettu olevan korkeasti inspiroitunut ja korkeasti tietävä. Väkijoukot kasvoivat jatkuvasti lukumäärältään, joten nuoren mestarin täytyisi löytää korkeampi maa, jolla seistä, jotta hänet nähtäisiin ja kuultaisiin. Hän etsi paikan, jossa hän voisi seisoa kukkulan päällä ja nähdä ihmiset, jotta hänen äänensä kantautuisi kerääntyneiden äärireunoille asti.

********************************

Dharma, pidetään hengähdystauko, sillä emme ole pitäneet taukoa työstämme noin kolmen tuntinne ajan. Lepää hieman ja tulemme palaamaan työhömme. Olet siunattu meidän taivaallisten poikien osalta, ja kommunikaatiomme kasvaa vakaasti synkronoidummaksi ja soljuvammaksi. Salu, Salu, Salu.

www.fourwinds10.com/journals/pdf/J002.pdf