KÄÄNNÖS: PHOENIX JOURNAL #2 – JA HE KUTSUIVAT HÄNTÄ NIMELLÄ IMMANUEL *** OLEN SANANDA – LUKU 13

SANANDA JA JUUDAS ISKARIOT

 

LUKU 13

REC #1 ISCARIOTH/JMMANUEL SANANDA

THU., AUG. 10, 1989 7:15 A.M. YEAR 2, DAY 359

Dharma, Sananda tässä. On tunnistettu, että suurin osa opetuksista on jo annettu teille liittyen muinaisten opetusten viimeisiin sivuihin. Sillä myös nämä tuodaan täsmällisessä muodossa, johon valitsen kääröt käännetyksi teille – toista kertaa, jotta tallenteet olisivat turmeltumattomia. On vain yksi muu jakso, jonka toivon esitellyksi tämänhetkisessä muodossa, ja se on ristiinnaulitsemisesta hyvin arvostamani ja kunnioittamani Gabrielin esittämänä. Annan teille ohjeet jäljelläolevan materiaalin julkaisuun, kun saavutamme käännöksien päätöksen. Asetan sinettini ja totuuteni näille sanoille.

Luovutan mikropiiristön jälleen Juudas Iskariotille, jotta voitte jatkaa niin vähillä keskeytyksillä kuin mahdollista. Veljenne voivat organisoida annetut materiaalit, koska aloitin tavalliset luennot, jotta ne seuraavaksi taitettaisiin. Minun täytyy tehdä ”kiinniottoa” julkisen syötteen parissa, joten tuemme suosituksien kera liikkuessamme eteenpäin sekä julkaisemme monia opetuksia Atonilta, Hatonnilta ja rakastamiltamme seitsemän säteen opettajilta. Älkää huolehtiko siitä nyt. Jotkut ”suosituksien” kirjeet tullaan julkaisemaan useiden dokumenttien kanssa. Siirryn nyt valmiuteen. Siunaukset sanalle.

Juudas jatkaa, Dharma. Tervehdys uutena päivänä kaikkein Säteilevimmän ylistyksessä ja loisteessa.

 

LAIT JA KÄSKYT

Jmmanuel puhui käskyistä ja laeista näin: ”Koska Luomakunnan käskyt ja Jumalan lait pätevät, näin ollen niitä tulee noudattaa ja kunnioittaa. Koska Luomakunnan lait ovat Hengen lait, niin Jumalan lait ovat järjestyksen ja elämän lait. Jumala antoi lait sääntönä sille, mikä on oikein, ja myös ohjenuorana elämälle.

”Täten lait ja käskyt palvelevat polkuina, joilla ihmisen tulee kävellä viisaudessa ja älykkyydessä, jos hän on rehellinen oikeamielisyydessään. Siinä määrin kuin Luomakunnan lakeja ja Jumalan lakeja noudatetaan, ihmisillä ei ole tarvetta tuoda minkään sorttisia muita lakeja millään lailla.

”Luomakunnan lakeja ja Jumalan lakeja tulee pitää todellisina lakeina, ja niitä tulee noudattaa, sillä ne yksinään ovat päteviä. Jos ihminen poikkeaa näistä käskyistä ja näistä laeista, hän tuo ihmisen lakeja, jotka pohjautuvat väärään logiikkaan ja ovat näin ollen viallisia.

”Jos ihminen on heiveröinen hengessä, niin täten ovat hänen lakinsa heiveröiset ja kuten harhaoppi. Jos ihminen on röyhkeä ja piittaamaton käskyistä ja Luomakunnan sekä Jumalan laeista, hänet on pakotettu tuomaan omat lakinsa, jotka ovat täynnä virheitä ja johtavat hänet harhaan. Lait ja käskyt ihmisten mukaan tehtynä tuottavat murhia ja pahuutta, ja pahuus tulee leviämään ja saamaan kontrollin, eikä ihmisellä ole siitä enää yhtään valtaa. Käskyt ja lait ovat päteviä vain silloin, jos ne ovat johdettu viisaudesta ja logiikasta. Mutta logiikka vaatii viisautta ja käsityskykyä.

”Ihmisen käskyt ja ihmisen lait ovat voimattomia, jos ne eivät perustu Luomakunnan lakeihin, joihin myös Jumalan lait pohjautuvat, kuten jotka Hän antoi viisaudessa.

 

SANANLASKUT

”Totisesti sanon teille, että ihmisen luonnossa havaitsemista Luomakunnan laeista täytyy oppia viisaus. Mutta jos ihminen ei ajattele ja etsi, hän ei saavuta viisautta ja pysyy hölmönä.

”Viisaat eivät itke kadotettujen asioiden perään ja niiden perään, jotka ovat fyysisesti kuolleet, tai menneisyyden asioista. Hölmöt itkevät asioiden perään, jotka eivät ole itkemisen arvoisia, ja siten he lisäävät suruaan, ja heidän selvästi tarvitsee kokea kärsimystä.

”Hän, joka on viisaudesta rikas ja elää lakien mukaan, ei salli olentojen kärsivän, edes vähintäkään kipua tai vammaa, jos ne ovat viattomia.

”Typerys tai hullu, joka ei valloita ja kontrolloi tunteitaan, pitää tuhoa hyötynä ja käänteisesti hyötyä tuhona ja pitää suurta kärsimystä ’ilon’ muotona.

”Koska ihmiset eivät noudata viisautta ja etsi tietämystä eivätkä ymmärrä lakeja, he ovat täynnä harkitsemattomuutta ja paheita. Epärehelliset, typerät, uhmakkaat, kitsaat, vailla moraalista tunnontuskaa olevat, karkeat ja moukkamaiset sekä vihaiset tulevat satutetuiksi sellaisina, jotka ovat köyhiä hengeltään.

”Jos henkilö ymmärtää joka päivä asiaankuuluvalla tavalla vain hieman viisautta hengessä, hän edistyy kuin kuu kuukausikiertonne valoisalla puoliskolla. Viisaus on ihmisen suurin vahvuus, ja niin on luotu ’tahto’, joka on rakkauden ja onnellisuuden herra, mutta kaikella tällä ei olisi tarkoitusta ilman Hengen voimaa.

”HÖLMÖ, JOKA ODOTTAA ’KOHTALOA’ TOIMIMAAN TEKEMÄTTÄ ITSE MITÄÄN, MENEHTYY KUIN POLTTAMATON SAVIRUUKKU VEDESSÄ.

”Hän, joka pitää huolta lehmästä, saa aina maitoa; vastaavasti hän, joka vaalii viisautta ja käyttää sitä hengen voiman kautta, tuo rikasta hedelmää. Ymmärtäkää jokainen Luomakunnan laki, ja kun olette ymmärtäneet sen, pitäkää siitä kiinni ja eläkää sen mukaan, sillä lait ovat viisaudesta suurimmat.

”Ei ole silmää, joka olisi tasavertainen viisauteen nähden, ei pimeyttä tasavertaisena tietämättömyyteen nähden, ei voimaa tasavertaista hengen voimaan nähden eikä kauhistusta tasavertaisena henkiseen köyhyyteen ja puutteeseen nähden. Ei ole korkeampaa onnellisuutta kuin viisaus eikä parempaa ystävää kuin tietämys – ei ole muuta ’pelastajaa’ kuin hengen voima.

”Hän, jolla on älykkyyttä, voi ymmärtää puheeni, jotta hän on viisas ja tietävä.”

 

SAUL KOHDATTUNA JA HÄMMENTYNEENÄ

Kun Jmmanuel sai päätäntöön tämän puheen hänen luokseen kerääntyneille, mies nimeltä Saul tuli hänen luokseen ja sanoi: ”Saarnaat harhaoppia; ja se on minusta kummallista kuultavaa alusta alkaen. Se vaikuttaa hyvin typerältä, ja henkesi vaikuttaa olevan suuresti hämmentynyt.”

Jmmanuel vastasi ärsyyntyneenä: ”Kuinka voit kertoa minulle, että olen hämmentynyt hengessä, kun se taas olet sinä, joka on täysin hämmentynyt hengessä?

”Totisesti sanon sinulle, Saul, olet karkottamassa minua sekä oppilaitani opetuksieni takia, mutta tulet muuttamaan mielesi, ystäväni.

”Tästä lähtien sinua kutsutaan Paavaliksi ja matkustat kaikkiin eri suuntiin, ja sinun tulee kärsiä suuresti, koska olet kutsunut opetuksiani harhaopiksi ja henkeäni hämmentyneeksi. Tulet nostamaan selällesi suuren, suuren taakan, sillä ymmärryksen puutteessasi ja typeryydessäsi tulet ymmärtämään väärin opetukseni ja näin ollen opetat väärin. Puheesi tulee olemaan hämmentynyttä; ja ihmiset kaikkialla ympäri maailman tulevat sidotuiksi väärään sanaasi ja orjia sille, ja he tulevat palvomaan valheiden oppia, jonka sinä annat heille. Et tule olemaan edes tietoinen siitä, mitä teet, vaan lopussa sinulta tullaan vaatimaan oikaisua sille, mitä teet tässä ajassa.

”Asetat koko Kreikan maan sidotuksi pahaan kulttiin väärillä opetuksillasi, näin ollen tulet kutsumaan minua heidän kielellään ”voidelluksi”. Se tulee olemaan sinun tietämättömyytesi vika, että he kutsuvat minua JEESUS KRISTUKSEKSI, joka tarkoittaa ”voideltua”. Nimeni on Jmmanuel, ”Jumala joukossamme”, ja tulet olemaan vastuussa siitä, että tuhannet sukupolvet tulevat tietämään väärin.

”Lisäksi se lepää sinun selälläsi tietämättömyydessäsi, että JEESUKSEN ihmeellistä nimeä tullaan käyttämään väärin, ja siihen nimeen ihmisverta tullaan vuodattamaan, niin paljon tulee vuotamaan, ettei sitä voi varastoida kaikkiin tämänhetkisesti olemassa oleviin astioihin. Olkoon se niin, Paavali, sillä niin tulee tapahtumaan.

”Jatkat minun ja myös oppilaitteni karkottamista opettamiseni takia. Pian kuitenkin aika tulee, kun tulet muuttamaan näkökantaasi. Kohtaat minut toisen kerran ja oletat minun olevan henkimuodossa. Voi kyllä, sinulle tulee seinä äkisti vastaan.

”Totisesti sanon sinulle, kuten niin monille muille, että sinua tullaan syyttämään suuresti, että opetuksiani on turmeltu ja että ihmisrodut rakentavat vääriä kultteja, sillä innokkuudessasi et opi totuutta viisaudessa.

”Tulet olemaan ’kulmakivi’ järjettömyydessä, että minua kutsutaan ’Jeesus Kristukseksi’ ja väärien kulttien ’pelastajaksi’, ja se tekee minulle tarpeen viitata virheelliseen nimeen lopussa, jotta minut tunnistetaan sinä, joka todella olen. Jopa oppilaani ovat unohtaneet nimeni Maan aikojenne lopussa. Niin se tulee tapahtumaan ennen profetioiden täytäntöä, että nämä asiat oikaistaan, jotta ihminen näkee ja tietää virheistään.”

Jmmanuel oli raivostunut, tarttui keppiin ja hätisti Saulin pois.

Mutta Saul liittoutui sitten Juda Ihariothin, fariseuksen pojan, kanssa ja neuvotteli, kuinka he voisivat parhaiten pidättää Jmmanuelin viedäkseen hänet vainoajille, sillä hänen ajatuksensa olivat täynnä kostoa ja vihaa.

Kun Saul oli mennyt, Jmmanuel kutsui oppilaansa yhteen, puhui heille ja sanoi, ”Tiedätte, että Pääsiäinen tulee olemaan kahden päivän päästä ja minut tullaan viemään käräjille ristiinnaulittavaksi, kuten on tarkoitettu, jotta voin oppia siitä.

 

JMMANUELIN PETTURI: JUDA IHARIOTH

”Kavaltajani tulee olemaan Juda Iharioth, fariseuksen poika; sillä hänen mielensä on kiinnostunut vain kullasta, hopeasta, materiaalisista tavaroista ja irtaimistoista.

”Hän tulee kavaltamaan minut kolmestakymmenestä palasta hopeaa, sillä hän on harhaanjohdettu, sillä hänen isänsä on niin hänet opettanut rahanhimoon ja ahneuteen.

”Hänen ilonsa hopeapaloista tulee joka tapauksessa olemaan hyvin lyhytikäinen, sillä hän on hyvin häilyvä ja epävakaa, ja hän tulee pian olemaan täynnä musertavaa katumusta tekojensa tähden.

 

ITSEMURHASTA

”Koska Juda Iharioth on vailla rohkeutta, ja hänellä on hyvin vähän uskoa, hän laittaa köyden kaulansa ympärille ja puun oksaan sekä hirttää itsensä kuoliaaksi. Totisesti, totisesti sanon teille, että vaikkakin Juda Ihariothin itsemurha vaikuttaa oikeutetulta, hän toimii täysin vailla oikeutta. Sillä vaikkakin ihmisellä on vapaa tahto liittyen itseensä, hänellä ei ole oikeutta päättää elämästään tai kuolemastaan.

”Lakien aikomus on sellainen, että ihminen elää elämänsä loppuun asti niin, että hän voi täydellistää henkeään tällä tavoin. Jos hän tuomitsee itsensä itsemurhan kautta, hän poikkeaa laista ja rikkoo Luomakunnan suunnitelmaa sekä Luomakunnan lakeja.

”Ymmärtäkää siitä, että ihmisellä ei ole oikeutta päättää elämästään tai kuolemastaan. Vaikkakin ihminen olisi kokenut tiettyä tarkoitusta varten, että hän jouduttaisi kuolemaa tarkoituksella toisen kasvua varten, hänen tulisi sallia hengen ottaa sellainen kontrolli ja sallia asiasta päättämisen tasapaino hengen käsiin.

”Ihmisellä on oikeus päättää vain elämästä, jonkalaista hän haluaa elää, mutta ei oikeutta päättää elämästä tai kuolemasta itsestään. Lait sanovat, ettei ole tapahtumaa tai yhtään tilannetta, mikä oikeuttaisi itsemurhan.

”Teidän olisi viisasta kuitenkin huomioida, että joissain näennäisissä itsemurhien tapauksissa se ei ole henkilökohtainen teko, joka ulottuvuuden muutoksen aiheuttaa, vaan sen sijaan lopullinen henkinen tarkoitus, joka astuu toimintaan. Teille Maan fyysisessä näkökulmassa oleville ei ole annettu oikeutta päättää.

”Kolmannen käden suorittama itsemurha, joka tarkoittaa palkatun murhaajan tai armomurhan kautta, on Luomakunnan lakeja vastoin.

”Kuinka paljon tahansa syyllisyyttä ihminen voi haaliakaan, ja kuinka iso taakka voi olla, hänellä ei ole oikeutta päättää omasta kuolemastaan. Vaikkakin Juda Iharioth aiheuttaa suuren velan, hänellä ei ole oikeutta päättää elämästään ja kuolemastaan. Lisäksi sillä ei ole väliä, kuinka paljon mielletty kuolema itsemurhan kautta voisi kantaa hyvää; ajatelkaa mahdollista hyvää, jonka omistettu elämä totuudessa ja viisaudessa voisi kantaa.

”Jokainen velka ja jokainen virhe ovat tie ymmärtämiseen, josta sielu täydellistetään. Jos ihminen pakenee tappamalla itsensä syyllisyydestä tai erheestä, tai mikä hyvänsä ahdinko onkaan, hän pakenee käsitykseltä, ja hänen täytyy oppia tuo käsitys toisessa elämänkokemuksessa jollakin sopivalla ymmärryksen tasolla.

”Näin ollen hän vain viivästyttää hengen täydellisyyden prosessia, joka ei ole Luomakunnan tahto. Joka tapauksessa itsemurha on paheksuttavan pelkuruuden teko ja Luomakunnan laeista piittaamattomuus.”

Sen jälkeen, kun Jmmanuel oli saattanut tämän opetuksen päätäntöön, oppilaat olivat hyvin ahdistuneita ja sanoivat: ”Miksi emme vain ota kiinni Juda Ihariothia ja kivitä hänet, ettei hän voisi kavaltaa sinua?”

 

RISTIINNAULITSEMISEN TARKOITUS

Tämän jälkeen Jmmanuel oli raivoissaan ja huusi: ”Ettekö tiedä, mitä ennustin teille, että minut ristiinnaulittaisiin saavuttaakseni tietyn ymmärryksen?

”Kuinka kehtaatte olla piittaamatta lakien kohtalosta, koska näin on tarkoituksella. Kuten kuljen polkuani, niin jokaisen ihmisen täytyy kulkea omaa tietään. Totisesti sanon teille, että jos en seuraisi kohtaloani, niin kuinka voisin täyttää tehtäväni, joka johdattaa minut Intiaan ja muihin paikkoihin, jossa minun täytyy kokea totuudessani ja kasvussani?

 

OPPILAAT VÄÄRINYMMÄRTÄVÄT OPETUKSIA

”Voi teitä vähäuskoisia ja vielä vähemmän rohkeita, opetin teille totuuden, ettekä tunnista sitä. Kuinka ette voi ymmärtää sitä? Sillä se tulee tapahtumaan totuuden ymmärryksestä kieltäytymisenne kautta poistumiseni jälkeen, että opetuksiani turmelletaan toimestanne ja levitetään väärinä oppeina ja väärinä kultteina joka suuntaan maailmassa.

”Kaikkialla maailmassa väärä opastus ja väärät opetukset tulevat kaikumaan, ja ihminen tulee olemaan ihmistä vastaan minun väärään nimeeni, ja valtio nousee valtiota vastaan. Verta tullaan vuodattamaan tämän siunatun Maan Luomuksen päälle vääryyden nimeen, ja te tulette kantamaan sen totuuden taakan.

”Moni teistä kantaa syyllisyyttä siitä, että ihminen ei tunnista totuutta, vaikkakin olen pitkään opettanut sitä teille puhtaudessa. Kuinka voitte jatkaa väärinymmärtämistä?

”Maailmassa tulee kuulumaan suuri kaiku liittyen vääriin opetuksiinne, joita levitätte mullin mallin pitkin maita. Jotkut teistä välittävät niin vähän lähtöni jälkeen, ettette välitä opettaa lainkaan. Olkoon se niin, sillä profetioiden täytyy tulla täytäntöön niiden oikeassa ajassaan. Ette ole ymmärtäneet sanojeni viisautta ettekä opetuksieni totuutta.

”Teihin, kuten myös ihmisiinkin on iskeytynyt sokeus, aivan kuten profeetat ennustivat tälle ihmisrodulle. Mutta täytin tehtäväni tämän sukupolven joukossa enkä voinut opettaa yhtään järkeä ihmisille, koska he eivät ajattele järjellä. Näin ollen lähden, sillä totuuden opetus tuodaan myös kahdelle muulle ihmisrodulle pohjoisessa ja idässä, siinä määrin kuin tämä rotu on Jumalan opastuksen alla, niin ovat kaksi muuta rotua Hänen opastuksensa alla, sillä Hän on kolmen ihmisrodun Herra.

”Minut on lähetetty tänne Jumalan profeettana Hänen tahtonsa mukaisesti, jotta tulen opettamaan kolmelle ihmisrodulle uudet opit. Näin ollen minun täytyy kävellä polulla, jonka Jumala määräsi, koska palvelen Hänen tahtoaan ja Hänen lakejaan, kun Jumala itse palvelee Luomakunnan lakeja.

***********************************

Pidetään tauko, salu.

www.fourwinds10.com/journals/pdf/J002.pdf