KÄÄNNÖS: PHOENIX JOURNAL #2 – JA HE KUTSUIVAT HÄNTÄ NIMELLÄ IMMANUEL *** OLEN SANANDA – LUKU 12

SANANDA JA JUUDAS ISKARIOT

 

LUKU 12
REC #3 ISCARIOTH/JMMANUEL SANANDA
WED., AUG. 9, 1989 3:00 P.M. YEAR 2, DAY 358

USKO, PARANNUS JA TOTUUS

Kaikkiin paikkoihin, joihin Jmmanuel kulki, huonovointiset seurasivat ja monet sokeat ihmiset tulivat, sillä sana hänen parantamisestaan oli kulkenut kauas. Täten, kun he matkustivat Jerikoon, väkijoukoissa oli monia sokeita.

Kun Jmmanuel ja hänen oppilaansa kulkivat kaupunkiin, kaksi sokeaa henkilöä istui tien reunassa; ja kun he kuulivat Jmmanuelin kulkevan ohitse, he huusivat ja sanoivat: ”Oi herra, taivaallisen pojan poika, armahtakaa meitä.” Mutta ihmiset uhkasivat heitä, jotta he olisivat hiljaa. Mutta nämä anoivat vieläkin kovemmin ja pyysivät: ”Oi herra, taivaallisen pojan poika, armahtakaa meitä.”

Jmmanuel pysähtyi ja seisahti paikoilleen ja sen jälkeen kutsui heitä sanoen: ”Mitä haluatte minun tekevän teille?”

He vastasivat ja sanoivat: ”Herra, että silmämme avautuisivat ja voisimme nähdä tämän maailman kauneuden.”

Jmmanuel sääli heitä ja kysyi: ”Mihin te uskotte, kenen voima se on, joka voi saada teidät näkemään?”

He sanoivat: ”Luomakunnan voima, joka on laeissa.”

Jmmanuel oli hämmästynyt ja sanoi: ”Totisesti, tähän mennessä en ole koskaan nähnyt sellaista uskoa ja tietämystä näiden ihmisten joukossa. Tulkoon se tehdyksi teille kuin uskotte.” Ja hän kosketti heidän silmiään, ja pian heillä oli näkö, ja he nousivat ylös ja seurasivat häntä.

Kun he matkustivat reitillään, Jmmanuel opetti ihmisiä hyvin avoimesti ja sanoi: ”Totisesti, totisesti sanon teille, että jos olette tietäviä hengessä ja omaksutte viisauden ja jos teillä on uskoa totuuteen ja ette epäröi, niin ette tule vain tekemään sellaisia asioita sokeilla silmillä, mutta kun sanotte viikunapuulle, että sen tulisi kuivua, niin silloin se kuivuu, tai kun sanotte vuorelle ’nostaa teidät ylös ja heittää minut mereen’, se tulee tapahtumaan, sillä olette tietäviä viisauden totuudessa siten, että hengestänne tulee totaalisen voimakas. Kun olette tietäviä ja elätte viisauden totuudessa, henkenne tulee olemaan täynnä loputonta voimaa. Ja silloin kaiken, jota käskette tai pyydätte rukouksessa ja kun uskotte siihen, tulette vastaanottamaan.

”Joka tapauksessa älkää uskoko, että rukous olisi välttämätön, sillä vastaanotatte myös ilman rukousta, jos henkenne on valmennettu viisauden kautta. Älkää tehkö virhettä ja uskoko vääriin opetuksiin, että ihmisellä on tahto, sillä tämä uskomus on väärä. Tietäkää sitten, että mitä ikinä ihminen haluaakaan yrittää tehdä, hän on velvoitettu kaikkina aikoina luomaan ensin tahto siihen tai tuohon, koska tämä on Luonnon laki. Täten ihminen määrittelee elämänsä kulkusuunnan, jota kutsutaan ’kohtaloksi’. Mutta se on niin, että hänen täytyy haalia tietämys ja oppia viisautta, jotta tästä hän luo tahdon, joka on silloin Luonnon lain sisällä.

”Pitäkää itseänne ihmisinä, jotka elävät oppiakseen ja täydentääkseen henkensä. Sillä olette syntyneet velvoitteeseen tulla täydelliseksi hengessä. Älkää huolehtiko tulevaisuudesta, kun väärää opetusta levitetään, että ihmisen täytyisi täydellistää itsensä hengessä muuna aikana, koska hän on pudonnut pois Luomakunnasta.

 

VAROKAA VÄÄRIÄ OPETUKSIA

”Jokainen henki ihmisessä on yksikkö ja niin on Luomakunta itsessään YKSIKKÖ, eikä sillä ole muita voimia SEN lisäksi. Luomakunta on itsessään puhdas Henki, ja näin ollen se on loputon voima, sillä se on yksi itsensä kanssa, eikä mitään ole olemassa SEN ulkopuolella. Näin ollen varokaa vääriä ja turmeltuneita tulevaisuuden opetuksia, jotka tulevat herjaamaan minua kutsumalla minua Luomakunnan pojaksi sekä myös Jumalan pojaksi. Sillä nämä opetukset johtavat valheisiin, ja niiden takia maailma tulee kärsimään paljon puutetta ja kärsimystä.

”Älkää huomioiko tulevaisuuden vääriä opetuksia, jotka yrittävät saada yhteen hengen, Luomakunnan ja minut sekä tekevät näistä kolminaisuuden, joka taas tulee edelleen olemaan yksikkö. Varokaa näitä tulevaisuuden vääriä ja turmeltuneita opetuksia, sillä kolminaisuus on mahdoton Luomakunnan loogisten lakien mukaan, sillä on vain YKSI.

”Totisesti sanon teille, että prinssit pitävät kansansa pohjalla ja hallitsijat tekevät heille väkivaltaa, mutta kun he käyttävät väkivaltaa, niin uudet kultit tekevät väkivaltaa turmellessaan opetuksiani ja levittäen niitä.

”Varokaa heitä ja älkää kantako väärien opetuksien taakkaa pakon tähden. Näin ei tule joukossanne olemaan, mutta tulette olemaan suuria ja opetatte viisautta. Niin kuin olen tullut opettamaan viisautta ja tietämystä ihmisten joukkoon, niin te myös jatkatte opettamista, jotta totuus voisi kulkea läpi.”

 

AASILLA JERUSALEMIIN

Kun he tulivat lähelle Jerusalemia, Beetfageen, lähelle Öljymäkeä, Jmmanuel lähetti kaksi oppilaistaan ja sanoi heille: ”Menkää edessänne olevaan paikkaan, niin löydätte naarasaasin köytettynä tolppaan varsansa kanssa; irrottakaa tämä ja tuokaa minulle, sillä tämä oli lahja minulle ja on vain leiriytynyt sinne. Ja jos kukaan kysyy teiltä, miksi viette eläimen, sanokaa heille: ’Nasaretin Jmmanuel tarvitsee häntä.’ Pian he antavat teidän viedä tämän.”

Oppilaat lähtivät ja tekivät ohjeistuksen mukaisesti, ja he palasivat naarasaasin ja varsan kanssa sekä laittoivat vaatteensa sen päälle, ja Jmmanuel istui sen päälle.

Kun ihmiset kuulivat, että Jmmanuel, viisauden kuningas, tulisi, he levittivät vaatteensa reitille, ja muut leikkasivat puista oksia ja levittivät niitä reitille.

Ihmiset, jotka menivät hänen edelleen ja ne, jotka seurasivat häntä, huusivat ja sanoivat: ”Ylistys Daavidin jälkeläisille. Ylistys hänelle, joka tulee ja julkistaa uuden opetuksen.”

Kun he menivät Jerusalemiin, koko kaupunki oli innoissaan ja sanoi: ”Kuka se on, joka on tulossa?” Mutta ihmiset sanoivat: ”Se on Jmmanuel, profeetta Galilean Nasaretista, joka tuo uuden viisauden opetuksen.”

 

TEMPPELIN PUHDISTUS

Jerusalemissa Jmmanuel meni temppeliin, ja kun hän näki, mitä siellä tapahtui, hän raivostui. Siellä oli myyjiä, kauppiaita ja kaupustelijoita, jotka möivät kyyhkysiä, ja monia rahanvaihtajia, jotka olivat vakiinnuttaneet itsensä sinne.

Hän huusi heille kovaan ääneen: ”On kirjoitettu: ’Temppelin tulee olla paikka opettamiselle, paikka mietiskelylle.’ Mutta te olette muuttaneet sen varkaiden luolaksi.”

Suuttumuksessaan hän potkaisi rahanvaihtajien pyödät ja kyyhkyskauppaajien tuolit nurin ja ajoi heidät kaikki ulos aasinratsastajan piiskansa kanssa.

Sen jälkeen hän salli sokeiden ja rampojen tulla hänen luokseen temppeliin, ja hän paransi kaikki tulleet.

Kun ylipapit ja oppineet näkivät hänen suorittamansa suuret teot ja ihmiset, jotka huusivat temppelissä sanoen: ”Ylistys Daavidin jälkeläisille!”, heistä tuli äärimmäisen levottomia.

He huusivat hänelle: ”Kuuletko, mitä he sanovat?” Mutta Jmmanuel sanoi heille: ”Oletteko niin peloissanne totuudesta, että totuus vaivaa teitä?”

Hän jätti välittömästi temppelissä olleet ja jätti kaupungin sekä kulki Betaniaan ja pysyi siellä yön yli.

 

KENEN KÄSKYVALLALLA?

Kun Jmmanuel tuli jälleen temppeliin ja opetti, niin ylipapit, oppineet ja ihmisten vanhimmat tulivat hänen luokseen ja kysyivät: ”Millä käskyvallalla teet näitä asioita ja kuka antoi sinulle vallan?”

Jmmanuel vastasi vihaisesti: ”Myös minä haluan kysyä teiltä, ja jos vastaatte siihen kysymykseen, niin kerron teille, mistä valta on peräisin, joka sallii minun tehdä näitä asioita.

”Mistä oli Johanneksen kaste? Oliko se Luomakunnan vai ihmisten kautta?” Ja he pohtivat kysymystä ja keskustelivat siitä joukossaan: ”Jos me sanomme sen olleen Luomakunnan kautta, sen jälkeen hän sanoo: ’Silloin miksi ette usko siihen ja miksi ette noudata lakeja?’

”Mutta jos sanomme sen olleen ihmisten kautta, meidän täytyy pelätä ihmisiä, sillä he pitävät Johannesta profeettana.”

 

VERTAUSKUVA KAHDESTA POJASTA

Joten he vastasivat Jmmanuelille sanoen: ”Emme tiedä.” Sen jälkeen hän sanoi heille: ”Te kyykäärmeiden sukupolvi, joten minä en kerro, kenen vallalla teen näitä asioita. Mutta mitä luulette? Miehellä oli kaksi poikaa, ja hän meni ensimmäisen luo ja sanoi: ’Poikani, mene ja työskentele tänään viinitarhalla.’ Mutta poika vastasi ja sanoi: ’Kyllä isä, minä menen.’ Silti poika ei mennyt. Joten hän meni toisen pojan luokse ja sanoi: ’Poikani, mene ja työskentele tänään viinitarhalla.’ Mutta toinen poika vastasi ja sanoi: ’En halua tehdä sitä ja näin ollen en mene.’ Mutta pian jälkeenpäin hän tunsi katumusta ja meni viinitarhalle ja työskenteli.

”Nyt kysyn teiltä, kumpi kahdesta teki isän tahdon?” He sanoivat: ”Tietenkin jälkimmäinen.”

Mutta Jmmanuel moitti heitä: ”Totisesti, totisesti sanon teille, että veronkerääjät ja prostituoidut ymmärtävät tiedon viisauden ennen teitä.

”Johannes ja profeetat tulivat luoksenne ja opettivat teille oikean tien, ja ette uskoneet heitä; mutta veronkerääjät ja prostituoidut uskoivat heitä. Ja vaikkakin näitte sen, ette katuneet ja muuttaneet mieltänne, jotta olisitte jälkeenpäin myös uskoneet totuuden.

”Tiedätte totuuden ja silti kiistätte sen, jotta voisitte siten hyötyä kullan, hopean ja tavaroiden merkeissä ja että siten tulisitte rikkaiksi köyhien kustannuksella, jotka olette johtaneet harhaan.

 

VERTAUSKUVA VIINITARHAN VILJELIJÖISTÄ

”Mutta kuunnelkaa toista vertauskuvaa viinitarhasta, ja ehkäpä te ymmärrätte sen, jos mielenne ei ole säröillä.

”Oli isäntä, joka omisti paljon. Hän istutti viinitarhan ja rakensi aidan sen ympärille. Hän kaivoi sinne viininpuristimen, rakensi tornin ja lainasi sitä kaikille viininviljelijöille. Sen jälkeen hän lähti maasta.

”Kun tuli aika, jona rypäleet olisivat kypsiä, hän lähetti palvelijansa viininviljelijöille vastaanottamaan rypäleet. Viininviljelijät ottivat palvelijat kiinni; yksi hakattiin, toinen tapettiin heti ja kolmannen he kivittivät kuoliaaksi.

”Jälleen isäntä lähetti muita palvelijoita, enemmän kuin ensimmäisellä kerralla, ja myös heidätkin kaikki tapettiin. Lopulta hän lähetti hallinnoijan pojan heille, sillä hän oli varma, että viininviljelijät pelkäisivät hallinnoijan poikaa. Mutta kun viininviljelijät näkivät hallinnoijan pojan, he puhuivat keskenään: ’Tämä on perillinen, mennään ja tapetaan hänet ja otetaan hänen perintönsä.’

”He vievät hänet viinitarhasta ja tappoivat hänet, tai niin he luulivat. Pitäen häntä kuolleena he laittoivat hänet hautaan, jossa hän oli puoliksi kuolleen tilassa noin kolme päivää ja kolme yötä, ja sitten hän karkasi, ja poika nousi ylös ja palasi viinitarhan isännän luokse. Mutta kun viinitarhan isäntä kuuli, mitä tapahtui hallinnoitsijan pojalle, niin mitä luulette hänen tehneen?”

He vastasivat: ”Hän olisi luultavasti tapattanut roistot ja olisi antanut viinitarhan toisille viininviljelijöille, jotka antaisivat hänelle hedelmät oikeaan aikaan. Hänen on ehdottomasti täytynyt antaa perintö hallinnoitsijan pojalle varhaiseen aikaan.”

Jmmanuel puhui: ”Tunnistitte tarkoituksen, ja siitä olette lukeneet pyhistä kirjoituksista: kivestä, jonka rakentajat heittivät pois, tuli kulmakivi.

”Näin ollen kerron teille, että olen kuin viinitarhan hallinnoitsijan poika. Opetukseni eivät ole kummallisia teille ja ovat erittäin hyvin tunnettuja, sillä profeetat ovat jo antaneet ne teille, ja siitä te tunnette ne. Mutta jos ette piittaa niistä ja tulkitsette niitä oman etunne tarkoituksessa, joka on syyttää minua valehtelusta, te täten syytätte Jumalaa valehtelusta. Se tapahtui Jumalan neuvosta, että minut luotiin yhden Hänen kaltaisensa toimesta ja jonka takia olen profeetta täällä edessänne.

”Siispä sanon teille, että rauha ja ilo tullaan ottamaan pois teiltä ja myös kansaltanne kaikkina aikoina, ja ne annetaan ihmisille, jotka tuovat niistä hedelmänsä.

 

RANGAISTUS VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ JUMALAN LAKEIHIN

”Jos olette välinpitämättömiä ja potkitte jaloillanne kaikkia Jumalan lakeja, Jumalan, joka hallitsee tätä ja kahta muuta pohjoisessa ja idässä olevaa ihmisrotua, niin teidät tullaan sivuuttamaan ja potkimaan jalkoihin kaikkina tulevina aikoina.

”Juutalaisten taakka tulee olemaan kuin seitsemän suuren ajan raskas kivi. Ja hän, joka putoaa tälle kivelle, tulee pirstaloitumaan, mutta jonka päälle se tippuu, tulee murskautumaan pölyksi.”

Kun ylipapit ja fariseukset kuulivat hänen puheensa, he ymmärsivät, että heistä ja kaikista heidän vääriä opetuksiaan seuraavista tulisi kirottuja kaikkina tulevina aikoina. Ja he keskustelivat, kuinka he voisivat pidättää hänet, mutta he pelkäsivät kansaa, sillä kansa uskoi Jmmanuelin olevan profeetta.

Kun fariseukset pitivät neuvottelun keskenään siitä, kuinka he saisivat kiinni Jmmanuelin hänen puheestaan, he lähettivät hänen luokseen seuraajansa ja Herodin kansan.

 

ANTAKAA KEISARILLE

He pilkkasivat: ”Herra, tiedämme, että olet todellinen ja että opetat lakia oikein ja et harkitse henkilön asemaa, koska et tee kunnianosoitusta ihmisille, mutta vain Jumalan laeille ja totuudelle sekä Luomakunnan laeille. Näin ollen kerro meille mielipiteesi, onko oikein maksaa veroa keisarille, vai eikö se ole oikein?”

Jmmanuel oli tietoinen heidän pahansuopaisuudestaan ja sanoi: ”Te tekopyhät, miten alhainen mielenlaatu teillä onkaan! Haluatte ärsyttää minua tuollaisella hölmöllä tavalla? Näyttäkää minulle verokolikko, jotta voin parantaa teidät sairaasta tyhmyydestänne.” Ja he antoivat hänelle kolikon. Sen jälkeen hän sanoi heille: ”Kenen kuva ja kaiverrus on tässä kolikossa?”

He vastasivat: ”Se on keisarin kuva.”

Joten hän vastasi heille: ”Näin ollen antakaa keisarille keisarin asiat ja Jumalalle Jumalan asiat. Mutta varokaa ja tietäkää, että Jumala ja keisari ovat ihmisiä, joiden yläpuolella on kaikkivaltias Luomakunta, jolle teidän tulee antaa korkein ylistys. Sillä vaikkakin Jumala ja keisari ovat ihmisrodun ja ihmisten hallitsijoita, Luomakunta korkeimpana voimana on heidän yläpuolellaan, jonka laeista he ovat riippuvaisia.

Tämän johdosta he kuuntelivat hämmästyneinä ja jättivät Jmmanuelin yksin.

 

OPETUS SADDUKEUKSILLE

Samana päivänä saddukeukset, jotka eivät uskoneet uudelleensyntymiseen, tulivat Jmmanuelin luokse ja kysyivät häneltä: ”Mestari, Mooses oli sanonut: ’Kun mies kuolee ja hänellä ei ole lapsia, hänen veljensä tulisi ottaa leski vaimokseen ja tehdä jälkeläisiä veljelleen.’ Joukossamme oli seitsemän veljestä. Ensimmäinen meni naimisiin ja kuoli, ja koska hänellä ei ollut jälkeläisiä, hän jätti vaimonsa veljelleen; ja niin teki toinen, kolmas ja aina seitsemänteen asti, ja lopulta nainen kuoli heidän kaikkien jälkeen. Nyt kerrot meille, että on olemassa uusi elämä. Kenen vaimo hän tulee olemaan seitsemän joukosta uudessa elämässä? Hän oli vaimona heille kaikille.”

Mutta Jmmanuel vastasi ja sanoi: ”Olette erehtyneet ja ette tiedä vanhimpien turmeltumattomia pyhiä kirjoituksia ettekä Luomakunnan lakeja. Totisesti sanon teille, että Mooses ei ikinä antanut tätä lakia, mutta antoi lain, että veljen tulisi ottaa veljensä vaimo itselleen kunnioittaen, joten jos yksi kuolisi, toinen pitäisi huolen veljensä leskestä. Kuinka voisi olla niin, että veli voisi tehdä veljelleen jälkeläisiä, koska jokaisen siemen on erilainen?

”Mutta uudessa jokainen päättää itse, kenen kanssa haluaa mennä naimisiin, mikäli haluaa mennä naimisiin, mikä ei ole varmaa. Huomioikaa Luomakunnan lait, jotka opettavat, että uudessa elämässä ihminen ei muista edellistä elämää, joka tekee kysymyksestänne tarpeettoman. Tässä vaiheessa vain profeetat muistavat edellisen elämän, koska he noudattavat Luomakunnan lakeja ja elävät näin ollen viisaudessa.

”Koska te ja juutalaiset kansa tulette elämään henkisessä pimeydessä pitkän ajanjakson, hengen käsitys ja viisaus pysyvät piilossa hyvin pitkän aikajakson ajan. Muut ihmiset tulevat olemaan henkisesti edistyneitä ja kehittyneitä hyvin korkealle asteelle ja noudattavat Luomakunnan lakeja. Tulee myös olemaan monia, monia lisää, jotka eivät noudata todellisesta opetusta ja ovat kuten te olette.

”Näin ollen muut kansat tulevat olemaan ylivertaisia teihin nähden hengessä, sillä he haalivat suurta viisautta ja kasvavat yltäkylläisesti hengessä, ja heidän joukossaan tulee näin ollen olemaan niitä, jotka ovat kuin profeetat ja muistavat edelliset elinajat elämänvirroissaan.

”Te Israelista ja muut totuutta ja viisautta vailla olevat tulette pysymään henkisessä köyhyydessä ja ajelehditte henkisessä pimeydessä, ja siinä määrin kuin olette aiheuttaneet rankaisua, teidän täytyy sitä kestää.”

Kun ihmiset kuulivat nämä sanat, he olivat järkyttyneitä ja peloissaan sekä hiljaa.

Sen jälkeen tapahtui, että fariseukset kuulivat, että Jmmanuel oli sulkenut saddukeuksien suut, joten he pitivät tapaamisen neuvottelun merkeissä.

 

SUURIN KÄSKY?

Yksi heistä, oppinut, pilkkasi Jmmanuelia ja kysyi: ”Mikä laissa olevista käskyistä on suurin käsky?”

Jmmanuel puhui ja vastasi: ”Kenen laista puhut? Kysytkö keisarin laista vai ajatteletko Jumalan lakia, vai ajatteletko Luomakunnan lakia?”

Oppinut vastasi: ”Kysyn kaikkien kolmen laeista!”

Jmmanuel vastasi: ”Luomakunnan lain korkein käsky on: saavuta tiedon viisautta siinä määrin, että se sallii teidän noudattaa viisaasti Luomakunnan lakeja.

”Jumalan lain korkein käsky on: teidän tulee kunnioittaa Jumalaa kolmen ihmisrodun hallitsijana ja noudattaa hänen lakejaan, sillä hän on kolmen ihmisrodun viisauden kuningas.

”Mutta keisarin lain korkein käsky on: teidän tulee olla keisarin alamaisia ja noudattaa hänen lakejaan sekä antaa hänelle kymmenys, sillä hän on kansalaisten hallitsija.

”Nämä ovat ylhäisimmät ja suurimmat lait kolmelta, jotka ovat määritelty niiden luokkansa mukaan, mutta toinen kuuluu näin ja on tasavertainen ensimmäiseen nähden: teidän tulee pitää kaikkivoipana Luomakuntaa yksinään, sillä se yksinään on jatkuva ja loputon. Sillä Jumala ja keisari ovat väliaikaisia, mutta Luomakunta on ikuinen. Nämä kaksi käskyä sisältävät koko profeettojen lain.

”Jumalan ja keisarin lait ovat ihmisen lakeja ja tarkoitettu hallitsemaan ihmisiä järjestäytyneellä ja oikeudenmukaisella tavalla, mutta Luomakunnan lait ovat elämän ja hengen lait, ja näin ollen ne ovat ikuiset ja jatkuvat.

”Vastaavasti ihmisen henki on kuolematon, sillä kuinka voisi Luomakunta itsessään koskaan lakata olemasta? Jos henkilö on kuollut fyysisyydessä, henki jatkaa elämistä ja jättää tämän olemassaolon toista varten, jossa se jatkaa tietämyksen viisauden haalimista. Saadun henkisen viisauden määrän mukaan hän itse päättää tulevaisuudestaan ja paluustaan, kuten myös aktiviteetistaan myöhemmin kokemuksessaan.

”Koska myös minä olen profeetta ja tiedän tulevaisuuden, kerron teille, että tulen palaamaan Jumalan edustajana, jotta voin istua arvioimassa kaikkia niitä, jotka noudattavat vääriä opetuksia ja väheksyvät hengen viisautta.”

 

KENEN POIKA OLEN?

Mutta kun fariseukset olivat yhdessä, Jmmanuel kysyi heiltä ja sanoi: ”Mitä luulette, kenen poika olen?”

He vastasivat: ”Daavidin poika.”

Hän tiuskaisi: ”Kuinka voin olla Daavidin poika? Hän on ollut kuolleena hyvin pitkän aikaa, ja minut on saattanut alulle Gabriel, suojelusenkeli; ette edes muista omia tarinoitanne. Lisäksi, ettekö ole lukeneet tai kuulleet, että Daavid kutsui minua Herraksi, kun hän sanoi: ’Herra sanoi Herralleni: ’Istu oikealle puolelleni, jotta voin asettaa vihollisesi jalkojesi juureen, sillä olet minun poikapuoleni ja perijäni”, joten koska Daavid kutsuu minua Herraksi, kuinka voin olla hänen poikansa?”

Kukaan ei pystynyt antamaan hänelle vastausta, ja he sanoivat salaa: ”Hän pilkkaa Jumalaa ja profeettoja. Suunnitellaan, kuinka hänen pidätetään ja tuomitaan, jotta hänet mestataan, sillä hän vaarantaa asemamme ja ihmiset eivät tule kunnioittamaan meitä, jos emme hankkiudu eroon tästä miehestä.

 

VAROKAA OPPINEITA JA FARISEUKSIA

Jmmanuel kääntyi sen jälkeen ihmisiä ja oppilaita kohti sekä sanoi: ”Oppineet ja fariseukset istuvat profeettojen tuoleilla. Joka tapauksessa pidättäydytte tekemästä kaikkea, mitä he sanovat, ja ette ylläpidä heidän sääntöjään ettekä toimi heidän töidensä mukaan. He opettavat teille vääriä opetuksia, jotka he ja edeltäjänsä ovat väärentäneet, jotta voisivat hyötyä tästä. He suunnittelevat suuria taakkoja, jotka he voisivat asettaa ihmisten hartioille, mutta he eivät itse halua nostaa sormeakaan tuotannossa tai töissä.

”Kaikki heidän tekemänsä työ on tehty tekemällä muihin vaikutus. He suurentavat rukousvöitä ja tupsuja vaatetuksessaan. He rakastavat istumista pöytien ja synagoogien parhaissa paikoissa. He rakastavat tulla tervehdityksi torilla ja tulla kutsutuksi mestariksi kansan toimesta.

”Älkää salliko kenenkään kutsua teitä ”mestariksi”, ennen kuin olette käsittäneet tietämyksen viisauden. Älkääkä antako kenenkään kutsua teitä ”opettajaksi”, ennen kuin noudatatte Luomakunnan lakeja. Sillä hän, joka sallii toisten kutsua itseään mestariksi ja opettajaksi, jolla ei ole tietämyksen viisautta, tullaan julistamaan valehtelijaksi.

”Hän, joka ansaitsemattomasti ylentää itsensä, tulee alennetuksi, ja häntä, joka ansaitsemattomasti alentaa itsensä, tullaan kunnioittamaan kevyesti.

”Antakaa hänen, joka on suuri hengessä, pitää itseään suurena, ja häntä, joka on pieni hengessä, pitää itseään pienenä, ja hän, joka on keskiverto hengessä, pitää itseään keskivertona. Se on typerää ja epäviisasta, jos ihminen antaa muiden pitää häntä suurempana tai pienempänä kuin mitä on.

”Varokaa, oppineet ja fariseukset, te tekopyhät, jotka tukitte henkisen kehityksen ihmisiltä, te ette saavuta sitä helposti ja pidätte sitä niiltä poissa, jotka haluavat saavuttaa sen väärien opetuksien ja ihmisen tekemien lakienne vallan takia. Te tekopyhät ahmaisette leskien kodit ja omistatte pitkiä rukouksia vaikutelman tähden. Näin ollen tulette typeryytenne takia pysymään henkisessä pimeydessä aina pidempään.

”Surku teille tekopyhille, jotka kulkevat maiden ja merten läpi voittaakseen seuraajan judaismille, ja kun yhdestä on tullut juutalainen, muutatte hänet järjettömäksi ja järjenvastaiseksi lapseksi, joka palvelee vääriä opetuksia kaksijakoisella tavalla, kuten te teette.

 

VALALLA EI OLE MERKITYSTÄ

”Surku teille, te väärien opetusten sokeat johtajat, jotka sanovat: ’Jos henkilö vannoo temppelin nimeen, sitä ei lasketa, mutta jos henkilö vannoo temppelin kullan nimeen, se sitoo hänet.’ Te hölmöt ja sokeat, olette pahuuden jälkikasvu; miksi annatte ihmisten vannoa tietäen, että vala ei ole sitova ja on arvoton teko? Kuinka voitte sanoa, että jos henkilö vannoo alttarilla, sitä ei lasketa; mutta jos henkilö vannoo uhrauksen kautta, se on sitova?

”Te sokeat ja väärät opettajat, kuka antoi teille oikeuden vaatia vala tai vannominen, sillä Luomakunnan lait määräävät, että valaa ei tulisi antaa? Puheenne tulisi aina olla joko kyllä tai ei.

”Näin ollen hän, joka vannoo minkä tahansa maallisen tai universumissa olevan nimeen, vannoo jonkin ohimenevän nimeen, joka on vailla minkäänlaista merkitystä. Ja näin ollen valalla ei ole myöskään merkitystä. Täten hän, joka vannoo minkä tahansa nimeen, suorittaa rikoksen suhteessa sanansa totuuteen ja tekee siitä kyseenalaista.

”Surku teille, te sokeiden lauman sokeat johtajat, jotka sanovat: ’Tämä tulisi tehdä ja tätä ei tulisi jättää tekemättä’, koska te edustatte väärää opetusta. Surku teille, jotka kasvatatte kymmenkertaisesti mintun, tillin, sinapin ja kuminan siementen määrää ja pidätte laissa kaikkein tärkeintä vähiten tärkeänä, nimittäin oikeutta vapauteen ja tietämykseen sekä Luomakunnan totuutta.

”Olette hölmöjä ja sokeita johtajia, olette itikoita ja nielette kameleita, joita ette voi sulattaa. Surku teille, oppineet ja fariseukset, te tekopyhät, jotka pitävät kupit ja kulhot ulkoa puhtaina, vaikka sisältä ne ovat täynnä saaliinhimoa ja ahneutta. Teidän täytyy ensin puhdistaa se, mikä on kupin sisällä, jotta myös sen ulkopuolella olevasta tulee puhdas ja se pysyy puhtaana. Niin tekin myös, vaikutatte Jumalallisilta ja hyviltä ihmisten edessä, mutta sisältä olette täynnä tekopyhyyttä ja valheellisuutta ja rikkomuksia.

”Surku teille tekopyhille, jotka rakentavat hautoja profeetoille ja koristelevat oikeudenmukaisten haudat ja puhuvat: ’Jos olisimme olleet isiemme aikana, meistä ei olisi tullut syyllisiä heidän kanssaan, profeetan veren vuodatuksessa.’

”Surku teille tekopyhille, jotka salaa kutsutte kuolleita rahvaan joukosta ja puhutte heidän kanssaan sekä uskotte heitä, mutta he puhuvat vain siitä, minkä he jo ajattelivat väärin elämänaikanaan. Ette ole tarpeeksi suuria kutsumaan kuolleita, joilla on viisautta ja kertovat totuuden. Todistatte itsellenne, että olette niiden ihmisten lapsia, jotka tappoivat profeetat ja vääristivät heidän opetuksensa. Näin ollen täytätte isienne mitan, koska päätätte elämänne vailla ymmärrystä, ja teillä tulee olemaan ongelmia oppia tulevaisuudessa. Te kyykäärmeiden sukupolvi, kuinka voitte olla suuria hengessä vailla yhtään ymmärrystä?

”Kaikki kauttanne vuodatettu veri Maassa tulee teille takaisin, alkaen ensimmäisestä profeetasta, jonka isänne ja esi-isänne murhasivat, Sakariaksen, Barachjasin pojan, vereen, jonka tapoitte temppelin ja alttarin välissä, ja näin ollen kaikki tulevaisuuden vuodatettu veri tulee olemaan teidän vastuullanne.

”Totisesti, totisesti sanon teille, kaikki tämä tulee teidän ja rotunne ylle hyvin pitkälle tulossa olevalle ja menevälle ajalle.

 

LOPUN PÄIVIEN ENNUSTUKSET

Kun Jmmanuel käveli temppelistä, oppilaat halusivat näyttää hänelle rakennuksen, johon temppeli oli rakennettu. Mutta hän puhui heille: ”Ettekö näe tätä kaikkea? Totisesti sanon teille, että yksikään kivi täällä ei tule pysymään toisensa päällä olematta rikkoutunut. Sillä juutalaiset rikkovat elämää ja totuutta vastaan, ja he rakensivat tämän kaupungin ihmisten verellä. He ryöstivät tämän maan saaliinhimon ja murhan kautta sekä tappoivat ystävänsä, joiden kanssa he joivat viiniä. Näin ollen he pettivät omat ystävänsä ja murhasivat heidät ahneutensa takia. Samalla tavalla se tulee tehdyksi heille.”

Myöhemmin, kun hän istuutui Öljyvuorelle, hänen oppilaansa tulivat hänen luokseen ja pyysivät: ”Kerro meille, milloin tämä tapahtuu ja mikä tulee olemaan merkki?” Mutta Jmmanuel vastasi ja sanoi: ”Katsokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Sillä monet tulevat minun nimeeni ja sanovat, että olen Jmmanuel. Ja he tulevat johtamaan suuria joukkoja harhaan.

”Ihmiset kuulevat sodista ja sotahuudoista, ja he tulevat näkemään eivätkä hätkähdä. Tämä on se, minkä täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Koska ihmiset nousevat toinen toistaan vastaan ja yksi kuningaskunta toista vastaan ja tulee suuren puutteen aikoja ja maanjäristyksiä sekä suuria tulvia kaikkialla. Tämä on suurten suurtuhojen ja suurten mullistusten alku.

”Pian tietämyksellä varustetut ihmiset antautuvat surulle, ja monet tulevat tapetuksi. Heitä tullaan vihaamaan viisautensa ja opetuksessaan olevan totuuden takia. Monenlaiset kultit nouset toinen toistaan vastaan, ja paljon verta virtaa ja monet sydämet sekä henget rikkoontuvat. Monet antavat periksi näiden selkkausten tuloksena ja pettävät toinen toisensa ja vihaavat toinen toistaan, koska he pysyivät pienenä hengessä.

”Koska siellä tulee olemaan uskon puutetta, rakkaudesta tulee kylmää ja kuollutta monissa, monissa ihmisissä. Viha hallitsee ympäri maailmaa ja pahuus vallitsee pitkän aikaa. Mutta hän, joka pysyy totuudessa, tulee selviämään.

”Tätä opetusta tullaan saarnaamaan läpikotaisin koko maailman, todistuksena kaikille ihmisille, ja sitten loppu tulee – kun totuuden sana on kulkenut läpikotaisin kaikissa maissa.

”Kun ihmiset näkevät tuhon kauhun Jerusalemissa ja siellä olevilla mailla, joista profeetat ovat jo puhuneet, silloin loppu tulee.

”Kun tämä tapahtuu, niin kuka onkaan siihen aikaan Juudean maassa, tämän tulisi paeta vuorille. Hänen, joka on katolla, ei tulisi tulla alas sieltä saadakseen mitään talostaan. Hänen, joka on pellolla, ei tulisi mennä takaisin saadakseen takkinsa tai mitään muuta omaisuudestaan.

”Voi surku tämän paikan naisille, jotka ovat raskaana, ja niille, jotka imettävät lapsiaan sinä aikana, sillä he tulevat kärsimään paljon surua ja kuolemaa. Tulee olemaan monia.

”Siellä seuraa suuri suru, jollaista ei ole ikinä nähty sitten maailman alun, kunnes nyt, eikä tule enää koskaan taas tapahtumaan. Ja jos näitä päiviä ei lyhennettäisi, yksikään ihminen ei jäisi henkiin; mutta päivät tulevat lyhennetyiksi hengen ja viisauden takia sekä ihmisten takia, jotka palvelevat totuutta ja lakeja.

”Tulee tapahtumaan ennenkuulumatonta hampaiden kiristystä ja kalinaa sekä suurta surua ja huutoa, kun tämä aika tulee ihmisen ymmärryksen puutteen ja ahneutensa takia.

”Metallista tehtyjä koneita, joita käytetään ilmassa, vesillä ja maalla, tehdään tappamaan toinen toistaan suurissa määrin. Ne heittävät painavia ammuksia näistä metallista tehdyistä laitteista, ja ne iskevät kaupunkeihin kautta maiden. Tuli tulee ulos näistä ammuksista, ja se polttaa maailman niin, että hädin tuskin mikään selviää, ja mikä selviää, sitä ei armahdeta kauan.

”He laittavat itse elämän kulmakivet ammuksiin sytyttääkseen kuolettavat tulet. Ja jos siihen aikaan taivaalliset pojat eivät ilmestyisi pysäyttämään sitä, niin totisesti sanon teille, että yksikään henkilö ei selviäisi Maan päällä.

”Koska ihmisrotu tulee siihen aikaan olemaan lukemaltaan ainakin kymmenen kertaa viisi sataa miljoonaa ihmistä, kaksi osaa siitä tulee tuhotuksi ja tapetuksi. Kun siinä pisteessä joku sanoo ihmisille, että katsokaa, tässä on Jmmanuel, niin he eivät usko sitä, koska monet väärät Jmmanuelit ja väärät profeetat nousevat ja tekevät suuria merkkejä ja ihmeitä, joten että jos se olisi mahdollista, myös viisaat ja tietävät johtuisivat harhaan. Katsokaa, kerroin teille näin aikaisemmin.

”Siispä kun he sanovat: ’Täällä hän on aavikolla’ ihminen ei mene ulos, ja kun he sanovat: ’Katsokaa, hän on kammiossa’ he eivät usko.

”Koska varsin ehdottomasti palaan siinä vaiheessa aikaa, annan heidän tunnistaa minut; näin laki on kirjoitettu, ja näin se tulee olemaan. Sillä kuten salama alkaa nousulla ja säteilee sen laskuun asti, näin tulee tapahtumaan tulemiseni taivaallisten joukkojen mukana niiden kanssa, joiden kanssa saan sinä aikana uudistetun elämäni.

”Kaikkien aikojen ihmiset varokaa, missä ikinä raato onkaan, siellä korppikotkat kerääntyvät, joten varokaa heitä.

”Pian sinä aikana olevan surun jälkeen aurinko ja kuu eivät enää säteile ja tähdet putoavat taivaalta ja taivaan valloista tulee horjuvia. Taivaiden rakenne häiriintyy ihmisten takia, jotka tulevat asumaan järjettömästi purkautuneen vallan takia ahneudessa, vallassa ja riippuvuudessa.

”Sen jälkeen taivaalle ilmestyy merkki. Ja tämän jälkeen kaikki sukupolvet Maassa parahtavat ja näkevät taivaalliset pojat tulossa taivaan pilvissä, ja heillä on suuri voima ja he tulevat tuomitsemaan tylysti järjettömyyttä vastaan. Koska Jumala on kolmen ihmisrodun hallitsija, näin ollen hän tuomitsee heidät edustajiensa kautta.

”Ihminen on Jumalalle luomisensa velkaa, ja Jumala on hänen hallitsijansa, joten hänen täytyy noudattaa Hänen käskyjään ja kunnioittaa Häntä viisauden suurimpana kuninkaana. Hän lähettää suojelusenkelinsä kovaäänisten trumpettien kanssa ja kerää Hänen seuraajansa neljästä tuulesta, yhdestä Maan päädystä toiseen päätyyn.

”Siunatut, oppikaa vertauskuva viikunapuusta; kun sen oksa alkaa saada lehtiä, ja ne tulevat ulos, tiedätte kesän olevan lähellä. Vastaavasti ihmiset siihen aikaan, kun he näkevät kaiken tämän, he tietävävät ajan olevan käsillä.

”Totisesti, totisesti sanon teille, että näin se tulee olemaan. Ja tämä ihmisrotu ei katoa, ennen kuin kaikki tämä on tapahtunut. Taivas ja Maa tulevat katoamaan ja niin myös universumi; mutta sanani eivät katoa, sillä ne ovat totuuden sana Luomakunnan lakien sisällä.

”Kukaan ei tiedä päivää eikä tuntia, jona tämä kaikki tapahtuu, eivätkä Jumalan suojelusenkelit enkä minä, Jmmanuel, vaan Jumala, jolla on suurin viisaus, yksin tietää. Hän on näiden ihmisrotujen hallitsija, ja Hänelle kuuluu kunnia ja ylistys, ja Hän on myös kunnioituksen ja ylistyksen velkaa Luomakunnalle, joka on ylitse kaiken.

”Olkoon se niin, jos ihminen arvostaa ja kunnioittaa Jumalaa ja tunnustaa vain Luomakunnan korkeimpana voimana, näin ollen hän toimii oikein totuudessa.

*******************************

Suljetaan tämä tältä istunnolta. Vaalin sinua palveluksestasi. On ihmeellistä istua mestarin, Sanandan, kanssa ja tietää, että hän on kasvanut omaan täydellisyyteensä ja sallii laittamaan nämä asiat paperille omissa sanoissani, jotta asiat tulevat oikaistuksi. Olen nöyrä kiitollisuudessani. Lähden nyt, OLEN JUUDAS ISKARIOT.

OLEN SE JOKA OLEN, OLEN SANANDA JMMANUEL, JOTTA SINETTINI TULKOON ASETETUKSI NÄIDEN KIRJOITUSTEN TOTUUDELLE. OLKOON SE NIIN JA SELAH. SIUNAUKSET JA RAUHA OLKOON TEILLE TÄSSÄ SUUREN RASITUKSEN AJASSA, SILLÄ EN OLE IKINÄ POISSA LUOTANNE. ADONAI

www.fourwinds10.com/journals/pdf/J002.pdf