KÄÄNNÖS: PHOENIX JOURNAL #2 – JA HE KUTSUIVAT HÄNTÄ NIMELLÄ IMMANUEL *** OLEN SANANDA – LUKU 1

SANANDA JA JUUDAS ISKARIOT

 

LUKU 1

REC #2 ESU JESUS SANANDA

SUN., AUG. 6, 1989 2:00 P.M. YEAR 2, DAY 355

Olen läsnä, Dharma, jotta voimme jatkaa. Sallin veljeni, Juudas Iskariotin, olla puhuja. Et ole vielä tutustunut tähän henkilöön, joten seison läsnä kaikkina aikoina, oppilas, jotta sinulla olisi tietämys läsnäolostani. Kääröjen aikoina minua ei kunnioitettu täyttymyksen nimelläni: Sananda. Se oli suotu minulle nöyrälle itselleni hyvin äskettäin Isä Luojamme toimesta.

Ei ole keinoa, että te Maasta varhaisessa ymmärryksessänne voisitte ymmärtää, että kokemuksen massiivinen käsite on illuusio ja KAIKKI on YHTÄ ja että YKSI on KAIKKI. Me tulemme tänä aikana käsittelemään samaa perustarinaa, joka on annettu teille siitä Kristuksen kokemuksen ajasta paikassanne, joka oli väärin nimetty JEESUKSEKSI. Se varsin menettelee totuuden alussa, mutta teidän täytyy tietää, että minun nimeni oli JMMANUEL (lausuttuna ”I”:nä, kuten IMMANUEL). Teidän täytyy tietää myös se, että henkimuotoni tuli kosmoksesta ja minut ”synnytettiin” ihmisasussanne.

Koska Juudas suurella vaivalla listasi ”kuka sai kenetkin”, että te testaajat ja epäilijät voisitte tutkia sen itse, ne tullaan sisällyttämään. Siinä ei ole enempää olennaista arvoa.

Siirryn sivuun ja sallin veljeni kertoa tarinan niin kuin hän sen koki. Tulen ajasta aikaan kommentoimaan ja laajentamaan aiheen asiaa ja/tai kommentoimaan hänen osuutensa päätöksessä, jotta teidät tuotaisiin oman tietyn elämänosuuteni päätökseen, jota on niin paljon valheellisesti mustamaalattu. Asetan sinettini näille osuuksille, Dharma, jotta voit kirjoittaa totuudessa ja rauhassa, sillä kun luet, niin silloin ymmärrät. Et yritä tulkita, vaihtaa sanoja tai yritä ”ymmärtää” toteamuksia. Sinun on laittaa sanat paperille. Itse asiassa sinua ei pyydetä laittaa paljoa määrältään paperille, jota ei ole jo kirjoitettu jossain muussa paikassa tai ajassa, ettei sinua vaarannettaisi suoraan. Kun totuus tulee esiin useista paikoista, niin sinulle varmistetaan suoja.

Pyydän tässä, että Oberli ja Ranos tekevät kopioidut ”levyt” ja lähettävät varmuuskopiot sisar T:lle. Jossain pisteessä lähitulevaisuudessanne olkaa hyvät ja varmistakaa, että hänellä on varmuuskopiot kaikesta ja että ne ovat talletettu useaan paikkaan ja eivät anna ansiota hyökkäykselle Dharmaa kohtaan.

*****************************

SUKUTUTKIMUSPUU

Tämä on ”Jumala kanssamme”, ”Jumala joukossamme” tarkoittavan Jmmanuelin kirja ja salaiset tallenteet, joka on Joosefin poika, joka oli vuorostaan Jaakobin poika ja joka taas oli Daavidin kaukainen jälkeläinen, joka oli Abramin jälkeläinen ja jonka suku menee Aatamiin asti, joka oli Maassa olevan ihmisen isä, jonka sai Semjasa, johtaja Taivaan Pojille, jotka olivat Jumalan suojelusenkeleitä, niiden suuri hallitsija, jotka matkustivat kaukaa.

Semjasa, taivaallinen poika ja Jumalan suojelusenkeli sekä kaukaa universumin avaruuden kautta matkustaneiden suuri hallitsija, sai vaimon kanssa Aatamin, valkoisen ihmisrodun isän.

Aatami otti Maan vaimon ja sai Seetin. Seet sai Eenoksen. Eenos sai Akibeelin. Akibeel sai Aruseakin. Aruseak sai Keenanin. Keenan sai Mahalalelin. Mahalalel sai Urakibarameelin. Urakibarameel sai Jeredin. Jered sai Eenokin. Eenok sai Metusalahin. Metusalah sai Laamekin. Laamek sai Tamielin. Tamiel sai Danelin. Danel sai Asaelin. Asael sai Samsaveelin. Samsaveel sai Jomjaelin. Jomjael sai Turelin. Turel sai Hamechin. Hamech sai Nooan. Nooa sai Seemin. Seem sai Arpaksadin. Arpaksad sai Batraelin. Batrael sai Ramuelin. Ramuel sai Askeelin. Askeel sai Armersin. Armers sai Seelahin. Seelah sai Eeberin. Eeber sai Pelegin. Peleg sai Regun. Regu sai Serukin. Seruk sai Arusealin. Aruseal sai Naahorin. Naahor sai Taaran. Taara sai Abramin. Abram sai Iisakin. Iisak sai Juudan. Juuda sai Ananin. Anani sai Ertaelin. Ertael sai Peresin. Peres sai Esromin. Esrom sai Ramin. Ram sai Aminadabin. Aminadab sai Saveben. Savebe sai Nahessonin. Nahesson sai Sahnan. Sahna sai Booasin. Booas sai Oobedin. Oobed sai Jessen. Jesse sai Daavidin. Daavid sai Salomon. Salomo sai Aasan. Aasa sai Gadaeelin. Gadaeel sai Joosafatin. Joosafat sai Jaran. Jara sai Armeneelin. Armeneel sai Ussian. Ussia sai Jootamin. Jootam sai Gadreelin. Gadreel sai Aahasin. Aahas sai Itiskian. Itiskia sai Manassen. Manasse sai Aamonin. Aamon sai Joosian. Joosia sai Jojachinin. Jojachin sai Sealtielin. Sealtiel sai Jegunin. Jegun sai Serubbaabelin. Serubbaabel sai Abiudin. Abiud sai Eljakimin. Eljakim sai Asorin. Asor sai Saadokin. Saadok sai Akimin. Akim sai Eliudin. Eliud sai Eleasarin. Eleasar sai Mattanin. Mattan sai Jaakobin. Jaakob sai Joosefin.

 

MARIAN RASKAUS

Joosefista tuli puoliso Marialle, Jmmanuelin äidille, joka tuli raskaaksi erään toimesta, joka oli kaukainen jälkeläinen Taivaan Pojalle, Rasielille, joka oli salaisuuden suojelusenkeli.

Kun Joosef oli Marian kanssa kihloissa mennäkseen julkisesti naimisiin ja häntä tiedotettiin Marian salaisesta inseminaatiosta Rasielin suvusta olevan Taivaan pojan jälkeläisen kautta, niin hän täyttyi vihasta. Hän kiisti Marian, ja siltikin vaikka hän oli läheinen Marialle ja kaikkein kunnioittavin hänen puhtauksistaan paritteluun liittyen, hän oli hämmentynyt ja tyrmistynyt. Hän teki järjestelyjä jättääkseen Marian ja kiisti kaiken vastuun häntä kohtaan sekä lisäksi kieltäytyi naimasta häntä julkisesti yhteisön ihmisten edessä – jolla tapaa avioliitto oli määrätty ja hyväksytty niihin aikoihin.

Kun Joosef ajatteli näin tähän tapaan, niin katsokaa, Taivaan Poikien suojelusenkeli, Gabriel, joka oli tuonut siemenen Mariaan, ilmestyi hänen eteensä ja sanoi: ”Joosef, Maria on kihlattu sinulle ja olet hänen puolisonsa, älä jätä häntä, sillä hänen kohtunsa hedelmä on valittu suurelle ja huikealle tarkoitukselle. Nai hänet ihmisten nähden, jotta voisitte olla mies ja nainen ihmisten silmissä. Jos valitset luopua hänestä ja kieltää vastuusi, nimesi tullaan lyömään Elämän Kirjasta, ja tulet olemaan niin kuin et olisi koskaan ollutkaan.”

Marian hedelmöitys tapahtui noin yksitoista tuhatta Maan vuotta Aatamin luomisen jälkeen, kun Aatami oli luotu Taivaan Pojan, Semjasan, kautta sanan täyttämisen tähden, jonka Jumala, kaukaa matkanneiden hallitsija, oli sanonut profeetta Jesajan kautta, joka puhui seuraavasti:

”Katsokaa, viaton lapsi hedelmöittyy Taivaan Pojan toimesta, ennen kuin nainen on naimisissa miehen kanssa ihmisten nähden.

 

NIMI TULEE OLEMAAN JMMANUEL

”He tulevat nimeämään hänen kohtunsa hedelmän Jmmanueliksi (Jmmanuel/Immanuel), joka tulkittuna tarkoittaa: ”Jumala kanssamme” symbolina ja antaakseen kunnioitusta Jumalalle, jonka voiman ja sallivan huolenpidon kautta Maa oli tehty kantamaan älykästä ihmiselämää maan naisten kautta pariutumalla Taivaan Poikien kanssa, eli niiden, jotka matkustivat kaukaa ja kantoivat suurta viisautta ja täydellisyyttä universumista.

”Katsokaa, Jumala ja hänen seuraajansa kaukaa tulivat universumin syvyyksistä pelastaen itsensä kovalta orjuudelta ja loivat uuden rodun ja kodin tämän Maan varhaisten naisten kanssa, sillä he olivat muodossaan hyvin paljon kuin Maan kaunis luomus, ja he kuljettivat suuren totuuden ja tiedon liitettynä ylittämättömään viisauteen. Joka tapauksessa Maan tason tiheyteen syntymisen myötä unohtavaisuuden käärinliina lankeaisi ihmismuodon ylle.

 

KUNNIOITTAKAA VAIN JUMALAA JA LUOMAKUNTAA

”Kunnia maan ihmiseltä kuuluu Jumalalle, sillä katsokaa, Hän on maassa olevien valkoisten (valon) ihmissukupolvien todellinen perustaja ja Hänelle kunnioitusta tulisi antaa.

”Hänen lisäkseen ei ole olemassa mitään vertaista muotoa Hänen luomalleen ihmisrodulle, siispä ihmisellä ei tule olla muita Jumalia paitsi Hän, joka loi muut ihmisrodut muissa osissa Maata.

”Jumalan lisäksi ei ole mitään vertaista muotoa, joka olisi ihailun arvoinen. Vain Luomakunnan kaikkivoipaisuus vallitsee Hänen ja Hänen taivaallisten poikiensa ylitse: itse Luomakunta, jota tulee ihailla.

”Täten katsokaa: Jumala hallitsee maata ollen taivaallisten poikien ja tämän valon rodun ihmisten Herra. Tämä tietty ryhmä on kalpea ilmeeltään ja kantaa universaalien olentojen vallitsevia piirteitä, jotka tulivat näiden tiettyjen ihmisten luokse.

”Jumala on tämän ihmisrodun lain antaja, ja siispä kaikki miehet ja naiset noudattavat Hänen toiveitaan. Herra Jumala on antelias Hänen rakkaudessaan, mutta myös kauhea vihassaan, kun Hänen lakejaan ei noudateta.

”Täten Marian raskaus on Jumalan laki, joten sinä Joosef tulet olemaan hänen puolisonsa avioliitossa, sillä niin se on määrätty.” Ja näin enkeli Gabriel puhui Joosefille.

 

JMMANUELIN SYNTYMÄ

Joosef oli hyvin Jumalaa pelkäävä, joten kun hän kuuli tämän esitettynä enkeli Gabrielin kirkkaudesta, hän muisti Jumalan lait. Hän toi Marian luokseen ja meni hänen kanssaan naimisiin ihmisten edessä avioliiton hyväksyttävällä tavalla.

Samaan aikaan tapahtui, että Keisari Augustus määräsi kaikkialta maailmasta suoritettavan väestönlaskennan. Tämä oli ensimmäinen väestönlaskenta laatuaan ja tapahtui aikana, jolloin Cyrenius oli Syyrian maaherra. Oli määrätty, että jokaisen täytyi mennä hänen määräämäänsä tiettyyn kaupunkiin tullakseen lasketuksi.

Joosef oli Galilean kaupungista Nasaretista, siispä hän meni yhdessä vaimonsa Marian kanssa juutalaiseen maahan Daavidin kaupunkiin, jota kutsutaan Beetlehemiksi, koska hän oli Daavidin hallitsijasuvusta, jotta hänet laskettaisiin vaimonsa Marian kera, joka oli raskaana ja hyvin lähellä synnytyshetkeään. Matka oli hyvin vaikea, sillä Maria oli raskautensa viimeisimmissä päivissä, ja ratsastaminen taakan kanssa oli hyvin kivuliasta ja väsyttävää. Näin ollen suurin osa matkasta tapahtui jalkaisin pölyisellä ja jalkojen kuluttamalla polulla. Marian supistukset alkoivat, kun he saavuttivat kylän.

Oli vähän aikaa löytää suojaa, ja pyrkimykset majoituksen löytämiseksi olivat hedelmättömiä. Heille annettiin lopulta lupa levätä tallissa, johon säilörehu ja oljet varastoitiin ja jossa eläimiä hoidettiin, sillä Maria ei voinut kulkea pidemmälle. Siispä Maria synnytti hänen ensimmäisen ihmeenomaisen vauvansa olkimatolla ja kietoi tämän kankaaseen, jonka oli tuonut siinä tapauksessa, että lapsi tulisi ennen heidän paluumatkaansa, ja hän laittoi vauvan seimen kehtoon lähelle karjaa, jotta ne lämmittäisivät tätä sillä välin, kun Maria voisi levätä ja saada takaisin voimansa. Sillä hän oli hyvin väsynyt, ja vauvaa tulisi imettää ja hoitaa vailla paikkaa valmisteluille tai puhdistamiselle. Joosef jatkoi asunnon etsintää matkaajien paikoista, mutta kaikki majatalot olivat täynnä.

Yksi kylän äideistä piti huolta ja toi ruokaa uudelle äidille ja näytti hänelle, kuinka vauvaa hoidetaan, sillä Maria oli nuori ja hänellä ei ollut tietämystä. Ystävälliset ihmiset toivat sitä, mitä pystyivät vanhempien ja lapsen mukavuudeksi, ja veivät heidät sydämiinsä ja antoivat sen, mitä heillä oli niukkina annoksina jakaen ystävälliselle perheelle.

 

KOLME VIISASTA MIESTÄ

Kun Jmmanuel oli syntynyt tallissa Beetlehemissä juutalaisten maassa Galileen ja Perean Herodes Antipas Tetrarchin aikana ja kun Maria makasi toipumassa synnytyksestä päivinä, jotka seurasivat, katsokaa, viisaat miehet idästä tulivat Jerusalemiin ja puhuivat:

”Missä on vastasyntynyt juutalaisten viisauden kuningas? Olemme nähneet taivaalla voimakkaan valon, josta kuului ääni, joka kutsui meitä – meistä jokaista omissa eri paikoissamme ja sanoi:

’Seuratkaa valon reittiä, sillä juutalaisten viisauden kuningas on syntynyt ja tuo teille suurta viisautta.’

”Näin ollen olemme matkanneet pitkän matkan, matkaten päivin ja öisin, jotta voisimme ihailla tätä uutta viisauden lasta, joka tulee toivon lupauksena meille. Sillä olemme tulleet, kuten meitä oli ohjeistettu Taivaista, ja Jumala antoi meille mahtavan valopallon mahtavalla valopyrstöllä, joka tuli Maahan polkumme eteen, jotta löytäisimme tiemme. Siispä tiedämme, että tämä on lapsi, joka meille on luvattu, sillä Taivaan taivaalliset pojat ovat kertoneet meille niin. Tämä on varmasti Jumalan taivaallisten poikien poika, sillä kukaan muu se ei voisi olla.

”Hänellä tulee olemaan Jumalan viisaus, ja hän tulee olemaan taivaallisen pojan, Gabrielin, poika. Hänen viisautensa tulee olemaan ääretön ja hänen voimansa tulee hallitsemaan ihmisten henkeä, jotta he voivat oppia ja palvella Luomakuntaa.”

Kun Herod Antipas kuuli tästä, hän pelästyi, ja hänen myötään pelästyivät kaikki Jerusalemissa, sillä he pelkäsivät, että vastasyntynyt lapsi voisi ylläpitää valtaa ja sen jälkeen harjoittaa julmaa valtaa. Näin ollen Herod Antipas kutsui yhteen ihmisten joukosta kaikki ylipapit sekä lainoppineet ja vaati heiltä tietää, missä tämän Jmmanuelin tulisi syntyä.

He vastasivat hänelle sanoen: ”Beetlehemissä, juutalaisessa maassa; sillä niin sen on profeetta Miika kirjoittanut: ’Ja te juutalaisessa maassa, Beetlehemissä, ette ole millään muotoa vähäisimpiä Juudean kaupungeista, sillä teistä tulee viisauden kuningas, joka tuo suurta tietoa Israelin ihmisille, jotta he voivat oppia ja palvella Luomakuntaa.'”

Siispä Herod Antipas kutsui viisaat miehet salaa ja tiedusteli heiltä uutterasti, milloin voimakas valo pitkällä pyrstöllä oli ilmaantunut taivaalle. Sen jälkeen hän lähetti heidät Beetlehemiin sanoen: ”Menkää ja etsikää uutterasti nuorta lasta, ja kun löydätte hänet, antakaa minun tietää, jotta myös minä voin tulla ja ihailla häntä.”

Kun he olivat kuulleet Herod Antipasin, he lähtivät. Ja katsokaa, heidän idässä näkemänsä valopyrstön kera oleva valo kulki heidän edelleen ja kuului laulantaa, kunnes valo saapui perille ja oli paikoillaan suoraan tallin yläpuolella, jossa nuori lapsi oli synnytetty Beetlehemissä. Ja kun he näkivät tämän, he olivat äärimmäisen täynnä iloa.

He menivät talliin ja löysivät lapsen äiti Marian ja isä Joosefin kanssa. He kumartuivat alas ja palvoivat häntä sekä toivat myös aarteita, joita he olivat tuoneet mukanaan; suitsukkeita, mirhaa ja kultaa.

Tähän aikaan kuului taas ääni ylläolevasta valosta, joka sanoi, että heidän ei tulisi palata Herod Antipasin luo, koska he suunnittelivat pahaa lapselle. Joten he palasivat maahansa toista reittiä.

 

PAKO HERODILTA

Kun viisaat miehet olivat lähteneet, katsokaa, taivaallinen poika nimeltään Gabriel ilmestyi Joosefille ja sanoi: ”Nouskaa ja ottakaa mukaanne nuori lapsi ja hänen äitinsä Maria ja paetkaa Egyptiin sekä pysykää siellä, kunnes sanon teille, sillä Herod Antipas suunnittelee etsivänsä nuoret lapset tappaakseen hänet. Hän pelkää, että nuori lapsi voisi kantaa kammottavaa valtaa ja noituutta. Kun olette Egyptissä, lähetän viestintuojani Herod Antipasin luo informoimaan häntä totuudesta.”

Joosef nousi ja otti nuoren lapsen sekä hänen äitinsä yöllä, ja he pakenivat taivaallisen pojan, Gabrielin, opastuksella kohti laskeutuvaa valoa, joka pakeni heidän kanssaan Egyptiin.

He löysivät turvaa ja suojaa ja pysyivät siellä, kunnes Herod Antipasille oli annettu tietoa, joka muutti hänen sydämensä, ja hänen pelkonsa oli laantunut. Kun niin tapahtui, Herod Antipas näki, ettei hänellä ollut mitään pelättävää nuorelta pojalta ja että hänelle oli vain ”sanottu” suotavan suuri viisaus ja tietämys. Hän lakkasi tuntemasta uhatuksi omassa kuningaskunnassaan ja sanoi taivaallisen pojan, Gabrielin, viestintuojalle, että Mariaa, Joosefia ja Jmmanuelia ei enää jahdattaisi, eivätkä he olisi enää vaarassa.

Tässä tapahtumien muutoksessa Gabriel tuli jälleen Joosefin luo ja sanoi: ”Nouse ja ota mukaasi nuori lapsi ja hänen äitinsä, Maria, ja kulkekaa Israelin maahan; kaikki nuo, jotka halusivat vahingoittaa lasta, jättävät nyt vauvan vahingoitta.”

Joosef nousi ja otti mukaansa lapsen ja vaimonsa, Marian, ja palasi valoon, joka ilmestyi jälleen ja johdatti heidät Israeliin. Taivaallinen poika, Gabriel, toi heidät takaisin Galileaan, jossa he elivät Nasaretin kaupungissa, jotta profeetan lausuma täyttyisi: ”NASARETILAISTA TULLAAN KUTSUTAAN JMMANUELIKSI”

***************************

Dharma, on ollut pitkä päivä, joten jätetään tämä huomiseen asti. Tulemme käsittelemään sitä pala palalta, jotta et ylikuormittuisi. Mene hiljaisen levon paikkaasi, sillä olen kanssasi rakkaudessa ja rauhassa. Olkoon se niin, että sinettini on asetettu näille kirjoituksille.

SIUNAUKSET TEILLE,
OLEN SANANDA JMMANUEL

www.fourwinds10.com/journals/pdf/J002.pdf