KÄÄNNÖS: PHOENIX JOURNAL #2 – JA HE KUTSUIVAT HÄNTÄ NIMELLÄ IMMANUEL *** OLEN SANANDA – JOHDANTO

SANANDA JA JUUDAS ISKARIOT

 

KÄTENI KAUTTA SIUNAAN NÄMÄ KIRJOITUKSET JA TOTUUDELLE ASETAN SINETTINI.

JUUDAS ISKARIOTIN NIMELLE TULLAAN TÄSTÄ LÄHTIEN ANTAMAAN TOTUUDEN LOISTE.

JUUDAS ISKARIOT EI KAVALTANUT MINUA. JUUDAS ISKARIOT OLI MINUN RAKASTETUIN YSTÄVÄNI KOKO ELÄMÄNMATKALLANI.

JOHDANTO

REC #1 ESU JEESUS SANANDA

SUNNUNTAI, LOKAKUUN 6. PÄIVÄ V. 1989 KLO 9:00 A.M. VUOSI 2, PÄIVÄ 355

Olen täällä, Dharma, Atonin Valossa. Olen Sananda ja minuun viitataan näissä tulevissa kirjoituksissa nimellä Jmmanuel.

Tämän informaation hallussapito tekee hyvin tärkeää siitä, että kirjurista pidetään huolta, sillä hän tulee olemaan suurimmassa mahdollisessa hengenvaarassa. Suurin arvostukseni ja kunnioitukseni menee pioneereille, jotka uskalsivat laittaa nämä totuudet paperille ja joita on siitä lähtien joko salamurhattu (murhattu) tai karkotettu kauhistuttavasti.

Informaatio seuraa tallennekääröjä, jotka tehtiin rakkaan ystäväni, Juudas Iskariotin, toimesta, joka oli aina uskollinen ja aito, ja hän kirjoitti nuo asiat, jotka oli tuotu hänen huomioonsa sekä historialliset tiedot, jotka esitettiin henkimuotojen, PETALE ja ARAHAT ATHERSATA, toimesta tälle henkilölle paikassanne, joka pysyy nimettömänä tänä tiettynä kirjoittamisen aikana hänen ja hänen perheensä suojelemisen tähden. Kääröjen vastaanottaja oli kauan sitten murhattu hänen koko perheensä kera. Tämä tullaan nyt laittamaan paperille kielellänne, jotta kun aika on sopiva, se on teillä jo painettuna. Tuomme teille todisteet, ja sen jälkeen ihminen tarvitsee tämän tiedon välittömästi.

Suuri kiitollisuus kulkee näille siunatuille Pleijadeilta, jotka uskollisesti antoivat Maan ystävälle selitykset, käännökset ja itse kääröjen suojeluksen. Annan avoimen omistautumisen SFATHILLE, ASKETILLE, SEMJASELLE ja PTAAHILLE ja heidän miehistölleen, jotka ovat ottaneet riskejä ilmapiirissänne ja vihamielisyydessänne, sillä katsokaa, nämä vuodet tuodakseen totuutta teille Maan herääville. Kun suojelus on varmistettu, omistan osuuden Elämän Kirjassa niille paikassanne, jotka ”uskalsivat”. Olkoon se niin. Annan lisäksi rajoittamattoman ylistyksen ja kiitollisuuden tälle pienelle kirjurille, joka uskaltaa puhua totuutta kyykäärmeiden pesässä.

Monet sanoista tulevat olemaan tuttuja näiden Totuuksien alkuperäiselle julkaisijalle, mutta hän tulee antamaan anteeksi omat tulkintani, sillä näitä Totuuksia ei voi pitää piilotettuina arkistoissa, sillä aika on käsillä, jossa vain ”Totuus” tulee sallimaan Maan ihmisen kestämään ja lopulta selviämään.

Monet kirjoituksista ovat jo esitelty pienelle ystäväpiirilleni Tejas Shape’:ssa olevien veljien toimesta ja kautta siten, että olen sisällyttänyt ne opetuksiin, jotta he voisivat alkaa ymmärtämään totuuden laajuuden, sillä se riitelee sen kanssa, jota on niin rajoittamattomasti painettu planeetallanne.

Kun teen kommentin ”valkoisista roduista”, en puhu ”väristä”, kuin miten te ymmärrätte. Se on määritelmä, johon te Maassa olevat voitte samaistua kuvauksen merkityksessä. Te Maasta tulette kasvamaan fanaattisuutenne ylitse, tai ette tule toimimaan ulkoisessa universumissa. Kosmoksen järjestyksessä olevan toimivuuden sisällä ei sallita yhtään fanaattisuutta. Olette yksinkertaisesti eri värisiä, koska koette erilaisissa värimuodoissa; ei enempää eikä vähempää.

Annan teille ensin joitain historiallisia tietoja liittyen tähän informaatioon sekä joitain tämänhetkisempiä asenteita. Johtajat, etenkin niin sanotuista ”kirkkokulteista” tulee levottomia, mutta silti ette pysty selvittämään pyhiä kirjojanne, koska ne ovat järjenvastaisia ja täynnä harhaan johtavaa informaatiota. Mitä tuon teille ei ole vain ”totuus”, vaan se on hyvin järkevää. Te lopetatte rajojen asettamisen Jumalalle, tai te tuhoudutte tietämättömyydessänne ja hölmöydessänne. Ei ole pahempaa itserangaistusta kuin johdattaa veljenne hölmöyteen, joka maksaa hänelle hänen elämänsä.

Seuraava dokumentti on käännetty kääröistä, jotka tuotiin vuotenanne 1963 kreikkalaista perua olevan katolisen papin toimesta. Kirjoitukset tallennettiin suurimmaksi osaksi vierelläni. Kääröt säilöttiin niin hyvin kuin mitä oli mahdollista siihen aikaan, ja ne piilotettiin litteiden kivien alle hautaan, johon minut oli asetettu. Pappi jää ilman nimeä tarkoituksena suojella jäljellä olevia jälkeläisiä hänen kotinsa sukujuurista. Nämä muutamat uskaliaat eivät ole Yhdysvaltojen Amerikastanne, ja perheet ovat vielä enemmän vaarassa siinä osassa maailmaa, jossa he asuivat tai nyt asuvat. Hän pyysi turvaa ja salassapitoa niiden esilletuomisen aikana, ja me jatkamme sen pyynnön kunnioittamista, kunnes tulee aika, jona kaikki ovat turvassa.

Juudas Iskariot oli minun rakastettu oppilaani. Hänet oli valheellisesti tuomittu itseni kavaltajaksi, katsokaa, nämä kaksi tuhatta vuotta, vaikkakin tämä arvokas henkilö ei liittynyt millään tavalla kavallukseen. Kavaltamisen katalan teon oli itse asiassa toteuttanut eräs IHARIOTHIN suvusta – JUUDA.

Edelleen hallitseva ortodoksinen ja konservatiivinen papisto ja heidän harhaanjohdetut seuraajansa voivat hyvinkin yrittää kiistää, tuhota ja syyttää epätotena tekstiä, joka tulee esitetyksi kaikin mahdollisin keinoin, aivan kuin he ovat tehneet monien muiden dokumenttien kanssa, jotka todistivat tosiasiallista totuutta (viittaukset HENOKIIN ja JEZIHRAAN jne.). Ettekö ole koskaan kuulleet niistä? Tietysti ette ole – mutta jos kaivatte niin tulette löytämään ne, sillä ne ovat tarkoituksella säilötty kopioina, koska alkuperäiset ovat tuhottu, jotta te ette koskaan kuulisi niistä. Nämä edellä mainitut kirjat olivat alunperin asetettu Raamatun, jonka kanssa haaskaatte aikaanne, kansien väliin, ja sen jälkeen ne poistettiin tarkoituksella, sillä ne olivat ”liian totuudenmukaisia”. Tämä oli tehty tarkoituksella uhanalaisten, harhaanjohtavien ja valheellisten opetuksien säilyttämiseksi, kuten mitkä Maan uskonopin hierarkia on esittänyt. Kaikkia pyrkimyksiä tullaan tekemään poistamaan tämä dokumentti julkaisusta ja levikistä – uutisväläys:::: SE EI TULE TOIMIMAAN TÄLLÄ KERTAA.

Paineita on asetettu tekstin ensimmäisen toimittajan niskaan monilta tahoilta, ja hänet on karkoitettu ja hän pelkää salamurhauksen toteutumista, sillä kolme suurempaa murhayritystä melkein onnistuivat vuonna 1975. Tämä tapahtui jopa todistajien läsnäollessa.

Poliisi, viranomaiset, syyttäjät, tuomarit ja tuomioistuimet ovat jo ottaneet askelia tuhotakseen tämän materiaalin ja lisäksi media henkilöhahmojen herjauksella laajassa mittakaavassa. Tietenkään se ei voi onnistua eikä vahingoittaa tekstin totuutta hitustakaan. Tähän tehtävään määrätyt viekkaat agentit tulevat etenemään ehdottomasti äärimmäisellä varovaisuudella ja taidolla sekä juonitellen paljon, jotta teksti leimattaisiin, pidettäisi valheena ja tuhottuna, kuten tapahtui muiden tekstien julkaisun jälkeisessä tapauksessa: ALKUPERÄISET OLIVAT JA OVAT JOKA TAPAUKSESSA VATIKAANIN KIRJASTOSSA ROOMASSA. OLKOON SE NIIN.

***OLETTE JUURI SAANEET TORINON KÄÄRINLIINAN HYLÄTYKSI EPÄTOTUUTENA – VAI NIIN? SE OLI SISÄLLÄ SAMASSA HAUDASSA, JOHON TÄSSÄ KIRJOITETUT KÄÄRÖT OLIVAT MYÖS SÄILÖTTY JA ESITELTY! YHTEEN JA SAMAAN AIKAAN!***

KUINKA LUULETTE NOIDEN ASIOIDEN JOUTUNEEN SINNE ENSI KÄDESSÄ JA JOTKA LÖYDETTIIN MELKEIN 2000 VUODEN JÄLKEEN? KOSKA OLETTE SIIRTYMÄSSÄ ILMESTYSKIRJOJENNE ENNUSTUKSIEN VIIMEISIIN VAIHEISIIN! MAAILMA TULEE TOTUUTEEN, YSTÄVÄT, MAAILMA TULEE TOTUUTEEN.

Uskonnollisten kulttien fanaatikot ja muut harhaan johdetut yksilöt huutavat ”murhaa” ja käyttävät kaikkia käytössään olevia keinoja taistellakseen tekstien olemassaoloa ja niitä vastaan, jotka tuovat tämän tiedon esiin. Mutta kuten tiedätte, se on ollut näin kaiken aikaa, vailla epäröintiä murhata tai herjata ketään suojellakseen omia valheitaan ja kontrolliaan muista ihmisistä. Se on aina ollut tällä tavoin paikassanne. Mitä ”Kristitystä” ”inkvisitiosta” (tämän on määrännyt pyhä Vatikaanin istuin), jotta havaittaisiin, kuinka esimerkiksi ”pyhä virasto” tai ”Rooman pyhä istuin” ja Paavi etenevät rakentamaan valheellisen kulttiuskonnon ”Kristikunnan” tai pelastaakseen sen. ”Pyhän istuimen” määräyksestä Euroopassa tallennetut murhat ”pyhän istuimen” määräämänä summautuivat yli yhdeksään miljoonaan yksistään ”inkvisition” aikana. Tallentamattoman luvun murhia (omien historiallisissa kirjastoissanne olevien Maan tallenteiden mukaan) on spekuloitu olevan toiset yhdeksän miljoonaa. Arvaisitteko, että ehkäpä suurin ”anti-Kristus” paikassanne voisivat olla ”kristityt”? Saksalaisten holokausti kalpenee rinnalla, eikös vain? Onko mikään ihme, että pyhien kirjojenne väliin asetetut tallenteet olisivat hyvin huolellisesti käännetty valheiksi tukeakseen vallassa olevia? Eräät rakkaista ystävistäni ja seuraajistani ovat tällä tavoin tallennettu väärin, ja heidän oma totuutensa on teurastettu ja varastettu – he ovat tulleet takaisin, veljet, oikaisemaan sen. Olkoon se niin, Pietari, Sokrates, Ahknaton, hra Bacon! Olkoon se niin! Tällä kertaa, Oberli, tulet onnistumaan!!, siunattu kirjuri Galileassa ja kauan ennen sitä! Teille jokaiselle näytetään paikkanne, sillä kunnioitan teitä, mutta aika ei salli tällä istunnolla.

Tämä käännös todistaa vailla epäilystäkään siitä, että kulttiuskontojen uskonopin väärät opetukset ovat täysin vailla totuutta ja että ne ovat vailla tunnontuskia olevien olentojen juonitteluja, jotka olivat osittain ”pyhän istuimen” pestaamia, tai ehkäpä he olivat TIETÄMÄTTÖMIÄ, ja kun uskonnolliset ryhmät hajosivat väärien opetusten ja karkotusten takia, heillä ei ollut totuutta, jonka pohjalle perustaa uutta. En aio jäädä miettimään sitä, mitä kutsutaan ”Vanhaksi Testamentiksi” tässä kirjoituksessa, yhtään yksityiskohtaisesti, sillä ”enempi viimeaikaisen historianne” totuus on se, joka vaikuttaa teihin hyvin kriittisesti tässä muutoksen syklissä ja ilmestymisessä. Menemme LUOMAKUNTAAN ja sen luonteisiin asioihin toisessa kirjoituksessa.

Minun nimeeni nämä vuodattivat kautta tuhansien vuosien ja vailla ajatusta tai tunnontuskia ihmisverta murhaamalla ihmisiä miljoonittain. ONKO TÄMÄ OIKEUTTA OIKEUDENMUKAISELTA JUMALALTA? TULEMME NÄKEMÄÄN.

Pahempaa kuitenkin oli se, että näiden murhaavien ja tunnontuskattomien olentojen seuraajat loivat vuosisatojen ja vuosituhansien kautta voimakkaan kulttiuskonnon voiman, joka kykenee hallitsemaan koko maailmaa. Viime vuosituhannen kuluessa kulttiuskonnot taistelivat brutaalisti tiensä huipulle veristen ja raakojen murhien kautta, ja ne olivat kaikkein vaikutusvaltaisemmat voimat maassa, jolle jopa brutaalit ja diktatuuriset hallitukset kumartavat – JOPA JOHTAJANNE, JOTKA EIVÄT OLE USKOSSA! HEITÄ JOPA PYYDETÄÄN TOIMIMAAN NÄIDEN VÄLITTÄJINÄ – JOHTAJILLE, JOTKA KIELTÄVÄT KRISTINUSKON – EIKÖ TÄMÄ KERRO TEILLE TOTUUTTA?

Tämä on kaikkein vaikutusvaltaisimman voiman kaikkein mätäisin peite valheellisen ja petollisen RAKKAUDEN nimeen, joka kirjaimellisesti puhuen kävelee kuolleiden ruumiiden ylitse vailla ajatusta tai omantunnon tuskaa, kokonaan ilman omatuntoa.

”UUDEN TESTAMENTIN” valheellisten opetuksien ja muutettujen käsitteiden tukemana kristillinen kulttiuskonto luotsi itsensä kaikkien maiden politiikkaan. Se ei edes arastele menemästä ihmisten kaikkein intiimeimpään perhe-elämään – jopa tunkeillen naimisiin menneen parin sänkyyn hyökätäkseen ihmisen viimeistä ja kaikkein yksityisimpää salaisuutta kohtaan ja syöksemään sen alas kulttiuskontojen niin sanotun ”kirkon” saastaisuudessa, ja näin se tuhoaa minkä tahansa ja kaiken inhimillisen ja millä on henkilökohtaista arvoa.

Viimeinkin aika on koittanut, veljet, että nämä alhaiset toiminnat voidaan tuhota, silloin kun ihminen on tarpeeksi järkevä, herättää aistinsa, uudistaa ajattelunsa ja omistautuu oikeille opetuksille, jotka toin esiin hyvin pahoinvoivaan maailmaan jopa kaksi tuhatta vuotta sitten. Vaikkakin kaikki nuo ihmiset, jotka takertuvat uppiniskaisesti kulttiuskontojen petolliseen hulluuteen eivätkä näin ollen kykene ajattelemaan normaalisti millään järjen kera ja torjuvat tekemästä niin sekä protestoivat sitä vastaan, heidän hulluuden taistelunsa tulee tapahtumaan turhaan, sillä totuus tulee olemaan vahvempi kuin kaikkien kulttiuskontojen hulluus ja mikään houkutteleva valhe, vaikkakin jos valhe onkin ollut olemassa tähän asti vuosituhannen ajan. Tämä valhe tulee nyt paljastuksi ja tuhotuksi, vaikkakin jos valhe ja kaikki sen kannattajat sekä puolustajat protestoivat sitä vastaan kaikella vahvuudellaan ja resursseillaan. Totuus tulee lopulta voittamaan, vaikkakin voitto voitettaisiin hyvin korkealla hinnalla, kuten on tekstissä kirjoitettu, mikä sanoo totuuden kutsuvan esiin maailmanlaajuisen katastrofin. Mutta totuutta tarvitaan eikä siitä voida olla enää hiljaa. Katastrofi tulee olemaan ymmärrettävä, jos otetaan huomioon se, että kulttiuskonnoista on tullut ylivoimakkaita, jonka voimalla he ovat tähän asti pystyneet tukahduttamaan kaikki heitä vastaan suunnatut totuudet kaikenlaisten murhaavien ja inhottavien keinojen kautta, ja he tulevat yrittämään tätä jälleen; ja taaskaan he eivät pidättäydy murhaamisesta, kuten tapahtui alituiseen menneisyydessä. Tästä syystä näiden tekstien kirjurit tulevat hyvin todennäköisesti karkotetuiksi, mahdollisesti murhatuiksi (kuten oli jo yritetty ja kuten tämän tapauksessa onnistuneesti – muistakaa kuitenkin, että te työskentelette nyt joko Jumalan puolesta tai vastaan, ja tämä on ollut henkiinherätyksessä kolmessa tapauksessa). Pahuuden voimat työskentelevät nyt suoraan MINUA vastaan, ja MINÄ TULEN VALLITSEMAAN, SILLÄ MINÄ OLEN YHTÄ JUMALAN KANSSA JA TULEN LUNASTAMAAN SEN, MIKÄ ON ISÄN. MINÄ TÄTEN JÄLLEEN ASETAN VASTUSTAVILLE VOIMILLE HUOMAUTUKSEN! OLEN PALANNUT TÄYDESSÄ PERINNÖSSÄNI, JA TE ETTE TULE VALLITSEMAAN, MINUN KANSANI VAPAUTETAAN JA TE SAATANASTA JA KARKOTTAJAT SYÖSTÄÄN ALAS LOPUTTOMAAN TYHJYYTEEN. OLKOON SE NIIN, SILLÄ OLEN PUHUNUT SEN NIIN, JA NIIN SE ON KIRJOITETTU; NIIN SE TULEE TAPAHTUMAAN TÄMÄN SUKUPOLVENNE AIKANA AJAN LASKENNASSANNE – LÄHELLÄ.

KAIKESTA TÄSTÄ MAAN IHMINEN TULEE LOPULTA NÄKEMÄÄN SEN, MIKÄ TOTUUS ON, JA TUNNISTAA SIELUN ELÄMÄÄNSÄ VASTAAN TEHDYN VALHEEN. SE TULEE VAIN TOTUUDEN KAUTTA, ETTÄ IHMINEN VOI VAATIA ITSELLEEN VOIMANSA JA VALTANSA KAIKISSA ASIOISSA YLITSE HÄNTÄ ORJUUTTAVAN IHMISEN.

TULKOON HUOMIOIDUKSI TÄSSÄ NIILLE TEISTÄ, JOTKA AJATTELEVAT OLEVANSA TURVASSA, JA TULETTE ”JOTEN KUTEN” HUOMAAMAAN TÄMÄN JA ANNATTE DHARMAN TAI SISAREN TAI LITTLE CROWN TAI B.M.:N TAI K. COPELANDIN TAI KENENKÄÄN MUUN OTTAA TAAKKA; UNOHTAKAA SE, VELJET, SILLÄ TÄMÄ OLI TEIDÄN SITOUMUKSENNE, JA EN HALUAISI SEISTÄ TUOMIOSSANNE (JOSSA VARMASTI TULEN OLEMAAN) ANTAESSANNE NÄMÄ KIRJURIT VASTUSTAJANNE HAMPAISIIN. TÄMÄ ON SEN TÄHDEN, ”MIKSI” EI OLE HARMAITA ALUEITA; OLETTE JOKO KANSSANI TAI MINUA VASTAAN. JOS OLETTE ”JOTEN KUTEN”, NIIN SILLOIN OLETTE KUOLETTAVA TYÖKALU PIMEIDEN VOIMIEN KÄYTETTÄVÄKSI.

Toivon, että olen tehnyt hyvin selväksi sen, että MINUN, JMMANUELIN (ESU CHRISTOS, ISA, IISA, EISA – IMMANUEL, SANANDA, ET CETERA, ET CETERA) oikeiden opetuksien satunnaiset uskojat ja kannattajat ovat myös uhanalaisia.

Joka tapauksessa nämä kirjurit ovat asetettu tuplavaaraan, ja he ovat uhanalaisia kahdesta tekijästä. Nämä ovat myös suoria kontakteja Maan ja maapallon ulkopuolisten tietomuotojen ja hyvin korkeasti kehittyneiden korkeampien tasojen henkimuotojen välillä, jotka lähettävät heille puhtaana ja suoraan suusta korvaan sekä täydessä totuudessa. VALHEET TULEVAT PALJASTETUIKSI JA TUODUKSI VALOON, JOTTA MASSAT VOISIVAT TODISTAA TOTUUDELLE; SILLÄ TOTUUS SEURAA VIESTEJÄ, JA TÄMÄ TULEE ALKAMAAN TÄYDELLÄ MITALLA HYVIN PIAN TULEVAISUUDESSANNE MITATTUNA KELLOJENNE MITALLA.

Annan täten nimetöntä arvonantoa ja kunnianosoitusta sille, joka toi ensin esille alkuperäisen käännöksen (vanhan arameankielisen kirjoituksen) ja katkaisi suhteensa kirkkokultin kanssa. HÄN PONNISTELI ELÄÄKSEEN TUNNISTAMATTOMANA PERHEENSÄ KANSSA. OLLEN TIETOINEN KULTTIUSKONTOJEN VALTAVASTA VALLASTA HÄN PYYSI NIMENSÄ PIDETTÄVÄN SALASSA JULKISUUDELTA, KUTEN MYÖS KIRJOITUKSISTA ITSESTÄÄN, JOTTA HÄN VOISI SUOJELLA PERHEENSÄ JÄSENIÄ. HÄN OIKEUDENMUKAISESTI PELKÄSI OMANSA JA RAKKAAN PERHEENSÄ HENKIEN PUOLESTA, JOISTA KAIKISTA TULI SILLÄ VÄLIN UHREJA USKONNOLLISILLE KARKOTTAJILLE, JA HEIDÄT SALAMURHATTIIN VIIMEISEEN JÄSENEEN ASTI, JOKA OLI PYSTYTTY PAIKALLISTAMAAN, OLKOON SE NIIN; KUULKAA HYVIN NÄMÄ SANAT, SILLÄ NÄMÄ JULKAISUT EIVÄT TULE ESIIN TÄSTÄ SIJAINNISTA, VAAN NE LAITETAAN KIRJAN MUOTOON MUUALLA, JOTTA KIRJURI PYSYISI SUOJATTUNA.

Vuotenanne 1963 tulevan tekstin alkuperäisten kääröjen alkuperäinen kääntäjä oli viety MINUN oikeaan hautaani, jossa hänelle näytettiin ja annettiin vahvistus ja todiste-esineet.

Osat kääröistä olivat lukukelvottomia tai hajonneita; myös useita sivuja puuttui. Joka tapauksessa osio, joka on edelleen silminnähtävä ja olemassa, on sävähdyttävä todistus tosiasialle, että totuus ei ole se, mitä teille on syötetty, vaan itse asiassa mitä massiivisin valheiden verkko, jonka voisi koskaan kuvitella ja joka on sysätty yllenne.

Se on harvinaista todellakin, että yksilöt onnistuvat tuomaan julkisuuteen aihepiirejä ja totuuksia, jotka selventävät alkuperäisiä tarkoituksia tai edes hädin tuskin valaisevat niitä, kun suuret poliittiset kysymykset, uskonnolliset kultit tai sotilaskysymykset ovat keskustelun alla. Aiempi kokemus paikassanne todistaa, että yleisesti ottaen noita ihmisiä karkotetaan, kidutetaan ja murhataan, koska jokaisessa tapauksessa vihollisvoimat ilmestyvät, ja niille on annettu tehtäväksi sekä edustaa väitteen totuudenmukaisuutta että tehdä pilkkaa itse totuudesta millä tahansa mahdollisilla tai saatavilla keinoilla, jotta sitä väheksyttäisiin. MUISTAKAA: SAATANA TULEE HYVIN USEIN LAMPAAN VAATTEISSA TAPPAMAAN LAMPAAT, JA HÄN TULEE MYÖS JULISTAMAAN ITSENSÄ ”VALON PRINSSIKSI”. VÄÄRIÄ PROFEETTOJA? VOI TEITÄ SOKEITA LAMPAITA ODOTTAMASSA TEURASTUSTANNE, ANON JA PYYDÄN, ETTÄ AVAATTE SILMÄNNE JA KORVANNE, JOTTA NÄKISITTE JA KUULISITTE.

En kaunistele sanojani kanssanne, sillä olette hyvin kriittisissä ja vakavissa ajoissa sekä olosuhteissa. Planeettanne on valmis räjähtämään kappaleiksi pahojen käsissä. Ettekö näe kaiken sen kaatuvan yllenne?

Ihminen on vienyt väheksynnän vieläkin pidemmälle jokaisessa tapauksessa tähän päivään asti; tekstit ovat pannassa, otettu pois levikistä pastoreiden, poliisin, viranomaisten, tuomioistuinten ja vallassa olevien avulla. Kirjurit ovat yleensä karkotettu millä tahansa valheellisella syytöksellä, joka on kaukaa loihdittu, ja salamurhia suoritetaan usein vankilaviranomaisten läsnäollessa.

Lisäksi totuuden tekstit ovat ”suojattuina” piilotetuissa arkistoissa, tai niitä on häpeämättömästi tuhottu, jotta Maan ihmisiltä pidettäisiin edelleen poissa totuudenmukainen todellisuus ja heidän annettaisiin jatkaa virheellisen ajattelunsa ja valheellisen opetuksensa seurauksen kärsimistä sekä annettaisiin heidän nääntyä ja rappeutua kurjuudessa, koska vain tällä tapaa ihminen voidaan riistää viimeiseen veripisaraansa asti etenkin hallitusten ja kulttiuskontojen toimesta.

NÄIN SE EI TULE ENÄÄ OLEMAAN, TOTUUDEN AIKA MAAN PÄÄLLE ON SAAPUNUT. TE TULETTE VALITSEMAAN TOTUUTENNE SYKLIN LOPPUMISTA VARTEN, JA TULEVA SIIRTYMÄ ON KÄSILLÄ JA PROFETIOIDEN TÄYTTYMYKSET OVAT VIIMEISESSÄ LUVUSSA. TE OLETTE VIIMEISISSÄ PÄIVISSÄNNE! OLKOON SE NIIN, JA MINÄ ASETAN TOTUUDEN SINETIN NÄILLE SANOILLE. OLEN YHTÄ JUMALAN KANSSA; OLEN KRISTUS, JOKA ON PALANNUT LUOKSENNE LUNASTAMAAN TAKAISIN MINUN KANSANI JA ISÄNI VALTAKUNNAN. OLEN VALMISTELLUT PAIKAN TEILLE, JA SIIRTYMÄN SUUNNITELMA ON ASETETTU TÄYDELLISYYDESSÄ. PYYDÄN TEITÄ KUULEMAAN KUTSUNI.

OLEN SE JOKA OLEN, MINÄ OLEN ESU JEESUS SANANDA

OLEN HERRA JUMALANNE ILMENNETTYNÄ JA RUUMIILLISTUNEENA

TIEDÄTTEKÖ KUKA TE MAHTAISITTE OLLA?

OLEN YHTÄ JUMALAN JA LUOMAKUNNAN KANSSA, JA TE VOITTE OLLA KUTEN MINÄ OLEN!

* * * * * * * * * * * * * * * *

Mene hengähdystauolle, Dharma. Et seiso yksin, sillä seison edelläsi, ja on varmaa, että seison sinun ja kenen tahansa tilaasi tulevan vihollisen välissä. Siunaukset sinulle ja veljillesi, jotka jakavat tehtäväsi ja sitoumuksen, sillä suuri tulee olemaan heidän loisteensa ja palkintonsa näinä tulevina täyttymyksen päivinä. Sinun annetaan olla majakka ja tiennäyttäjä murtuneille ja pahoinvoiville ihmisille. Sinun tulee oleman heijastettuna yltäkylläisyydessä ja rehellisyydessä jopa fyysisessä havainnossanne tässä paikassa teidän ajassanne.

Kulje rauhassa, lapsi, sillä aloitamme kirjoittamisen pian. Tämä on esittelyni.

www.fourwinds10.com/journals/pdf/J002.pdf